Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 2,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃                                            
Lb 2,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron le mor                                            
Lb 2,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn lmr                                            
Lb 2,1 Potem Pan przemwi do Mojesza i Aarona tymi sowami:                                                  
Lb 2,2 אִישׁ עַל־דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִנֶּגֶד סָבִיב לְאֹהֶל־מוֹעֵד יַחֲנוּ׃                              
Lb 2,2 isz al - Dig lo we o tot le wet a wo tam ja Ha nu Be ne jis ra el min ne ged sa wiw le o hel - mo ed ja Ha nu                              
Lb 2,2 `al-Digl btt lbêt btm yaHnû Bnê yiSrl minneºged sbb l|hel-m`d yaHnû                              
Lb 2,2 Niech Izraelici rozbij namioty, kady pod swoj chorgwi, pod znakami swoich rodw, dokoa Namiotu Spotkania, ale w pewnym oddaleniu.                                            
Lb 2,3 וְהַחֹנִים קֵדְמָה מִזְרָחָה דֶּגֶל מַחֲנֵה יְהוּדָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי יְהוּדָה נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב׃                              
Lb 2,3 we ha Ho nim qed ma miz ra Ha De gel ma Ha ne je hu da le ci wo tam we na si liw ne je hu da naH szon Ben - am mi na daw                              
Lb 2,3 whaHnm qºdm mizrºH Deºgel maHn yhûd lcibtm wnS libnê yhûd naHn Ben-`ammndb                              
Lb 2,3 Od wschodu rozbije obz Juda, stosownie do oddziaw swoich zastpw, a wodzem synw Judy bdzie Nachszon, syn Amminadaba.                                            
Lb 2,4 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְשִׁבְעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,4 u ce wa o u fe qu de hem ar Ba a we szi wim e lef we szesz me ot                                        
Lb 2,4 ûcb ûpqùdêhem arB` wib`m eºlep w mt                                        
Lb 2,4 Wojsko jego wedug spisu liczy siedemdziesit cztery tysice szeciuset.                                                
Lb 2,5 וְהַחֹנִים עָלָיו מַטֵּה יִשָּׂשכָר וְנָשִׂיא לִבְנֵי יִשָּׂשכָר נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר׃                                    
Lb 2,5 we ha Ho nim a law mat te jis saJ char we na si liw ne jis saJ char ne ta nel Ben - cu ar                                    
Lb 2,5 whaHnm `lyw ma yiSSJkr wnS libnê yiSSJkr ntanl Ben-cû`r                                    
Lb 2,5 Obok nich zajmie miejsce pokolenie Issachara, ktrego wodzem ma by Netaneel, syn Suara.                                              
Lb 2,6 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדָיו אַרְבָּעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,6 u ce wa o u fe qu daw ar Ba a wa Ha misz szim e lef we ar Ba me ot s                                      
Lb 2,6 ûcb ûpqùdyw arB` waHmim eºlep warBa` mt s                                      
Lb 2,6 Wojsko jego wedug spisu liczy pidziesit cztery tysice czterystu.                                                
Lb 2,7 מַטֵּה זְבוּלֻן וְנָשִׂיא לִבְנֵי זְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן׃                                        
Lb 2,7 mat te ze wu lun we na si liw ne ze wu lun e li aw Ben - He lon                                        
Lb 2,7 ma zbûlùn wnS libnê zbûlùn lb Ben-Hln                                        
Lb 2,7 Nastpnie pokolenie Zabulona, a wodzem synw Zabulona bdzie Eliab, syn Chelona.                                                
Lb 2,8 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדָיו שִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,8 u ce wa o u fe qu daw szi wa wa Ha misz szim e lef we ar Ba me ot                                        
Lb 2,8 ûcb ûpqùdyw ib` waHmim eºlep warBa` mt                                        
Lb 2,8 Wojsko jego wedug spisu liczy pidziesit siedem tysicy czterystu.                                                
Lb 2,9 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה יְהוּדָה מְאַת אֶלֶף וּשְׁמֹנִים אֶלֶף וְשֵׁשֶׁת־אֲלָפִים וְאַרְבַּע־מֵאוֹת לְצִבְאֹתָם רִאשֹׁנָה יִסָּעוּ׃                              
Lb 2,9 Kal - haP Pe qu dim le ma Ha ne je hu da me at e lef u sze mo nim e lef we sze szet - a la fim we ar Ba - me ot le ci wo tam ri szo na jis sa u s                            
Lb 2,9 K|l-haPPqùdm lmaHn yhûd mat eºlep ûmnm eºlep w|et-lpm warBa`-mt lcibtm rin yissº`û s                            
Lb 2,9 Wszystkich spisanych w obozie Judy wedug ich zastpw - sto osiemdziesit sze tysicy czterystu. Oni pierwsi bd zwija namioty.                                            
Lb 2,10 דֶּגֶל מַחֲנֵה רְאוּבֵן תֵּימָנָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר׃                                  
Lb 2,10 De gel ma Ha ne re u wen Te ma na le ci wo tam we na si liw ne re u wen e li cur Ben - sze de ur                                  
Lb 2,10 Deºgel maHn rûbn Têmºn lcibtm wnS libnê rûbn lcûr Ben-dêûr                                  
Lb 2,10 Od poudniowej strony [bdzie] chorgiew obozu Rubena [rozoonego] wedug swoich zastpw, a wodzem synw Rubena bdzie Elisur, syn Szedeura.                                          
Lb 2,11 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדָיו שִׁשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,11 u ce wa o u fe qu daw szisz sza we ar Ba im e lef wa Ha mesz me ot                                        
Lb 2,11 ûcb ûpqùdyw i warB`m eºlep waHm mt                                        
Lb 2,11 Wojsko jego wedug spisu liczy czterdzieci sze tysicy piciuset.                                                
Lb 2,12 וְהַחוֹנִם עָלָיו מַטֵּה שִׁמְעוֹן וְנָשִׂיא לִבְנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֻמִיאֵל בֶּן־צוּרִי־שַׁדָּי׃                                    
Lb 2,12 we ha Ho nim a law mat te szi mon we na si liw ne szi mon sze lu mi el Ben - cu ri - szaD Daj                                    
Lb 2,12 whaHnìm `lyw ma im`n wnS libnê im`n lùml Ben-cûr|-aDDy                                    
Lb 2,12 Obok nich rozbije obz pokolenie Symeona. Wodzem synw Symeona bdzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.                                              
Lb 2,13 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,13 u ce wa o u fe qu de hem Ti sza wa Ha misz szim e lef u sze losz me ot                                        
Lb 2,13 ûcb ûpqùdêhem Ti` waHmim eºlep ûl mt                                        
Lb 2,13 Wojsko jego wedug spisu liczy pidziesit dziewi tysicy trzystu.                                                
Lb 2,14 וּמַטֵּה גָּד וְנָשִׂיא לִבְנֵי גָד אֶלְיָסָף בֶּן־רְעוּאֵל׃                                        
Lb 2,14 we mat te Gad we na si liw ne gad el ja saf Ben - re u el                                        
Lb 2,14 wma Gd wnS libnê gd elysp Ben-r`ûl                                        
Lb 2,14 Nastpnie pokolenie Gada. Wodzem synw Gada bdzie Eliasaf, syn Deuela.                                                
Lb 2,15 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים׃                                      
Lb 2,15 u ce wa o u fe qu de hem Ha misz sza we ar Ba im e lef we szesz me ot wa Ha misz szim                                      
Lb 2,15 ûcb ûpqùdêhem Hmi warB`m eºlep w mt waHmim                                      
Lb 2,15 Wojsko jego wedug spisu liczy czterdzieci pi tysicy szeset pidziesiciu.                                                
Lb 2,16 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה רְאוּבֵן מְאַת אֶלֶף וְאֶחָד וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע־מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים לְצִבְאֹתָם וּשְׁנִיִּם יִסָּעוּ׃                            
Lb 2,16 Kal - haP Pe qu dim le ma Ha ne re u wen me at e lef we e Had wa Ha misz szim e lef we ar Ba - me ot wa Ha misz szim le ci wo tam u sze nij jim jis sa u s                          
Lb 2,16 K|l-haPPqùdm lmaHn rûbn mat eºlep weHd waHmim eºlep warBa`-mt waHmim lcibtm ûniyyìm yissº`û s                          
Lb 2,16 Wszystkich spisanych w obozie Rubena byo wedug ich zastpw sto pidziesit jeden tysicy czterystu pidziesiciu. Jako drudzy bd zwija namioty.                                          
Lb 2,17 וְנָסַע אֹהֶל־מוֹעֵד מַחֲנֵה הַלְוִיִּם בְּתוֹךְ הַמַּחֲנֹת כַּאֲשֶׁר יַחֲנוּ כֵּן יִסָּעוּ אִישׁ עַל־יָדוֹ לְדִגְלֵיהֶם׃                            
Lb 2,17 we na sa o hel - mo ed ma Ha ne ha le wij jim Be toch ham ma Ha not Ka a szer ja Ha nu Ken jis sa u isz al - ja do le dig le hem s                          
Lb 2,17 wnsa` |hel-m`d maHn halwiyyìm Btk ha|mmaHnt Kaer yaHnû Kn yissº`û `al-yd ldiglêhem s                          
Lb 2,17 Potem wyruszy Namiot Spotkania - obz lewitw w rodku innych obozw - wedug tego, jak rozbijali namioty, tak te rusza bd, kady na swoim miejscu, pod swoj chorgwi.                                          
Lb 2,18 דֶּגֶל מַחֲנֵה אֶפְרַיִם לְצִבְאֹתָם יָמָּה וְנָשִׂיא לִבְנֵי אֶפְרַיִם אֱלִישָׁמָע בֶּן־עַמִּיהוּד׃                                  
Lb 2,18 De gel ma Ha ne ef ra jim le ci wo tam jam ma we na si liw ne ef ra jim e li sza ma Ben - am mi hud                                  
Lb 2,18 Deºgel maHn epraºyim lcibtm yºmm wnS libnê epraºyim lm` Ben-`ammhûd                                  
Lb 2,18 Od zachodu [bdzie] chorgiew obozu Efraima [rozoonego] wedug swoich zastpw. Wodzem synw Efraima bdzie Eliszama, syn Ammihuda.                                            
Lb 2,19 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                          
Lb 2,19 u ce wa o u fe qu de hem ar Ba im e lef wa Ha mesz me ot                                          
Lb 2,19 ûcb ûpqùdêhem arB`m eºlep waHm mt                                          
Lb 2,19 Wojsko jego wedug spisu liczy czterdzieci tysicy piciuset.                                                
Lb 2,20 וְעָלָיו מַטֵּה מְנַשֶּׁה וְנָשִׂיא לִבְנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצוּר׃                                      
Lb 2,20 we a law mat te me nasz sze we na si liw ne me nasz sze Gam li el Ben - Pe dah cur                                      
Lb 2,20 w`lyw ma mnaè wnS libnê mnaè Gamll Ben-Pdhcûr                                      
Lb 2,20 Obok nich pokolenie Manassesa: wodzem synw Manassesa bdzie Gamliel, syn Pedahsura.                                              
Lb 2,21 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וּמָאתָיִם׃                                          
Lb 2,21 u ce wa o u fe qu de hem sze na jim u sze lo szim e lef u ma ta jim                                          
Lb 2,21 ûcb ûpqùdêhem naºyim ûlm eºlep ûmtºyim                                          
Lb 2,21 Wojsko jego wedug spisu liczy trzydzieci dwa tysice dwustu.                                                
Lb 2,22 וּמַטֵּה בִּנְיָמִן וְנָשִׂיא לִבְנֵי בִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן־גִּדְעֹנִי׃                                        
Lb 2,22 u mat te Bin ja min we na si liw ne win ja min a wi dan Ben - Gi do ni                                        
Lb 2,22 ûma Binymìn wnS libnê binymìn bdn Ben-Gid`n                                        
Lb 2,22 Wreszcie pokolenie Beniamina: wodzem synw Beniamina bdzie Abidan, syn Gideoniego.                                              
Lb 2,23 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,23 u ce wa o u fe qu de hem Ha misz sza u sze lo szim e lef we ar Ba me ot                                        
Lb 2,23 ûcb ûpqùdêhem Hmi ûlm eºlep warBa` mt                                        
Lb 2,23 Wojsko jego wedug spisu liczy trzydzieci pi tysicy czterystu.                                                
Lb 2,24 כָּל־הַפְּקֻדִים לְמַחֲנֵה אֶפְרַיִם מְאַת אֶלֶף וּשְׁמֹנַת־אֲלָפִים וּמֵאָה לְצִבְאֹתָם וּשְׁלִשִׁים יִסָּעוּ׃                                  
Lb 2,24 Kal - haP Pe qu dim le ma Ha ne ef ra jim me at e lef u sze mo nat - a la fim u me a le ci wo tam u sze li szim jis sa u s                                
Lb 2,24 K|l-haPPqùdm lmaHn epraºyim mat eºlep ûm|nat-lpm ûm lcibtm ûlìm yissº`û s                                
Lb 2,24 Wszystkich spisanych w obozie Efraima wedug ich zastpw byo sto osiem tysicy stu. Oni jako trzeci bd zwija namioty.                                            
Lb 2,25 דֶּגֶל מַחֲנֵה דָן צָפֹנָה לְצִבְאֹתָם וְנָשִׂיא לִבְנֵי דָן אֲחִיעֶזֶר בֶּן־עַמִּישַׁדָּי׃                                  
Lb 2,25 De gel ma Ha ne dan ca fo na le ci wo tam we na si liw ne dan a Hi e zer Ben - am mi szaD Daj                                  
Lb 2,25 Deºgel maHn dn cpºn lcibtm wnS libnê dn H`eºzer Ben-`amm|aDDy                                  
Lb 2,25 Od pnocy, stosownie do swoich oddziaw, [bdzie] chorgiew obozu Dana [rozoonego] wedug swoich zastpw. Wodzem synw Dana bdzie Achijezer, syn Ammiszaddaja.                                          
Lb 2,26 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְשִׁשִּׁים אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,26 u ce wa o u fe qu de hem sze na jim we szisz szim e lef u sze wa me ot                                        
Lb 2,26 ûcb ûpqùdêhem naºyim wim eºlep ûba` mt                                        
Lb 2,26 Liczba jego wojska wedug obliczenia wynosi szedziesit dwa tysice siedmiuset.                                                
Lb 2,27 וְהַחֹנִים עָלָיו מַטֵּה אָשֵׁר וְנָשִׂיא לִבְנֵי אָשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן־עָכְרָן׃                                    
Lb 2,27 we ha Ho nim a law mat te a szer we na si liw ne a szer Pa gi el Ben - och ran                                    
Lb 2,27 whaHnm `lyw ma r wnS libnê r Pag`l Ben-`okrn                                    
Lb 2,27 Obok nich rozbije obz pokolenie Asera. Wodzem synw Asera bdzie Pagiel, syn Okrana.                                              
Lb 2,28 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם אֶחָד וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,28 u ce wa o u fe qu de hem e Had we ar Ba im e lef wa Ha mesz me ot                                        
Lb 2,28 ûcb ûpqùdêhem eHd warB`m eºlep waHm mt                                        
Lb 2,28 Wojsko jego wedug spisu liczy czterdzieci jeden tysicy piciuset.                                                
Lb 2,29 וּמַטֵּה נַפְתָּלִי וְנָשִׂיא לִבְנֵי נַפְתָּלִי אֲחִירַע בֶּן־עֵינָן׃                                        
Lb 2,29 u mat te naf Ta li we na si liw ne naf Ta li a Hi ra Ben - e nan                                        
Lb 2,29 ûma napTl wnS libnê napTl Hra` Ben-`ênn                                        
Lb 2,29 W kocu pokolenie Neftalego. Wodzem synw Neftalego bdzie Achira, syn Enana.                                                
Lb 2,30 וּצְבָאוֹ וּפְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת׃                                        
Lb 2,30 u ce wa o u fe qu de hem sze lo sza wa Ha misz szim e lef we ar Ba me ot                                        
Lb 2,30 ûcb ûpqùdêhem l waHmim eºlep warBa` mt                                        
Lb 2,30 Wojsko jego wedug spisu liczy pidziesit trzy tysice czterystu.