Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 16,1 וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי וְדָתָן וַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וְאוֹן בֶּן־פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן׃                            
Lb 16,1 waj jiq qaH qo raH Ben - jic har Ben - qe hat Ben - le wi we da tan wa a wi ram Be ne e li aw we on Ben - Pe let Be ne re u wen                            
Lb 16,1 wayyiqqaH qºraH Ben-yichr Ben-qht Ben-lw wdtn wabrm Bnê lb wn Ben-Peºlet Bnê rûbn                            
Lb 16,1 Korach, syn Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba, i On, syn Peleta, syna Rubena,                                              
Lb 16,2 וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי־שֵׁם׃                              
Lb 16,2 waj ja qu mu lif ne mo sze wa a na szim miB Be ne - jis ra el Ha misz szim u ma ta jim ne si e e da qe ri e mo ed an sze - szem                              
Lb 16,2 wayyquºmû lipnê wanm miBBnê|-yiSrl Hmim ûmtºyim nSê `d qrìê m`d anê-m                              
Lb 16,2 powstali przeciw Mojeszowi, a wraz z nimi dwustu pidziesiciu mw spord Izraelitw, ksit spoecznoci, przedstawicieli ludu, ludzi szanowanych.                                          
Lb 16,3 וַיִּקָּהֲלוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב־לָכֶם כִּי כָל־הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים וּבְתוֹכָם יהוה וּמַדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל־קְהַל יהוה׃                      
Lb 16,3 waj jiq qa ha lu al - mo sze we al - a ha ron waj jo me ru a le hem raw - la chem Ki chol - ha e da Kul lam qe do szim u we to cham jhwh(a do naj) u maD Du a Tit nas se u al - qe hal jhwh(a do naj)                      
Lb 16,3 wayyi|qqhlû `al-mè w`a|l-ahrn wayymrû lhem rab-lkem K kol-h|`d Kullm qdm ûbtkm yhwh(dny) ûmaDDûª` Ti|tnaSSû `al-qhal yhwh(dny)                      
Lb 16,3 Poczyli si razem przeciw Mojeszowi i Aaronowi i rzekli do nich: Do tego, gdy caa spoeczno, wszyscy s witymi i pord nich jest Pan; dlaczego wic wynosicie si ponad zgromadzenie Pana?                                        
Lb 16,4 וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה וַיִּפֹּל עַל־פָּנָיו׃                                              
Lb 16,4 waj jisz ma mo sze waj jiP Pol al - Pa naw                                              
Lb 16,4 wayyima` wayyiPPl `al-Pnyw                                              
Lb 16,4 Gdy to Mojesz usysza, upad na twarz.                                                  
Lb 16,5 וַיְדַבֵּר אֶל־קֹרַח וְאֶל־כָּל־עֲדָתוֹ לֵאמֹר בֹּקֶר וְיֹדַע יהוה אֶת־אֲשֶׁר־לוֹ וְאֶת־הַקָּדוֹשׁ וְהִקְרִיב אֵלָיו וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר־בּוֹ יַקְרִיב אֵלָיו׃                      
Lb 16,5 wa je daB Ber el - qo raH we el - Kol - a da to le mor Bo qer we jo da jhwh(a do naj) et - a szer - lo we et - haq qa dosz we hiq riw e law we et a szer jiw Har - Bo jaq riw e law                      
Lb 16,5 waydaBBr el-qºraH we|l-Kol-`dt lmr Bqer wyda` yhwh(dny) et-er-l wet-haqqd whiqrb lyw wt er yibHar-B yaqrb lyw                      
Lb 16,5 Potem rzek do Koracha i caej jego zgrai: Rano da pozna Pan, kto do Niego naley, kto jest wity i moe zbliy si do Niego. Jedynie temu, kogo wybra, dozwoli zbliy si do siebie.                                        
Lb 16,6 זֹאת עֲשׂוּ קְחוּ־לָכֶם מַחְתּוֹת קֹרַח וְכָל־עֲדָתוֹ׃                                          
Lb 16,6 zot a su qe Hu - la chem maH Tot qo raH we chol - a da to                                          
Lb 16,6 zt `Sû qHû-lkem maHTt qºraH wkol-`dt                                          
Lb 16,6 Tak uczynicie: niech Korach i jego stronnicy wezm kadzielnice swoje,                                                
Lb 16,7 וּתְנוּ בָהֵן אֵשׁ וְשִׂימוּ עֲלֵיהֶן קְטֹרֶת לִפְנֵי יהוה מָחָר וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר־יִבְחַר יהוה הוּא הַקָּדוֹשׁ רַב־לָכֶם בְּנֵי לֵוִי׃                  
Lb 16,7 u te nu wa hen esz we si mu a le hen qe to ret lif ne jhwh(a do naj) ma Har we ha ja ha isz a szer - jiw Har jhwh(a do naj) hu haq qa dosz raw - la chem Be ne le wi                  
Lb 16,7 ûtnû bhn wSmû `lêhen qºret lipnê yhwh(dny) mHr why h er-yibHar yhwh(dny) haqqd rab-lkem Bnê lw                  
Lb 16,7 niech wo do nich ogie i jutro poo w nie kadzido przed Panem. Kogo wybierze Pan, ten jest wity. Dosy wam, synowie Lewiego.                                            
Lb 16,8 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־קֹרַח שִׁמְעוּ־נָא בְּנֵי לֵוִי׃                                          
Lb 16,8 waj jo mer mo sze el - qo raH szi mu - na Be ne le wi                                          
Lb 16,8 wayyºmer el-qºraH im`û-n Bnê lw                                          
Lb 16,8 I rzek Mojesz do Koracha: Suchajcie, synowie Lewiego:                                                  
Lb 16,9 הַמְעַט מִכֶּם כִּי־הִבְדִּיל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְכֶם מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב אֶתְכֶם אֵלָיו לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת מִשְׁכַּן יהוה וְלַעֲמֹד לִפְנֵי הָעֵדָה לְשָׁרְתָם׃                
Lb 16,9 ha me at miK Kem Ki - hiw Dil e lo he jis ra el et chem me a dat jis ra el le haq riw et chem e law la a wod et - a wo dat misz Kan jhwh(a do naj) we la a mod lif ne ha e da le szar tam                
Lb 16,9 ham`a miKKem K|-hibDl lhê yiSrl etkem m`dat yiSrl lhaqrb etkem lyw la`bd et-`bdat miKan yhwh(dny) wla`md lipnê h`d lrtm                
Lb 16,9 Czy nie dosy wam, e Bg Izraela wyrni was spord spoecznoci Izraela, bycie si mogli zblia do Niego peniac sub w przybytku Pana i stojc przed spoecznoci, by za nich peni swj urzd?                                        
Lb 16,10 וַיַּקְרֵב אֹתְךָ וְאֶת־כָּל־אַחֶיךָ בְנֵי־לֵוִי אִתָּךְ וּבִקַּשְׁתֶּם גַּם־כְּהֻנָּה׃                                        
Lb 16,10 waj jaq rew ot cha we et - Kol - a He cha we ne - le wi iT Tach u wiq qasz Tem Gam - Ke hun na                                        
Lb 16,10 wayyaqrb |tk wet-Kol-aHʺk bnê-lw iTTk ûbiqqaTem Gam-Khunn                                        
Lb 16,10 Dozwoli ci razem ze wszystkimi twoimi brami, lewitami, zblia si do siebie, a wy jeszcze si domagacie godnoci kapaskiej!                                            
Lb 16,11 לָכֵן אַתָּה וְכָל־עֲדָתְךָ הַנֹּעָדִים עַל־יהוה וְאַהֲרֹן מַה־הוּא כִּי תִלּוֹנוּ עָלָיו׃                                  
Lb 16,11 la chen aT Ta we chol - a dat cha han no a dim al - jhwh(a do naj) we a ha ron ma - hu Ki (til lo nu) a law                                  
Lb 16,11 lkn aTT wkol-`dºtk hann`dm `al-yhwh(dny) wahrn mà-hû K (tillnû) `lyw                                  
Lb 16,11 Zczylicie si przeciw Panu, ty i caa twoja zgraja; kime jest Aaron, e szemrzecie przeciw niemu?                                              
Lb 16,12 וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לִקְרֹא לְדָתָן וְלַאֲבִירָם בְּנֵי אֱלִיאָב וַיֹּאמְרוּ לֹא נַעֲלֶה׃                                  
Lb 16,12 waj jisz laH mo sze liq ro le da tan we la a wi ram Be ne e li aw waj jo me ru lo na a le                                  
Lb 16,12 wayyilaH liqr ldtn wlabrm Bnê lb wayymrû l na`lè                                  
Lb 16,12 Rozkaza wic Mojesz przywoa Datana i Abirama, synw Eliaba, ale oni rzekli: Nie przyjdziemy!                                              
Lb 16,13 הַמְעַט כִּי הֶעֱלִיתָנוּ מֵאֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ לַהֲמִיתֵנוּ בַּמִּדְבָּר כִּי־תִשְׂתָּרֵר עָלֵינוּ גַּם־הִשְׂתָּרֵר׃                              
Lb 16,13 ha me at Ki he e li ta nu me e rec za wat Ha law u de wasz la ha mi te nu Bam mid Bar Ki - tis Ta rer a le nu Gam - his Ta rer                              
Lb 16,13 ham`a K he|`ltºnû meºrec zbat Hlb ûdba lahmtºnû BammidBr K|-tiSTrr `lêºnû Gam-hiSTrr                              
Lb 16,13 Czy nie dosy tego, e nas wyprowadzi z kraju opywajcego w mleko i mid, by nas wygubi na pustyni, ale jeszcze chciaby sobie przywaszczy wadz nad nami?                                          
Lb 16,14 אַף לֹא אֶל־אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבַשׁ הֲבִיאֹתָנוּ וַתִּתֶּן־לָנוּ נַחֲלַת שָׂדֶה וָכָרֶם הַעֵינֵי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תְּנַקֵּר לֹא נַעֲלֶה׃                    
Lb 16,14 af lo el - e rec za wat Ha law u de wasz ha wi o ta nu waT TiT Ten - la nu na Ha lat sa de wa cha rem ha e ne ha a na szim ha hem Te naq qer lo na a le                    
Lb 16,14 ap l el-erec zbat Hlb ûdba hbºtºnû waTTiºTTen-lºnû naHlat Sdè wkºrem ha`ênê hnm hhm Tnaqqr l na`lè                    
Lb 16,14 Przecie to nie jest kraj opywajcy w mleko i mid, gdzie nas wprowadzie, ani nie dae nam jako dziedzictwa pl i winnic. Sdzisz, e moesz tym ludziom odebra oczy? Nie przyjdziemy!                                        
Lb 16,15 וַיִּחַר לְמֹשֶׁה מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל־יהוה אַל־תֵּפֶן אֶל־מִנְחָתָם לֹא חֲמוֹר אֶחָד מֵהֶם נָשָׂאתִי וְלֹא הֲרֵעֹתִי אֶת־אַחַד מֵהֶם׃                      
Lb 16,15 waj ji Har le mo sze me od waj jo mer el - jhwh(a do naj) al - Te fen el - min Ha tam lo Ha mor e Had me hem na sa ti we lo ha re o ti et - a Had me hem                      
Lb 16,15 wayyìºHar lmè md wayyºmer el-yhwh(dny) al-Tºpen el-minHtm l Hmr eHd mhem nSºt wl hr`ºt et-aHad mhem                      
Lb 16,15 Mojesz rozgniewa si bardzo i rzek do Pana: Nie przyjmuj ich ofiary! adnemu z nich nie wziem nawet osa i nikogo z nich nie skrzywdziem.                                            
Lb 16,16 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־קֹרַח אַתָּה וְכָל־עֲדָתְךָ הֱיוּ לִפְנֵי יהוה אַתָּה וָהֵם וְאַהֲרֹן מָחָר׃                              
Lb 16,16 waj jo mer mo sze el - qo raH aT Ta we chol - a dat cha he ju lif ne jhwh(a do naj) aT Ta wa hem we a ha ron ma Har                              
Lb 16,16 wayyºmer el-qºraH aTT wkol-`dºtk hyû lipnê yhwh(dny) aTT whm wahrn mHr                              
Lb 16,16 Potem Mojesz powiedzia do Koracha: Jutro sta ty ze swoimi stronnikami przed Panem: ty wraz z nimi, a rwnie i Aaron.                                            
Lb 16,17 וּקְחוּ אִישׁ מַחְתָּתוֹ וּנְתַתֶּם עֲלֵיהֶם קְטֹרֶת וְהִקְרַבְתֶּם לִפְנֵי יהוה אִישׁ מַחְתָּתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם מַחְתֹּת וְאַתָּה וְאַהֲרֹן אִישׁ מַחְתָּתוֹ׃                  
Lb 16,17 u qe Hu isz maH Ta to u ne taT Tem a le hem qe to ret we hiq raw Tem lif ne jhwh(a do naj) isz maH Ta to Ha misz szim u ma ta jim maH Tot we aT Ta we a ha ron isz maH Ta to                  
Lb 16,17 ûqHû maHTt ûntaTTem `lêhem qºret whiqrabTem lipnê yhwh(dny) maHTt Hmim ûmtaºyim maHTt waTT wahrn maHTt                  
Lb 16,17 Kady niech wemie swoj kadzielnic i woy do niej kadzido, i kady przyniesie swoj kadzielnic przed Pana - razem dwiecie pidziesit kadzielnic. Take ty i Aaron przyniecie swoje kadzielnice.                                        
Lb 16,18 וַיִּקְחוּ אִישׁ מַחְתָּתוֹ וַיִּתְּנוּ עֲלֵיהֶם אֵשׁ וַיָּשִׂימוּ עֲלֵיהֶם קְטֹרֶת וַיַּעַמְדוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן׃                        
Lb 16,18 waj jiq Hu isz maH Ta to waj jiT Te nu a le hem esz waj ja si mu a le hem qe to ret waj ja am du Pe taH o hel mo ed u mo sze we a ha ron                        
Lb 16,18 wayyiqHû maHTt wayyiTTnû `lêhem wayySºmû `lêhem qºret wa|yya`amdû PeºtaH ºhel m`d ûmè wahrn                        
Lb 16,18 Kady wic wzi swoj kadzielnic, woy do niej ognia, nasypa kadzida i stanli przy wejciu do Namiotu Spotkania - stan te Mojesz i Aaron.                                            
Lb 16,19 וַיַּקְהֵל עֲלֵיהֶם קֹרַח אֶת־כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּרָא כְבוֹד־יהוה אֶל־כָּל־הָעֵדָה׃                                  
Lb 16,19 waj jaq hel a le hem qo raH et - Kol - ha e da el - Pe taH o hel mo ed waj je ra che wod - jhwh(a do naj) el - Kol - ha e da P                                
Lb 16,19 wayyaqhl `lêhem qºraH et-Kol-hº`d el-PeºtaH ºhel m`d wayyr kbd-yhwh(dny) el-Kol-h`d P                                
Lb 16,19 Gdy Korach zebra przeciw nim t ca spoeczno przy wejciu do Namiotu Spotkania, ukazaa si caej spoecznoci chwaa Pana.                                            
Lb 16,20 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃                                            
Lb 16,20 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron le mor                                            
Lb 16,20 waydaBBr yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn lmr                                            
Lb 16,20 A Pan tak przemwi do Mojesza i Aarona:                                                  
Lb 16,21 הִבָּדְלוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת וַאֲכַלֶּה אֹתָם כְּרָגַע׃                                        
Lb 16,21 hiB Bad lu miT Toch ha e da haz zot wa a chal le o tam Ke ra ga                                        
Lb 16,21 hiBBºdlû miTTk h`d hazzt waakallè tm Krºga`                                        
Lb 16,21 Odczcie si od tej zgrai, gdy ich nagle wytrac.                                                  
Lb 16,22 וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל־בָּשָׂר הָאִישׁ אֶחָד יֶחֱטָא וְעַל כָּל־הָעֵדָה תִּקְצֹף׃                            
Lb 16,22 waj jiP Pe lu al - Pe ne hem waj jo me ru el e lo he ha ru Hot le chol - Ba sar ha isz e Had je He ta we al Kol - ha e da Tiq cof P                          
Lb 16,22 wayyiPPlû `al-Pnêhem wayyºmrû l lhê hrûHt lkol-BSr h eHd yeH w`al Kol-h`d Tiqcp P                          
Lb 16,22 Wtedy oni padli na twarz i bagali: O Boe, Boe, od ktrego zaley ycie wszystkich istot: czy chcesz gniewem swym ogarn ca spoeczno, gdy tylko jeden zgrzeszy?                                          
Lb 16,23 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 16,23 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 16,23 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 16,23 Na to rzek Pan do Mojesza:                                                  
Lb 16,24 דַּבֵּר אֶל־הָעֵדָה לֵאמֹר הֵעָלוּ מִסָּבִיב לְמִשְׁכַּן־קֹרַח דָּתָן וַאֲבִירָם׃                                      
Lb 16,24 DaB Ber el - ha e da le mor he a lu mis sa wiw le misz Kan - qo raH Da tan wa a wi ram                                      
Lb 16,24 DaBBr el-h`d lmr h|`lû missbb lmiKan-qºraH Dtn wabrm                                      
Lb 16,24 Daj spoecznoci taki rozkaz: Usucie si z obrbu zamieszkania < Koracha, Datana i Abirama! >                                              
Lb 16,25 וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיֵּלֶךְ אֶל־דָּתָן וַאֲבִירָם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                    
Lb 16,25 waj ja qom mo sze waj je lech el - Da tan wa a wi ram waj jel chu a Ha raw ziq ne jis ra el                                    
Lb 16,25 wayyºqom wayyºlek el-Dtn wabrm wayylkû aHryw ziqnê yiSrl                                    
Lb 16,25 Wtedy podnis si Mojesz i uda si do Datana i Abirama, a starsi Izraela poszli za nim.                                                
Lb 16,26 וַיְדַבֵּר אֶל־הָעֵדָה לֵאמֹר סוּרוּ נָא מֵעַל אָהֳלֵי הָאֲנָשִׁים הָרְשָׁעִים הָאֵלֶּה וְאַל־תִּגְּעוּ בְּכָל־אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן־תִּסָּפוּ בְּכָל־חַטֹּאתָם׃                        
Lb 16,26 wa je daB Ber el - ha e da le mor su ru na me al o h le ha a na szim ha re sza im ha el le we al - TiG Ge u Be chol - a szer la hem Pen - Tis sa fu Be chol - Hat to tam                        
Lb 16,26 waydaBBr el-h`d lmr sûºrû n m`al ohlê hnm h|r`m hºllè wa|l-TiGG`û Bkol-er lhem Pen-Tisspû Bkol-Hatm                        
Lb 16,26 Wwczas rozkaza spoecznoci: Oddalcie si od namiotw tych bezbonych mw! Nie dotykajcie niczego, co do nich naley, bycie nie zginli przez ich grzechy!                                          
Lb 16,27 וַיֵּעָלוּ מֵעַל מִשְׁכַּן־קֹרֶח דָּתָן וַאֲבִירָם מִסָּבִיב וְדָתָן וַאֲבִירָם יָצְאוּ נִצָּבִים פֶּתַח אָהֳלֵיהֶם וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וְטַפָּם׃                        
Lb 16,27 waj je a lu me al misz Kan - qo reH Da tan wa a wi ram mis sa wiw we da tan wa a wi ram ja cu nic ca wim Pe taH o h le hem u ne sze hem u we ne hem we taP Pam                        
Lb 16,27 wayy`lû m`al miKan-qºreH Dtn wabrm missbb wdtn wabrm ycû niccbm PeºtaH o|hlêhem ûnêhem ûbnêhem waPPm                        
Lb 16,27 Usunli si wic z miejsca zamieszkania Koracha, Datana i Abirama. Datan za i Abiram wyszli i stanli przed wejciem do swoich namiotw razem z onami, synami i maymi dziemi.                                        
Lb 16,28 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תֵּדְעוּן כִּי־יהוה שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל־הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה כִּי־לֹא מִלִּבִּי׃                              
Lb 16,28 waj jo mer mo sze Be zot Te dun Ki - jhwh(a do naj) sze la Ha ni la a sot et Kol - ham ma a sim ha el le Ki - lo mil liB Bi                              
Lb 16,28 wayymer Bzt T|d`ûn K|-yhwh(dny) lHaºn la`St t Kol-ha|mma`Sm hºllè K-l milliBB                              
Lb 16,28 Teraz rzek Mojesz: Po tym poznacie, e Pan mnie posa, abym te wszystkie czyny wykona, i e to nie ode mnie wyszo:                                            
Lb 16,29 אִם־כְּמוֹת כָּל־הָאָדָם יְמֻתוּן אֵלֶּה וּפְקֻדַּת כָּל־הָאָדָם יִפָּקֵד עֲלֵיהֶם לֹא יהוה שְׁלָחָנִי׃                                
Lb 16,29 im - Ke mot Kol - ha a dam je mu tun el le u fe quD Dat Kol - ha a dam jiP Pa qed a le hem lo jhwh(a do naj) sze la Ha ni                                
Lb 16,29 im-Kmt Kol-h|dm ymutûn ºllè ûpquDDat Kol-hºdm yiPPqd `lêhem l yhwh(dny) lHºn                                
Lb 16,29 jeli ci ludzie umr mierci naturaln i jeli spotka ich los taki jak innych ludzi, wtedy Pan mnie nie posa.                                              
Lb 16,30 וְאִם־בְּרִיאָה יִבְרָא יהוה וּפָצְתָה הָאֲדָמָה אֶת־פִּיהָ וּבָלְעָה אֹתָם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר לָהֶם וְיָרְדוּ חַיִּים שְׁאֹלָה וִידַעְתֶּם כִּי נִאֲצוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֶת־יהוה׃                
Lb 16,30 we im - Be ri a jiw ra jhwh(a do naj) u fac ta ha a da ma et - Pi ha u wa la o tam we et - Kol - a szer la hem we jar du Haj jim sze o la wi da Tem Ki ni a cu ha a na szim ha el le et - jhwh(a do naj)                
Lb 16,30 wim-Br yibr yhwh(dny) ûpct hdm et-Pºh ûbl` tm wet-Kol-er lhem wyrdû Hayym ºl w|da`Tem K ni|cû hnm hºllè