Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  12,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  12,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  12,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  12,1 Dalej powiedzia Pan do Mojesza:                                              
Kp  12,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים כִּימֵי נִדַּת דְּוֹתָהּ תִּטְמָא׃                  
Kp  12,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor isz sza Ki taz ri a we jal da za char we ta ma szi wat ja mim Ki me niD Dat De wo ta Tit ma                  
Kp  12,2 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr i K tazrª` wyld zkr w|m ib`at ymm Kmê niDDat Dwth Tim                  
Kp  12,2 Powiedz do Izraelitw: Jeeli kobieta zasza w ci i urodzia chopca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczystoci spowodowanego przez miesiczne krwawienie.                                
Kp  12,3 וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ׃                                        
Kp  12,3 u waj jom hasz sze mi ni jim mol Be sar or la to                                        
Kp  12,3 ûbayym hamn yimml BSar `orlt                                        
Kp  12,3 smego dnia [chopiec] zostanie obrzezany.                                              
Kp  12,4 וּשְׁלֹשִׁים יוֹם וּשְׁלֹשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב בִּדְמֵי טָהֳרָה בְּכָל־קֹדֶשׁ לֹא־תִגָּע וְאֶל־הַמִּקְדָּשׁ לֹא תָבֹא עַד־מְלֹאת יְמֵי טָהֳרָהּ׃                    
Kp  12,4 u sze lo szim jom u sze lo szet ja mim Te szew Bid me to h ra Be chol - qo desz lo - tiG Ga we el - ham miq Dasz lo ta wo ad - me lot je me to h ra                    
Kp  12,4 ûlm ym ûlºet ymm Tb Bidmê ohr Bkol-qºde l|-tiGG` wel-hammiqD l tb `ad-mlt ymê ohrh                    
Kp  12,4 Potem ona pozostanie przez trzydzieci trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie bdzie dotyka niczego witego i nie bdzie wchodzi do wityni, dopki nie skocz si dni jej oczyszczenia.                                  
Kp  12,5 וְאִם־נְקֵבָה תֵלֵד וְטָמְאָה שְׁבֻעַיִם כְּנִדָּתָהּ וְשִׁשִּׁים יוֹם וְשֵׁשֶׁת יָמִים תֵּשֵׁב עַל־דְּמֵי טָהֳרָה׃                          
Kp  12,5 we im - ne qe wa te led we ta ma sze wu a jim Ke niD Da ta we szisz szim jom we sze szet ja mim Te szew al - De me to h ra                          
Kp  12,5 wim-nqb tld wm bù`aºyim KniDDth wim ym wºet ymm Tb `al-Dmê ohr                          
Kp  12,5 Jeeli za urodzi dziewczynk, bdzie nieczysta przez dwa tygodnie, tak jak podczas miesicznego krwawienia. Potem pozostanie przez szedziesit sze dni dla oczyszczenia krwi.                                  
Kp  12,6 וּבִמְלֹאת יְמֵי טָהֳרָהּ לְבֵן אוֹ לְבַת תָּבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן־שְׁנָתוֹ לְעֹלָה וּבֶן־יוֹנָה אוֹ־תֹר לְחַטָּאת אֶל־פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד אֶל־הַכֹּהֵן׃                  
Kp  12,6 u wim lot je me to h ra le wen o le wat Ta wi Ke wes Ben - sze na to le o la u wen - jo na o - tor le Hat tat el - Pe taH o hel - mo ed el - haK Ko hen                  
Kp  12,6 ûbimlt ymê ohrh lbn lbat Tb KeºbeS Ben-nt l`l ûben-yn -tr lHat el-PeºtaH |hel-m`d el-haKKhn                  
Kp  12,6 Kiedy za skocz si dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna lub crki, przyniesie kapanowi, przed wejcie do Namiotu Spotkania, jednorocznego baranka na ofiar caopaln i modego gobia lub synogarlic na ofiar przebagaln.                              
Kp  12,7 וְהִקְרִיבוֹ לִפְנֵי יהוה וְכִפֶּר עָלֶיהָ וְטָהֲרָה מִמְּקֹר דָּמֶיהָ זֹאת תּוֹרַת הַיֹּלֶדֶת לַזָּכָר אוֹ לַנְּקֵבָה׃                      
Kp  12,7 we hiq ri wo lif ne jhwh(a do naj) we chiP Per a le ha we ta ha ra mim me qor Da me ha zot To rat haj jo le det laz za char o lan ne qe wa                      
Kp  12,7 whiqrb lipnê yhwh(dny) wkiPPer `lʺh whr mimmqr Dmʺh zt Trat hayyleºdet lazzkr lannqb                      
Kp  12,7 Kapan zoy to w ofierze przed Panem, aby za ni dokona przebagania. W ten sposb bdzie ona oczyszczona od upywu krwi. To jest prawo dotyczce tej, ktra urodzia syna lub crk.                                  
Kp  12,8 וְאִם־לֹא תִמְצָא יָדָהּ דֵּי שֶׂה וְלָקְחָה שְׁתֵּי־תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אֶחָד לְעֹלָה וְאֶחָד לְחַטָּאת וְכִפֶּר עָלֶיהָ הַכֹּהֵן וְטָהֵרָה׃            
Kp  12,8 we im - lo tim ca ja da De se we laq Ha szTe - to rim o sze ne Be ne jo na e Had le o la we e Had le Hat tat we chiP Per a le ha haK Ko hen we ta he ra P          
Kp  12,8 wim-l timc yd wlqH Tê|-trm Bnê yn eHd l`l weHd lHat wkiPPer `lʺh haKKhn whºr P          
Kp  12,8 Jeeli za ona jest zbyt uboga, aby przynie baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa mode gobie, jednego na ofiar caopaln i jednego na ofiar przebagaln. W ten sposb kapan dokona przebagania za ni, i bdzie oczyszczona.                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski