Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  8,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  8,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  8,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  8,1 Potem Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  8,2 קַח אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו אִתּוֹ וְאֵת הַבְּגָדִים וְאֵת שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׁנֵי הָאֵילִים וְאֵת סַל הַמַּצּוֹת׃              
Kp  8,2 qaH et - a ha ron we et - Ba naw iT To we et haB Be ga dim we et sze men ham misz Ha we et Par ha Hat tat we et sze ne ha e lim we et sal ham mac cot              
Kp  8,2 qaH e|t-ahrn wet-Bnyw iTT wt haBBgdm wt eºmen hammiH wt Par ha|Hat wt h|êlm wt sal hammacct              
Kp  8,2 We Aarona i jego synw, szaty, oliw do namaszczania, cielca na ofiar przebagaln, dwa barany i kosz chlebw przanych.                                      
Kp  8,3 וְאֵת כָּל־הָעֵדָה הַקְהֵל אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                                      
Kp  8,3 we et Kol - ha e da haq hel el - Pe taH o hel mo ed                                      
Kp  8,3 wt Kol-h`d haqhl el-PeºtaH ºhel m`d                                      
Kp  8,3 Nastpnie zgromad ca spoeczno przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                          
Kp  8,4 וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֹתוֹ וַתִּקָּהֵל הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                            
Kp  8,4 waj ja as mo sze Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) o to waT Tiq qa hel ha e da el - Pe taH o hel mo ed                            
Kp  8,4 wayyaº`aS Ka|er ciww yhwh(dny) t waTTiqqhl h|`d el-PeºtaH ºhel m`d                            
Kp  8,4 Mojesz uczyni tak, jak mu Pan rozkaza, i spoeczno zgromadzia si przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                        
Kp  8,5 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־הָעֵדָה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה לַעֲשׂוֹת׃                                  
Kp  8,5 waj jo mer mo sze el - ha e da ze haD Da war a szer - ciw wa jhwh(a do naj) la a sot                                  
Kp  8,5 wayyºmer el-h`d haDDbr er-ciww yhwh(dny) la`St                                  
Kp  8,5 Potem Mojesz powiedzia do spoecznoci: Oto, co mi Pan kaza uczyni!                                            
Kp  8,6 וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו וַיִּרְחַץ אֹתָם בַּמָּיִם׃                                    
Kp  8,6 waj jaq rew mo sze et - a ha ron we et - Ba naw waj jir Hac o tam Bam ma jim                                    
Kp  8,6 wayyaqrb e|t-ahrn wet-Bnyw wayyirHac tm Bammºyim                                    
Kp  8,6 Wtedy Mojesz kaza si przybliy Aaronowi i jego synom i obmy ich wod.                                          
Kp  8,7 וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת־הַכֻּתֹּנֶת וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ בָּאַבְנֵט וַיַּלְבֵּשׁ אֹתוֹ אֶת־הַמְּעִיל וַיִּתֵּן עָלָיו אֶת־הָאֵפֹד וַיַּחְגֹּר אֹתוֹ בְּחֵשֶׁב הָאֵפֹד וַיֶּאְפֹּד לוֹ בּוֹ׃            
Kp  8,7 waj jiT Ten a law et - haK KuT To net waj jaH Gor o to Ba aw net waj jal Besz o to et - ham me il waj jiT Ten a law et - ha e fod waj jaH Gor o to Be He szew ha e fod waj je Pod lo Bo            
Kp  8,7 wayyiTTn `lyw et-haKKuTTºnet wayyaHGr t B|abn wayyalB t e|t-hamm`l wayyiTTn `lyw et-hpd wayyaHGr t BHºeb h|pd wayyePd l B            
Kp  8,7 Ubra go w tunik, opasa go ozdobnym pasem, woy na niego wierzchni szat, na niej umieci jeszcze efod, opasa go przepask efodu i przymocowa go ni.                                    
Kp  8,8 וַיָּשֶׂם עָלָיו אֶת־הַחֹשֶׁן וַיִּתֵּן אֶל־הַחֹשֶׁן אֶת־הָאוּרִים וְאֶת־הַתֻּמִּים׃                                    
Kp  8,8 waj ja sem a law et - ha Ho szen waj jiT Ten el - ha Ho szen et - ha u rim we et - haT Tum mim                                    
Kp  8,8 wayyºSem `lyw et-haHºen wayyiTTn el-haHºen et-hûrm wet-haTTummm                                    
Kp  8,8 Potem umieci na nim pektora i woy do pektorau urim i tummim.                                            
Kp  8,9 וַיָּשֶׂם אֶת־הַמִּצְנֶפֶת עַל־רֹאשׁוֹ וַיָּשֶׂם עַל־הַמִּצְנֶפֶת אֶל־מוּל פָּנָיו אֵת צִיץ הַזָּהָב נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                  
Kp  8,9 waj ja sem et - ham mic ne fet al - ro szo waj ja sem al - ham mic ne fet el - mul Pa naw et cic haz za haw ne zer haq qo desz Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                  
Kp  8,9 wayyºSem et-hammicneºpet `al-r wayyºSem `a|l-hammicneºpet el-mûl Pnyw t cc hazzhb nºzer haqqºde Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                  
Kp  8,9 Woy mu na gow tiar i przymocowa na przedniej stronie tiary blach zot, wity diadem, tak jak nakaza Pan Mojeszowi.                                      
Kp  8,10 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וַיִּמְשַׁח אֶת־הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם׃                                
Kp  8,10 waj jiq qaH mo sze et - sze men ham misz Ha waj jim szaH et - ham misz Kan we et - Kol - a szer - Bo wa je qaD Desz o tam                                
Kp  8,10 wayyiqqaH et-eºmen hammiH wayyimaH et-hammiKn wet-Kol-er-B wayqaDD tm                                
Kp  8,10 Potem Mojesz wzi oliw namaszczenia, namaci przybytek wraz ze wszystkim, co w nim byo, i powici te rzeczy.                                        
Kp  8,11 וַיַּז מִמֶּנּוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ שֶׁבַע פְּעָמִים וַיִּמְשַׁח אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַכִּיֹּר וְאֶת־כַּנּוֹ לְקַדְּשָׁם׃                            
Kp  8,11 waj jaz mim men nu al - ham miz Be aH sze wa Pe a mim waj jim szaH et - ham miz Be aH we et - Kol - Ke law we et - haK Kij jor we et - Kan no le qaD De szam                            
Kp  8,11 wayyaz mimmeºnnû `al-hammizBªH eºba` P`mm wayyimaH et-hammizBªH wet-Kol-Klyw wet-haKKiyyr wet-Kann lqaDDm                            
Kp  8,11 Take pokropi ni siedem razy otarz i namaci otarz razem z caym jego sprztem, rwnie kad na wod i jej podstaw, aby je powici.                                      
Kp  8,12 וַיִּצֹק מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה עַל רֹאשׁ אַהֲרֹן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ לְקַדְּשׁוֹ׃                                
Kp  8,12 waj ji coq misz sze men ham misz Ha al rosz a ha ron waj jim szaH o to le qaD De szo                                
Kp  8,12 wayyìcq mieºmen hammiH `al r ahrn wayyimaH t lqaDD                                
Kp  8,12 Potem wyla troch oliwy namaszczenia na gow Aarona i namaci go, aby go powici.                                          
Kp  8,13 וַיַּקְרֵב מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי אַהֲרֹן וַיַּלְבִּשֵׁם כֻּתֳּנֹת וַיַּחְגֹּר אֹתָם אַבְנֵט וַיַּחֲבֹשׁ לָהֶם מִגְבָּעוֹת כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                  
Kp  8,13 waj jaq rew mo sze et - Be ne a ha ron waj jal Bi szem KuT T not waj jaH Gor o tam aw net waj ja Ha wosz la hem mig Ba ot Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                  
Kp  8,13 wayyaqrb et-Bnê ahrn wayyalBìm KuTTnt wayyaHGr tm abn wayyaHb lhem migB`t Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                  
Kp  8,13 Nastpnie Mojesz kaza synom Aarona przybliy si, woy na nich tuniki, przepasa ich ozdobnymi pasami i okry ich gowy mitrami, tak jak Pan nakaza Mojeszowi.                                    
Kp  8,14 וַיַּגֵּשׁ אֵת פַּר הַחַטָּאת וַיִּסְמֹךְ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ פַּר הַחַטָּאת׃                            
Kp  8,14 waj jaG Gesz et Par ha Hat tat waj jis moch a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz Par ha Hat tat                            
Kp  8,14 wayyaGG t Par ha|Hat wayyismk ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r Par ha|Hat                            
Kp  8,14 Potem przyprowadzono cielca na ofiar przebagaln. Aaron i jego synowie woyli rce na gow cielca ofiary przebagalnej.                                      
Kp  8,15 וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם וַיִּתֵּן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב בְּאֶצְבָּעוֹ וַיְחַטֵּא אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־הַדָּם יָצַק אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ וַיְקַדְּשֵׁהוּ לְכַפֵּר עָלָיו׃              
Kp  8,15 waj jisz Hat waj jiq qaH mo sze et - haD Dam waj jiT Ten al - qar not ham miz Be aH sa wiw Be ec Ba o wa je Hat te et - ham miz Be aH we et - haD Dam ja caq el - je sod ham miz Be aH wa je qaD De sze hu le chaP Per a law              
Kp  8,15 wayyiH wayyiqqaH et-haDDm wayyiTTn `al-qarnt hammizBªH sbb BecB` wayHa et-hammizBªH wet-haDDm ycaq el-ysd hammizBªH wa|yqaDDºhû lkaPPr `lyw              
Kp  8,15 Mojesz zabi go, wzi krew jego i palcem pomaza ni rogi otarza dokoa - w ten sposb oczyci otarz. Reszt krwi wyla na podstaw otarza i tak powici go, i dokona przebagania.                                  
Kp  8,16 וַיִּקַּח אֶת־כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֶת־שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־חֶלְבְּהֶן וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה הַמִּזְבֵּחָה׃                        
Kp  8,16 waj jiq qaH et - Kol - ha He lew a szer al - haq qe rew we et jo te ret haK Ka wed we et - szTe haK Ke la jot we et - Hel Be hen waj jaq ter mo sze ham miz Be Ha                        
Kp  8,16 wayyiqqaH e|t-Kol-haHleb er `al-haqqereb wt yteºret haKKbd wet-Tê haKKlyt we|t-HelBhen wayyaqr hammizBºH                        
Kp  8,16 Potem wzi cay tuszcz, ktry jest na wntrznociach, i pat tuszczu, ktry okrywa wtrob, jak rwnie i obie nerki wraz z ich tuszczem. Mojesz zamieni je w dym na otarzu.                                  
Kp  8,17 וְאֶת־הַפָּר וְאֶת־עֹרוֹ וְאֶת־בְּשָׂרוֹ וְאֶת־פִּרְשׁוֹ שָׂרַף בָּאֵשׁ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                          
Kp  8,17 we et - haP Par we et - o ro we et - Be sa ro we et - Pir szo sa raf Ba esz mi Huc lam ma Ha ne Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                          
Kp  8,17 wet-haPPr wet-`r wet-BSr wet-Pir Srap B miHûc la|mmaHnè Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                          
Kp  8,17 A cielca razem ze skr, misem i zawartoci jelit spali w ogniu poza obozem, tak jak nakaza Pan Mojeszowi.                                        
Kp  8,18 וַיַּקְרֵב אֵת אֵיל הָעֹלָה וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃                              
Kp  8,18 waj jaq rew et el ha o la waj jis me chu a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz ha a jil                              
Kp  8,18 wayyaqrb t êl h`l wa|yyismkû ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r hºyil                              
Kp  8,18 Potem przyprowadzono barana na ofiar caopaln. Aaron i jego synowie woyli rce na gow barana.                                        
Kp  8,19 וַיִּשְׁחָט וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                                      
Kp  8,19 waj jisz Hat waj jiz roq mo sze et - haD Dam al - ham miz Be aH sa wiw                                      
Kp  8,19 wayyiH wayyizrq et-haDDm `al-hammizBªH sbb                                      
Kp  8,19 Mojesz zabi go i pokropi krwi otarz dokoa.                                              
Kp  8,20 וְאֶת־הָאַיִל נִתַּח לִנְתָחָיו וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת־הָרֹאשׁ וְאֶת־הַנְּתָחִים וְאֶת־הַפָּדֶר׃                                  
Kp  8,20 we et - ha a jil niT TaH lin ta Haw waj jaq ter mo sze et - ha rosz we et - han ne ta Him we et - haP Pa der                                  
Kp  8,20 wet-haºyil niTTaH lintHyw wayyaqr et-hr wet-hanntHm wet-haPPºder                                  
Kp  8,20 Potem Mojesz pokraja barana na czci i zamieni w dym gow, czci i tuszcz.                                          
Kp  8,21 וְאֶת־הַקֶּרֶב וְאֶת־הַכְּרָעַיִם רָחַץ בַּמָּיִם וַיַּקְטֵר מֹשֶׁה אֶת־כָּל־הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא לְרֵיחַ־נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַיהוה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃              
Kp  8,21 we et - haq qe rew we et - haK Ke ra a jim ra Hac Bam ma jim waj jaq ter mo sze et - Kol - ha a jil ham miz Be Ha o la hu le re aH - ni Ho aH isz sze hu ljhwh(la do naj) Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze              
Kp  8,21 wet-haqqeºreb wet-haKKr`aºyim rHac Bammºyim wayyaqr et-Kol-haºyil hammizBºH `l lrê|ªH-nHªH lyhwh(ladny) Kaer ciww yhwh(dny) et-mè              
Kp  8,21 Nastpnie Mojesz obmy wod wntrznoci i nogi barana i zamieni w dym caego barana na otarzu. To byo caopalenie, mia wo, ofiara spalana dla Pana, tak jak nakaza Pan Mojeszowi.                                  
Kp  8,22 וַיַּקְרֵב אֶת־הָאַיִל הַשֵּׁנִי אֵיל הַמִּלֻּאִים וַיִּסְמְכוּ אַהֲרֹן וּבָנָיו אֶת־יְדֵיהֶם עַל־רֹאשׁ הָאָיִל׃                            
Kp  8,22 waj jaq rew et - ha a jil hasz sze ni el ham mil lu im waj jis me chu a ha ron u wa naw et - je de hem al - rosz ha a jil                            
Kp  8,22 wayyaqrb et-haºyil han êl hammillùm wa|yyismkû ahrn ûbnyw et-ydêhem `al-r hºyil                            
Kp  8,22 Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wprowadzenia w czynnoci kapaskie. Aaron i jego synowie woyli rce na gow barana.                                      
Kp  8,23 וַיִּשְׁחָט וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִדָּמוֹ וַיִּתֵּן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן־אַהֲרֹן הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃                      
Kp  8,23 waj jisz Hat waj jiq qaH mo sze miD Da mo waj jiT Ten al - Te nuch o zen - a ha ron ha je ma nit we al - Bo hen ja do ha je ma nit we al - Bo hen rag lo ha je ma nit                      
Kp  8,23 wayyiH wayyiqqaH miDDm wayyiTTn `al-Tnûk |zen-ahrn haymnt w`al-Bºhen yd haymnt w`al-Bºhen ragl haymnt                      
Kp  8,23 Mojesz zabi go, wzi troch jego krwi i pomaza ni wierzch prawego ucha Aarona, duy palec jego prawej rki i duy palec jego prawej nogi.                                      
Kp  8,24 וַיַּקְרֵב אֶת־בְּנֵי אַהֲרֹן וַיִּתֵּן מֹשֶׁה מִן־הַדָּם עַל־תְּנוּךְ אָזְנָם הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדָם הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלָם הַיְמָנִית וַיִּזְרֹק מֹשֶׁה אֶת־הַדָּם עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃          
Kp  8,24 waj jaq rew et - Be ne a ha ron waj jiT Ten mo sze min - haD Dam al - Te nuch oz nam ha je ma nit we al - Bo hen ja dam ha je ma nit we al - Bo hen rag lam ha je ma nit waj jiz roq mo sze et - haD Dam al - ham miz Be aH sa wiw          
Kp  8,24 wayyaqrb et-Bnê ahrn wayyiTTn min-haDDm `al-Tnûk oznm haymnt w`al-Bºhen ydm haymnt w`al-Bºhen raglm haymnt wayyizrq et-haDDm `al-ha|mmizBªH sbb          
Kp  8,24 Potem Mojesz kaza si przybliy synom Aarona i pomaza krwi wierzchy ich prawych uszu, due palce ich prawych rk i due palce ich prawych ng. Reszt krwi wyla Mojesz dokoa otarza.                                  
Kp  8,25 וַיִּקַּח אֶת־הַחֵלֶב וְאֶת־הָאַלְיָה וְאֶת־כָּל־הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל־הַקֶּרֶב וְאֵת יֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְאֶת־שְׁתֵּי הַכְּלָיֹת וְאֶת־חֶלְבְּהֶן וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין׃                    
Kp  8,25 waj jiq qaH et - ha He lew we et - ha al ja we et - Kol - ha He lew a szer al - haq qe rew we et jo te ret haK Ka wed we et - szTe haK Ke la jot we et - Hel Be hen we et szoq haj ja min                    
Kp  8,25 wayyiqqaH et-haHºleb wet-h|aly we|t-Kol-haHleb er `al-haqqereb wt yteºret haKKbd wet-Tê haKKlyt we|t-HelBhen wt q hayymn                    
Kp  8,25 Potem wzi tuszcz, ogon i cay tuszcz, ktry jest na wntrznociach wraz z patem tuszczu, ktry okrywa wtrob, a take obie nerki z ich tuszczem i praw opatk.                                    
Kp  8,26 וּמִסַּל הַמַּצּוֹת אֲשֶׁר לִפְנֵי יהוה לָקַח חַלַּת מַצָּה אַחַת וְחַלַּת לֶחֶם שֶׁמֶן אַחַת וְרָקִיק אֶחָד וַיָּשֶׂם עַל־הַחֲלָבִים וְעַל שׁוֹק הַיָּמִין׃          
Kp  8,26 u mis sal ham mac cot a szer lif ne jhwh(a do naj) la qaH Hal lat mac ca a Hat we Hal lat le Hem sze men a Hat we ra qiq e Had waj ja sem al - ha Ha la wim we al szoq haj ja min          
Kp  8,26 ûmissal hammacct er lipnê yhwh(dny) lqaH Hallat macc aHat w|Hallat leºHem eºmen aHat wrqq eHd wayyºSem `al-haºHlbºm w`al q hayymn          
Kp  8,26 Z kosza chlebw przanych, ktry stoi przed Panem, wzi jeden chleb przany, jeden placek przyrzdzony z oliw i jeden podpomyk. Umieci je na kawakach tuszczu i na prawej opatce.                                  
Kp  8,27 וַיִּתֵּן אֶת־הַכֹּל עַל כַּפֵּי אַהֲרֹן וְעַל כַּפֵּי בָנָיו וַיָּנֶף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה׃                        
Kp  8,27 waj jiT Ten et - haK Kol al KaP Pe a ha ron we al KaP Pe wa naw waj ja nef o tam Te nu fa lif ne jhwh(a do naj)                        
Kp  8,27 wayyiTTn et-haKKl `al KaPPê ahrn w`al KaPPê bnyw wayyºnep tm Tnûp lipnê yhwh(dny)                        
Kp  8,27 Potem pooy to wszystko na doniach Aarona i na doniach jego synw i wykona nimi gest koysania przed Panem.                                        
Kp  8,28 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֹתָם מֵעַל כַּפֵּיהֶם וַיַּקְטֵר הַמִּזְבֵּחָה עַל־הָעֹלָה מִלֻּאִים הֵם לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַיהוה׃                    
Kp  8,28 waj jiq qaH mo sze o tam me al KaP Pe hem waj jaq ter ham miz Be Ha al - ha o la mil lu im hem le re aH ni Ho aH isz sze hu ljhwh(la do naj)                    
Kp  8,28 wayyiqqaH tm m`al KaPPêhem wayyaqr hammizBºH `al-h`l millùm hm lrêªH nHªH lyhwh(ladny)                    
Kp  8,28 Nastpnie Mojesz wzi to wszystko z ich doni i zamieni w dym na otarzu nad caopaleniem. To bya ofiara wprowadzenia w czynnoci kapaskie, mia wo, ofiara spalana dla Pana.                                  
Kp  8,29 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הֶחָזֶה וַיְנִיפֵהוּ תְנוּפָה לִפְנֵי יהוה מֵאֵיל הַמִּלֻּאִים לְמֹשֶׁה הָיָה לְמָנָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                  
Kp  8,29 waj jiq qaH mo sze et - he Ha ze wa je ni fe hu te nu fa lif ne jhwh(a do naj) me el ham mil lu im le mo sze ha ja le ma na Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                  
Kp  8,29 wayyiqqaH et-heºHzè waynpºhû tnûp lipnê yhwh(dny) mêl hammillùm lmè hy lmn Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                  
Kp  8,29 Mojesz wzi mostek i wykona nim gest koysania przed Panem. To bya cz nalena Mojeszowi z barana [ofiary] wprowadzenia w czynnoci kapaskie, jak nakaza Pan Mojeszowi.                                  
Kp  8,30 וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִשֶּׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִן־הַדָּם אֲשֶׁר עַל־הַמִּזְבֵּחַ וַיַּז עַל־אַהֲרֹן עַל־בְּגָדָיו וְעַל־בָּנָיו וְעַל־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֶת־אַהֲרֹן אֶת־בְּגָדָיו וְאֶת־בָּנָיו וְאֶת־בִּגְדֵי בָנָיו אִתּוֹ׃        
Kp  8,30 waj jiq qaH mo sze misz sze men ham misz Ha u min - haD Dam a szer al - ham miz Be aH waj jaz al - a ha ron al - Be ga daw we al - Ba naw we al - Big de wa naw iT To wa je qaD Desz et - a ha ron et - Be ga daw we et - Ba naw we et - Big de wa naw iT To        
Kp  8,30 wayyiqqaH mieºmen hammiH ûmin-haDDm er `al-hammizBªH wayyaz `a|l-ahrn `al-Bgdyw w`al-Bnyw w`al-Bigdê bnyw iTT wayqaDD e|t-ahrn et-Bgdyw wet-Bnyw wet-Bigdê bnyw iTT        
Kp  8,30 Potem Mojesz wzi troch oliwy namaszczenia i troch krwi z otarza i pokropi ni Aarona i jego szaty, a z nim jego synw i ich szaty. Tak powici Aarona z jego szatami i z nim jego synw z ich szatami.                                
Kp  8,31 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו בַּשְּׁלוּ אֶת־הַבָּשָׂר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וְשָׁם תֹּאכְלוּ אֹתוֹ וְאֶת־הַלֶּחֶם אֲשֶׁר בְּסַל הַמִּלֻּאִים כַּאֲשֶׁר צִוֵּיתִי לֵאמֹר אַהֲרֹן וּבָנָיו יֹאכְלֻהוּ׃      
Kp  8,31 waj jo mer mo sze el - a ha ron we el - Ba naw Basz sze lu et - haB Ba sar Pe taH o hel mo ed we szam To che lu o to we et - hal le Hem a szer Be sal ham mil lu im Ka a szer ciw we ti le mor a ha ron u wa naw jo che lu hu      
Kp  8,31 wayyºmer el-ahrn wel-Bnyw Balû et-haBBSr PeºtaH ºhel m`d wm Tklû t weºt-halleºHem er Bsal hammillùm Kaer ciwwêºt lmr ahrn ûbnyw ykluºhû      
Kp  8,31 Potem powiedzia Mojesz do Aarona i do jego synw: Ugotujcie miso przy wejciu do Namiotu Spotkania. Tam jedzcie je z chlebem, ktry jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynnoci kapaskie. Tak mi nakazano w sowach: Aaron i jego synowie bd je jedli.                            
Kp  8,32 וְהַנּוֹתָר בַּבָּשָׂר וּבַלָּחֶם בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ׃                                        
Kp  8,32 we han no tar BaB Ba sar u wal la Hem Ba esz Tis ro fu                                        
Kp  8,32 whanntr BaBBSr ûballºHem B TiSrºpû                                        
Kp  8,32 Reszt misa i chleba spalicie w ogniu.                                              
Kp  8,33 וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ שִׁבְעַת יָמִים עַד יוֹם מְלֹאת יְמֵי מִלֻּאֵיכֶם כִּי שִׁבְעַת יָמִים יְמַלֵּא אֶת־יֶדְכֶם׃                
Kp  8,33 u miP Pe taH o hel mo ed lo te cu szi wat ja mim ad jom me lot je me mil lu e chem Ki szi wat ja mim je mal le et - jed chem                
Kp  8,33 ûmiPPetaH ºhel m`d l t|cû ib`at ymm `ad ym mlt ymê millùêkem K ib`at ymm ymall et-yedkem                
Kp  8,33 Od wejcia do Namiotu Spotkania nie bdziecie odchodzi przez siedem dni, a do dnia, kiedy skocz si dni waszego wprowadzania w czynnoci kapaskie, bo przez siedem dni bdziecie w nie wprowadzani.                                
Kp  8,34 כַּאֲשֶׁר עָשָׂה בַּיּוֹם הַזֶּה צִוָּה