Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  25,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר׃                                      
Kp  25,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze Be har si naj le mor                                      
Kp  25,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè Bhar snay lmr                                      
Kp  25,1 Potem Pan powiedzia do Mojesza na grze Synaj:                                            
Kp  25,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם וְשָׁבְתָה הָאָרֶץ שַׁבָּת לַיהוה׃                  
Kp  25,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki ta wo u el - ha a rec a szer a ni no ten la chem we szaw ta ha a rec szaB Bat ljhwh(la do naj)                  
Kp  25,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem K tbºû el-hºrec er n ntn lkem wbt hºrec aBBt lyhwh(ladny)                  
Kp  25,2 Mw do Izraelitw i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, ktr daj wam, wtedy ziemia bdzie take obchodzi szabat dla Pana.                                      
Kp  25,3 שֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְרַע שָׂדֶךָ וְשֵׁשׁ שָׁנִים תִּזְמֹר כַּרְמֶךָ וְאָסַפְתָּ אֶת־תְּבוּאָתָהּ׃                              
Kp  25,3 szesz sza nim Tiz ra sa de cha we szesz sza nim Tiz mor Kar me cha we a saf Ta et - Te wu a ta                              
Kp  25,3 nm Tizra` Sdeºk w nm Tizmr Karmeºk wsapT et-Tbûth                              
Kp  25,3 Sze lat bdziesz obsiewa swoje pole, sze lat bdziesz obcina swoj winnic i bdziesz zbiera jej plony,                                        
Kp  25,4 וּבַשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ שַׁבָּת לַיהוה שָׂדְךָ לֹא תִזְרָע וְכַרְמְךָ לֹא תִזְמֹר׃                      
Kp  25,4 u wasz sza na hasz sze wi it szaB Bat szaB Ba ton jih je la a rec szaB Bat ljhwh(la do naj) sad cha lo tiz ra we char me cha lo tiz mor                      
Kp  25,4 ûban hab`ìt aBBat aBBtn yihyè lºrec aBBt lyhwh(ladny) S|dk l tizr` wkarmk l tizmr                      
Kp  25,4 ale w sidmym roku bdzie uroczysty szabat dla ziemi, szabat dla Pana. Nie bdziesz wtedy obsiewa pola ani obcina winnicy,                                      
Kp  25,5 אֵת סְפִיחַ קְצִירְךָ לֹא תִקְצוֹר וְאֶת־עִנְּבֵי נְזִירֶךָ לֹא תִבְצֹר שְׁנַת שַׁבָּתוֹן יִהְיֶה לָאָרֶץ׃                        
Kp  25,5 et se fi aH qe cir cha lo tiq cor we et - in ne we ne zi re cha lo tiw cor sze nat szaB Ba ton jih je la a rec                        
Kp  25,5 t spªH qc|rk l tiqcr wet-`innbê nzreºk l tibcr nat aBBtn yihyè lºrec                        
Kp  25,5 nie bdziesz tego, co samo wyronie na polu, ani nie bdziesz zbiera winogron nieobcitych. To bdzie rok szabatowy dla ziemi.                                      
Kp  25,6 וְהָיְתָה שַׁבַּת הָאָרֶץ לָכֶם לְאָכְלָה לְךָ וּלְעַבְדְּךָ וְלַאֲמָתֶךָ וְלִשְׂכִירְךָ וּלְתוֹשָׁבְךָ הַגָּרִים עִמָּךְ׃                          
Kp  25,6 we haj ta szaB Bat ha a rec la chem le och la le cha u le aw De cha we la a ma te cha we lis chir cha u le to szaw cha haG Ga rim im mach                          
Kp  25,6 whyt aBBat hºrec lkem lokl lk ûl`abDk wlamteºk wliSk|rk ûltºbk haGGrm `immk                          
Kp  25,6 Szabat ziemi bdzie suy wam za pokarm: tobie, sudze twemu, sucej twej, najemnikowi twemu i osiademu u ciebie, tym, ktrzy mieszkaj u ciebie.                                    
Kp  25,7 וְלִבְהֶמְתְּךָ וְלַחַיָּה אֲשֶׁר בְּאַרְצֶךָ תִּהְיֶה כָל־תְּבוּאָתָהּ לֶאֱכֹל׃                                    
Kp  25,7 we liw hem Te cha we la Haj ja a szer Be ar ce cha Tih je chol - Te wu a ta le e chol s                                  
Kp  25,7 wlìºbhemTkº wla|Hayy er Barceºk Tihyè kol-Tbûth lekl s                                  
Kp  25,7 Cay jego plon bdzie suy za pokarm take twojemu bydu i zwierztom, ktre s w twoim kraju.                                          
Kp  25,8 וְסָפַרְתָּ לְךָ שֶׁבַע שַׁבְּתֹת שָׁנִים שֶׁבַע שָׁנִים שֶׁבַע פְּעָמִים וְהָיוּ לְךָ יְמֵי שֶׁבַע שַׁבְּתֹת הַשָּׁנִים תֵּשַׁע וְאַרְבָּעִים שָׁנָה׃              
Kp  25,8 we sa far Ta le cha sze wa szaB Be tot sza nim sze wa sza nim sze wa Pe a mim we ha ju le cha je me sze wa szaB Be tot hasz sza nim Te sza we ar Ba im sza na              
Kp  25,8 wsparT lk eºba` aBBtt nm eºba` nm eºba` P`mm whyû lk ymê eºba` aBBtt hanm Tºa` warB`m n              
Kp  25,8 Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak e czas siedmiu lat szabatowych bdzie obejmowa czterdzieci dziewi lat.                                    
Kp  25,9 וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ בְּיוֹם הַכִּפֻּרִים תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר בְּכָל־אַרְצְכֶם׃                          
Kp  25,9 we ha a war Ta szo far Te ru a Ba Ho desz hasz sze wi i Be a sor la Ho desz Be jom haK KiP Pu rim Ta a wi ru szo far Be chol - ar ce chem                          
Kp  25,9 wha|`barT par Trû` BaHºde habì` Be`Sr laHºde Bym haKKiPPùrm Ta`bºrû pr Bkol-arckem                          
Kp  25,9 Dziesitego dnia, sidmego miesica zatrbisz w rg. W Dniu Przebagania zatrbicie w rg w caej waszej ziemi.                                        
Kp  25,10 וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל־יֹשְׁבֶיהָ יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל־אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל־מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ׃            
Kp  25,10 we qiD Dasz Tem et sze nat ha Ha misz szim sza na u qe ra tem De ror Ba a rec le chol - josz we ha jo wel hiw Tih je la chem we szaw Tem isz el - a Huz za to we isz el - misz PaH To Ta szu wu            
Kp  25,10 wqiDDaTem t nat haHmim n ûqrtem Drr Bºrec lkol-ybʺh ybl hiw Tihyè lkem wabTem el-Huzzt w el-miPaHT Tuºbû            
Kp  25,10 Bdziecie wici pidziesity rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkacw. Bdzie to dla was jubileusz - kady z was powrci do swej wasnoci i kady powrci do swego rodu.                                
Kp  25,11 יוֹבֵל הִוא שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּהְיֶה לָכֶם לֹא תִזְרָעוּ וְלֹא תִקְצְרוּ אֶת־סְפִיחֶיהָ וְלֹא תִבְצְרוּ אֶת־נְזִרֶיהָ׃                    
Kp  25,11 jo wel hiw sze nat ha Ha misz szim sza na Tih je la chem lo tiz ra u we lo tiq ce ru et - se fi He ha we lo tiw ce ru et - ne zi re ha                    
Kp  25,11 ybl hiw nat haHmim n Tihyè lkem l tizrº`û wl tiqcrû et-spHʺh wl tibcrû et-nzìrʺh                    
Kp  25,11 Cay ten rok pidziesity bdzie dla was rokiem jubileuszowym - nie bdziecie sia, nie bdziecie tego, co uronie, nie bdziecie zbiera nieobcitych winogron,                                    
Kp  25,12 כִּי יוֹבֵל הִוא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם מִן־הַשָּׂדֶה תֹּאכְלוּ אֶת־תְּבוּאָתָהּ׃                                
Kp  25,12 Ki jo wel hiw qo desz Tih je la chem min - has sa de To che lu et - Te wu a ta                                
Kp  25,12 K ybl hiw qºde Tihyè lkem min-haºSSdè Tklû et-Tbûth                                
Kp  25,12 bo to bdzie dla was jubileusz, to bdzie dla was rzecz wita. Wolno wam jednak bdzie je to, co uronie na polu.                                        
Kp  25,13 בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל הַזֹּאת תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל־אֲחֻזָּתוֹ׃                                      
Kp  25,13 Bisz nat haj jo wel haz zot Ta szu wu isz el - a Huz za to                                      
Kp  25,13 Binat hayybl hazzt Tuºbû el-Huzzt                                      
Kp  25,13 W tym roku jubileuszowym kady powrci do swej wasnoci.                                            
Kp  25,14 וְכִי־תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל־תּוֹנוּ אִישׁ אֶת־אָחִיו׃                              
Kp  25,14 we chi - tim Ke ru mim Kar la a mi te cha o qa no mij jad a mi te cha al - To nu isz et - a Hiw                              
Kp  25,14 wk|-timKrû mimKr la`mteºk qnò miyyad `mteºk al-Tnû et-Hw                              
Kp  25,14 Kiedy wic bdziecie sprzedawa co bliniemu albo kupowa co od bliniego, nie wyrzdzajcie krzywdy jeden drugiemu.                                        
Kp  25,15 בְּמִסְפַּר שָׁנִים אַחַר הַיּוֹבֵל תִּקְנֶה מֵאֵת עֲמִיתֶךָ בְּמִסְפַּר שְׁנֵי־תְבוּאֹת יִמְכָּר־לָךְ׃                              
Kp  25,15 Be mis Par sza nim a Har haj jo wel Tiq ne me et a mi te cha Be mis Par sze ne - te wu ot jim Kor - lach                              
Kp  25,15 BmisPar nm aHar hayybl Tiqnè mt `mteºk BmisPar nê|-tbût yimKor-lk                              
Kp  25,15 Ale odpowiednio do liczby lat, ktre upyny od jubileuszu, bdziesz kupowa od bliniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby lat plonw.                                      
Kp  25,16 לְפִי רֹב הַשָּׁנִים תַּרְבֶּה מִקְנָתוֹ וּלְפִי מְעֹט הַשָּׁנִים תַּמְעִיט מִקְנָתוֹ כִּי מִסְפַּר תְּבוּאֹת הוּא מֹכֵר לָךְ׃                  
Kp  25,16 le fi row hasz sza nim Tar Be miq na to u le fi me ot hasz sza nim Ta mit miq na to Ki mis Par Te wu ot hu mo cher lach                  
Kp  25,16 lp rb hanm TarBè miqnt ûlp m` hanm Tam` miqnt K misPar Tbût mkr lk                  
Kp  25,16 Im wicej lat pozostaje do jubileuszu, tym wiksz cen zapacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejsz cen zapacisz, bo ilo plonw on ci sprzedaje.                                    
Kp  25,17 וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת־עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ כִּי אֲנִי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                              
Kp  25,17 we lo to nu isz et - a mi to we ja re ta me e lo he cha Ki a ni jhwh(a do naj) e lo he chem                              
Kp  25,17 wl tnû et-`mt wyrºt m|lhʺk K n yhwh(dny) lhêkem                              
Kp  25,17 Nie bdziecie wyrzdza krzywdy jeden drugiemu. Bdziesz si ba Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bg wasz!                                        
Kp  25,18 וַעֲשִׂיתֶם אֶת־חֻקֹּתַי וְאֶת־מִשְׁפָּטַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וִישַׁבְתֶּם עַל־הָאָרֶץ לָבֶטַח׃                                
Kp  25,18 wa a si tem et - Huq qo taj we et - misz Pa taj Tisz me ru wa a si tem o tam wi szaw Tem al - ha a rec la we taH                                
Kp  25,18 wa`Stem et-Huqqtay wet-miPay Timrû wa`Stem tm w|abTem `al-hºrec lbeºaH                                
Kp  25,18 Bdziecie wykonywa ustawy moje i przestrzega wyrokw moich wprowadzajc je w ycie, abycie mieszkali w kraju bezpiecznie:                                      
Kp  25,19 וְנָתְנָה הָאָרֶץ פִּרְיָהּ וַאֲכַלְתֶּם לָשֹׂבַע וִישַׁבְתֶּם לָבֶטַח עָלֶיהָ׃                                  
Kp  25,19 we nat na ha a rec Pir ja wa a chal Tem la so wa wi szaw Tem la we taH a le ha                                  
Kp  25,19 wntn hºrec Piryh wakalTem lSºba` w|abTem lbeºaH `lʺh                                  
Kp  25,19 ziemia da wam plon, bdziecie jedli do sytoci, bdziecie mieszkali na niej bezpiecznie.                                          
Kp  25,20 וְכִי תֹאמְרוּ מַה־נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת־תְּבוּאָתֵנוּ׃                            
Kp  25,20 we chi to me ru ma - nno chal Basz sza na hasz sze wi it hen lo niz ra we lo ne e sof et - Te wu a te nu                            
Kp  25,20 wk tmrû mà-nnkal Ban hab`ìt hn l nizr` wl nesp et-Tbûtºnû                            
Kp  25,20 Jeeli za powiecie: co bdziemy jedli w sidmym roku, jeeli nie bdziemy siali ani zbierali plonw?                                        
Kp  25,21 וְצִוִּיתִי אֶת־בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת־הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים׃                                
Kp  25,21 we ciw wi ti et - Bir cha ti la chem Basz sza na hasz szisz szit we a sat et - haT Te wu a lisz losz hasz sza nim                                
Kp  25,21 wciwwºt et-Birkt lkem Ban hait w`St et-haTTbû lil hanm                                
Kp  25,21 Zel wam bogosawiestwo w szstym roku, tak e plony wystarcz na trzy lata.                                          
Kp  25,22 וּזְרַעְתֶּם אֵת הַשָּׁנָה הַשְּׁמִינִת וַאֲכַלְתֶּם מִן־הַתְּבוּאָה יָשָׁן עַד הַשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִת עַד־בּוֹא תְּבוּאָתָהּ תֹּאכְלוּ יָשָׁן׃                      
Kp  25,22 u ze ra Tem et hasz sza na hasz sze mi nit wa a chal Tem min - haT Te wu a ja szan ad hasz sza na haT Te szi it ad - Bo Te wu a ta To che lu ja szan                      
Kp  25,22 ûzra`Tem t han hamnìt wakalTem min-haTTbû yn `ad han haTT`ìt `ad-B Tbûºth Tklû yn                      
Kp  25,22 W smym roku bdziecie sia i bdziecie je z dawnych plonw. A do dziewitego roku, a do nowych plonw bdziecie jedli dawne plony.                                      
Kp  25,23 וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת כִּי־לִי הָאָרֶץ כִּי־גֵרִים וְתוֹשָׁבִים אַתֶּם עִמָּדִי׃                              
Kp  25,23 we ha a rec lo tim ma cher lic mi tut Ki - li ha a rec Ki - ge rim we to sza wim aT Tem im ma di                              
Kp  25,23 whºrec l timmkr licmìtùt K-l hºrec K|-grm wtbm aTTem `immd                              
Kp  25,23 Nie wolno sprzedawa ziemi na zawsze, bo ziemia naley do Mnie, a wy jestecie u Mnie przybyszami i osadnikami.                                        
Kp  25,24 וּבְכֹל אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם גְּאֻלָּה תִּתְּנוּ לָאָרֶץ׃                                      
Kp  25,24 u we chol e rec a Huz zat chem Ge ul la TiT Te nu la a rec s                                    
Kp  25,24 ûbkl eºrec Huzzatkem Gull TiTTnû lºrec s                                    
Kp  25,24 Dlatego bdziecie pozwala na wykup wszelkich gruntw nalecych do was.                                          
Kp  25,25 כִּי־יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו׃                          
Kp  25,25 Ki - ja much a Hi cha u ma char me a Huz za to u wa go a lo haq qa row e law we ga al et mim Kar a Hiw                          
Kp  25,25 K|-ymûk Hºk ûmkar mHuzzt ûb g|l haqqrb lyw wgal t mimKar Hw                          
Kp  25,25 Jeeli twj brat zuboeje i sprzeda swoj posiado, wtedy wystpi jego najbliszy krewny jako "wykupujcy" i odkupi ziemi sprzedan przez brata.                                      
Kp  25,26 וְאִישׁ כִּי לֹא יִהְיֶה־לּוֹ גֹּאֵל וְהִשִּׂיגָה יָדוֹ וּמָצָא כְּדֵי גְאֻלָּתוֹ׃                              
Kp  25,26 we isz Ki lo jih je - llo Go el we his si ga ja do u ma ca Ke de ge ul la to                              
Kp  25,26 w K l yi|hyè-ll Gl whiSSºg yd ûmc Kdê gullt                              
Kp  25,26 Jeeli za kto nie ma "wykupujcego", ale sam zdobdzie dostateczne rodki na wykup,                                          
Kp  25,27 וְחִשַּׁב אֶת־שְׁנֵי מִמְכָּרוֹ וְהֵשִׁיב אֶת־הָעֹדֵף לָאִישׁ אֲשֶׁר מָכַר־לוֹ וְשָׁב לַאֲחֻזָּתוֹ׃                              
Kp  25,27 we Hisz szaw et - sze ne mim Ka ro we he sziw et - ha o def la isz a szer ma char - lo we szaw la a Huz za to                              
Kp  25,27 wHiab et-nê mimKr whb et-hº`dp l er m|kar-l wb laHuzzt                              
Kp  25,27 to obliczy lata od czasu sprzeday, zwrci nabywcy gruntu nadwyk i wrci do swej posiadoci.                                          
Kp  25,28 וְאִם לֹא־מָצְאָה יָדוֹ דֵּי הָשִׁיב לוֹ וְהָיָה מִמְכָּרוֹ בְּיַד הַקֹּנֶה אֹתוֹ עַד שְׁנַת הַיּוֹבֵל וְיָצָא בַּיֹּבֵל וְשָׁב לַאֲחֻזָּתוֹ׃              
Kp  25,28 we im lo - ma ca ja do De ha sziw lo we ha ja mim Ka ro Be jad haq qo ne o to ad sze nat haj jo wel we ja ca Baj jo wel we szaw la a Huz za to              
Kp  25,28 wìm l|-m|c yd hb l why mimKr Byad haqqnè t `ad nat hayybl wyc Bayybl wb laHuzzt              
Kp  25,28 Jeeli jednak nie bdzie mia dostatecznych rodkw na wykup, w takim razie grunt pozostanie we wadaniu nabywcy a do roku jubileuszowego. W roku jubileuszowym grunt przejdzie znowu w posiadanie dawnego waciciela.                              
Kp  25,29 וְאִישׁ כִּי־יִמְכֹּר בֵּית־מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ עַד־תֹּם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ יָמִים תִּהְיֶה גְאֻלָּתוֹ׃                        
Kp  25,29 we isz Ki - jim Kor Bet - mo szaw ir Ho ma we haj ta Ge ul la to ad - Tom sze nat mim Ka ro ja mim Tih je ge ul la to                        
Kp  25,29 w K|-yimKr Bêt-mab `r Hm whyt Gullt `ad-Tm nat mimKr ymm Tihyè gullt                        
Kp  25,29 Jeeli kto sprzeda dom mieszkalny pooony w miecie otoczonym murami, to bdzie mia prawo do wykupu a do koca roku sprzeday: prawo wykupu bdzie trwao cay rok.                                  
Kp  25,30 וְאִם לֹא־יִגָּאֵל עַד־מְלֹאת לוֹ שָׁנָה תְמִימָה וְקָם הַבַּיִת אֲשֶׁר־בָּעִיר אֲשֶׁר־לֹא חֹמָה לַצְּמִיתֻת לַקֹּנֶה אֹתוֹ לְדֹרֹתָיו לֹא יֵצֵא בַּיֹּבֵל׃              
Kp  25,30 we im lo - jiG Ga el ad - me lot lo sza na te mi ma we qam haB Ba jit a szer - Ba ir a szer - (lo) Ho ma lac ce mi tut laq qo ne o to le do ro taw lo je ce Baj jo wel              
Kp  25,30 wìm l|-yiGGl `ad-mlt l n tmm wqm haBBaºyit er-B`r er-(l) Hm laccmtùt laqqnè t ldrtyw l yc Bayybl              
Kp  25,30 Jeeli dom nie bdzie wykupiony przed upywem roku, w takim razie dom zbudowany w miecie warownym przejdzie na zawsze w posiadanie nabywcy i jego potomkw. Nie wyjdzie z ich rk w roku jubileuszowym.                                
Kp  25,31 וּבָתֵּי הַחֲצֵרִים אֲשֶׁר אֵין־לָהֶם חֹמָה סָבִיב עַל־שְׂדֵה הָאָרֶץ יֵחָשֵׁב גְּאֻלָּה תִּהְיֶה־לּוֹ וּבַיֹּבֵל יֵצֵא׃                        
Kp  25,31 u waT Te ha Ha ce rim a szer en - la hem Ho ma sa wiw al - se de ha a rec je Ha szew Ge ul la Tih je - llo u waj jo wel je ce                        
Kp  25,31 ûbTTê haHcrm er ên-lhem Hm sbb `al-Sd hºrec yHb Gull Tihyè-ll ûbayybl yc                        
Kp  25,31 Domy we wsiach, ktre nie s otoczone murami, bd traktowane na rwni z wasnoci gruntow, a wic bd podlegay wykupowi, a w roku jubileuszowym wyjd z rk nabywcy.                                  
Kp  25,32 וְעָרֵי הַלְוִיִּם בָּתֵּי עָרֵי אֲחֻזָּתָם גְּאֻלַּת עוֹלָם תִּהְיֶה לַלְוִיִּם׃                                
Kp  25,32 we a re ha le wij jim BaT Te a re a Huz za tam Ge ul lat o lam Tih je la le wij jim                                
Kp  25,32 w`rê halwiyyìm BTTê `rê Huzztm Gullat `lm Tihyè lalwiyyìm                                
Kp  25,32 Co si tyczy miast lewickich, to lewitom zawsze przysuguje prawo wykupu domw, ktre posiadaj.                                          
Kp  25,33 וַאֲשֶׁר יִגְאַל מִן־הַלְוִיִּם וְיָצָא מִמְכַּר־בַּיִת וְעִיר אֲחֻזָּתוֹ בַּיֹּבֵל כִּי בָתֵּי עָרֵי הַלְוִיִּם הִוא אֲחֻזָּתָם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                
Kp  25,33 wa a szer ji gal min - ha le wij jim we ja ca mim Kar - Ba jit we ir a Huz za to Baj jo wel Ki waT Te a re ha le wij jim hiw a Huz za tam Be toch Be ne jis ra el                
Kp  25,33 waer yigal min-halwiyyìm wyc mimKar-Baºyit w`r Huzzt Bayybl K bTTê `rê halwiyyìm hiw Huzztm Btk Bnê yiSrl                
Kp  25,33 Jeeli kto kupi od lewitw dom miejski, to posiado ta wyjdzie z jego rk w roku jubileuszowym, bo domy miast lewickich s ich posiadoci pord Izraelitw.                                    
Kp  25,34 וּשְׂדֵה מִגְרַשׁ עָרֵיהֶם לֹא יִמָּכֵר כִּי־אֲחֻזַּת עוֹלָם הוּא לָהֶם׃