Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  2,1 וְנֶפֶשׁ כִּי־תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לַיהוה סֹלֶת יִהְיֶה קָרְבָּנוֹ וְיָצַק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְנָתַן עָלֶיהָ לְבֹנָה׃                      
Kp  2,1 we ne fesz Ki - taq riw qor Ban min Ha ljhwh(la do naj) so let jih je qor Ba no we ja caq a le ha sze men we na tan a le ha le wo na                      
Kp  2,1 wneºpe K|-taqrb qorBan minH lyhwh(la|dny) sºlet yihyè qorBn wycaq `lʺh eºmen wntan `lʺh lbn                      
Kp  2,1 Jeeli kto chce zoy w darze dla Pana ofiar pokarmow, niech zoy w darze najczystsz mk. Poleje j oliw i doda do niej kadzida.                                      
Kp  2,2 וֶהֱבִיאָהּ אֶל־בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים וְקָמַץ מִשָּׁם מְלֹא קֻמְצוֹ מִסָּלְתָּהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כָּל־לְבֹנָתָהּ וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת־אַזְכָּרָתָהּ הַמִּזְבֵּחָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה׃          
Kp  2,2 we he wi a el - Be ne a ha ron haK Ko ha nim we qa mac misz szam me lo qum co mis sol Ta u misz szam na al Kol - le wo na ta we hiq tir haK Ko hen et - az Ka ra ta ham miz Be Ha isz sze re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj)          
Kp  2,2 we|hbh el-Bnê ahrn haKKhnm wqmac mim ml qumc missolT ûmiamnh `al Kol-lbnth whiqr haKKhn et-azKrt hammizBºH i rêªH nHªH lyhwh(ladny)          
Kp  2,2 Potem przyniesie j do kapanw, synw Aarona. Kapan wemie pen gar najczystszej mki razem z oliw i ze wszystkim kadzidem i zamieni w dym na otarzu jako pamitk, jako ofiar spalan, mi wo dla Pana.                                
Kp  2,3 וְהַנּוֹתֶרֶת מִן־הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו קֹדֶשׁ קָדָשִׁים מֵאִשֵּׁי יהוה׃                                  
Kp  2,3 we han no te ret min - ham min Ha le a ha ron u le wa naw qo desz qo da szim me isz sze jhwh(a do naj) s                                
Kp  2,3 whannteºret min-hamminH lahrn ûlbnyw qºde qo|dm miê yhwh(dny) s                                
Kp  2,3 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, bdzie naleao do Aarona i jego synw. To jest najwitsza cz z ofiar spalanych dla Pana.                                      
Kp  2,4 וְכִי תַקְרִב קָרְבַּן מִנְחָה מַאֲפֵה תַנּוּר סֹלֶת חַלּוֹת מַצֹּת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן׃                    
Kp  2,4 we chi taq riw qor Ban min Ha ma a fe tan nur so let Hal lot mac cot Be lu lot Basz sze men u re qi qe mac cot me szu Him Basz sza men s                  
Kp  2,4 wk taqrìb qorBan minH map tannûr sºlet Hallt macct Blûlt Baeºmen ûrqqê macct mùHm Baºmen s                  
Kp  2,4 Jeeli chcesz zoy w darze jako ofiar pokarmow ciasto pieczone w piecu, bd to placki przane z najczystszej mki zaprawionej oliw albo przane podpomyki, pomazane oliw.                                  
Kp  2,5 וְאִם־מִנְחָה עַל־הַמַּחֲבַת קָרְבָּנֶךָ סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן מַצָּה תִהְיֶה׃                                  
Kp  2,5 we im - min Ha al - ham ma Ha wat qor Ba ne cha so let Be lu la wasz sze men mac ca tih je                                  
Kp  2,5 wim-minH `al-ha|mmaHbat qorBneºk sºlet Blûl baeºmen macc tihyè                                  
Kp  2,5 Jeeli chcesz zoy w darze jako ofiar z pokarmw potraw smaon na patelni, to przyrzdzisz j z najczystszej mki niekwaszonej, zaprawionej oliw.                                    
Kp  2,6 פָּתוֹת אֹתָהּ פִּתִּים וְיָצַקְתָּ עָלֶיהָ שָׁמֶן מִנְחָה הִוא׃                                  
Kp  2,6 Pa tot o ta PiT Tim we ja caq Ta a le ha sza men min Ha hiw s                                
Kp  2,6 Ptt t PiTTm wycaqT `lʺh ºmen minH hiw s                                
Kp  2,6 Pokruszysz j na kawaki i polejesz oliw. To jest ofiara z pokarmw.                                            
Kp  2,7 וְאִם־מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת קָרְבָּנֶךָ סֹלֶת בַּשֶּׁמֶן תֵּעָשֶׂה׃                                      
Kp  2,7 we im - min Hat mar He szet qor Ba ne cha so let Basz sze men Te a se                                      
Kp  2,7 wim-minHat marHeºet qorBneºk sºlet Baeºmen T`Sè                                      
Kp  2,7 Jeeli chcesz zoy w darze jako ofiar z pokarmw ciasto gotowane w rondelku, to bdzie ono z najczystszej mki zaprawionej oliw.                                      
Kp  2,8 וְהֵבֵאתָ אֶת־הַמִּנְחָה אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מֵאֵלֶּה לַיהוה וְהִקְרִיבָהּ אֶל־הַכֹּהֵן וְהִגִּישָׁהּ אֶל־הַמִּזְבֵּחַ׃                              
Kp  2,8 we he we ta et - ham min Ha a szer je a se me el le ljhwh(la do naj) we hiq ri wa el - haK Ko hen we hiG Gi sza el - ham miz Be aH                              
Kp  2,8 whbt et-hamminH er y`Sè mºllè lyhwh(ladny) whiqrb el-haKKhn whiGGh el-hammizBªH                              
Kp  2,8 Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrzdzony i oddasz go kapanowi, a on zoy go w ofierze na otarzu.                                        
Kp  2,9 וְהֵרִים הַכֹּהֵן מִן־הַמִּנְחָה אֶת־אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה׃                              
Kp  2,9 we he rim haK Ko hen min - ham min Ha et - az Ka ra ta we hiq tir ham miz Be Ha isz sze re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj)                              
Kp  2,9 whrm haKKhn min-hamminH et-azKºrthº whiqr hammizBºH i rêªH nHªH lyhwh(ladny)                              
Kp  2,9 Kapan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamitk i zamieni w dym na otarzu jako ofiar spalan, mi wo dla Pana.                                        
Kp  2,10 וְהַנּוֹתֶרֶת מִן־הַמִּנְחָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו קֹדֶשׁ קָדָשִׁים מֵאִשֵּׁי יהוה׃                                  
Kp  2,10 we han no te ret min - ham min Ha le a ha ron u le wa naw qo desz qo da szim me isz sze jhwh(a do naj)                                  
Kp  2,10 whannteºret min-hamminH lahrn ûlbnyw qºde qo|dm miê yhwh(dny)                                  
Kp  2,10 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, bdzie naleao do Aarona i jego synw. To jest najwitsza cz z ofiar spalanych dla Pana.                                      
Kp  2,11 כָּל־הַמִּנְחָה אֲשֶׁר תַּקְרִיבוּ לַיהוה לֹא תֵעָשֶׂה חָמֵץ כִּי כָל־שְׂאֹר וְכָל־דְּבַשׁ לֹא־תַקְטִירוּ מִמֶּנּוּ אִשֶּׁה לַיהוה׃                      
Kp  2,11 Kol - ham min Ha a szer Taq ri wu ljhwh(la do naj) lo te a se Ha mec Ki chol - se or we chol - De wasz lo - taq ti ru mim men nu isz sze ljhwh(la do naj)                      
Kp  2,11 Kol-hamminH er Taqrºbû lyhwh(ladny) l t`Sè Hmc K kol-Sr wkol-Dba l|-taqºrû mimmeºnnû lyhwh(la|dny)                      
Kp  2,11 Nie bdziecie skada na ofiar pokarmow dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie bdziecie zamienia w dym dla Pana jako ofiary spalanej.                                   
Kp  2,12 קָרְבַּן רֵאשִׁית תַּקְרִיבוּ אֹתָם לַיהוה וְאֶל־הַמִּזְבֵּחַ לֹא־יַעֲלוּ לְרֵיחַ נִיחֹחַ׃                                
Kp  2,12 qor Ban re szit Taq ri wu o tam ljhwh(la do naj) we el - ham miz Be aH lo - ja a lu le re aH ni Ho aH                                
Kp  2,12 qorBan r봚t Taqrºbû tm lyhwh(ladny) wel-hammizBªH l-ya`lû lrêªH nHªH                                
Kp  2,12 Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie bdziecie ich ka na otarzu, aby si zmieniy w mi wo.                                        
Kp  2,13 וְכָל־קָרְבַּן מִנְחָתְךָ בַּמֶּלַח תִּמְלָח וְלֹא תַשְׁבִּית מֶלַח בְּרִית אֱלֹהֶיךָ מֵעַל מִנְחָתֶךָ עַל כָּל־קָרְבָּנְךָ תַּקְרִיב מֶלַח׃                    
Kp  2,13 we chol - qor Ban min Hat cha Bam me laH Tim laH we lo tasz Bit me laH Be rit e lo he cha me al min Ha te cha al Kol - qor Ban cha Taq riw me laH s                  
Kp  2,13 wkol-qorBan minHtk BammeºlaH TimlH wl taBt meºlaH Brt lhʺk m`al minHteºk `al Kol-qorBnk Taqrb meºlaH s                  
Kp  2,13 Kady dar nalecy do ofiary pokarmowej ma by posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy adnej ofierze pokarmowej. Kady dar posypiesz sol.                                    
Kp  2,14 וְאִם־תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים לַיהוה אָבִיב קָלוּי בָּאֵשׁ גֶּרֶשׂ כַּרְמֶל תַּקְרִיב אֵת מִנְחַת בִּכּוּרֶיךָ׃                        
Kp  2,14 we im - Taq riw min Hat BiK Ku rim ljhwh(la do naj) a wiw qa luj Ba esz Ge res Kar mel Taq riw et min Hat BiK Ku re cha                        
Kp  2,14 wim-Taqrb minHat BiKKûrm lyhwh(ladny) bb qlûy B GeºreS Karmel Taqrb t minHat BiKKûrʺk                        
Kp  2,14 Jeeli chcesz zoy jako dar spalany dla Pana ofiar pokarmow z pierwocin, to bd ni kosy praone na ogniu albo kasza z nowego zboa jako ofiara pokarmowa z pierwocin.                                  
Kp  2,15 וְנָתַתָּ עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְשַׂמְתָּ עָלֶיהָ לְבֹנָה מִנְחָה הִוא׃                                  
Kp  2,15 we na taT Ta a le ha sze men we sam Ta a le ha le wo na min Ha hiw                                  
Kp  2,15 wntaTT `lʺh eºmen wSamT `lʺh lbn minH hiw                                  
Kp  2,15 Polejesz j oliw i pooysz na niej kadzido. To jest ofiara z pokarmw.                                             
Kp  2,16 וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת־אַזְכָּרָתָהּ מִגִּרְשָׂהּ וּמִשַּׁמְנָהּ עַל כָּל־לְבֹנָתָהּ אִשֶּׁה לַיהוה׃                                
Kp  2,16 we hiq tir haK Ko hen et - az Ka ra ta miG Gir sa u misz szam na al Kol - le wo na ta isz sze ljhwh(la do naj) P                              
Kp  2,16 whiqr haKKhn et-azKrth miGGirS ûmiamnh `al Kol-lbnth lyhwh(ladny) P                              
Kp  2,16 Kapan zamieni w dym pamitk z kaszy i oliwy wraz z caym kadzidem jako ofiar spalan dla Pana.                                        

 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski