Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  23,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  23,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  23,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  23,1 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  23,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם מוֹעֲדֵי יהוה אֲשֶׁר־תִּקְרְאוּ אֹתָם מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֵלֶּה הֵם מוֹעֲדָי׃                      
Kp  23,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem mo a de jhwh(a do naj) a szer - Tiq re u o tam miq ra e qo desz el le hem mo a daj                      
Kp  23,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem m`dê yhwh(dny) er-Tiqrû tm miqrê qºde ºllè hm m`dy                      
Kp  23,2 Mw do Izraelitw i powiedz im: Oto czasy wite Pana, na ktre bdziecie wzywa ich zwoaniami witymi, to s moje czasy wite!                                      
Kp  23,3 שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ כָּל־מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ שַׁבָּת הִוא לַיהוה בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם׃                
Kp  23,3 sze szet ja mim Te a se me la cha u waj jom hasz sze wi i szaB Bat szaB Ba ton miq ra - qo desz Kol - me la cha lo ta a su szaB Bat hiw ljhwh(la do naj) Be chol mosz wo te chem P              
Kp  23,3 ºet ymm T`Sè mlk ûbayym hab` aBBat aBBtn miqr-qºde Kol-mlk l ta`Sû aBBt hiw lyhwh(la|dny) Bkl m|btêkem P              
Kp  23,3 Przez sze dni praca bdzie wykonywana, ale sidmego dnia jest uroczysty szabat, jest zwoanie wite, nie bdziecie wykonywa w tym dniu adnej pracy - to jest szabat dla Pana we wszystkich waszych siedzibach.                                
Kp  23,4 אֵלֶּה מוֹעֲדֵי יהוה מִקְרָאֵי קֹדֶשׁ אֲשֶׁר־תִּקְרְאוּ אֹתָם בְּמוֹעֲדָם׃                                  
Kp  23,4 el le mo a de jhwh(a do naj) miq ra e qo desz a szer - Tiq re u o tam Be mo a dam                                  
Kp  23,4 ºllè m`dê yhwh(dny) miqrê qºde er-Tiqrû tm Bm`dm                                  
Kp  23,4 Oto czasy wite dla Pana, zwoanie wite, na ktre wzywa ich bdziecie w okrelonym czasie.                                          
Kp  23,5 בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבָּיִם פֶּסַח לַיהוה׃                                
Kp  23,5 Ba Ho desz ha ri szon Be ar Ba a a sar la Ho desz Ben ha ar Ba jim Pe saH ljhwh(la do naj)                                
Kp  23,5 BaHºde hrin BarB` `Sr laHºde Bên h`arBºyim PeºsaH lyhwh(ladny)                                
Kp  23,5 W pierwszym miesicu, czternastego dnia miesica, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana.                                          
Kp  23,6 וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה חַג הַמַּצּוֹת לַיהוה שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ׃                          
Kp  23,6 u wa Ha misz sza a sar jom la Ho desz haz ze Hag ham mac cot ljhwh(la do naj) szi wat ja mim mac cot To che lu                          
Kp  23,6 ûbaHmi `Sr ym laHºde hazzè Hag hammacct lyhwh(ladny) ib`at ymm macct Tkºlû                          
Kp  23,6 A pitnastego dnia tego miesica jest wito Przanikw dla Pana - przez siedem dni bdziecie jedli tylko przane chleby.                                        
Kp  23,7 בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׃                                
Kp  23,7 Baj jom ha ri szon miq ra - qo desz jih je la chem Kol - me le chet a wo da lo ta a su                                
Kp  23,7 Bayym h|rin miqr-qºde yihyè lkem Kol-mleºket `bd l ta`Sû                                
Kp  23,7 Pierwszego dnia bdzie dla was zwoanie wite: nie bdziecie wykonywa adnej pracy.                                          
Kp  23,8 וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוה שִׁבְעַת יָמִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ׃                          
Kp  23,8 we hiq raw Tem isz sze ljhwh(la do naj) szi wat ja mim Baj jom hasz sze wi i miq ra - qo desz Kol - me le chet a wo da lo ta a su P                        
Kp  23,8 whiqrabTem lyhwh(ladny) ib`at ymm Bayym hab` miqr-qºde Kol-mleºket `bd l ta`Sû P                        
Kp  23,8 Przez siedem dni bdziecie skadali w ofierze dla Pana ofiar spalan, sidmego dnia bdzie wite zwoanie, nie bdziecie w tym dniu wykonywa adnej pracy.                                    
Kp  23,9 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  23,9 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  23,9 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  23,9 Potem Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  23,10 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי־תָבֹאוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וּקְצַרְתֶּם אֶת־קְצִירָהּ וַהֲבֵאתֶם אֶת־עֹמֶר רֵאשִׁית קְצִירְכֶם אֶל־הַכֹּהֵן׃              
Kp  23,10 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki - ta wo u el - ha a rec a szer a ni no ten la chem u qe car Tem et - qe ci ra wa ha we tem et - o mer re szit qe cir chem el - haK Ko hen              
Kp  23,10 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem K|-tbºû el-hºrec er n ntn lkem ûqcarTem et-qcrh wahbtem et-`ºmer r봚t qcrkem el-haKKhn              
Kp  23,10 Mw do Izraelitw i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, ktr Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapanowi snop jako pierwociny waszego plonu.                                    
Kp  23,11 וְהֵנִיף אֶת־הָעֹמֶר לִפְנֵי יהוה לִרְצֹנְכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת יְנִיפֶנּוּ הַכֹּהֵן׃                                
Kp  23,11 we he nif et - ha o mer lif ne jhwh(a do naj) lir con chem mim mo H rat hasz szaB Bat je ni fen nu haK Ko hen                                
Kp  23,11 whnp et-h`ºmer lipnê yhwh(dny) li|rcnkem mi|mmoHrat haaBBt ynpeºnnû haKKhn                                
Kp  23,11 On dokona gestu koysania snopa przed Panem, aby by przez Niego askawie przyjty. Dokona nim gestu koysania w nastpnym dniu po szabacie.                                      
Kp  23,12 וַעֲשִׂיתֶם בְּיוֹם הֲנִיפְכֶם אֶת־הָעֹמֶר כֶּבֶשׂ תָּמִים בֶּן־שְׁנָתוֹ לְעֹלָה לַיהוה׃                                
Kp  23,12 wa a si tem Be jom ha nif chem et - ha o mer Ke wes Ta mim Ben - sze na to le o la ljhwh(la do naj)                                
Kp  23,12 wa`Stem Bym hn|pkem et-h`ºmer KeºbeS Tmm Ben-nt l`l lyhwh(ladny)                                
Kp  23,12 W dniu gestu koysania snopa zoycie ofiar caopaln dla Pana, baranka bez skazy, urodzonego w tym samym roku,                                        
Kp  23,13 וּמִנְחָתוֹ שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן אִשֶּׁה לַיהוה רֵיחַ נִיחֹחַ וְנִסְכֹּה יַיִן רְבִיעִת הַהִין׃                      
Kp  23,13 u min Ha to sze ne es ro nim so let Be lu la wasz sze men isz sze ljhwh(la do naj) re aH ni Ho aH we nis Ko ja jin re wi it ha hin                      
Kp  23,13 ûminHt `eSrnm sºlet Blûl baeºmen lyhwh(ladny) rêªH nHªH wnisKò yaºyin rb`ìt hahn                      
Kp  23,13 wraz z ofiar pokarmow dwch dziesitych efy najczystszej mki zaprawionej oliw, jako ofiar spalan, mi wo dla Pana, a take ofiar pynn - wier hinu wina.                                    
Kp  23,14 וְלֶחֶם וְקָלִי וְכַרְמֶל לֹא תֹאכְלוּ עַד־עֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה עַד הֲבִיאֲכֶם אֶת־קָרְבַּן אֱלֹהֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם׃                
Kp  23,14 we le Hem we qa li we char mel lo to che lu ad - e cem haj jom haz ze ad ha wi a chem et - qor Ban e lo he chem Huq qat o lam le do ro te chem Be chol mosz wo te chem s              
Kp  23,14 wleHem wql wkarmel l t|klû `ad-`eºcem hayym hazzè `ad hbºkem et-qorBan lhêkem Huqqat `lm ldrºtêkeºm Bkl mb|têkem s              
Kp  23,14 A do tego dnia nie bdziecie jedli ani chleba, ani praonych ziaren, ani kaszy, zanim nie przyniesiecie daru dla waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla waszych pokole, we wszystkich waszych siedzibach.                                
Kp  23,15 וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת־עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה׃                          
Kp  23,15 u se far Tem la chem mim mo H rat hasz szaB Bat mij jom ha wi a chem et - o mer haT Te nu fa sze wa szaB Ba tot Te mi mot Tih je na                          
Kp  23,15 ûsparTem lkem mimmoHrat haaBBt miyym hbºkem et-`ºmer haTTnûp eºba` aBBtt Tmmt Tihyʺn                          
Kp  23,15 I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w ktrym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu koysania, siedem tygodni penych,                                      
Kp  23,16 עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם וְהִקְרַבְתֶּם מִנְחָה חֲדָשָׁה לַיהוה׃                            
Kp  23,16 ad mim mo H rat hasz szaB Bat hasz sze wi it Tis Pe ru Ha misz szim jom we hiq raw Tem min Ha Ha da sza ljhwh(la do naj)                            
Kp  23,16 `ad mi|mmoHrat haaBBt hab`ìt TisPrû Hmim ym whiqrabTem minH Hd lyhwh(ladny)                            
Kp  23,16 a do dnia po sidmym szabacie odliczycie pidziesit dni i wtedy zoycie now ofiar pokarmow dla Pana.                                        
Kp  23,17 מִמּוֹשְׁבֹתֵיכֶם תָּבִיאּוּ לֶחֶם תְּנוּפָה שְׁתַּיִם שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת תִּהְיֶינָה חָמֵץ תֵּאָפֶינָה בִּכּוּרִים לַיהוה׃                        
Kp  23,17 mim mosz wo te chem Ta wi u le Hem Te nu fa szTa jim sze ne es ro nim so let Tih je na Ha mec Te a fe na BiK Ku rim ljhwh(la do naj)                        
Kp  23,17 mimmbºtêkeºm Tbºû leºHem Tnûp Taºyim `eSrnm sºlet Tihyʺn Hmc Tpʺn BiKKûrm lyhwh(la|dny)                        
Kp  23,17 Przyniesiecie z waszych siedzib po dwa chleby do wykonania nimi gestu koysania, kady z dwch dziesitych efy najczystszej mki, kwaszone. To bd pierwociny dla Pana.                                    
Kp  23,18 וְהִקְרַבְתֶּם עַל־הַלֶּחֶם שִׁבְעַת כְּבָשִׂים תְּמִימִם בְּנֵי שָׁנָה וּפַר בֶּן־בָּקָר אֶחָד וְאֵילִם שְׁנָיִם יִהְיוּ עֹלָה לַיהוה וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוה׃          
Kp  23,18 we hiq raw Tem al - hal le Hem szi wat Ke wa sim Te mi mim Be ne sza na u far Ben - Ba qar e Had we e lim sze na jim jih ju o la ljhwh(la do naj) u min Ha tam we nis Ke hem isz sze re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj)          
Kp  23,18 whiqrabTem `al-halleºHem ib`at KbSm Tmmìm Bnê n ûpar Ben-Bqr eHd wêlìm nºyim yihyû `l lyhwh(la|dny) ûminHtm wnisKêhem i rê|ªH-nHªH lyhwh(ladny)          
Kp  23,18 Oprcz chleba zoycie w ofierze siedem barankw bez skazy, jednorocznych, jednego modego cielca i dwa barany. One bd ofiar caopaln dla Pana razem z ofiar pokarmow i z ofiar pynn. Bdzie to ofiara spalana, mia wo dla Pana.                              
