Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 15,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 15,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 15,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 15,1 Pan tak przemwi do Mojesza:                                                  
Lb 15,2 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי תָבֹאוּ אֶל־אֶרֶץ מוֹשְׁבֹתֵיכֶם אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם׃                            
Lb 15,2 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki ta wo u el - e rec mosz wo te chem a szer a ni no ten la chem                            
Lb 15,2 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem K tbºû el-eºrec mbºtêkeºm er n ntn lkem                            
Lb 15,2 Zwr si do Izraelitw i powiedz im: Gdy wejdziecie do kraju, ktry wam daj na mieszkanie,                                              
Lb 15,3 וַעֲשִׂיתֶם אִשֶּׁה לַיהוה עֹלָה אוֹ־זֶבַח לְפַלֵּא־נֶדֶר אוֹ בִנְדָבָה אוֹ בְּמֹעֲדֵיכֶם לַעֲשׂוֹת רֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה מִן־הַבָּקָר אוֹ מִן־הַצֹּאן׃                    
Lb 15,3 wa a si tem isz sze ljhwh(la do naj) o la o - ze waH le fal le - ne der o win da wa o Be mo a de chem la a sot re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj) min - haB Ba qar o min - hac con                    
Lb 15,3 wa`Stem lyhwh(la|dny) `l -zeºbaH lpall-neºder bindb Bm`dêkem la`St rêªH nHªH lyhwh(la|dny) min-haBBqr min-haccn                    
Lb 15,3 i zoycie Panu ofiar spalan z cielcw lub owiec: caopalenie lub ofiar dla wypenienia lubu, bd te jako ofiar dobrowoln, bd podczas waszych uroczystoci, aby zgotowa mi wo dla Pana,                                        
Lb 15,4 וְהִקְרִיב הַמַּקְרִיב קָרְבָּנוֹ לַיהוה מִנְחָה סֹלֶת עִשָּׂרוֹן בָּלוּל בִּרְבִעִית הַהִין שָׁמֶן׃                                
Lb 15,4 we hiq riw ham maq riw qor Ba no ljhwh(la do naj) min Ha so let is sa ron Ba lul Bir wi it ha hin sza men                                
Lb 15,4 whiqrb hammaqrb qorBn lyhwh(la|dny) minH sºlet `iSSrn Blûl Birbì`t hahn ºmen                                
Lb 15,4 winien ten, ktry przynosi dar ofiarny dla Pana, przynie jako ofiar z pokarmw dziesit cz efy najczystszej mki, zaprawionej jedn trzeci hinu oliwy.                                          
Lb 15,5 וְיַיִן לַנֶּסֶךְ רְבִיעִית הַהִין תַּעֲשֶׂה עַל־הָעֹלָה אוֹ לַזָּבַח לַכֶּבֶשׂ הָאֶחָד׃                                  
Lb 15,5 we ja jin lan ne sech re wi it ha hin Ta a se al - ha o la o laz za waH laK Ke wes ha e Had                                  
Lb 15,5 wyaºyin lanneºsek rb`t hahn Ta`Sè `al-h`l lazzºbaH laKKeºbeS heHd                                  
Lb 15,5 Jako ofiar z pynw winien da przy ofierze caopalnej lub ofierze pojednania czwart cz hinu wina na kadego baranka.                                            
Lb 15,6 אוֹ לָאַיִל תַּעֲשֶׂה מִנְחָה סֹלֶת שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן שְׁלִשִׁית הַהִין׃                                
Lb 15,6 o la a jil Ta a se min Ha so let sze ne es ro nim Be lu la wasz sze men sze li szit ha hin                                
Lb 15,6 laºyil Ta`Sè minH sºlet `eSrnm Blûl baeºmen lìt hahn                                
Lb 15,6 Przy ofierze z barana zoysz dwie trzecie efy najczystszej mki zaprawionej jedn trzeci hinu oliwy,                                              
Lb 15,7 וְיַיִן לַנֶּסֶךְ שְׁלִשִׁית הַהִין תַּקְרִיב רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוה׃                                        
Lb 15,7 we ja jin lan ne sech sze li szit ha hin Taq riw re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj)                                        
Lb 15,7 wyaºyin lanneºsek lìt hahn Taqrb rê|ªH-nHªH lyhwh(ladny)                                        
Lb 15,7 oraz ofiar pynn z wina - jedn trzeci hinu, jako mi wo dla Pana.                                                
Lb 15,8 וְכִי־תַעֲשֶׂה בֶן־בָּקָר עֹלָה אוֹ־זָבַח לְפַלֵּא־נֶדֶר אוֹ־שְׁלָמִים לַיהוה׃                                        
Lb 15,8 we chi - ta a se wen - Ba qar o la o - za waH le fal le - ne der o - sze la mim ljhwh(la do naj)                                        
Lb 15,8 wk|-ta`Sè ben-Bqr `l -zºbaH lpall-neºder |-lmm lyhwh(la|dny)                                        
Lb 15,8 Gdy ofiarujesz modego cielca jako ofiar caopaln lub ofiar na wypenienie lubu, albo jako ofiar biesiadn dla Pana,                                            
Lb 15,9 וְהִקְרִיב עַל־בֶּן־הַבָּקָר מִנְחָה סֹלֶת שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים בָּלוּל בַּשֶּׁמֶן חֲצִי הַהִין׃                                  
Lb 15,9 we hiq riw al - Ben - haB Ba qar min Ha so let sze lo sza es ro nim Ba lul Basz sze men Ha ci ha hin                                  
Lb 15,9 whiqrb `al-Ben-haBBqr minH sºlet l `eSrnm Blûl Baeºmen Hc hahn                                  
Lb 15,9 dodasz do cielca jako ofiar z pokarmw trzy dziesite efy najczystszej mki zaprawionej poow hinu oliwy,                                              
Lb 15,10 וְיַיִן תַּקְרִיב לַנֶּסֶךְ חֲצִי הַהִין אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוה׃                                      
Lb 15,10 we ja jin Taq riw lan ne sech Ha ci ha hin isz sze re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj)                                      
Lb 15,10 wyaºyin Taqrb lanneºsek Hc hahn i rê|ªH-nHªH lyhwh(ladny)                                      
Lb 15,10 a jako ofiar z pynw dasz poow hinu wina jako mi wo ofiary dla Pana.                                                
Lb 15,11 כָּכָה יֵעָשֶׂה לַשּׁוֹר הָאֶחָד אוֹ לָאַיִל הָאֶחָד אוֹ־לַשֶּׂה בַכְּבָשִׂים אוֹ בָעִזִּים׃                                
Lb 15,11 Ka cha je a se lasz szor ha e Had o la a jil ha e Had o - las se waK Ke wa sim o wa iz zim                                
Lb 15,11 Kºk y`Sè lar h|eHd laºyil heHd |-laSSè baKKbSm b`izzm                                
Lb 15,11 Tak naley czyni przy kadej ofierze z cielca, barana oraz jagnicia czy kolcia.                                                
Lb 15,12 כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כָּכָה תַּעֲשׂוּ לָאֶחָד כְּמִסְפָּרָם׃                                        
Lb 15,12 Kam mis Par a szer Ta a su Ka cha Ta a su la e Had Ke mis Pa ram                                        
Lb 15,12 KammisPr er Ta`Sû Kºk Ta`Sû leHd KmisPrm                                        
Lb 15,12 Stosownie do liczby ertw ofiarnych tak macie postpi przy kadej sztuce.                                                
Lb 15,13 כָּל־הָאֶזְרָח יַעֲשֶׂה־כָּכָה אֶת־אֵלֶּה לְהַקְרִיב אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוה׃                                        
Lb 15,13 Kol - ha ez raH ja a se - Ka cha et - el le le haq riw isz sze re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj)                                        
Lb 15,13 Kol-hezrH ya`Sè-Kºk et-ºllè lhaqrb i rê|ªH-nHªH lyhwh(la|dny)                                        
Lb 15,13 Wedug tego przepisu ma postpowa kady spord waszego ludu, gdy chce zoy ofiar spalan jako mi wo dla Pana.                                            
Lb 15,14 וְכִי־יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר אוֹ אֲשֶׁר־בְּתוֹכְכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה אִשֵּׁה רֵיחַ־נִיחֹחַ לַיהוה כַּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ כֵּן יַעֲשֶׂה׃                          
Lb 15,14 we chi - ja gur iT Te chem Ger o a szer - Be to che chem le do ro te chem we a sa isz sze re aH - ni Ho aH ljhwh(la do naj) Ka a szer Ta a su Ken ja a se                          
Lb 15,14 wk|-ygûr iTTkem Gr e|r-Bt|kkem ldrºtêkeºm w`S i rê|ªH-nHªH lyhwh(ladny) Kaer Ta`Sû Kn ya`Sè                          
Lb 15,14 Gdyby za czowiek obcy, ktry si u was zatrzyma albo pord was na stae mieszka, chcia zoy ofiar jako mi wo dla Pana - ma uczyni tak jak i wy.                                          
Lb 15,15 הַקָּהָל חֻקָּה אַחַת לָכֶם וְלַגֵּר הַגָּר חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם כָּכֶם כַּגֵּר יִהְיֶה לִפְנֵי יהוה׃                          
Lb 15,15 haq qa hal Huq qa a Hat la chem we laG Ger haG Gar Huq qat o lam le do ro te chem Ka chem KaG Ger jih je lif ne jhwh(a do naj)                          
Lb 15,15 haqqhl Huqq aHat lkem wlaGGr haGGr Huqqat `lm ldrºtêkeºm Kkem KaGGr yihyè lipnê yhwh(dny)                          
Lb 15,15 Jednakowa ustawa odnosi si do was i do obcych, ktrzy si pord was zatrzymuj; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomkw i wobec Pana obowizujca zarwno was jak i obcych.                                        
Lb 15,16 תּוֹרָה אַחַת וּמִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם׃                                    
Lb 15,16 To ra a Hat u misz Pat e Had jih je la chem we laG Ger haG Gar iT Te chem P                                  
Lb 15,16 Tr aHat ûmiP eHd yihyè lkem wlaGGr haGGr iTTkem P                                  
Lb 15,16 To samo prawo i ten sam przepis obowizuj was i obcych, ktrzy mieszkaj pord was.                                              
Lb 15,17 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 15,17 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 15,17 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 15,17 Tak do Mojesza znw mwi dalej Pan:                                                  
Lb 15,18 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בְּבֹאֲכֶם אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אֲנִי מֵבִיא אֶתְכֶם שָׁמָּה׃                              
Lb 15,18 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Be wo a chem el - ha a rec a szer a ni me wi et chem szam ma                              
Lb 15,18 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem Bb|kem el-hºrec er n mb etkem ºmm                              
Lb 15,18 Powiedz Izraelitom: Gdy przyjdziecie do kraju, do ktrego was prowadz,                                                
Lb 15,19 וְהָיָה בַּאֲכָלְכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תָּרִימוּ תְרוּמָה לַיהוה׃                                        
Lb 15,19 we ha ja Ba a chol chem mil le Hem ha a rec Ta ri mu te ru ma ljhwh(la do naj)                                        
Lb 15,19 why Bakolkem milleºHem hºrec Trºmû trûm lyhwh(ladny)                                        
Lb 15,19 zanim zaczniecie je chleb kraju, przyniesiecie wpierw dar szczeglny dla Pana.                                                
Lb 15,20 רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה כִּתְרוּמַת גֹּרֶן כֵּן תָּרִימוּ אֹתָהּ׃                                  
Lb 15,20 re szit a ri so te chem Hal la Ta ri mu te ru ma Kit ru mat Go ren Ken Ta ri mu o ta                                  
Lb 15,20 r봚t `rìsºtkeºm Hall Trºmû trûm Kitrûmat Gºren Kn Trºmû th                                  
Lb 15,20 Przyniesiecie w darze pierwociny ciasta, okrgy placek przyniesiecie jako szczeglny dar klepiska.                                              
Lb 15,21 מֵרֵאשִׁית עֲרִסֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לַיהוה תְּרוּמָה לְדֹרֹתֵיכֶם׃                                          
Lb 15,21 me re szit a ri so te chem TiT Te nu ljhwh(la do naj) Te ru ma le do ro te chem s                                        
Lb 15,21 mr봚t `rìsºtêkeºm TiTTnû lyhwh(ladny) Trûm ldrºtêkeºm s                                        
Lb 15,21 Bdziecie skada pierwociny ciasta jako szczeglny dar dla Pana przez [wszystkie] wasze pokolenia.                                              
Lb 15,22 וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ אֵת כָּל־הַמִּצְוֹת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר־דִּבֶּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה׃                                  
Lb 15,22 we chi tisz Gu we lo ta a su et Kol - ham mic wot ha el le a szer - DiB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze                                  
Lb 15,22 wk tiGû wl ta`Sû t Kol-hammicwt hºllè er-DiBBer yhwh(dny) el-mè                                  
Lb 15,22 Jeeli przez nieuwag nie wykonacie wszystkich tych nakazw, ktre Pan wypowiedzia do Mojesza,                                              
Lb 15,23 אֵת כָּל־אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֲלֵיכֶם בְּיַד־מֹשֶׁה מִן־הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוָּה יהוה וָהָלְאָה לְדֹרֹתֵיכֶם׃                              
Lb 15,23 et Kol - a szer ciw wa jhwh(a do naj) a le chem Be jad - mo sze min - haj jom a szer ciw wa jhwh(a do naj) wa ha la le do ro te chem                              
Lb 15,23 t Kol-er ciww yhwh(dny) lêkem Byad-mè min-hayym er ciww yhwh(dny) whºl ldrtêkem                              
Lb 15,23 tego wszystkiego, co nakaza Pan przez Mojesza - od dnia, w ktrym Pan to nakaza, i poprzez nastpne wasze pokolenie                                            
Lb 15,24 וְהָיָה אִם מֵעֵינֵי הָעֵדָה נֶעֶשְׂתָה לִשְׁגָגָה וְעָשׂוּ כָל־הָעֵדָה פַּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד לְעֹלָה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה וּמִנְחָתוֹ וְנִסְכּוֹ כַּמִּשְׁפָּט וּשְׂעִיר־עִזִּים אֶחָד לְחַטָּת׃            
Lb 15,24 we ha ja im me e ne ha e da ne es ta lisz ga ga we a su chol - ha e da Par Ben - Ba qar e Had le o la le re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj) u min Ha to we nis Ko Kam misz Pat u se ir - iz zim e Had le Hat tat            
Lb 15,24 why ìm m`ênê h`d ne`eSt ligg w`Sû kol-h`d Par Ben-Bqr eHd l`l lrêªH nHªH lyhwh(la|dny) ûminHt wnisK KammiP ûS`r-`izzm eHd lHat            
Lb 15,24 zapomni tego uczyni zgromadzenie - winno cae zgromadzenie zoy cielca na ofiar caopaln jako mi wo dla Pana; a do tego odpowiadajc przepisom prawa ofiar z pokarmw i pynw, wreszcie koza jako ofiar przebagaln.                                      
Lb 15,25 וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנִסְלַח לָהֶם כִּי־שְׁגָגָה הִוא וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת־קָרְבָּנָם אִשֶּׁה לַיהוה וְחַטָּאתָם לִפְנֵי יהוה עַל־שִׁגְגָתָם׃                  
Lb 15,25 we chiP Per haK Ko hen al - Kol - a dat Be ne jis ra el we nis laH la hem Ki - sze ga ga hiw we hem he wi u et - qor Ba nam isz sze ljhwh(la do naj) we Hat ta tam lif ne jhwh(a do naj) al - szi ge ga tam                  
Lb 15,25 wkiPPer haKKhn `a|l-Kol-`dat Bnê yiSrl wnislaH lhem K|-gg hiw whm hbºû et-qorBnm lyhwh(la|dny) wHatm lipnê yhwh(dny) `al-iggtm                  
Lb 15,25 Kapan dokona obrzdu przebagania w imieniu caej spoecznoci Izraelitw, i bdzie im odpuszczone, gdy byo to popenione przez nieuwag, a oni zoyli ofiar spalan i ofiar przebagaln wobec Pana za swoj nieuwag.                                      
Lb 15,26 וְנִסְלַח לְכָל־עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל־הָעָם בִּשְׁגָגָה׃                                  
Lb 15,26 we nis laH le chol - a dat Be ne jis ra el we laG Ger haG Gar Be to cham Ki le chol - ha am Bisz ga ga s                                
Lb 15,26 wnislaH lkol-`dat Bnê yiSrl wlaGGr haGGr Btkm K lkol-h`m Bigg s                                
Lb 15,26 Bdzie wic caej spoecznoci Izraelitw odpuszczone, jak rwnie obcym, ktrzy pord was przebywaj, by to bowiem grzech caego ludu popeniony przez nieuwag.                                          
Lb 15,27 וְאִם־נֶפֶשׁ אַחַת תֶּחֱטָא בִשְׁגָגָה וְהִקְרִיבָה עֵז בַּת־שְׁנָתָהּ לְחַטָּאת׃                                      
Lb 15,27 we im - ne fesz a Hat Te He ta wisz ga ga we hiq ri wa ez Bat - sze na ta le Hat tat                                      
Lb 15,27 wim-neºpe aHat TeH bigg whiqrºb `z Bat-nth lHat                                      
Lb 15,27 Jeli to bdzie pojedyncza osoba, ktra zgrzeszy przez zapomnienie, przyprowadzi jednoroczn koz jako ofiar przebagaln.                                            
Lb 15,28 וְכִפֶּר הַכֹּהֵן עַל־הַנֶּפֶשׁ הַשֹּׁגֶגֶת בְּחֶטְאָה בִשְׁגָגָה לִפְנֵי יהוה לְכַפֵּר עָלָיו וְנִסְלַח לוֹ׃                              
Lb 15,28 we chiP Per haK Ko hen al - han ne fesz hasz szo ge get Be He ta wisz ga ga lif ne jhwh(a do naj) le chaP Per a law we nis laH lo                              
Lb 15,28 wkiPPer haKKhn `al-hanneºpe hageºget BHe bigg lipnê yhwh(dny) lkaPPr `lyw wnislaH l                              
Lb 15,28 Nad osob, ktra zgrzeszya, kapan dokona obrzdu przebagania, aby j uwolni od winy - i dostpi ona odpuszczenia.                                            
Lb 15,29 הָאֶזְרָח בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכָם תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם לָעֹשֶׂה בִּשְׁגָגָה׃                              
Lb 15,29 ha ez raH Biw ne jis ra el we laG Ger haG Gar Be to cham To ra a Hat jih je la chem la o se Bisz ga ga                              
Lb 15,29 h|ezrH Bibnê yiSrl wlaGGr haGGr Btkm Tr aHat yihyè lkem l`Sè Bigg                              
Lb 15,29 Prawo to obowizuje zarwno Izraelitw, jak te i obcych, ktrzy przebywaj pomidzy wami; jedno prawo bdzie dla wszystkich, ktrzy zgrzeszyli niewiadomie.                                          
Lb 15,30 וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה בְּיָד רָמָה מִן־הָאֶזְרָח וּמִן־הַגֵּר אֶת־יהוה הוּא מְגַדֵּף וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ׃                          
Lb 15,30 we han ne fesz a szer - Ta a se Be jad ra ma min - ha ez raH u min - haG Ger et - jhwh(a do naj) hu me gaD Def we nich re ta han ne fesz ha hiw miq qe rew am ma                          
Lb 15,30 whanneºpe e|r-Ta`Sè Byd rm min-h|ezrH ûmin-haGGr et-yhwh(dny) mgaDDp wnikrt hanneºpe hahiw miqqeºreb `ammh                          
Lb 15,30 Gdyby kto uczyni to wiadomie, bez wzgldu na to, czy jest tubylcem czy obcym, obraa Pana i ma by wyczony spord ludu.