Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  5,1 וְנֶפֶשׁ כִּי־תֶחֱטָא וְשָׁמְעָה קוֹל אָלָה וְהוּא עֵד אוֹ רָאָה אוֹ יָדָע אִם־לוֹא יַגִּיד וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ׃                    
Kp  5,1 we ne fesz Ki - te He ta we sza ma qol a la we hu ed o ra a o ja da im - lo jaG Gid we na sa a wo no                    
Kp  5,1 wneºpe K|-teH w|m` ql l whû `d r yd` im-l yaGGd wnS `wn                    
Kp  5,1 Jeeli kto zgrzeszy przez to, e usyszawszy zaklcie i mogc zawiadczy o przestpstwie, ktre widzia lub zna, nie uczyni tego i w ten sposb zawini,                                    
Kp  5,2 אוֹ נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע בְּכָל־דָּבָר טָמֵא אוֹ בְנִבְלַת חַיָּה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת בְּהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּנִבְלַת שֶׁרֶץ טָמֵא וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא טָמֵא וְאָשֵׁם׃    
Kp  5,2 o ne fesz a szer TiG Ga Be chol - Da war ta me o we niw lat Haj ja te me a o Be niw lat Be he ma te me a o Be niw lat sze rec ta me we ne lam mim men nu we hu ta me we a szem    
Kp  5,2 neºpe er TiGGa` Bkol-Dbr m bniblat Hayy m Bniblat Bhm m Bniblat eºrec m wne`lam mimmeºnnû whû m wm    
Kp  5,2 albo jeeli kto dotknie si czego nieczystego, na przykad padliny nieczystego dzikiego zwierzcia albo padliny nieczystego domowego zwierzcia, albo padliny nieczystego pazu, i nie uwiadomi sobie tego, e sta si nieczystym i winnym,                              
Kp  5,3 אוֹ כִי יִגַּע בְּטֻמְאַת אָדָם לְכֹל טֻמְאָתוֹ אֲשֶׁר יִטְמָא בָּהּ וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא יָדַע וְאָשֵׁם׃                    
Kp  5,3 o chi jiG Ga Be tu mat a dam le chol tu ma to a szer jit ma Ba we ne lam mim men nu we hu ja da we a szem                    
Kp  5,3 k yiGGa` Bumat dm lkl umt er yim Bh wne`lam mimmeºnnû whû yda` wm                    
Kp  5,3 albo jeeli kto dotknie si jakiej nieczystoci ludzkiej, jakiejkolwiek rzeczy, ktra moe uczyni nieczystym, i z pocztku nie uwiadomi sobie tego, a potem spostrzee, e zawini,                                  
Kp  5,4 אוֹ נֶפֶשׁ כִּי תִשָּׁבַע לְבַטֵּא בִשְׂפָתַיִם לְהָרַע אוֹ לְהֵיטִיב לְכֹל אֲשֶׁר יְבַטֵּא הָאָדָם בִּשְׁבֻעָה וְנֶעְלַם מִמֶּנּוּ וְהוּא־יָדַע וְאָשֵׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה׃          
Kp  5,4 o ne fesz Ki tisz sza wa le wat te wis fa ta jim le ha ra o le he tiw le chol a szer je wat te ha a dam Bisz wu a we ne lam mim men nu we hu - ja da we a szem le a Hat me el le          
Kp  5,4 neºpe K tiba` lba biSptaºyim lhra` lhêb lkl er yba hdm Bibù` wne`lam mimmeºnnû whû-yda` wm laHat mºllè          
Kp  5,4 albo jeeli kto przysiga, mwic lekkomylnie wargami, na zo albo na dobro, tak jak to bywa, e czowiek lekkomylnie przysiga, i z pocztku nie uwiadamia sobie tego, a potem spostrzee, e zawini przez jedn z tych rzeczy -                              
Kp  5,5 וְהָיָה כִי־יֶאְשַׁם לְאַחַת מֵאֵלֶּה וְהִתְוַדָּה אֲשֶׁר חָטָא עָלֶיהָ׃                                  
Kp  5,5 we ha ja chi - je szam le a Hat me el le we hit waD Da a szer Ha ta a le ha                                  
Kp  5,5 why k|-yeam laHat mºllè whìºtwaDD er H `lʺh                                  
Kp  5,5 jeeli wic kto popeni jedno z tych przestpstw, to niech wyzna, e przez to zgrzeszy.                                          
Kp  5,6 וְהֵבִיא אֶת־אֲשָׁמוֹ לַיהוה עַל חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר חָטָא נְקֵבָה מִן־הַצֹּאן כִּשְׂבָּה אוֹ־שְׂעִירַת עִזִּים לְחַטָּאת וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ׃                
Kp  5,6 we he wi et - a sza mo ljhwh(la do naj) al Hat ta to a szer Ha ta ne qe wa min - hac con Kis Ba o - se i rat iz zim le Hat tat we chiP Per a law haK Ko hen me Hat ta to                
Kp  5,6 whb et-m lyhwh(ladny) `al Hat er H nqb min-haccn KiSB |-S`rat `izzm lHat wkiPPer `lyw haKKhn mHat                
Kp  5,6 Wtedy przyniesie jako ofiar zadouczynienia dla Pana za swj grzech - samic spord maego byda, owc lub koz, na ofiar przebagaln. A kapan dokona przebagania za jego grzech.                                  
Kp  5,7 וְאִם־לֹא תַגִּיע יָדוֹ דֵּי שֶׂה וְהֵבִיא אֶת־אֲשָׁמוֹ אֲשֶׁר חָטָא שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ־שְׁנֵי בְנֵי־יוֹנָה לַיהוה אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה׃              
Kp  5,7 we im - lo taG Gi ja do De se we he wi et - a sza mo a szer Ha ta szTe to rim o - sze ne we ne - jo na ljhwh(la do naj) e Had le Hat tat we e Had le o la              
Kp  5,7 wim-l taGG` yd whb et-m er H trm |-nê bnê|-yn lyhwh(la|dny) eHd lHat weHd l`l              
Kp  5,7 Jeeli za kto jest tak ubogi, e nie moe przynie owcy, to jako ofiar zadouczynienia za grzech, ktry popeni, przyniesie dwie synogarlice albo dwa mode gobie dla Pana, jednego jako ofiar przebagaln, drugiego jako ofiar caopaln.                              
Kp  5,8 וְהֵבִיא אֹתָם אֶל־הַכֹּהֵן וְהִקְרִיב אֶת־אֲשֶׁר לַחַטָּאת רִאשׁוֹנָה וּמָלַק אֶת־רֹאשׁוֹ מִמּוּל עָרְפּוֹ וְלֹא יַבְדִּיל׃                        
Kp  5,8 we he wi o tam el - haK Ko hen we hiq riw et - a szer la Hat tat ri szo na u ma laq et - ro szo mim mul or Po we lo jaw Dil                        
Kp  5,8 whb tm el-haKKhn whiqrb et-er laHat rin ûmlaq et-r mimmûl `orP wl yabDl                        
Kp  5,8 Przyniesie j kapanowi, a ten ofiaruje najprzd tego gobia, ktry jest przeznaczony na ofiar przebagaln. cinie jego gwk przy karku, ale jej nie oddzieli.                                    
Kp  5,9 וְהִזָּה מִדַּם הַחַטָּאת עַל־קִיר הַמִּזְבֵּחַ וְהַנִּשְׁאָר בַּדָּם יִמָּצֵה אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ חַטָּאת הוּא׃                          
Kp  5,9 we hiz za miD Dam ha Hat tat al - qir ham miz Be aH we han ni szar BaD Dam jim ma ce el - je sod ham miz Be aH Hat tat hu                          
Kp  5,9 whizz miDDam haHat `al-qr hammizBªH whannir BaDDm yimmc el-ysd hammizBªH Hat                          
Kp  5,9 Potem pokropi cian otarza krwi ofiary przebagalnej. Reszta krwi bdzie wycinita na podstaw otarza. To jest ofiara przebagalna.                                      
Kp  5,10 וְאֶת־הַשֵּׁנִי יַעֲשֶׂה עֹלָה כַמִּשְׁפָּט וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן מֵחַטָּאתוֹ אֲשֶׁר־חָטָא וְנִסְלַח לוֹ׃                            
Kp  5,10 we et - hasz sze ni ja a se o la Kam misz Pat we chiP Per a law haK Ko hen me Hat ta to a szer - Ha ta we nis laH lo s                          
Kp  5,10 wet-han ya`Sè `l KammiP wkiPPer `lyw haKKhn mHat er-H wnislaH l s                          
Kp  5,10 Drugiego gobia zoy jako ofiar caopaln wedug zwyczaju. W ten sposb kapan dokona przebagania za grzech, ktry tamten popeni, i bdzie mu odpuszczony.                                    
Kp  5,11 וְאִם־לֹא תַשִּׂיג יָדוֹ לִשְׁתֵּי תֹרִים אוֹ לִשְׁנֵי בְנֵי־יוֹנָה וְהֵבִיא אֶת־קָרְבָּנוֹ אֲשֶׁר חָטָא עֲשִׂירִת הָאֵפָה סֹלֶת לְחַטָּאת לֹא־יָשִׂים עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא־יִתֵּן עָלֶיהָ לְבֹנָה כִּי חַטָּאת הִיא׃
Kp  5,11 we im - lo tas sig ja do lisz Te to rim o lisz ne we ne - jo na we he wi et - qor Ba no a szer Ha ta a si rit ha e fa so let le Hat tat lo - ja sim a le ha sze men we lo - jiT Ten a le ha le wo na Ki Hat tat hi
Kp  5,11 wim-l taSSg yd liTê trm linê bnê-yn whb et-qorBn er H `Srìt hp sºlet lHat l-ySm `lʺh eºmen wl-yiTTn `lʺh lbn K Hat h
Kp  5,11 Jeeli za kto jest tak ubogi, e nie moe ofiarowa nawet dwu synogarlic albo dwch modych gobi, to przyniesie na dar ofiarny za grzech dziesit cz efy najczystszej mki jako ofiar przebagaln, ale nie poleje jej oliw ani nie pooy na niej kadzida, bo to jest ofiara przebagalna.                          
Kp  5,12 וֶהֱבִיאָהּ אֶל־הַכֹּהֵן וְקָמַץ הַכֹּהֵן מִמֶּנָּה מְלוֹא קֻמְצוֹ אֶת־אַזְכָּרָתָהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה עַל אִשֵּׁי יהוה חַטָּאת הִוא׃                    
Kp  5,12 we he wi a el - haK Ko hen we qa mac haK Ko hen mim men na me lo qum co et - az Ka ra ta we hiq tir ham miz Be Ha al isz sze jhwh(a do naj) Hat tat hiw                    
Kp  5,12 wehb el-haKKhn wqmac haKKhn mimmenn ml qumc et-azKrt whiqr hammizBºH `al yhwh(dny) Hat hiw                    
Kp  5,12 Przyniesie to kapanowi. Kapan wemie z tego pen gar mki jako pamitk i zamieni w dym na otarzu nad ofiarami spalanymi dla Pana. To jest ofiara przebagalna.                                    
Kp  5,13 וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל־חַטָּאתוֹ אֲשֶׁר־חָטָא מֵאַחַת מֵאֵלֶּה וְנִסְלַח לוֹ וְהָיְתָה לַכֹּהֵן כַּמִּנְחָה׃                          
Kp  5,13 we chiP Per a law haK Ko hen al - Hat ta to a szer - Ha ta me a Hat me el le we nis laH lo we haj ta laK Ko hen Kam min Ha s                        
Kp  5,13 wkiPPer `lyw haKKhn `al-Hat er-H m|aHat mºllè wnislaH l whyt laKKhn KamminH s                        
Kp  5,13 W ten sposb kapan dokona przebagania za jego grzech, ktry tamten popeni przeciwko jednemu z tych przykaza, i bdzie mu odpuszczony. Kapan otrzyma swoj cz, tak jak przy ofierze pokarmowej.                                
Kp  5,14 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  5,14 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  5,14 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  5,14 Potem Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  5,15 נֶפֶשׁ כִּי־תִמְעֹל מַעַל וְחָטְאָה בִּשְׁגָגָה מִקָּדְשֵׁי יהוה וְהֵבִיא אֶת־אֲשָׁמוֹ לַיהוה אַיִל תָּמִים מִן־הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף־שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל־הַקֹּדֶשׁ לְאָשָׁם׃                
Kp  5,15 ne fesz Ki - ti mol ma al we Ha ta Bisz ga ga miq qod sze jhwh(a do naj) we he wi et - a sza mo ljhwh(la do naj) a jil Ta mim min - hac con Be er Ke cha Ke sef - sze qa lim Be sze qel - haq qo desz le a szam                
Kp  5,15 neºpe K|-tim`l maº`al wH| Bigg miqqodê yhwh(dny) whb et-m lyhwh(la|dny) aºyil Tmm min-haccn B`erKk Ke|sep-qlm Be|qel-haqqºde lm                
Kp  5,15 Jeeli kto popeni nieuczciwo i zgrzeszy przez nieuwag przywaszczajc sobie rzeczy powicone Panu, to przyniesie jako swoje zadouczynienie dla Pana baranka bez skazy, wzitego spord drobnego byda, ktrego warto wynosiaby wedug oszacowania dwa sykle srebra wedug wagi przybytku na ofiar zadouczynienia.                      
Kp  5,16 וְאֵת אֲשֶׁר חָטָא מִן־הַקֹּדֶשׁ יְשַׁלֵּם וְאֶת־חֲמִישִׁתוֹ יוֹסֵף עָלָיו וְנָתַן אֹתוֹ לַכֹּהֵן וְהַכֹּהֵן יְכַפֵּר עָלָיו בְּאֵיל הָאָשָׁם וְנִסְלַח לוֹ׃              
Kp  5,16 we et a szer Ha ta min - haq qo desz je szal lem we et - Ha mi szi to jo sef a law we na tan o to laK Ko hen we haK Ko hen je chaP Per a law Be el ha a szam we nis laH lo P            
Kp  5,16 wt er H min-haqqºde yallm wet-Hm|ìt ysp `lyw wntan t laKKhn whaKKhn ykaPPr `lyw Bêl hm wnislaH l P            
Kp  5,16 To, co sobie grzesznie przywaszczy z rzeczy powiconych, zwrci, oddajc ponadto jedn pit wartoci, i odda to kapanowi. W ten sposb kapan dokona przebagania za niego, ofiarujc za niego baranka zadouczynienia, i bdzie mu grzech odpuszczony.                            
Kp  5,17 וְאִם־נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וְעָשְׂתָה אַחַת מִכָּל־מִצְוֹת יהוה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְלֹא־יָדַע וְאָשֵׁם וְנָשָׂא עֲוֹנוֹ׃                      
Kp  5,17 we im - ne fesz Ki te He ta we as ta a Hat miK Kol - mic wot jhwh(a do naj) a szer lo te a se na we lo - ja da we a szem we na sa a wo no                      
Kp  5,17 wim-neºpe K te|H w`|St aHat miKKol-micwt yhwh(dny) er l t`Sʺn wl|-yda` wm wnS `wn                      
Kp  5,17 Jeeli kto zgrzeszy, czynic co przeciwnego przykazaniom Pana, nie bdc tego wiadomy, i stanie si winny, i popeni przestpstwo,                                      
Kp  5,18 וְהֵבִיא אַיִל תָּמִים מִן־הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל־הַכֹּהֵן וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן עַל שִׁגְגָתוֹ אֲשֶׁר־שָׁגָג וְהוּא לֹא־יָדַע וְנִסְלַח לוֹ׃                
Kp  5,18 we he wi a jil Ta mim min - hac con Be er Ke cha le a szam el - haK Ko hen we chiP Per a law haK Ko hen al szi ge ga to a szer - sza gag we hu lo - ja da we nis laH lo                
Kp  5,18 whb aºyil Tmm min-haccn B`erKk lm el-haKKhn wkiPPer `lyw haKKhn `al iggt er-gg whû l|-yda` wnislaH l                
Kp  5,18 to przyniesie kapanowi baranka bez skazy, wzitego spord drobnego byda, wedug twojego oszacowania, jako ofiar zadouczynienia. Wtedy kapan dokona przebagania za jego win, ktr tamten zacign przez nieuwag, niewiadomie, i bdzie mu grzech odpuszczony.                          
Kp  5,19 אָשָׁם הוּא אָשֹׁם אָשַׁם לַיהוה׃                                        
Kp  5,19 a szam hu a szom a szam ljhwh(la do naj) P                                      
Kp  5,19 m m am lyhwh(ladny) P                                      
Kp  5,19 To jest ofiara zadouczynienia, bo naprawd zawini wobec Pana.                                             
Kp  5,20 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  5,20 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  5,20 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  5,20 Nastpnie Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  5,21 נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּיהוה וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ־בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת־עֲמִיתוֹ׃                  
Kp  5,21 ne fesz Ki te He ta u ma a la ma al Bjhwh(Ba do naj) we chi Hesz Ba a mi to Be fiq qa don o - wit su met jad o we ga zel o a szaq et - a mi to                  
Kp  5,21 neºpe K teH ûm`l maº`al Byhwh(Badny) wkiH Ba`mt Bpiqqdn |-bitSûºmet yd bgzl `aq et-`mt                  
Kp  5,21 Jeeli kto zgrzeszy i popeni nieuczciwo wzgldem Pana przez to, e zaprze si wobec bliniego tego, co przyj na przechowanie albo wzi w rk jako zastaw, albo ukrad, albo wymusi na blinim;                                
Kp  5,22 אוֹ־מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֶשׁ בָּהּ וְנִשְׁבַּע עַל־שָׁקֶר עַל־אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה הָאָדָם לַחֲטֹא בָהֵנָּה׃                          
Kp  5,22 o - ma ca a we da we chi Hesz Ba we nisz Ba al - sza qer al - a Hat miK Kol a szer - ja a se ha a dam la Ha to wa hen na                          
Kp  5,22 |-mc bd wkìºHe Bh wniBa` `al-ºqer `al-aHat miKKl er-ya`Sè hdm laH bhºnn                          
Kp  5,22 albo jeeli kto znalaz rzecz zgubion i zapar si tego, albo jeeli zoy faszyw przysig, dotyczc jakiejkolwiek rzeczy, przez ktr czowiek moe zgrzeszy -                                    
Kp  5,23 וְהָיָה כִּי־יֶחֱטָא וְאָשֵׁם וְהֵשִׁיב אֶת־הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזָל אוֹ אֶת־הָעֹשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק אוֹ אֶת־הַפִּקָּדוֹן אֲשֶׁר הָפְקַד אִתּוֹ אוֹ אֶת־הָאֲבֵדָה אֲשֶׁר מָצָא׃          
Kp  5,23 we ha ja Ki - je He ta we a szem we he sziw et - haG Ge ze la a szer Ga zal o et - ha o szeq a szer a szaq o et - haP Piq qa don a szer hof qad iT To o et - ha a we da a szer ma ca          
Kp  5,23 why K|-yeH wm whb et-haGGzl er Gzl et-h`ºeq er `q et-haPPiqqdn er hopqad iTT et-hbd er mc          
Kp  5,23 ot kto tak zgrzeszy i sta si przez to winnym zadouczynienia, powinien odda to, co ukrad, albo co wymusi, albo co wzi na przechowanie, albo rzecz zgubion, ktr znalaz,                                  
Kp  5,24 אוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר־יִשָּׁבַע עָלָיו לַשֶּׁקֶר וְשִׁלַּם אֹתוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִשִׁתָיו יֹסֵף עָלָיו לַאֲשֶׁר הוּא לוֹ יִתְּנֶנּוּ בְּיוֹם אַשְׁמָתוֹ׃                
Kp  5,24 o miK Kol a szer - jisz sza wa a law lasz sze qer we szil lam o to Be ro szo wa Ha mi szi taw jo sef a law la a szer hu lo jiT Te nen nu Be jom asz ma to                
Kp  5,24 miKKl er-yiba` `lyw laeqer willam t Br waHmììtyw ysp `lyw laer l yiTTneºnnû Bym amt                
Kp  5,24 albo t rzecz, co do ktrej zoy faszyw przysig - zwrci mianowicie cakowit warto tej rzeczy, dodajc do niej jeszcze pit cz wartoci. Powinien to odda wacicielowi tego samego dnia, kiedy bdzie skada ofiar zadouczynienia.                              
Kp  5,25 וְאֶת־אֲשָׁמוֹ יָבִיא לַיהוה אַיִל תָּמִים מִן־הַצֹּאן בְּעֶרְכְּךָ לְאָשָׁם אֶל־הַכֹּהֵן׃                                
Kp  5,25 we et - a sza mo ja wi ljhwh(la do naj) a jil Ta mim min - hac con Be er Ke cha le a szam el - haK Ko hen                                
Kp  5,25 wet-m yb lyhwh(ladny) aºyil Tmm min-haccn B`erKk lm el-haKKhn                                
Kp  5,25 Potem przyprowadzi do Pana jako swoje zadouczynienie baranka bez skazy, wzitego spord drobnego byda wedug twego oszacowania na ofiar zadouczynienia, ktr naley przyprowadzi do kapana.                                
Kp  5,26 וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יהוה וְנִסְלַח לוֹ עַל־אַחַת מִכֹּל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה לְאַשְׁמָה בָהּ׃                          
Kp  5,26 we chiP Per a law haK Ko hen lif ne jhwh(a do naj) we nis laH lo al - a Hat miK Kol a szer - ja a se le asz ma wa P                        
Kp  5,26 wkiPPer `lyw haKKhn lipnê yhwh(dny) wnislaH l `al-aHat miKKl e|r-ya`Sè lam bh P                        
Kp  5,26 W ten sposb kapan za niego dokona przebagania wobec Pana, i bdzie tamtemu odpuszczony jakikolwiek grzeszny czyn, ktry popeni zacigajc win.                                    

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski