Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  1,1 וַיִּקְרָא אֶל־מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר יהוה אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר׃                                  
Kp  1,1 waj jiq ra el - mo sze wa je daB Ber jhwh(a do naj) e law me o hel mo ed le mor                                  
Kp  1,1 wayyiqr el-mè waydaBBr yhwh(dny) lyw mºhel m`d lmr                                  
Kp  1,1 Pan wezwa Mojesza i tak powiedzia do niego z Namiotu Spotkania:                                            
Kp  1,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי־יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַיהוה מִן־הַבְּהֵמָה מִן־הַבָּקָר וּמִן־הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת־קָרְבַּנְכֶם׃                    
Kp  1,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem a dam Ki - jaq riw miK Kem qor Ban ljhwh(la do naj) min - haB Be he ma min - haB Ba qar u min - hac con Taq ri wu et - qor Ban chem                    
Kp  1,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem dm K|-yaqrb miKKem qorBn lyhwh(la|dny) min-haBBhm min-haBBqr ûmin-haccn Taqrºbû et-qorBankem                    
Kp  1,2 Mw do Izraelitw i powiedz im: Jeli kto z was zechce zoy dar z bydlt dla Pana, niech zoy go albo z cielcw, albo z mniejszego byda.                                      
Kp  1,3 אִם־עֹלָה קָרְבָּנוֹ מִן־הַבָּקָר זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי יהוה׃                      
Kp  1,3 im - o la qor Ba no min - haB Ba qar za char Ta mim jaq ri wen nu el - Pe taH o hel mo ed jaq riw o to lir co no lif ne jhwh(a do naj)                      
Kp  1,3 im-`l qorBn min-haBBqr zkr Tmm yaqrbeºnnû el-PeºtaH ºhel m`d yaqrb t lircn lipnê yhwh(dny)                      
Kp  1,3 Jeeli chce zoy na ofiar caopaln dar z byda, niech wemie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejcie do Namiotu Spotkania, aby Pan przyj go askawie.                                    
Kp  1,4 וְסָמַךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ הָעֹלָה וְנִרְצָה לוֹ לְכַפֵּר עָלָיו׃                                
Kp  1,4 we sa mach ja do al rosz ha o la we nir ca lo le chaP Per a law                                
Kp  1,4 wsmak yd `al r h`l wnirc l lkaPPr `lyw                                
Kp  1,4 Pooy rk na gowie ertwy, aby bya przyjta jako przebaganie za niego                                             
Kp  1,5 וְשָׁחַט אֶת־בֶּן הַבָּקָר לִפְנֵי יהוה וְהִקְרִיבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת־הַדָּם וְזָרְקוּ אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב אֲשֶׁר־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                
Kp  1,5 we sza Hat et - Ben haB Ba qar lif ne jhwh(a do naj) we hiq ri wu Be ne a ha ron haK Ko ha nim et - haD Dam we zar qu et - haD Dam al - ham miz Be aH sa wiw a szer - Pe taH o hel mo ed                
Kp  1,5 wHa et-Ben haBBqr lipnê yhwh(dny) whiqrbû Bnê ahrn ha|KK|hnm et-haDDm wzrqû et-haDDm `al-hammizBªH sbb er-PeºtaH ºhel m`d                
Kp  1,5 Potem zabije modego cielca przed Panem, a kapani, synowie Aarona, ofiaruj krew, to jest pokropi ni dokoa otarz stojcy przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                    
Kp  1,6 וְהִפְשִׁיט אֶת־הָעֹלָה וְנִתַּח אֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ׃                                        
Kp  1,6 we hif szit et - ha o la we niT TaH o ta lin ta He ha                                        
Kp  1,6 whip et-h`l wniTTaH th lintHʺh                                        
Kp  1,6 Nastpnie obedrze ertw ze skry i podzieli j na czci.                                            
Kp  1,7 וְנָתְנוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אֵשׁ עַל־הַמִּזְבֵּחַ וְעָרְכוּ עֵצִים עַל־הָאֵשׁ׃                                
Kp  1,7 we nat nu Be ne a ha ron haK Ko hen esz al - ham miz Be aH we ar chu e cim al - ha esz                                
Kp  1,7 wntnû Bnê ahrn haKKhn `al-hammizBªH w`rkû `cm `al-h                                
Kp  1,7 Kapani, synowie Aarona, przynios ogie na otarz i uo drwa na ogniu.                                            
Kp  1,8 וְעָרְכוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֵת הַנְּתָחִים אֶת־הָרֹאשׁ וְאֶת־הַפָּדֶר עַל־הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל־הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ׃                        
Kp  1,8 we ar chu Be ne a ha ron haK Ko ha nim et han ne ta Him et - ha rosz we et - haP Pa der al - ha e cim a szer al - ha esz a szer al - ham miz Be aH                        
Kp  1,8 w`rkû Bnê ahrn haKKºhnºm t hanntHm et-hr wet-haPPºder `al-h`cm er `al-h er `al-hammizBªH                        
Kp  1,8 Potem kapani, synowie Aarona, uo czci wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na ogniu na otarzu.                                        
Kp  1,9 וְקִרְבּוֹ וּכְרָעָיו יִרְחַץ בַּמָּיִם וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת־הַכֹּל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחוֹחַ לַיהוה׃                          
Kp  1,9 we qir Bo u che ra aw jir Hac Bam ma jim we hiq tir haK Ko hen et - haK Kol ham miz Be Ha o la isz sze re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj) s                        
Kp  1,9 wqirB ûkr`yw yirHac Bammºyim whiqr haKKhn et-haKKl hammizBºH `l i rê|ªH-nHªH lyhwh(la|dny) s                        
Kp  1,9 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zamieni to wszystko w dym na otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla Pana.                                    
Kp  1,10 וְאִם־מִן־הַצֹּאן קָרְבָּנוֹ מִן־הַכְּשָׂבִים אוֹ מִן־הָעִזִּים לְעֹלָה זָכָר תָּמִים יַקְרִיבֶנּוּ׃                                
Kp  1,10 we im - min - hac con qor Ba no min - haK Ke sa wim o min - ha iz zim le o la za char Ta mim jaq ri wen nu                                
Kp  1,10 wim-min-haccn qorBn min-haKKSbm min-h`izzm l`l zkr Tmm yaqrbeºnnû                                
Kp  1,10 Jeeli za kto chce zoy na ofiar caopaln dar z trzody, z barankw lub koziokw, niech wemie samca bez skazy.                                        
Kp  1,11 וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה לִפְנֵי יהוה וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת־דָּמוֹ עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                    
Kp  1,11 we sza Hat o to al je rech ham miz Be aH ca fo na lif ne jhwh(a do naj) we zar qu Be ne a ha ron haK Ko ha nim et - Da mo al - ham miz Be aH sa wiw                    
Kp  1,11 wHa t `al yeºrek hammizBªH cpºn lipnê yhwh(dny) wzrqû Bnê ahrn haKKhnm et-Dm `al-hammizBªH sbb                    
Kp  1,11 Bdzie on zabity po pnocnej stronie otarza, przed Panem, a kapani, synowie Aarona, pokropi krwi Jego otarz dokoa.                                        
Kp  1,12 וְנִתַּח אֹתוֹ לִנְתָחָיו וְאֶת־רֹאשׁוֹ וְאֶת־פִּדְרוֹ וְעָרַךְ הַכֹּהֵן אֹתָם עַל־הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל־הָאֵשׁ אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ׃                        
Kp  1,12 we niT TaH o to lin ta Haw we et - ro szo we et - Pid ro we a rach haK Ko hen o tam al - ha e cim a szer al - ha esz a szer al - ham miz Be aH                        
Kp  1,12 wniTTaH t lintHyw wet-r wet-Pidr w`rak haKKhn tm `al-h|`cm er `al-h er `al-hammizBªH                        
Kp  1,12 Potem podziel go na czci. Kapan uoy je wraz z gow i tuszczem na drwach lecych na ogniu, na otarzu.                                        
Kp  1,13 וְהַקֶּרֶב וְהַכְּרָעַיִם יִרְחַץ בַּמָּיִם וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן אֶת־הַכֹּל וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה׃                    
Kp  1,13 we haq qe rew we haK Ke ra a jim jir Hac Bam ma jim we hiq riw haK Ko hen et - haK Kol we hiq tir ham miz Be Ha o la hu isz sze re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj) P                  
Kp  1,13 whaqqeºreb whaKKr`aºyim yirHac Bammºyim whiqrb haKKhn et-haKKl whiqr hammizBºH `l i rêªH nHªH lyhwh(ladny) P                  
Kp  1,13 Wntrznoci i nogi zwierzcia bd obmyte wod. Kapan zoy w ofierze to wszystko i zamieni w dym na otarzu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla Pana.                                    
Kp  1,14 וְאִם מִן־הָעוֹף עֹלָה קָרְבָּנוֹ לַיהוה וְהִקְרִיב מִן־הַתֹּרִים אוֹ מִן־בְּנֵי הַיּוֹנָה אֶת־קָרְבָּנוֹ׃                            
Kp  1,14 we im min - ha of o la qor Ba no ljhwh(la do naj) we hiq riw min - haT To rim o min - Be ne haj jo na et - qor Ba no                            
Kp  1,14 wìm min-h`p `l qorBn lyhwh(la|dny) whiqrb min-haTTrm min-Bnê hayyn et-qorBn                            
Kp  1,14 A jeeli kto chce zoy w darze ptaka jako caopalenie dla Pana, niech zoy w darze synogarlic lub modego gobia.                                        
Kp  1,15 וְהִקְרִיבוֹ הַכֹּהֵן אֶל־הַמִּזְבֵּחַ וּמָלַק אֶת־רֹאשׁוֹ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה וְנִמְצָה דָמוֹ עַל קִיר הַמִּזְבֵּחַ׃                          
Kp  1,15 we hiq ri wo haK Ko hen el - ham miz Be aH u ma laq et - ro szo we hiq tir ham miz Be Ha we nim ca da mo al qir ham miz Be aH                          
Kp  1,15 whiqrb haKKhn el-hammizBªH ûmlaq et-r whiqr hammizBºH wnimc dm `al qr hammizBªH                          
Kp  1,15 Kapan przyniesie go do otarza, zamie mu gwk i zamieni go w dym na otarzu. Krew jego wycinie na cian otarza.                                        
Kp  1,16 וְהֵסִיר אֶת־מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ וְהִשְׁלִיךְ אֹתָהּ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ קֵדְמָה אֶל־מְקוֹם הַדָּשֶׁן׃                              
Kp  1,16 we he sir et - mu ra to Be no ca ta we hisz lich o ta e cel ham miz Be aH qed ma el - me qom haD Da szen                              
Kp  1,16 whsr et-murt Bncth whilk th ºcel hammizBªH qºdm el-mqm haDDºen                              
Kp  1,16 Potem oddzieli wole jego wraz z pirami i wyrzuci je na popielisko, na wschd od otarza.                                          
Kp  1,17 וְשִׁסַּע אֹתוֹ בִכְנָפָיו לֹא יַבְדִּיל וְהִקְטִיר אֹתוֹ הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה עַל־הָעֵצִים אֲשֶׁר עַל־הָאֵשׁ עֹלָה הוּא אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה׃              
Kp  1,17 we szis sa o to wich na faw lo jaw Dil we hiq tir o to haK Ko hen ham miz Be Ha al - ha e cim a szer al - ha esz o la hu isz sze re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj) s            
Kp  1,17 wissa` t biknpyw l yabDl whiqr t haKKhn hammizBºH `al-h`cm er `al-h `l i rêªH nHªH lyhwh(ladny) s            
Kp  1,17 Nastpnie kapan naderwie jego skrzyda, jednak nie oddzielajc ich cakowicie, i zamieni w dym na otarzu, na drwach lecych na ogniu. To jest caopalenie, ofiara spalana, mia wo dla Pana.                                  

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski