Hi:36:1 Προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει
Hi:36:1 And Elius further continued, and said, (Job 36:1 Brenton)
Hi:36:1 Dodał jeszcze Elihu, i rzekł: (Job 36:1 BT_4)
Hi:36:1 Προσθεὶς δὲ Ελιους ἔτι λέγει
Hi:36:1 προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) δέ   ἔτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:36:1 By dodawać do zaś Jeszcze/jeszcze By mówić/opowiadaj
Hi:36:1 *prosTei\s de\ *elious e)/ti le/gei
Hi:36:1 prosTeis de elius eti legei
Hi:36:1 VE_AAPNSM x N_NSM D V1_PAI3S
Hi:36:1 to add to δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć yet/still to say/tell
Hi:36:1 upon ADD-ing-TO (nom|voc) Yet   yet/still he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:36:1 Hi_36:1_1 Hi_36:1_2 Hi_36:1_3 Hi_36:1_4 Hi_36:1_5
Hi:36:1 x x x x x
Hi:36:2 Μεῖνόν με μικρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω σε· ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις.
Hi:36:2 Wait for me yet a little while, that I may teach thee: for there is yet speech in me. (Job 36:2 Brenton)
Hi:36:2 «Poczekaj chwilkę, wyjaśnię, bo jeszcze mam słowa od Boga. (Job 36:2 BT_4)
Hi:36:2 Μεῖνόν με μικρὸν ἔτι, ἵνα διδάξω σε· ἔτι γὰρ ἐν ἐμοί ἐστιν λέξις.
Hi:36:2 μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μικρός -ά -όν ἔτι ἵνα διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἔτι γάρ ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Hi:36:2 By pozostawać (mieszkaj) Ja Mały [zobacz micro] Jeszcze/jeszcze żeby / ażeby / bo By uczyć Ty; twój/twój(sg) Jeszcze/jeszcze Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój By być
Hi:36:2 *mei=no/n me mikro\n e)/ti, i(/na dida/XO se· e)/ti ga\r e)n e)moi/ e)stin le/Xis.
Hi:36:2 meinon me mikron eti, hina didaXO se· eti gar en emoi estin leXis.
Hi:36:2 VA_AAD2S RP_AS A1A_ASM D C VF_FAI1S RP_AS D x P RP_DS V9_PAI3S N3I_NSF
Hi:36:2 to remain (dwell) I small [see micro] yet/still so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell to teach you; your/yours(sg) yet/still for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine to be ć
Hi:36:2 do-REMAIN-you(sg)! me (acc) small ([Adj] acc, nom|acc|voc) yet/still so that / in order to /because I-will-TEACH, I-should-TEACH you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) yet/still for in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) he/she/it-is  
Hi:36:2 Hi_36:2_1 Hi_36:2_2 Hi_36:2_3 Hi_36:2_4 Hi_36:2_5 Hi_36:2_6 Hi_36:2_7 Hi_36:2_8 Hi_36:2_9 Hi_36:2_10 Hi_36:2_11 Hi_36:2_12 Hi_36:2_13
Hi:36:2 x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:3 ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ
Hi:36:3 Having fetched my knowledge from afar, and according to my works, (Job 36:3 Brenton)
Hi:36:3 Daleko poniosę swą wiedzę, by ukazać sprawiedliwość Stwórcy. (Job 36:3 BT_4)
Hi:36:3 ἀναλαβὼν τὴν ἐπιστήμην μου μακρὰν ἔργοις δέ μου δίκαια ἐρῶ
Hi:36:3 ἀνα·λαμβάνω (ανα+λαμβαν-, ανα+λημψ-, 2nd ανα+λαβ-, -, -, ανα+λημφ·θ-/ανα+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μακράν; μακρός -ά -όν ἔργον, -ου, τό δέ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δίκαιος -αία -ον ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:36:3 By zaprzyjaźniać się zaprzyjaźniaj się, podnoś, zabieraj, bierz do swój samo, adoptuj, zagarniaj, bierz w robocie Ja Daleko; daleko [zobacz makro] Praca zaś Ja Właśnie prawy, właśnie By kochać; by mówić/opowiadaj
Hi:36:3 a)nalabO\n tE\n e)pistE/mEn mou makra\n e)/rgois de/ mou di/kaia e)rO=
Hi:36:3 analabOn tEn epistEmEn mu makran ergois de mu dikaia erO
Hi:36:3 VB_AAPNSM RA_ASF N1_ASF RP_GS D N2N_DPN x RP_GS A1A_APN VF2_FAI1S
Hi:36:3 to take up take up, lift up, carry away, take to one's self, adopt, take along, take in hand the ć I far; far [see macro] work δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] I just righteous, just to love; to say/tell
Hi:36:3 upon TAKE UP-ing (nom) the (acc)   me (gen) far; far ([Adj] acc) works (dat) Yet me (gen) just ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) I-am-LOVE-ing, be-you(sg)-being-LOVE-ed!, I-should-be-LOVE-ing; I-will-SAY/TELL
Hi:36:3 Hi_36:3_1 Hi_36:3_2 Hi_36:3_3 Hi_36:3_4 Hi_36:3_5 Hi_36:3_6 Hi_36:3_7 Hi_36:3_8 Hi_36:3_9 Hi_36:3_10
Hi:36:3 x x x x x x x x x x
Hi:36:4 ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα· ἀδίκως συνίεις.
Hi:36:4 I will speak just things truly, and thou shalt not unjustly receive unjust words. (Job 36:4 Brenton)
Hi:36:4 Naprawdę, nie mówię podstępnie, prawdziwie jest mędrzec przed tobą. (Job 36:4 BT_4)
Hi:36:4 ἐπ’ ἀληθείας καὶ οὐκ ἄδικα ῥήματα· ἀδίκως συνίεις.
Hi:36:4 ἐπί ἀ·λήθεια, -ας, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἄ·δικος -ον ῥῆμα[τ], -ατος, τό ἀ·δίκως συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)
Hi:36:4 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Niesprawiedliwy Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Niesłusznie By rozumieć
Hi:36:4 e)p’ a)lETei/as kai\ ou)k a)/dika r(E/mata· a)di/kOs suni/eis.
Hi:36:4 ep’ alETeias kai uk adika rEmata· adikOs synieis.
Hi:36:4 P N1A_GSF C D A1B_APN N3M_APN D V7_PAI2S
Hi:36:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing truth and also, even, namely οὐχ before rough breathing unjust declaration statement, utterance unjustly to understand
Hi:36:4 upon/over (+acc,+gen,+dat) truth (gen), truths (acc) and not unjust ([Adj] nom|acc|voc) declarations (nom|acc|voc) unjustly you(sg)-are-UNDERSTand-ing, you(sg)-were-UNDERSTand-ing, while UNDERSTand-ing (nom|voc)
Hi:36:4 Hi_36:4_1 Hi_36:4_2 Hi_36:4_3 Hi_36:4_4 Hi_36:4_5 Hi_36:4_6 Hi_36:4_7 Hi_36:4_8
Hi:36:4 x x x x x x x x
Hi:36:5 γίγνωσκε δὲ ὅτι ὁ κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον. δυνατὸς ἰσχύι καρδίας
Hi:36:5 But know that the Lord will not cast off an innocent man: being mighty in strength of wisdom, (Job 36:5 Brenton)
Hi:36:5 Oto Bóg nie odrzuca potężnych, umysłów potężnych duchem, (Job 36:5 BT_4)
Hi:36:5 γίγνωσκε δὲ ὅτι κύριος οὐ μὴ ἀποποιήσηται τὸν ἄκακον. δυνατὸς ἰσχύι καρδίας
Hi:36:5 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δέ ὅτι ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   ὁ ἡ τό ἄ·κακος -ον δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καρδία, -ας, ἡ
Hi:36:5 By wiedzieć to jest rozpoznaj. zaś Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym Nie Niewinny Zdolny Siła Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Hi:36:5 gi/gnOske de\ o(/ti o( ku/rios ou) mE\ a)popoiE/sEtai to\n a)/kakon. dunato\s i)sCHu/i kardi/as
Hi:36:5 gignOske de hoti ho kyrios u mE apopoiEsEtai ton akakon. dynatos isCHyi kardias
Hi:36:5 V1_PAD2S x C RA_NSM N2_NSM D D VA_AMS3S RA_ASM A1B_ASM A1_NSM N3U_DSF N1A_GSF
Hi:36:5 to know i.e. recognize. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because/that the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing not ć the innocent capable strength heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Hi:36:5 be-you(sg)-KNOW-ing! Yet because/that the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) not not   the (acc) innocent ([Adj] acc, nom|acc|voc) capable ([Adj] nom) strength (dat) heart (gen), hearts (acc)
Hi:36:5 Hi_36:5_1 Hi_36:5_2 Hi_36:5_3 Hi_36:5_4 Hi_36:5_5 Hi_36:5_6 Hi_36:5_7 Hi_36:5_8 Hi_36:5_9 Hi_36:5_10 Hi_36:5_11 Hi_36:5_12 Hi_36:5_13
Hi:36:5 x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:6 ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει.
Hi:36:6 he will not by any means save alive the ungodly: and he will grant the judgment of the poor. (Job 36:6 Brenton)
Hi:36:6 ale ciemięzcy żyć nie dozwoli, ubogim przyznaje słuszność, (Job 36:6 BT_4)
Hi:36:6 ἀσεβῆ οὐ μὴ ζωοποιήσει καὶ κρίμα πτωχῶν δώσει.
Hi:36:6 ἀ·σεβής -ές οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   καί κρίμα[τ], -ατος, τό πτωχός -ή -όν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-)
Hi:36:6 Bezbożny ??? Przed przydechem mocnym Nie I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Biedny By dawać
Hi:36:6 a)sebE= ou) mE\ DZOopoiE/sei kai\ kri/ma ptOCHO=n dO/sei.
Hi:36:6 asebE u mE DZOopoiEsei kai krima ptOCHOn dOsei.
Hi:36:6 A3H_ASM D D VF_FAI3S C N3M_ASN N2_GPM VF_FAI3S
Hi:36:6 ungodly οὐχ before rough breathing not ć and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation poor to give
Hi:36:6 ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) not not   and sentence (nom|acc|voc) poor ([Adj] gen) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical)
Hi:36:6 Hi_36:6_1 Hi_36:6_2 Hi_36:6_3 Hi_36:6_4 Hi_36:6_5 Hi_36:6_6 Hi_36:6_7 Hi_36:6_8
Hi:36:6 x x x x x x x x
Hi:36:7 οὐκ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος, καὶ ὑψωθήσονται.
Hi:36:7 He will not turn away his eyes from the righteous, but they shall be with kings on the throne: and he will establish them in triumph, and they shall be exalted. (Job 36:7 Brenton)
Hi:36:7 nie spuszcza oka z uczciwych, osadza ich na tronach z królami, wywyższa ich po wsze czasy. (Job 36:7 BT_4)
Hi:36:7 οὐκ ἀφελεῖ ἀπὸ δικαίου ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ· καὶ μετὰ βασιλέων εἰς θρόνον καὶ καθιεῖ αὐτοὺς εἰς νεῖκος, καὶ ὑψωθήσονται.
Hi:36:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά βασιλεύς, -έως, ὁ εἰς[1] θρόνος, -ου, ὁ καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-)
Hi:36:7 ??? Przed przydechem mocnym By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Oko On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Król Do (+przyspieszenie) Tron I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko
Hi:36:7 ou)k a)felei= a)po\ dikai/ou o)fTalmou\s au)tou=· kai\ meta\ basile/On ei)s Tro/non kai\ kaTiei= au)tou\s ei)s nei=kos, kai\ u(PSOTE/sontai.
Hi:36:7 uk afelei apo dikaiu ofTalmus autu· kai meta basileOn eis Tronon kai kaTiei autus eis neikos, kai hyPSOTEsontai.
Hi:36:7 D VF2_FAI3S P A1A_GSM N2_APM RD_GSM C P N3V_GPM P N2_ASM C VF2_FAI3S RD_APM P N3E_ASN C VC_FPI3P
Hi:36:7 οὐχ before rough breathing to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous eye he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing king into (+acc) throne and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely to elevate/set high
Hi:36:7 not he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) away from (+gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! eyes (acc) him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) kings (gen) into (+acc) throne (acc) and he/she/it-is-SET-ing, you(sg)-are-being-SET-ed (classical), be-you(sg)-SET-ing!, he/she/it-was-SET-ing; he/she/it-will-SIT DOWN, you(sg)-will-be-SIT DOWN-ed (classical) them/same (acc) into (+acc)   and they-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH
Hi:36:7 Hi_36:7_1 Hi_36:7_2 Hi_36:7_3 Hi_36:7_4 Hi_36:7_5 Hi_36:7_6 Hi_36:7_7 Hi_36:7_8 Hi_36:7_9 Hi_36:7_10 Hi_36:7_11 Hi_36:7_12 Hi_36:7_13 Hi_36:7_14 Hi_36:7_15 Hi_36:7_16 Hi_36:7_17 Hi_36:7_18
Hi:36:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:8 καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας,
Hi:36:8 But they that are bound in fetters shall be holden in cords of poverty. (Job 36:8 Brenton)
Hi:36:8 Gdy powrozami związani, w kajdany nędzy zostaną zakuci, (Job 36:8 BT_4)
Hi:36:8 καὶ εἰ πεπεδημένοι ἐν χειροπέδαις συσχεθήσονται ἐν σχοινίοις πενίας,
Hi:36:8 καί εἰ   ἐν   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ἐν σχοινίον, -ου, τό  
Hi:36:8 I też, nawet, mianowicie Jeżeli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zmuszać {By ograniczać} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Lin powróz, sznur, uździenica, linia, pęta
Hi:36:8 kai\ ei) pepedEme/noi e)n CHeirope/dais susCHeTE/sontai e)n sCHoini/ois peni/as,
Hi:36:8 kai ei pepedEmenoi en CHeiropedais sysCHeTEsontai en sCHoiniois penias,
Hi:36:8 C C VM_XPPNPM P N1_DPF VM_FPI3P P N2_DPN N1A_GSF
Hi:36:8 and also, even, namely if ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to constrain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cordage cord, rope, halter, line, tether ć
Hi:36:8 and if   in/among/by (+dat)   they-will-be-CONSTRAIN-ed in/among/by (+dat) ropes (dat)  
Hi:36:8 Hi_36:8_1 Hi_36:8_2 Hi_36:8_3 Hi_36:8_4 Hi_36:8_5 Hi_36:8_6 Hi_36:8_7 Hi_36:8_8 Hi_36:8_9
Hi:36:8 x x x x x x x x x
Hi:36:9 καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσουσιν.
Hi:36:9 And he shall recount to them their works, and their transgressions, for such will act with violence. (Job 36:9 Brenton)
Hi:36:9 wtedy im stawia przed oczy ich czyny, by ciężkość przestępstw widzieli. (Job 36:9 BT_4)
Hi:36:9 καὶ ἀναγγελεῖ αὐτοῖς τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ὅτι ἰσχύσουσιν.
Hi:36:9 καί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό παράπτωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -)
Hi:36:9 I też, nawet, mianowicie By ogłaszać ogłaszaj, informuj On/ona/to/to samo Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Fałszywy krok poślizną się, popełniają błąd, pokonują, naruszanie, wkraczają, błąd, oczekują, przestrzegają {obserwują}, zabezpieczają się, zbrodnia, zgniatacz, nieuprzejma pomyłka; niepowodzenie, błąd, źle zrozumieją On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mieć siła
Hi:36:9 kai\ a)naggelei= au)toi=s ta\ e)/rga au)tO=n kai\ ta\ paraptO/mata au)tO=n, o(/ti i)sCHu/sousin.
Hi:36:9 kai anangelei autois ta erga autOn kai ta paraptOmata autOn, hoti isCHysusin.
Hi:36:9 C VF2_FAI3S RD_DPM RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM C VF_FAI3P
Hi:36:9 and also, even, namely to proclaim proclaim, report he/she/it/same the work he/she/it/same and also, even, namely the false step slip, blunder, defeat, transgression, trespass, error, watch, observe, guard, crime, bloomer, rude mistake; failure, fault, mistake he/she/it/same because/that to have strength
Hi:36:9 and he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) them/same (dat) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) them/same (gen) and the (nom|acc) false steps (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that they-will-HAVE-STRENGTH, going-to-HAVE (fut ptcp) (dat)
Hi:36:9 Hi_36:9_1 Hi_36:9_2 Hi_36:9_3 Hi_36:9_4 Hi_36:9_5 Hi_36:9_6 Hi_36:9_7 Hi_36:9_8 Hi_36:9_9 Hi_36:9_10 Hi_36:9_11 Hi_36:9_12
Hi:36:9 x x x x x x x x x x x x
Hi:36:10 ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται· καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας.
Hi:36:10 But he will hearken to the righteous: and he has said that they shall turn from unrighteousness. (Job 36:10 Brenton)
Hi:36:10 Otwiera im uszy na radę, namawia: od zła niech odstąpią! (Job 36:10 BT_4)
Hi:36:10 ἀλλὰ τοῦ δικαίου εἰσακούσεται· καὶ εἶπεν ὅτι ἐπιστραφήσονται ἐξ ἀδικίας.
Hi:36:10 ἀλλά ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ἐκ ἀ·δικία, -ας, ἡ
Hi:36:10 Ale Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto By odwracać się dookoła Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zły uczynki
Hi:36:10 a)lla\ tou= dikai/ou ei)sakou/setai· kai\ ei)=pen o(/ti e)pistrafE/sontai e)X a)diki/as.
Hi:36:10 alla tu dikaiu eisakusetai· kai eipen hoti epistrafEsontai eX adikias.
Hi:36:10 C RA_GSM A1A_GSM VF_FMI3S C VBI_AAI3S C VD_FPI3P P N1A_GSF
Hi:36:10 but the just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous to heard (being heard, listen into, hearken) and also, even, namely to say/tell because/that to turn around out of (+gen) ἐξ before vowels wrongdoing
Hi:36:10 but the (gen) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! he/she/it-will-be-HEARD-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed because/that they-will-be-TURN-ed-AROUND out of (+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Hi:36:10 Hi_36:10_1 Hi_36:10_2 Hi_36:10_3 Hi_36:10_4 Hi_36:10_5 Hi_36:10_6 Hi_36:10_7 Hi_36:10_8 Hi_36:10_9 Hi_36:10_10
Hi:36:10 x x x x x x x x x x
Hi:36:11 ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν, συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις.
Hi:36:11 If they should hear and serve him, they shall spend their days in prosperity, and their years in honour. (Job 36:11 Brenton)
Hi:36:11 Gdy usłuchają z poddaniem, dni płyną im w dobrobycie, a lata mijają w szczęściu. (Job 36:11 BT_4)
Hi:36:11 ἐὰν ἀκούσωσιν καὶ δουλεύσωσιν, συντελέσουσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν ἐν εὐπρεπείαις.
Hi:36:11 ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ
Hi:36:11 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć I też, nawet, mianowicie By być posłusznym być niewolnik, zasiadać By uzupełniać Dzień On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. I też, nawet, mianowicie Rok On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobrze wypadany
Hi:36:11 e)a\n a)kou/sOsin kai\ douleu/sOsin, suntele/sousin ta\s E(me/ras au)tO=n e)n a)gaToi=s kai\ ta\ e)/tE au)tO=n e)n eu)prepei/ais.
Hi:36:11 ean akusOsin kai duleusOsin, syntelesusin tas hEmeras autOn en agaTois kai ta etE autOn en euprepeiais.
Hi:36:11 C VA_AAS3P C VA_AAS3P VF_FAI3P RA_APF N1A_APF RD_GPM P A1_DPM C RA_APN N3E_APN RD_GPM P N1A_DPF
Hi:36:11 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear and also, even, namely to obey to be a slave, serve to complete the day he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among good inherently good, i.e. God-wrought. and also, even, namely the year he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among well-befittedness
Hi:36:11 if-ever they-should-HEAR and they-should-OBEY they-will-COMPLETE, going-to-COMPLETE (fut ptcp) (dat) the (acc) day (gen), days (acc) them/same (gen) in/among/by (+dat) good ([Adj] dat) and the (nom|acc) years (nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) well-befittednesss (dat)
Hi:36:11 Hi_36:11_1 Hi_36:11_2 Hi_36:11_3 Hi_36:11_4 Hi_36:11_5 Hi_36:11_6 Hi_36:11_7 Hi_36:11_8 Hi_36:11_9 Hi_36:11_10 Hi_36:11_11 Hi_36:11_12 Hi_36:11_13 Hi_36:11_14 Hi_36:11_15 Hi_36:11_16
Hi:36:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:12 ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν.
Hi:36:12 But he preserves not the ungodly; because they are not willing to know the Lord, and because when reproved they were disobedient. (Job 36:12 Brenton)
Hi:36:12 Niewierni muszą zginąć od dzidy, wyginą z braku rozumu. (Job 36:12 BT_4)
Hi:36:12 ἀσεβεῖς δὲ οὐ διασῴζει παρὰ τὸ μὴ βούλεσθαι εἰδέναι αὐτοὺς τὸν κύριον καὶ διότι νουθετούμενοι ἀνήκοοι ἦσαν.
Hi:36:12 ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δια·σῴζω (δια+σῳζ-, δια+σω·σ-, δια+σω·σ-, -, δια+σεσω-/δια+σεσῳσ-, δια+σω·θ-) παρά ὁ ἡ τό μή βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δι·ότι νου·θετέω (νουθετ(ε)-, νουθετη·σ-, νουθετη·σ-, -, νενουθετη-, νουθετη·θ-)   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:36:12 Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo zaś ??? Przed przydechem mocnym Do chronionego fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Nie By planować/decyduj się/zamierzaj By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z powodu tego: Tamto Do ??? By być
Hi:36:12 a)sebei=s de\ ou) diasO/|DZei para\ to\ mE\ bou/lesTai ei)de/nai au)tou\s to\n ku/rion kai\ dio/ti nouTetou/menoi a)nE/kooi E)=san.
Hi:36:12 asebeis de u diasODZei para to mE bulesTai eidenai autus ton kyrion kai dioti nuTetumenoi anEkooi Esan.
Hi:36:12 A3H_NPM x D V1_PAI3S P RA_ASN D V1_PMN VX_XAN RD_APM RA_ASM N2_ASM C C V2_PMPNPM A1B_NPM V9_IAI3P
Hi:36:12 ungodly; to be impious commit sacrilege δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to preserved frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the not to plan/determine/intend to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely because of this: that to ??? ć to be
Hi:36:12 ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE Yet not he/she/it-is-PRESERVED-ing, you(sg)-are-being-PRESERVED-ed (classical) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) not to-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-be-PERCEIVE-ing, to-have-PERCEIVE-ed them/same (acc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and because of this: that while being-???-ed (nom|voc)   they-were
Hi:36:12 Hi_36:12_1 Hi_36:12_2 Hi_36:12_3 Hi_36:12_4 Hi_36:12_5 Hi_36:12_6 Hi_36:12_7 Hi_36:12_8 Hi_36:12_9 Hi_36:12_10 Hi_36:12_11 Hi_36:12_12 Hi_36:12_13 Hi_36:12_14 Hi_36:12_15 Hi_36:12_16 Hi_36:12_17
Hi:36:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:13 καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν· οὐ βοήσονται, ὅτι ἔδησεν αὐτούς.
Hi:36:13 And the hypocrites in heart will array wrath against themselves; they will not cry, because he has bound them. (Job 36:13 Brenton)
Hi:36:13 Ludzie zatwardziali gniew chowają, związani nie chcą ratunku; (Job 36:13 BT_4)
Hi:36:13 καὶ ὑποκριταὶ καρδίᾳ τάξουσιν θυμόν· οὐ βοήσονται, ὅτι ἔδησεν αὐτούς.
Hi:36:13 καί ὑπο·κριτής, -οῦ, ὁ, voc. pl. ὑποκριταί καρδία, -ας, ἡ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὅτι δέω (δε-/δ(ε)-, δη·σ-, δη·σ-, δεδε·κ-, δεδε-, δε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:36:13 I też, nawet, mianowicie Hipokryta Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. ??? Przed przydechem mocnym By ryczeć Ponieważ/tamto By wiązać On/ona/to/to samo
Hi:36:13 kai\ u(pokritai\ kardi/a| ta/Xousin Tumo/n· ou) boE/sontai, o(/ti e)/dEsen au)tou/s.
Hi:36:13 kai hypokritai kardia taXusin Tymon· u boEsontai, hoti edEsen autus.
Hi:36:13 C N1M_NSM N1A_DSF VF_FAI3P N2_ASM D VF_FMI3P C VAI_AAI3S RD_APM
Hi:36:13 and also, even, namely hypocrite heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) to order category, grade, class, trim, orderliness wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. οὐχ before rough breathing to bellow because/that to bind he/she/it/same
Hi:36:13 and hypocrites (nom|voc) heart (dat) they-will-ORDER, going-to-ORDER (fut ptcp) (dat) wrath (acc) not they-will-be-BELLOW-ed because/that he/she/it-BIND-ed them/same (acc)
Hi:36:13 Hi_36:13_1 Hi_36:13_2 Hi_36:13_3 Hi_36:13_4 Hi_36:13_5 Hi_36:13_6 Hi_36:13_7 Hi_36:13_8 Hi_36:13_9 Hi_36:13_10
Hi:36:13 x x x x x x x x x x
Hi:36:14 ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ἡ ψυχὴ αὐτῶν, ἡ δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων,
Hi:36:14 Therefore let their soul die in youth, and their life be wounded by messengers of death. (Job 36:14 Brenton)
Hi:36:14 wyginą za dni młodości, a życie ich godne pogardy. (Job 36:14 BT_4)
Hi:36:14 ἀποθάνοι τοίνυν ἐν νεότητι ψυχὴ αὐτῶν, δὲ ζωὴ αὐτῶν τιτρωσκομένη ὑπὸ ἀγγέλων,
Hi:36:14 ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) τοί·νυν ἐν νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπό ἄγγελος, -ου, ὁ
Hi:36:14 By umierać Dlatego dlatego, wtedy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Młodzież [zobacz neofitę] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo zaś Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy On/ona/to/to samo Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący)
Hi:36:14 a)poTa/noi toi/nun e)n neo/tEti E( PSuCHE\ au)tO=n, E( de\ DZOE\ au)tO=n titrOskome/nE u(po\ a)gge/lOn,
Hi:36:14 apoTanoi toinyn en neotEti hE PSyCHE autOn, hE de DZOE autOn titrOskomenE hypo angelOn,
Hi:36:14 VB_AAO3S x P N3T_DSF RA_NSF N1_NSF RD_GPM RA_NSF x N1_NSF RD_GPM V1_PPPNSF P N2_GPM
Hi:36:14 to die therefore therefore, then in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among youth [see neophyte] the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] life being, living, spirit; alive he/she/it/same ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader)
Hi:36:14 (fut opt), he/she/it-happens-to-DIE (opt) therefore in/among/by (+dat) youth (dat) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) them/same (gen) the (nom) Yet life (nom|voc); alive ([Adj] nom|voc) them/same (gen)   under (+acc), by (+gen) messengers/angels (gen)
Hi:36:14 Hi_36:14_1 Hi_36:14_2 Hi_36:14_3 Hi_36:14_4 Hi_36:14_5 Hi_36:14_6 Hi_36:14_7 Hi_36:14_8 Hi_36:14_9 Hi_36:14_10 Hi_36:14_11 Hi_36:14_12 Hi_36:14_13 Hi_36:14_14
Hi:36:14 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:15 ἀνθ’ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον· κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει.
Hi:36:15 Because they afflicted the weak and helpless: and he will vindicate the judgment of the meek. (Job 36:15 Brenton)
Hi:36:15 Biednego On ratuje przez nędzę, cierpieniem otwiera mu uszy. (Job 36:15 BT_4)
Hi:36:15 ἀνθ’ ὧν ἔθλιψαν ἀσθενῆ καὶ ἀδύνατον· κρίμα δὲ πραέων ἐκθήσει.
Hi:36:15 ἀντί ὅς ἥ ὅ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἀ·σθενής -ές καί ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος) κρίμα[τ], -ατος, τό δέ πραΰς v.l. πρᾳΰς πραεῖα πραΰ, gen. sg. πραέος and πραέως, and πρᾶος v.l. πρᾷος -ον ἐκ·τίθημι (ath. εκ+τιθ(ε)-, εκ+θη·σ-, εκ+θη·κ- or 2nd ath. εκ+θ(ε)-, -, -, εκ+τε·θ-)
Hi:36:15 Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Słaby I też, nawet, mianowicie Niemożliwy Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie zaś Łagodny pokorny, łagodny, uważający Do ???
Hi:36:15 a)nT’ O(=n e)/TliPSan a)sTenE= kai\ a)du/naton· kri/ma de\ prae/On e)kTE/sei.
Hi:36:15 anT’ hOn eTliPSan asTenE kai adynaton· krima de praeOn ekTEsei.
Hi:36:15 P RR_GPM VAI_AAI3P A3H_APN C A1B_ASM N3M_ASN x A3U_GPM VF_FAI3S
Hi:36:15 against (+gen) who/whom/which to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief weak and also, even, namely impossible sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] meek humble, gentle, considerate to ???
Hi:36:15 against (+gen) who/whom/which (gen) they-DISTRESS-ed weak ([Adj] acc, nom|acc|voc) and impossible ([Adj] acc, nom|acc|voc) sentence (nom|acc|voc) Yet meek ([Adj] gen) he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical)
Hi:36:15 Hi_36:15_1 Hi_36:15_2 Hi_36:15_3 Hi_36:15_4 Hi_36:15_5 Hi_36:15_6 Hi_36:15_7 Hi_36:15_8 Hi_36:15_9 Hi_36:15_10
Hi:36:15 x x x x x x x x x x
Hi:36:16 καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ· ἄβυσσος, κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς· καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος.
Hi:36:16 And he has also enticed thee out of the mouth of the enemy: (Job 36:16 Brenton)
Hi:36:16 I ciebie chce On wybawić z nieszczęść, przed tobą jest dal, nie cieśnina, i stół opływający tłuszczem. (Job 36:16 BT_4)
Hi:36:16 καὶ προσέτι ἠπάτησέν σε ἐκ στόματος ἐχθροῦ· ἄβυσσος, κατάχυσις ὑποκάτω αὐτῆς· καὶ κατέβη τράπεζά σου πλήρης πιότητος.
Hi:36:16 καί   ἀπατάω (απατ(α)-, απατη·σ-, απατη·σ-, -, -, απατη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ στόμα[τ], -ατος, τό ἐχθρός -ά -όν ἄ·βυσσος, -ου, ἡ   ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) τράπεζα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πλήρης -ες πιότη[τ]ς, -ητος, ἡ
Hi:36:16 I też, nawet, mianowicie By oszukiwać Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ust/żołądka por Wrogi Otchłań ?ß????? Jest podwójnej etymologii. Grecki od Izraelity: "Żadne białe płótno", to jest nie mające pokrycie Chrystusa. Grecki: "Żaden stopniowany postęp" (w Chrystusie). To nie przedstawia "żadnej głębokości albo postępu" (chrześcijańskiego charakteru), por: Poniżej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By schodzić Stołowy Ty; twój/twój(sg) Pełny ???
Hi:36:16 kai\ prose/ti E)pa/tEse/n se e)k sto/matos e)CHTrou=· a)/bussos, kata/CHusis u(poka/tO au)tE=s· kai\ kate/bE tra/peDZa/ sou plE/rEs pio/tEtos.
Hi:36:16 kai proseti EpatEsen se ek stomatos eCHTru· abyssos, kataCHysis hypokatO autEs· kai katebE trapeDZa su plErEs piotEtos.
Hi:36:16 C D VAI_AAI3S RP_AS P N3M_GSN N2_GSM N2_NSF N3I_NSF D RD_GSF C VZI_AAI3S N1S_NSF RP_GS A3H_NSM N3T_GSF
Hi:36:16 and also, even, namely ć to deceive you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels mouth/maw stoma hostile abyss Ἄβυσσος is of dual etymology. Greek from Hebrew: "no white linen", i.e. not having the covering of Christ. Greek: "no graduated progression" (in Christ). It represents "no depth or progression" (of Christian character), cf: ć below he/she/it/same and also, even, namely to go down table you; your/yours(sg) full ???
Hi:36:16 and   he/she/it-DECEIVE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) out of (+gen) mouth/maw (gen) hostile ([Adj] gen) abyss (nom)   below her/it/same (gen) and he/she/it-GO DOWN-ed table (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) full ([Adj] nom) ??? (gen)
Hi:36:16 Hi_36:16_1 Hi_36:16_2 Hi_36:16_3 Hi_36:16_4 Hi_36:16_5 Hi_36:16_6 Hi_36:16_7 Hi_36:16_8 Hi_36:16_9 Hi_36:16_10 Hi_36:16_11 Hi_36:16_12 Hi_36:16_13 Hi_36:16_14 Hi_36:16_15 Hi_36:16_16 Hi_36:16_17
Hi:36:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:17 οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα,
Hi:36:17 there is a deep gulf and a rushing stream beneath it, and thy table came down full of fatness. Judgment shall not fail from the righteous; (Job 36:17 Brenton)
Hi:36:17 Lecz ty osądzasz jak niewierny. Dosięgną cię prawa i sądy. (Job 36:17 BT_4)
Hi:36:17 οὐχ ὑστερήσει δὲ ἀπὸ δικαίων κρίμα,
Hi:36:17 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὑστέρησις, -εως, ἡ; ὑστερέω (υστερ(ε)-, υστερη·σ-, υστερη·σ-, υστερη·κ-, -, υστερη·θ-) δέ ἀπό δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό
Hi:36:17 ??? Przed przydechem mocnym Pozbawienia; by podchodzić krótko zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie
Hi:36:17 ou)CH u(sterE/sei de\ a)po\ dikai/On kri/ma,
Hi:36:17 uCH hysterEsei de apo dikaiOn krima,
Hi:36:17 D VF_FAI3S x P A1A_GPM N3M_ASN
Hi:36:17 οὐχ before rough breathing deprivations; to come up short δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation
Hi:36:17 not deprivations (dat); he/she/it-will-COME-UP-SHORT, you(sg)-will-be-COME-ed-UP-SHORT (classical) Yet away from (+gen) just ([Adj] gen); while MAKE RIGHTEOUS-ing (nom) sentence (nom|acc|voc)
Hi:36:17 Hi_36:17_1 Hi_36:17_2 Hi_36:17_3 Hi_36:17_4 Hi_36:17_5 Hi_36:17_6
Hi:36:17 x x x x x x
Hi:36:18 θυμὸς δὲ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἔσται δι’ ἀσέβειαν δώρων, ὧν ἐδέχοντο ἐπ’ ἀδικίαις.
Hi:36:18 but there shall be wrath upon the ungodly, by reason of the ungodliness of the bribes which they received for iniquities. (Job 36:18 Brenton)
Hi:36:18 Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość i nie zmylił hojny okup. (Job 36:18 BT_4)
Hi:36:18 θυμὸς δὲ ἐπ’ ἀσεβεῖς ἔσται δι’ ἀσέβειαν δώρων, ὧν ἐδέχοντο ἐπ’ ἀδικίαις.
Hi:36:18 θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) δέ ἐπί ἀ·σεβής -ές; ἀ·σεβέω (ασεβ(ε)-, ασεβη·σ-, ασεβη·σ-, ησεβη·κ-, -, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά ἀ·σέβεια, -ας, ἡ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὅς ἥ ὅ δέχομαι (δεχ-, δεξ-, δεξ-, -, δεδεχ-, δεχ·θ-) ἐπί ἀ·δικία, -ας, ἡ
Hi:36:18 Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Bezbożny; by być bezbożny popełniaj świętokradztwo By być Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Brak szacunku Dar Kto/, który/, który By przyjmować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zły uczynki
Hi:36:18 Tumo\s de\ e)p’ a)sebei=s e)/stai di’ a)se/beian dO/rOn, O(=n e)de/CHonto e)p’ a)diki/ais.
Hi:36:18 Tymos de ep’ asebeis estai di’ asebeian dOrOn, hOn edeCHonto ep’ adikiais.
Hi:36:18 N2_NSM x P A3H_APM VF_FMI3S P N1A_ASF N2N_GPN RR_GPN V1I_IMI3P P N1A_DPF
Hi:36:18 wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ungodly; to be impious commit sacrilege to be because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lack of deference gift who/whom/which to receive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing wrongdoing
Hi:36:18 wrath (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) ungodly ([Adj] acc, nom|voc); you(sg)-are-BE IMPIOUS-ing--COMMIT-SACRILEGE he/she/it-will-be because of (+acc), through (+gen) lack of deference (acc) gifts (gen) who/whom/which (gen) they-were-being-RECEIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) wrongdoings (dat)
Hi:36:18 Hi_36:18_1 Hi_36:18_2 Hi_36:18_3 Hi_36:18_4 Hi_36:18_5 Hi_36:18_6 Hi_36:18_7 Hi_36:18_8 Hi_36:18_9 Hi_36:18_10 Hi_36:18_11 Hi_36:18_12
Hi:36:18 x x x x x x x x x x x x
Hi:36:19 μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν ὁ νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων, καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν.
Hi:36:19 Let not thy mind willingly turn thee aside from the petition of the feeble that are in distress. (Job 36:19 Brenton)
Hi:36:19 Czy skłoni Mocarza twój krzyk bólu, choćbyś wytężył swe siły? (Job 36:19 BT_4)
Hi:36:19 μή σε ἐκκλινάτω ἑκὼν νοῦς δεήσεως ἐν ἀνάγκῃ ὄντων ἀδυνάτων, καὶ πάντας τοὺς κραταιοῦντας ἰσχύν.
Hi:36:19 μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἑκών[τ] ἑκοῦσα ἑκό[υ]ν[τ] ὁ ἡ τό νοῦς, νοός, νοΐ, νοῦν, ὁ δέησις, -εως, ἡ ἐν ἀνάγκη, -ης, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δύνατος -ον (cf. ἀνένδεκτος); ἀ·δυνατέω (αδυνατ(ε)-, αδυνατη·σ-, αδυνατη·σ-, -, -, -) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἰσχύς, -ύος, ἡ
Hi:36:19 Nie Ty; twój/twój(sg) By cofać się/unikaj Bycie Umysł Obrona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Przymusu/potrzeba By być Niemożliwy; do ??? I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By stawać się silnym Siła
Hi:36:19 mE/ se e)kklina/tO e(kO\n o( nou=s deE/seOs e)n a)na/gkE| o)/ntOn a)duna/tOn, kai\ pa/ntas tou\s krataiou=ntas i)sCHu/n.
Hi:36:19 mE se ekklinatO hekOn ho nus deEseOs en anankE ontOn adynatOn, kai pantas tus krataiuntas isCHyn.
Hi:36:19 D RP_AS VA_AAD3S A3P_NSM RA_NSM N3E_NSM N3I_GSF P N1_DSF V9_PAPGPM A1B_GPM C A3_APM RA_APM V4_PAPAPM N3U_ASF
Hi:36:19 not you; your/yours(sg) to recoil/avoid willing the mind plea in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among compulsion/necessity to be impossible; to ??? and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to become strong strength
Hi:36:19 not you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) let-him/her/it-RECOIL/AVOID! willing ([Adj] nom) the (nom) mind (nom) plea (gen) in/among/by (+dat) compulsion/necessity (dat) let-them-be! (classical), while being (gen) impossible ([Adj] gen); while ???-ing (nom) and all (acc) the (acc) while BECOME STRONG-ing (acc) strength (acc)
Hi:36:19 Hi_36:19_1 Hi_36:19_2 Hi_36:19_3 Hi_36:19_4 Hi_36:19_5 Hi_36:19_6 Hi_36:19_7 Hi_36:19_8 Hi_36:19_9 Hi_36:19_10 Hi_36:19_11 Hi_36:19_12 Hi_36:19_13 Hi_36:19_14 Hi_36:19_15 Hi_36:19_16
Hi:36:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:20 μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ αὐτῶν·
Hi:36:20 And draw not forth all the mighty men by night, so that the people should go up instead of them. (Job 36:20 Brenton)
Hi:36:20 Spróbuj nie wzdychać do nocy, w której odchodzą najbliżsi. (Job 36:20 BT_4)
Hi:36:20 μὴ ἐξελκύσῃς τὴν νύκτα τοῦ ἀναβῆναι λαοὺς ἀντ αὐτῶν·
Hi:36:20 μή ἐξ·έλκω (εξ+ελκ-, εξ+ελκυ·σ-, εξ+ελκυ·σ-, -, -, εξ+ελκυσ·θ-) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) λαός, -οῦ, ὁ ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:36:20 Nie By odciągać Noc By podnosić Ludzie Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo
Hi:36:20 mE\ e)Xelku/sE|s tE\n nu/kta tou= a)nabE=nai laou\s a)nt au)tO=n·
Hi:36:20 mE eXelkysEs tEn nykta tu anabEnai laus ant autOn·
Hi:36:20 D VA_AAS2S RA_ASF N3_ASF RA_GSN VZ_AAN N2_APM P RD_GPM
Hi:36:20 not to pull away the night the to ascend people against (+gen) he/she/it/same
Hi:36:20 not you(sg)-should-PULL-AWAY the (acc) night (acc) the (gen) to-ASCEND peoples (acc) against (+gen) them/same (gen)
Hi:36:20 Hi_36:20_1 Hi_36:20_2 Hi_36:20_3 Hi_36:20_4 Hi_36:20_5 Hi_36:20_6 Hi_36:20_7 Hi_36:20_8 Hi_36:20_9
Hi:36:20 x x x x x x x x x
Hi:36:21 ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα· ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας.
Hi:36:21 But take heed lest thou do that which is wrong: for of this thou has made choice because of poverty. (Job 36:21 Brenton)
Hi:36:21 Strzeż się, a zła unikaj! Przez nie dosięgła cię nędza. (Job 36:21 BT_4)
Hi:36:21 ἀλλὰ φύλαξαι μὴ πράξῃς ἄτοπα· ἐπὶ τοῦτον γὰρ ἐξείλω ἀπὸ πτωχείας.
Hi:36:21 ἀλλά φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) μή πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἄ·τοπος -ον ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο γάρ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἀπό πτωχεία, -ας, ἡ
Hi:36:21 Ale By zabezpieczać się Nie By działać Nie na miejscu Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dla odtąd, jak By wyjmować Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ubóstwo
Hi:36:21 a)lla\ fu/laXai mE\ pra/XE|s a)/topa· e)pi\ tou=ton ga\r e)Xei/lO a)po\ ptOCHei/as.
Hi:36:21 alla fylaXai mE praXEs atopa· epi tuton gar eXeilO apo ptOCHeias.
Hi:36:21 C VA_AMD2S D VA_AAS2S A1B_APN P RD_ASM x V2_PAI1S P N1A_GSF
Hi:36:21 but to guard not to act out of place upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] for since, as to take out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing poverty
Hi:36:21 but to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) not you(sg)-should-ACT out of place ([Adj] nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) this (acc) for you(sg)-were-TAKE OUT-ed away from (+gen) poverty (gen), poverties (acc)
Hi:36:21 Hi_36:21_1 Hi_36:21_2 Hi_36:21_3 Hi_36:21_4 Hi_36:21_5 Hi_36:21_6 Hi_36:21_7 Hi_36:21_8 Hi_36:21_9 Hi_36:21_10 Hi_36:21_11
Hi:36:21 x x x x x x x x x x x
Hi:36:22 ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ· τίς γάρ ἐστιν κατ’ αὐτὸν δυνάστης;
Hi:36:22 Behold, the Mighty One shall prevail by his strength: for who is powerful as he is? (Job 36:22 Brenton)
Hi:36:22 Wielki jest Bóg w swej wszechmocy, któż takim mistrzem jak On? (Job 36:22 BT_4)
Hi:36:22 ἰδοὺ ἰσχυρὸς κραταιώσει ἐν ἰσχύι αὐτοῦ· τίς γάρ ἐστιν κατ’ αὐτὸν δυνάστης;
Hi:36:22 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἐν ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά αὐτός αὐτή αὐτό δυνάστης, -ου, ὁ
Hi:36:22 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potężny silny, potężny, silny, By stawać się silnym W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siła On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Najwyższy
Hi:36:22 i)dou\ o( i)sCHuro\s krataiO/sei e)n i)sCHu/i au)tou=· ti/s ga/r e)stin kat’ au)to\n duna/stEs;
Hi:36:22 idu ho isCHyros krataiOsei en isCHyi autu· tis gar estin kat’ auton dynastEs;
Hi:36:22 I RA_NSM A1A_NSM VF_FAI3S P N3U_DSF RD_GSM RI_NSM x V9_PAI3S P RD_ASM N1M_NSM
Hi:36:22 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mighty forceful, powerful, strong, to become strong in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among strength he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same sovereign
Hi:36:22 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) mighty ([Adj] nom) he/she/it-will-BECOME STRONG, you(sg)-will-be-BECOME STRONG-ed (classical) in/among/by (+dat) strength (dat) him/it/same (gen) who/what/why (nom) for he/she/it-is down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc) sovereign (nom)
Hi:36:22 Hi_36:22_1 Hi_36:22_2 Hi_36:22_3 Hi_36:22_4 Hi_36:22_5 Hi_36:22_6 Hi_36:22_7 Hi_36:22_8 Hi_36:22_9 Hi_36:22_10 Hi_36:22_11 Hi_36:22_12 Hi_36:22_13
Hi:36:22 x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:23 τίς δέ ἐστιν ὁ ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα; ἢ τίς ὁ εἴπας Ἔπραξεν ἄδικα;
Hi:36:23 And who is he that examines his works? or who can say, he has wrought injustice? (Job 36:23 Brenton)
Hi:36:23 Kto Jego drogę chce zganić? Kto powie: "Źle uczyniłeś"? (Job 36:23 BT_4)
Hi:36:23 τίς δέ ἐστιν ἐτάζων αὐτοῦ τὰ ἔργα; τίς εἴπας Ἔπραξεν ἄδικα;
Hi:36:23 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πράσσω/πράττω (πρασσ-/πραττ-, πραξ-, πραξ-, πεπραχ·[κ]-, πεπρασσ-, πραχ·θ-) ἄ·δικος -ον
Hi:36:23 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś By być On/ona/to/to samo Praca Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mówić/opowiadaj By działać Niesprawiedliwy
Hi:36:23 ti/s de/ e)stin o( e)ta/DZOn au)tou= ta\ e)/rga; E)\ ti/s o( ei)/pas *)/epraXen a)/dika;
Hi:36:23 tis de estin ho etaDZOn autu ta erga; E tis ho eipas epraXen adika;
Hi:36:23 RI_NSM x V9_PAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RD_GSM RA_APN N2N_APN C RI_NSM RA_NSM VA_AAPNSM VAI_AAI3S A1B_APN
Hi:36:23 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be the ć he/she/it/same the work or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to say/tell to act unjust
Hi:36:23 who/what/why (nom) Yet he/she/it-is the (nom)   him/it/same (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) or who/what/why (nom) the (nom) you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-ACT-ed unjust ([Adj] nom|acc|voc)
Hi:36:23 Hi_36:23_1 Hi_36:23_2 Hi_36:23_3 Hi_36:23_4 Hi_36:23_5 Hi_36:23_6 Hi_36:23_7 Hi_36:23_8 Hi_36:23_9 Hi_36:23_10 Hi_36:23_11 Hi_36:23_12 Hi_36:23_13 Hi_36:23_14
Hi:36:23 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:24 μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὧν ἦρξαν ἄνδρες·
Hi:36:24 Remember that his works are great beyond those which men have attempted. (Job 36:24 Brenton)
Hi:36:24 Staraj się chwalić Jego dzieła, gdy o nich się pieśni układa. (Job 36:24 BT_4)
Hi:36:24 μνήσθητι ὅτι μεγάλα ἐστὶν αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὧν ἦρξαν ἄνδρες·
Hi:36:24 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ
Hi:36:24 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ponieważ/tamto Wielki By być On/ona/to/to samo Praca Kto/, który/, który By zaczynać się Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
Hi:36:24 mnE/sTEti o(/ti mega/la e)sti\n au)tou= ta\ e)/rga, O(=n E)=rXan a)/ndres·
Hi:36:24 mnEsTEti hoti megala estin autu ta erga, hOn ErXan andres·
Hi:36:24 VS_APD2S C A1_NPN V9_PAI3S RD_GSM RA_NPN N2N_NPN RR_GPM VAI_AAI3P N3_NPM
Hi:36:24 to remember/become mindful of because/that great to be he/she/it/same the work who/whom/which to begin man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband".
Hi:36:24 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! because/that great ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-is him/it/same (gen) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) who/whom/which (gen) they-BEGIN-ed men, husbands (nom|voc)
Hi:36:24 Hi_36:24_1 Hi_36:24_2 Hi_36:24_3 Hi_36:24_4 Hi_36:24_5 Hi_36:24_6 Hi_36:24_7 Hi_36:24_8 Hi_36:24_9 Hi_36:24_10
Hi:36:24 x x x x x x x x x x
Hi:36:25 πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ, ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί.
Hi:36:25 Every man has seen in himself, how many mortals are wounded. (Job 36:25 Brenton)
Hi:36:25 Ogląda je każdy z radością, choć widzi je tylko z daleka. (Job 36:25 BT_4)
Hi:36:25 πᾶς ἄνθρωπος εἶδεν ἐν ἑαυτῷ, ὅσοι τιτρωσκόμενοί εἰσιν βροτοί.
Hi:36:25 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ὅσος -η -ον   εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Hi:36:25 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Tyleż/wiele jak By iść; by być
Hi:36:25 pa=s a)/nTrOpos ei)=den e)n e(autO=|, o(/soi titrOsko/menoi/ ei)sin brotoi/.
Hi:36:25 pas anTrOpos eiden en heautO, hosoi titrOskomenoi eisin brotoi.
Hi:36:25 A3_NSM N2_NSM VBI_AAI3S P RD_DSM A1_NPM V1_PPPNPM V9_PAI3P N2_NPM
Hi:36:25 every all, each, every, the whole of human to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves as much/many as ć to go; to be ć
Hi:36:25 every (nom|voc) human (nom) he/she/it-SEE-ed in/among/by (+dat) self (dat) as much/many as (nom)   he/she/it-is-GO-ing; they-are  
Hi:36:25 Hi_36:25_1 Hi_36:25_2 Hi_36:25_3 Hi_36:25_4 Hi_36:25_5 Hi_36:25_6 Hi_36:25_7 Hi_36:25_8 Hi_36:25_9
Hi:36:25 x x x x x x x x x
Hi:36:26 ἰδοὺ ὁ ἰσχυρὸς πολύς, καὶ οὐ γνωσόμεθα· ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος.
Hi:36:26 Behold, the Mighty One is great, and we shall not know him: the number of his years is even infinite. (Job 36:26 Brenton)
Hi:36:26 Wielki jest Bóg, choć nieznany, lat Jego nikt nie policzy. (Job 36:26 BT_4)
Hi:36:26 ἰδοὺ ἰσχυρὸς πολύς, καὶ οὐ γνωσόμεθα· ἀριθμὸς ἐτῶν αὐτοῦ καὶ ἀπέραντος.
Hi:36:26 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχυρός -ά -όν πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἀριθμός, -οῦ, ὁ ἔτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀ·πέραντος -ον
Hi:36:26 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Potężny silny, potężny, silny, Dużo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. Liczba {Numer} [zobacz arytmetyczny] Rok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bezgraniczny
Hi:36:26 i)dou\ o( i)sCHuro\s polu/s, kai\ ou) gnOso/meTa· a)riTmo\s e)tO=n au)tou= kai\ a)pe/rantos.
Hi:36:26 idu ho isCHyros polys, kai u gnOsomeTa· ariTmos etOn autu kai aperantos.
Hi:36:26 I RA_NSM A1A_NSM A1_NSM C D VF_FMI1P N2_NSM N3E_GPN RD_GSM C A1B_NSM
Hi:36:26 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mighty forceful, powerful, strong, much and also, even, namely οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. number [see arithmetic] year he/she/it/same and also, even, namely limitless
Hi:36:26 be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) mighty ([Adj] nom) much (nom) and not we-will-be-KNOW-ed number (nom) years (gen) him/it/same (gen) and limitless ([Adj] nom)
Hi:36:26 Hi_36:26_1 Hi_36:26_2 Hi_36:26_3 Hi_36:26_4 Hi_36:26_5 Hi_36:26_6 Hi_36:26_7 Hi_36:26_8 Hi_36:26_9 Hi_36:26_10 Hi_36:26_11 Hi_36:26_12
Hi:36:26 x x x x x x x x x x x x
Hi:36:27 ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην·
Hi:36:27 And the drops of rain are numbered by him, and shall be poured out in rain to form a cloud. (Job 36:27 Brenton)
Hi:36:27 On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla, (Job 36:27 BT_4)
Hi:36:27 ἀριθμηταὶ δὲ αὐτῷ σταγόνες ὑετοῦ, καὶ ἐπιχυθήσονται ὑετῷ εἰς νεφέλην·
Hi:36:27 ἀριθμέω (αριθμ(ε)-, αριθμη·σ-, αριθμη·σ-, -, ηριθμη-, αριθμη·θ-) δέ αὐτός αὐτή αὐτό   ὑετός, -ου, ὁ καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ὑετός, -ου, ὁ εἰς[1] νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Hi:36:27 By liczyć się zaś On/ona/to/to samo Deszcz I też, nawet, mianowicie Do ??? Deszcz Do (+przyspieszenie) Chmura
Hi:36:27 a)riTmEtai\ de\ au)tO=| stago/nes u(etou=, kai\ e)piCHuTE/sontai u(etO=| ei)s nefe/lEn·
Hi:36:27 ariTmEtai de autO stagones hyetu, kai epiCHyTEsontai hyetO eis nefelEn·
Hi:36:27 V2_PMS3S x RD_DSM N3N_NPF N2_GSM C VC_FPI3P N2_DSM P N1_ASF
Hi:36:27 to count δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] he/she/it/same ć rain and also, even, namely to ??? rain into (+acc) cloud
Hi:36:27 he/she/it-should-be-being-COUNT-ed Yet him/it/same (dat)   rain (gen) and they-will-be-???-ed rain (dat) into (+acc) cloud (acc)
Hi:36:27 Hi_36:27_1 Hi_36:27_2 Hi_36:27_3 Hi_36:27_4 Hi_36:27_5 Hi_36:27_6 Hi_36:27_7 Hi_36:27_8 Hi_36:27_9 Hi_36:27_10
Hi:36:27 x x x x x x x x x x
Hi:36:28 ῥυήσονται παλαιώματα, ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν.
Hi:36:28 The ancient heavens shall flow, and the clouds overshadow innumerable mortals:
Hi:36:28 one płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi. (Job 36:28 BT_4)
Hi:36:28 ῥυήσονται παλαιώματα, ἐσκίασεν δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν.
Hi:36:28 ῥέω (ρε-/ρ(ε)-, ρευ·σ-, ρευ·σ-, -, -, ρυ·[θ]-)     δέ νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ἐπί    
Hi:36:28 By płynąć jedź, płyń, tryskaj zaś Chmura Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Hi:36:28 r(uE/sontai palaiO/mata, e)ski/asen de\ ne/fE e)pi\ a)muTE/tOn brotO=n.
Hi:36:28 ryEsontai palaiOmata, eskiasen de nefE epi amyTEtOn brotOn.
Hi:36:28 VF_FMI3P N3M_NPN VAI_AAI3S x N3E_NPN P A1B_GPM N2_GPM
Hi:36:28 to flow run, stream, gush ć ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cloud upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć ć
Hi:36:28 they-will-be-FLOW-ed     Yet clouds (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)    
Hi:36:28 Hi_36:28_1 Hi_36:28_2 Hi_36:28_3 Hi_36:28_4 Hi_36:28_5 Hi_36:28_6 Hi_36:28_7 Hi_36:28_8
Hi:36:28 x x x x x x x x
Hi:36:28a ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν.
Hi:36:28a he has fixed a time to cattle, and they know the order of rest.
Hi:36:28a  
Hi:36:28a ὥραν ἔθετο κτήνεσιν, οἴδασιν δὲ κοίτης τάξιν.
Hi:36:28a ὥρα, -ας, ἡ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) κτῆνο·ς, -ους, τό οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) δέ κοίτη, -ης, ἡ τάξις, -εως, ἡ
Hi:36:28a Godzina By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Zwierzęcy (zwierzę) By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z zaś Łóżko [zobacz spółkowanie] Zamówienie {Rozkaz}
Hi:36:28a O(/ran e)/Teto ktE/nesin, oi)/dasin de\ koi/tEs ta/Xin.
Hi:36:28a hOran eTeto ktEnesin, oidasin de koitEs taXin.
Hi:36:28a N1A_ASF VEI_AMI3S N3E_DPN VX_XAI3P x N1_GSF N3I_ASF
Hi:36:28a hour to place lay, put, set, situate, station Animal (beast) to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] bed [see coitus] order
Hi:36:28a hour put, place cattle to know but, and, however bed proper order
Hi:36:28a Hi_36:28a_1 Hi_36:28a_2 Hi_36:28a_3 Hi_36:28a_4 Hi_36:28a_5 Hi_36:28a_6 Hi_36:28a_7
Hi:36:28a x x x x x x x
Hi:36:28b ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου ἡ διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου ἡ καρδία ἀπὸ σώματος;
Hi:36:28b Yet by all these things thy understanding is not astonished, neither is thy mind disturbed in thy body. (Job 36:28 Brenton)
Hi:36:28b  
Hi:36:28b ἐπὶ τούτοις πᾶσιν οὐκ ἐξίσταταί σου διάνοια οὐδὲ διαλλάσσεταί σου καρδία ἀπὸ σώματος;
Hi:36:28b ἐπί οὗτος αὕτη τοῦτο πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-); ἐξ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of ἐξ·ίστημι) (εξ+ισταν-/εξ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ οὐδέ (οὐ δέ) δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἀπό σῶμα[τ], -ατος, τό
Hi:36:28b Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z ??? Przed przydechem mocnym By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA; do ??? Ty; twój/twój(sg) Poznania umysł, umysłowość, cel, plan ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia Ty; twój/twój(sg) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ciało
Hi:36:28b e)pi\ tou/tois pa=sin ou)k e)Xi/statai/ sou E( dia/noia ou)de\ dialla/ssetai/ sou E( kardi/a a)po\ sO/matos;
Hi:36:28b epi tutois pasin uk eXistatai su hE dianoia ude diallassetai su hE kardia apo sOmatos;
Hi:36:28b P RD_DPM A3_DPM D V6_PMI3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF C V1_PMI3S RP_GS RA_NSF N1A_NSF P N3M_GSN
Hi:36:28b upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] every all, each, every, the whole of οὐχ before rough breathing to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG; to ??? you; your/yours(sg) the cognition intellect, mentality, purpose, plan οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to reconcile change throughout, e.g. of attitude you; your/yours(sg) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing body
Hi:36:28b on, upon, against this all, every no, not to amaze you, your the imagination, deep thought neither, nor, never to exchange, alter, reconcile you, your the heart from, away from body
Hi:36:28b Hi_36:28b_1 Hi_36:28b_2 Hi_36:28b_3 Hi_36:28b_4 Hi_36:28b_5 Hi_36:28b_6 Hi_36:28b_7 Hi_36:28b_8 Hi_36:28b_9 Hi_36:28b_10 Hi_36:28b_11 Hi_36:28b_12 Hi_36:28b_13 Hi_36:28b_14 Hi_36:28b_15
Hi:36:28b x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:36:29 καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης, ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ,
Hi:36:29 And though one should understand the outspreadings of the clouds, or the measure of his tabernacle; (Job 36:29 Brenton)
Hi:36:29 A kto pojmuje warstwę chmur i huk niebieskiego namiotu? (Job 36:29 BT_4)
Hi:36:29 καὶ ἐὰν συνῇ ἀπεκτάσεις νεφέλης, ἰσότητα σκηνῆς αὐτοῦ,
Hi:36:29 καί ἐάν (εἰ ἄν) σύν·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. συν+(εσ)-/συν+(εσ)-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -)   νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἰσότη[τ]ς, -ητος, ἡ σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:36:29 I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By być razem z; by rozumieć Chmura Równość Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan On/ona/to/to samo
Hi:36:29 kai\ e)a\n sunE=| a)pekta/seis nefe/lEs, i)so/tEta skEnE=s au)tou=,
Hi:36:29 kai ean synE apektaseis nefelEs, isotEta skEnEs autu,
Hi:36:29 C C V9_PAS3S N3I_APF N1_GSF N3H_APF N1_GSF RD_GSM
Hi:36:29 and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to be together with; to understand ć cloud equality tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth he/she/it/same
Hi:36:29 and if-ever he/she/it-should-be-BE-ing-TOGETHER-WITH; he/she/it-should-UNDERSTand, you(sg)-should-be-UNDERSTand-ed   cloud (gen) equality (acc) tent (gen) him/it/same (gen)
Hi:36:29 Hi_36:29_1 Hi_36:29_2 Hi_36:29_3 Hi_36:29_4 Hi_36:29_5 Hi_36:29_6 Hi_36:29_7 Hi_36:29_8
Hi:36:29 x x x x x x x x
Hi:36:30 ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ’ αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν.
Hi:36:30 behold he will stretch his bow against him, and he covers the bottom of the sea. (Job 36:30 Brenton)
Hi:36:30 On, Najwyższy, ogniem zieje i zakrywa podstawy morza. (Job 36:30 BT_4)
Hi:36:30 ἰδοὺ ἐκτείνει ἐπ’ αὐτὸν ηδω καὶ ῥιζώματα τῆς θαλάσσης ἐκάλυψεν.
Hi:36:30 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-)
Hi:36:30 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Morze By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany
Hi:36:30 i)dou\ e)ktei/nei e)p’ au)to\n EdO kai\ r(iDZO/mata tE=s Tala/ssEs e)ka/luPSen.
Hi:36:30 idu ekteinei ep’ auton EdO kai riDZOmata tEs TalassEs ekalyPSen.
Hi:36:30 I V1_PAI3S P RD_ASM N_AS C N3M_APN RA_GSF N1S_GSF VAI_AAI3S
Hi:36:30 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to extend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć and also, even, namely ć the sea to cover cloak, veiled, muffled
Hi:36:30 be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-is-EXTEND-ing, you(sg)-are-being-EXTEND-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)   and   the (gen) sea (gen) he/she/it-COVER-ed
Hi:36:30 Hi_36:30_1 Hi_36:30_2 Hi_36:30_3 Hi_36:30_4 Hi_36:30_5 Hi_36:30_6 Hi_36:30_7 Hi_36:30_8 Hi_36:30_9 Hi_36:30_10
Hi:36:30 x x x x x x x x x x
Hi:36:31 ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς, δώσει τροφὴν τῷ ἰσχύοντι.
Hi:36:31 For by them he will judge the nations: he will give food to him that has strength. (Job 36:31 Brenton)
Hi:36:31 Tak utrzymuje ludzi i żywność im daje obficie. (Job 36:31 BT_4)
Hi:36:31 ἐν γὰρ αὐτοῖς κρινεῖ λαούς, δώσει τροφὴν τῷ ἰσχύοντι.
Hi:36:31 ἐν γάρ αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τροφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -)
Hi:36:31 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie By dawać Żywność By mieć siła
Hi:36:31 e)n ga\r au)toi=s krinei= laou/s, dO/sei trofE\n tO=| i)sCHu/onti.
Hi:36:31 en gar autois krinei laus, dOsei trofEn tO isCHyonti.
Hi:36:31 P x RD_DPM VF2_FAI3S N2_APM VF_FAI3S N1_ASF RA_DSM V1_PAPDSM
Hi:36:31 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people to give food the to have strength
Hi:36:31 in/among/by (+dat) for them/same (dat) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) peoples (acc) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) food (acc) the (dat) while HAVE-ing-STRENGTH (dat)
Hi:36:31 Hi_36:31_1 Hi_36:31_2 Hi_36:31_3 Hi_36:31_4 Hi_36:31_5 Hi_36:31_6 Hi_36:31_7 Hi_36:31_8 Hi_36:31_9
Hi:36:31 x x x x x x x x x
Hi:36:32 ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν φῶς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι·
Hi:36:32 He has hidden the light in his hands, and given charge concerning it to the interposing cloud. (Job 36:32 Brenton)
Hi:36:32 Błyskawicą zbrojne ma ręce, wskazuje jej cel oznaczony, (Job 36:32 BT_4)
Hi:36:32 ἐπὶ χειρῶν ἐκάλυψεν φῶς καὶ ἐνετείλατο περὶ αὐτῆς ἐν ἀπαντῶντι·
Hi:36:32 ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) περί αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -)
Hi:36:32 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka; gorzej By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Lekki {Jasny} I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By spotykać
Hi:36:32 e)pi\ CHeirO=n e)ka/luPSen fO=s kai\ e)netei/lato peri\ au)tE=s e)n a)pantO=nti·
Hi:36:32 epi CHeirOn ekalyPSen fOs kai eneteilato peri autEs en apantOnti·
Hi:36:32 P N3_GPF VAI_AAI3S N3T_ASN C VAI_AMI3S P RD_GSF P V3_PAPDSM
Hi:36:32 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand; worse to cover cloak, veiled, muffled light and also, even, namely to enjoin command about (+acc,+gen) he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to encounter
Hi:36:32 upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (gen); worse ([Adj] nom) he/she/it-COVER-ed light (nom|acc|voc) and he/she/it-was-ENJOIN-ed about (+acc,+gen) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) while ENCOUNTER-ing (dat)
Hi:36:32 Hi_36:32_1 Hi_36:32_2 Hi_36:32_3 Hi_36:32_4 Hi_36:32_5 Hi_36:32_6 Hi_36:32_7 Hi_36:32_8 Hi_36:32_9 Hi_36:32_10
Hi:36:32 x x x x x x x x x x
Hi:36:33 ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ· κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας.
Hi:36:33 The Lord will declare concerning this to his friend: but there is a portion also for unrighteousness. (Job 36:33 Brenton)
Hi:36:33 głos przeciw niemu wydaje: zazdrosny gniew na nieprawość. (Job 36:33 BT_4)
Hi:36:33 ἀναγγελεῖ περὶ αὐτοῦ φίλον αὐτοῦ· κτῆσις καὶ περὶ ἀδικίας.
Hi:36:33 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) περί αὐτός αὐτή αὐτό φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό   καί περί ἀ·δικία, -ας, ἡ
Hi:36:33 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Zły uczynki
Hi:36:33 a)naggelei= peri\ au)tou= fi/lon au)tou=· ktE=sis kai\ peri\ a)diki/as.
Hi:36:33 anangelei peri autu filon autu· ktEsis kai peri adikias.
Hi:36:33 VF2_FAI3S P RD_GSM A1_ASM RD_GSM N3I_NSF C P N1A_GSF
Hi:36:33 to proclaim proclaim, report about (+acc,+gen) he/she/it/same friend companion he/she/it/same ć and also, even, namely about (+acc,+gen) wrongdoing
Hi:36:33 he/she/it-will-PROCLAIM, you(sg)-will-be-PROCLAIM-ed (classical) about (+acc,+gen) him/it/same (gen) friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and about (+acc,+gen) wrongdoing (gen), wrongdoings (acc)
Hi:36:33 Hi_36:33_1 Hi_36:33_2 Hi_36:33_3 Hi_36:33_4 Hi_36:33_5 Hi_36:33_6 Hi_36:33_7 Hi_36:33_8 Hi_36:33_9
Hi:36:33 x x x x x x x x x