Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 7,1 וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת־הַמִּשְׁכָּן וַיִּמְשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־כֵּלָיו וַיִּמְשָׁחֵם וַיְקַדֵּשׁ אֹתָם׃                      
Lb 7,1 wa je hi Be jom Kal lot mo sze le ha qim et - ham misz Kan waj jim szaH o to wa je qaD Desz o to we et - Kol - Ke law we et - ham miz Be aH we et - Kol - Ke law waj jim sza Hem wa je qaD Desz o tam                      
Lb 7,1 wayh Bym Kallt lhqm et-hammiKn wayyimaH t wayqaDD t wet-Kol-Klyw wet-hammizBªH wet-Kol-Klyw wayyimHm wayqaDD tm                      
Lb 7,1 Gdy ukoczy Mojesz budow przybytku, namaci go i powici wraz ze wszystkimi sprztami; podobnie i otarz razem ze wszystkimi sprztami do niego nalecymi namaci i powici.                                        
Lb 7,2 וַיַּקְרִיבוּ נְשִׂיאֵי יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹתָם הֵם נְשִׂיאֵי הַמַּטֹּת הֵם הָעֹמְדִים עַל־הַפְּקֻדִים׃                              
Lb 7,2 waj jaq ri wu ne si e jis ra el ra sze Bet a wo tam hem ne si e ham mat tot hem ha om dim al - haP Pe qu dim                              
Lb 7,2 wayyaqrºbû nSê yiSrl r䴚ê Bêt btm hm nSê hammat hm h`mdm `al-haPPqùdm                              
Lb 7,2 Wtedy ksita Izraela, gowy poszczeglnych rodw, ksita pokole i przewodniczcy w spisie przynieli swoje dary.                                              
Lb 7,3 וַיָּבִיאוּ אֶת־קָרְבָּנָם לִפְנֵי יהוה שֵׁשׁ־עֶגְלֹת צָב וּשְׁנֵי עָשָׂר בָּקָר עֲגָלָה עַל־שְׁנֵי הַנְּשִׂאִים וְשׁוֹר לְאֶחָד וַיַּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן׃                  
Lb 7,3 waj ja wi u et - qor Ba nam lif ne jhwh(a do naj) szesz - eg lot caw u sze ne a sar Ba qar a ga la al - sze ne han ne si im we szor le e Had waj jaq ri wu o tam lif ne ham misz Kan                  
Lb 7,3 wayybºû et-qorBnm lipnê yhwh(dny) -`eglt cb ûnê `Sr Bqr `gl `al-nê hannSìm wr leHd wayyaqrºbû tm lipnê hammiKn                  
Lb 7,3 Przyprowadzili oni dla Pana: sze krytych wozw i dwanacie wow; przypada wic jeden wz od dwch ksit i po jednym wole od kadego. Przyprowadzili to przed przybytek.                                          
Lb 7,4 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 7,4 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 7,4 wayyºmer yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 7,4 Wwczas rzek Pan do Mojesza:                                                  
Lb 7,5 קַח מֵאִתָּם וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְנָתַתָּה אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם אִישׁ כְּפִי עֲבֹדָתוֹ׃                            
Lb 7,5 qaH me iT Tam we ha ju la a wod et - a wo dat o hel mo ed we na taT Ta o tam el - ha le wij jim isz Ke fi a wo da to                            
Lb 7,5 qaH m|iTTm whyû la`bd et-`bdat ºhel m`d wntaTT tm el-halwiyyìm Kp `bdt                            
Lb 7,5 We to od nich i niech bdzie przeznaczone do uytku w Namiocie Spotkania. Podziel je pomidzy lewitw odpowiednio do ich suby.                                            
Lb 7,6 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הָעֲגָלֹת וְאֶת־הַבָּקָר וַיִּתֵּן אוֹתָם אֶל־הַלְוִיִּם׃                                        
Lb 7,6 waj jiq qaH mo sze et - ha a ga lot we et - haB Ba qar waj jiT Ten o tam el - ha le wij jim                                        
Lb 7,6 wayyiqqaH et-h`glt wet-haBBqr wayyiTTn tm el-halwiyyìm                                        
Lb 7,6 Wzi wic Mojesz wozy i woy i odda je lewitom.                                                  
Lb 7,7 אֵת שְׁתֵּי הָעֲגָלֹת וְאֵת אַרְבַּעַת הַבָּקָר נָתַן לִבְנֵי גֵרְשׁוֹן כְּפִי עֲבֹדָתָם׃                                
Lb 7,7 et szTe ha a ga lot we et ar Ba at haB Ba qar na tan liw ne ger szon Ke fi a wo da tam                                
Lb 7,7 t h`glt wt arBaº`at haBBqr ntan libnê grn Kp `bdtm                                
Lb 7,7 Odpowiednio do ich suby da Gerszonitom dwa wozy i cztery woy.                                                
Lb 7,8 וְאֵת אַרְבַּע הָעֲגָלֹת וְאֵת שְׁמֹנַת הַבָּקָר נָתַן לִבְנֵי מְרָרִי כְּפִי עֲבֹדָתָם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן׃                        
Lb 7,8 we et ar Ba ha a ga lot we et sze mo nat haB Ba qar na tan liw ne me ra ri Ke fi a wo da tam Be jad i ta mar Ben - a ha ron haK Ko hen                        
Lb 7,8 wt arBa` h`glt wt mnat haBBqr ntan libnê mrr Kp `bºdtºm Byad |tmr Be|n-ahrn haKKhn                        
Lb 7,8 Osiem wow i cztery wozy da Merarytom, odpowiednio do ich suby, [jak mieli peni] pod kierunkiem Itamara, syna kapana Aarona.                                            
Lb 7,9 וְלִבְנֵי קְהָת לֹא נָתָן כִּי־עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵהֶם בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ׃                                    
Lb 7,9 we liw ne qe hat lo na tan Ki - a wo dat haq qo desz a le hem BaK Ka tef jis sa u                                    
Lb 7,9 wlibnê qht l ntn K|-`bdat haqqºde `lhem BaKKtp yiSSºû                                    
Lb 7,9 Kehatytom nic nie da, gdy oni mieli powierzon trosk o rzeczy najwitsze, ktre mieli nosi na ramionach.                                              
Lb 7,10 וַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֵת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בְּיוֹם הִמָּשַׁח אֹתוֹ וַיַּקְרִיבוּ הַנְּשִׂיאִם אֶת־קָרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ׃                            
Lb 7,10 waj jaq ri wu han ne si im et Ha nuK Kat ham miz Be aH Be jom him ma szaH o to waj jaq ri wu han ne si im et - qor Ba nam lif ne ham miz Be aH                            
Lb 7,10 wayyaqrºbû hannSìm t HnuKKat hammizBªH Bym himmaH t wayyaqrºbû hannSìm et-qorBnm lipnê hammizBªH                            
Lb 7,10 W dniu powicenia otarza przynieli ksita swoje dary. Gdy je przynieli przed otarz,                                                
Lb 7,11 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם יַקְרִיבוּ אֶת־קָרְבָּנָם לַחֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ׃                            
Lb 7,11 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze na si e Had laj jom na si e Had laj jom jaq ri wu et - qor Ba nam la Ha nuK Kat ham miz Be aH s                          
Lb 7,11 wayyºmer yhwh(dny) el-mè nS eHd layym nS eHd layym yaqrºbû et-qorBnm laHnuKKat hammizBªH s                          
Lb 7,11 rzek Pan do Mojesza: Niech kadego dnia jeden z ksit przyniesie swj dar ofiarny na powicenie otarza.                                              
Lb 7,12 וַיְהִי הַמַּקְרִיב בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֶת־קָרְבָּנוֹ נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב לְמַטֵּה יְהוּדָה׃                                    
Lb 7,12 wa je hi ham maq riw Baj jom ha ri szon et - qor Ba no naH szon Ben - am mi na daw le mat te je hu da                                    
Lb 7,12 wayh hammaqrb Bayym hrin et-qorBn naHn Ben-`ammndb lma yhûd                                    
Lb 7,12 Tym, ktry pierwszego dnia przynis dar ofiarny, by Nachszon, syn Amminadaba z pokolenia Judy.                                              
Lb 7,13 וְקָרְבָּנוֹ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה׃                
Lb 7,13 we qor Ba no qa a rat - Ke sef a Hat sze lo szim u me a misz qa la miz raq e Had Ke sef szi wim sze qel Be sze qel haq qo desz sze ne hem me le im so let Be lu la wasz sze men le min Ha                
Lb 7,13 wqorBn qa|`rat-Keºsep aHat lm ûm miql mizrq eHd Keºsep ib`m eºqel Beºqel haqqºde nêhem mlm sºlet Blûl baeºmen lminH                
Lb 7,13 Jego dar ofiarny stanowiy: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklw oraz czara srebrna wagi siedemdziesiciu syklw - wedug wagi przybytku - obydwie napenione najczystsz mk zaprawion oliw na ofiar pokarmow,                                      
Lb 7,14 כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת׃                                          
Lb 7,14 Kaf a Hat a sa ra za haw me le a qe to ret                                          
Lb 7,14 Kap aHat `Sr zhb ml qºret                                          
Lb 7,14 czasza zota wagi dziesiciu syklw, napeniona kadzidem,                                                  
Lb 7,15 פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָתוֹ לְעֹלָה׃                                      
Lb 7,15 Par e Had Ben - Ba qar a jil e Had Ke wes - e Had Ben - sze na to le o la                                      
Lb 7,15 Par eHd Ben-Bqr aºyil eHd Ke|beS-eHd Ben-nt l`l                                      
Lb 7,15 mody cielec, baran i roczne jagni na ofiar caopaln,                                                  
Lb 7,16 שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת׃                                                
Lb 7,16 se ir - iz zim e Had le Hat tat                                                
Lb 7,16 S`r-`izzm eHd lHat                                                
Lb 7,16 kozio na ofiar przebagaln,                                                  
Lb 7,17 וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתּוּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן נַחְשׁוֹן בֶּן־עַמִּינָדָב׃                        
Lb 7,17 u le ze waH hasz sze la mim Ba qar sze na jim e lim Ha misz sza aT Tu dim Ha misz sza Ke wa sim Be ne - sza na Ha misz sza ze qor Ban naH szon Ben - am mi na daw P                      
Lb 7,17 ûlzeºbaH halmm Bqr nayìm êlìm Hmi `aTTûdm Hmi KbSm Bnê|-n Hmi qorBan naHn Ben-`ammndb P                      
Lb 7,17 wreszcie dwa woy, pi baranw, pi kozw i pi jednorocznych owieczek na ofiar biesiadn. To by dar ofiarny Nachszona, syna Amminadaba.                                            
Lb 7,18 בַּיּוֹם הַשֵּׁנִי הִקְרִיב נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר נְשִׂיא יִשָּׂשכָר׃                                        
Lb 7,18 Baj jom hasz sze ni hiq riw ne ta nel Ben - cu ar ne si jis saJ char                                        
Lb 7,18 Bayym han hiqrb ntanl Ben-cû`r nS yiSSJkr                                        
Lb 7,18 Drugiego dnia przynis dar ofiarny Netaneel, syn Suara, ksi Issacharytw.                                                
Lb 7,19 הִקְרִב אֶת־קָרְבָּנוֹ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה׃              
Lb 7,19 hiq riw et - qor Ba no qa a rat - Ke sef a Hat sze lo szim u me a misz qa la miz raq e Had Ke sef szi wim sze qel Be sze qel haq qo desz sze ne hem me le im so let Be lu la wasz sze men le min Ha              
Lb 7,19 hiqrìb et-qorBn qa|`rat-Keºsep aHat lm ûm miql mizrq eHd Keºsep ib`m eºqel Beºqel haqqºde nêhem mlm sºlet Blûl baeºmen lminH              
Lb 7,19 Jego dar ofiarny stanowiy: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklw, czara srebrna wagi siedemdziesiciu syklw - wedug wagi przybytku - obydwie napenione najczystsz mk zaprawion oliw na ofiar pokarmow,                                      
Lb 7,20 כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת׃                                          
Lb 7,20 Kaf a Hat a sa ra za haw me le a qe to ret                                          
Lb 7,20 Kap aHat `Sr zhb ml qºret                                          
Lb 7,20 czasza zota wagi dziesiciu syklw, napeniona kadzidem;                                                  
Lb 7,21 פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָתוֹ לְעֹלָה׃                                      
Lb 7,21 Par e Had Ben - Ba qar a jil e Had Ke wes - e Had Ben - sze na to le o la                                      
Lb 7,21 Par eHd Ben-Bqr aºyil eHd Ke|beS-eHd Ben-nt l`l                                      
Lb 7,21 mody cielec, baran i jednoroczne jagni na ofiar caopaln,                                                
Lb 7,22 שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת׃                                                
Lb 7,22 se ir - iz zim e Had le Hat tat                                                
Lb 7,22 S`r-`izzm eHd lHat                                                
Lb 7,22 kozio na ofiar przebagaln,                                                  
Lb 7,23 וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתּוּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעָר׃                        
Lb 7,23 u le ze waH hasz sze la mim Ba qar sze na jim e lim Ha misz sza aT Tu dim Ha misz sza Ke wa sim Be ne - sza na Ha misz sza ze qor Ban ne ta nel Ben - cu ar P                      
Lb 7,23 ûlzeºbaH halmm Bqr nayìm êlìm Hmi `aTTûdm Hmi KbSm Bnê-n Hmi qorBan ntanl Ben-cû`r P                      
Lb 7,23 wreszcie dwa woy, pi baranw, pi kozw i pi jednorocznych owieczek na ofiar biesiadn. To by dar ofiarny Netaneela, syna Suara.                                            
Lb 7,24 בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי נָשִׂיא לִבְנֵי זְבוּלֻן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן׃                                        
Lb 7,24 Baj jom hasz sze li szi na si liw ne ze wu lun e li aw Ben - He lon                                        
Lb 7,24 Bayym hal nS libnê zbûlùn lb Ben-Hln                                        
Lb 7,24 Trzeciego dnia <przynis dar ofiarny> ksi Zabulonitw, Eliab, syn Chelona.                                                
Lb 7,25 קָרְבָּנוֹ קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֹלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה׃                
Lb 7,25 qor Ba no qa a rat - Ke sef a Hat sze lo szim u me a misz qa la miz raq e Had Ke sef szi wim sze qel Be sze qel haq qo desz sze ne hem me le im so let Be lu la wasz sze men le min Ha                
Lb 7,25 qorBn qa|`rat-Keºsep aHat lm ûm miql mizrq eHd Keºsep ib`m eºqel Beºqel haqqºde nêhem mlm sºlet Blûl baeºmen lminH                
Lb 7,25 Jego dar ofiarny stanowiy: misa srebrna wagi stu trzydziestu syklw, czara srebrna wagi siedemdziesiciu syklw - wedug wagi przybytku - obydwie napenione najczystsz mk zaprawion oliw na ofiar pokarmow,                                      
Lb 7,26 כַּף אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת׃                                          
Lb 7,26 Kaf a Hat a sa ra za haw me le a qe to ret                                          
Lb 7,26 Kap aHat `Sr zhb ml qºret                                          
Lb 7,26 czasza zota wagi dziesiciu syklw, napeniona kadzidem,                                                  
Lb 7,27 פַּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר אַיִל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שְׁנָתוֹ לְעֹלָה׃                                      
Lb 7,27 Par e Had Ben - Ba qar a jil e Had Ke wes - e Had Ben - sze na to le o la                                      
Lb 7,27 Par eHd Ben-Bqr aºyil eHd Ke|beS-eHd Ben-nt l`l                                      
Lb 7,27 mody cielec, baran i jednoroczne jagni na ofiar caopaln,                                                
Lb 7,28 שְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּאת׃                                                
Lb 7,28 se ir - iz zim e Had le Hat tat                                                
Lb 7,28 S`r-`izzm eHd lHat                                                
Lb 7,28 kozio na ofiar przebagaln,                                                  
Lb 7,29 וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עַתֻּדִים חֲמִשָּׁה כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן׃                        
Lb 7,29 u le ze waH hasz sze la mim Ba qar sze na jim e lim Ha misz sza aT Tu dim Ha misz sza Ke wa sim Be ne - sza na Ha misz sza ze qor Ban e li aw Ben - He lon P                      
Lb 7,29 ûlzeºbaH halmm Bqr nayìm êlìm Hmi `aTTùdm Hmi KbSm Bnê-n Hmi qorBan lb Ben-Hln P                      
Lb 7,29 wreszcie dwa woy, pi baranw, pi kozw, pi jednorocznych owieczek na ofiar biesiadn. To by dar ofiarny Eliaba, syna Chelona.                                            
Lb 7,30 בַּיּוֹם הָרְבִיעִי נָשִׂיא לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדֵיאוּר׃                                        
Lb 7,30 Baj jom ha re wi i na si liw ne re u wen e li cur Ben - sze de ur                                        
Lb 7,30 Bayym hrb` nS libnê rûbn lcûr Ben-dêûr