STRONA GŁÓWNA SEPTUAGINTY

 

Strona główna projektu biblijnego   Historia projektu      Numeracja Stronga dla LXX i NT   Ciekawe linki z LXX   LXX publikacje drukowane    Podziękowania

Interlinearna wersja Septuaginty, którą prezentuję na tej stronie, jest owocem nie tylko żmudnej pracy (ok. 3000 godzin spędzonych przeze mnie przy komputerze), ale także wysiłku wielu wspaniałych ludzi, którzy także poświęcali swój czas, użyczali mi swoich materiałów lub dawali zgodę na ich umieszczenie w zmodyfikowanej postaci. Zacznę może od Pana Ralpha Hancocka (Anglia), który pozwolił mi na wykorzystanie opracowanej przez niego wersji Septuaginty. Bez tej zgody to dzieło nie byłoby możliwe. Również bardzo cenne było udzielenie mi zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych na portalu biblinym http://www.katabiblon.com/ przez Pana Thomasa Moore'a. Materiały z portalu Katabiblon zostały bardzo umiejętnie zaadaptowane przez Rafała Toborka (autora programu biblijnego rBiblia), którego cenne skrypty mogłem wykorzystać w obecnej wersji LXX. Podobnie, jak w poprzednich modułach , także w obecnym niezastąpiona była pomoc specjalistów od Excela z portalu excelforum.pl, (dziękuję zwłaszcza ekspertom Apollo, Kaper, Mkkk23, Tajan, Trebor, Ogrzech, Incognito, Artik, Oshon i wielu innym) którzy nie tylko wykazali się wyjątkową wiedzą, ale i cierpliwością do moich próśb o kolejne makra w języku VBA. Wydawnictwu Pallotinum dziękuję za wyrażenie zgody na umieszczenie w projekcie tekstu Biblii Tysiąclecia (wer. 4), Johnowi Isettowi z Biblos.com za tekst Septuaginty w tłumaczeniu Brentona, Fundacji "Wrota Nadziei" i "Śląskiemu Towarzystwu Biblijnemu" za udzielenie zgody na umieszczenie tekstów biblijnych (niestety w obecnej wersji Septuaginty ze względów czasowych nie udało mi się ich na razie umieścić), Panu Richardowi Thompsonowi z Wesley Center za zgodę na wykorzystanie tłumaczenia Psalmów Salomona.

Obecna wersja Septuaginty jest częścią większego projektu LXX-NT, nad którym pracuję i który od początku był moim zamiarem. Wersja docelowa będzie zawierała obie części Biblii wraz z moźliwością wyszukiwania danych, w tym numerację Stronga i numerację wszystkich wyrazów LXX i NT.

OTWIERANIE ROZDZIAŁÓW I POJEDYNCZYCH WERSETÓW SEPTUAGINTY

Na stronie głównej projektu można otworzyć wszystkie rozdziały i wersety od Księgi Rodzaju do Księgi Apokalipsy. Poniżej otwieramy tylko rozdziały i wersety z ksiąg umieszczonych w Septuagincie.

Opis poszczególnych linii w projekcie

PS_109

linia nr 1  1 - tekst grecki LXX (Ralpha Hancocka - oparty na edycji Rahlfsa)
linia nr 2 2 - tłumaczenie angielskie XIX wiek (Brenton)
linia nr 3 3 - Biblia Tysiąclecia  -wersja 4 (Nota Bene: Biblia Tysiąclecia, poza księgami deuterokanonicznymi, jest generalnie tłumaczeniem z oryginału hebrajskiego a nie greckiej Septuaginty.)
linia nr 4 4 - werset grecki rozbity na wyrazy
linia nr 5 5 -  słowo podstawowe, hasłowe słowa odmienionego (tego słowa szukamy w słownikach np. Stronga)
linia nr 6 6 - tłumaczenie automatyczne (google translator) słowa greckiego na polski (via angielski)
linia nr 7 7 - transliteracja słowa greckiego (wg systemu CCAT -http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/0-betacode.txt       -     ale spolszczona przeze mnie)
linia nr 8 8 - transkrypcja fonetyczna każdego słowa (moje opracowanie)
linia nr 9 9 - kod gramatyczny (później go opracuję - na razie można korzystać z wersji angielskiej  (http://ccat.sas.upenn.edu/gopher/text/religion/biblical/lxxmorph/)
linia nr 10 10 - tłumaczenie angielskie 1 ze strony http://www.katabiblon.com/
linia nr 11 11 - tłumaczenie angielskie 2 (kontekstowe) ze strony http://www.katabiblon.com/
linia nr 12 12 - numer greckiego wyrazu w zdaniu oryginalnym (np. wpis Ps_109:1_3  oznacza, że jest to 3ci kolejny  wyraz w wersecie Księgi Psalmów 109:1)

Porównajmy zawartość tej ramki z kolumną, w której znajduje się wyraz 6ty KYRIOS (Ps_109:1_6)

Ps 109 leksykon

Powyższa ramka pokazuje definicję słowa κύριος (KYRIOS =PAN) ze strony http://www.katabiblon.com/ (PSALM 109) Linia 6 projektu (tłumaczenie automatyczne) jest tłumaczeniem tekstu angielskiego znajdującego się w ostatnim wierszu ramki ( znaki zapytania oznaczają, że w tym miejscu znajduje sie tekst grecki ,z którym najwyraźniej któryś ze skryptów uzytych w projekcie sobie nie poradził)

Innymi słowy, jeśli ktoś zna język angielski a tłumaczenie automatyczne dla jakiegoś słowa greckiego jest niezrozumiałe, to powinien otworzyć portal http://www.katabiblon.com/ wybrać link Greek Septuagintt, następnie powinien wybrać Księgę i rozdział. Po wybraniu rozdziału nalezy wyszukać właściwy werset i słowo i kliknąć na to słowo. Pojawi się ramka taka, jak powyżej dla wersetu Ps 109,1 wyraz 6ty.