Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  10,1 וַיִּקְחוּ בְנֵי־אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ בָהֵן אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עָלֶיהָ קְטֹרֶת וַיַּקְרִבוּ לִפְנֵי יהוה אֵשׁ זָרָה אֲשֶׁר לֹא צִוָּה אֹתָם׃        
Kp  10,1 waj jiq Hu we ne - a ha ron na daw wa a wi hu isz maH Ta to waj jiT Te nu wa hen esz waj ja si mu a le ha qe to ret waj jaq ri wu lif ne jhwh(a do naj) esz za ra a szer lo ciw wa o tam        
Kp  10,1 wayyiqHû bnê|-ahrn ndb wabhû maHTt wayyiTTnû bhn wayySºmû `lʺh qºret wayyaqriºbû lipnê yhwh(dny) zr er l ciww tm        
Kp  10,1 Nadab i Abihu, synowie Aarona, wzili kady swoj kadzielnic, nabrali do niej ognia, woyli na niego kadzido i ofiarowali przed Panem ogie inny, ni by im nakazany.                                    
Kp  10,2 וַתֵּצֵא אֵשׁ מִלִּפְנֵי יהוה וַתֹּאכַל אוֹתָם וַיָּמֻתוּ לִפְנֵי יהוה׃                                
Kp  10,2 waT Te ce esz mil lif ne jhwh(a do naj) waT To chal o tam waj ja mu tu lif ne jhwh(a do naj)                                
Kp  10,2 waTTºc millipnê yhwh(dny) waTTºkal tm wayymuºtû lipnê yhwh(dny)                                
Kp  10,2 Wtedy ogie wyszed od Pana i pochon ich. Umarli przed Panem.                                            
Kp  10,3 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן הוּא אֲשֶׁר־דִּבֶּר יהוה לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל־פְּנֵי כָל־הָעָם אֶכָּבֵד וַיִּדֹּם אַהֲרֹן׃                      
Kp  10,3 waj jo mer mo sze el - a ha ron hu a szer - DiB Ber jhwh(a do naj) le mor Biq ro waj eq qa desz we al - Pe ne chol - ha am eK Ka wed waj jiD Dom a ha ron                      
Kp  10,3 wayyºmer e|l-ahrn er-DiBBer yhwh(dny) lmr Biqrbay eqqd w`al-Pnê kol-h`m eKKbd wayyiDDm ahrn                      
Kp  10,3 Mojesz powiedzia do Aarona: To jest, co Pan powiedzia: Oka moj wito tym, co zbliaj si do Mnie, oka chwa moj przed caym ludem. Aaron zamilk.                                    
Kp  10,4 וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל־מִישָׁאֵל וְאֶל אֶלְצָפָן בְּנֵי עֻזִּיאֵל דֹּד אַהֲרֹן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם קִרְבוּ שְׂאוּ אֶת־אֲחֵיכֶם מֵאֵת פְּנֵי־הַקֹּדֶשׁ אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה׃              
Kp  10,4 waj jiq ra mo sze el - mi sza el we el el ca fan Be ne uz zi el Dod a ha ron waj jo mer a le hem qir wu se u et - a He chem me et Pe ne - haq qo desz el - mi Huc lam ma Ha ne              
Kp  10,4 wayyiqr el-m|l wel elcpn Bnê `uzzl Dd ahrn wayyºmer lhem qirbû et-Hêkem mt Pnê-haqqºde el-miHûc la|mmaHnè              
Kp  10,4 Potem Mojesz zawoa Miszaela i Elsafana, synw Uzzjela, ktry by stryjem Aarona, i powiedzia do nich: Zblicie si! Wyniecie swoich braci sprzed Miejsca witego poza obz!                                  
Kp  10,5 וַיִּקְרְבוּ וַיִּשָּׂאֻם בְּכֻתֳּנֹתָם אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה׃                                  
Kp  10,5 waj jiq re wu waj jis sa um Be chuT T no tam el - mi Huc lam ma Ha ne Ka a szer DiB Ber mo sze                                  
Kp  10,5 wa|yyiqrbû wayyiSSùm BkuTTntm el-miHûc la|mmaHnè Kaer DiBBer                                  
Kp  10,5 Wtedy oni zbliyli si i wynieli ich w ich tunikach poza obz, tak jak powiedzia Mojesz.                                          
Kp  10,6 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן וּלְאֶלְעָזָר וּלְאִיתָמָר בָּנָיו רָאשֵׁיכֶם אַל־תִּפְרָעוּ וּבִגְדֵיכֶם לֹא־תִפְרֹמוּ וְלֹא תָמֻתוּ וְעַל כָּל־הָעֵדָה יִקְצֹף וַאֲחֵיכֶם כָּל־בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת־הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף יהוה׃    
Kp  10,6 waj jo mer mo sze el - a Ha ron u le e la zar u le i ta mar Ba naw ra sze chem al - Tif ra u u wig de chem lo - tif ro mu we lo ta mu tu we al Kol - ha e da jiq cof wa a He chem Kol - Bet jis ra el jiw Ku et - has se re fa a szer sa raf jhwh(a do naj)    
Kp  10,6 wayyºmer e|l-ahrn ûlel`zr ûl|tmr Bnyw r|êkem al-Tiprº`û ûbigdêkem l|-tiprºmû wl tmuºtû w`al Kol-h`d yiqcp waHêkem Kol-Bêt yiSrl yibKû et-haSSrp er Srap yhwh(dny)    
Kp  10,6 Potem Mojesz powiedzia do Aarona i jego synw, Eleazara i Itamara: Nie bdziecie zaniedbywa uczesania gowy i nie bdziecie rozdziera szat, abycie nie pomarli i aby On nie rozgniewa si na ca spoeczno. Wasi bracia, cay dom Izraela, bd opakiwa ten poar, ktry Pan zapali.                          
Kp  10,7 וּמִפֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא תֵצְאוּ פֶּן־תָּמֻתוּ כִּי־שֶׁמֶן מִשְׁחַת יהוה עֲלֵיכֶם וַיַּעֲשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה׃                        
Kp  10,7 u miP Pe taH o hel mo ed lo te cu Pen - Ta mu tu Ki - sze men misz Hat jhwh(a do naj) a le chem waj ja a su Kid war mo sze P                      
Kp  10,7 ûmiPPetaH ºhel m`d l t|cû Pen-Tmuºtû K-eºmen miHat yhwh(dny) `lêkem wa|yya`Sû Kidbar P                      
Kp  10,7 Nie bdziecie odchodzi od wejcia do Namiotu Spotkania, abycie nie pomarli, poniewa olej namaszczenia Pana jest na was. A oni postpili tak, jak Mojesz im powiedzia.                                  
Kp  10,8 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃                                          
Kp  10,8 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - a ha ron le mor                                          
Kp  10,8 waydaBBr yhwh(dny) e|l-ahrn lmr                                          
Kp  10,8 Nastpnie Pan powiedzia do Aarona:                                              
Kp  10,9 יַיִן וְשֵׁכָר אַל־תֵּשְׁתְּ אַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ בְּבֹאֲכֶם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד וְלֹא תָמֻתוּ חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם׃                      
Kp  10,9 ja jin we sze char al - TeszT aT Ta u wa ne cha iT Tach Be wo a chem el - o hel mo ed we lo ta mu tu Huq qat o lam le do ro te chem                      
Kp  10,9 yaºyin wkr al-TT aTT ûbnʺk iTTk Bbkem el-ºhel m`d wl tmuºtû Huqqat `lm ldrtêkem                      
Kp  10,9 Kiedy bdziecie wchodzi do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie bdziecie pi wina ani sycery, abycie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokole,                                  
Kp  10,10 וּלֲהַבְדִּיל בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין הַחֹל וּבֵין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהוֹר׃                                
Kp  10,10 u la haw Dil Ben haq qo desz u wen ha Hol u wen hat ta me u wen hat ta hor                                
Kp  10,10 û|lhabDl Bên haqqºde ûbên haHl ûbên ham ûbên hahr                                
Kp  10,10 abycie rozrniali midzy tym, co wite, a tym, co wieckie, midzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste,                                        
Kp  10,11 וּלְהוֹרֹת אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל־הַחֻקִּים אֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה אֲלֵיהֶם בְּיַד־מֹשֶׁה׃                              
Kp  10,11 u le ho rot et - Be ne jis ra el et Kol - ha Huq qim a szer DiB Ber jhwh(a do naj) a le hem Be jad - mo sze P                            
Kp  10,11 ûlhrt et-Bnê yiSrl t Kol-haºHuqqºm er DiBBer yhwh(dny) lêhem Byad-mè P                            
Kp  10,11 abycie nauczali Izraelitw wszystkich ustaw, ktre Pan ogosi wam przez Mojesza.                                          
Kp  10,12 וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל אֶלְעָזָר וְאֶל־אִיתָמָר בָּנָיו הַנּוֹתָרִים קְחוּ אֶת־הַמִּנְחָה הַנּוֹתֶרֶת מֵאִשֵּׁי יהוה וְאִכְלוּהָ מַצּוֹת אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ כִּי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא׃        
Kp  10,12 wa je daB Ber mo sze el - a ha ron we el e la zar we el - i ta mar Ba naw han no ta rim qe Hu et - ham min Ha han no te ret me isz sze jhwh(a do naj) we ich lu ha mac cot e cel ham miz Be aH Ki qo desz qo da szim hiw        
Kp  10,12 waydaBBr e|l-ahrn wel el`zr wel-ºtmºr Bnyw hann|trm qHû et-hamminH hannteºret miê yhwh(dny) wiklûºh macct ºcel hammizBªH K qºde qo|dm hiw        
Kp  10,12 Potem Mojesz powiedzia do Aarona i do jego pozostaych synw, Eleazara i Itamara: Wecie ofiar pokarmow, ktra pozostaa z ofiar spalanych dla Pana, i zjedzcie j bez kwasu koo otarza, bo to jest rzecz bardzo wita.                                
Kp  10,13 וַאֲכַלְתֶּם אֹתָהּ בְּמָקוֹם קָדֹשׁ כִּי חָקְךָ וְחָק־בָּנֶיךָ הִוא מֵאִשֵּׁי יהוה כִּי־כֵן צֻוֵּיתִי׃                          
Kp  10,13 wa a chal Tem o ta Be ma qom qa dosz Ki Hoq cha we Hoq - Ba ne cha hiw me isz sze jhwh(a do naj) Ki - chen cuw we ti                          
Kp  10,13 wakalTem t Bmqm qd K Hoqk wHoq-Bnʺk hiw miê yhwh(dny) K-kn cuwwêºt                          
Kp  10,13 Bdziecie to je w miejscu powiconym, bo to jest cz nalena tobie i synom twoim z ofiar spalanych dla Pana. Taki nakaz otrzymaem.                                      
Kp  10,14 וְאֵת חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְאֵת שׁוֹק הַתְּרוּמָה תֹּאכְלוּ בְּמָקוֹם טָהוֹר אַתָּה וּבָנֶיךָ וּבְנֹתֶיךָ אִתָּךְ כִּי־חָקְךָ וְחָק־בָּנֶיךָ נִתְּנוּ מִזִּבְחֵי שַׁלְמֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃          
Kp  10,14 we et Ha ze haT Te nu fa we et szoq haT Te ru ma To che lu Be ma qom ta hor aT Ta u wa ne cha u we no te cha iT Tach Ki - Hoq cha we Hoq - Ba ne cha niT Te nu miz ziw He szal me Be ne jis ra el          
Kp  10,14 wt Hz haTTnûp wt q haTTrûm T|klû Bmqm hr aTT ûbnʺk ûbntʺk iTTk K|-Hoqk wHoq-Bnʺk niTTnû mizzibHê almê Bnê yiSrl          
Kp  10,14 Mostek koysania i opatk podniesienia bdziecie jedli w miejscu czystym, ty i synowie twoi, i crki twoje z tob. To si naley tobie i twoim synom z biesiadnych ofiar Izraelitw.                                  
Kp  10,15 שׁוֹק הַתְּרוּמָה וַחֲזֵה הַתְּנוּפָה עַל אִשֵּׁי הַחֲלָבִים יָבִיאוּ לְהָנִיף תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה וְהָיָה לְךָ וּלְבָנֶיךָ אִתְּךָ לְחָק־עוֹלָם כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה׃          
Kp  10,15 szoq haT Te ru ma wa Ha ze haT Te nu fa al isz sze ha Ha la wim ja wi u le ha nif Te nu fa lif ne jhwh(a do naj) we ha ja le cha u le wa ne cha iT Te cha le Hoq - o lam Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj)          
Kp  10,15 q haTTrûm waHz haTTnûp `al haHlbm ybºû lhnp Tnûp lipnê yhwh(dny) why lk ûlbnʺk iTTk lHoq-`lm Kaer ciww yhwh(dny)          
Kp  10,15 Bd przynosi opatk podniesienia i mostek koysania razem z czciami tustymi, przeznaczonymi na ofiar spalan, aby nimi wykona gest koysania przed Panem. To si bdzie nalee tobie i twoim synom jako naleno wieczysta, tak jak Pan nakaza.                            
Kp  10,16 וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרֹשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה שֹׂרָף וַיִּקְצֹף עַל־אֶלְעָזָר וְעַל־אִיתָמָר בְּנֵי אַהֲרֹן הַנּוֹתָרִם לֵאמֹר׃                    
Kp  10,16 we et se ir ha Hat tat Da rosz Da rasz mo sze we hin ne so raf waj jiq cof al - e la zar we al - i ta mar Be ne a ha ron han no ta rim le mor                    
Kp  10,16 wt S`r ha|Hat Dr Dra whinn Srp wayyiqcp `al-el`zr w`al-|tmr Bnê ahrn hanntrìm lmr                    
Kp  10,16 Mojesz wypytywa o koza ofiary przebagalnej i okazao si, e zosta spalony. Wtedy rozgniewa si na pozostaych synw Aarona, to jest na Eleazara i Itamara, i powiedzia do nich:                                  
Kp  10,17 מַדּוּעַ לֹא־אֲכַלְתֶּם אֶת־הַחַטָּאת בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ כִּי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הִוא וְאֹתָהּ נָתַן לָכֶם לָשֵׂאת אֶת־עֲוֹן הָעֵדָה לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם לִפְנֵי יהוה׃            
Kp  10,17 maD Du a lo - a chal Tem et - ha Hat tat Bim qom haq qo desz Ki qo desz qo da szim hiw we o ta na tan la chem la set et - a won ha e da le chaP Per a le hem lif ne jhwh(a do naj)            
Kp  10,17 maDDûª` l|-kalTem et-haHat Bimqm haqqºde K qºde qo|dm hiw wth ntan lkem lSt et-`wn h`d lkaPPr `lêhem lipnê yhwh(dny)            
Kp  10,17 Dlaczego nie spoylicie ofiary przebagalnej w miejscu powiconym? Przecie ona jest rzecz bardzo wit. On da j wam, abycie zgadzili win spoecznoci, abycie przebagali za nich Pana.                                  
Kp  10,18 הֵן לֹא־הוּבָא אֶת־דָּמָהּ אֶל־הַקֹּדֶשׁ פְּנִימָה אָכוֹל תֹּאכְלוּ אֹתָהּ בַּקֹּדֶשׁ כַּאֲשֶׁר צִוֵּיתִי׃                            
Kp  10,18 hen lo - hu wa et - Da ma el - haq qo desz Pe ni ma a chol To che lu o ta Baq qo desz Ka a szer ciw we ti                            
Kp  10,18 hn l-hûb et-Dmh el-haqqºde Pnºm kl Tklû th Baqqºde Kaer ciwwêºt                            
Kp  10,18 Krew jej nie bya wniesiona do Miejsca witego. A wic winnicie byli spoy j w Miejscu witym, tak jak mi nakazano.                                        
Kp  10,19 וַיְדַבֵּר אַהֲרֹן אֶל־מֹשֶׁה הֵן הַיּוֹם הִקְרִיבוּ אֶת־חַטָּאתָם וְאֶת־עֹלָתָם לִפְנֵי יהוה וַתִּקְרֶאנָה אֹתִי כָּאֵלֶּה וְאָכַלְתִּי חַטָּאת הַיּוֹם הַיִּיטַב בְּעֵינֵי יהוה׃            
Kp  10,19 wa je daB Ber a ha ron el - mo sze hen haj jom hiq ri wu et - Hat ta tam we et - o la tam lif ne jhwh(a do naj) waT Tiq re na o ti Ka el le we a chal Ti Hat tat haj jom haj ji taw Be e ne jhwh(a do naj)            
Kp  10,19 waydaBBr ahrn el-mè hn hayym hiqrºbû et-Hatm wet-`|ltm lipnê yhwh(dny) waTTiqreºn t Kºllè wkaºlT Hat hayym hayyab B`ênê yhwh(dny)            
Kp  10,19 Wtedy Aaron powiedzia do Mojesza: Oto dzisiaj oni zoyli ofiar przebagaln i ofiar caopaln przed Panem i taka rzecz mnie spotkaa! Gdybym dzisiaj jad ofiar przebagaln, czy Pan uznaby to za dobre?                                
Kp  10,20 וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּיטַב בְּעֵינָיו׃                                          
Kp  10,20 waj jisz ma mo sze waj ji taw Be e naw P                                        
Kp  10,20 wayyima` wayyab B`ênyw P                                        
Kp  10,20 Mojesz wysucha tej odpowiedzi i uzna j za dobr.                                            

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski