Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  20,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  20,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  20,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  20,1 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  20,2 וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תֹּאמַר אִישׁ אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּמִן־הַגֵּר הַגָּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִתֵּן מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ מוֹת יוּמָת עַם הָאָרֶץ יִרְגְּמֻהוּ בָאָבֶן׃          
Kp  20,2 we el - Be ne jis ra el To mar isz isz miB Be ne jis ra el u min - haG Ger haG Gar Be jis ra el a szer jiT Ten miz za ro lam mo lech mot ju mat am ha a rec jir Ge mu hu wa a wen          
Kp  20,2 wel-Bnê yiSrl Tmar miBBnê yiSrl ûmin-haGGr haGGr ByiSrl er yiTTn mizzar` lammºlek mt yûmt `am hºrec yirGmuºhû bºben          
Kp  20,2 Mw do Izraelitw: Ktokolwiek spord synw Izraela albo spord przybyszw, ktrzy osiedlili si w Izraelu, na jedno ze swoich dzieci Molochowi, bdzie ukarany mierci. Miejscowa ludno ukamienuje go.                                
Kp  20,3 וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת־פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ כִּי מִזַּרְעוֹ נָתַן לַמֹּלֶךְ לְמַעַן טַמֵּא אֶת־מִקְדָּשִׁי וּלְחַלֵּל אֶת־שֵׁם קָדְשִׁי׃            
Kp  20,3 wa a ni eT Ten et - Pa naj Ba isz ha hu we hich raT Ti o to miq qe rew am mo Ki miz za ro na tan lam mo lech le ma an tam me et - miq Da szi u le Hal lel et - szem qod szi            
Kp  20,3 wan eTTn et-Pnay B hahû whikraTT t miqqeºreb `amm K mizzar` ntan lammºlek lmaº`an amm et-miqD ûlHalll et-m qod            
Kp  20,3 Ja sam zwrc oblicze moje przeciwko takiemu czowiekowi i wycz go spord jego ludu, poniewa da jedno ze swoich dzieci Molochowi, splugawi mj wity przybytek, zbezczeci moje wite imi.                                
Kp  20,4 וְאִם הַעְלֵם יַעְלִימוּ עַם הָאָרֶץ אֶת־עֵינֵיהֶם מִן־הָאִישׁ הַהוּא בְּתִתּוֹ מִזַּרְעוֹ לַמֹּלֶךְ לְבִלְתִּי הָמִית אֹתוֹ׃                      
Kp  20,4 we im ha lem ja li mu am ha a rec et - e ne hem min - ha isz ha hu Be tiT To miz za ro lam mo lech le wil Ti ha mit o to                      
Kp  20,4 wìm ha`lm ya`lmû| `am hºrec et-`ê|nêhem min-h hahû BtiTT mizzar` lammºlek lbilT hmt t                      
Kp  20,4 Jeeli miejscowa ludno zasoni oczy przed takim czowiekiem, ktry da jedno ze swoich dzieci Molochowi, i nie zabije go,                                        
Kp  20,5 וְשַׂמְתִּי אֲנִי אֶת־פָּנַי בָּאִישׁ הַהוּא וּבְמִשְׁפַּחְתּוֹ וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ וְאֵת כָּל־הַזֹּנִים אַחֲרָיו לִזְנוֹת אַחֲרֵי הַמֹּלֶךְ מִקֶּרֶב עַמָּם׃                  
Kp  20,5 we sam Ti a ni et - Pa naj Ba isz ha hu u we misz PaH To we hich raT Ti o to we et Kol - haz zo nim a Ha raw liz not a Ha re ham mo lech miq qe rew am mam                  
Kp  20,5 wSamT n et-Pnay B hahû ûbmiPaHT whikraTT t wt Kol-hazznm aHryw liznt aHrê hammºlek miqqeºreb `ammm                  
Kp  20,5 to Ja sam zwrc oblicze moje przeciwko takiemu czowiekowi i przeciwko jego rodzinie i wycz go spord jego ludu, jak rwnie i tych wszystkich, ktrzy go naladuj, ktrzy uprawiaj nierzd z Molochem.                                
Kp  20,6 וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תִּפְנֶה אֶל־הָאֹבֹת וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִים לִזְנוֹת אַחֲרֵיהֶם וְנָתַתִּי אֶת־פָּנַי בַּנֶּפֶשׁ הַהִוא וְהִכְרַתִּי אֹתוֹ מִקֶּרֶב עַמּוֹ׃                    
Kp  20,6 we han ne fesz a szer Tif ne el - ha o wot we el - haj jiD De o nim liz not a Ha re hem we na taT Ti et - Pa naj Ban ne fesz ha hiw we hich raT Ti o to miq qe rew am mo                    
Kp  20,6 whanneºpe er Tipnè el-h|bt wel-hayyiDD`nm liznt aHrêhem wntaTT et-Pnay Banneºpe hahiw whikraTT t miqqeºreb `amm                    
Kp  20,6 Take przeciwko kademu, kto si zwrci do wywoujcych duchy albo do wrbitw, aby uprawia z nimi nierzd, zwrc oblicze i wycz go spord jego ludu.                                    
Kp  20,7 וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                                    
Kp  20,7 we hit qaD Disz Tem wih ji tem qe do szim Ki a ni jhwh(a do naj) e lo he chem                                    
Kp  20,7 whìºtqaDDiTeºm wihytem qdm K n yhwh(dny) lhêkem                                    
Kp  20,7 Uwicie si wic i bdcie witymi, bo Ja jestem wity. Ja, Pan, Bg wasz!                                          
Kp  20,8 וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוה מְקַדִּשְׁכֶם׃                                    
Kp  20,8 u sze mar Tem et - Huq qo taj wa a si tem o tam a ni jhwh(a do naj) me qaD Disz chem                                    
Kp  20,8 ûmarTem et-Huqqtay wa`Stem tm n yhwh(dny) mqaDDikem                                    
Kp  20,8 Bdziecie strzec ustaw moich i wykonywa je. Ja jestem Pan, ktry was uwica!                                          
Kp  20,9 כִּי־אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת־אָבִיו וְאֶת־אִמּוֹ מוֹת יוּמָת אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל דָּמָיו בּוֹ׃                        
Kp  20,9 Ki - isz isz a szer je qal lel et - a wiw we et - im mo mot ju mat a wiw we im mo qil lel Da maw Bo                        
Kp  20,9 K|- er yqalll et-bw wet-imm mt yûmt bw wimm qilll Dmyw B                        
Kp  20,9 Ktokolwiek zorzeczy ojcu albo matce, bdzie ukarany mierci: zorzeczy ojcu lub matce, cign mier na siebie.                                        
Kp  20,10 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת־אֵשֶׁת אִישׁ אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת־אֵשֶׁת רֵעֵהוּ מוֹת־יוּמַת הַנֹּאֵף וְהַנֹּאָפֶת׃                          
Kp  20,10 we isz a szer ji naf et - e szet isz a szer ji naf et - e szet re e hu mot - ju mat han no ef we han no a fet                          
Kp  20,10 w er yinap et-ºet er yinap et-ºet r`ºhû m|t-yûmat hannp whannºpet                          
Kp  20,10 Ktokolwiek cudzooy z on bliniego, bdzie ukarany mierci i cudzoonik, i cudzoonica.                                          
Kp  20,11 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת־אֵשֶׁת אָבִיו עֶרְוַת אָבִיו גִּלָּה מוֹת־יוּמְתוּ שְׁנֵיהֶם דְּמֵיהֶם בָּם׃                          
Kp  20,11 we isz a szer jisz Kaw et - e szet a wiw er wat a wiw Gil la mot - jum tu sze ne hem De me hem Bam                          
Kp  20,11 w er yiKab et-ºet bw `erwat bw Gill m|t-yûmtû nêhem Dmêhem Bm                          
Kp  20,11 Ktokolwiek obcuje cielenie z on swojego ojca, odsania nago ojca: bd ukarani mierci oboje, sami t mier na siebie cignli.                                      
Kp  20,12 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת־כַּלָּתוֹ מוֹת יוּמְתוּ שְׁנֵיהֶם תֶּבֶל עָשׂוּ דְּמֵיהֶם בָּם׃                            
Kp  20,12 we isz a szer jisz Kaw et - Kal la to mot jum tu sze ne hem Te wel a su De me hem Bam                            
Kp  20,12 w er yiKab et-Kallt mt yûmtû nêhem Teºbel `Sû Dmêhem Bm                            
Kp  20,12 Ktokolwiek obcuje cielenie z synow, bdzie razem z ni ukarany mierci: popenili sromot, sami t mier na siebie cignli.                                      
Kp  20,13 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת־זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה תּוֹעֵבָה עָשׂוּ שְׁנֵיהֶם מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם׃                        
Kp  20,13 we isz a szer jisz Kaw et - za char misz Ke we isz sza To e wa a su sze ne hem mot ju ma tu De me hem Bam                        
Kp  20,13 w er yiKab et-zkr miKbê i T`b `Sû nêhem mt yûmºtû Dmêhem Bm                        
Kp  20,13 Ktokolwiek obcuje cielenie z mczyzn, tak jak si obcuje z kobiet, popenia obrzydliwo. Obaj bd ukarani mierci, sami t mier na siebie cignli.                                    
Kp  20,14 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת־אִשָּׁה וְאֶת־אִמָּהּ זִמָּה הִוא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן וְלֹא־תִהְיֶה זִמָּה בְּתוֹכְכֶם׃                      
Kp  20,14 we isz a szer jiq qaH et - isz sza we et - im ma zim ma hiw Ba esz jis re fu o to we et hen we lo - tih je zim ma Be to che chem                      
Kp  20,14 w er yiqqaH et-i wet-immh zimm hiw B yiSrpû t wethen wl-tihyè zimm Btkkem                      
Kp  20,14 Jeeli kto bierze za on kobiet i jej matk, dopuszcza si rozpusty: on i ona bd spaleni w ogniu, aby nie byo rozpusty wrd was.                                      
Kp  20,15 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן שְׁכָבְתּוֹ בִּבְהֵמָה מוֹת יוּמָת וְאֶת־הַבְּהֵמָה תַּהֲרֹגוּ׃                                
Kp  20,15 we isz a szer jiT Ten sze chow To Biw he ma mot ju mat we et - haB Be he ma Ta ha ro gu                                
Kp  20,15 w er yiTTn kobT Bibhm mt yûmt wet-haBBhm Tahrºgû                                
Kp  20,15 Ktokolwiek obcuje cielenie ze zwierzciem wylewajc nasienie, bdzie ukarany mierci. Zwierz take zabijecie.                                        
Kp  20,16 וְאִשָּׁה אֲשֶׁר תִּקְרַב אֶל־כָּל־בְּהֵמָה לְרִבְעָה אֹתָהּ וְהָרַגְתָּ אֶת־הָאִשָּׁה וְאֶת־הַבְּהֵמָה מוֹת יוּמָתוּ דְּמֵיהֶם בָּם׃                        
Kp  20,16 we isz sza a szer Tiq raw el - Kol - Be he ma le ri wa o ta we ha rag Ta et - ha isz sza we et - haB Be he ma mot ju ma tu De me hem Bam                        
Kp  20,16 wi er Tiqrab el-Kol-Bhm lrib` th whragT et-hi wet-haBBhm mt yûmºtû Dmêhem Bm                        
Kp  20,16 Jeli kobieta zbliy si jakiego zwierzcia, aby z nim si zczy, zabijesz i kobiet, i zwierz. Oboje bd ukarani mierci, sami mier na siebie cignli.                                    
Kp  20,17 וְאִישׁ אֲשֶׁר־יִקַּח אֶת־אֲחֹתוֹ בַּת־אָבִיו אוֹ בַת־אִמּוֹ וְרָאָה אֶת־עֶרְוָתָהּ וְהִיא־תִרְאֶה אֶת־עֶרְוָתוֹ חֶסֶד הוּא וְנִכְרְתוּ לְעֵינֵי בְּנֵי עַמָּם עֶרְוַת אֲחֹתוֹ גִּלָּה עֲוֹנוֹ יִשָּׂא׃        
Kp  20,17 we isz a szer - jiq qaH et - a Ho to Bat - a wiw o wat - im mo we ra a et - er wa ta we hi - ti re et - er wa to He sed hu we nich re tu le e ne Be ne am mam er wat a Ho to Gil la a wo no jis sa        
Kp  20,17 w er-yiqqaH et-Ht Bat-bw bat-imm wr et-`erwth wh|-tirè et-`erwt Heºsed wnìºkrtû l`ênê Bnê `ammm `erwat Ht Gill `wn yiSS        
Kp  20,17 Jeeli kto wemie swoj siostr, crk swojego ojca albo swojej matki i bdzie oglda jej nago, a ona bdzie oglda jego nago, jest to czyn haniebny, oboje bd zgadzeni w obecnoci synw ich ludu. Ten, kto odsoni nago swojej siostry, zacignie win.                            
