Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  22,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  22,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  22,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  22,1 Po czym Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  22,2 דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו וְיִנָּזְרוּ מִקָּדְשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת־שֵׁם קָדְשִׁי אֲשֶׁר הֵם מַקְדִּשִׁים לִי אֲנִי יהוה׃                  
Kp  22,2 DaB Ber el - a ha ron we el - Ba naw we jin naz ru miq qod sze we ne - jis ra el we lo je Hal le lu et - szem qod szi a szer hem maq Di szim li a ni jhwh(a do naj)                  
Kp  22,2 DaBBr e|l-ahrn wel-Bnyw wyinn|zrû miqqodê bnê|-yiSrl wl yHalllû et-m qod er hm maqDìm l n yhwh(dny)                  
Kp  22,2 Mw do Aarona i jego synw, aby si powstrzymywali od niektrych witych darw Izraelitw, ktre oni mi powicaj, i nie bezczecili mojego witego imienia. Ja jestem Pan!                                  
Kp  22,3 אֱמֹר אֲלֵהֶם לְדֹרֹתֵיכֶם כָּל־אִישׁ אֲשֶׁר־יִקְרַב מִכָּל־זַרְעֲכֶם אֶל־הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יַקְדִּישׁוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַיהוה וְטֻמְאָתוֹ עָלָיו וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִלְּפָנַי אֲנִי יהוה׃            
Kp  22,3 e mor a le hem le do ro te chem Kol - isz a szer - jiq raw miK Kol - za ra chem el - haq q da szim a szer jaq Di szu we ne - jis ra el ljhwh(la do naj) we tu ma to a law we nich re ta han ne fesz ha hiw mil le fa naj a ni jhwh(a do naj)            
Kp  22,3 mr lhem ldrºtêkeºm Kol- er-yiqrab miKKol-zar`kem el-haqqdm er yaqDºû bnê|-yiSrl lyhwh(la|dny) wumt `lyw wnikrt hanneºpe hahiw millpnay n yhwh(dny)            
Kp  22,3 Powiedz im, aby wiedziay o tym przysze pokolenia: jeeli kto z potomkw waszych, bdc w stanie nieczystoci rytualnej, zbliy si do rzeczy witych, ktre Izraelici powicaj Panu, to czowiek ten bdzie odrzucony ode Mnie. Ja jestem Pan!                              
Kp  22,4 אִישׁ אִישׁ מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְהוּא צָרוּעַ אוֹ זָב בַּקֳּדָשִׁים לֹא יֹאכַל עַד אֲשֶׁר יִטְהָר וְהַנֹּגֵעַ בְּכָל־טְמֵא־נֶפֶשׁ אוֹ אִישׁ אֲשֶׁר־תֵּצֵא מִמֶּנּוּ שִׁכְבַת־זָרַע׃        
Kp  22,4 isz isz miz ze ra a ha ron we hu ca ru a o zaw Baq q da szim lo jo chal ad a szer jit har we han no ge a Be chol - te me - ne fesz o isz a szer - Te ce mim men nu szich wat - za ra        
Kp  22,4 mizzeºra` ahrn whû crûª` zb Baqqdm l ykal `ad er yihr whanngª` Bkol-m-neºpe er-Tc mimmeºnnû ikbat-zºra`        
Kp  22,4 aden potomek Aarona, ktry by by trdowaty lub cierpicy na wyciek, nie bdzie mg je rzeczy witych, dopki si nie podda oczyszczeniu. Tak samo bdzie z tym, ktry si dotkn kogo nieczystego z powodu umarego albo tego, z ktrego wypyno nasienie;                            
Kp  22,5 אוֹ־אִישׁ אֲשֶׁר יִגַּע בְּכָל־שֶׁרֶץ אֲשֶׁר יִטְמָא־לוֹ אוֹ בְאָדָם אֲשֶׁר יִטְמָא־לוֹ לְכֹל טֻמְאָתוֹ׃                          
Kp  22,5 o - isz a szer jiG Ga Be chol - sze rec a szer jit ma - lo o we a dam a szer jit ma - lo le chol tu ma to                          
Kp  22,5 - er yiGGa` Bkol-eºrec er yim-l bdm er yim-l lkl umt                          
Kp  22,5 rwnie z tym, kto si dotkn jakiego pazu, czynicego go nieczystym, albo si dotkn czowieka, ktry uczyni go nieczystym wskutek swojej nieczystoci.                                    
Kp  22,6 נֶפֶשׁ אֲשֶׁר תִּגַּע־בּוֹ וְטָמְאָה עַד־הָעָרֶב וְלֹא יֹאכַל מִן־הַקֳּדָשִׁים כִּי אִם־רָחַץ בְּשָׂרוֹ בַּמָּיִם׃                          
Kp  22,6 ne fesz a szer TiG Ga - Bo we ta ma ad - ha a rew we lo jo chal min - haq q da szim Ki im - ra Hac Be sa ro Bam ma jim                          
Kp  22,6 neºpe er TiGGa`-B wm `ad-h`ºreb wl ykal min-haqqdm K im-rHac BSr Bammºyim                          
Kp  22,6 Ktokolwiek wic dotknie si takich rzeczy, bdzie nieczysty a do wieczora, nie bdzie jad rzeczy witych, ale przedtem wykpie ciao w wodzie.                                      
Kp  22,7 וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהֵר וְאַחַר יֹאכַל מִן־הַקֳּדָשִׁים כִּי לַחְמוֹ הוּא׃                                
Kp  22,7 u wa hasz sze mesz we ta her we a Har jo chal min - haq q da szim Ki laH mo hu                                
Kp  22,7 ûb haeºme whr waHar ykal min-haqqdm K laHm                                
Kp  22,7 Po zachodzie soca bdzie oczyszczony. Potem bdzie je rzeczy wite, bo one s jego pokarmem.                                        
Kp  22,8 נְבֵלָה וּטְרֵפָה לֹא יֹאכַל לְטָמְאָה־בָהּ אֲנִי יהוה׃                                    
Kp  22,8 ne we la u te re fa lo jo chal le to ma - wa a ni jhwh(a do naj)                                    
Kp  22,8 nbl ûrp l ykal lom-bh n yhwh(dny)                                    
Kp  22,8 Nie bdzie jad padliny ani misa zwierzt rozszarpanych, bo przez to staby si nieczysty. Ja jestem Pan!                                        
Kp  22,9 וְשָׁמְרוּ אֶת־מִשְׁמַרְתִּי וְלֹא־יִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא וּמֵתוּ בוֹ כִּי יְחַלְּלֻהוּ אֲנִי יהוה מְקַדְּשָׁם׃                          
Kp  22,9 we szam ru et - misz mar Ti we lo - ji su a law Het u me tu wo Ki je Hal le lu hu a ni jhwh(a do naj) me qaD De szam                          
Kp  22,9 wmrû et-mimarT wl|-yiSû `lyw ûmºtû b K yHallluºhû n yhwh(dny) mqaDDm                          
Kp  22,9 Bd strzec mojego zarzdzenia, nie bd naraa si na grzech z tego powodu - za to spotkaaby ich mier, poniewa dopuciliby si zbezczeszczenia. Ja jestem Pan, ktry ich uwicam!                                  
Kp  22,10 וְכָל־זָר לֹא־יֹאכַל קֹדֶשׁ תּוֹשַׁב כֹּהֵן וְשָׂכִיר לֹא־יֹאכַל קֹדֶשׁ׃                                  
Kp  22,10 we chol - zar lo - jo chal qo desz To szaw Ko hen we sa chir lo - jo chal qo desz                                  
Kp  22,10 wkol-zr l-yºkal qºde Tab Khn wSkr l-yºkal qºde                                  
Kp  22,10 aden niepowoany nie bdzie jad rzeczy witych, ani mieszkajcy u kapana, ani najemnik nie bd jedli rzeczy witych.                                        
Kp  22,11 וְכֹהֵן כִּי־יִקְנֶה נֶפֶשׁ קִנְיַן כַּסְפּוֹ הוּא יֹאכַל בּוֹ וִילִיד בֵּיתוֹ הֵם יֹאכְלוּ בְלַחְמוֹ׃                        
Kp  22,11 we cho hen Ki - jiq ne ne fesz qin jan Kas Po hu jo chal Bo wi lid Be to hem jo che lu we laH mo                        
Kp  22,11 wkhn K|-yiqnè neºpe qinyan KasP yºkal B wld Bêt hm yklû blaHm                        
Kp  22,11 Jeeli jednak kapan kupi niewolnika za pienidze, ten moe je rzeczy wite, rwnie i ci, ktrzy urodzili si w jego domu, bd jedli jego pokarm.                                      
Kp  22,12 וּבַת־כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה לְאִישׁ זָר הִוא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל׃                              
Kp  22,12 u wat - Ko hen Ki tih je le isz zar hiw Bit ru mat haq q da szim lo to chel                              
Kp  22,12 ûbat-Khn K tihyè l zr hiw Bitrûmat haqqdm l tkl                              
Kp  22,12 Crka kapana, ktra wysza za m za obcego, nie bdzie jada ze witych rzeczy ofiarowanych.                                          
Kp  22,13 וּבַת־כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה וְזֶרַע אֵין לָהּ וְשָׁבָה אֶל־בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל וְכָל־זָר לֹא־יֹאכַל בּוֹ׃              
Kp  22,13 u wat - Ko hen Ki tih je al ma na u ge ru sza we ze ra en la we sza wa el - Bet a wi ha Ki nu re ha mil le Hem a wi ha To chel we chol - zar lo - jo chal Bo s            
Kp  22,13 ûbat-Khn K tihyè almn ûgrû wzera` ên l wb el-Bêt bºh Kin`ûrʺh milleºHem bºh Tkl wkol-zr l-yºkal B s            
Kp  22,13 Jednake crka kapana, ktra owdowiaa albo zostaa porzucona, a nie ma dzieci, i wrcia do domu ojca, bdzie moga je z pokarmu nalenego jej ojcu, tak jak za modych lat. Ale aden niepowoany nie bdzie go jad!                                
Kp  22,14 וְאִישׁ כִּי־יֹאכַל קֹדֶשׁ בִּשְׁגָגָה וְיָסַף חֲמִשִׁיתוֹ עָלָיו וְנָתַן לַכֹּהֵן אֶת־הַקֹּדֶשׁ׃                              
Kp  22,14 we isz Ki - jo chal qo desz Bisz ga ga we ja saf Ha mi szi to a law we na tan laK Ko hen et - haq qo desz                              
Kp  22,14 w K|-ykal qºde Bigg wysap Hmì|t `lyw wntan laKKhn et-haqqºde                              
Kp  22,14 Jeeli kto zje rzecz wit przez nieuwag, wynagrodzi za ni kapanowi, dodajc jeszcze pit cz wartoci.                                        
Kp  22,15 וְלֹא יְחַלְּלוּ אֶת־קָדְשֵׁי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֵת אֲשֶׁר־יָרִימוּ לַיהוה׃                                  
Kp  22,15 we lo je Hal le lu et - qod sze Be ne jis ra el et a szer - ja ri mu ljhwh(la do naj)                                  
Kp  22,15 wl yHalllû et-qodê Bnê yiSrl t er-yrºmû lyhwh(ladny)                                  
Kp  22,15 Oni nie bd bezczeci rzeczy witych, ktre Izraelici ofiaruj dla Pana.                                            
Kp  22,16 וְהִשִּׂיאוּ אוֹתָם עֲוֹן אַשְׁמָה בְּאָכְלָם אֶת־קָדְשֵׁיהֶם כִּי אֲנִי יהוה מְקַדְּשָׁם׃                              
Kp  22,16 we his si u o tam a won asz ma Be och lam et - qod sze hem Ki a ni jhwh(a do naj) me qaD De szam P                            
Kp  22,16 whiSSºû tm `wn am Boklm et-qodêhem K n yhwh(dny) mqaDDm P                            
Kp  22,16 Naraziliby ich na cik win przez jedzenie ich rzeczy witych. Ja jestem Pan, ktry ich uwicam!                                        
Kp  22,17 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  22,17 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  22,17 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  22,17 Nastpnie Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  22,18 דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו וְאֶל כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן־הַגֵּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְכָל־נִדְרֵיהֶם וּלְכָל־נִדְבוֹתָם אֲשֶׁר־יַקְרִיבוּ לַיהוה לְעֹלָה׃      
Kp  22,18 DaB Ber el - a ha ron we el - Ba naw we el Kol - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem isz isz miB Bet jis ra el u min - haG Ger Be jis ra el a szer jaq riw qor Ba no le chol - nid re hem u le chol - nid wo tam a szer - jaq ri wu ljhwh(la do naj) le o la      
Kp  22,18 DaBBr e|l-ahrn wel-Bnyw wel Kol-Bnê yiSrl wmarT lhem miBBêt yiSrl ûmin-haGGr ByiSrl er yaqrb qorBn lkol-nidrêhem ûlkol-nidbtm er-yaqrºbû lyhwh(ladny) l`l      
Kp  22,18 Mw do Aarona i jego synw i do wszystkich Izraelitw i powiedz im: Jeeli kto spord Izraelitw albo spord przybyszw w Izraelu przynosi swj dar, czy to bdzie ofiara lubowana czy dobrowolna, z rodzaju tych ofiar, ktre si przynosi Panu jako ofiary caopalne,                            
Kp  22,19 לִרְצֹנְכֶם תָּמִים זָכָר בַּבָּקָר בַּכְּשָׂבִים וּבָעִזִּים׃                                      
Kp  22,19 lir con chem Ta mim za char BaB Ba qar BaK Ke sa wim u wa iz zim                                      
Kp  22,19 li|rcnkem Tmm zkr BaBBqr BaKKSbm ûb|`izzm                                      
Kp  22,19 to aby byy przyjte, musz to by zwierzta bez skazy, samce - cielce, barany lub kozy.                                          
Kp  22,20 כֹּל אֲשֶׁר־בּוֹ מוּם לֹא תַקְרִיבוּ כִּי־לֹא לְרָצוֹן יִהְיֶה לָכֶם׃                                
Kp  22,20 Kol a szer - Bo mum lo taq ri wu Ki - lo le ra con jih je la chem                                
Kp  22,20 Kl er-B mûm l taqrºbû K-l lrcn yihyè lkem                                
Kp  22,20 adnego zwierzcia ze skaz nie bdziecie skada w ofierze, bo to nie byoby od was przyjte.                                          
Kp  22,21 וְאִישׁ כִּי־יַקְרִיב זֶבַח־שְׁלָמִים לַיהוה לְפַלֵּא־נֶדֶר אוֹ לִנְדָבָה בַּבָּקָר אוֹ בַצֹּאן תָּמִים יִהְיֶה לְרָצוֹן כָּל־מוּם לֹא יִהְיֶה־בּוֹ׃                  
Kp  22,21 we isz Ki - jaq riw ze waH - sze la mim ljhwh(la do naj) le fal le - ne der o lin da wa BaB Ba qar o wac con Ta mim jih je le ra con Kol - mum lo jih je - Bo                  
Kp  22,21 w K|-yaqrb ze|baH-lmm lyhwh(ladny) lpall-neºder lindb BaBBqr baccn Tmm yi|hyè lrcn Kol-mûm l yihyè-B                  
Kp  22,21 Jeeli kto chce zoy Panu ofiar biesiadn, aby wypeni lub albo jako dar dobrowolny, niezalenie od tego, czy to bdzie due, czy mae bydl, bdzie ono bez skazy, aby byo przyjte. Nie bdzie w nim adnej skazy!                                
Kp  22,22 עַוֶּרֶת אוֹ שָׁבוּר אוֹ־חָרוּץ אוֹ־יַבֶּלֶת אוֹ גָרָב אוֹ יַלֶּפֶת לֹא־תַקְרִיבוּ אֵלֶּה לַיהוה וְאִשֶּׁה לֹא־תִתְּנוּ מֵהֶם עַל־הַמִּזְבֵּחַ לַיהוה׃                
Kp  22,22 aw we ret o sza wur o - Ha ruc o - jaB Be let o ga raw o jal le fet lo - taq ri wu el le ljhwh(la do naj) we isz sze lo - tiT Te nu me hem al - ham miz Be aH ljhwh(la do naj)                
Kp  22,22 `awweret bûr -Hrûc |-yaBBeºlet grb yalleºpet l-taqrºbû ºllè lyhwh(ladny) wiè l-tiTTnû mhem `al-hammizBªH lyhwh(ladny)                
Kp  22,22 Nie bdziecie skada w ofierze Panu zwierzt lepych, uomnych, okaleczonych, spuchnitych, parszywych, owrzodzonych. Nie bdziecie takich zwierzt skada na otarzu na ofiar spalan dla Pana.                                
Kp  22,23 וְשׁוֹר וָשֶׂה שָׂרוּעַ וְקָלוּט נְדָבָה תַּעֲשֶׂה אֹתוֹ וּלְנֵדֶר לֹא יֵרָצֶה׃                              
Kp  22,23 we szor wa se sa ru a we qa lut ne da wa Ta a se o to u le ne der lo je ra ce                              
Kp  22,23 wr wSè Srûª` wqlû ndb Ta`Sè t ûlnºder l yrcè                              
Kp  22,23 Cielca albo barana nieksztatnego lub niewyronitego moesz zoy jako ofiar dobrowoln, ale jako ofiara lubowana nie bdzie on przyjty.                                      
Kp  22,24 וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת לֹא תַקְרִיבוּ לַיהוה וּבְאַרְצְכֶם לֹא תַעֲשׂוּ׃                              
Kp  22,24 u ma uch we cha tut we na tuq we cha rut lo taq ri wu ljhwh(la do naj) u we ar ce chem lo ta a su                              
Kp  22,24 ûm`ûk wktût wntûq wkrût l taqrºbû lyhwh(la|dny) û|barckem l ta`Sû                              
Kp  22,24 Zwierzcia, ktra ma jdra zgniecione, starte, wyrwane albo wycite, nie bdziecie skada w ofierze Panu i nie bdziecie takich rzeczy robi w waszym kraju.                                    
Kp  22,25 וּמִיַּד בֶּן־נֵכָר לֹא תַקְרִיבוּ אֶת־לֶחֶם אֱלֹהֵיכֶם מִכָּל־אֵלֶּה כִּי מָשְׁחָתָם בָּהֶם מוּם בָּם לֹא יֵרָצוּ לָכֶם׃                    
Kp  22,25 u mij jad Ben - ne char lo taq ri wu et - le Hem e lo he chem miK Kol - el le Ki mosz Ha tam Ba hem mum Bam lo je ra cu la chem P                  
Kp  22,25 ûmiyyad Ben-nkr l taqrºbû et-leºHem lhêkem miKKol-ºllè K moHtm Bhem mûm Bm l yrcû lkem P                  
Kp  22,25 Take nie bdziecie przyjmowali takich zwierzt od cudzoziemca i nie bdziecie ich ofiarowali jako pokarm dla Boga waszego, bo ten brak jest w nich skaz i dlatego nie bd przyjte na wasz korzy.                                
Kp  22,26 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  22,26 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  22,26 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  22,26 Potem Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  22,27 שׁוֹר אוֹ־כֶשֶׂב אוֹ־עֵז כִּי יִוָּלֵד וְהָיָה שִׁבְעַת יָמִים תַּחַת אִמּוֹ וּמִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה יֵרָצֶה לְקָרְבַּן אִשֶּׁה לַיהוה׃                
Kp  22,27 szor o - che sew o - ez Ki jiw wa led we ha ja szi wat ja mim Ta Hat im mo u mij jom hasz sze mi ni wa ha la je ra ce le qor Ban isz sze ljhwh(la do naj)                
Kp  22,27 r -keºSeb -`z K yiwwld why ib`at ymm TaºHat imm ûmiyym hamn whºl yrcè lqorBan lyhwh(ladny)                
Kp  22,27 Jeeli urodzi ci si ciel, jagni lub kol, to bdzie ono przez siedem dni przy matce. Zaczynajc od smego dnia i dalej, bdzie ono przyjte jako dar spalany dla Pana.                                    
Kp  22,28 וְשׁוֹר אוֹ־שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת־בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ בְּיוֹם אֶחָד׃                                  
Kp  22,28 we szor o - se o to we et - Be no lo tisz Ha tu Be jom e Had                                  
Kp  22,28 wr -Sè t wet-Bn l tiHû Bym eHd                                  
Kp  22,28 Nie bdziecie tego samego dnia zabija krowy albo owcy razem z jej maym.                                          
Kp  22,29 וְכִי־תִזְבְּחוּ זֶבַח־תּוֹדָה לַיהוה לִרְצֹנְכֶם תִּזְבָּחוּ׃                                        
Kp  22,29 we chi - tiz Be Hu ze waH - To da ljhwh(la do naj) lir con chem Tiz Ba Hu                                        
Kp  22,29 wk|-tizBHû ze|baH-Td lyhwh(ladny) li|rcnkem TizBºHû                                        
Kp  22,29 Kiedy bdziecie skada dla Pana ofiar dzikczynn, skadajcie j tak, aby bya przyjta.                                          
Kp  22,30 בַּיּוֹם הַהוּא יֵאָכֵל לֹא־תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר אֲנִי יהוה׃                                  
Kp  22,30 Baj jom ha hu je a chel lo - to ti ru mim men nu ad - Bo qer a ni jhwh(a do naj)                                  
Kp  22,30 Bayym hahû ykl l|-ttºrû mimmeºnnû `ad-Bºqer n yhwh(dny)                                  
Kp  22,30 Tego samego dnia bdzie spoyta. Nie bdziecie z niej nic zostawia a do rana. Ja jestem Pan!                                          
Kp  22,31 וּשְׁמַרְתֶּם מִצְוֹתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי יהוה׃                                      
Kp  22,31 u sze mar Tem mic wo taj wa a si tem o tam a ni jhwh(a do naj)                                      
Kp  22,31 ûmarTem micwtay wa`Stem tm n yhwh(dny)                                      
Kp  22,31 Bdziecie strzec moich przykaza i wykonywa je! Ja jestem Pan!                                            
Kp  22,32 וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת־שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יהוה מְקַדִּשְׁכֶם׃                            
Kp  22,32 we lo te Hal le lu et - szem qod szi we niq Dasz Ti Be toch Be ne jis ra el a ni jhwh(a do naj) me qaD Disz chem                            
Kp  22,32 wl tHalllû et-m qod wnìºqDaT Btk Bnê yiSrl n yhwh(dny) mqaDDikem                            
Kp  22,32 Nie bdziecie bezczeci mojego witego imienia. Okazuj moj wito pord Izraelitw. Ja jestem Pan, ktry was uwica,                                      
Kp  22,33 הַמּוֹצִיא אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יהוה׃                                
Kp  22,33 ham mo ci et chem me e rec mic ra jim lih jot la chem le lo him a ni jhwh(a do naj) P                              
Kp  22,33 hammc etkem meºrec micraºyim lihyt lkem llhm n yhwh(dny) P                              
Kp  22,33 ktry wyprowadzi was z ziemi egipskiej, abym by waszym Bogiem. Ja jestem Pan!                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski