Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  16,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה אַחֲרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַהֲרֹן בְּקָרְבָתָם לִפְנֵי־יהוה וַיָּמֻתוּ׃                            
Kp  16,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - Mo sze a Ha re mot sze ne Be ne a ha ron Be qor wa tam lif ne - jhwh(a do naj) waj ja mu tu                            
Kp  16,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè aHrê mt Bnê ahrn Bqorbtm lipnê-yhwh(dny) wayymuºtû                            
Kp  16,1 Nastpnie powiedzia Pan do Mojesza po mierci dwch synw Aarona, ktrzy pomarli, kiedy zbliyli si do Pana.                                        
Kp  16,2 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל־יָבֹא בְכָל־עֵת אֶל־הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל־פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל־הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל־הַכַּפֹּרֶת׃        
Kp  16,2 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze DaB Ber el - a ha ron a Hi cha we al - ja wo we chol - et el - haq qo desz miB Bet laP Pa ro chet el - Pe ne haK KaP Po ret a szer al - ha a ron we lo ja mut Ki Be a nan e ra e al - haK KaP Po ret        
Kp  16,2 wayyºmer yhwh(dny) el-mè DaBBr el-ahrn Hk wal-yb bkol-`t el-haqqºde miBBêt laPPrºket el-Pnê haKKaPPºret er `al-hrn wl ymût K Be|`nn `al-haKKaPPºret        
Kp  16,2 Pan powiedzia do Mojesza: Powiedz Aaronowi, swojemu bratu, eby nie w kadym czasie wchodzi do Miejsca Najwitszego poza zason, przed przebagalni, ktra jest na arce, aby nie umar, kiedy bd si ukazywa w oboku nad przebagalni.                              
Kp  16,3 בְּזֹאת יָבֹא אַהֲרֹן אֶל־הַקֹּדֶשׁ בְּפַר בֶּן־בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה׃                                
Kp  16,3 Be zot ja wo a ha ron el - haq qo desz Be far Ben - Ba qar le Hat tat we a jil le o la                                
Kp  16,3 Bzt yb ahrn el-haqqºde Bpar Ben-Bqr lHat waºyil l`l                                
Kp  16,3 Oto jak Aaron bdzie wchodzi do Miejsca Najwitszego: wemie modego cielca na ofiar przebagaln i barana na ofiar caopaln.                                      
Kp  16,4 כְּתֹנֶת־בַּד קֹדֶשׁ יִלְבָּשׁ וּמִכְנְסֵי־בַד יִהְיוּ עַל־בְּשָׂרוֹ וּבְאַבְנֵט בַּד יַחְגֹּר וּבְמִצְנֶפֶת בַּד יִצְנֹף בִּגְדֵי־קֹדֶשׁ הֵם וְרָחַץ בַּמַּיִם אֶת־בְּשָׂרוֹ וּלְבֵשָׁם׃              
Kp  16,4 Ke to net - Bad qo desz jil Basz u mich ne se - wad jih ju al - Be sa ro u we aw net Bad jaH Gor u we mic ne fet Bad jic nof Big de - qo desz hem we ra Hac Bam ma jim et - Be sa ro u le we szam              
Kp  16,4 Kt|net-Bad qºde yilB ûmi|knsê-bad yihyû `al-BSr ûbabn Bad yaHGr ûbmicneºpet Bad yicnp Bigdê-qºde hm wrHac Bammaºyim et-BSr ûlbm              
Kp  16,4 Ubierze si w tunik wit, lnian, i w spodnie lniane, przepasze si pasem lnianym, woy na gow tiar lnian - to s wite szaty. Wykpie ciao w wodzie i ubierze si w te szaty.                                  
Kp  16,5 וּמֵאֵת עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יִקַּח שְׁנֵי־שְׂעִירֵי עִזִּים לְחַטָּאת וְאַיִל אֶחָד לְעֹלָה׃                            
Kp  16,5 u me et a dat Be ne jis ra el jiq qaH sze ne - se i re iz zim le Hat tat we a jil e Had le o la                            
Kp  16,5 ûmt `dat Bnê yiSrl yiqqaH nê|-S`rê `izzm lHat waºyil eHd l`l                            
Kp  16,5 Od spoecznoci Izraelitw wemie dwa kozy na ofiar przebagaln i jednego barana na ofiar caopaln.                                        
Kp  16,6 וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת־פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר־לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ׃                                
Kp  16,6 we hiq riw a ha ron et - Par ha Hat tat a szer - lo we chiP Per Ba a do u we ad Be to                                
Kp  16,6 whiqrb ahrn et-Par haHat er-l wkiPPer Ba`d ûb`ad Bêt                                
Kp  16,6 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiar przebagaln za siebie samego i dokona przebagania za siebie i za swj dom.                                        
Kp  16,7 וְלָקַח אֶת־שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם וְהֶעֱמִיד אֹתָם לִפְנֵי יהוה פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                              
Kp  16,7 we la qaH et - sze ne has se i rim we he e mid o tam lif ne jhwh(a do naj) Pe taH o hel mo ed                              
Kp  16,7 wlqaH et-nê haSS`rìm whe`md tm lipnê yhwh(dny) PeºtaH ºhel m`d                              
Kp  16,7 Wemie dwa kozy i postawi je przed Panem, przed wejciem do Namiotu Spotkania.                                          
Kp  16,8 וְנָתַן אַהֲרֹן עַל־שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גּוֹרָלוֹת גּוֹרָל אֶחָד לַיהוה וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל׃                            
Kp  16,8 we na tan a ha ron al - sze ne has se i rim Go ra lot Go ral e Had ljhwh(la do naj) we go ral e Had la a za zel                            
Kp  16,8 wntan ahrn `al-nê haSS`rìm Grlt Grl eHd lyhwh(ladny) wgrl eHd la`zzl                            
Kp  16,8 Nastpnie Aaron rzuci losy o dwa kozy, jeden los dla Pana, drugi dla Azazela.                                          
Kp  16,9 וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת־הַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַיהוה וְעָשָׂהוּ חַטָּאת׃                              
Kp  16,9 we hiq riw a ha ron et - has sa ir a szer a la a law haG Go ral ljhwh(la do naj) we a sa hu Hat tat                              
Kp  16,9 whiqrb ahrn et-haSS`r er `l `lyw haGGrl lyhwh(ladny) w`Sºhû Hat                              
Kp  16,9 Potem Aaron przyprowadzi koza, wylosowanego dla Pana, i zoy go na ofiar przebagaln.                                          
Kp  16,10 וְהַשָּׂעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרָל לַעֲזָאזֵל יָעֳמַד־חַי לִפְנֵי יהוה לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לַעֲזָאזֵל הַמִּדְבָּרָה׃                    
Kp  16,10 we has sa ir a szer a la a law haG Go ral la a za zel jo mad - Haj lif ne jhwh(a do naj) le chaP Per a law le szal laH o to la a za zel ham mid Ba ra                    
Kp  16,10 whaSS`r er `l `lyw haGGrl la`zzl yo|`mad-Hay lipnê yhwh(dny) lkaPPr `lyw lallaH t la`zzl hammidBºr                    
Kp  16,10 Koza wylosowanego dla Azazela postawi ywego przed Panem, aby dokona na nim przebagania, a potem wypdzi go dla Azazela na pustyni.                                      
Kp  16,11 וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת־פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר־לוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וְשָׁחַט אֶת־פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר־לוֹ׃                        
Kp  16,11 we hiq riw a ha ron et - Par ha Hat tat a szer - lo we chiP Per Ba a do u we ad Be to we sza Hat et - Par ha Hat tat a szer - lo                        
Kp  16,11 whiqrb ahrn et-Par ha|Hat er-l wkiPPer Ba|`d ûb`ad Bêt wHa et-Par ha|Hat er-l                        
Kp  16,11 Potem Aaron przyprowadzi cielca na ofiar przebagaln za siebie i dokona przebagania za siebie i za swj dom, zabije cielca na ofiar przebagaln za siebie samego.                                    
Kp  16,12 וְלָקַח מְלֹא־הַמַּחְתָּה גַּחֲלֵי־אֵשׁ מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ מִלִּפְנֵי יהוה וּמְלֹא חָפְנָיו קְטֹרֶת סַמִּים דַּקָּה וְהֵבִיא מִבֵּית לַפָּרֹכֶת׃                    
Kp  16,12 we la qaH me lo - ham maH Ta Ga Ha le - esz me al ham miz Be aH mil lif ne jhwh(a do naj) u me lo Hof naw qe to ret sam mim Daq qa we he wi miB Bet laP Pa ro chet                    
Kp  16,12 wlqaH ml|-hammaHT Ga|Hlê- m`al hammizBªH millipnê yhwh(dny) ûml Hopnyw qºret sammm Daqq whb miBBêt laPPrºket                    
Kp  16,12 Nastpnie wemie pen kadzielnic wgli rozarzonych z otarza, ktry jest przed Panem, i dwie pene garci wonnego kadzida w proszku i wniesie je poza zason.                                    
Kp  16,13 וְנָתַן אֶת־הַקְּטֹרֶת עַל־הָאֵשׁ לִפְנֵי יהוה וְכִסָּה עֲנַן הַקְּטֹרֶת אֶת־הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל־הָעֵדוּת וְלֹא יָמוּת׃                        
Kp  16,13 we na tan et - haq qe to ret al - ha esz lif ne jhwh(a do naj) we chis sa a nan haq qe to ret et - haK KaP Po ret a szer al - ha e dut we lo ja mut                        
Kp  16,13 wntan e|t-haqqºret `al-h lipnê yhwh(dny) wkiss `nan haqqºret et-haKKaPPºret er `al-h`dût wl ymût                        
Kp  16,13 Rzuci kadzido na ogie przed Panem, tak i obok kadzida okryje przebagalni, ktra jest na [Arce] wiadectwa. Dziki temu nie umrze.                                      
Kp  16,14 וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וְהִזָּה בְאֶצְבָּעוֹ עַל־פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת קֵדְמָה וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת יַזֶּה שֶׁבַע־פְּעָמִים מִן־הַדָּם בְּאֶצְבָּעוֹ׃                      
Kp  16,14 we la qaH miD Dam haP Par we hiz za we ec Ba o al - Pe ne haK KaP Po ret qed ma we lif ne haK KaP Po ret jaz ze sze wa - Pe a mim min - haD Dam Be ec Ba o                      
Kp  16,14 wlqaH miDDam haPPr whizz becB` `al-Pnê haKKaPPºret qºdm wlipnê haKKaPPºret yazzè e|ba`-P`mm min-haDDm BecB`                      
Kp  16,14 Nastpnie wemie troch krwi cielca i od wschodu pokropi palcem przed przebagalni. Siedem razy pokropi przed przebagalni palcem umoczonym we krwi.                                    
Kp  16,15 וְשָׁחַט אֶת־שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לָעָם וְהֵבִיא אֶת־דָּמוֹ אֶל־מִבֵּית לַפָּרֹכֶת וְעָשָׂה אֶת־דָּמוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לְדַם הַפָּר וְהִזָּה אֹתוֹ עַל־הַכַּפֹּרֶת וְלִפְנֵי הַכַּפֹּרֶת׃          
Kp  16,15 we sza Hat et - se ir ha Hat tat a szer la am we he wi et - Da mo el - miB Bet laP Pa ro chet we a sa et - Da mo Ka a szer a sa le dam haP Par we hiz za o to al - haK KaP Po ret we lif ne haK KaP Po ret          
Kp  16,15 wHa et-S`r ha|Hat er l`m whb et-Dm el-miBBêt laPPrºket w`S et-Dm Kaer `S ldam haPPr whizz t `al-haKKaPPºret wlipnê haKKaPPºret          
Kp  16,15 Potem zabije koza jako ofiar przebagaln za lud, wniesie krew jego poza zason i uczyni z t krwi to samo, co uczyni z krwi cielca. Pokropi ni przebagalni z gry i z przodu                                  
Kp  16,16 וְכִפֶּר עַל־הַקֹּדֶשׁ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִפִּשְׁעֵיהֶם לְכָל־חַטֹּאתָם וְכֵן יַעֲשֶׂה לְאֹהֶל מוֹעֵד הַשֹּׁכֵן אִתָּם בְּתוֹךְ טֻמְאֹתָם׃                    
Kp  16,16 we chiP Per al - haq qo desz mit tu mot Be ne jis ra el u miP Pi sze hem le chol - Hat to tam we chen ja a se le o hel mo ed hasz szo chen iT Tam Be toch tu mo tam                    
Kp  16,16 wkiPPer `al-haqqºde miumt Bnê yiSrl ûmiPPi`êhem lkol-Hatm wkn ya`Sè lºhel m`d hakn iTTm Btk umtm                    
Kp  16,16 i dokona przebagania nad Miejscem witym za nieczystoci Izraelitw i za ich przestpstwa wedug wszystkich ich grzechw. To samo uczyni z Namiotem Spotkania, ktry znajduje si u nich - w rodku ich nieczystoci.                                
Kp  16,17 וְכָל־אָדָם לֹא־יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּבֹאוֹ לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ עַד־צֵאתוֹ וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד בֵּיתוֹ וּבְעַד כָּל־קְהַל יִשְׂרָאֵל׃                    
Kp  16,17 we chol - a dam lo - jih je Be o hel mo ed Be wo o le chaP Per Baq qo desz ad - ce to we chiP Per Ba a do u we ad Be to u we ad Kol - qe hal jis ra el                    
Kp  16,17 wkol-dm l-yihyè Bºhel m`d Bb lkaPPr Baqqºde `ad-ct wkiPPer Ba`d ûb`ad Bêt ûb`ad Kol-qhal yiSrl                    
Kp  16,17 aden czowiek nie bdzie obecny w Namiocie Spotkania od chwili, kiedy Aaron wejdzie, aby dokona obrzdu przebagania w Miejscu Najwitszym, dopki nie wyjdzie. Tak dokona przebagania za siebie samego, za swj dom i za cae zgromadzenie Izraela.                            
Kp  16,18 וְיָצָא אֶל־הַמִּזְבֵּחַ אֲשֶׁר לִפְנֵי־יהוה וְכִפֶּר עָלָיו וְלָקַח מִדַּם הַפָּר וּמִדַּם הַשָּׂעִיר וְנָתַן עַל־קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב׃                    
Kp  16,18 we ja ca el - ham miz Be aH a szer lif ne - jhwh(a do naj) we chiP Per a law we la qaH miD Dam haP Par u miD Dam has sa ir we na tan al - qar not ham miz Be aH sa wiw                    
Kp  16,18 wyc el-hammizBªH er lipnê|-yhwh(dny) wkiPPer `lyw wlqaH miDDam haPPr ûmiDDam haSS`r wntan `al-qarnt hammizBªH sbb                    
Kp  16,18 Potem wyjdzie do otarza, ktry jest przed Panem, aby dokona nad nim przebagania. Wemie troch z krwi cielca i z krwi koza i pomae ni rogi dokoa otarza.                                     
Kp  16,19 וְהִזָּה עָלָיו מִן־הַדָּם בְּאֶצְבָּעוֹ שֶׁבַע פְּעָמִים וְטִהֲרוֹ וְקִדְּשׁוֹ מִטֻּמְאֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                            
Kp  16,19 we hiz za a law min - haD Dam Be ec Ba o sze wa Pe a mim we ti ha ro we qiD De szo mit tu mot Be ne jis ra el                            
Kp  16,19 whizz `lyw min-haDDm BecB` eºba` P`mm wihr wqiDD miumt Bnê yiSrl                            
Kp  16,19 Nastpnie siedem razy pokropi go palcem umoczonym we krwi. W ten sposb oczyci go od nieczystoci Izraelitw i powici go.                                      
Kp  16,20 וְכִלָּה מִכַּפֵּר אֶת־הַקֹּדֶשׁ וְאֶת־אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְהִקְרִיב אֶת־הַשָּׂעִיר הֶחָי׃                                
Kp  16,20 we chil la miK KaP Per et - haq qo desz we et - o hel mo ed we et - ham miz Be aH we hiq riw et - has sa ir he Haj                                
Kp  16,20 wkill miKKaPPr et-haqqºde wet-ºhel m`d wet-hammizBªH whiqrb et-haSS`r heHy                                
Kp  16,20 Kiedy ju ukoczy obrzd przebagania nad Miejscem witym, Namiotem Spotkania i otarzem, kae przyprowadzi ywego koza.                                      
Kp  16,21 וְסָמַךְ אַהֲרֹן אֶת־שְׁתֵּי יָדָיו עַל רֹאשׁ הַשָּׂעִיר הַחַי וְהִתְוַדָּה עָלָיו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶת־כָּל־פִּשְׁעֵיהֶם לְכָל־חַטֹּאתָם וְנָתַן אֹתָם עַל־רֹאשׁ הַשָּׂעִיר וְשִׁלַּח בְּיַד־אִישׁ עִתִּי הַמִּדְבָּרָה׃    
Kp  16,21 we sa mach a ha ron et - szTe [ja daw] al rosz has sa ir ha Haj we hit waD Da a law et - Kol - a wo not Be ne jis ra el we et - Kol - Pi sze hem le chol - Hat to tam we na tan o tam al - rosz has sa ir we szil laH Be jad - isz iT Ti ham mid Ba ra  
Kp  16,21 wsmak ahrn et-Tê [ydyw] `al r haSS`r haHay whitwaDD `lyw et-Kol-`wnt Bnê yiSrl wet-Kol-Pi`êhem lkol-Hatm wntan tm `al-r haSS`r willaH Byad- `iTT hammidBºr    
Kp  16,21 Aaron pooy obie rce na gow ywego koza, wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitw, wszystkie ich przestpstwa dotyczce wszelkich ich grzechw, woy je na gow koza i kae czowiekowi do tego przeznaczonemu wypdzi go na pustyni.                              
Kp  16,22 וְנָשָׂא הַשָּׂעִיר עָלָיו אֶת־כָּל־עֲוֹנֹתָם אֶל־אֶרֶץ גְּזֵרָה וְשִׁלַּח אֶת־הַשָּׂעִיר בַּמִּדְבָּר׃                                
Kp  16,22 we na sa has sa ir a law et - Kol - a wo no tam el - e rec Ge ze ra we szil laH et - has sa ir Bam mid Bar                                
Kp  16,22 wnS haSS`r `lyw et-Kol-`wntm el-eºrec Gzr willaH et-haSS`r BammidBr                                
Kp  16,22 W ten sposb kozio zabierze z sob wszystkie ich winy do ziemi bezpodnej. w czowiek wypdzi koza na pustyni.                                        
Kp  16,23 וּבָא אַהֲרֹן אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד וּפָשַׁט אֶת־בִּגְדֵי הַבָּד אֲשֶׁר לָבַשׁ בְּבֹאוֹ אֶל־הַקֹּדֶשׁ וְהִנִּיחָם שָׁם׃                        
Kp  16,23 u wa a ha ron el - o hel mo ed u fa szat et - Big de haB Bad a szer la wasz Be wo o el - haq qo desz we hin ni Ham szam                        
Kp  16,23 ûb ahrn el-ºhel m`d ûpa et-Bigdê haBBd er lba Bb el-haqqºde whinnHm m                        
Kp  16,23 Wtedy Aaron wejdzie do Namiotu Spotkania, zdejmie szaty lniane, ktre woy wchodzc do Miejsca witego, i tam je pooy.                                      
Kp  16,24 וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַמַּיִם בְּמָקוֹם קָדוֹשׁ וְלָבַשׁ אֶת־בְּגָדָיו וְיָצָא וְעָשָׂה אֶת־עֹלָתוֹ וְאֶת־עֹלַת הָעָם וְכִפֶּר בַּעֲדוֹ וּבְעַד הָעָם׃                  
Kp  16,24 we ra Hac et - Be sa ro wam ma jim Be ma qom qa dosz we la wasz et - Be ga daw we ja ca we a sa et - o la to we et - o lat ha am we chiP Per Ba a do u we ad ha am                  
Kp  16,24 wrHac et-BSr bammaºyim Bmqm qd wlba et-Bgdyw wyc w`S et-`|lt wet-`lat h`m wkiPPer Ba`d ûb`ad h`m                  
Kp  16,24 Wykpie ciao w wodzie w miejscu powiconym, woy szaty, wyjdzie, zoy swoj ofiar caopaln, a take ofiar caopaln w imieniu ludu, aby dokona przebagania za siebie i za lud.                                  
Kp  16,25 וְאֵת חֵלֶב הַחַטָּאת יַקְטִיר הַמִּזְבֵּחָה׃                                        
Kp  16,25 we et He lew ha Hat tat jaq tir ham miz Be Ha                                        
Kp  16,25 wt Hºleb ha|Hat yaqr hammizBºH                                        
Kp  16,25 Take tuszcz ofiary przebagalnej zamieni w dym na otarzu.                                            
Kp  16,26 וְהַמְשַׁלֵּחַ אֶת־הַשָּׂעִיר לַעֲזָאזֵל יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃                            
Kp  16,26 we ha me szal le aH et - has sa ir la a za zel je chaB Bes Be ga daw we ra Hac et - Be sa ro Bam ma jim we a Ha re - chen ja wo el - ham ma Ha ne                            
Kp  16,26 wha|mallªH et-haSS`r la|`zzl ykaBBs Bgdyw wrHac et-BSr Bammºyim waHrê-kn yb el-ha|mmaHnè                            
Kp  16,26 Czowiek, ktry wypdzi koza dla Azazela, wypierze ubranie, wykpie ciao w wodzie, potem wrci do obozu.                                        
Kp  16,27 וְאֵת פַּר הַחַטָּאת וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת אֲשֶׁר הוּבָא אֶת־דָּמָם לְכַפֵּר בַּקֹּדֶשׁ יוֹצִיא אֶל־מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְשָׂרְפוּ בָאֵשׁ אֶת־עֹרֹתָם וְאֶת־בְּשָׂרָם וְאֶת־פִּרְשָׁם׃            
Kp  16,27 we et Par ha Hat tat we et se ir ha Hat tat a szer hu wa et - Da mam le chaP Per Baq qo desz jo ci el - mi Huc lam ma Ha ne we sar fu wa esz et - o ro tam we et - Be sa ram we et - Pir szam            
Kp  16,27 wt Par ha|Hat wt S`r ha|Hat er hûb et-Dmm lkaPPr Baqqºde yc el-miHûc la|mmaHnè wSrpû b et-`rtm wet-BSrm wet-Pirm            
Kp  16,27 Cielec za ofiary przebagalnej i kozio ofiary przebagalnej, ktrych krew bya uyta do obrzdu przebagania w Miejscu witym - bd wyniesione poza obz i spalone ogniem razem ze skr, misem i zawartoci jelit.                                
Kp  16,28 וְהַשֹּׂרֵף אֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ אֶת־בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם וְאַחֲרֵי־כֵן יָבוֹא אֶל־הַמַּחֲנֶה׃                              
Kp  16,28 we has so ref o tam je chaB Bes Be ga daw we ra Hac et - Be sa ro Bam ma jim we a Ha re - chen ja wo el - ham ma Ha ne                              
Kp  16,28 whaSSrp tm ykaBBs Bgdyw wrHac et-BSr Bammºyim waHrê-kn yb el-ha|mmaHnè                              
Kp  16,28 Ten, ktry je spali, wypierze ubranie, wykpie ciao w wodzie i wrci do obozu.                                          
Kp  16,29 וְהָיְתָה לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ תְּעַנּוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם וְכָל־מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ הָאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם׃                
Kp  16,29 we haj ta la chem le Huq qat o lam Ba Ho desz hasz sze wi i Be a sor la Ho desz Te an nu et - naf szo te chem we chol - me la cha lo ta a su ha ez raH we haG Ger haG Gar Be to che chem                
Kp  16,29 whyt lkem lHuqqat `lm BaHºde hab` Be|`Sr laHºde T`annû et-nap|têkem wkol-mlk l ta`Sû h|ezrH whaGGr haGGr Btkkem                
Kp  16,29 Oto dla was ustawa wieczysta: Dziesitego dnia sidmego miesica bdziecie poci. Nie bdziecie wykonywa adnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, ktry osiedli si wrd was.                                  
Kp  16,30 כִּי־בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי יהוה תִּטְהָרוּ׃                            
Kp  16,30 Ki - waj jom haz ze je chaP Per a le chem le ta her et chem miK Kol Hat to te chem lif ne jhwh(a do naj) Tit ha ru                            
Kp  16,30 K|-bayym hazzè ykaPPr `lêkem lahr etkem miKKl Haºtêkem lipnê yhwh(dny) Tihºrû                            
Kp  16,30 Bo tego dnia bdzie za was dokonywane przebaganie, aby oczyci was od wszystkich grzechw. Przed Panem bdziecie oczyszczeni.                                      
Kp  16,31 שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הִיא לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם׃                                  
Kp  16,31 szaB Bat szaB Ba ton hi la chem we in ni tem et - naf szo te chem Huq qat o lam                                  
Kp  16,31 aBBat aBBtn h lkem w`inntem et-naptêkem Huqqat `lm                                  
Kp  16,31 Bdzie to dla was wity szabat odpoczynku. Bdziecie w tym dniu poci. Jest to ustawa wieczysta.                                         
Kp  16,32 וְכִפֶּר הַכֹּהֵן אֲשֶׁר־יִמְשַׁח אֹתוֹ וַאֲשֶׁר יְמַלֵּא אֶת־יָדוֹ לְכַהֵן תַּחַת אָבִיו וְלָבַשׁ אֶת־בִּגְדֵי הַבָּד בִּגְדֵי הַקֹּדֶשׁ׃                    
Kp  16,32 we chiP Per haK Ko hen a szer - jim szaH o to wa a szer je mal le et - ja do le cha hen Ta Hat a wiw we la wasz et - Big de haB Bad Big de haq qo desz                    
Kp  16,32 wkiPPer haKKhn er-yimaH t waer ymall et-yd lkahn TaºHat bw wlba et-Bigdê haBBd Bigdê haqqºde                    
Kp  16,32 Dokonywa obrzdu przebagania bdzie kapan, ktry bdzie namaszczony i wprowadzony w czynnoci kapaskie na miejsce swego ojca. Woy na siebie lniane szaty, szaty wite,                                  
Kp  16,33 וְכִפֶּר אֶת־מִקְדַּשׁ הַקֹּדֶשׁ וְאֶת־אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ יְכַפֵּר וְעַל הַכֹּהֲנִים וְעַל־כָּל־עַם הַקָּהָל יְכַפֵּר׃                          
Kp  16,33 we chiP Per et - miq Dasz haq qo desz we et - o hel mo ed we et - ham miz Be aH je chaP Per we al haK Ko ha nim we al - Kol - am haq qa hal je chaP Per                          
Kp  16,33 wkiPPer et-miqDa haqqºde wet-ºhel m`d wet-hammizBªH ykaPPr w`al haKKhnm w`al-Kol-`am haqqhl ykaPPr                          
Kp  16,33 i dokona obrzdu przebagania nad Miejscem Najwitszym, dokona te przebagania nad Namiotem Spotkania, otarzem, a take za kapanw i za cay lud zgromadzenia.                                    
Kp  16,34 וְהָיְתָה־זֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְכַפֵּר עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל־חַטֹּאתָם אַחַת בַּשָּׁנָה וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