Kp  20,18 וְאִישׁ אֲשֶׁר־יִשְׁכַּב אֶת־אִשָּׁה דָּוָה וְגִלָּה אֶת־עֶרְוָתָהּ אֶת־מְקֹרָהּ הֶעֱרָה וְהִיא גִּלְּתָה אֶת־מְקוֹר דָּמֶיהָ וְנִכְרְתוּ שְׁנֵיהֶם מִקֶּרֶב עַמָּם׃                  
Kp  20,18 we isz a szer - jisz Kaw et - isz sza Da wa we gil la et - er wa ta et - me qo ra he e ra we hi Gil le ta et - me qor Da me ha we nich re tu sze ne hem miq qe rew am mam                  
Kp  20,18 w er-yiKab et-i Dw wgill et-`erwt et-mqrh he|`r wh Gillt et-mqr Dmʺh wnikrtû nêhem miqqeºreb `ammm                  
Kp  20,18 Jeeli kto obcuje cielenie z kobiet majc miesiczne krwawienie i odsoni jej nago, obnaa rdo jej krwi, a ona te odsoni rdo swojej krwi, to oboje bd wyczeni spord swojego ludu.                                  
Kp  20,19 וְעֶרְוַת אֲחוֹת אִמְּךָ וַאֲחוֹת אָבִיךָ לֹא תְגַלֵּה כִּי אֶת־שְׁאֵרוֹ הֶעֱרָה עֲוֹנָם יִשָּׂאוּ׃                          
Kp  20,19 we er wat a Hot im me cha wa a Hot a wi cha lo te gal le Ki et - sze e ro he e ra a wo nam jis sa u                          
Kp  20,19 w`erwat Ht immk waHt bºk l tgall K et-r he`r `wnm yiSSºû                          
Kp  20,19 Nie bdziesz odsania nagoci siostry swojej matki albo siostry swojego ojca, to byoby to samo, co obnay wasne ciao. Oni ponios za to win.                                      
Kp  20,20 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת־דֹּדָתוֹ עֶרְוַת דֹּדוֹ גִּלָּה חֶטְאָם יִשָּׂאוּ עֲרִירִים יָמֻתוּ׃                            
Kp  20,20 we isz a szer jisz Kaw et - Do da to er wat Do do Gil la He tam jis sa u a ri rim ja mu tu                            
Kp  20,20 w er yiKab et-Dºdt `erwat Dd Gill Hem yiSSºû `rrm ymuºtû                            
Kp  20,20 Ktokolwiek obcuje ze swoj ciotk, odsania nago swojego wuja. Ponios oni swj grzech - umr bezdzietnie.                                        
Kp  20,21 וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת־אֵשֶׁת אָחִיו נִדָּה הִוא עֶרְוַת אָחִיו גִּלָּה עֲרִירִים יִהְיוּ׃                          
Kp  20,21 we isz a szer jiq qaH et - e szet a Hiw niD Da hiw er wat a Hiw Gil la a ri rim jih ju                          
Kp  20,21 w er yiqqaH et-ºet Hw niDD hiw `erwat Hw Gill `rrm yihyû                          
Kp  20,21 Ktokolwiek bierze on swojego brata, popenia kazirodztwo. Odsoni nago swojego brata - bd bezdzietni.                                        
Kp  20,22 וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־כָּל־חֻקֹּתַי וְאֶת־כָּל־מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא־תָקִיא אֶתְכֶם הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה לָשֶׁבֶת בָּהּ׃                    
Kp  20,22 u sze mar Tem et - Kol - Huq qo taj we et - Kol - misz Pa taj wa a si tem o tam we lo - ta qi et chem ha a rec a szer a ni me wi et chem szam ma la sze wet Ba                    
Kp  20,22 ûmarTem et-Kol-Huqqtay wet-Kol-miPay wa`Stem tm wl-tq etkem hºrec er n mb etkem ºmm leºbet Bh                    
Kp  20,22 Bdziecie strzec wszystkich moich ustaw i wszystkich moich wyrokw i bdziecie je wykonywa, aby was nie wyplua ziemia, do ktrej was wprowadzam, abycie mieszkali w niej.                                  
Kp  20,23 וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקֹּת הַגּוֹי אֲשֶׁר־אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם כִּי אֶת־כָּל־אֵלֶּה עָשׂוּ וָאָקֻץ בָּם׃                          
Kp  20,23 we lo tel chu Be Huq qot haG Goj a szer - a ni me szal le aH miP Pe ne chem Ki et - Kol - el le a su wa a quc Bam                          
Kp  20,23 wl t|lkû BHuqqt haGGy er-n mallªH miPPnêkem K et-Kol-ºllè `Sû wqùc Bm                          
Kp  20,23 Nie bdziecie postpowa wedug obyczajw narodu, ktry wypdzam przed wami. Poniewa wszystkie te rzeczy czynili, napenili Mnie obrzydzeniem.                                    
Kp  20,24 וָאֹמַר לָכֶם אַתֶּם תִּירְשׁוּ אֶת־אַדְמָתָם וַאֲנִי אֶתְּנֶנָּה לָכֶם לָרֶשֶׁת אֹתָהּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר־הִבְדַּלְתִּי אֶתְכֶם מִן־הָעַמִּים׃          
Kp  20,24 wa o mar la chem aT Tem Tir szu et - ad ma tam wa a ni eT Te nen na la chem la re szet o ta e rec za wat Ha law u de wasz a ni jhwh(a do naj) e lo he chem a szer - hiw Dal Ti et chem min - ha am mim          
Kp  20,24 wmar lkem aTTem T|rû et-admtm wan eTTneºnn lkem lreºet th eºrec zbat Hlb ûdb n yhwh(dny) l|hêkem er-hibDaºlT etkem min-h|`ammm          
Kp  20,24 Dlatego powiedziaem wam: wy posidziecie ich ziemi, Ja sam daj wam j w dziedzictwo, ziemi opywajc w mleko i mid. Ja jestem Pan, Bg wasz, ktry oddzieliem was od innych narodw.                                  
Kp  20,25 וְהִבְדַּלְתֶּם בֵּין־הַבְּהֵמָה הַטְּהֹרָה לַטְּמֵאָה וּבֵין־הָעוֹף הַטָּמֵא לַטָּהֹר וְלֹא־תְשַׁקְּצוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם בַּבְּהֵמָה וּבָעוֹף וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה אֲשֶׁר־הִבְדַּלְתִּי לָכֶם לְטַמֵּא׃              
Kp  20,25 we hiw Dal Tem Ben - haB Be he ma hat te ho ra lat te me a u wen - ha of hat ta me lat ta hor we lo - te szaq qe cu et - naf szo te chem BaB Be he ma u wa of u we chol a szer Tir mos ha a da ma a szer - hiw Dal Ti la chem le tam me              
Kp  20,25 whibDalTem Bê|n-haBBhm hahr lam ûbên-h`p ham lahr wl|-taqqcû et-nap|têkem BaBBhm ûb`p ûbkl er TirmS h|dm er-hibDaºlT lkem lamm              
Kp  20,25 Bdziecie odrnia zwierzta czyste od nieczystych, ptaki nieczyste od czystych. Nie bdziecie plugawi siebie samych przez zwierzta i ptaki ani przez wszystko, co si roi po ziemi, przez wszystko, co oddzieliem od was jako nieczyste.                              
Kp  20,26 וִהְיִיתֶם לִי קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יהוה וָאַבְדִּל אֶתְכֶם מִן־הָעַמִּים לִהְיוֹת לִי׃                          
Kp  20,26 wih ji tem li qe do szim Ki qa dosz a ni jhwh(a do naj) wa aw Dil et chem min - ha am mim lih jot li                          
Kp  20,26 wihyºtem l qdm K qd n yhwh(dny) wabDìl etkem min-h|`ammm lihyt l                          
Kp  20,26 Bdziecie dla Mnie wici, bo Ja jestem wity, Ja Pan, i oddzieliem was od innych narodw, abycie byli moimi.                                        
Kp  20,27 וְאִישׁ אוֹ־אִשָּׁה כִּי־יִהְיֶה בָהֶם אוֹב אוֹ יִדְּעֹנִי מוֹת יוּמָתוּ בָּאֶבֶן יִרְגְּמוּ אֹתָם דְּמֵיהֶם בָּם׃                      
Kp  20,27 we isz o - isz sza Ki - jih je wa hem ow o jiD De o ni mot ju ma tu Ba e wen jir Ge mu o tam De me hem Bam P                    
Kp  20,27 w |-i K-yihyè bhem b yiDD`n mt yûmºtû Beºben yirGmû tm Dmêhem Bm P                    
Kp  20,27 Jeeli jaki mczyzna albo jaka kobieta bd wywoywa duchy albo wry, bd ukarani mierci. Kamieniami zabijecie ich. Sami cignli mier na siebie.                                    

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski