Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  9,1 וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי קָרָא מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו וּלְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                
Kp  9,1 wa je hi Baj jom hasz sze mi ni qa ra mo sze le a ha ron u le wa naw u le ziq ne jis ra el                                
Kp  9,1 wayh Bayym hamn qr lahrn ûlbnyw ûlziqnê yiSrl                                
Kp  9,1 smego dnia zawoa Mojesz Aarona, jego synw i starszych Izraela.                                            
Kp  9,2 וַיֹּאמֶר אֶל־אַהֲרֹן קַח־לְךָ עֵגֶל בֶּן־בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה תְּמִימִם וְהַקְרֵב לִפְנֵי יהוה׃                          
Kp  9,2 waj jo mer el - a ha ron qaH - le cha e gel Ben - Ba qar le Hat tat we a jil le o la Te mi mim we haq rew lif ne jhwh(a do naj)                          
Kp  9,2 wayyºmer e|l-ahrn qaH-lk `ºgel Ben-Bqr lHat waºyil l`l Tmmìm whaqrb lipnê yhwh(dny)                          
Kp  9,2 Potem powiedzia do Aarona: We sobie modego cielcana ofiar przebagaln i barana na ofiar caopaln, oba bez skazy, i przyprowad przed Pana.                                    
Kp  9,3 וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תְּדַבֵּר לֵאמֹר קְחוּ שְׂעִיר־עִזִּים לְחַטָּאת וְעֵגֶל וָכֶבֶשׂ בְּנֵי־שָׁנָה תְּמִימִם לְעֹלָה׃                          
Kp  9,3 we el - Be ne jis ra el Te daB Ber le mor qe Hu se ir - iz zim le Hat tat we e gel wa che wes Be ne - sza na Te mi mim le o la                          
Kp  9,3 wel-Bnê yiSrl TdaBBr lmr qHû S`r-`izzm lHat w`ºgel wkeºbeS Bnê-n Tmmìm l`l                          
Kp  9,3 A do Izraelitw tak powiedz: Wecie koziokana ofiar przebagaln, cielca rocznego i baranka rocznego, obydwa bez skazy na ofiar caopaln,                                      
Kp  9,4 וְשׁוֹר וָאַיִל לִשְׁלָמִים לִזְבֹּחַ לִפְנֵי יהוה וּמִנְחָה בְּלוּלָה בַשָּׁמֶן כִּי הַיּוֹם יהוה נִרְאָה אֲלֵיכֶם׃                      
Kp  9,4 we szor wa a jil lisz la mim liz Bo aH lif ne jhwh(a do naj) u min Ha Be lu la wasz sza men Ki haj jom jhwh(a do naj) ni ra a le chem                      
Kp  9,4 wr waºyil lilmm lizBªH lipnê yhwh(dny) ûminH Blûl baºmen K hayym yhwh(dny) nir lêkem                      
Kp  9,4 cielca i barana na ofiar biesiadn, aby je ofiarowa przed Panem, a take ofiar pokarmow zaprawion oliw, bo dzisiaj Pan wam si ukae.                                      
Kp  9,5 וַיִּקְחוּ אֵת אֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה אֶל־פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּקְרְבוּ כָּל־הָעֵדָה וַיַּעַמְדוּ לִפְנֵי יהוה׃                        
Kp  9,5 waj jiq Hu et a szer ciw wa mo sze el - Pe ne o hel mo ed waj jiq re wu Kol - ha e da waj ja am du lif ne jhwh(a do naj)                        
Kp  9,5 wayyiqHû t er ciww el-Pnê ºhel m`d wa|yyiqrbû Kol-hº`d wayya|`amdû lipnê yhwh(dny)                        
Kp  9,5 Przyprowadzili wic to, co im nakaza Mojesz, przed Namiot Spotkania. Potem caa spoeczno zbliya si i stana przed Panem.                                      
Kp  9,6 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה תַּעֲשׂוּ וְיֵרָא אֲלֵיכֶם כְּבוֹד יהוה׃                            
Kp  9,6 waj jo mer mo sze ze haD Da war a szer - ciw wa jhwh(a do naj) Ta a su we je ra a le chem Ke wod jhwh(a do naj)                            
Kp  9,6 wayyºmer haDDbr er-ciww yhwh(dny) Ta`Sû wyr lêkem Kbd yhwh(dny)                            
Kp  9,6 Wtedy Mojesz powiedzia: Oto co Pan nakaza uczyni, aby chwaa Pana wam si ukazaa!                                          
Kp  9,7 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן קְרַב אֶל־הַמִּזְבֵּחַ וַעֲשֵׂה אֶת־חַטָּאתְךָ וְאֶת־עֹלָתֶךָ וְכַפֵּר בַּעַדְךָ וּבְעַד הָעָם וַעֲשֵׂה אֶת־קָרְבַּן הָעָם וְכַפֵּר בַּעֲדָם כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה׃          
Kp  9,7 waj jo mer mo sze el - a ha ron qe raw el - ham miz Be aH wa a se et - Hat ta te cha we et - o la te cha we chaP Per Ba ad cha u we ad ha am wa a se et - qor Ban ha am we chaP Per Ba a dam Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj)          
Kp  9,7 wayyºmer e|l-ahrn qrab el-hammizBªH wa`S et-Ha|tk wet-`ºlteºk wkaPPr Ba|`adk ûb`ad h`m wa`S et-qorBan h`m wkaPPr Ba|`dm Kaer ciww yhwh(dny)          
Kp  9,7 Do Aarona za Mojesz powiedzia: Zbli si do otarza, z ofiar przebagaln i ofiar caopaln, dokonaj przebagania za siebie i za lud, z dar za lud i dokonaj przebagania za nich, tak jak Pan rozkaza.                                
Kp  9,8 וַיִּקְרַב אַהֲרֹן אֶל־הַמִּזְבֵּחַ וַיִּשְׁחַט אֶת־עֵגֶל הַחַטָּאת אֲשֶׁר־לוֹ׃                                    
Kp  9,8 waj jiq raw a ha ron el - ham miz Be aH waj jisz Hat et - e gel ha Hat tat a szer - lo                                    
Kp  9,8 wayyiqrab ahrn el-hammizBªH wayyiHa et-`ºgel haHat er-l                                    
Kp  9,8 Wtedy Aaron zbliy si do otarza i zabi cielca na ofiar przebagaln za siebie samego.                                          
Kp  9,9 וַיַּקְרִבוּ בְּנֵי אַהֲרֹן אֶת־הַדָּם אֵלָיו וַיִּטְבֹּל אֶצְבָּעוֹ בַּדָּם וַיִּתֵּן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־הַדָּם יָצַק אֶל־יְסוֹד הַמִּזְבֵּחַ׃                    
Kp  9,9 waj jaq ri wu Be ne a ha ron et - haD Dam e law waj jit Bol ec Ba o BaD Dam waj jiT Ten al - qar not ham miz Be aH we et - haD Dam ja caq el - je sod ham miz Be aH                    
Kp  9,9 wayyaqribû Bnê ahrn et-haDDm lyw wayyiBl ecB` BaDDm wayyiTTn `al-qarnt hammizBªH wet-haDDm ycaq el-ysd hammizBªH                    
Kp  9,9 Synowie Aarona podali mu krew, a on umoczy palec we krwi, pomaza ni rogi otarza i wyla krew na podstaw otarza.                                        
Kp  9,10 וְאֶת־הַחֵלֶב וְאֶת־הַכְּלָיֹת וְאֶת־הַיֹּתֶרֶת מִן־הַכָּבֵד מִן־הַחַטָּאת הִקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                            
Kp  9,10 we et - ha He lew we et - haK Ke la jot we et - haj jo te ret min - haK Ka wed min - ha Hat tat hiq tir ham miz Be Ha Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze                            
Kp  9,10 wet-haHºleb wet-haKKlyt wet-hayyteºret min-haKKbd min-haºHat hiqr hammizBºH Kaer ciww yhwh(dny) et-mè                            
Kp  9,10 Tuszcz, nerki i pat tuszczu, ktry okrywa wtrob ofiary przebagalnej, zamieni w dym na otarzu, tak jak Pan nakaza Mojeszowi.                                      
Kp  9,11 וְאֶת־הַבָּשָׂר וְאֶת־הָעוֹר שָׂרַף בָּאֵשׁ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה׃                                      
Kp  9,11 we et - haB Ba sar we et - ha or sa raf Ba esz mi Huc lam ma Ha ne                                      
Kp  9,11 wet-haBBSr wet-h`r Srap B miHûc la|mmaHnè                                      
Kp  9,11 Miso za i skr spali w ogniu poza obozem.                                              
Kp  9,12 וַיִּשְׁחַט אֶת־הָעֹלָה וַיַּמְצִאוּ בְּנֵי אַהֲרֹן אֵלָיו אֶת־הַדָּם וַיִּזְרְקֵהוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                              
Kp  9,12 waj jisz Hat et - ha o la waj jam ci u Be ne a ha ron e law et - haD Dam waj jiz re qe hu al - ham miz Be aH sa wiw                              
Kp  9,12 wayyiHa et-h`l wayyamciû Bnê ahrn lyw et-haDDm wayyizrqºhû `al-hammizBªH sbb                              
Kp  9,12 Potem zabi [ertw] ofiary caopalnej. Synowie Aarona podali mu krew, i wyla j dokoa otarza.                                          
Kp  9,13 וְאֶת־הָעֹלָה הִמְצִיאוּ אֵלָיו לִנְתָחֶיהָ וְאֶת־הָרֹאשׁ וַיַּקְטֵר עַל־הַמִּזְבֵּחַ׃                                    
Kp  9,13 we et - ha o la him ci u e law lin ta He ha we et - ha rosz waj jaq ter al - ham miz Be aH                                    
Kp  9,13 wet-h`l himcºû lyw lintHʺh wet-hr wayyaqr `al-hammizBªH                                    
Kp  9,13 Podali mu te podzielon na czci ofiar caopaln, razem z gow, a on zamieni to w dym na otarzu.                                        
Kp  9,14 וַיִּרְחַץ אֶת־הַקֶּרֶב וְאֶת־הַכְּרָעָיִם וַיַּקְטֵר עַל־הָעֹלָה הַמִּזְבֵּחָה׃                                      
Kp  9,14 waj jir Hac et - haq qe rew we et - haK Ke ra a jim waj jaq ter al - ha o la ham miz Be Ha                                      
Kp  9,14 wayyirHac et-haqqeºreb wet-haKKr`ºyim wayyaqr `al-h`l hammizBºH                                      
Kp  9,14 Nastpnie obmy wntrznoci i nogi i zamieni je w dym nad caopaleniem na otarzu.                                          
Kp  9,15 וַיַּקְרֵב אֵת קָרְבַּן הָעָם וַיִּקַּח אֶת־שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לָעָם וַיִּשְׁחָטֵהוּ וַיְחַטְּאֵהוּ כָּרִאשׁוֹן׃                          
Kp  9,15 waj jaq rew et qor Ban ha am waj jiq qaH et - se ir ha Hat tat a szer la am waj jisz Ha te hu wa je Hat te e hu Ka ri szon                          
Kp  9,15 wayyaqrb t qorBan h`m wayyiqqaH et-S`r ha|Hat er l`m wayyiHºhû wa|yHaºhû Krin                          
Kp  9,15 Potem zoy dar za lud. Wzi koza, ktry by przeznaczony na ofiar przebagaln za lud, zabi go i zoy go jako ofiar przebagaln, tak jak poprzednio.                                    
Kp  9,16 וַיַּקְרֵב אֶת־הָעֹלָה וַיַּעֲשֶׂהָ כַּמִּשְׁפָּט׃                                          
Kp  9,16 waj jaq rew et - ha o la waj ja a se ha Kam misz Pat                                          
Kp  9,16 wayyaqrb et-h`l wa|yya`Seºh KammiP                                          
Kp  9,16 Nastpnie zoy ofiar caopaln i postpi z ni wedug zwyczaju.                                            
Kp  9,17 וַיַּקְרֵב אֶת־הַמִּנְחָה וַיְמַלֵּא כַפּוֹ מִמֶּנָּה וַיַּקְטֵר עַל־הַמִּזְבֵּחַ מִלְּבַד עֹלַת הַבֹּקֶר׃                              
Kp  9,17 waj jaq rew et - ham min Ha wa je mal le chaP Po mim men na waj jaq ter al - ham miz Be aH mil le wad o lat haB Bo qer                              
Kp  9,17 wayyaqrb et-hamminH waymall kaPP mimmeºnn wayyaqr `al-hammizBªH millbad `lat haBBºqer                              
Kp  9,17 Dalej zoy ofiar pokarmow, wzi z niej jedn pen gar i zamieni j w dym na otarzu poza ofiar porann.                                        
Kp  9,18 וַיִּשְׁחַט אֶת־הַשּׁוֹר וְאֶת־הָאַיִל זֶבַח הַשְּׁלָמִים אֲשֶׁר לָעָם וַיַּמְצִאוּ בְּנֵי אַהֲרֹן אֶת־הַדָּם אֵלָיו וַיִּזְרְקֵהוּ עַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                    
Kp  9,18 waj jisz Hat et - hasz szor we et - ha a jil ze waH hasz sze la mim a szer la am waj jam ci u Be ne a ha ron et - haD Dam e law waj jiz re qe hu al - ham miz Be aH sa wiw                    
Kp  9,18 wayyiHa et-har wet-haºyil zeºbaH halmm er l`m wayyamciû Bnê ahrn et-haDDm lyw wayyizrqºhû `al-hammizBªH sbb                    
Kp  9,18 Potem zabi cielca i barana jako ofiar biesiadn dla ludu. Synowie Aarona podali mu krew, a on wyla j dokoa otarza.                                        
Kp  9,19 וְאֶת־הַחֲלָבִים מִן־הַשּׁוֹר וּמִן־הָאַיִל הָאַלְיָה וְהַמְכַסֶּה וְהַכְּלָיֹת וְיֹתֶרֶת הַכָּבֵד׃                                  
Kp  9,19 we et - ha Ha la wim min - hasz szor u min - ha a jil ha al ja we ha me chas se we haK Ke la jot we jo te ret haK Ka wed                                  
Kp  9,19 wet-haHlbm min-har ûmin-haºyil h|aly wha|mkassè whaKKlyt wyteºret haKKbd                                  
Kp  9,19 Tuste czci cielca i barana - ogon, tuszcz, ktry okrywa wntrznoci, nerki i pat tuszczu, ktry jest na wtrobie,                                        
Kp  9,20 וַיָּשִׂימוּ אֶת־הַחֲלָבִים עַל־הֶחָזוֹת וַיַּקְטֵר הַחֲלָבִים הַמִּזְבֵּחָה׃                                      
Kp  9,20 waj ja si mu et - ha Ha la wim al - he Ha zot waj jaq ter ha Ha la wim ham miz Be Ha                                      
Kp  9,20 wayySºmû et-haHlbm `al-heHzt wayyaqr haHlbm hammizBºH                                      
Kp  9,20 te czci tuste pooyli na mostkach, a on zamieni te czci tuste w dym na otarzu.                                          
Kp  9,21 וְאֵת הֶחָזוֹת וְאֵת שׁוֹק הַיָּמִין הֵנִיף אַהֲרֹן תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה כַּאֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה׃                        
Kp  9,21 we et he Ha zot we et szoq haj ja min he nif a ha ron Te nu fa lif ne jhwh(a do naj) Ka a szer ciw wa mo sze                        
Kp  9,21 wt heHzt wt q hayymn hnp ahrn Tnûp lipnê yhwh(dny) Kaer ciww                        
Kp  9,21 Mostkami i prawymi opatkami Aaron wykona gest koysania przed Panem, tak jak nakaza Pan.                                          
Kp  9,22 וַיִּשָּׂא אַהֲרֹן אֶת־יָדָיו אֶל־הָעָם וַיְבָרְכֵם וַיֵּרֶד מֵעֲשֹׂת הַחַטָּאת וְהָעֹלָה וְהַשְּׁלָמִים׃                              
Kp  9,22 waj jis sa a ha ron et - [ja daw] el - ha am wa je war chem waj je red me a sot ha Hat tat we ha o la we hasz sze la mim                              
Kp  9,22 wayyiSS ahrn et-[ydyw] el-h`m wa|ybrkm wayyºred m`St ha|Hat wh`l whalmm                              
Kp  9,22 Nastpnie Aaron podnis rce w stron ludu i pobogosawi go. I zszed po ukoczeniu ofiary przebagalnej, ofiary caopalnej i ofiar biesiadnych.                                      
Kp  9,23 וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ וַיְבָרֲכוּ אֶת־הָעָם וַיֵּרָא כְבוֹד־יהוה אֶל־כָּל־הָעָם׃                            
Kp  9,23 waj ja wo mo sze we a ha ron el - o hel mo ed waj je cu wa je wa ra chu et - ha am waj je ra che wod - jhwh(a do naj) el - Kol - ha am                            
Kp  9,23 wayyb wahrn el-ºhel m`d wayyºcû wa|ybrkû et-h`m wayyr kbd-yhwh(dny) el-Kol-h`m                            
Kp  9,23 Mojesz i Aaron weszli do Namiotu Spotkania, potem wyszli stamtd i pobogosawili lud. Wtedy chwaa Pana ukazaa si caemu ludowi.                                      
Kp  9,24 וַתֵּצֵא אֵשׁ מִלִּפְנֵי יהוה וַתֹּאכַל עַל־הַמִּזְבֵּחַ אֶת־הָעֹלָה וְאֶת־הַחֲלָבִים וַיַּרְא כָּל־הָעָם וַיָּרֹנּוּ וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם׃                        
Kp  9,24 waT Te ce esz mil lif ne jhwh(a do naj) waT To chal al - ham miz Be aH et - ha o la we et - ha Ha la wim waj jar Kol - ha am waj ja ron nu waj jiP Pe lu al - Pe ne hem                        
Kp  9,24 waTTºc millipnê yhwh(dny) waTTºkal `al-hammizBªH et-h`l wet-haHlbm wayyaºr Kol-h`m wayyrºnnû wa|yyiPPlû `al-Pnêhem                        
Kp  9,24 Ogie wyszed od Pana i strawi ofiar caopaln razem z czciami tustymi na otarzu. Widzc to cay lud krzykn z radoci i upad na twarz.                                      

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski