Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  7,1 וְזֹאת תּוֹרַת הָאָשָׁם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא׃                                      
Kp  7,1 we zot To rat ha a szam qo desz qo da szim hu                                      
Kp  7,1 wzt Trat hm qºde qo|dm                                      
Kp  7,1 Oto prawo odnoszce si do ofiary zadouczynienia: jest ona rzecz bardzo wit.                                          
Kp  7,2 בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחֲטוּ אֶת־הָעֹלָה יִשְׁחֲטוּ אֶת־הָאָשָׁם וְאֶת־דָּמוֹ יִזְרֹק עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                              
Kp  7,2 Bim qom a szer jisz Ha tu et - ha o la jisz Ha tu et - ha a szam we et - Da mo jiz roq al - ham miz Be aH sa wiw                              
Kp  7,2 Bimqm er yiHû et-hº`l yiHû et-hm wet-Dm yizrq `al-hammizBªH sbb                              
Kp  7,2 Na tym samym miejscu, na ktrym bd zabija ofiar caopaln, bd take zabija ofiar zadouczynienia. Krew jej wylej dokoa otarza,                                      
Kp  7,3 וְאֵת כָּל־חֶלְבּוֹ יַקְרִיב מִמֶּנּוּ אֵת הָאַלְיָה וְאֶת־הַחֵלֶב הַמְכַסֶּה אֶת־הַקֶּרֶב׃                                
Kp  7,3 we et Kol - Hel Bo jaq riw mim men nu et ha al ja we et - ha He lew ha me chas se et - haq qe rew                                
Kp  7,3 wt Kol-HelB yaqrb mimmeºnnû t h|aly wet-haHºleb ha|mkassè et-haqqeºreb                                
Kp  7,3 ale cay jej tuszcz bdzie zoony w ofierze: ogon, tuszcz, ktry okrywa wntrznoci,                                          
Kp  7,4 וְאֵת שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עֲלֵיהֶן אֲשֶׁר עַל־הַכְּסָלִים וְאֶת־הַיֹּתֶרֶת עַל־הַכָּבֵד עַל־הַכְּלָיֹת יְסִירֶנָּה׃                          
Kp  7,4 we et szTe haK Ke la jot we et - ha He lew a szer a le hen a szer al - haK Ke sa lim we et - haj jo te ret al - haK Ka wed al - haK Ke la jot je si ren na                          
Kp  7,4 wt haKKlyt wet-haHºleb er `lêhen er `al-haKKslm wet-hayyteºret `al-haKKbd `al-haKKlyt ysreºnn                          
Kp  7,4 obie nerki i tuszcz, ktry jest na nich, ktry siga a do ldwi, a take pat tuszczu na wtrobie - przy nerkach bdzie oddzielony.                                      
Kp  7,5 וְהִקְטִיר אֹתָם הַכֹּהֵן הַמִּזְבֵּחָה אִשֶּׁה לַיהוה אָשָׁם הוּא׃                                  
Kp  7,5 we hiq tir o tam haK Ko hen ham miz Be Ha isz sze ljhwh(la do naj) a szam hu                                  
Kp  7,5 whiqr tm haKKhn hammizBºH lyhwh(ladny) m                                  
Kp  7,5 Kapan zamieni to wszystko w dym na otarzu jako ofiar spalan dla Pana. To jest ofiara zadouczynienia.                                        
Kp  7,6 כָּל־זָכָר בַּכֹּהֲנִים יֹאכְלֶנּוּ בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ יֵאָכֵל קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא׃                                
Kp  7,6 Kol - za char BaK Ko ha nim jo che len nu Be ma qom qa dosz je a chel qo desz qo da szim hu                                
Kp  7,6 Kol-zkr BaKKhnm ykleºnnû Bmqm qd ykl qºde qo|dm                                
Kp  7,6 Kady mczyzna z rodu kapanw bdzie z niej spoywa. Bdzie spoywana w miejscu powiconym, to jest rzecz bardzo wita.                                      
Kp  7,7 כַּחַטָּאת כָּאָשָׁם תּוֹרָה אַחַת לָהֶם הַכֹּהֵן אֲשֶׁר יְכַפֶּר־בּוֹ לוֹ יִהְיֶה׃                              
Kp  7,7 Ka Hat tat Ka a szam To ra a Hat la hem haK Ko hen a szer je chaP Per - Bo lo jih je                              
Kp  7,7 Ka|Hat K|m Tr aHat lhem haKKhn er ykaPPer-B l yihyè                              
Kp  7,7 Ofiary przebagalne i ofiary zadouczynienia podlegaj temu samemu prawu: bd one naleay do tego kapana, ktry dokonuje obrzdu przebagania.                                    
Kp  7,8 וְהַכֹּהֵן הַמַּקְרִיב אֶת־עֹלַת אִישׁ עוֹר הָעֹלָה אֲשֶׁר הִקְרִיב לַכֹּהֵן לוֹ יִהְיֶה׃                            
Kp  7,8 we haK Ko hen ham maq riw et - o lat isz or ha o la a szer hiq riw laK Ko hen lo jih je                            
Kp  7,8 whaºKKhºn hammaqrb et-`ºlat `r h|`l er hiqrb laKKhn l yihyè                            
Kp  7,8 Jeeli za kapan skada za kogo ofiar caopaln, to otrzyma skr zwierzcia, ktre zoy w ofierze.                                        
Kp  7,9 וְכָל־מִנְחָה אֲשֶׁר תֵּאָפֶה בַּתַּנּוּר וְכָל־נַעֲשָׂה בַמַּרְחֶשֶׁת וְעַל־מַחֲבַת לַכֹּהֵן הַמַּקְרִיב אֹתָהּ לוֹ תִהְיֶה׃                          
Kp  7,9 we chol - min Ha a szer Te a fe BaT Tan nur we chol - na a sa wam mar He szet we al - ma Ha wat laK Ko hen ham maq riw o ta lo tih je                          
Kp  7,9 wkol-minH er T|pè BaTTannûr wkol-na`S bammarHeºet w`a|l-maHbat laKKhn hammaqrb th l ti|hyè                          
Kp  7,9 Take i kada ofiara pokarmowa upieczona w piecu albo przyrzdzona w kocioku lub na patelni bdzie nalee do tego kapana, ktry j zoy.                                      
Kp  7,10 וְכָל־מִנְחָה בְלוּלָה־בַשֶּׁמֶן וַחֲרֵבָה לְכָל־בְּנֵי אַהֲרֹן תִּהְיֶה אִישׁ כְּאָחִיו׃                                  
Kp  7,10 we chol - min Ha we lu la - wasz sze men wa Ha re wa le chol - Be ne a ha ron Tih je isz Ke a Hiw P                                
Kp  7,10 wkol-minH blûl|-baeºmen waHrb lkol-Bnê ahrn Tihyè KHw P                                
Kp  7,10 Ale kada ofiara pokarmowa zaprawiona oliw albo sucha bdzie nalee do wszystkich synw Aarona po rwnej czci.                                        
Kp  7,11 וְזֹאת תּוֹרַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר יַקְרִיב לַיהוה׃                                    
Kp  7,11 we zot To rat ze waH hasz sze la mim a szer jaq riw ljhwh(la do naj)                                    
Kp  7,11 wzt Trat zeºbaH halmm er yaqrb lyhwh(ladny)                                    
Kp  7,11 Oto prawo odnoszce si do ofiary biesiadnej, ktra bdzie skadana Panu:                                          
Kp  7,12 אִם עַל־תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ וְהִקְרִיב עַל־זֶבַח הַתּוֹדָה חַלּוֹת מַצּוֹת בְּלוּלֹת בַּשָּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וְסֹלֶת מֻרְבֶּכֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן׃            
Kp  7,12 im al - To da jaq ri wen nu we hiq riw al - ze waH haT To da Hal lot mac cot Be lu lot Basz sze men u re qi qe mac cot me szu Him Basz sza men we so let mur Be chet Hal lot Be lu lot Basz sza men            
Kp  7,12 ìm `al-Td yaqrbennû whiqrb `al-zeºbaH haTTd Hallt macct Blûlt Baeºmen ûrqqê macct mùHm Baºmen wsºlet murBeºket Hallt Blûlt Baºmen            
Kp  7,12 Jeeli kto skada j jako ofiar dzikczynn, to doczy do tej ofiary dzikczynnej take i placki przane rozczynione oliw i przane podpomyki; z najczystszej mki, zaprawionej oliw, bd przyrzdzone placki.                                
Kp  7,13 עַל־חַלֹּת לֶחֶם חָמֵץ יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ עַל־זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו׃                                  
Kp  7,13 al - Hal lot le Hem Ha mec jaq riw qor Ba no al - ze waH To dat sze la maw                                  
Kp  7,13 `al-Hallt leºHem Hmc yaqrb qorBn `al-zeºbaH Tdat lmyw                                  
Kp  7,13 Obok plackw z ciasta kwaszonego bdzie zoony jego dar poza ofiar dzikczynn biesiadn.                                          
Kp  7,14 וְהִקְרִיב מִמֶּנּוּ אֶחָד מִכָּל־קָרְבָּן תְּרוּמָה לַיהוה לַכֹּהֵן הַזֹּרֵק אֶת־דַּם הַשְּׁלָמִים לוֹ יִהְיֶה׃                          
Kp  7,14 we hiq riw mim men nu e Had miK Kol - qor Ban Te ru ma ljhwh(la do naj) laK Ko hen haz zo req et - Dam hasz sze la mim lo jih je                          
Kp  7,14 whiqrb mimmeºnnû eHd miKKol-qorBn Trûm lyhwh(ladny) laKKhn hazzrq et-Dam halmm l yihyè                          
Kp  7,14 Z kadego rodzaju darw ofiarnych bdzie odczony jeden jako dar szczeglny dla Pana. Otrzyma go kapan, ktry pokropi krwi ofiary biesiadnej.                                      
Kp  7,15 וּבְשַׂר זֶבַח תּוֹדַת שְׁלָמָיו בְּיוֹם קָרְבָּנוֹ יֵאָכֵל לֹא־יַנִּיחַ מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר׃                              
Kp  7,15 u we sar ze waH To dat sze la maw Be jom qor Ba no je a chel lo - jan ni aH mim men nu ad - Bo qer                              
Kp  7,15 ûbSar zeºbaH Tdat lmyw Bym qorBn ykl l|-yannªH mimmeºnnû `ad-Bºqer                              
Kp  7,15 Miso dzikczynnych ofiar biesiadnych musi by zjedzone tego samego dnia - nie wolno zostawia z niego nic a do rana.                                        
Kp  7,16 וְאִם־נֶדֶר אוֹ נְדָבָה זֶבַח קָרְבָּנוֹ בְּיוֹם הַקְרִיבוֹ אֶת־זִבְחוֹ יֵאָכֵל וּמִמָּחֳרָת וְהַנּוֹתָר מִמֶּנּוּ יֵאָכֵל׃                        
Kp  7,16 we im - ne der o ne da wa ze waH qor Ba no Be jom haq ri wo et - ziw Ho je a chel u mim mo H rat we han no tar mim men nu je a chel                        
Kp  7,16 wim-neºder ndb zeºbaH qorBn Bym haqrb et-zibH ykl ûmi|mmoHrt whanntr mimmeºnnû ykl                        
Kp  7,16 Jeeli jednak ma to by ofiara wynikajca ze lubu albo jako ofiara dobrowolna, to miso ertwy powinno si je tego samego dnia, ale reszt z niego mona zje nastpnego dnia.                                  
Kp  7,17 וְהַנּוֹתָר מִבְּשַׂר הַזָּבַח בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף׃                                    
Kp  7,17 we han no tar miB Be sar haz za waH Baj jom hasz sze li szi Ba esz jis sa ref                                    
Kp  7,17 whanntr miBBSar hazzºbaH Bayym hal B yiSSrp                                    
Kp  7,17 Jeeli jednak cz z tego misa pozostanie jeszcze na trzeci dzie, to bdzie spalona w ogniu.                                          
Kp  7,18 וְאִם הֵאָכֹל יֵאָכֵל מִבְּשַׂר־זֶבַח שְׁלָמָיו בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי לֹא יֵרָצֶה הַמַּקְרִיב אֹתוֹ לֹא יֵחָשֵׁב לוֹ פִּגּוּל יִהְיֶה וְהַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מִמֶּנּוּ עֲוֹנָהּ תִּשָּׂא׃        
Kp  7,18 we im he a chol je a chel miB Be sar - ze waH sze la maw Baj jom hasz sze li szi lo je ra ce ham maq riw o to lo je Ha szew lo PiG Gul jih je we han ne fesz ha o che let mim men nu a wo na Tis sa        
Kp  7,18 wìm hkl ykl miBBSar-zeºbaH lmyw Bayym hal l yrcè hammaqrb t l yHb l PiGGûl yihyè whanneºpe hkeºlet mimmeºnnû `wnh TiSS        
Kp  7,18 Jeeli kto zje co z misa ofiary biesiadnej na trzeci dzie, to ta ofiara nie bdzie przyjta, nie bdzie ona policzona temu, ktry j zoy, bo jest to rzecz nieczysta, a ten, ktry j spoyje, zacignie win.                                
Kp  7,19 וְהַבָּשָׂר אֲשֶׁר־יִגַּע בְּכָל־טָמֵא לֹא יֵאָכֵל בָּאֵשׁ יִשָּׂרֵף וְהַבָּשָׂר כָּל־טָהוֹר יֹאכַל בָּשָׂר׃                            
Kp  7,19 we haB Ba sar a szer - jiG Ga Be chol - ta me lo je a chel Ba esz jis sa ref we haB Ba sar Kol - ta hor jo chal Ba sar                            
Kp  7,19 whaBBSr er-yiGGa` Bkol-m l y|kl B yiSSrp whaºBBSºr Kol-hr ykal BSr                            
Kp  7,19 Take i miso, ktre si zetkno z czym nieczystym, nie moe by jedzone. Powinno by spalone w ogniu. Poza tym kady, kto jest czysty, moe je miso.                                    
Kp  7,20 וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־תֹּאכַל בָּשָׂר מִזֶּבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוה וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ׃                        
Kp  7,20 we han ne fesz a szer - To chal Ba sar miz ze waH hasz sze la mim a szer ljhwh(la do naj) we tu ma to a law we nich re ta han ne fesz ha hiw me am me ha                        
Kp  7,20 whanneºpe er-Tkal BSr mizzeºbaH halmm er lyhwh(ladny) wumt `lyw wnikrt hanneºpe hahiw m`ammʺh                        
Kp  7,20 Jeeli jednak kto, bdc w stanie nieczystoci, bdzie jad miso z ofiary biesiadnej, ktra jest dla Pana, bdzie wykluczony spord swego ludu.                                      
Kp  7,21 וְנֶפֶשׁ כִּי־תִגַּע בְּכָל־טָמֵא בְּטֻמְאַת אָדָם אוֹ בִּבְהֵמָה טְמֵאָה אוֹ בְּכָל־שֶׁקֶץ טָמֵא וְאָכַל מִבְּשַׂר־זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לַיהוה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ׃          
Kp  7,21 we ne fesz Ki - tiG Ga Be chol - ta me Be tu mat a dam o Biw he ma te me a o Be chol - sze qec ta me we a chal miB Be sar - ze waH hasz sze la mim a szer ljhwh(la do naj) we nich re ta han ne fesz ha hiw me am me ha P        
Kp  7,21 wneºpe K|-tiGGa` Bkol-m Bumat dm Bibhm m Bkol-eºqec m wkal miBBSar-zeºbaH halmm er lyhwh(ladny) wnikrt hanneºpe hahiw m`ammʺh P        
Kp  7,21 Jeeli kto dotknie jakiej nieczystoci ludzkiej albo nieczystego zwierzcia, albo jakiego nieczystego robactwa, i spoyje co z misa ofiary biesiadnej nalecej do Pana, bdzie wykluczony spord swego ludu.                                
Kp  7,22 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  7,22 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  7,22 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  7,22 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  7,23 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר כָּל־חֵלֶב שׁוֹר וְכֶשֶׂב וָעֵז לֹא תֹאכֵלוּ׃                              
Kp  7,23 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor Kol - He lew szor we che sew wa ez lo to che lu                              
Kp  7,23 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr Kol-Hºleb r wkeºSeb w`z l tkºlû                              
Kp  7,23 Powiedz Izraelitom: Nie wolno wam je tuszczu cielcw, owiec i kz!                                            
Kp  7,24 וְחֵלֶב נְבֵלָה וְחֵלֶב טְרֵפָה יֵעָשֶׂה לְכָל־מְלָאכָה וְאָכֹל לֹא תֹאכְלֻהוּ׃                                
Kp  7,24 we He lew ne we la we He lew te re fa je a se le chol - me la cha we a chol lo to che lu hu                                
Kp  7,24 wHºleb nbl wHºleb rp y`Sè lkol-mlk wkl l tkluºhû                                
Kp  7,24 Wolno si posugiwa dla rnych celw tuszczem zwierzt padych lub rozszarpanych, ale nie wolno go je.                                        
Kp  7,25 כִּי כָּל־אֹכֵל חֵלֶב מִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיב מִמֶּנָּה אִשֶּׁה לַיהוה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הָאֹכֶלֶת מֵעַמֶּיהָ׃                        
Kp  7,25 Ki Kol - o chel He lew min - haB Be he ma a szer jaq riw mim men na isz sze ljhwh(la do naj) we nich re ta han ne fesz ha o che let me am me ha                        
Kp  7,25 K Kol-kl Hºleb min-haºBBhm er yaqrb mimmeºnn lyhwh(ladny) wnikrt hanneºpe hkeºlet m|`ammʺh                        
Kp  7,25 Kady, kto je tuszcz zwierzt skadanych na ofiar spalan dla Pana, bdzie wykluczony spord swego ludu.                                        
Kp  7,26 וְכָל־דָּם לֹא תֹאכְלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לָעוֹף וְלַבְּהֵמָה׃                                    
Kp  7,26 we chol - Dam lo to che lu Be chol mosz wo te chem la of we laB Be he ma                                    
Kp  7,26 wkol-Dm l tklû Bkl mbtêkem l`p wlaBBhm                                    
Kp  7,26 Gdziekolwiek bdziecie mieszka, nie wolno wam spoywa adnej krwi: ani krwi ptakw, ani krwi bydlt.                                        
Kp  7,27 כָּל־נֶפֶשׁ אֲשֶׁר־תֹּאכַל כָּל־דָּם וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ׃                                    
Kp  7,27 Kol - ne fesz a szer - To chal Kol - Dam we nich re ta han ne fesz ha hiw me am me ha P                                  
Kp  7,27 Kol-neºpe er-Tkal Kol-Dm wnikrt hanneºpe hahiw m|`ammʺh P                                  
Kp  7,27 Ktokolwiek spoywa jakkolwiek krew, bdzie wykluczony spord swego ludu.                                          
Kp  7,28 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  7,28 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  7,28 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  7,28 Dalej Pan powiedzia do Mojesza: Powiedz Izraelitom:                                            
Kp  7,29 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הַמַּקְרִיב אֶת־זֶבַח שְׁלָמָיו לַיהוה יָבִיא אֶת־קָרְבָּנוֹ לַיהוה מִזֶּבַח שְׁלָמָיו׃                        
Kp  7,29 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor ham maq riw et - ze waH sze la maw ljhwh(la do naj) ja wi et - qor Ba no ljhwh(la do naj) miz ze waH sze la maw                        
Kp  7,29 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr hammaqrb et-zeºbaH lmyw lyhwh(ladny) yb et-qorBn lyhwh(ladny) mizzeºbaH lmyw                        
Kp  7,29 Kto chce zoy Panu ofiar biesiadn, przyniesie dar swj Panu, [wzity] ze swej ofiary biesiadnej.                                          
Kp  7,30 יָדָיו תְּבִיאֶינָה אֵת אִשֵּׁי יהוה אֶת־הַחֵלֶב עַל־הֶחָזֶה יְבִיאֶנּוּ אֵת הֶחָזֶה לְהָנִיף אֹתוֹ תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה׃                    
Kp  7,30 ja daw Te wi e na et isz sze jhwh(a do naj) et - ha He lew al - he Ha ze je wi en nu et he Ha ze le ha nif o to Te nu fa lif ne jhwh(a do naj)                    
Kp  7,30 ydyw Tbʺn t yhwh(dny) et-haHºleb `al-he|Hzè ybeºnnû t heHzè lhnp t Tnûp lipnê yhwh(dny)                    
Kp  7,30 Wasnorcznie przyniesie ofiary spalane dla Pana: przyniesie tuszcz z mostka i mostek, aby wykona nim gest koysania przed Panem.                                      
Kp  7,31 וְהִקְטִיר הַכֹּהֵן אֶת־הַחֵלֶב הַמִּזְבֵּחָה וְהָיָה הֶחָזֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו׃                                  
Kp  7,31 we hiq tir haK Ko hen et - ha He lew ham miz Be Ha we ha ja he Ha ze le a ha ron u le wa naw                                  
Kp  7,31 whiqr haKKhn et-haHºleb hammizBºH why he|Hzè lahrn ûlbnyw                                  
Kp  7,31 Potem na otarzu kapan tuszcz zamieni w dym, a mostek bdzie dla Aarona i jego synw.                                          
Kp  7,32 וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין תִּתְּנוּ תְרוּמָה לַכֹּהֵן מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם׃                                  
Kp  7,32 we et szoq haj ja min TiT Te nu te ru ma laK Ko hen miz ziw He szal me chem                                  
Kp  7,32 wt q hayymn TiTTnû trûm laKKhn mizzibHê almêkem                                  
Kp  7,32 Take i praw opatk oddacie kapanowi, jako cz kapask z ofiar biesiadnych.                                          
Kp  7,33 הַמַּקְרִיב אֶת־דַּם הַשְּׁלָמִים וְאֶת־הַחֵלֶב מִבְּנֵי אַהֲרֹן לוֹ תִהְיֶה שׁוֹק הַיָּמִין לְמָנָה׃                            
Kp  7,33 ham maq riw et - Dam hasz sze la mim we et - ha He lew miB Be ne a ha ron lo tih je szoq haj ja min le ma na                            
Kp  7,33 hammaqrb et-Dam halmm wet-haHºleb miBBnê ahrn l tihyè q hayymn lmn                            
Kp  7,33 Ten spord synw Aarona, ktry skada w ofierze krew i tuszcz ofiar biesiadnych, otrzyma jako swoj cz praw opatk.                                        
Kp  7,34 כִּי אֶת־חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה לָקַחְתִּי מֵא