Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 6,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 6,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 6,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 6,1 Przemwi znowu Pan do Mojesza tymi sowami:                                                  
Lb 6,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אוֹ־אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לַיהוה׃                          
Lb 6,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem isz o - isz sza Ki jaf li lin Dor ne der na zir le haz zir ljhwh(la do naj)                          
Lb 6,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem |-i K yaplì linDr neºder nzr lhazzr lyhwh(la|dny)                          
Lb 6,2 Tak mw do Izraelitw: gdy jaki mczyzna lub kobieta zoy lub nazireatu, aby si powici dla Pana,                                              
Lb 6,3 מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתֶּה וְכָל־מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וַעֲנָבִים לַחִים וִיבֵשִׁים לֹא יֹאכֵל׃                  
Lb 6,3 mij ja jin we sze char jaz zir Ho mec ja jin we Ho mec sze char lo jisz Te we chol - misz rat a na wim lo jisz Te wa a na wim la Him wi we szim lo jo chel                  
Lb 6,3 miyyaºyin wkr yazzr Hºmec yaºyin wHºmec kr l yiTè wkol-mirat `nbm l yiTè wa`nbm laHm wbm l ykl                  
Lb 6,3 musi si powstrzyma od wina i sycery, nie moe uywa octu winnego i octu z sycery ani soku z winogron; nie wolno mu je winogron zarwno wieych, jak i suszonych.                                          
Lb 6,4 כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יֵעָשֶׂה מִגֶּפֶן הַיַּיִן מֵחַרְצַנִּים וְעַד־זָג לֹא יֹאכֵל׃                              
Lb 6,4 Kol je me niz ro miK Kol a szer je a se miG Ge fen haj ja jin me Har can nim we ad - zag lo jo chel                              
Lb 6,4 Kl ymê nizr miKKl er y`Sè miGGeºpen hayyaºyin mHarcannm w`ad-zg l ykl                              
Lb 6,4 Przez cay czas trwania nazireatu nie bdzie niczego spoywa z winnego szczepu, poczwszy od winogron niedojrzaych a do wytoczyn.                                            
Lb 6,5 כָּל־יְמֵי נֶדֶר נִזְרוֹ תַּעַר לֹא־יַעֲבֹר עַל־רֹאשׁוֹ עַד־מְלֹאת הַיָּמִם אֲשֶׁר־יַזִּיר לַיהוה קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ׃                      
Lb 6,5 Kol - je me ne der niz ro Ta ar lo - ja a wor al - ro szo ad - me lot haj ja mim a szer - jaz zir ljhwh(la do naj) qa dosz jih je GaD Del Pe ra se ar ro szo                      
Lb 6,5 Kol-ymê neºder nizr Taº`ar l-ya`br `al-r `ad-mlt hayymìm er-yazzr lyhwh(ladny) qd yihyè GaDDl Peºra` S`ar r                      
Lb 6,5 Przez cay czas trwania nazireatu noyce nie dotkn jego gowy. Dopki nie upynie okres czasu, na ktry powici si Panu, bdzie wity i ma pozwoli, by wosy jego rosy swobodnie.                                        
Lb 6,6 כָּל־יְמֵי הַזִּירוֹ לַיהוה עַל־נֶפֶשׁ מֵת לֹא יָבֹא׃                                        
Lb 6,6 Kol - je me haz zi ro ljhwh(la do naj) al - ne fesz met lo ja wo                                        
Lb 6,6 Kol-ymê hazzr lyhwh(ladny) `al-neºpe mt l yb                                        
Lb 6,6 W okresie, kiedy jest powicony dla Pana, nie moe si zbliy do adnego trupa.                                                
Lb 6,7 לְאָבִיו וּלְאִמּוֹ לְאָחִיו וּלְאַחֹתוֹ לֹא־יִטַּמָּא לָהֶם בְּמֹתָם כִּי נֵזֶר אֱלֹהָיו עַל־רֹאשׁוֹ׃                                
Lb 6,7 le a wiw u le im mo le a Hiw u le a Ho to lo - jit tam ma la hem Be mo tam Ki ne zer e lo haw al - ro szo                                
Lb 6,7 lbw ûlimm lHw ûlaºHt l-yiamm lhem Bmtm K nºzer lhyw `al-r                                
Lb 6,7 Nawet przy swoim zmarym ojcu, matce, bracie czy siostrze nie moe zacign nieczystoci, gdy nosi na swej gowie [znami] powicenia dla Pana.                                          
Lb 6,8 כֹּל יְמֵי נִזְרוֹ קָדֹשׁ הוּא לַיהוה׃                                          
Lb 6,8 Kol je me niz ro qa dosz hu ljhwh(la do naj)                                          
Lb 6,8 Kl ymê nizr qd lyhwh(la|dny)                                          
Lb 6,8 Podczas caego okresu trwania nazireatu jest powicony dla Pana.                                                
Lb 6,9 וְכִי־יָמוּת מֵת עָלָיו בְּפֶתַע פִּתְאֹם וְטִמֵּא רֹאשׁ נִזְרוֹ וְגִלַּח רֹאשׁוֹ בְּיוֹם טָהֳרָתוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלְּחֶנּוּ׃                        
Lb 6,9 we chi - ja mut met a law Be fe ta Pi tom we tim me rosz niz ro we gil laH ro szo Be jom to h ra to Baj jom hasz sze wi i je gal le Hen nu                        
Lb 6,9 wk|-ymût mt `lyw Bpeºta` Pitm wimm r nizr wgillaH r Bym ohrt Bayym hab` ygallHeºnnû                        
Lb 6,9 Gdyby jednak kto nagle przy nim umar, i sprowadzi [przez to] nieczysto na jego powicon gow, to on ostrzye j w dniu oczyszczenia: ostrzye j dnia sidmego.                                          
Lb 6,10 וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יָבִא שְׁתֵּי תֹרִים אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אֶל־הַכֹּהֵן אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                            
Lb 6,10 u waj jom hasz sze mi ni ja wi szTe to rim o sze ne Be ne jo na el - haK Ko hen el - Pe taH o hel mo ed                            
Lb 6,10 ûbayym hamn ybì trm Bnê yn el-haKKhn el-PeºtaH ºhel m`d                            
Lb 6,10 smego dnia przyniesie dwie synogarlice albo dwa mode gobie kapanowi przy wejciu do Namiotu Spotkania.                                              
Lb 6,11 וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה וְכִפֶּר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל־הַנָּפֶשׁ וְקִדַּשׁ אֶת־רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא׃                        
Lb 6,11 we a sa haK Ko hen e Had le Hat tat we e Had le o la we chiP Per a law me a szer Ha ta al - han na fesz we qiD Dasz et - ro szo Baj jom ha hu                        
Lb 6,11 w`S haKKhn eHd lHat weHd l`l wkiPPer `lyw mer H `al-hannºpe wqiDDa et-r Bayym hahû                        
Lb 6,11 Jednego zoy kapan jako ofiar przebagaln, drugiego za na ofiar caopaln, i dokona przebagania za niego, za win, jak zacign przy zwokach zmarego. W ten dzie zostanie znw gowa jego powicona.                                      
Lb 6,12 וְהִזִּיר לַיהוה אֶת־יְמֵי נִזְרוֹ וְהֵבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן־שְׁנָתוֹ לְאָשָׁם וְהַיָּמִים הָרִאשֹׁנִים יִפְּלוּ כִּי טָמֵא נִזְרוֹ׃                          
Lb 6,12 we hiz zir ljhwh(la do naj) et - je me niz ro we he wi Ke wes Ben - sze na to le a szam we haj ja mim ha ri szo nim jiP Pe lu Ki ta me niz ro                          
Lb 6,12 whizzr lyhwh(la|dny) et-ymê nizr whb KeºbeS Ben-nt lm whayymm hrinm yiPPlû K m nizr                          
Lb 6,12 Powici si znowu dla Pana na czas nazireatu i przyprowadzi baranka rocznego jako ofiar zadouczynienia. Poprzedni jednak okres nie bdzie policzony, gdy splami swoje powicenie.                                        
Lb 6,13 וְזֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר בְּיוֹם מְלֹאת יְמֵי נִזְרוֹ יָבִיא אֹתוֹ אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                              
Lb 6,13 we zot To rat han na zir Be jom me lot je me niz ro ja wi o to el - Pe taH o hel mo ed                              
Lb 6,13 wzt Trat hannzr Bym mlt ymê nizr yb t el-PeºtaH ºhel m`d                              
Lb 6,13 Takie jest prawo dotyczce nazirejczykw. W dniu, kiedy upynie czas nazireatu, przyprowadzi si go ku wejciu do Namiotu Spotkania.                                            
Lb 6,14 וְהִקְרִיב אֶת־קָרְבָּנוֹ לַיהוה כֶּבֶשׂ בֶּן־שְׁנָתוֹ תָמִים אֶחָד לְעֹלָה וְכַבְשָׂה אַחַת בַּת־שְׁנָתָהּ תְּמִימָה לְחַטָּאת וְאַיִל־אֶחָד תָּמִים לִשְׁלָמִים׃                      
Lb 6,14 we hiq riw et - qor Ba no ljhwh(la do naj) Ke wes Ben - sze na to ta mim e Had le o la we chaw sa a Hat Bat - sze na ta Te mi ma le Hat tat we a jil - e Had Ta mim lisz la mim                      
Lb 6,14 whiqrb et-qorBn lyhwh(ladny) KebeS Ben-nt tmm eHd l`l wkabS aHat Bat-nth Tmm lHat wa|yil-eHd Tmm lilmm                      
Lb 6,14 A on przyniesie jako dar ofiarny dla Pana baranka jednorocznego bez skazy na ofiar caopaln, dalej, jednoroczn owieczk bez skazy na ofiar przebagaln i barana bez skazy jako ofiar biesiadn,                                        
Lb 6,15 וְסַל מַצּוֹת סֹלֶת חַלֹּת בְּלוּלֹת בַּשֶּׁמֶן וּרְקִיקֵי מַצּוֹת מְשֻׁחִים בַּשָּׁמֶן וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם׃                              
Lb 6,15 we sal mac cot so let Hal lot Be lu lot Basz sze men u re qi qe mac cot me szu Him Basz sza men u min Ha tam we nis Ke hem                              
Lb 6,15 wsal macct sºlet Hallt Blûlt Baeºmen ûrqqê macct mùHm Baºmen ûminHtm wnisKêhem                              
Lb 6,15 nadto kosz chlebw przanych z najczystszej mki zaprawionej oliw i przane podpomyki pomazane oliw, cznie z przynalen do nich ofiar pokarmow i pynn.                                          
Lb 6,16 וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן לִפְנֵי יהוה וְעָשָׂה אֶת־חַטָּאתוֹ וְאֶת־עֹלָתוֹ׃                                        
Lb 6,16 we hiq riw haK Ko hen lif ne jhwh(a do naj) we a sa et - Hat ta to we et - o la to                                        
Lb 6,16 whiqrb haKKhn lipnê yhwh(dny) w`S et-Hat wet-`lt                                        
Lb 6,16 Kapan zaniesie wszystko przed Pana i zoy ofiar przebagaln oraz ofiar caopalenia.                                                
Lb 6,17 וְאֶת־הָאַיִל יַעֲשֶׂה זֶבַח שְׁלָמִים לַיהוה עַל סַל הַמַּצּוֹת וְעָשָׂה הַכֹּהֵן אֶת־מִנְחָתוֹ וְאֶת־נִסְכּוֹ׃                              
Lb 6,17 we et - ha a jil ja a se ze waH sze la mim ljhwh(la do naj) al sal ham mac cot we a sa haK Ko hen et - min Ha to we et - nis Ko                              
Lb 6,17 wet-haºyil ya`Sè zeºbaH lmm lyhwh(la|dny) `al sal hammacct w`S haKKhn et-minHt wet-nisK                              
Lb 6,17 Barana natomiast zoy jako ofiar biesiadn dla Pana, cznie z koszem chlebw przanych. Kapan zoy potem jego ofiar pokarmow i pynn.                                            
Lb 6,18 וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד אֶת־רֹאשׁ נִזְרוֹ וְלָקַח אֶת־שְׂעַר רֹאשׁ נִזְרוֹ וְנָתַן עַל־הָאֵשׁ אֲשֶׁר־תַּחַת זֶבַח הַשְּׁלָמִים׃                      
Lb 6,18 we gil laH han na zir Pe taH o hel mo ed et - rosz niz ro we la qaH et - se ar rosz niz ro we na tan al - ha esz a szer - Ta Hat ze waH hasz sze la mim                      
Lb 6,18 wgillaH hannzr PeºtaH ºhel m`d et-r nizr wlqaH et-S`ar r nizr wntan `al-h er-TaºHat zeºbaH halmm                      
Lb 6,18 Wtedy u wejcia do Namiotu Spotkania ostrzye nazirejczyk swe powicone wosy i rzuci je w ogie, w ktrym ponie ofiara biesiadna.                                            
Lb 6,19 וְלָקַח הַכֹּהֵן אֶת־הַזְּרֹעַ בְּשֵׁלָה מִן־הָאַיִל וְחַלַּת מַצָּה אַחַת מִן־הַסַּל וּרְקִיק מַצָּה אֶחָד וְנָתַן עַל־כַּפֵּי הַנָּזִיר אַחַר הִתְגַּלְּחוֹ אֶת־נִזְרוֹ׃                  
Lb 6,19 we la qaH haK Ko hen et - haz ze ro a Be sze la min - ha a jil we Hal lat mac ca a Hat min - has sal u re qiq mac ca e Had we na tan al - KaP Pe han na zir a Har hit Gal le Ho et - niz ro                  
Lb 6,19 wlqaH haKKhn et-hazzrª` Bl min-hayìl w|Hallat macc aHat min-hassal ûrqq macc eHd wntan `al-KaPPê hannzr aHar hi|tGallH et-nizr                  
Lb 6,19 Nastpnie wemie kapan ugotowan opatk barana, chleb przany z kosza oraz przany podpomyk i zoy je na rce nazirejczyka, gdy on ju ostrzye swe wosy.                                          
Lb 6,20 וְהֵנִיף אוֹתָם הַכֹּהֵן תְּנוּפָה לִפְנֵי יהוה קֹדֶשׁ הוּא לַכֹּהֵן עַל חֲזֵה הַתְּנוּפָה וְעַל שׁוֹק הַתְּרוּמָה וְאַחַר יִשְׁתֶּה הַנָּזִיר יָיִן׃                
Lb 6,20 we he nif o tam haK Ko hen Te nu fa lif ne jhwh(a do naj) qo desz hu laK Ko hen al Ha ze haT Te nu fa we al szoq haT Te ru ma we a Har jisz Te han na zir ja jin                
Lb 6,20 whnp tm haKKhn Tnûp lipnê yhwh(dny) qºde laKKhn `al Hz haTTnûp w`al q haTTrûm waHar yiTè hannzr yºyin                
Lb 6,20 Kapan darami ofiarnymi wykona gest koysania przed Panem; jest to wity dar naleny kapanowi prcz mostka koysania i uda odoonego na ofiar. Odtd moe nazirejczyk pi wino.                                        
Lb 6,21 זֹאת תּוֹרַת הַנָּזִיר אֲשֶׁר יִדֹּר קָרְבָּנוֹ לַיהוה עַל־נִזְרוֹ מִלְּבַד אֲשֶׁר־תַּשִּׂיג יָדוֹ כְּפִי נִדְרוֹ אֲשֶׁר יִדֹּר כֵּן יַעֲשֶׂה עַל תּוֹרַת נִזְרוֹ׃              
Lb 6,21 zot To rat han na zir a szer jiD Dor qor Ba no ljhwh(la do naj) al - niz ro mil le wad a szer - Tas sig ja do Ke fi nid ro a szer jiD Dor Ken ja a se al To rat niz ro P            
Lb 6,21 zt Trat hannzr er yiDDr qorBn lyhwh(la|dny) `al-nizr millbad er-TaSSg yd Kp nidr er yiDDr Kn ya`Sè `al Trat nizr P            
Lb 6,21 Takie jest prawo odnoszce si tak do nazirejczyka, ktry zoy luby, jak do darw ofiarnych lubowanych Panu, niezalenie od tego, na co go sta. Stosownie do lubu winien wypeni wszystkie prawa swego nazireatu.                                      
Lb 6,22 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 6,22 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 6,22 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 6,22 I mwi znowu Pan do Mojesza tymi sowami:                                                  
Lb 6,23 דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם׃                                  
Lb 6,23 DaB Ber el - a ha ron we el - Ba naw le mor Ko te wa ra chu et - Be ne jis ra el a mor la hem s                                
Lb 6,23 DaBBr e|l-ahrn wel-Bnyw lmr tbrkû et-Bnê yiSrl mr lhem s                                
Lb 6,23 Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie bogosawi Izraelitom. Powiecie im:                                                
Lb 6,24 יְבָרֶכְךָ יהוה וְיִשְׁמְרֶךָ׃                                                
Lb 6,24 je wa re che cha jhwh(a do naj) we jisz me re cha s                                              
Lb 6,24 ybrekk yhwh(dny) wyimreºk s                                              
Lb 6,24 Niech ci Pan bogosawi i strzee.                                                  
Lb 6,25 יָאֵר יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ׃                                            
Lb 6,25 ja er jhwh(a do naj) Pa naw e le cha wi Hun neK Ka s                                          
Lb 6,25 yr yhwh(dny) Pnyw lʺk w|HunneºKK s                                          
Lb 6,25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob, niech ci obdarzy sw ask.                                                
Lb 6,26 יִשָּׂא יהוה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם׃                                        
Lb 6,26 jis sa jhwh(a do naj) Pa naw e le cha we ja sem le cha sza lom s                                      
Lb 6,26 yiSS yhwh(dny) Pnyw lʺk wySm lk lm s                                      
Lb 6,26 Niech zwrci ku tobie oblicze swoje i niech ci obdarzy pokojem.                                                
Lb 6,27 וְשָׂמוּ אֶת־שְׁמִי עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲנִי אֲבָרֲכֵם׃                                          
Lb 6,27 we sa mu et - sze mi al - Be ne jis ra el wa a ni a wa ra chem P                                        
Lb 6,27 wSmû et-m `al-Bnê yiSrl wan brkm P                                        
Lb 6,27 Tak bd wzywa imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im bd bogosawi.                                                

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski