Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 13,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 13,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 13,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 13,1 Odezwa si znowu Pan do Mojesza tymi sowami:                                                  
Lb 13,2 שְׁלַח־לְךָ אֲנָשִׁים וְיָתֻרוּ אֶת־אֶרֶץ כְּנַעַן אֲשֶׁר־אֲנִי נֹתֵן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אֶחָד אִישׁ אֶחָד לְמַטֵּה אֲבֹתָיו תִּשְׁלָחוּ כֹּל נָשִׂיא בָהֶם׃                
Lb 13,2 sze laH - le cha a na szim we ja tu ru et - e rec Ke na an a szer - a ni no ten liw ne jis ra el isz e Had isz e Had le mat te a wo taw Tisz la Hu Kol na si wa hem                
Lb 13,2 laH-lk nm wytuºrû et-eºrec Knaº`an er-n ntn libnê yiSrl eHd eHd lma btyw TilºHû Kl nS bhem                
Lb 13,2 Polij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, ktry chc da synom Izraela. Wylecie po jednym z kadego pokolenia ich przodkw, tych wszystkich, ktrzy s w nich ksitami.                                          
Lb 13,3 וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה מִמִּדְבַּר פָּארָן עַל־פִּי יהוה כֻּלָּם אֲנָשִׁים רָאשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל הֵמָּה׃                              
Lb 13,3 waj jisz laH o tam mo sze mim mid Bar Pa ran al - Pi jhwh(a do naj) Kul lam a na szim ra sze we ne - jis ra el hem ma                              
Lb 13,3 wayyilaH tm mimmidBar Prn `al-P yhwh(dny) Kullm nm r䴚ê bnê|-yiSrl hºmm                              
Lb 13,3 Wysa ich wic Mojesz zgodnie z rozkazem Pana z pustyni Paran, a byli ci mowie wodzami Izraelitw.                                              
Lb 13,4 וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם לְמַטֵּה רְאוּבֵן שַׁמּוּעַ בֶּן־זַכּוּר׃                                          
Lb 13,4 we el le sze mo tam le mat te re u wen szam mu a Ben - zaK Kur                                          
Lb 13,4 wºllè mtm lma rûbn ammûª` Ben-zaKKûr                                          
Lb 13,4 A oto ich imiona: Z pokolenia Rubena Szammua, syn Zakkura;                                                
Lb 13,5 לְמַטֵּה שִׁמְעוֹן שָׁפָט בֶּן־חוֹרִי׃                                              
Lb 13,5 le mat te szi mon sza fat Ben - Ho ri                                              
Lb 13,5 lma im`n p Ben-Hr                                              
Lb 13,5 z pokolenia Symeona Szafat, syn Choriego;                                                  
Lb 13,6 לְמַטֵּה יְהוּדָה כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה׃                                              
Lb 13,6 le mat te je hu da Ka lew Ben - je fun ne                                              
Lb 13,6 lma yhûd Klb Ben-ypunnè                                              
Lb 13,6 z pokolenia Judy Kaleb, syn Jefunnego;                                                  
Lb 13,7 לְמַטֵּה יִשָּׂשכָר יִגְאָל בֶּן־יוֹסֵף׃                                              
Lb 13,7 le mat te jis saJ char ji gal Ben - jo sef                                              
Lb 13,7 lma yiSSJkr yigl Ben-ysp                                              
Lb 13,7 z pokolenia Issachara Jigeal, syn Jzefa;                                                  
Lb 13,8 לְמַטֵּה אֶפְרָיִם הוֹשֵׁעַ בִּן־נוּן׃                                              
Lb 13,8 le mat te ef ra jim ho sze a Bin - nun                                              
Lb 13,8 lma eprºyim hª` Bin-nûn                                              
Lb 13,8 z pokolenia Efraima Ozeasz, syn Nuna;                                                  
Lb 13,9 לְמַטֵּה בִנְיָמִן פַּלְטִי בֶּן־רָפוּא׃                                              
Lb 13,9 le mat te win ja min Pal ti Ben - ra fu                                              
Lb 13,9 lma binymìn Pal Ben-rpû                                              
Lb 13,9 z pokolenia Beniamina Palti, syn Rafu;                                                  
Lb 13,10 לְמַטֵּה זְבוּלֻן גַּדִּיאֵל בֶּן־סוֹדִי׃                                              
Lb 13,10 le mat te ze wu lun GaD Di el Ben - so di                                              
Lb 13,10 lma zbûlùn GaDDl Ben-sd                                              
Lb 13,10 z pokolenia Zabulona Gaddiel, syn Sodiego;                                                  
Lb 13,11 לְמַטֵּה יוֹסֵף לְמַטֵּה מְנַשֶּׁה גַּדִּי בֶּן־סוּסִי׃                                          
Lb 13,11 le mat te jo sef le mat te me nasz sze GaD Di Ben - su si                                          
Lb 13,11 lma ysp lma mnaè GaDD Ben-sûs                                          
Lb 13,11 z pokolenia Jzefa: z pokolenia Manassesa Gaddi, syn Susiego;                                                
Lb 13,12 לְמַטֵּה דָן עַמִּיאֵל בֶּן־גְּמַלִּי׃                                              
Lb 13,12 le mat te dan am mi el Ben - Ge mal li                                              
Lb 13,12 lma dn `amml Ben-Gmall                                              
Lb 13,12 z pokolenia Dana Ammiel, syn Gemalliego;                                                  
Lb 13,13 לְמַטֵּה אָשֵׁר סְתוּר בֶּן־מִיכָאֵל׃                                              
Lb 13,13 le mat te a szer se tur Ben - mi cha el                                              
Lb 13,13 lma r stûr Ben-mkl                                              
Lb 13,13 z pokolenia Asera Setur, syn Miszaela;                                                  
Lb 13,14 לְמַטֵּה נַפְתָּלִי נַחְבִּי בֶּן־וָפְסִי׃                                              
Lb 13,14 le mat te naf Ta li naH Bi Ben - wof si                                              
Lb 13,14 lma napTl naHB Ben-wops                                              
Lb 13,14 z pokolenia Neftalego Nachbi, syn Wafsiego;                                                  
Lb 13,15 לְמַטֵּה גָד גְּאוּאֵל בֶּן־מָכִי׃                                              
Lb 13,15 le mat te gad Ge u el Ben - ma chi                                              
Lb 13,15 lma gd Gûl Ben-mk                                              
Lb 13,15 z pokolenia Gada Geuel, syn Makiego.                                                  
Lb 13,16 אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־שָׁלַח מֹשֶׁה לָתוּר אֶת־הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ בִּן־נוּן יְהוֹשֻׁעַ׃                              
Lb 13,16 el le sze mot ha a na szim a szer - sza laH mo sze la tur et - ha a rec waj jiq ra mo sze le ho sze a Bin - nun je ho szu a                              
Lb 13,16 ºllè mt h|nm er-laH ltûr et-hºrec wayyiqr lhª` Bin-nûn yhùª`                              
Lb 13,16 Oto imiona mw, ktrych Mojesz posa celem rozpoznania kraju. Ozeaszowi, synowi Nuna, da [pniej] Mojesz imi Jozue.                                            
Lb 13,17 וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה לָתוּר אֶת־אֶרֶץ כְּנָעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם עֲלוּ זֶה בַּנֶּגֶב וַעֲלִיתֶם אֶת־הָהָר׃                            
Lb 13,17 waj jisz laH o tam mo sze la tur et - e rec Ke na an waj jo mer a le hem a lu ze Ban ne gew wa a li tem et - ha har                            
Lb 13,17 wayyilaH tm ltûr et-eºrec Knº`an wayyºmer lhem `lû Banneºgeb wa`ltem et-hhr                            
Lb 13,17 Mojesz posa ich celem zbadania ziemi Kanaan, mwic: Idcie przez Negeb, a nastpnie wstpcie na gry.                                              
Lb 13,18 וּרְאִיתֶם אֶת־הָאָרֶץ מַה־הִוא וְאֶת־הָעָם הַיֹּשֵׁב עָלֶיהָ הֶחָזָק הוּא הֲרָפֶה הַמְעַט הוּא אִם־רָב׃                              
Lb 13,18 u re i tem et - ha a rec ma - hiw we et - ha am haj jo szew a le ha he Ha zaq hu ha ra fe ha me at hu im - raw                              
Lb 13,18 ûrtem et-hºrec mà-hiw wet-h`m hayyb `lʺh heHzq hrpè ham`a im-rb                              
Lb 13,18 Zobaczcie, jaki jest kraj, a mianowicie jaki lud w nim mieszka, czy jest silny czy te saby, czy jest liczny, czy te jest go mao.                                            
Lb 13,19 וּמָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר־הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הֲטוֹבָה הִוא אִם־רָעָה וּמָה הֶעָרִים אֲשֶׁר־הוּא יוֹשֵׁב בָּהֵנָּה הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים׃                      
Lb 13,19 u ma ha a rec a szer - hu jo szew Ba ha to wa hiw im - ra a u ma he a rim a szer - hu jo szew Ba hen na haB Be ma Ha nim im Be miw ca rim                      
Lb 13,19 ûm hºrec er-hû yb Bh hb hiw im-r` ûm he|`rm er-hû yb Bhºnn haBBma|Hnm ìm Bmibcrm                      
Lb 13,19 Jaki jest kraj, w ktrym on mieszka: dobry czy zy, i jakie miasta, w ktrych on mieszka: obronne czy bez murw?                                              
Lb 13,20 וּמָה הָאָרֶץ הַשְּׁמֵנָה הִוא אִם־רָזָה הֲיֵשׁ־בָּהּ עֵץ אִם־אַיִן וְהִתְחַזַּקְתֶּם וּלְקַחְתֶּם מִפְּרִי הָאָרֶץ וְהַיָּמִים יְמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים׃                      
Lb 13,20 u ma ha a rec hasz sze me na hiw im - ra za ha jesz - Ba ec im - a jin we hit Haz zaq Tem u le qaH Tem miP Pe ri ha a rec we haj ja mim je me BiK Ku re a na wim                      
Lb 13,20 ûm hrec hamn hiw im-rz hy|-Bh `c im-aºyin whìºtHazzaqTeºm ûlqaHTem miPPr hºrec whaºyymºm ymê BiKKûrê `nbm                      
Lb 13,20 Dalej, jaka jest ziemia: urodzajna czy nie, zalesiona czy bez drzew? Bdcie odwani i przyniecie co z owocw tej ziemi. A by to wanie czas dojrzewania winogron.                                          
Lb 13,21 וַיַּעֲלוּ וַיָּתֻרוּ אֶת־הָאָרֶץ מִמִּדְבַּר־צִן עַד־רְחֹב לְבֹא חֲמָת׃                                        
Lb 13,21 waj ja a lu waj ja tu ru et - ha a rec mim mid Bar - cin ad - re How le wo Ha mat                                        
Lb 13,21 wa|yya`lû wayytuºrû et-hºrec mimmidBar-cìn `ad-rHb lb Hmt                                        
Lb 13,21 Wyruszyli wic i badali kraj od pustyni Sin a do Rechob, u Wejcia do Chamat.                                                
Lb 13,22 וַיַּעֲלוּ בַנֶּגֶב וַיָּבֹא עַד־חֶבְרוֹן וְשָׁם אֲחִימַן שֵׁשַׁי וְתַלְמַי יְלִידֵי הָעֲנָק וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֹעַן מִצְרָיִם׃                    
Lb 13,22 waj ja a lu wan ne gew waj ja wo ad - Hew ron we szam a Hi man sze szaj we tal maj je li de ha a naq we Hew ron sze wa sza nim niw ne ta lif ne co an mic ra jim                    
Lb 13,22 wayya`lû bannegeb wayyb `ad-Hebrn wm Hman ay wtalmay yldê h`nq wHebrn eºba` nm nibnt lipnê cº`an micrºyim                    
Lb 13,22 Cignli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie przebywali Achiman, Szeszaj i Talmaj - Anakici. Hebron zosta zbudowany siedem lat wczeniej ni Soan w Egipcie.                                          
Lb 13,23 וַיָּבֹאוּ עַד־נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיִּכְרְתוּ מִשָּׁם זְמוֹרָה וְאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים אֶחָד וַיִּשָּׂאֻהוּ בַמּוֹט בִּשְׁנָיִם וּמִן־הָרִמֹּנִים וּמִן־הַתְּאֵנִים׃                          
Lb 13,23 waj ja wo u ad - na Hal esz Kol waj jich re tu misz szam ze mo ra we esz Kol a na wim e Had waj jis sa u hu wam mot Bisz na jim u min - ha rim mo nim u min - haT Te e nim                          
Lb 13,23 wayybºû `ad-naºHal eKl wayyikrtû mim zmr weKl `nbm eHd wayyiSSuºhû bamm Binºyim ûmin-hrimmnm ûmin-haTTnm                          
Lb 13,23 Przybyli a do doliny Eszkol. Tam odcili ga krzewu winnego razem z winogronami i ponieli j we dwch na drgu; do tego [zabrali] jeszcze nieco jabek granatu i fig.                                          
Lb 13,24 לַמָּקוֹם הַהוּא קָרָא נַחַל אֶשְׁכּוֹל עַל אֹדוֹת הָאֶשְׁכּוֹל אֲשֶׁר־כָּרְתוּ מִשָּׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                              
Lb 13,24 lam ma qom ha hu qa ra na Hal esz Kol al o dot ha esz Kol a szer - Kar tu misz szam Be ne jis ra el                              
Lb 13,24 lammqm hahû qr naºHal eKl `al dt h|eKl er-Krtû mim Bnê yiSrl                              
Lb 13,24 Miejsce to nazwano dolin Eszkol, ze wzgldu na winogrona, ktre tam Izraelici odcili.                                                
Lb 13,25 וַיָּשֻׁבוּ מִתּוּר הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם׃                                          
Lb 13,25 waj ja szu wu miT Tur ha a rec miq qec ar Ba im jom                                          
Lb 13,25 wayyuºbû miTTûr hºrec miqqc arB`m ym                                          
Lb 13,25 Po czterdziestu dniach wrcili z rozpoznania kraju.                                                  
Lb 13,26 וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־מִדְבַּר פָּארָן קָדֵשָׁה וַיָּשִׁיבוּ אוֹתָם דָּבָר וְאֶת־כָּל־הָעֵדָה וַיַּרְאוּם אֶת־פְּרִי הָאָרֶץ׃                      
Lb 13,26 waj jel chu waj ja wo u el - mo sze we el - a ha ron we el - Kol - a dat Be ne - jis ra el el - mid Bar Pa ran qa de sza waj ja szi wu o tam Da war we et - Kol - ha e da waj ja rum et - Pe ri ha a rec                      
Lb 13,26 wayylkû wayybû el-mè we|l-ahrn wel-Kol-`dat Bnê|-yiSrl el-midBar Prn qdº wayyºbû tm Dbr wet-Kol-hº`d wayyarûm et-Pr hºrec                      
Lb 13,26 Przyszli na pustyni Paran do Kadesz i stanli przed Mojeszem i Aaronem oraz przed ca spoecznoci Izraelitw, zoyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju.                                          
Lb 13,27 וַיְסַפְּרוּ־לוֹ וַיֹּאמְרוּ בָּאנוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר שְׁלַחְתָּנוּ וְגַם זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הִוא וְזֶה־פִּרְיָהּ׃                              
Lb 13,27 wa je saP Pe ru - lo waj jo me ru Ba nu el - ha a rec a szer sze laH Ta nu we gam za wat Ha law u de wasz hiw we ze - Pir ja                              
Lb 13,27 waysaPPrû-l wayyºmrû Bºnû el-hºrec er laHTºnû wgam zbat Hlb ûdba hiw wzè-Piryh                              
Lb 13,27 I tak im opowiedzieli: Udalimy si do kraju, do ktrego nas posae. Jest to kraj rzeczywicie opywajcy w mleko i mid, a oto jego owoce.                                            
Lb 13,28 אֶפֶס כִּי־עַז הָעָם הַיֹּשֵׁב בָּאָרֶץ וְהֶעָרִים בְּצֻרוֹת גְּדֹלֹת מְאֹד וְגַם־יְלִדֵי הָעֲנָק רָאִינוּ שָׁם׃                            
Lb 13,28 e fes Ki - az ha am haj jo szew Ba a rec we he a rim Be cu rot Ge do lot me od we gam - je li de ha a naq ra i nu szam                            
Lb 13,28 eºpes K|-`az h`m hayyb Bºrec whe|`rm Bcùrt Gdlt md wgam-ylìdê h|`nq rºnû m                            
Lb 13,28 Jednake lud, ktry w nim mieszka, jest silny, a miasta s obwarowane i bardzo wielkie. Widzielimy tam rwnie Anakitw.                                            
Lb 13,29 עֲמָלֵק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב וְהַחִתִּי וְהַיְבוּסִי וְהָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב בָּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יֹשֵׁב עַל־הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן׃                        
Lb 13,29 a ma leq jo szew Be e rec han ne gew we ha HiT Ti we ha je wu si we ha e mo ri jo szew Ba har we haK Ke na a ni jo szew al - haj jam we al jad haj jar Den                        
Lb 13,29 `mlq yb Beºrec hanneºgeb wha|HiTT whaybûs wh|mr yb Bhr wha|KKna`n yb `al-hayym w`al yad hayyarDn                        
Lb 13,29 Amalekici zajmuj okolice Negebu; w grach mieszkaj Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkaj nad morzem i nad brzegami Jordanu.                                          
Lb 13,30 וַיַּהַס כָּלֵב אֶת־הָעָם אֶל־מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ כִּי־יָכוֹל נוּכַל לָהּ׃                              
Lb 13,30 waj ja has Ka lew et - ha am el - mo sze waj jo mer a lo na a le we ja rasz nu o ta Ki - ja chol nu chal la                              
Lb 13,30 wayyaºhas Klb et-h`m el-mè wayyºmer `lò na`lè wyraºnû th K|-ykl nûkal lh