Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  14,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  14,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  14,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  14,1 Nastpnie powiedzia Pan do Mojesza:                                              
Kp  14,2 זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ וְהוּבָא אֶל־הַכֹּהֵן׃                                  
Kp  14,2 zot Tih je To rat ham me co ra Be jom to h ra to we hu wa el - haK Ko hen                                  
Kp  14,2 zt Ti|hyè Trat hammcr` Bym ohrt whûb el-haKKhn                                  
Kp  14,2 To jest prawo dotyczce trdowatego w dniu jego oczyszczenia: bdzie przyprowadzony do kapana,                                        
Kp  14,3 וְיָצָא הַכֹּהֵן אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה נִרְפָּא נֶגַע־הַצָּרַעַת מִן־הַצָּרוּעַ׃                              
Kp  14,3 we ja ca haK Ko hen el - mi Huc lam ma Ha ne we ra a haK Ko hen we hin ne nir Pa ne ga - hac ca ra at min - hac ca ru a                              
Kp  14,3 wyc haKKhn el-miHûc la|mmaHnè wr haKKhn whinn nirP ne|ga`-haccraº`at min-haccrûª`                              
Kp  14,3 a kapan wyjdzie poza obz. Jeeli kapan stwierdzi, e trdowaty zosta uzdrowiony z choroby trdu,                                          
Kp  14,4 וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְלָקַח לַמִּטַּהֵר שְׁתֵּי־צִפֳּרִים חַיּוֹת טְהֹרוֹת וְעֵץ אֶרֶז וּשְׁנִי תוֹלַעַת וְאֵזֹב׃                          
Kp  14,4 we ciw wa haK Ko hen we la qaH lam mit ta her szTe - ciP P rim Haj jot te ho rot we ec e rez u sze ni to la at we e zow                          
Kp  14,4 wciww haKKhn wlqaH lammiahr Tê|-ciPPrm Hayyt hrt w`c eºrez ûn tlaº`at wzb                          
Kp  14,4 to kapan kae, eby ten, ktry ma by oczyszczony, przynis dwa ptaki ywe, czyste, kawaek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop.                                      
Kp  14,5 וְצִוָּה הַכֹּהֵן וְשָׁחַט אֶת־הַצִּפּוֹר הָאֶחָת אֶל־כְּלִי־חֶרֶשׂ עַל־מַיִם חַיִּים׃                                  
Kp  14,5 we ciw wa haK Ko hen we sza Hat et - hac ciP Por ha e Hat el - Ke li - He res al - ma jim Haj jim                                  
Kp  14,5 wciww haKKhn wHa et-hacciPPr heHt el-Kl-HeºreS `al-maºyim Hayym                                  
Kp  14,5 Potem kapan kae zabi jednego ptaka nad naczyniem glinianym napenionym yw wod.                                          
Kp  14,6 אֶת־הַצִּפֹּר הַחַיָּה יִקַּח אֹתָהּ וְאֶת־עֵץ הָאֶרֶז וְאֶת־שְׁנִי הַתּוֹלַעַת וְאֶת־הָאֵזֹב וְטָבַל אוֹתָם וְאֵת הַצִּפֹּר הַחַיָּה בְּדַם הַצִּפֹּר הַשְּׁחֻטָה עַל הַמַּיִם הַחַיִּים׃          
Kp  14,6 et - hac ciP Por ha Haj ja jiq qaH o ta we et - ec ha e rez we et - sze ni haT To la at we et - ha e zow we ta wal o tam we et hac ciP Por ha Haj ja Be dam hac ciP Por hasz sze Hu ta al ham ma jim ha Haj jim          
Kp  14,6 et-hacciPPr ha|Hayy yiqqaH th wet-`c heºrez wet-n haTTlaº`at wet-hzb wbal tm wt hacciPPr ha|Hayy Bdam hacciPPr haHù `al hammaºyim ha|Hayym          
Kp  14,6 Nastpnie wemie drugiego ptaka, ywego, wraz z kawakiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z ywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wod yw.                                
Kp  14,7 וְהִזָּה עַל הַמִּטַּהֵר מִן־הַצָּרַעַת שֶׁבַע פְּעָמִים וְטִהֲרוֹ וְשִׁלַּח אֶת־הַצִּפֹּר הַחַיָּה עַל־פְּנֵי הַשָּׂדֶה׃                          
Kp  14,7 we hiz za al ham mit ta her min - hac ca ra at sze wa Pe a mim we ti ha ro we szil laH et - hac ciP Por ha Haj ja al - Pe ne has sa de                          
Kp  14,7 whizz `al hammiahr min-haccraº`at eºba` P`mm wiºhr willaH et-hacciPPr ha|Hayy `al-Pnê haSSdè                          
Kp  14,7 Potem pokropi siedem razy tego, ktry ma by oczyszczony z trdu i w ten sposb oczyci go. A ptaka ywego wypuci na pole.                                      
Kp  14,8 וְכִבֶּס הַמִּטַּהֵר אֶת־בְּגָדָיו וְגִלַּח אֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהֵר וְאַחַר יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה וְיָשַׁב מִחוּץ לְאָהֳלוֹ שִׁבְעַת יָמִים׃                  
Kp  14,8 we chiB Bes ham mit ta her et - Be ga daw we gil laH et - Kol - se a ro we ra Hac Bam ma jim we ta her we a Har ja wo el - ham ma Ha ne we ja szaw mi Huc le o h lo szi wat ja mim                  
Kp  14,8 wkiBBes hammiahr et-Bgdyw wgillaH et-Kol-S`r wrHac Bammaºyim whr waHar yb el-ha|mmaHnè wyab miHûc lohl ib`at ymm                  
Kp  14,8 Ten, ktry si poddaje oczyszczeniu, wypierze ubranie, zgoli wszystkie wosy, wykpie si w wodzie i bdzie czysty. Potem wrci do obozu, ale pozostanie przez siedem dni poza swoim namiotem.                                  
Kp  14,9 וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ אֶת־רֹאשׁוֹ וְאֶת־זְקָנוֹ וְאֵת גַּבֹּת עֵינָיו וְאֶת־כָּל־שְׂעָרוֹ יְגַלֵּחַ וְכִבֶּס אֶת־בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמַּיִם וְטָהֵר׃              
Kp  14,9 we ha ja waj jom hasz sze wi i je gal laH et - Kol - se a ro et - ro szo we et - ze qa no we et GaB Bot e naw we et - Kol - se a ro je gal le aH we chiB Bes et - Be ga daw we ra Hac et - Be sa ro Bam ma jim we ta her              
Kp  14,9 why bayym hab` ygallaH et-Kol-S`r et-r wet-zqn wt GaBBt `ênyw wet-Kol-S`r ygallªH wkiBBes et-Bgdyw wrHac et-BSr Bammaºyim whr              
Kp  14,9 Sidmego dnia zgoli wszystkie wosy, gow, brod i brwi, zgoli wszystkie wosy, wypierze swe szaty, obmyje si w wodzie i stanie si czysty.                                      
Kp  14,10 וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִקַּח שְׁנֵי־כְבָשִׂים תְּמִימִים וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת־שְׁנָתָהּ תְּמִימָה וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן וְלֹג אֶחָד שָׁמֶן׃              
Kp  14,10 u waj jom hasz sze mi ni jiq qaH sze ne - che wa sim Te mi mim we chaw sa a Hat Bat - sze na ta Te mi ma u sze lo sza es ro nim so let min Ha Be lu la wasz sze men we log e Had sza men              
Kp  14,10 ûbayym hamn yiqqaH nê|-kbSm Tmmm wkabS aHat Bat-nth Tmm ûl `eSrnm sºlet minH Blûl baeºmen wlg eHd ºmen              
Kp  14,10 smego dnia wemie dwa baranki bez skazy, jedn owc roczn bez skazy, trzy dziesite efy najczystszej mki zaprawionej oliw na ofiar pokarmow i jeden log oliwy.                                    
Kp  14,11 וְהֶעֱמִיד הַכֹּהֵן הַמְטַהֵר אֵת הָאִישׁ הַמִּטַּהֵר וְאֹתָם לִפְנֵי יהוה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                          
Kp  14,11 we he e mid haK Ko hen ha me ta her et ha isz ham mit ta her we o tam lif ne jhwh(a do naj) Pe taH o hel mo ed                          
Kp  14,11 whe`md haKKhn ha|mahr t h hammiahr wtm lipnê yhwh(dny) PeºtaH ºhel m`d                          
Kp  14,11 Kapan, ktry oczyszcza, postawi czowieka, ktry ma by oczyszczony, wraz z tymi darami przed Panem, przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                      
Kp  14,12 וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת־הַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד וְהִקְרִיב אֹתוֹ לְאָשָׁם וְאֶת־לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה׃                      
Kp  14,12 we la qaH haK Ko hen et - haK Ke wes ha e Had we hiq riw o to le a szam we et - log hasz sza men we he nif o tam Te nu fa lif ne jhwh(a do naj)                      
Kp  14,12 wlqaH haKKhn et-haKKeºbeS heHd whiqrb t lm wet-lg haºmen whnp tm Tnûp lipnê yhwh(dny)                      
Kp  14,12 Potem kapan wemie jednego baranka i zoy go na ofiar zadouczynienia razem z logiem oliwy, wykona nimi gest koysania przed Panem.                                      
Kp  14,13 וְשָׁחַט אֶת־הַכֶּבֶשׂ בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת־הַחַטָּאת וְאֶת־הָעֹלָה בִּמְקוֹם הַקֹּדֶשׁ כִּי כַּחַטָּאת הָאָשָׁם הוּא לַכֹּהֵן קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא׃                
Kp  14,13 we sza Hat et - haK Ke wes Bim qom a szer jisz Hat et - ha Hat tat we et - ha o la Bim qom haq qo desz Ki Ka Hat tat ha a szam hu laK Ko hen qo desz qo da szim hu                
Kp  14,13 wHa et-haKKeºbeS Bimqm er yiHa et-ha|Hat wet-h`l Bimqm haqqºde K KaHat hm laKKhn qºde qo|dm                
Kp  14,13 Nastpnie zabije tego baranka na miejscu, na ktrym si zabija ofiary przebagalne i ofiary caopalne, na miejscu powiconym, bo ofiara zadouczynienia, tak jak i ofiara przebagalna, nale do kapana. To jest rzecz najwitsza!                              
Kp  14,14 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן הַכֹּהֵן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃                  
Kp  14,14 we la qaH haK Ko hen miD Dam ha a szam we na tan haK Ko hen al - Te nuch o zen ham mit ta her ha je ma nit we al - Bo hen ja do ha je ma nit we al - Bo hen rag lo ha je ma nit                  
Kp  14,14 wlqaH haKKhn miDDam hm wntan haKKhn `al-Tnûk ºzen hammiahr haymnt w`al-Bºhen yd haymnt w`al-Bºhen ragl haymnt                  
Kp  14,14 Potem kapan wemie troch krwi z ofiary zadouczynienia i pomae ni wierzch ucha czowieka oczyszczajcego si, a take wielki palec jego prawej rki i wielki palec jego prawej nogi.                                  
Kp  14,15 וְלָקַח הַכֹּהֵן מִלֹּג הַשָּׁמֶן וְיָצַק עַל־כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית׃                                  
Kp  14,15 we la qaH haK Ko hen mil log hasz sza men we ja caq al - Kaf haK Ko hen has se ma lit                                  
Kp  14,15 wlqaH haKKhn millg haºmen wycaq `al-Kap haKKhn haSSmlt                                  
Kp  14,15 Nastpnie kapan wemie troch z logu oliwy i wyleje j na swoj lew do.                                          
Kp  14,16 וְטָבַל הַכֹּהֵן אֶת־אֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית וְהִזָּה מִן־הַשֶּׁמֶן בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יהוה׃                    
Kp  14,16 we ta wal haK Ko hen et - ec Ba o ha je ma nit min - hasz sze men a szer al - KaP Po has se ma lit we hiz za min - hasz sze men Be ec Ba o sze wa Pe a mim lif ne jhwh(a do naj)                    
Kp  14,16 wbal haKKhn et-ecB` haymnt min-haeºmen er `al-KaPP haSSmlt whizz min-haeºmen BecB` eºba` P`mm lipnê yhwh(dny)                    
Kp  14,16 Kapan umoczy palec prawej rki w oliwie, ktra jest na jego lewej doni, i pokropi palcem umoczonym w oliwie siedem razy przed Panem.                                      
Kp  14,17 וּמִיֶּתֶר הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ יִתֵּן הַכֹּהֵן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל דַּם הָאָשָׁם׃            
Kp  14,17 u mij je ter hasz sze men a szer al - KaP Po jiT Ten haK Ko hen al - Te nuch o zen ham mit ta her ha je ma nit we al - Bo hen ja do ha je ma nit we al - Bo hen rag lo ha je ma nit al Dam ha a szam            
Kp  14,17 ûmiyyeºter haeºmen er `al-KaPP yiTTn haKKhn `al-Tnûk ºzen hammiahr haymnt w`al-Bºhen yd haymnt w`al-Bºhen ragl haymnt `al Dam hm            
Kp  14,17 Reszt oliwy, ktra jest na jego doni, kapan pomae wierzch prawego ucha czowieka oczyszczajcego si, a take wielki palec jego prawej rki i wielki palec jego prawej nogi, ponad krwi ofiary zadouczynienia.                                
Kp  14,18 וְהַנּוֹתָר בַּשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל־רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן לִפְנֵי יהוה׃                        
Kp  14,18 we han no tar Basz sze men a szer al - Kaf haK Ko hen jiT Ten al - rosz ham mit ta her we chiP Per a law haK Ko hen lif ne jhwh(a do naj)                        
Kp  14,18 whanntr Baeºmen er `al-Kap haKKhn yiTTn `al-r hammiahr wkiPPer `lyw haKKhn lipnê yhwh(dny)                        
Kp  14,18 To, co jeszcze pozostanie z oliwy na jego doni, kapan wyleje na gow czowieka oczyszczajcego si. W ten sposb kapan przebaga za niego Pana.                                    
Kp  14,19 וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת־הַחַטָּאת וְכִפֶּר עַל־הַמִּטַּהֵר מִטֻּמְאָתוֹ וְאַחַר יִשְׁחַט אֶת־הָעֹלָה׃                                
Kp  14,19 we a sa haK Ko hen et - ha Hat tat we chiP Per al - ham mit ta her mit tu ma to we a Har jisz Hat et - ha o la                                
Kp  14,19 w`S haKKhn et-haºHat wkiPPer `al-hammiahr miumt waHar yiHa et-h`l                                
Kp  14,19 Potem kapan zoy ofiar przebagaln i dokona przebagania za tego, ktry poddaje si oczyszczeniu ze swej nieczystoci. Po czym zoy ofiar caopaln.                                    
Kp  14,20 וְהֶעֱלָה הַכֹּהֵן אֶת־הָעֹלָה וְאֶת־הַמִּנְחָה הַמִּזְבֵּחָה וְכִפֶּר עָלָיו הַכֹּהֵן וְטָהֵר׃                                
Kp  14,20 we he e la haK Ko hen et - ha o la we et - ham min Ha ham miz Be Ha we chiP Per a law haK Ko hen we ta her s                              
Kp  14,20 whe`l haKKhn et-h`l wet-hamminH hammizBºH wkiPPer `lyw haKKhn whr s                              
Kp  14,20 Kapan podniesie na otarz ofiar caopaln i ofiar pokarmow. Kapan dokona za niego przebagania, i bdzie oczyszczony.                                      
Kp  14,21 וְאִם־דַּל הוּא וְאֵין יָדוֹ מַשֶּׂגֶת וְלָקַח כֶּבֶשׂ אֶחָד אָשָׁם לִתְנוּפָה לְכַפֵּר עָלָיו וְעִשָּׂרוֹן סֹלֶת אֶחָד בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן לְמִנְחָה וְלֹג שָׁמֶן׃          
Kp  14,21 we im - Dal hu we en ja do mas se get we la qaH Ke wes e Had a szam lit nu fa le chaP Per a law we is sa ron so let e Had Ba lul Basz sze men le min Ha we log sza men          
Kp  14,21 wim-Dal wên yd maSSeget wlqaH KeºbeS eHd m litnûp lkaPPr `lyw w`iSSrn sºlet eHd Blûl Baeºmen lminH wlg ºmen          
Kp  14,21 Jednak jeeli to jest czowiek ubogi i nie sta go na to, w takim razie wemie tylko jednego baranka na ofiar zadouczynienia dla dokonania gestu koysania, aby by oczyszczony, a take dziesit cz efy najczystszej mki zaprawionej oliw na ofiar pokarmow, jeden log oliwy                          
Kp  14,22 וּשְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ וְהָיָה אֶחָד חַטָּאת וְהָאֶחָד עֹלָה׃                      
Kp  14,22 u sze Te to rim o sze ne Be ne jo na a szer Tas sig ja do we ha ja e Had Hat tat we ha e Had o la                      
Kp  14,22 ûTê trm Bnê yn er TaSSg yd why eHd Hat wheHd `l                      
Kp  14,22 i dwie synogarlice albo dwa mode gobie, na co bdzie go sta. Jeden z nich bdzie na ofiar przebagaln, a drugi na ofiar caopaln.                                      
Kp  14,23 וְהֵבִיא אֹתָם בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְטָהֳרָתוֹ אֶל־הַכֹּהֵן אֶל־פֶּתַח אֹהֶל־מוֹעֵד לִפְנֵי יהוה׃                              
Kp  14,23 we he wi o tam Baj jom hasz sze mi ni le to h ra to el - haK Ko hen el - Pe taH o hel - mo ed lif ne jhwh(a do naj)                              
Kp  14,23 whb tm Bayym hamn lohrt el-haKKhn el-PeºtaH |hel-m`d lipnê yhwh(dny)                              
Kp  14,23 smego dnia przyprowadzi je dla swego oczyszczenia do kapana przed wejcie do Namiotu Spotkania, przed Pana.                                        
Kp  14,24 וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת־כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְאֶת־לֹג הַשָּׁמֶן וְהֵנִיף אֹתָם הַכֹּהֵן תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה׃                          
Kp  14,24 we la qaH haK Ko hen et - Ke wes ha a szam we et - log hasz sza men we he nif o tam haK Ko hen Te nu fa lif ne jhwh(a do naj)                          
Kp  14,24 wlqaH haKKhn et-KeºbeS hm wet-lg haºmen whnp tm haKKhn Tnûp lipnê yhwh(dny)                          
Kp  14,24 Kapan wemie baranka zadouczynienia wraz z logiem oliwyi dokona nimi gestu koysania przed Panem.                                        
Kp  14,25 וְשָׁחַט אֶת־כֶּבֶשׂ הָאָשָׁם וְלָקַח הַכֹּהֵן מִדַּם הָאָשָׁם וְנָתַן עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן־הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית׃                
Kp  14,25 we sza Hat et - Ke wes ha a szam we la qaH haK Ko hen miD Dam ha a szam we na tan al - Te nuch o zen - ham mit ta her ha je ma nit we al - Bo hen ja do ha je ma nit we al - Bo hen rag lo ha je ma nit                
Kp  14,25 wHa et-KeºbeS h|m wlqaH haKKhn miDDam h|m wntan `al-Tnûk |zen-hammiahr haymnt w`al-Bºhen yd haymnt w`al-Bºhen ragl haymnt                
Kp  14,25 Potem zabije baranka [ofiary] zadouczynienia. Kapan wemie troch z krwi ofiary zadouczynienia i pomae ni wierzch prawego ucha czowieka oczyszczajcego si, wielki palec jego prawej rki i wielki palec jego prawej nogi.                              
Kp  14,26 וּמִן־הַשֶּׁמֶן יִצֹק הַכֹּהֵן עַל־כַּף הַכֹּהֵן הַשְּׂמָאלִית׃                                      
Kp  14,26 u min - hasz sze men ji coq haK Ko hen al - Kaf haK Ko hen has se ma lit                                      
Kp  14,26 ûmin-haeºmen yìcq haKKhn `al-Kap haKKhn haSSmlt                                      
Kp  14,26 Kapan wyleje troch oliwy na sw lew do,                                               
Kp  14,27 וְהִזָּה הַכֹּהֵן בְּאֶצְבָּעוֹ הַיְמָנִית מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ הַשְּׂמָאלִית שֶׁבַע פְּעָמִים לִפְנֵי יהוה׃                          
Kp  14,27 we hiz za haK Ko hen Be ec Ba o ha je ma nit min - hasz sze men a szer al - KaP Po has se ma lit sze wa Pe a mim lif ne jhwh(a do naj)                          
Kp  14,27 whizz haKKhn BecB` haymnt min-haeºmen er `al-KaPP haSSmlt eºba` P`mm lipnê yhwh(dny)                          
Kp  14,27 po czym kapan pokropi siedem razy przed Panem palcem prawej rki umoczonym w oliwie, ktra jest na jego lewej doni.                                        
Kp  14,28 וְנָתַן הַכֹּהֵן מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּפּוֹ עַל־תְּנוּךְ אֹזֶן הַמִּטַּהֵר הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן יָדוֹ הַיְמָנִית וְעַל־בֹּהֶן רַגְלוֹ הַיְמָנִית עַל־מְקוֹם דַּם הָאָשָׁם׃              
Kp  14,28 we na tan haK Ko hen min - hasz sze men a szer al - KaP Po al - Te nuch o zen ham mit ta her ha je ma nit we al - Bo hen ja do ha je ma nit we al - Bo hen rag lo ha je ma nit al - me qom Dam ha a szam              
Kp  14,28 wntan haKKhn min-haeºmen er `al-KaPP `al-Tnûk ºzen hammiahr haymnt w`al-Bºhen yd haymnt w`al-Bºhen ragl haymnt `al-mqm Dam hm              
Kp  14,28 Nastpnie kapan pomae oliw, ktra jest na jego lewej doni, wierzch prawego ucha czowieka oczyszczajcego si, a take wielki palec jego prawej rki i wielki palec jego prawej nogi, na tym samym miejscu, ktre byo pomazane krwi ofiary zadouczynienia.                            
Kp  14,29 וְהַנּוֹתָר מִן־הַשֶּׁמֶן אֲשֶׁר עַל־כַּף הַכֹּהֵן יִתֵּן עַל־רֹאשׁ הַמִּטַּהֵר לְכַפֵּר עָלָיו לִפְנֵי יהוה׃                          
Kp  14,29 we han no tar min - hasz sze men a szer al - Kaf haK Ko hen jiT Ten al - rosz ham mit ta her le chaP Per a law lif ne jhwh(a do naj)                          
Kp  14,29 whanntr min-haeºmen er `al-Kap haKKhn yiTTn `al-r hammiahr lkaPPr `lyw lipnê yhwh(dny)                          
Kp  14,29 Reszt oliwy, ktra bya na jego doni, kapan wyleje na gow czowieka oczyszczajcego si, aby przebaga za niego Pana.                                      
Kp  14,30 וְעָשָׂה אֶת־הָאֶחָד מִן־הַתֹּרִים אוֹ מִן־בְּנֵי הַיּוֹנָה מֵאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ׃                                
Kp  14,30 we a sa et - ha e Had min - haT To rim o min - Be ne haj jo na me a szer Tas sig ja do                                
Kp  14,30 w`S et-h|eHd min-haTTrm min-Bnê hayyn mer TaSSg yd                                
Kp  14,30 Potem ofiaruje jedn synogarlic albo jednego modego gobia, na co go byo sta,                                          
Kp  14,31 אֵת אֲשֶׁר־תַּשִּׂיג יָדוֹ אֶת־הָאֶחָד חַטָּאת וְאֶת־הָאֶחָד עֹלָה עַל־הַמִּנְחָה וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל הַמִּטַּהֵר לִפְנֵי יהוה׃                      
Kp  14,31 et a szer - Tas sig ja do et - ha e Had Hat tat we et - ha e Had o la al - ham min Ha we chiP Per haK Ko hen al ham mit ta her lif ne jhwh(a do naj)                      
Kp  14,31 t er-TaSSg yd et-heHd Hat wet-heHd `l `al-hamminH wkiPPer haKKhn `al hammiahr lipnê yhwh(dny)                      
Kp  14,31 jako ofiar przebagaln, drugiego za ptaka jako ofiar caopaln razem z ofiar pokarmow. W ten sposb kapan przebaga Pana za tego czowieka, ktry poddaje si oczyszczeniu.                                  
Kp  14,32 זֹאת תּוֹרַת אֲשֶׁר־בּוֹ נֶגַע צָרָעַת אֲשֶׁר לֹא־תַשִּׂיג יָדוֹ בְּטָהֳרָתוֹ׃                                
Kp  14,32 zot To rat a szer - Bo ne ga ca ra at a szer lo - tas sig ja do Be to h ra to P                              
Kp  14,32 zt Trat er-B neºga` crº`at er l|-taSSg yd Bohrt P                              
Kp  14,32 To jest prawo dotyczce czowieka chorego na trd, ktrego nie sta na ofiar za oczyszczenie.                                           
Kp  14,33 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃                                        
Kp  14,33 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron le mor                                        
Kp  14,33 waydaBBr yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn lmr                                        
Kp  14,33 Potem powiedzia Pan do Mojesza i Aarona:                                              
Kp  14,34 כִּי תָבֹאוּ אֶל־אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם לַאֲחֻזָּה וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם׃