Kp  23,19 וַעֲשִׂיתֶם שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת וּשְׁנֵי כְבָשִׂים בְּנֵי שָׁנָה לְזֶבַח שְׁלָמִים׃                              
Kp  23,19 wa a si tem se ir - iz zim e Had le Hat tat u sze ne che wa sim Be ne sza na le ze waH sze la mim                              
Kp  23,19 wa`Stem S`r-`izzm eHd lHat ûnê kbSm Bnê n lzeºbaH lmm                              
Kp  23,19 Ofiarujecie te jednego koza jako ofiar przebagaln i dwa baranki jednoroczne jako ofiar biesiadn.                                        
Kp  23,20 וְהֵנִיף הַכֹּהֵן אֹתָם עַל לֶחֶם הַבִּכּוּרִים תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה עַל־שְׁנֵי כְּבָשִׂים קֹדֶשׁ יִהְיוּ לַיהוה לַכֹּהֵן׃                    
Kp  23,20 we he nif haK Ko hen o tam al le Hem haB BiK Ku rim Te nu fa lif ne jhwh(a do naj) al - sze ne Ke wa sim qo desz jih ju ljhwh(la do naj) laK Ko hen                    
Kp  23,20 whnp haKKhn tm `al leºHem haBBiKKûrm Tnûp lipnê yhwh(dny) `al-nê KbSm qºde yihyû lyhwh(ladny) laKKhn                    
Kp  23,20 Kapan wykona nimi przed Panem gest koysania razem z chlebami pierwocin, razem z dwoma barankami. Bdzie to rzecz powicona Panu, przeznaczona dla kapana.                                    
Kp  23,21 וּקְרָאתֶם בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ חֻקַּת עוֹלָם בְּכָל־מוֹשְׁבֹתֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם׃                    
Kp  23,21 u qe ra tem Be e cem haj jom haz ze miq ra - qo desz jih je la chem Kol - me le chet a wo da lo ta a su Huq qat o lam Be chol - mosz wo te chem le do ro te chem                    
Kp  23,21 ûqrtem B`eºcem hayym hazzè mi|qr-qºde yihyè lkem Kol-mleºket `bd l ta`Sû Huqqat `lm Bkol-mbºtêkeºm ldr|têkem                    
Kp  23,21 Tego samego dnia zwoacie lud. Bdzie to dla was zwoanie wite. Nie bdziecie wykonywa tego dnia adnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokole.                                
Kp  23,22 וּבְקֻצְרְכֶם אֶת־קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא־תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקֻצְרֶךָ וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃              
Kp  23,22 u we quc re chem et - qe cir ar ce chem lo - te chal le Pe at sad cha Be quc re cha we le qet qe cir cha lo te laq qet le a ni we laG Ger Ta a zow o tam a ni jhwh(a do naj) e lo he chem s            
Kp  23,22 û|bqucrkem et-qcr arckem l|-tkallè Pat S|dk Bqucreºk wleºqe qcrk l tlaqq le|`n wlaGGr Ta`zb tm n yhwh(dny) lhêkem s            
Kp  23,22 Kiedy bdziecie zbierali plon waszej ziemi, nie bdziecie wycinali doszcztnie skraju pola i nie bdziecie zbierali do koca kosw. Zostawisz je dla ubogiego i dla przybysza. Ja jestem Pan, Bg wasz!                                
Kp  23,23 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  23,23 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  23,23 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  23,23 Nastpnie Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  23,24 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא־קֹדֶשׁ׃                      
Kp  23,24 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor Ba Ho desz hasz sze wi i Be e Had la Ho desz jih je la chem szaB Ba ton zich ron Te ru a miq ra - qo desz                      
Kp  23,24 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr BaHºde hab` BeHd laHºde yihyè lkem aBBtn zikrn Trû` miqr-qºde                      
Kp  23,24 Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia sidmego miesica bdziecie obchodzi uroczysty szabat, trbienie w rg i wite zwoanie.                                      
Kp  23,25 כָּל־מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוה׃                                    
Kp  23,25 Kol - me le chet a wo da lo ta a su we hiq raw Tem isz sze ljhwh(la do naj) s                                  
Kp  23,25 Kol-mleºket `bd l ta`Sû whiqrabTem lyhwh(ladny) s                                  
Kp  23,25 Nie bdziecie wtedy wykonywa adnej pracy. Zoycie ofiary spalane dla Pana.                                          
Kp  23,26 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  23,26 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  23,26 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  23,26 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  23,27 אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַיהוה׃                  
Kp  23,27 ach Be a sor la Ho desz hasz sze wi i haz ze jom haK KiP Pu rim hu miq ra - qo desz jih je la chem we in ni tem et - naf szo te chem we hiq raw Tem isz sze ljhwh(la do naj)                  
Kp  23,27 ak Be`Sr laHde hab` hazzè ym haKKiPPùrm mi|qr-qºde yihyè lkem w`inntem et-naptêkem whiqrabTem lyhwh(ladny)                  
Kp  23,27 Dziesitego dnia sidmego miesica jest Dzie Przebagania. Bdzie to dla was zwoanie wite. Bdziecie poci i bdziecie skada Panu ofiary spalane.                                    
Kp  23,28 וְכָל־מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה כִּי יוֹם כִּפֻּרִים הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לִפְנֵי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                    
Kp  23,28 we chol - me la cha lo ta a su Be e cem haj jom haz ze Ki jom KiP Pu rim hu le chaP Per a le chem lif ne jhwh(a do naj) e lo he chem                    
Kp  23,28 wkol-mlk l ta`Sû B`eºcem hayym hazzè K ym KiPPùrm lkaPPr `lêkem lipnê yhwh(dny) lhêkem                    
Kp  23,28 W tym dniu nie bdziecie wykonywa adnej pracy, bo jest to Dzie Przebagania, aeby dokonano przebagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym.                                    
Kp  23,29 כִּי כָל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר לֹא־תְעֻנֶּה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְנִכְרְתָה מֵעַמֶּיהָ׃                                
Kp  23,29 Ki chol - han ne fesz a szer lo - te un ne Be e cem haj jom haz ze we nich re ta me am me ha                                
Kp  23,29 K kol-hanneºpe er l|-t`unnè B`eºcem hayym hazzè wnikrt m|`ammʺh                                
Kp  23,29 Kady czowiek, ktry nie bdzie poci tego dnia, bdzie wyczony spord swego ludu.                                          
Kp  23,30 וְכָל־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה כָּל־מְלָאכָה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְהַאֲבַדְתִּי אֶת־הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ׃                          
Kp  23,30 we chol - han ne fesz a szer Ta a se Kol - me la cha Be e cem haj jom haz ze we ha a wad Ti et - han ne fesz ha hiw miq qe rew am ma                          
Kp  23,30 wkol-hanneºpe er Ta`Sè Kol-mlk B`eºcem hayym hazzè wha|badT et-hanneºpe hahiw miqqeºreb `ammh                          
Kp  23,30 Kadego czowieka, ktry bdzie pracowa tego dnia, wytrac spord jego ludu.                                          
Kp  23,31 כָּל־מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם׃                                  
Kp  23,31 Kol - me la cha lo ta a su Huq qat o lam le do ro te chem Be chol mosz wo te chem                                  
Kp  23,31 Kol-mlk l ta`Sû Huqqat `lm ldrºtêkeºm Bkl m|b|têkem                                  
Kp  23,31 adnej pracy nie bdziecie wykonywa. Jest to ustawa wieczysta dla wszystkich pokole, we wszystkich waszych siedzibach.                                      
Kp  23,32 שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב מֵעֶרֶב עַד־עֶרֶב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבַּתְּכֶם׃                        
Kp  23,32 szaB Bat szaB Ba ton hu la chem we in ni tem et - naf szo te chem Be ti sza la Ho desz Ba e rew me e rew ad - e rew Tisz Be tu szaB BaT Te chem P                      
Kp  23,32 aBBat aBBtn lkem w`inntem et-naptêkem Bti` laHºde B`eºreb m`eºreb `ad-`eºreb TiBtû aBBaTTkem P                      
Kp  23,32 Bdzie to dla was uroczysty szabat. Bdziecie pocili. Dziewitego dnia miesica, wieczorem, to jest od wieczora do wieczora, bdziecie obchodzi wasz szabat.                                    
Kp  23,33 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  23,33 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  23,33 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  23,33 Po czym Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  23,34 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה