Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  18,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  18,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  18,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  18,1 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  18,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                                  
Kp  18,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem a ni jhwh(a do naj) e lo he chem                                  
Kp  18,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem n yhwh(dny) lhêkem                                  
Kp  18,2 Mw do Izraelitw i powiedz im: Ja jestem Pan, Bg wasz!                                            
Kp  18,3 כְּמַעֲשֵׂה אֶרֶץ־מִצְרַיִם אֲשֶׁר יְשַׁבְתֶּם־בָּהּ לֹא תַעֲשׂוּ וּכְמַעֲשֵׂה אֶרֶץ־כְּנַעַן אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לֹא תַעֲשׂוּ וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ׃              
Kp  18,3 Ke ma a se e rec - mic ra jim a szer je szaw Tem - Ba lo ta a su u che ma a se e rec - Ke na an a szer a ni me wi et chem szam ma lo ta a su u we Huq qo te hem lo te le chu              
Kp  18,3 Kma`S e|rec-micraºyim er yabTem-Bh l ta`Sû ûkma`S e|rec-Knaº`an er n mb etkem ºmm l ta`Sû ûbHuqqtêhem l tlºkû              
Kp  18,3 Tego, co czyni w ziemi egipskiej, w ktrej mieszkalicie, nie czycie. Tego, co czyni w ziemi Kanaan, do ktrej was wprowadz, nie czycie. Nie bdziecie postpowa wedug ich obyczajw.                                  
Kp  18,4 אֶת־מִשְׁפָּטַי תַּעֲשׂוּ וְאֶת־חֻקֹּתַי תִּשְׁמְרוּ לָלֶכֶת בָּהֶם אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                                
Kp  18,4 et - misz Pa taj Ta a su we et - Huq qo taj Tisz me ru la le chet Ba hem a ni jhwh(a do naj) e lo he chem                                
Kp  18,4 et-miPay Ta`Sû wet-Huqqtay Timrû lleºket Bhem n yhwh(dny) lhêkem                                
Kp  18,4 Bdziecie wypenia moje wyroki, bdziecie przestrzega moich ustaw, aby wedug nich postpowa. Ja jestem Pan, Bg wasz!                                      
Kp  18,5 וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחַי בָּהֶם אֲנִי יהוה׃                            
Kp  18,5 u sze mar Tem et - Huq qo taj we et - misz Pa taj a szer ja a se o tam ha a dam wa Haj Ba hem a ni jhwh(a do naj) s                          
Kp  18,5 ûmarTem et-Huqqtay wet-miPay er ya`Sè tm hdm wHay Bhem n yhwh(dny) s                          
Kp  18,5 Bdziecie przestrzega moich ustaw i moich wyrokw. Czowiek, ktry je wypenia, yje dziki nim. Ja jestem Pan!                                        
Kp  18,6 אִישׁ אִישׁ אֶל־כָּל־שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה אֲנִי יהוה׃                              
Kp  18,6 isz isz el - Kol - sze er Be sa ro lo tiq re wu le gal lot er wa a ni jhwh(a do naj) s                            
Kp  18,6 el-Kol-r BSr l tiqrbû lgallt `erw n yhwh(dny) s                            
Kp  18,6 Nikt z was nie bdzie si zblia do ciaa swojego krewnego, aby odsoni jego nago. Ja jestem Pan!                                        
Kp  18,7 עֶרְוַת אָבִיךָ וְעֶרְוַת אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה אִמְּךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ׃                            
Kp  18,7 er wat a wi cha we er wat im me cha lo te gal le im me cha hiw lo te gal le er wa ta s                          
Kp  18,7 `erwat bºk w`erwat immk l tgall immk hiw l tgallè `erwth s                          
Kp  18,7 Nie bdziesz odsania nagoci swojego ojca lub nagoci swojej matki. Jest ona twoj matk - nie bdziesz odsania jej nagoci.                                      
Kp  18,8 עֶרְוַת אֵשֶׁת־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָבִיךָ הִוא׃                                    
Kp  18,8 er wat e szet - a wi cha lo te gal le er wat a wi cha hiw s                                  
Kp  18,8 `erwat |et-bºk l tgall `erwat bºk hiw s                                  
Kp  18,8 Nie bdziesz odsania nagoci swojej macochy, bo to jest nago twojego ojca.                                          
Kp  18,9 עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת־אָבִיךָ אוֹ בַת־אִמֶּךָ מוֹלֶדֶת בַּיִת אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן׃                        
Kp  18,9 er wat a Hot cha wat - a wi cha o wat - im me cha mo le det Ba jit o mo le det Huc lo te gal le er wa tan s                      
Kp  18,9 `erwat H|tk bat-bºk bat-immeºk mleºdet Baºyit mleºdet Hûc l tgallè `erwtn s                      
Kp  18,9 Nie bdziesz odsania nagoci swojej siostry, crki twojego ojca lub crki twojej matki, bez wzgldu na to, czy urodzia si w domu, czy na zewntrz.                                      
Kp  18,10 עֶרְוַת בַּת־בִּנְךָ אוֹ בַת־בִּתְּךָ לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן כִּי עֶרְוָתְךָ הֵנָּה׃                              
Kp  18,10 er wat Bat - Bin cha o wat - BiT Te cha lo te gal le er wa tan Ki er wat cha hen na s                            
Kp  18,10 `erwat Bat-Bink ba|t-BiTTk l tgallè `erwtn K `erwtk hºnn s                            
Kp  18,10 Nie bdziesz odsania nagoci crki twojego syna lub crki twojej crki, bo s one twoj nagoci.                                        
Kp  18,11 עֶרְוַת בַּת־אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ אֲחוֹתְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ׃                              
Kp  18,11 er wat Bat - e szet a wi cha mo le det a wi cha a Hot cha hiw lo te gal le er wa ta s                            
Kp  18,11 `erwat Bat-ºet bºk mleºdet bºk Htk hiw l tgallè `erwth s                            
Kp  18,11 Nie bdziesz odsania nagoci crki ony twojego ojca, bo jest ona dzieckiem twojego ojca, jest twoj siostr.                                        
Kp  18,12 עֶרְוַת אֲחוֹת־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה שְׁאֵר אָבִיךָ הִוא׃                                    
Kp  18,12 er wat a Hot - a wi cha lo te gal le sze er a wi cha hiw s                                  
Kp  18,12 `erwat Ht-bºk l tgall r bºk hiw s                                  
Kp  18,12 Nie bdziesz odsania nagoci siostry swojego ojca, bo ona jest krewn twojego ojca.                                          
Kp  18,13 עֶרְוַת אֲחוֹת־אִמְּךָ לֹא תְגַלֵּה כִּי־שְׁאֵר אִמְּךָ הִוא׃                                    
Kp  18,13 er wat a Hot - im me cha lo te gal le Ki - sze er im me cha hiw s                                  
Kp  18,13 `erwat H|t-immk l tgall K|-r immk hiw s                                  
Kp  18,13 Nie bdziesz odsania nagoci siostry swojej matki, bo jest ona krewn twojej matki.                                          
Kp  18,14 עֶרְוַת אֲחִי־אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה אֶל־אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב דֹּדָתְךָ הִוא׃                                
Kp  18,14 er wat a Hi - a wi cha lo te gal le el - isz To lo tiq raw Do dat cha hiw s                              
Kp  18,14 `erwat H|-bºk l tgall el-iT l tiqrb Dd|tk hiw s                              
Kp  18,14 Nie bdziesz odsania nagoci brata swojego ojca: nie bdziesz si zblia do jego ony, bo jest ona twoj ciotk.                                        
Kp  18,15 עֶרְוַת כַּלָּתְךָ לֹא תְגַלֵּה אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ׃                              
Kp  18,15 er wat Kal lat cha lo te gal le e szet Bin cha hiw lo te gal le er wa ta s                            
Kp  18,15 `erwat Kall|tk l tgall ºet Bink hiw l tgallè `erwth s                            
Kp  18,15 Nie bdziesz odsania nagoci swojej synowej, bo jest ona on twojego syna, nie bdziesz odsania jej nagoci.                                        
Kp  18,16 עֶרְוַת אֵשֶׁת־אָחִיךָ לֹא תְגַלֵּה עֶרְוַת אָחִיךָ הִוא׃                                    
Kp  18,16 er wat e szet - a Hi cha lo te gal le er wat a Hi cha hiw s                                  
Kp  18,16 `erwat |et-Hºk l tgall `erwat Hºk hiw s                                  
Kp  18,16 Nie bdziesz odsania nagoci swojej bratowej, jest to nago twojego brata.                                          
Kp  18,17 עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ לֹא תְגַלֵּה אֶת־בַּת־בְּנָהּ וְאֶת־בַּת־בִּתָּהּ לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ שַׁאֲרָה הֵנָּה זִמָּה הִוא׃                    
Kp  18,17 er wat isz sza u wiT Ta lo te gal le et - Bat - Be na we et - Bat - BiT Ta lo tiq qaH le gal lot er wa ta sza a ra hen na zim ma hiw                    
Kp  18,17 `erwat i ûbiTTh l tgall e|t-Bat-Bnh wet-Bat-BiTTh l tiqqaH lgallt `erwth ar hºnn zimm hiw                    
Kp  18,17 Nie bdziesz odsania nagoci kobiety i jej crki. Nie bdziesz bra crki jej syna ani crki jej crki, aby odsoni jej nago, bo s one jej ciaem. Byaby to rozpusta!                                    
Kp  18,18 וְאִשָּׁה אֶל־אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ עָלֶיהָ בְּחַיֶּיהָ׃                                
Kp  18,18 we isz sza el - a Ho ta lo tiq qaH lic ror le gal lot er wa ta a le ha Be Haj je ha                                
Kp  18,18 wi el-Hth l tiqqH licrr lgallt `erwth `lʺh BHayyʺh                                
Kp  18,18 Nie bdziesz bra kobiety razem z jej siostr, aby odsoni jej nogo za ycia tamtej, byoby to sposobnoci do niezgody.                                        
Kp  18,19 וְאֶל־אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ׃                                    
Kp  18,19 we el - isz sza Be niD Dat tu ma ta lo tiq raw le gal lot er wa ta                                    
Kp  18,19 wel-i BniDDat umth l tiqrab lgallt `erwth                                    
Kp  18,19 Nie bdziesz si zblia do kobiety, aby odsoni jej nago, podczas jej nieczystoci miesicznej.                                          
Kp  18,20 וְאֶל־אֵשֶׁת עֲמִיתְךָ לֹא־תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְזָרַע לְטָמְאָה־בָהּ׃                                      
Kp  18,20 we el - e szet a mit cha lo - tiT Ten sze chow Te cha le za ra le to ma - wa                                      
Kp  18,20 wel-ºet `m|tk l-tiTTn kobTk lzºra` lom-bh                                      
Kp  18,20 Nie bdziesz obcowa cielenie z on twojego bliniego, wylewajc nasienie; przez to staby si nieczystym.                                         
Kp  18,21 וּמִזַּרְעֲךָ לֹא־תִתֵּן לְהַעֲבִיר לַמֹּלֶךְ וְלֹא תְחַלֵּל אֶת־שֵׁם אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יהוה׃                              
Kp  18,21 u miz za ra cha lo - tiT Ten le ha a wir lam mo lech we lo te Hal lel et - szem e lo he cha a ni jhwh(a do naj)                              
Kp  18,21 ûmi|zzar`k l-tiTTn lha`br lammºlek wl tHalll et-m lhʺk n yhwh(dny)                              
Kp  18,21 Nie bdziesz dawa dziecka swojego, aby byo przeprowadzone przez ogie dla Molocha, nie bdziesz w ten sposb bezczeci imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!                                    
Kp  18,22 וְאֶת־זָכָר לֹא תִשְׁכַּב מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה הִוא׃                                    
Kp  18,22 we et - za char lo tisz Kaw misz Ke we isz sza To e wa hiw                                    
Kp  18,22 weºt-zkºr l tiKab miKbê i T`b hiw                                    
Kp  18,22 Nie bdziesz obcowa z mczyzn, tak jak si obcuje z kobiet. To jest obrzydliwo!                                          
Kp  18,23 וּבְכָל־בְּהֵמָה לֹא־תִתֵּן שְׁכָבְתְּךָ לְטָמְאָה־בָהּ וְאִשָּׁה לֹא־תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ תֶּבֶל הוּא׃                            
Kp  18,23 u we chol - Be he ma lo - tiT Ten sze chow Te cha le to ma - wa we isz sza lo - ta a mod lif ne we he ma le ri wa Te wel hu                            
Kp  18,23 ûbkol-Bhm l-tiTTn kobTk lom-bh wi l|-ta`md lipnê bhm lrib`h Teºbel                            
Kp  18,23 Nie bdziesz obcowa cielenie z adnym zwierzciem; przez to staby si nieczystym. Take i kobieta nie bdzie stawa przed zwierzciem, aby si z nim zczy. To jest sromota!                                  
Kp  18,24 אַל־תִּטַּמְּאוּ בְּכָל־אֵלֶּה כִּי בְכָל־אֵלֶּה נִטְמְאוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר־אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם׃                                
Kp  18,24 al - Tit tam me u Be chol - el le Ki we chol - el le nit me u haG Go jim a szer - a ni me szal le aH miP Pe ne chem                                
Kp  18,24 al-Ti|ammû Bkol-ºllè K bkol-ºllè nimû haGGyìm er-n mallªH miPPnêkem                                
Kp  18,24 Tymi wszystkimi rzeczami nie plugawcie si, bo tymi wszystkimi rzeczami plugawiy si narody, ktre wypdzam przed wami.                                        
Kp  18,25 וַתִּטְמָא הָאָרֶץ וָאֶפְקֹד עֲוֹנָהּ עָלֶיהָ וַתָּקִא הָאָרֶץ אֶת־יֹשְׁבֶיהָ׃                                  
Kp  18,25 waT Tit ma ha a rec wa ef qod a wo na a le ha waT Ta qi ha a rec et - josz we ha                                  
Kp  18,25 waTTim hºrec wepqd `wnh `lʺh waTTqì hºrec et-ybʺh                                  
Kp  18,25 Take i ziemia staa si nieczysta. Ukaraem j wic za jej win, a ziemia wyplua swoich mieszkacw.                                        
Kp  18,26 וּשְׁמַרְתֶּם אַתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי וְלֹא תַעֲשׂוּ מִכֹּל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶּה הָאֶזְרָח וְהַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם׃                        
Kp  18,26 u sze mar Tem aT Tem et - Huq qo taj we et - misz Pa taj we lo ta a su miK Kol haT To e wot ha el le ha ez raH we haG Ger haG Gar Be to che chem                        
Kp  18,26 ûmarTem aTTem et-Huqqtay wet-miPay wl ta`Sû miKKl haTT`bt hºllè h|ezrH whaGGr haGGr Btkkem                        
Kp  18,26 Strzecie wic ustaw i wyrokw moich, nie czycie nic z tych obrzydliwoci. Nie bdzie ich czyni ani tubylec, ani przybysz, ktry osiedli si wrd was.                                    
Kp  18,27 כִּי אֶת־כָּל־הַתּוֹעֵבֹת הָאֵל עָשׂוּ אַנְשֵׁי־הָאָרֶץ אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם וַתִּטְמָא הָאָרֶץ׃                                
Kp  18,27 Ki et - Kol - haT To e wot ha el a su an sze - ha a rec a szer lif ne chem waT Tit ma ha a rec                                
Kp  18,27 K et-Kol-haTT`bt hl `Sû anê|-hºrec er lipnêkem waTTim hºrec                                
Kp  18,27 Bo wszystkie te obrzydliwoci czynili mieszkacy ziemi, ktrzy byli przed wami, i ziemi zostaa splugawiona.                                        
Kp  18,28 וְלֹא־תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם בְּטַמַּאֲכֶם אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר קָאָה אֶת־הַגּוֹי אֲשֶׁר לִפְנֵיכֶם׃                              
Kp  18,28 we lo - ta qi ha a rec et chem Be tam ma a chem o ta Ka a szer qa a et - haG Goj a szer lif ne chem                              
Kp  18,28 wl|-tq hºrec etkem Ba|mmakem th Kaer q et-haGGy er lipnêkem                              
Kp  18,28 Ale was ziemia nie wyplunie z powodu splugawienia jej, tak jak wyplua nard, ktry by przed wami.                                          
Kp  18,29 כִּי כָּל־אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִכֹּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם׃                            
Kp  18,29 Ki Kol - a szer ja a se miK Kol haT To e wot ha el le we nich re tu han ne fa szot ha o sot miq qe rew am mam                            
Kp  18,29 K Kol-er ya`Sè miKKl haTT`bt hºllè wnikrtû hannpt h`St miqqeºreb `ammm                            
Kp  18,29 Bo kady, kto czyni jedn z tych obrzydliwoci, wszyscy, ktrzy je czyni, bd wyczeni spord swojego ludu.                                        
Kp  18,30 וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־מִשְׁמַרְתִּי לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת מֵחֻקּוֹת הַתּוֹעֵבֹת אֲשֶׁר נַעֲשׂוּ לִפְנֵיכֶם וְלֹא תִטַּמְּאוּ בָּהֶם אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                    
Kp  18,30 u sze mar Tem et - misz mar Ti le wil Ti a sot me Huq qot haT To e wot a szer na a su lif ne chem we lo tit tam me u Ba hem a ni jhwh(a do naj) e lo he chem P                  
Kp  18,30 ûmarTem et-mimarT lbilT `St mHuqqt haTT|`bt er na`Sû lipnêkem wl ti|ammû Bhem n yhwh(dny) lhêkem P                  
Kp  18,30 Bdziecie wic przestrzega mego zarzdzenia, abycie nie czynili nic z obrzydliwych obyczajw, ktrymi si rzdzono przed wami, abycie nie splugawili si przez nie. Ja jestem Pan, Bg wasz!                                  

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski