Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Kp  27,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                          
Kp  27,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                          
Kp  27,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                          
Kp  27,1 Dalej Pan powiedzia do Mojesza:                                              
Kp  27,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ כִּי יַפְלִא נֶדֶר בְּעֶרְכְּךָ נְפָשֹׁת לַיהוה׃                          
Kp  27,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem isz Ki jaf li ne der Be er Ke cha ne fa szot ljhwh(la do naj)                          
Kp  27,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem K yaplì neºder B`erKk npt lyhwh(la|dny)                          
Kp  27,2 Mw do Izraelitw i powiedz im: Jeeli kto chce si uici ze lubu, wedug twojej oceny dotyczcego jakiej osoby wobec Pana,                                      
Kp  27,3 וְהָיָה עֶרְכְּךָ הַזָּכָר מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְעַד בֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכְּךָ חֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כֶּסֶף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ׃                  
Kp  27,3 we ha ja er Ke cha haz za char miB Ben es rim sza na we ad Ben - szisz szim sza na we ha ja er Ke cha Ha misz szim sze qel Ke sef Be sze qel haq qo desz                  
Kp  27,3 why `erKk hazzkr miBBen `eSrm n w`ad Ben-im n why `erKk Hmim eºqel Keºsep Beºqel haqqºde                  
Kp  27,3 tak bdziesz ocenia: jeeli chodzi o mczyzn w wieku od dwudziestu do szedziesiciu lat, to bdzie on oceniony na pidziesit syklw srebra wedug wagi przybytku.                                    
Kp  27,4 וְאִם־נְקֵבָה הִוא וְהָיָה עֶרְכְּךָ שְׁלֹשִׁים שָׁקֶל׃                                      
Kp  27,4 we im - ne qe wa hiw we ha ja er Ke cha sze lo szim sza qel                                      
Kp  27,4 wim-nqb hiw why `erKk lm ºqel                                      
Kp  27,4 Jeeli chodzi o kobiet, to bdzie ona oceniona na trzydzieci syklw.                                            
Kp  27,5 וְאִם מִבֶּן־חָמֵשׁ שָׁנִים וְעַד בֶּן־עֶשְׂרִים שָׁנָה וְהָיָה עֶרְכְּךָ הַזָּכָר עֶשְׂרִים שְׁקָלִים וְלַנְּקֵבָה עֲשֶׂרֶת שְׁקָלִים׃                      
Kp  27,5 we im miB Ben - Ha mesz sza nim we ad Ben - es rim sza na we ha ja er Ke cha haz za char es rim sze qa lim we lan ne qe wa a se ret sze qa lim                      
Kp  27,5 wìm miBBen-Hm nm w`ad Ben-`eSrm n why `erKk hazzkr `eSrm qlm wlannqb `Seºret qlm                      
Kp  27,5 Jeeli chodzi o modzie w wieku od piciu do dwudziestu lat, to chopiec bdzie oceniony na dwadziecia syklw, a dziewczyna na dziesi syklw.                                      
Kp  27,6 וְאִם מִבֶּן־חֹדֶשׁ וְעַד בֶּן־חָמֵשׁ שָׁנִים וְהָיָה עֶרְכְּךָ הַזָּכָר חֲמִשָּׁה שְׁקָלִים כָּסֶף וְלַנְּקֵבָה עֶרְכְּךָ שְׁלֹשֶׁת שְׁקָלִים כָּסֶף׃                  
Kp  27,6 we im miB Ben - Ho desz we ad Ben - Ha mesz sza nim we ha ja er Ke cha haz za char Ha misz sza sze qa lim Ka sef we lan ne qe wa er Ke cha sze lo szet sze qa lim Ka sef                  
Kp  27,6 wìm miBBen-Hºde w`ad Ben-Hm nm why `erKk hazzkr Hmi qlm Kºsep wlannqb `erKk lºet qlm Kºsep                  
Kp  27,6 Jeeli chodzi o dzieci w wieku od jednego miesica do piciu lat, to chopiec bdzie oceniony na pi syklw srebra, a dziewczynka na trzy sykle srebra.                                    
Kp  27,7 וְאִם מִבֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה וָמַעְלָה אִם־זָכָר וְהָיָה עֶרְכְּךָ חֲמִשָּׁה עָשָׂר שָׁקֶל וְלַנְּקֵבָה עֲשָׂרָה שְׁקָלִים׃                        
Kp  27,7 we im miB Ben - szisz szim sza na wa ma la im - za char we ha ja er Ke cha Ha misz sza a sar sza qel we lan ne qe wa a sa ra sze qa lim                        
Kp  27,7 wim miBBen-im n wmaº`l im-zkr why `erKk Hmi `Sr ºqel wlannqb `Sr qlm                        
Kp  27,7 Jeeli chodzi o ludzi starszych w wieku od szedziesiciu lat wzwy, to mczyzna bdzie oceniony na pitnacie syklw, a kobieta na dziesi syklw.                                    
Kp  27,8 וְאִם־מָךְ הוּא מֵעֶרְכֶּךָ וְהֶעֱמִידוֹ לִפְנֵי הַכֹּהֵן וְהֶעֱרִיךְ אֹתוֹ הַכֹּהֵן עַל־פִּי אֲשֶׁר תַּשִּׂיג יַד הַנֹּדֵר יַעֲרִיכֶנּוּ הַכֹּהֵן׃                  
Kp  27,8 we im - mach hu me er Ke cha we he e mi do lif ne haK Ko hen we he e rich o to haK Ko hen al - Pi a szer Tas sig jad han no der ja a ri chen nu haK Ko hen s                
Kp  27,8 wim-mk m|`erKeºk whe|`md lipnê haKKhn whe`rk t haKKhn `al-P er TaSSg yad hanndr ya`rkeºnnû haKKhn s                
Kp  27,8 Jeeli jednak kto jest tak ubogi, e nie moe spaci wedug twego oszacowania, to postawi osob lubowan przed kapanem, a ten j oszacuje. Wedug monoci tego, ktry lubowa, kapan j oszacuje.                                
Kp  27,9 וְאִם־בְּהֵמָה אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה קָרְבָּן לַיהוה כֹּל אֲשֶׁר יִתֵּן מִמֶּנּוּ לַיהוה יִהְיֶה־קֹּדֶשׁ׃                          
Kp  27,9 we im - Be he ma a szer jaq ri wu mim men na qor Ban ljhwh(la do naj) Kol a szer jiT Ten mim men nu ljhwh(la do naj) jih je - qqo desz                          
Kp  27,9 wim-Bhm er yaqrºbû mimmeºnn qorBn lyhwh(la|dny) Kl er yiTTn mimmeºnnû lyhwh(ladny) yi|hyè-qqºde                          
Kp  27,9 Jeeli chodzi o bydlta, ktre s skadane w darze dla Pana, to wszystko z nich, co jest zoone w darze dla Pana, bdzie rzecz wit.                                      
Kp  27,10 לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא־יָמִיר אֹתוֹ טוֹב בְּרָע אוֹ־רַע בְּטוֹב וְאִם־הָמֵר יָמִיר בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה וְהָיָה־הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה־קֹּדֶשׁ׃                    
Kp  27,10 lo ja Ha li fen nu we lo - ja mir o to tow Be ra o - ra Be tow we im - ha mer ja mir Be he ma Biw he ma we ha ja - hu u te mu ra to jih je - qqo desz                    
Kp  27,10 l yaHlpeºnnû wl|-ymr t b Br` -ra` Bb wim-hmr ymr Bhm Bibhm wh|y-hû ûtmûrt yi|hyè-qqºde                    
Kp  27,10 Nie wolno ich zamienia, nie wolno ich zastpowa innym bydlciem, ani lepszego gorszym, ani gorszego lepszym. Jeeli za kto zechce tak zamian uczyni, to jedno i drugie bydl bdzie rzecz wit.                                
Kp  27,11 וְאִם כָּל־בְּהֵמָה טְמֵאָה אֲשֶׁר לֹא־יַקְרִיבוּ מִמֶּנָּה קָרְבָּן לַיהוה וְהֶעֱמִיד אֶת־הַבְּהֵמָה לִפְנֵי הַכֹּהֵן׃                          
Kp  27,11 we im Kol - Be he ma te me a a szer lo - jaq ri wu mim men na qor Ban ljhwh(la do naj) we he e mid et - haB Be he ma lif ne haK Ko hen                          
Kp  27,11 wim Kol-Bhm m er l-yaqrºbû mimmeºnn qorBn lyhwh(la|dny) whe|`md et-haBBhm lipnê haKKhn                          
Kp  27,11 Jeeli chodzi o bydl nieczyste, takie, ktre nie bywa skadane w darze dla Pana, to postawi to bydl przed kapanem,                                        
Kp  27,12 וְהֶעֱרִיךְ הַכֹּהֵן אֹתָהּ בֵּין טוֹב וּבֵין רָע כְּעֶרְכְּךָ הַכֹּהֵן כֵּן יִהְיֶה׃                            
Kp  27,12 we he e rich haK Ko hen o ta Ben tow u wen ra Ke er Ke cha haK Ko hen Ken jih je                            
Kp  27,12 whe`rk haKKhn th Bên b ûbên r` K`erKk haKKhn Kn yihyè                            
Kp  27,12 a kapan je oszacuje wedug tego, czy bdzie dobre, czy marne. Taka bdzie jego warto, jak oszacuje je kapan.                                        
Kp  27,13 וְאִם־גָּאֹל יִגְאָלֶנָּה וְיָסַף חֲמִישִׁתוֹ עַל־עֶרְכֶּךָ׃                                        
Kp  27,13 we im - Ga ol ji ga len na we ja saf Ha mi szi to al - er Ke cha                                        
Kp  27,13 wim-Gl yigleºnn wysap Hmìt `al-`erKeºk                                        
Kp  27,13 Jeeli [ofiarodawca] chce je wykupi, to doda pit cz do jego oszacowania.                                          
Kp  27,14 וְאִישׁ כִּי־יַקְדִּשׁ אֶת־בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ לַיהוה וְהֶעֱרִיכוֹ הַכֹּהֵן בֵּין טוֹב וּבֵין רָע כַּאֲשֶׁר יַעֲרִיךְ אֹתוֹ הַכֹּהֵן כֵּן יָקוּם׃                
Kp  27,14 we isz Ki - jaq Disz et - Be to qo desz ljhwh(la do naj) we he e ri cho haK Ko hen Ben tow u wen ra Ka a szer ja a rich o to haK Ko hen Ken ja qum                
Kp  27,14 w K|-yaqDì et-Bêt qºde lyhwh(la|dny) whe`rk haKKhn Bên b ûbên r` Kaer ya`rk t haKKhn Kn yqûm                
Kp  27,14 Jeeli kto powici swj dom dla Pana jako rzecz wit, to kapan oszacuje ten dom wedug tego, czy jest dobry, czy marny. Jak kapan go oszacuje, taka bdzie jego warto.                                  
Kp  27,15 וְאִם־הַמַּקְדִּישׁ יִגְאַל אֶת־בֵּיתוֹ וְיָסַף חֲמִישִׁית כֶּסֶף־עֶרְכְּךָ עָלָיו וְהָיָה לוֹ׃                                
Kp  27,15 we im - ham maq Disz ji gal et - Be to we ja saf Ha mi szit Ke sef - er Ke cha a law we ha ja lo                                
Kp  27,15 wìm-hammaqD yigal et-Bêt wysap Hmt Ke|sep-`erKk `lyw whºy l                                
Kp  27,15 Jeeli za ofiarodawca zechce wykupi ten dom, doda do jego oszacowania jedn pit i dom bdzie jego.                                        
Kp  27,16 וְאִם מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ יַקְדִּישׁ אִישׁ לַיהוה וְהָיָה עֶרְכְּךָ לְפִי זַרְעוֹ זֶרַע חֹמֶר שְׂעֹרִים בַּחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל כָּסֶף׃                  
Kp  27,16 we im mis se de a Huz za to jaq Disz isz ljhwh(la do naj) we ha ja er Ke cha le fi za ro ze ra Ho mer se o rim Ba Ha misz szim sze qel Ka sef                  
Kp  27,16 wìm miSSd Huzzt yaqD lyhwh(la|dny) why `erKk lp zar` zeºra` Hºmer S`rm BaHmim eºqel Kºsep                  
Kp  27,16 Jeeli kto powici dla Pana cz swej dziedzicznej posiadoci, to twoje oszacowanie jej bdzie zalene od iloci ziarna uywanego na siew - jeden chomer jczmienia bdzie si rwna pidziesiciu syklom srebra.                                
Kp  27,17 אִם־מִשְּׁנַת הַיֹּבֵל יַקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ כְּעֶרְכְּךָ יָקוּם׃                                      
Kp  27,17 im - misz sze nat haj jo wel jaq Disz sa de hu Ke er Ke cha ja qum                                      
Kp  27,17 im-minat hayybl yaqD Sdºhû K`erKk yqûm                                      
Kp  27,17 Jeeli powici swj grunt w roku jubileuszowym, oszacowanie twoje bdzie w mocy.                                          
Kp  27,18 וְאִם־אַחַר הַיֹּבֵל יַקְדִּישׁ שָׂדֵהוּ וְחִשַּׁב־לוֹ הַכֹּהֵן אֶת־הַכֶּסֶף עַל־פִּי הַשָּׁנִים הַנּוֹתָרֹת עַד שְׁנַת הַיֹּבֵל וְנִגְרַע מֵעֶרְכֶּךָ׃                    
Kp  27,18 we im - a Har haj jo wel jaq Disz sa de hu we Hisz szaw - lo haK Ko hen et - haK Ke sef al - Pi hasz sza nim han no ta rot ad sze nat haj jo wel we nig ra me er Ke cha                    
Kp  27,18 wim-aHar hayybl yaqD Sdhû wHiab-l haKKhn et-haKKeºsep `al-P hanm hannºtrºt `ad nat hayybl wnigra` m|`erKeºk                    
Kp  27,18 Jeeli za powici swj grunt po roku jubileuszowym, to kapan obliczy sum pienidzy wedug lat, ktre pozostaj do nastpnego roku jubileuszowego i odpowiednio obniy oszacowanie.                                  
Kp  27,19 וְאִם־גָּאֹל יִגְאַל אֶת־הַשָּׂדֶה הַמַּקְדִּישׁ אֹתוֹ וְיָסַף חֲמִשִׁית כֶּסֶף־עֶרְכְּךָ עָלָיו וְקָם לוֹ׃                            
Kp  27,19 we im - Ga ol ji gal et - has sa de ham maq Disz o to we ja saf Ha mi szit Ke sef - er Ke cha a law we qam lo                            
Kp  27,19 wim-Gl yigal et-haSSdè hammaqD t wysap Hmìt Ke|sep-`erKk `lyw wqm l                            
Kp  27,19 Jeeli ofiarodawca zechce wykupi swj grunt, to doda do twego oszacowania jedn pit, i grunt wrci do niego.                                        
Kp  27,20 וְאִם־לֹא יִגְאַל אֶת־הַשָּׂדֶה וְאִם־מָכַר אֶת־הַשָּׂדֶה לְאִישׁ אַחֵר לֹא יִגָּאֵל עוֹד׃                              
Kp  27,20 we im - lo ji gal et - has sa de we im - ma char et - has sa de le isz a Her lo jiG Ga el od                              
Kp  27,20 wim-l yigal et-haSSdè wim-mkar et-haSSdè l aHr l yiGGl `d                              
Kp  27,20 Ale jeeli nie wykupi gruntu i jeeli ten grunt bdzie sprzedany innemu czowiekowi, to nie bdzie mg by wykupiony.                                        
Kp  27,21 וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַיֹּבֵל קֹדֶשׁ לַיהוה כִּשְׂדֵה הַחֵרֶם לַכֹּהֵן תִּהְיֶה אֲחֻזָּתוֹ׃                            
Kp  27,21 we ha ja has sa de Be ce to waj jo wel qo desz ljhwh(la do naj) Kis de ha He rem laK Ko hen Tih je a Huz za to                            
Kp  27,21 why haSSdè Bct bayybl qºde lyhwh(la|dny) KiSd haHºrem laKKhn Tihyè Huzzt                            
Kp  27,21 W takim razie, kiedy grunt stanie si wolny w roku jubileuszowym, bdzie nalea do Pana jako rzecz wita, jako pole pod kltw. Stanie si on posiadoci kapana.                                    
Kp  27,22 וְאִם אֶת־שְׂדֵה מִקְנָתוֹ אֲשֶׁר לֹא מִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ יַקְדִּישׁ לַיהוה׃                                
Kp  27,22 we im et - se de miq na to a szer lo mis se de a Huz za to jaq Disz ljhwh(la do naj)                                
Kp  27,22 wim et-Sd miqnt er l miSSd Huzzt yaqD lyhwh(la|dny)                                
Kp  27,22 Jeeli za kto powici Pana grunt kupiony, ktry nie naley do jego dziedzicznej posiadoci,                                          
Kp  27,23 וְחִשַּׁב־לוֹ הַכֹּהֵן אֵת מִכְסַת הָעֶרְכְּךָ עַד שְׁנַת הַיֹּבֵל וְנָתַן אֶת־הָעֶרְכְּךָ בַּיּוֹם הַהוּא קֹדֶשׁ לַיהוה׃                      
Kp  27,23 we Hisz szaw - lo haK Ko hen et mich sat ha er Ke cha ad sze nat haj jo wel we na tan et - ha er Ke cha Baj jom ha hu qo desz ljhwh(la do naj)                      
Kp  27,23 wHiab-l haKKhn t miksat h|`erKk `ad nat hayybl wntan et-h`erKk Bayym hahû qºde lyhwh(ladny)                      
Kp  27,23 to kapan obliczy wysoko oszacowania a do roku jubileuszowego, a ofiarodawca odda jeszcze tego samego dnia Panu sum oszacowania jako rzecz wit.                                    
Kp  27,24 בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל יָשׁוּב הַשָּׂדֶה לַאֲשֶׁר קָנָהוּ מֵאִתּוֹ לַאֲשֶׁר־לוֹ אֲחֻזַּת הָאָרֶץ׃                              
Kp  27,24 Bisz nat haj jo wel ja szuw has sa de la a szer qa na hu me iT To la a szer - lo a Huz zat ha a rec                              
Kp  27,24 Binat hayybl yûb haSSdè laer qnºhû miTT laer-l Huzzat hºrec                              
Kp  27,24 W roku jubileuszowym grunt wrci do tego, od kogo by kupiony, czyj by dzidziczn posiadoci.                                          
Kp  27,25 וְכָל־עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה יִהְיֶה הַשָּׁקֶל׃                                  
Kp  27,25 we chol - er Ke cha jih je Be sze qel haq qo desz es rim Ge ra jih je hasz sza qel s                                
Kp  27,25 wkol-`erKk yihyè Beºqel haqqºde `eSrm Gr yihyè haºqel s                                
Kp  27,25 Kade twoje oszacowanie bdzie dokonywane na podstawie sykla przybytku. Jeden sykl rwna si dwudziestu gerom.                                        
Kp  27,26 אַךְ־בְּכוֹר אֲשֶׁר־יְבֻכַּר לַיהוה בִּבְהֵמָה לֹא־יַקְדִּישׁ אִישׁ אֹתוֹ אִם־שׁוֹר אִם־שֶׂה לַיהוה הוּא׃                            
Kp  27,26 ach - Be chor a szer - je wuK Kar ljhwh(la do naj) Biw he ma lo - jaq Disz isz o to im - szor im - se ljhwh(la do naj) hu                            
Kp  27,26 ak-Bkr er-ybuKKar lyhwh(la|dny) Bibhm l|-yaqD t im-r im-Sè lyhwh(la|dny)                            
Kp  27,26 Jednak nikt nie bdzie powica Panu pierworodnego bydlcia, ktre i tak ju naley do Pana. Czy to jest cielec, czy to jest baran, naley on do Pana.                                    
Kp  27,27 וְאִם בַּבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה וּפָדָה בְעֶרְכֶּךָ וְיָסַף חֲמִשִׁתוֹ עָלָיו וְאִם־לֹא יִגָּאֵל וְנִמְכַּר בְּעֶרְכֶּךָ׃                          
Kp  27,27 we im BaB Be he ma hat te me a u fa da we er Ke cha we ja saf Ha mi szi to a law we im - lo jiG Ga el we nim Kar Be er Ke cha                          
Kp  27,27 wìm BaBBhm ham ûpd b`erKeºk wysap Hmììt `lyw wim-l yiGGl wnimKar B`erKeºk                          
Kp  27,27 Jeeli chodzi o bydl nieczyste, to mona je wykupi za sum twego oszacowania, dodajc do niej jedn pit. Jeeli nie bdzie wykupione, to bdzie sprzedane wedug sumy twego oszacowania.                                  
Kp  27,28 אַךְ־כָּל־חֵרֶם אֲשֶׁר יַחֲרִם אִישׁ לַיהוה מִכָּל־אֲשֶׁר־לוֹ מֵאָדָם וּבְהֵמָה וּמִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל כָּל־חֵרֶם קֹדֶשׁ־קָדָשִׁים הוּא לַיהוה׃              
Kp  27,28 ach - Kol - He rem a szer ja Ha rim isz ljhwh(la do naj) miK Kol - a szer - lo me a dam u we he ma u mis se de a Huz za to lo jim ma cher we lo jiG Ga el Kol - He rem qo desz - qo da szim hu ljhwh(la do naj)              
Kp  27,28 ak-Kol-Hºrem er yaHrìm lyhwh(la|dny) miKKol-er-l mdm ûbhm ûmiSSd Huzzt l yimmkr wl yiGGl Kol-Hºrem q|de-qo|dm lyhwh(ladny)              
Kp  27,28 Jeeli kto powici co ze swej wasnoci dla Pana jako cherem: czowieka, bydl albo cz gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie bdzie sprzedana ani wykupiona. Kade cherem jest rzecz najwitsz dla Pana.                                
Kp  27,29 כָּל־חֵרֶם אֲשֶׁר יָחֳרַם מִן־הָאָדָם לֹא יִפָּדֶה מוֹת יוּמָת׃                                  
Kp  27,29 Kol - He rem a szer jo H ram min - ha a dam lo jiP Pa de mot ju mat                                  
Kp  27,29 Kol-Hºrem er yoHram min-hdm l yiPPdè mt yûmt                                  
Kp  27,29 aden czowiek, ktry jest powicony dla Pana jako cherem, nie moe by wykupiony. Musi on by zabity.                                        
Kp  27,30 וְכָל־מַעְשַׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ מִפְּרִי הָעֵץ לַיהוה הוּא קֹדֶשׁ לַיהוה׃                              
Kp  27,30 we chol - ma sar ha a rec miz ze ra ha a rec miP Pe ri ha ec ljhwh(la do naj) hu qo desz ljhwh(la do naj)                              
Kp  27,30 wkol-ma`Sar hºrec mizzeºra` hºrec miPPr h`c lyhwh(ladny) qºde lyhwh(la|dny)                              
Kp  27,30 Kada dziesicina z ziemi, z zasiewu ziemi albo z owocw drzewa naley do Pana, jest rzecz powicon dla Pana.                                        
Kp  27,31 וְאִם־גָּאֹל יִגְאַל אִישׁ מִמַּעַשְׂרוֹ חֲמִשִׁיתוֹ יֹסֵף עָלָיו׃                                    
Kp  27,31 we im - Ga ol ji gal isz mim ma as ro Ha mi szi to jo sef a law                                    
Kp  27,31 wim-Gl yigal mimma|`aSr Hmìt ysp `lyw                                    
Kp  27,31 Jeeli kto chce wykupi cz swej dziesiciny, to doda do niej jedn pit.                                          
Kp  27,32 וְכָל־מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר־יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה־קֹּדֶשׁ לַיהוה׃                              
Kp  27,32 we chol - ma sar Ba qar wa con Kol a szer - ja a wor Ta Hat hasz sza wet ha a si ri jih je - qqo desz ljhwh(la do naj)                              
Kp  27,32 wkol-ma`Sar Bqr wcn Kl er-ya`br TaºHat haºbe h|`Sr yi|hyè-qqºde lyhwh(la|dny)                              
Kp  27,32 Kada dziesicina z byda wikszego lub mniejszego, ktre przechodzi pod lask pastersk, jest rzecz powicon dla Pana.                                      
Kp  27,33 לֹא יְבַקֵּר בֵּין־טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ וְאִם־הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה־הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה־קֹדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל׃                        
Kp  27,33 lo je waq qer Ben - tow la ra we lo je mi ren nu we im - ha mer je mi ren nu we ha ja - hu u te mu ra to jih je - qo desz lo jiG Ga el                        
Kp  27,33 l ybaqqr Bê|n-b lra` wl ymreºnnû wim-hmr ymreºnnû wh|y-hû ûtmûrt yi|hyè-qºde l yiGGl                        
Kp  27,33 Nie bdzie si rozrnia, co jest dobre, a co marne, nie bdzie si robi adnej zamiany. Jeeli jednak kto uczyni zamian, to oba bydlta - i jedno, i drugie - bd rzecz powicon dla Pana. Nie mog by wykupione.                                
Kp  27,34 אֵלֶּה הַמִּצְוֹת אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהַר סִינָי׃