Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 9,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה בְמִדְבַּר־סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר׃                              
Lb 9,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we mid Bar - si naj Basz sza na hasz sze nit le ce tam me e rec mic ra jim Ba Ho desz ha ri szon le mor                              
Lb 9,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè bmidBar-snay Ban hant lctm meºrec micraºyim BaHºde hrin lmr                              
Lb 9,1 W pierwszym miesicu drugiego roku po wyjciu z Egiptu mwi Pan do Mojesza na pustyni Synaj:                                              
Lb 9,2 וְיַעֲשׂוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ׃                                              
Lb 9,2 we ja a su we ne - jis ra el et - haP Pa saH Be mo a do                                              
Lb 9,2 wya`Sû bnê-yiSrl et-haPPºsaH Bm`d                                              
Lb 9,2 W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzi Pasch.                                                  
Lb 9,3 בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר־יוֹם בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעֲרְבַּיִם תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ בְּמוֹעֲדוֹ כְּכָל־חֻקֹּתָיו וּכְכָל־מִשְׁפָּטָיו תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ׃                            
Lb 9,3 Be ar Ba a a sar - jom Ba Ho desz haz ze Ben ha ar Ba jim Ta a su o to Be mo a do Ke chol - Huq qo taw u che chol - misz Pa taw Ta a su o to                            
Lb 9,3 BarB` `S|r-ym BaHºde hazzè Bên h|`rBaºyim Ta`Sû t Bm`d Kkol-Huqqtyw ûkkol-miPyw Ta`Sû t                            
Lb 9,3 Bdziecie j obchodzi dnia czternastego tego miesica, o zmierzchu. Macie j obchodzi wedug odnoszcych si do niej praw i zwyczajw.                                            
Lb 9,4 וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשֹׂת הַפָּסַח׃                                          
Lb 9,4 wa je daB Ber mo sze el - Be ne jis ra el la a sot haP Pa saH                                          
Lb 9,4 waydaBBr el-Bnê yiSrl la`St haPPºsaH                                          
Lb 9,4 Nakaza wic Mojesz Izraelitom obchodzi Pasch.                                                  
Lb 9,5 וַיַּעֲשׂוּ אֶת־הַפֶּסַח בָּרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּמִדְבַּר סִינָי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃              
Lb 9,5 waj ja a su et - haP Pe saH Ba ri szon Be ar Ba a a sar jom la Ho desz Ben ha ar Ba jim Be mid Bar si naj Ke chol a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze Ken a su Be ne jis ra el              
Lb 9,5 wayya`Sû et-haPPeºsaH Brin BarB` `Sr ym laHºde Bên h`arBaºyim BmidBar sny Kkl er ciww yhwh(dny) et-mè Kn `Sû Bnê yiSrl              
Lb 9,5 Obchodzili j na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesica, o zmierzchu. Izraelici wykonali dokadnie wszystko, co Pan nakaza Mojeszowi.                                          
Lb 9,6 וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם וְלֹא־יָכְלוּ לַעֲשֹׂת־הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּקְרְבוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וְלִפְנֵי אַהֲרֹן בַּיּוֹם הַהוּא׃                  
Lb 9,6 wa je hi a na szim a szer ha ju te me im le ne fesz a dam we lo - jach lu la a sot - haP Pe saH Baj jom ha hu waj jiq re wu lif ne mo sze we lif ne a ha ron Baj jom ha hu                  
Lb 9,6 wayh nm er hyû mm lneºpe dm wl-yklû la`St-haPPeºsaH Bayym hahû wa|yyiqrbû lipnê wlipnê ahrn Bayym hahû                  
Lb 9,6 Znaleli si jednak mowie, ktrzy z powodu [dotknicia] zwok ludzkich zacignli nieczysto i nie mogli w tym dniu obchodzi Paschy. Mowie ci stanli w owym dni przed Mojeszem i Aaronem                                        
Lb 9,7 וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵמָּה אֵלָיו אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִב אֶת־קָרְבַּן יהוה בְּמֹעֲדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                  
Lb 9,7 waj jo me ru ha a na szim ha hem ma e law a naH nu te me im le ne fesz a dam lam ma niG Ga ra le wil Ti haq riw et - qor Ban jhwh(a do naj) Be mo a do Be toch Be ne jis ra el                  
Lb 9,7 wayymrû hnm hhºmm lyw naºHnû mm lneºpe dm lºmm niGGra` lbilT haqrìb et-qorBan yhwh(dny) Bmº`d Btk Bnê yiSrl                  
Lb 9,7 i rzekli do nich: Zacignlimy nieczysto z powodu [dotknicia] zwok ludzkich. Czemu wic mamy by wykluczeni ze zoenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie razem ze wszystkimi Izraelitami?                                        
Lb 9,8 וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֹשֶׁה עִמְדוּ וְאֶשְׁמְעָה מַה־יְצַוֶּה יהוה לָכֶם׃                                      
Lb 9,8 waj jo mer a le hem mo sze im du we esz me a ma - je caw we jhwh(a do naj) la chem P                                    
Lb 9,8 wayyºmer lhem `imdû wem` mà-ycawwè yhwh(dny) lkem P                                    
Lb 9,8 A Mojesz im odpowiedzia: Zaczekajcie, a ja posucham, co Pan wzgldem was rozporzdzi.                                               
Lb 9,9 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 9,9 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 9,9 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 9,9 Pan w ten sposb przemwi do Mojesza:                                                  
Lb 9,10 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִישׁ אִישׁ כִּי־יִהְיֶה־טָמֵא לָנֶפֶשׁ אוֹ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוֹ לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוה׃                    
Lb 9,10 DaB Ber el - Be ne jis ra el le mor isz isz Ki - jih je - ta me la ne fesz o we de rech re Ho qa la chem o le do ro te chem we a sa fe saH ljhwh(la do naj)                    
Lb 9,10 DaBBr el-Bnê yiSrl lmr K-yihyè|-m lneºpe bdeºrek rHq lkem ldrºtêkeºm w`ºS peºsaH lyhwh(ladny)                    
Lb 9,10 Tak mw do Izraelitw: Jeli kto z was albo z waszych potomkw zacignie nieczysto przy zwokach albo bdzie w tym czasie odbywa dalek podr, winien [mimo to] obchodzi Pasch dla Pana.                                        
Lb 9,11 בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל־מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ׃                              
Lb 9,11 Ba Ho desz hasz sze ni Be ar Ba a a sar jom Ben ha ar Ba jim ja a su o to al - mac cot u me ro rim jo che lu hu                              
Lb 9,11 BaHºde han BarB` `Sr ym Bên h`arBaºyim ya`Sû t `al-macct ûmrrm ykluºhû                              
Lb 9,11 [Ci wszyscy] winni j obchodzi czternastego dnia o zmierzchu, w drugim miesicu; powinni wtedy spoywa chleb przany i gorzkie zioa.                                            
Lb 9,12 לֹא־יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד־בֹּקֶר וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ־בוֹ כְּכָל־חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אֹתוֹ׃                                  
Lb 9,12 lo - ja szi ru mim men nu ad - Bo qer we e cem lo jisz Be ru - wo Ke chol - Huq qat haP Pe saH ja a su o to                                  
Lb 9,12 l|-yaºrû mimmeºnnû `ad-Bºqer w`eºcem l yiBrû-b Kkol-Huqqat haPPeºsaH ya`Sû t                                  
Lb 9,12 Nie mog nic zostawi a do rana ani te adnej koci ama; winni obchodzi Pasch wedug ustalonego obrzdu.                                              
Lb 9,13 וְהָאִישׁ אֲשֶׁר־הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא־הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ כִּי קָרְבַּן יהוה לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ הַהוּא׃          
Lb 9,13 we ha isz a szer - hu ta hor u we de rech lo - ha ja we Ha dal la a sot haP Pe saH we nich re ta han ne fesz ha hiw me am me ha Ki qor Ban jhwh(a do naj) lo hiq riw Be mo a do He to jis sa ha isz ha hu          
Lb 9,13 wh er-hû hr ûbdeºrek l-hy wHdal la`St haPPeºsaH wnikrt hanneºpe hahiw m|`ammʺh K qorBan yhwh(dny) l hiqrb Bmº`d He yiSS h hahû          
Lb 9,13 Kto za jest czysty i nie jest w podry, a mimo to zaniedba witowania Paschy, taki ma by wyczony spord swego ludu, gdy nie przynis Panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki czowiek poniesie odpowiedzialno za swj grzech.                                    
Lb 9,14 וְכִי־יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוה כְּחֻקַּת הַפֶּסַח וּכְמִשְׁפָּטוֹ כֵּן יַעֲשֶׂה חֻקָּה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר וּלְאֶזְרַח הָאָרֶץ׃                  
Lb 9,14 we chi - ja gur iT Te chem Ger we a sa fe saH ljhwh(la do naj) Ke Huq qat haP Pe saH u che misz Pa to Ken ja a se Huq qa a Hat jih je la chem we laG Ger u le ez raH ha a rec P                
Lb 9,14 wk|-ygûr iTTkem Gr w`ºS| peºsaH lyhwh(la|dny) KHuqqat haPPeºsaH ûkmiP Kn ya`Sè Huqq aHat yihyè lkem wlaGGr ûlezraH hºrec P                
Lb 9,14 Jeli jaki obcy zatrzyma si pord was i ma obchodzi Pasch dla Pana, winien j obchodzi wedug praw i zwyczajw odnoszcych si do Paschy. Jedne i te same prawa dotycz obcych jak te i tubylcw.                                        
Lb 9,15 וּבְיוֹם הָקִים אֶת־הַמִּשְׁכָּן כִּסָּה הֶעָנָן אֶת־הַמִּשְׁכָּן לְאֹהֶל הָעֵדֻת וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל־הַמִּשְׁכָּן כְּמַרְאֵה־אֵשׁ עַד־בֹּקֶר׃                            
Lb 9,15 u we jom ha qim et - ham misz Kan Kis sa he a nan et - ham misz Kan le o hel ha e dut u wa e rew jih je al - ham misz Kan Ke ma re - esz ad - Bo qer                            
Lb 9,15 ûbym hqm et-hammiKn Kiss he|`nn et-hammiKn lºhel h`dùt ûb`eºreb yihyè `a|l-hammiKn Kmar- `ad-Bºqer                            
Lb 9,15 W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okry go wraz z Namiotem wiadectwa obok, i od wieczora a do rana pozostawa nad przybytkiem na ksztat ognia.                                            
Lb 9,16 כֵּן יִהְיֶה תָמִיד הֶעָנָן יְכַסֶּנּוּ וּמַרְאֵה־אֵשׁ לָיְלָה׃                                        
Lb 9,16 Ken jih je ta mid he a nan je chas sen nu u ma re - esz laj la                                        
Lb 9,16 Kn yihyè tmd he`nn ykasseºnnû ûmar- lºyl                                        
Lb 9,16 I tak dziao si zawsze: obok okrywa go <w dzie>, a w nocy - jakby blask ognia.                                                
Lb 9,17 וּלְפִי הֵעָלֹת הֶעָנָן מֵעַל הָאֹהֶל וְאַחֲרֵי־כֵן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁכָּן־שָׁם הֶעָנָן שָׁם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                    
Lb 9,17 u le fi he a lot he a nan me al ha o hel we a Ha re - chen ji su Be ne jis ra el u wim qom a szer jisz Kon - szam he a nan szam ja Ha nu Be ne jis ra el                    
Lb 9,17 ûlp h`lt he|`nn m`al hºhel waºHrê-kºn yis`û Bnê yiSrl ûbimqm er yiKon-m he|`nn m yaHnû Bnê yiSrl                    
Lb 9,17 Kiedy obok podnosi si nad przybytkiem, Izraelici zwijali obz, a w miejscu, gdzie si zatrzyma, rozbijali go znowu.                                              
Lb 9,18 עַל־פִּי יהוה יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל־פִּי יהוה יַחֲנוּ כָּל־יְמֵי אֲשֶׁר יִשְׁכֹּן הֶעָנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ׃                          
Lb 9,18 al - Pi jhwh(a do naj) ji su Be ne jis ra el we al - Pi jhwh(a do naj) ja Ha nu Kol - je me a szer jisz Kon he a nan al - ham misz Kan ja Ha nu                          
Lb 9,18 `al-P yhwh(dny) yis`û Bnê yiSrl w`al-P yhwh(dny) yaHnû Kol-ymê er yiKn he`nn `al-hammiKn yaHnû                          
Lb 9,18 Na rozkaz Pana Izraelici zwijali obz i znowu na rozkaz Pana rozbijali go z powrotem; jak dugo obok spoczywa na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu.                                          
Lb 9,19 וּבְהַאֲרִיךְ הֶעָנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים וְשָׁמְרוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־מִשְׁמֶרֶת יהוה וְלֹא יִסָּעוּ׃                                
Lb 9,19 u we ha a rich he a nan al - ham misz Kan ja mim raB Bim we szam ru we ne - jis ra el et - misz me ret jhwh(a do naj) we lo jis sa u                                
Lb 9,19 ûbhark he|`nn `al-hammiKn ymm raBBm wmrû bnê-yiSrl et-mimeºret yhwh(dny) wl yissº`û                                
Lb 9,19 Nawet wtedy, gdy obok przez dugi czas rozciga si nad przybytkiem, Izraelici, posuszni rozkazowi Pana, nie zwijali obozu.                                            
Lb 9,20 וְיֵשׁ אֲשֶׁר יִהְיֶה הֶעָנָן יָמִים מִסְפָּר עַל־הַמִּשְׁכָּן עַל־פִּי יהוה יַחֲנוּ וְעַל־פִּי יהוה יִסָּעוּ׃                            
Lb 9,20 we jesz a szer jih je he a nan ja mim mis Par al - ham misz Kan al - Pi jhwh(a do naj) ja Ha nu we al - Pi jhwh(a do naj) jis sa u                            
Lb 9,20 wy er yihyè he|`nn ymm misPr `al-hammiKn `al-P yhwh(dny) yaHnû w`al-P yhwh(dny) yissº`û                            
Lb 9,20 Lecz zdarzao si rwnie tak, e obok krtki czas pozostawa nad przybytkiem; wtedy rwnie rozbijali obz na rozkaz Pana i na tene rozkaz go zwijali.                                            
Lb 9,21 וְיֵשׁ אֲשֶׁר־יִהְיֶה הֶעָנָן מֵעֶרֶב עַד־בֹּקֶר וְנַעֲלָה הֶעָנָן בַּבֹּקֶר וְנָסָעוּ אוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה וְנַעֲלָה הֶעָנָן וְנָסָעוּ׃                        
Lb 9,21 we jesz a szer - jih je he a nan me e rew ad - Bo qer we na a la he a nan BaB Bo qer we na sa u o jo mam wa laj la we na a la he a nan we na sa u                        
Lb 9,21 wy er-yihyè he|`nn m`eºreb `ad-Bºqer wna`l he|`nn BaBBºqer wnsº`û ymm wlaºyl wna`l he`nn wnsº`û                        
Lb 9,21 Zdarzao si i tak, e obok pozostawa tylko od wieczora do rana, a nad ranem si podnosi; wtedy oni zwijali obz. Niekiedy pozostawa przez dzie i noc; skoro tylko si podnis, natychmiast zwijali obz.                                        
Lb 9,22 אוֹ־יֹמַיִם אוֹ־חֹדֶשׁ אוֹ־יָמִים בְּהַאֲרִיךְ הֶעָנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן לִשְׁכֹּן עָלָיו יַחֲנוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִסָּעוּ וּבְהֵעָלֹתוֹ יִסָּעוּ׃                          
Lb 9,22 o - jo ma jim o - Ho desz o - ja mim Be ha a rich he a nan al - ham misz Kan lisz Kon a law ja Ha nu we ne - jis ra el we lo jis sa u u we he a lo to jis sa u                          
Lb 9,22 |-ymaºyim -Hºde -ymm Bhark he`nn `al-hammiKn liKn `lyw yaHnû bnê|-yiSrl wl yissº`û ûbh`lt yissº`û                          
Lb 9,22 Jeli pozostawa dwa dni, miesic czy duej - gdy obok rozciga si nad przybytkiem i okrywa go, pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu; skoro tylko si podnis, zwijali obz.                                        
Lb 9,23 עַל־פִּי יהוה יַחֲנוּ וְעַל־פִּי יהוה יִסָּעוּ אֶת־מִשְׁמֶרֶת יהוה שָׁמָרוּ עַל־פִּי יהוה בְּיַד־מֹשֶׁה׃                              
Lb 9,23 al - Pi jhwh(a do naj) ja Ha nu we al - Pi jhwh(a do naj) jis sa u et - misz me ret jhwh(a do naj) sza ma ru al - Pi jhwh(a do naj) Be jad - mo sze P                            
Lb 9,23 `al-P yhwh(dny) yaHnû w`al-P yhwh(dny) yissº`û et-mimeºret yhwh(dny) mºrû `al-P yhwh(dny) Byad-mè P                            
Lb 9,23 Na rozkaz Pana rozbijali obz i na rozkaz Pana go zwijali. Przestrzegali nakazw Pana, danych przez Mojesza.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski