Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  11,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר אֲלֵהֶם׃                                      
Kp  11,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron le mor a le hem                                      
Kp  11,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn lmr lhem                                      
Kp  11,1 Nastpnie Pan powiedzia do Mojesza i Aarona:                                              
Kp  11,2 דַּבְּרוּ אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת הַחַיָּה אֲשֶׁר תֹּאכְלוּ מִכָּל־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר עַל־הָאָרֶץ׃                            
Kp  11,2 DaB Be ru el - Be ne jis ra el le mor zot ha Haj ja a szer To che lu miK Kol - haB Be he ma a szer al - ha a rec                            
Kp  11,2 DaBBrû el-Bnê yiSrl lmr zt ha|Hayy er Tklû miKKol-haBBhm er `al-hºrec                            
Kp  11,2 Tak mwcie do Izraelitw: Oto zwierzta, ktre bdziecie je spord wszystkich zwierzt, ktre s na ziemi:                                        
Kp  11,3 כֹּל מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע פְּרָסֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ׃                            
Kp  11,3 Kol maf re set Par sa we szo sa at sze sa Pe ra sot ma a lat Ge ra BaB Be he ma o ta To che lu                            
Kp  11,3 Kl mapreºset Pars wsaº`at eºsa` Prst ma`lat Gr BaBBhm th Tkºlû                            
Kp  11,3 Bdziecie jedli kade zwierz czworonone, ktre ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i ktre przeuwa.                                        
Kp  11,4 אַךְ אֶת־זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה אֶת־הַגָּמָל כִּי־מַעֲלֵה גֵרָה הוּא וּפַרְסָה אֵינֶנּוּ מַפְרִיס טָמֵא הוּא לָכֶם׃              
Kp  11,4 ach et - ze lo to che lu mim ma a le haG Ge ra u mim maf ri se haP Par sa et - haG Ga mal Ki - ma a le ge ra hu u far sa e nen nu maf ris ta me hu la chem              
Kp  11,4 ak et-zè l t|klû mi|mma`lê haGGr ûmimmaprsê haPPars e|t-haGGml K|-ma`l gr ûpars êneºnnû maprs m lkem              
Kp  11,4 Ale [nastpujcych zwierzt], majcych rozdzielone kopyto i przeuwajcych nie bdziecie jedli: wielbd, poniewa przeuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bdzie dla was nieczysty;                                  
Kp  11,5 וְאֶת־הַשָּׁפָן כִּי־מַעֲלֵה גֵרָה הוּא וּפַרְסָה לֹא יַפְרִיס טָמֵא הוּא לָכֶם׃                              
Kp  11,5 we et - hasz sza fan Ki - ma a le ge ra hu u far sa lo jaf ris ta me hu la chem                              
Kp  11,5 wet-hapn K|-ma`l gr ûpars l yaprs m lkem                              
Kp  11,5 wistak, poniewa przeuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bdzie dla was nieczysty;                                          
Kp  11,6 וְאֶת־הָאַרְנֶבֶת כִּי־מַעֲלַת גֵּרָה הִוא וּפַרְסָה לֹא הִפְרִיסָה טְמֵאָה הִוא לָכֶם׃                              
Kp  11,6 we et - ha ar ne wet Ki - ma a lat Ge ra hiw u far sa lo hif ri sa te me a hiw la chem                              
Kp  11,6 wet-harneºbet K|-ma`lat Gr hiw ûpars l hiprºs m hiw lkem                              
Kp  11,6 zajc, poniewa przeuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - bdzie dla was nieczysty;                                          
Kp  11,7 וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי־מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְשֹׁסַע שֶׁסַע פַּרְסָה וְהוּא גֵּרָה לֹא־יִגָּר טָמֵא הוּא לָכֶם׃                        
Kp  11,7 we et - ha Ha zir Ki - maf ris Par sa hu we szo sa sze sa Par sa we hu Ge ra lo - jiG Gar ta me hu la chem                        
Kp  11,7 wet-haHzr K|-maprs Pars wsa` eºsa` Pars whû Gr l|-yiGGr m lkem                        
Kp  11,7 wieprz, poniewa ma rozdzielone kopyto, ale nie przeuwa - bdzie dla was nieczysty.                                          
Kp  11,8 מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם׃                                
Kp  11,8 miB Be sa ram lo to che lu u we niw la tam lo tiG Ga u te me im hem la chem                                
Kp  11,8 miBBSrm l tkºlû ûbnibltm l tiGGº`û mm hm lkem                                
Kp  11,8 Nie bdziecie jedli ich misa ani dotykali ich padliny - s one dla was nieczyste.                                          
Kp  11,9 אֶת־זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר־לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמַּיִם בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים אֹתָם תֹּאכֵלוּ׃                      
Kp  11,9 et - ze To che lu miK Kol a szer Bam ma jim Kol a szer - lo se naP Pir we qas qe set Bam ma jim Baj jam mim u wan ne Ha lim o tam To che lu                      
Kp  11,9 et-zè T|klû miKKl er Bammºyim Kl er-l snaPPr wqaSqeºSet Bammaºyim Bayyammm ûbannHlm tm Tkºlû                      
Kp  11,9 Bdziecie jedli nastpujce istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w morzach i rzekach, ktre maj petwy i uski, bdziecie jedli.                                      
Kp  11,10 וְכֹל אֲשֶׁר אֵין־לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּיַּמִּים וּבַנְּחָלִים מִכֹּל שֶׁרֶץ הַמַּיִם וּמִכֹּל נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר בַּמָּיִם שֶׁקֶץ הֵם לָכֶם׃              
Kp  11,10 we chol a szer en - lo se naP Pir we qas qe set Baj jam mim u wan ne Ha lim miK Kol sze rec ham ma jim u miK Kol ne fesz ha Haj ja a szer Bam ma jim sze qec hem la chem              
Kp  11,10 wkl er ê|n-l snaPPr wqaSqeºSet Bayyammm ûbannHlm miKKl eºrec hammaºyim ûmiKKl neºpe haHayy er Bammºyim eºqec hm lkem              
Kp  11,10 Ale kada istota wodna, ktra nie ma petw albo usek w morzach i rzekach spord wszystkiego, co si roi w wodzie, i spord wszystkich zwierzt wodnych, bdzie dla was obrzydliwoci.                                  
Kp  11,11 וְשֶׁקֶץ יִהְיוּ לָכֶם מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וְאֶת־נִבְלָתָם תְּשַׁקֵּצוּ׃                                  
Kp  11,11 we sze qec jih ju la chem miB Be sa ram lo to che lu we et - niw la tam Te szaq qe cu                                  
Kp  11,11 weºqec yihyû lkem miBBSrm l tkºlû wet-nibltm Taqqºcû                                  
Kp  11,11 Bd one dla was obrzydliwoci, nie jedzcie ich misa i brzydcie si ich padlin.                                          
Kp  11,12 כֹּל אֲשֶׁר אֵין־לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת בַּמָּיִם שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם׃                                
Kp  11,12 Kol a szer en - lo se naP Pir we qas qe set Bam ma jim sze qec hu la chem                                
Kp  11,12 Kl er ê|n-l snaPPr wqaSqeºSet Bammºyim eºqec lkem                                
Kp  11,12 Wszystkie istoty wodne, ktre nie maj petw albo usek, bd dla was obrzydliwoci.                                          
Kp  11,13 וְאֶת־אֵלֶּה תְּשַׁקְּצוּ מִן־הָעוֹף לֹא יֵאָכְלוּ שֶׁקֶץ הֵם אֶת־הַנֶּשֶׁר וְאֶת־הַפֶּרֶס וְאֵת הָעָזְנִיָּה׃                            
Kp  11,13 we et - el le Te szaq qe cu min - ha of lo je ach lu sze qec hem et - han ne szer we et - haP Pe res we et ha oz nij ja                            
Kp  11,13 wet-ºllè Taqqcû min-h`p l yklû eºqec hm et-hanneºer wet-haPPeºres wt h`ozniyy                            
Kp  11,13 Spord ptakw bdziecie mieli w obrzydzeniu i nie bdziecie ich jedli, bo s obrzydliwoci, nastpujce: orze, sp czarny, orze morski,                                      
Kp  11,14 וְאֶת־הַדָּאָה וְאֶת־הָאַיָּה לְמִינָהּ׃                                            
Kp  11,14 we et - haD Da a we et - ha aj ja le mi na                                            
Kp  11,14 wet-haºDD wet-hayy lmnh                                            
Kp  11,14 wszelkie gatunki kani i sokow,                                              
Kp  11,15 אֵת כָּל־עֹרֵב לְמִינוֹ׃                                            
Kp  11,15 et Kol - o rew le mi no                                            
Kp  11,15 t Kol-`rb lmn                                            
Kp  11,15 wszelkie gatunki krukw,                                              
Kp  11,16 וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה וְאֶת־הַתַּחְמָס וְאֶת־הַשָּׁחַף וְאֶת־הַנֵּץ לְמִינֵהוּ׃                                    
Kp  11,16 we et Bat haj ja a na we et - haT TaH mas we et - hasz sza Haf we et - han nec le mi ne hu                                    
Kp  11,16 wt Bat ha|yya`n wet-haTTaHms wet-haºHap wet-hannc lmnºhû                                    
Kp  11,16 stru, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzbi,                                              
Kp  11,17 וְאֶת־הַכּוֹס וְאֶת־הַשָּׁלָךְ וְאֶת־הַיַּנְשׁוּף׃                                            
Kp  11,17 we et - haK Kos we et - hasz sza lach we et - haj jan szuf                                            
Kp  11,17 wet-haKKs wet-halk wet-hayyanûp                                            
Kp  11,17 puszczyk, kormoran, ibis,                                              
Kp  11,18 וְאֶת־הַתִּנְשֶׁמֶת וְאֶת־הַקָּאָת וְאֶת־הָרָחָם׃                                            
Kp  11,18 we et - haT Tin sze met we et - haq qa at we et - ha ra Ham                                            
Kp  11,18 wet-haTTineºmet wet-haqqt wet-hrHm                                            
Kp  11,18 abd, pelikan, cierwik,                                              
Kp  11,19 וְאֵת הַחֲסִידָה הָאֲנָפָה לְמִינָהּ וְאֶת־הַדּוּכִיפַת וְאֶת־הָעֲטַלֵּף׃                                      
Kp  11,19 we et ha Ha si da ha a na fa le mi na we et - haD Du chi fat we et - ha a tal lef                                      
Kp  11,19 wt haHsd hnp lmnh wet-haDDûkpat wet-h`allp                                      
Kp  11,19 bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz.                                              
Kp  11,20 כֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל־אַרְבַּע שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם׃                                  
Kp  11,20 Kol sze rec ha of ha ho lech al - ar Ba sze qec hu la chem s                                
Kp  11,20 Kl eºrec h`p hahlk `al-arBa` eºqec lkem s                                
Kp  11,20 Wszelkie latajce czworonone owady bd dla was obrzydliwoci.                                            
Kp  11,21 אַךְ אֶת־זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל שֶׁרֶץ הָעוֹף הַהֹלֵךְ עַל־אַרְבַּע אֲשֶׁר־לֹא כְרָעַיִם מִמַּעַל לְרַגְלָיו לְנַתֵּר בָּהֵן עַל־הָאָרֶץ׃                    
Kp  11,21 ach et - ze To che lu miK Kol sze rec ha of ha ho lech al - ar Ba a szer - (lo) che ra a jim mim ma al le rag law le naT Ter Ba hen al - ha a rec                    
Kp  11,21 ak et-zè T|klû miKKl eºrec h`p hahlk `al-arBa` er-(l) kr`aºyim mimmaº`al lraglyw lnaTTr Bhn `al-hºrec                    
Kp  11,21 Ale bdziecie je spord czworononych latajcych owadw tylko te, ktrych [tylne] koczyny wystaj ponad nogami [przednimi], aby [mogy] skaka na nich po ziemi.                                    
Kp  11,22 אֶת־אֵלֶּה מֵהֶם תֹּאכֵלוּ אֶת־הָאַרְבֶּה לְמִינוֹ וְאֶת־הַסָּלְעָם לְמִינֵהוּ וְאֶת־הַחַרְגֹּל לְמִינֵהוּ וְאֶת־הֶחָגָב לְמִינֵהוּ׃                            
Kp  11,22 et - el le me hem To che lu et - ha ar Be le mi no we et - has so lam le mi ne hu we et - ha Har Gol le mi ne hu we et - he Ha gaw le mi ne hu                            
Kp  11,22 et-ºllè mhem Tkºlû et-h|arBè lmn wet-hassol`m lmnºhû wet-haHarGl lmnºhû wet-heHgb lmnºhû                            
Kp  11,22 Nastpujce spord nich moecie je: wszelkie gatunki szaraczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab.                                      
Kp  11,23 וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף אֲשֶׁר־לוֹ אַרְבַּע רַגְלָיִם שֶׁקֶץ הוּא לָכֶם׃                                
Kp  11,23 we chol sze rec ha of a szer - lo ar Ba rag la jim sze qec hu la chem                                
Kp  11,23 wkl eºrec h`p er-l arBa` raglºyim eºqec lkem                                
Kp  11,23 Wszystkie inne gatunki latajcych owadw czworononych bd dla was obrzydliwoci.                                          
Kp  11,24 וּלְאֵלֶּה תִּטַּמָּאוּ כָּל־הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃                                      
Kp  11,24 u le el le Tit tam ma u Kol - han no ge a Be niw la tam jit ma ad - ha a rew                                      
Kp  11,24 ûlºllè Tiammºû Kol-hanngª` Bnibltm yim `ad-h`ºreb                                      
Kp  11,24 Nastpujce zwierzta czyni czowieka nieczystym. Kady, kto dotknie si ich padliny, bdzie nieczysty a do wieczora.                                        
Kp  11,25 וְכָל־הַנֹּשֵׂא מִנִּבְלָתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב׃                                      
Kp  11,25 we chol - han no se min niw la tam je chaB Bes Be ga daw we ta me ad - ha a rew                                      
Kp  11,25 wkol-hannS minnibltm ykaBBs Bgdyw wm `ad-h`ºreb                                      
Kp  11,25 Kady, kto bdzie nosi ich padlin, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a do wieczora.                                           
Kp  11,26 לְכָל־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר הִוא מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֶׁסַע אֵינֶנָּה שֹׁסַעַת וְגֵרָה אֵינֶנָּה מַעֲלָה טְמֵאִים הֵם לָכֶם כָּל־הַנֹּגֵעַ בָּהֶם יִטְמָא׃                
Kp  11,26 le chol - haB Be he ma a szer hiw maf re set Par sa we sze sa e nen na szo sa at we ge ra e nen na ma a la te me im hem la chem Kol - han no ge a Ba hem jit ma                
Kp  11,26 l|kol-haBBhm er hiw mapreºset Pars weºsa` êneºnn saº`at wgr êneºnn ma`l mm hm lkem Kol-hanngª` Bhem yim                
Kp  11,26 Kade zwierz, ktre ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeuwa, bdzie nieczyste dla was. Kady, kto si go dotknie, bdzie nieczysty.                                      
Kp  11,27 וְכֹל הוֹלֵךְ עַל־כַּפָּיו בְּכָל־הַחַיָּה הַהֹלֶכֶת עַל־אַרְבַּע טְמֵאִים הֵם לָכֶם כָּל־הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃                        
Kp  11,27 we chol ho lech al - KaP Paw Be chol - ha Haj ja ha ho le chet al - ar Ba te me im hem la chem Kol - han no ge a Be niw la tam jit ma ad - ha a rew                        
Kp  11,27 wkl hlk `al-KaPPyw Bkol-ha|Hayy hahleºket `al-arBa` mm hm lkem Kol-hanngª` Bnibltm yim `ad-h`ºreb                        
Kp  11,27 Kade zwierz czworonone, ktre chodzi opierajc si na stopach, bdzie nieczyste dla was. Kady, kto dotknie si jego padliny, bdzie nieczysty a do wieczora.                                    
Kp  11,28 וְהַנֹּשֵׂא אֶת־נִבְלָתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְטָמֵא עַד־הָעָרֶב טְמֵאִים הֵמָּה לָכֶם׃                                
Kp  11,28 we han no se et - niw la tam je chaB Bes Be ga daw we ta me ad - ha a rew te me im hem ma la chem s                              
Kp  11,28 whannS et-nibltm ykaBBs Bgdyw wm `ad-h`ºreb mm hºmm lkem s                              
Kp  11,28 Kady, kto bdzie nosi ich padlin, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty a do wieczora. To s rzeczy nieczyste dla was!                                        
Kp  11,29 וְזֶה לָכֶם הַטָּמֵא בַּשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל־הָאָרֶץ הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב לְמִינֵהוּ׃                              
Kp  11,29 we ze la chem hat ta me Basz sze rec hasz szo rec al - ha a rec ha Ho led we ha ach Bar we hac caw le mi ne hu                              
Kp  11,29 wzè lkem ham Baeºrec harc `al-hºrec haHºled wh`akBr whaccb lmnºhû                              
Kp  11,29 Spord maych zwierzt, ktre poruszaj si na ziemi, nastpujce s nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek,                                        
Kp  11,30 וְהָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְּטָאָה וְהַחֹמֶט וְהַתִּנְשָׁמֶת׃                                        
Kp  11,30 we ha a na qa we haK Ko aH we hal le ta a we ha Ho met we haT Tin sza met                                        
Kp  11,30 whnq whaKKªH whall whaHºme whaTTinºmet                                        
Kp  11,30 gekko, w, salamandra, skolopendra i kameleon.                                            
Kp  11,31 אֵלֶּה הַטְּמֵאִים לָכֶם בְּכָל־הַשָּׁרֶץ כָּל־הַנֹּגֵעַ בָּהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא עַד־הָעָרֶב׃                                
Kp  11,31 el le hat te me im la chem Be chol - hasz sza rec Kol - han no ge a Ba hem Be mo tam jit ma ad - ha a rew                                
Kp  11,31 ºllè hamm lkem Bkol-haºrec Kol-hanngª` Bhem Bmtm yim `ad-h`ºreb                                
Kp  11,31 Te s nieczyste dla was spord maych zwierzt, ktre poruszaj si na ziemi. Kady, kto dotknie si ich padliny, bdzie nieczysty a do wieczora.                                      
Kp  11,32 וְכֹל אֲשֶׁר־יִפֹּל־עָלָיו מֵהֶם בְּמֹתָם יִטְמָא מִכָּל־כְּלִי־עֵץ אוֹ בֶגֶד אוֹ־עוֹר אוֹ שָׂק כָּל־כְּלִי אֲשֶׁר־יֵעָשֶׂה מְלָאכָה בָּהֶם בַּמַּיִם יוּבָא וְטָמֵא עַד־הָעֶרֶב וְטָהֵר׃          
Kp  11,32 we chol a szer - jiP Pol - a law me hem Be mo tam jit ma miK Kol - Ke li - ec o we ged o - or o saq Kol - Ke li a szer - je a se me la cha Ba hem Bam ma jim ju wa we ta me ad - ha e rew we ta her          
Kp  11,32 wkl er-yiPPl-`lyw mhem Bmtm yim miKKol-Kl-`c beºged -`r Sq Kol-Kl er-y`Sè mlk Bhem Bammaºyim yûb wm `ad-h`eºreb whr          
Kp  11,32 Jeeli ktre z tych zwierzt nieywe upadnie na co, to ta rzecz bdzie nieczysta, niezalenie od tego, czy to bdzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skra, czy worek, czy jakiekolwiek narzdzie pracy. Obmyj je wod i pozostanie nieczyste a do wieczora, potem bdzie czyste.                          
Kp  11,33 וְכָל־כְּלִי־חֶרֶשׂ אֲשֶׁר־יִפֹּל מֵהֶם אֶל־תּוֹכוֹ כֹּל אֲשֶׁר בְּתוֹכוֹ יִטְמָא וְאֹתוֹ תִשְׁבֹּרוּ׃                              
Kp  11,33 we chol - Ke li - He res a szer - jiP Pol me hem el - To cho Kol a szer Be to cho jit ma we o to tisz Bo ru                              
Kp  11,33 wkol-Kl-HeºreS er-yiPPl mhem el-Tk Kl er Btk yim wt tiBºrû                              
Kp  11,33 Jeeli ktre z tych zwierzt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewntrz naczynia, bdzie nieczyste, a naczynie rozbijecie.