Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  4,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  4,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  4,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  4,1 Pan tak powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  4,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר נֶפֶשׁ כִּי־תֶחֱטָא בִשְׁגָגָה מִכֹּל מִצְוֹת יהוה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְעָשָׂה מֵאַחַת מֵהֵנָּה׃                  
Kp  4,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor ne fesz Ki - te He ta wisz ga ga miK Kol mic wot jhwh(a do naj) a szer lo te a se na we a sa me a Hat me hen na                  
Kp  4,2 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr neºpe K|-teH bigg miKKl micwt yhwh(dny) er l t`Sʺn w`S maHat mhºnn                  
Kp  4,2 To powiedz Izraelitom: Jeeli kto przez nieuwag zgrzeszy przeciwko jednemu z przykaza Pana, zabraniajcych jakiej czynnoci, to jest postpi wbrew jednemu z przykaza:                                  
Kp  4,3 אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא לְאַשְׁמַת הָעָם וְהִקְרִיב עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא פַּר בֶּן־בָּקָר תָּמִים לַיהוה לְחַטָּאת׃                  
Kp  4,3 im haK Ko hen ham ma szi aH je He ta le asz mat ha am we hiq riw al Hat ta to a szer Ha ta Par Ben - Ba qar Ta mim ljhwh(la do naj) le Hat tat                  
Kp  4,3 ìm haKKhn hammªH yeH lamat h`m whiqrb `al Hat er H Par Ben-Bqr Tmm lyhwh(ladny) lHat                  
Kp  4,3 jeeli ten grzech popeni namaszczony kapan, tak e jego wina spada na lud, to zoy Panu jako ofiar przebagaln za grzech, ktry popeni, modego cielca bez skazy.                                    
Kp  4,4 וְהֵבִיא אֶת־הַפָּר אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי יהוה וְסָמַךְ אֶת־יָדוֹ עַל־רֹאשׁ הַפָּר וְשָׁחַט אֶת־הַפָּר לִפְנֵי יהוה׃                    
Kp  4,4 we he wi et - haP Par el - Pe taH o hel mo ed lif ne jhwh(a do naj) we sa mach et - ja do al - rosz haP Par we sza Hat et - haP Par lif ne jhwh(a do naj)                    
Kp  4,4 whb et-haPPr el-PeºtaH ºhel m`d lipnê yhwh(dny) wsmak et-yd `al-r haPPr wHa et-haPPr lipnê yhwh(dny)                    
Kp  4,4 Przyprowadzi cielca przed wejcie do Namiotu Spotkania, przed Pana, pooy rk na gowie cielca, i zabij cielca przed Panem.                                      
Kp  4,5 וְלָקַח הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ מִדַּם הַפָּר וְהֵבִיא אֹתוֹ אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד׃                                
Kp  4,5 we la qaH haK Ko hen ham ma szi aH miD Dam haP Par we he wi o to el - o hel mo ed                                
Kp  4,5 wlqaH haKKhn hammªH miDDam haPPr whb t el-ºhel m`d                                
Kp  4,5 Potem namaszczony kapan wemie troch z krwi cielca i wniesie do Namiotu Spotkania.                                          
Kp  4,6 וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶת־אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם וְהִזָּה מִן־הַדָּם שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יהוה אֶת־פְּנֵי פָּרֹכֶת הַקֹּדֶשׁ׃                        
Kp  4,6 we ta wal haK Ko hen et - ec Ba o BaD Dam we hiz za min - haD Dam sze wa Pe a mim lif ne jhwh(a do naj) et - Pe ne Pa ro chet haq qo desz                        
Kp  4,6 wbal haKKhn et-ecB` BaDDm whizz min-haDDm eºba` P`mm lipnê yhwh(dny) et-Pnê Prºket haqqºde                        
Kp  4,6 I umoczy kapan palec we krwi i pokropi krwi siedem razy przed Panem, to jest przed zason Miejsca witego.                                        
Kp  4,7 וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן־הַדָּם עַל־קַרְנוֹת מִזְבַּח קְטֹרֶת הַסַּמִּים לִפְנֵי יהוה אֲשֶׁר בְּאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת כָּל־דַּם הַפָּר יִשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה אֲשֶׁר־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃      
Kp  4,7 we na tan haK Ko hen min - haD Dam al - qar not miz BaH qe to ret has sam mim lif ne jhwh(a do naj) a szer Be o hel mo ed we et Kol - Dam haP Par jisz Poch el - je sod miz BaH ha o la a szer - Pe taH o hel mo ed      
Kp  4,7 wntan haKKhn min-haDDm `al-qarnt mizBaH qºret hassammm lipnê yhwh(dny) er Bºhel m`d wt Kol-Dam haPPr yiPk el-ysd mizBaH h`l er-PeºtaH ºhel m`d      
Kp  4,7 Nastpnie pomae kapan krwi rogi otarza wonnego kadzenia, ktry stoi przed Panem w Namiocie Spotkania. Ca reszt krwi cielca wyleje na podstaw otarza ofiar caopalnych, ktry stoi przed wejciem do Namiotu Spotkania.                               
Kp  4,8 וְאֶת־כָּל־חֵלֶב פַּר הַחַטָּאת יָרִים מִמֶּנּוּ אֶת־הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה עַל־הַקֶּרֶב וְאֵת כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב׃                          
Kp  4,8 we et - Kol - He lew Par ha Hat tat ja rim mim men nu et - ha He lew ha me chas se al - haq qe rew we et Kol - ha He lew a szer al - haq qe rew                          
Kp  4,8 wet-Kol-Hºleb Par ha|Hat yrm mimmeºnnû et-haHºleb ha|mkassè `al-haqqeºreb wt Kol-haHºleb er `al-haqqeºreb                          
Kp  4,8 Potem oddzieli cay tuszcz od cielca ofiary przebagalnej, a mianowicie tuszcz, ktry okrywa wntrznoci, i cay tuszcz, ktry jest nad nimi,                                      
Kp  4,9 וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן אֲשֶׁר עַל־הַכְּסָלִים וְאֶת־הַיֹּתֶרֶת עַל־הַכָּבֵד עַל־הַכְּלָיוֹת יְסִירֶנָּה׃                          
Kp  4,9 we et szTe haK Ke la jot we et - ha He lew a szer a le hen a szer al - haK Ke sa lim we et - haj jo te ret al - haK Ka wed al - haK Ke la jot je si ren na                          
Kp  4,9 wt haKKlyt wet-haHºleb er `lêhen er `al-haKKslm wet-hayyteºret `al-haKKbd `al-haKKlyt ysreºnn                          
Kp  4,9 take i obie nerki wraz z tuszczem, ktry jest nad nimi, ktry siga a do ldwi, a take pat tuszczu, ktry jest na wtrobie - przy nerkach go oddzieli,                                       
Kp  4,10 כַּאֲשֶׁר יוּרַם מִשּׁוֹר זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְהִקְטִירָם הַכֹּהֵן עַל מִזְבַּח הָעֹלָה׃                              
Kp  4,10 Ka a szer ju ram misz szor ze waH hasz sze la mim we hiq ti ram haK Ko hen al miz BaH ha o la                              
Kp  4,10 Kaer yûram mir zeºbaH halmm whiqrm haKKhn `al mizBaH h`l                              
Kp  4,10 tak jak oddziela si tuszcz cielca ofiary biesiadnej. Wtedy kapan zamieni to wszystko w dym na otarzu ofiar caopalnych.                                        
Kp  4,11 וְאֶת־עוֹר הַפָּר וְאֶת־כָּל־בְּשָׂרוֹ עַל־רֹאשׁוֹ וְעַל־כְּרָעָיו וְקִרְבּוֹ וּפִרְשׁוֹ׃                                    
Kp  4,11 we et - or haP Par we et - Kol - Be sa ro al - ro szo we al - Ke ra aw we qir Bo u fir szo                                    
Kp  4,11 wet-`r haPPr wet-Kol-BSr `al-r w`al-Kr`yw wqirB ûpir                                    
Kp  4,11 Skr za cielca ofiary biesiadnej, cae jego miso, jego gow, jego nogi, jego wntrznoci i zawarto jelit,                                        
Kp  4,12 וְהוֹצִיא אֶת־כָּל־הַפָּר אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה אֶל־מָקוֹם טָהוֹר אֶל־שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן וְשָׂרַף אֹתוֹ עַל־עֵצִים בָּאֵשׁ עַל־שֶׁפֶךְ הַדֶּשֶׁן יִשָּׂרֵף׃                    
Kp  4,12 we ho ci et - Kol - haP Par el - mi Huc lam ma Ha ne el - ma qom ta hor el - sze fech haD De szen we sa raf o to al - e cim Ba esz al - sze fech haD De szen jis sa ref P                  
Kp  4,12 whc et-Kol-haPPr el-miHûc la|mmaHnè el-mqm hr el-eºpek haDDeºen wSrap t `al-`cm B `al-eºpek haDDeºen yiSSrp P                  
Kp  4,12 sowem caego cielca kae wynie poza obz, na miejsce czyste, gdzie wysypuj popi. Tam go spal na drwach, na ogniu. Bdzie spalony na miejscu, gdzie wysypuj popi.                                  
Kp  4,13 וְאִם כָּל־עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְעָשׂוּ אַחַת מִכָּל־מִצְוֹת יהוה אֲשֶׁר לֹא־תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁמוּ׃                    
Kp  4,13 we im Kol - a dat jis ra el jisz Gu we ne lam Da war me e ne haq qa hal we a su a Hat miK Kol - mic wot jhwh(a do naj) a szer lo - te a se na we a sze mu                    
Kp  4,13 wìm Kol-`dat yiSrl yiGû wne`lam Dbr m`ênê haqqhl w`Sû aHat miKKol-micwt yhwh(dny) er l-t`Sʺn wºmû                    
Kp  4,13 Jeeli za caa spoeczno Izraela zawini przez nieuwag i sprawa ta bdzie ukryta przed oczami zgromadzenia, mianowicie to, e uczynili co sprzecznego z przykazaniami Pana, i w ten sposb zawinili,                                
Kp  4,14 וְנוֹדְעָה הַחַטָּאת אֲשֶׁר חָטְאוּ עָלֶיהָ וְהִקְרִיבוּ הַקָּהָל פַּר בֶּן־בָּקָר לְחַטָּאת וְהֵבִיאוּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד׃                    
Kp  4,14 we no da ha Hat tat a szer Ha tu a le ha we hiq ri wu haq qa hal Par Ben - Ba qar le Hat tat we he wi u o to lif ne o hel mo ed                    
Kp  4,14 wn|d` ha|Hat er H䆴û `lʺh whiqrºbû haqqhl Par Ben-Bqr lHat whbºû t lipnê ºhel m`d                    
Kp  4,14 a potem grzech, ktry popenili, wyjdzie na jaw, w takim razie zgromadzenie przyprowadzi przed Namiot Spotkania modego cielca jako ofiar przebagaln.                                    
Kp  4,15 וְסָמְכוּ זִקְנֵי הָעֵדָה אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הַפָּר לִפְנֵי יהוה וְשָׁחַט אֶת־הַפָּר לִפְנֵי יהוה׃                          
Kp  4,15 we sam chu ziq ne ha e da et - je de hem al - rosz haP Par lif ne jhwh(a do naj) we sza Hat et - haP Par lif ne jhwh(a do naj)                          
Kp  4,15 wsmkû ziqnê h`d et-ydêhem `al-r haPPr lipnê yhwh(dny) wHa et-haPPr lipnê yhwh(dny)                          
Kp  4,15 Starsi spoecznoci wo rce na gow cielca przed Panem, i ten cielec bdzie zabity przed Panem.                                        
Kp  4,16 וְהֵבִיא הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ מִדַּם הַפָּר אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד׃                                    
Kp  4,16 we he wi haK Ko hen ham ma szi aH miD Dam haP Par el - o hel mo ed                                    
Kp  4,16 whb haKKhn hammªH miDDam haPPr el-ºhel m`d                                    
Kp  4,16 Namaszczony kapan wniesie do Namiotu Spotkania cz krwi cielca.                                            
Kp  4,17 וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶצְבָּעוֹ מִן־הַדָּם וְהִזָּה שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יהוה אֵת פְּנֵי הַפָּרֹכֶת׃                          
Kp  4,17 we ta wal haK Ko hen ec Ba o min - haD Dam we hiz za sze wa Pe a mim lif ne jhwh(a do naj) et Pe ne haP Pa ro chet                          
Kp  4,17 wbal haKKhn ecB` min-haDDm whizz eºba` P`mm lipnê yhwh(dny) t Pnê haPPrºket                          
Kp  4,17 Potem kapan umoczy palec we krwi i pokropi siedem razy przed Panem, to jest przed zason.                                           
Kp  4,18 וּמִן־הַדָּם יִתֵּן עַל־קַרְנֹת הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי יהוה אֲשֶׁר בְּאֹהֶל מוֹעֵד וְאֵת כָּל־הַדָּם יִשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה אֲשֶׁר־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃            
Kp  4,18 u min - haD Dam jiT Ten al - qar not ham miz Be aH a szer lif ne jhwh(a do naj) a szer Be o hel mo ed we et Kol - haD Dam jisz Poch el - je sod miz BaH ha o la a szer - Pe taH o hel mo ed            
Kp  4,18 ûmin-haDDm yiTTn `al-qarnt hammizBªH er lipnê yhwh(dny) er Bºhel m`d wt Kol-haDDm yiPk el-ysd mizBaH h`l er-PeºtaH ºhel m`d            
Kp  4,18 Pomae take krwi rogi otarza, ktry jest przed Panem w Namiocie Spotkania. Ca reszt krwi wyleje na podstaw otarza ofiar caopalnych, ktry stoi przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                   
Kp  4,19 וְאֵת כָּל־חֶלְבּוֹ יָרִים מִמֶּנּוּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה׃                                      
Kp  4,19 we et Kol - Hel Bo ja rim mim men nu we hiq tir ham miz Be Ha                                      
Kp  4,19 wt Kol-HelB yrm mimmeºnnû whiqr hammizBºH                                      
Kp  4,19 A cay tuszcz oddzieli od niego i zamieni w dym na otarzu.                                            
Kp  4,20 וְעָשָׂה לַפָּר כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְפַר הַחַטָּאת כֵּן יַעֲשֶׂה־לּוֹ וְכִפֶּר עֲלֵהֶם הַכֹּהֵן וְנִסְלַח לָהֶם׃                        
Kp  4,20 we a sa laP Par Ka a szer a sa le far ha Hat tat Ken ja a se - llo we chiP Per a le hem haK Ko hen we nis laH la hem                        
Kp  4,20 w`S laPPr Kaer `S lpar ha|Hat Kn ya`Sè-ll wkiPPer `lhem haKKhn wnislaH lhem                        
Kp  4,20 Potem postpi z tym cielcem tak samo, jak postpi z poprzednio wspomnianym cielcem ofiary przebagalnej. Tak postpi z nim. W ten sposb kapan dokona za nich przebagania i bdzie im wina odpuszczona.                                
Kp  4,21 וְהוֹצִיא אֶת־הַפָּר אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׂרַף אֹתוֹ כַּאֲשֶׁר שָׂרַף אֵת הַפָּר הָרִאשׁוֹן חַטַּאת הַקָּהָל הוּא׃                      
Kp  4,21 we ho ci et - haP Par el - mi Huc lam ma Ha ne we sa raf o to Ka a szer sa raf et haP Par ha ri szon Hat tat haq qa hal hu P                    
Kp  4,21 whc et-haPPr el-miHûc la|mmaHnè wSrap t Kaer Srap t haPPr hrin Haat haqqhl P                    
Kp  4,21 Potem wynios tego cielca poza obz i spal, tak jak spalono pierwszego cielca. To jest ofiara przebagalna za spoeczno.                                      
Kp  4,22 אֲשֶׁר נָשִׂיא יֶחֱטָא וְעָשָׂה אַחַת מִכָּל־מִצְוֹת יהוה אֱלֹהָיו אֲשֶׁר לֹא־תֵעָשֶׂינָה בִּשְׁגָגָה וְאָשֵׁם׃                          
Kp  4,22 a szer na si je He ta we a sa a Hat miK Kol - mic wot jhwh(a do naj) e lo haw a szer lo - te a se na Bisz ga ga we a szem                          
Kp  4,22 er nS ye|H w`S aHat miKKol-micwt yhwh(dny) lhyw er l-t`Sʺn Bigg wm                          
Kp  4,22 Jeeli zgrzeszy naczelnik rodu i przez nieuwag przestpi jedno z przykaza Pana, Boga swego, i w ten sposb zawini,                                        
Kp  4,23 אוֹ־הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא בָּהּ וְהֵבִיא אֶת־קָרְבָּנוֹ שְׂעִיר עִזִּים זָכָר תָּמִים׃                          
Kp  4,23 o - ho da e law Hat ta to a szer Ha ta Ba we he wi et - qor Ba no se ir iz zim za char Ta mim                          
Kp  4,23 |-hda` lyw Hat er H Bh whb et-qorBn S`r `izzm zkr Tmm                          
Kp  4,23 i jeeli zwrc mu uwag na jego grzech, ktry popeni, to przyprowadzi w darze kozioka bez skazy.                                          
Kp  4,24 וְסָמַךְ יָדוֹ עַל־רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשָׁחַט אֹתוֹ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר־יִשְׁחַט אֶת־הָעֹלָה לִפְנֵי יהוה חַטָּאת הוּא׃                        
Kp  4,24 we sa mach ja do al - rosz has sa ir we sza Hat o to Bim qom a szer - jisz Hat et - ha o la lif ne jhwh(a do naj) Hat tat hu                        
Kp  4,24 wsmak yd `al-r haSS`r wHa t Bimqm er-yiHa et-h`l lipnê yhwh(dny) Hat                        
Kp  4,24 Potem woy rk na gow kozioka, i zabij go na miejscu, gdzie zabija si ofiary caopalne przed Panem. To jest ofiara przebagalna.                                      
Kp  4,25 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל־קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־דָּמוֹ יִשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹד מִזְבַּח הָעֹלָה׃                      
Kp  4,25 we la qaH haK Ko hen miD Dam ha Hat tat Be ec Ba o we na tan al - qar not miz BaH ha o la we et - Da mo jisz Poch el - je sod miz BaH ha o la                      
Kp  4,25 wlqaH haKKhn miDDam ha|Hat BecB` wntan `al-qarnt mizBaH h`l wet-Dm yiPk el-ysd mizBaH h`l                      
Kp  4,25 A kapan umoczy palec we krwi ofiary przebagalnej i pomae ni rogi otarza ofiar caopalnych. Ca reszt krwi wyleje na podstaw otarza ofiar caopalnych,                                    
Kp  4,26 וְאֶת־כָּל־חֶלְבּוֹ יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה כְּחֵלֶב זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ וְנִסְלַח לוֹ׃                          
Kp  4,26 we et - Kol - Hel Bo jaq tir ham miz Be Ha Ke He lew ze waH hasz sze la mim we chiP Per a law haK Ko hen me Hat ta to we nis laH lo P                        
Kp  4,26 wet-Kol-HelB yaqr hammizBºH KHºleb zeºbaH halmm wkiPPer `lyw haKKhn mHat wnislaH l P                        
Kp  4,26 cay za tuszcz zamieni w dym na otarzu, tak jak tuszcz ofiary biesiadnej. W ten sposb kapan dokona przebagania za grzech naczelnika rodu, i bdzie mu odpuszczony.                                    
Kp  4,27 וְאִם־נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה מֵעַם הָאָרֶץ בַּעֲשֹׂתָהּ אַחַת מִמִּצְוֹת יהוה אֲשֶׁר לֹא־תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁם׃                        
Kp  4,27 we im - ne fesz a Hat Te He ta wisz ga ga me am ha a rec Ba a so ta a Hat mim mic wot jhwh(a do naj) a szer lo - te a se na we a szem                        
Kp  4,27 wim-neºpe aHat TeH bigg m`am hºrec Ba`St aHat mimmicwt yhwh(dny) er l-t`Sʺn wm                        
Kp  4,27 Jeeli jaki czowiek spord ludu ziemi zgrzeszy przez nieuwag, przestpi jedno z przykaza Pana i w ten sposb zawini,                                        
Kp  4,28 אוֹ הוֹדַע אֵלָיו חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא וְהֵבִיא קָרְבָּנוֹ שְׂעִירַת עִזִּים תְּמִימָה נְקֵבָה עַל־חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא׃                    
Kp  4,28 o ho da e law Hat ta to a szer Ha ta we he wi qor Ba no se i rat iz zim Te mi ma ne qe wa al - Hat ta to a szer Ha ta                    
Kp  4,28 hda` lyw Hat er H whb qorBn S`rat `izzm Tmm nqb `al-Hat er H                    
Kp  4,28 i jeeli zwrc mu uwag na jego grzech, ktry popeni, to przyprowadzi w darze za swj grzech koz bez skazy.                                        
Kp  4,29 וְסָמַךְ אֶת־יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחַטָּאת וְשָׁחַט אֶת־הַחַטָּאת בִּמְקוֹם הָעֹלָה׃                                
Kp  4,29 we sa mach et - ja do al rosz ha Hat tat we sza Hat et - ha Hat tat Bim qom ha o la                                
Kp  4,29 wsmak et-yd `al r ha|Hat wHa et-haºHat Bimqm h`l                                
Kp  4,29 Nastpnie woy rk na gow ofiary przebagalnej i zabije j na miejscu przeznaczonym dla ofiary caopalnej.                                         
Kp  4,30 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל־קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־כָּל־דָּמָהּ יִשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ׃                          
Kp  4,30 we la qaH haK Ko hen miD Da ma Be ec Ba o we na tan al - qar not miz BaH ha o la we et - Kol - Da ma jisz Poch el - je sod ham miz Be aH                          
Kp  4,30 wlqaH haKKhn miDDm BecB` wntan `al-qarnt mizBaH h`l wet-Kol-Dmh yiPk el-ysd hammizBªH                          
Kp  4,30 Kapan umoczy palec we krwi i pomae ni rogi otarza ofiar caopalnych. Ca reszt krwi wyleje na podstaw otarza.                                        
Kp  4,31 וְאֶת־כָּל־חֶלְבָּהּ יָסִיר כַּאֲשֶׁר הוּסַר חֵלֶב מֵעַל זֶבַח הַשְּׁלָמִים וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן וְנִסְלַח לוֹ׃            
Kp  4,31 we et - Kol - Hel Ba ja sir Ka a szer hu sar He lew me al ze waH hasz sze la mim we hiq tir haK Ko hen ham miz Be Ha le re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj) we chiP Per a law haK Ko hen we nis laH lo P          
Kp  4,31 wet-Kol-HelBh ysr Kaer hûsar Hleb m`al zeºbaH halmm whiqr haKKhn hammizBºH lrêªH nHªH lyhwh(ladny) wkiPPer `lyw haKKhn wnislaH l P          
Kp  4,31 Potem oddzieli cay tuszcz, tak jak by oddzielony tuszcz ofiary biesiadnej. Kapan zamieni to w dym na otarzu jako mi wo dla Pana. W ten sposb kapan dokona przebagania za niego i grzech bdzie mu odpuszczony.                                
Kp  4,32 וְאִם־כֶּבֶשׂ יָבִיא קָרְבָּנוֹ לְחַטָּאת נְקֵבָה תְמִימָה יְבִיאֶנָּה׃                                    
Kp  4,32 we im - Ke wes ja wi qor Ba no le Hat tat ne qe wa te mi ma je wi en na                                    
Kp  4,32 wim-KeºbeS yb qorBn lHat nqb tmm ybeºnn                                    
Kp  4,32 Jeeli za kto chce zoy w darze owc jako ofiar przebagaln, to przyprowadzi owc bez skazy,                                          
Kp  4,33 וְסָמַךְ אֶת־יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחַטָּאת וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחַטָּאת בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת־הָעֹלָה׃                          
Kp  4,33 we sa mach et - ja do al rosz ha Hat tat we sza Hat o ta le Hat tat Bim qom a szer jisz Hat et - ha o la                          
Kp  4,33 wsmak et-yd `al r ha|Hat wHa t lHat Bimqm er yiHa et-h`l                          
Kp  4,33 woy rk na gow ofiary przebagalnej i zabije j jako ofiar przebagaln na miejscu, gdzie si zabija ofiary caopalne.                                        
Kp  4,34 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הַחַטָּאת בְּאֶצְבָּעוֹ וְנָתַן עַל־קַרְנֹת מִזְבַּח הָעֹלָה וְאֶת־כָּל־דָּמָהּ יִשְׁפֹּךְ אֶל־יְסוֹ&