Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 18,1 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־אַהֲרֹן אַתָּה וּבָנֶיךָ וּבֵית־אָבִיךָ אִתָּךְ תִּשְׂאוּ אֶת־עֲוֹן הַמִּקְדָּשׁ וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ תִּשְׂאוּ אֶת־עֲוֹן כְּהֻנַּתְכֶם׃                      
Lb 18,1 waj jo mer jhwh(a do naj) el - a ha ron aT Ta u wa ne cha u wet - a wi cha iT Tach Ti su et - a won ham miq Dasz we aT Ta u wa ne cha iT Tach Ti su et - a won Ke hun nat chem                      
Lb 18,1 wayyºmer yhwh(dny) e|l-ahrn aTT ûbnʺk ûbêt-bºk iTTk TiSû et-`wn hammiqD waTT ûbnʺk iTTk TiSû et-`wn Khunnatkem                      
Lb 18,1 Wtedy rzek Pan do Aarona: Ty, synowie twoi i rd twego ojca, bdziecie odpowiedzialni za wykroczenia popenione w przybytku. Ty i synowie twoi bdziecie odpowiada za winy waszego kapastwa.                                        
Lb 18,2 וְגַם אֶת־אַחֶיךָ מַטֵּה לֵוִי שֵׁבֶט אָבִיךָ הַקְרֵב אִתָּךְ וְיִלָּווּ עָלֶיךָ וִישָׁרְתוּךָ וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתָּךְ לִפְנֵי אֹהֶל הָעֵדֻת׃                    
Lb 18,2 we gam et - a HE cha mat te le wi sze wet a wi cha haq rew iT Tach we jil la wu a le cha wi szar tu cha we aT Ta u wa ne cha iT Tach lif ne o hel ha e dut                    
Lb 18,2 wgam et-aHÊk ma lw ºbe bºk haqrb iTTk wyillwû `lʺk w|rtûºk waTT ûbnʺk iTTk lipnê ºhel h`dùt                    
Lb 18,2 Niech rwnie bracia twoi - pokolenie Lewiego, szczep twego ojca - przyjd i przycz si do ciebie, a pomagaj tobie i synom twoim [w subie] przed Namiotem Spotkania.                                          
Lb 18,3 וְשָׁמְרוּ מִשְׁמַרְתְּךָ וּמִשְׁמֶרֶת כָּל־הָאֹהֶל אַךְ אֶל־כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ וְאֶל־הַמִּזְבֵּחַ לֹא יִקְרָבוּ וְלֹא־יָמֻתוּ גַם־הֵם גַּם־אַתֶּם׃                            
Lb 18,3 we szam ru misz mar Te cha u misz me ret Kol - ha o hel ach el - Ke le haq qo desz we el - ham miz Be aH lo jiq ra wu we lo - ja mu tu gam - hem Gam - aT Tem                            
Lb 18,3 w|mrû mi|marTk ûmimeºret Kol-hºhel ak el-Klê haqqºde wel-hammizBªH l yiqrºbû wl|-ymuºtû gam-hm Gam-aTTem                            
Lb 18,3 Zatroszcz si o to, co potrzebne jest dla ciebie i dla przybytku. Jednak do sprztw witych i do otarza nie mog si zblia; w przeciwnym razie zgin tak oni, jak i wy.                                          
Lb 18,4 וְנִלְווּ עָלֶיךָ וְשָׁמְרוּ אֶת־מִשְׁמֶרֶת אֹהֶל מוֹעֵד לְכֹל עֲבֹדַת הָאֹהֶל וְזָר לֹא־יִקְרַב אֲלֵיכֶם׃                              
Lb 18,4 we nil wu a le cha we szam ru et - misz me ret o hel mo ed le chol a wo dat ha o hel we zar lo - jiq raw a le chem                              
Lb 18,4 wnilwû `lʺk w|mrû et-mimeºret ºhel m`d lkl `bdat hºhel wzr l-yiqrab lêkem                              
Lb 18,4 Maj by przy tobie i winni si troszczy o wszystko, co dotyczy Namiotu Spotkania, o ca sub w przybytku. Ale aden niepowoany niech si do was nie zblia.                                          
Lb 18,5 וּשְׁמַרְתֶּם אֵת מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ וְאֵת מִשְׁמֶרֶת הַמִּזְבֵּחַ וְלֹא־יִהְיֶה עוֹד קֶצֶף עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                              
Lb 18,5 u sze mar Tem et misz me ret haq qo desz we et misz me ret ham miz Be aH we lo - jih je od qe cef al - Be ne jis ra el                              
Lb 18,5 ûmarTem t mimeºret haqqºde wt mimeºret hammizBªH wl|-yihyè `d qeºcep `al-Bnê yiSrl                              
Lb 18,5 Wy obejmiecie staranie o przybytek i trosk o otarz, aby znw nie powsta gniew przeciw Izraelitom.                                              
Lb 18,6 וַאֲנִי הִנֵּה לָקַחְתִּי אֶת־אֲחֵיכֶם הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָכֶם מַתָּנָה נְתֻנִים לַיהוה לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד׃                      
Lb 18,6 wa a ni hin ne la qaH Ti et - a He chem ha le wij jim miT Toch Be ne jis ra el la chem maT Ta na ne tu nim ljhwh(la do naj) la a wod et - a wo dat o hel mo ed                      
Lb 18,6 wan hinn lqaºHT et-Hêkem halwiyyìm miTTk Bnê yiSrl lkem maTTn ntùnm lyhwh(la|dny) la`bd et-`bdat ºhel m`d                      
Lb 18,6 Oto Ja wziem waszych braci, lewitw, spord synw Izraela jako dar za was, jako oddanych Panu, aby penili sub w Namiocie Spotkania.                                            
Lb 18,7 וְאַתָּה וּבָנֶיךָ אִתְּךָ תִּשְׁמְרוּ אֶת־כְּהֻנַּתְכֶם לְכָל־דְּבַר הַמִּזְבֵּחַ וּלְמִבֵּית לַפָּרֹכֶת וַעֲבַדְתֶּם עֲבֹדַת מַתָּנָה אֶתֵּן אֶת־כְּהֻנַּתְכֶם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת׃                    
Lb 18,7 we aT Ta u wa ne cha iT Te cha Tisz me ru et - Ke hun nat chem le chol - De war ham miz Be aH u le miB Bet laP Pa ro chet wa a wad Tem a wo dat maT Ta na eT Ten et - Ke hun nat chem we haz zar haq qa rew ju mat s                  
Lb 18,7 waTT ûbnʺk iTTk Timrû et-Khunnatkem lkol-Dbar hammizBªH ûlmiBBêt laPPrºket wa`badTem `bdat maTTn eTTn et-Khunnatkem whazzr haqqrb yûmt s                  
Lb 18,7 Ty za wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzega obowizkw kapaskich co do otarza i miejsca poza zason. Obdarzyem was sub kapask, a jeli si kto niepowoany zbliy - zginie.                                        
Lb 18,8 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־אַהֲרֹן וַאֲנִי הִנֵּה נָתַתִּי לְךָ אֶת־מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמֹתָי לְכָל־קָדְשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים לְמָשְׁחָה וּלְבָנֶיךָ לְחָק־עוֹלָם׃                      
Lb 18,8 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - a Ha ron wa a ni hin ne na taT Ti le cha et - misz me ret Te ru mo taj le chol - qod sze we ne - jis ra el le cha ne taT Tim le mosz Ha u le wa ne cha le Hoq - o lam                      
Lb 18,8 waydaBBr yhwh(dny) e|l-ahrn wan hinn ntaºTT| lk et-mimeºret Trûmty lkol-qodê bnê|-yiSrl lk ntaTTm lmoH ûlbnʺk lHoq-`lm                      
Lb 18,8 Mwi dalej Pan do Aarona: Ja oddaj ci dary odoone dla mnie. Ze wszystkich witych darw Izraela daj tobie i synom twoim jako naleno wiekuist na mocy namaszczenia.                                          
Lb 18,9 זֶה־יִהְיֶה לְךָ מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים מִן־הָאֵשׁ כָּל־קָרְבָּנָם לְכָל־מִנְחָתָם וּלְכָל־חַטָּאתָם וּלְכָל־אֲשָׁמָם אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לִי קֹדֶשׁ קָדָשִׁים לְךָ הוּא וּלְבָנֶיךָ׃                    
Lb 18,9 ze - jih je le cha miq qo desz haq q da szim min - ha esz Kol - qor Ba nam le chol - min Ha tam u le chol - Hat ta tam u le chol - a sza mam a szer ja szi wu li qo desz qo da szim le cha hu u le wa ne cha                    
Lb 18,9 zè|-yihyè lk miqqºde haqqdm min-h Kol-qorBnm l|kol-minHtm ûlkol-Hatm ûlkol-mm er yºbû l qºde qo|dm lk ûlbnʺk                    
Lb 18,9 Z darw najwitszych, o ile nie zostan spalone, przypadn tobie: dary ofiarne przy wszystkich ofiarach z pokarmw, ofiarach przebagania i zadouczynienia, ktre mi przynosz. Jako rzeczy najwitsze bd nalee do ciebie i synw twoich.                                    
Lb 18,10 בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים תֹּאכֲלֶנּוּ כָּל־זָכָר יֹאכַל אֹתוֹ קֹדֶשׁ יִהְיֶה־לָּךְ׃                                      
Lb 18,10 Be qo desz haq q da szim To cha len nu Kol - za char jo chal o to qo desz jih je - llach                                      
Lb 18,10 Bqºde haqqdm Tkleºnnû Kol-zkr ykal t qºde yi|hyè-llk                                      
Lb 18,10 W Miejscu Najwitszym bdziesz je spoywa; tylko mczyni mog to je; bdziesz to uwaa za wite.                                              
Lb 18,11 וְזֶה־לְּךָ תְּרוּמַת מַתָּנָם לְכָל־תְּנוּפֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ נְתַתִּים וּלְבָנֶיךָ וְלִבְנֹתֶיךָ אִתְּךָ לְחָק־עוֹלָם כָּל־טָהוֹר בְּבֵיתְךָ יֹאכַל אֹתוֹ׃                      
Lb 18,11 we ze - lle cha Te ru mat maT Ta nam le chol - Te nu fot Be ne jis ra el le cha ne taT Tim u le wa ne cha we liw no te cha iT Te cha le Hoq - o lam Kol - ta hor Be wet cha jo chal o to                      
Lb 18,11 wzè-llk Trûmat maTTnm lkol-Tnûpt Bnê yiSrl lk ntaTTm ûlbnʺk wlibntʺk iTTk lHoq-`lm Kol-hr Bbêtk ykal t                      
Lb 18,11 Tobie przypadn dary ofiarne wszystkich skadanych gestem koysania ofiar Izraelitw. Daj je tobie, synom twoim i crkom jako naleno wiekuist; ktokolwiek jest czysty z rodziny twojej, moe je spoywa.                                        
Lb 18,12 כֹּל חֵלֶב יִצְהָר וְכָל־חֵלֶב תִּירוֹשׁ וְדָגָן רֵאשִׁיתָם אֲשֶׁר־יִתְּנוּ לַיהוה לְךָ נְתַתִּים׃                                
Lb 18,12 Kol He lew jic har we chol - He lew Ti rosz we da gan re szi tam a szer - jiT Te nu ljhwh(la do naj) le cha ne taT Tim                                
Lb 18,12 Kl Hºleb yichr wkol-Hºleb Tr wdgn r봚tm er-yiTTnû lyhwh(la|dny) lk ntaTTm                                
Lb 18,12 Daj tobie wszystko co najlepsze z oliwy, wszystko co najlepsze z modego wina i zboa, ktre Izraelici przynosz Panu jako pierwsze plony.                                            
Lb 18,13 בִּכּוּרֵי כָּל־אֲשֶׁר בְּאַרְצָם אֲשֶׁר־יָבִיאוּ לַיהוה לְךָ יִהְיֶה כָּל־טָהוֹר בְּבֵיתְךָ יֹאכֲלֶנּוּ׃                                  
Lb 18,13 BiK Ku re Kol - a szer Be ar cam a szer - ja wi u ljhwh(la do naj) le cha jih je Kol - ta hor Be wet cha jo cha len nu                                  
Lb 18,13 BiKKûrê Kol-er Barcm er-ybºû lyhwh(ladny) lk yihyè Kol-hr Bbêtk ykleºnnû                                  
Lb 18,13 Pierwociny, ktre przynosz Panu ze wszystkiego w ich kraju, maj do ciebie nalee. Kady spord twojej rodziny, kto tylko jest czysty, moe z nich spoywa.                                          
Lb 18,14 כָּל־חֵרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לְךָ יִהְיֶה׃                                              
Lb 18,14 Kol - He rem Be jis ra el le cha jih je                                              
Lb 18,14 Kol-Hºrem ByiSrl lk yihyè                                              
Lb 18,14 Cokolwiek oboone bdzie kltw w Izraelu, ma do ciebie nalee.                                                
Lb 18,15 כָּל־פֶּטֶר רֶחֶם לְכָל־בָּשָׂר אֲשֶׁר־יַקְרִיבוּ לַיהוה בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה יִהְיֶה־לָּךְ אַךְ פָּדֹה תִפְדֶּה אֵת בְּכוֹר הָאָדָם וְאֵת בְּכוֹר־הַבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה תִּפְדֶּה׃                  
Lb 18,15 Kol - Pe ter re Hem le chol - Ba sar a szer - jaq ri wu ljhwh(la do naj) Ba a dam u waB Be he ma jih je - llach ach Pa do tif De et Be chor ha a dam we et Be chor - haB Be he ma hat te me a Tif De                  
Lb 18,15 Kol-Peºer reHem l|kol-BSr er-yaqrºbû lyhwh(la|dny) Bdm ûbaBBhm yi|hyè-llk ak Pdò tipDè t Bkr h|dm wt Bk|r-haBBhm ham TipDè                  
Lb 18,15 Wszystkie pierwociny ona matki, ktre oddaj Panu ze wszystkiego ciaa, poczwszy od ludzi a do byda, bdzie twoje; ludzi pierworodnych kaesz wykupi, jak rwnie wszystko pierworodne zwierzt nieczystych.                                      
Lb 18,16 וּפְדוּיָו מִבֶּן־חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכְּךָ כֶּסֶף חֲמֵשֶׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הוּא׃                              
Lb 18,16 u fe du jaw miB Ben - Ho desz Tif De Be er Ke cha Ke sef Ha me szet sze qa lim Be sze qel haq qo desz es rim Ge ra hu                              
Lb 18,16 ûpdûyw miBBen-Hºde TipDè B`eºrKk Keºsep Hmºet qlm Beºqel haqqºde `eSrm Gr                              
Lb 18,16 Wykupu dokona si w miesic po urodzeniu za cen piciu syklw srebra wedug wagi przybytku; sykl po dwadziecia ger.                                            
Lb 18,17 אַךְ בְּכוֹר־שׁוֹר אוֹ־בְכוֹר כֶּשֶׂב אוֹ־בְכוֹר עֵז לֹא תִפְדֶּה קֹדֶשׁ הֵם אֶת־דָּמָם תִּזְרֹק עַל־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־חֶלְבָּם תַּקְטִיר אִשֶּׁה לְרֵיחַ נִיחֹחַ לַיהוה׃                
Lb 18,17 ach Be chor - szor o - we chor Ke sew o - we chor ez lo tif De qo desz hem et - Da mam Tiz roq al - ham miz Be aH we et - Hel Bam Taq tir isz sze le re aH ni Ho aH ljhwh(la do naj)                
Lb 18,17 ak B|kr-r |-bkr KeºSeb |-bkr `z l tipDè qºde hm et-Dmm Tizrq `al-hammizBªH wet-HelBm Taqr lrêªH nHªH lyhwh(la|dny)                
Lb 18,17 Nie kaesz jednak wykupywa pierworodnego krowy, owcy i kozy: te s wite. Krew ich wylejesz na otarz, a tuszcz ich spalisz w ogniu jako mi wo dla Pana.                                          
Lb 18,18 וּבְשָׂרָם יִהְיֶה־לָּךְ כַּחֲזֵה הַתְּנוּפָה וּכְשׁוֹק הַיָּמִין לְךָ יִהְיֶה׃                                      
Lb 18,18 u we sa ram jih je - llach Ka Ha ze haT Te nu fa u che szoq haj ja min le cha jih je                                      
Lb 18,18 ûbSrm yihyè-llk KaHz haTTnûp ûkq hayymn lk yihyè                                      
Lb 18,18 Lecz miso ich bdzie do ciebie nalee, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem koysania, i prawa opatka bd twoje.                                            
Lb 18,19 כֹּל תְּרוּמֹת הַקֳּדָשִׁים אֲשֶׁר יָרִימוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַיהוה נָתַתִּי לְךָ וּלְבָנֶיךָ וְלִבְנֹתֶיךָ אִתְּךָ לְחָק־עוֹלָם בְּרִית מֶלַח עוֹלָם הִוא לִפְנֵי יהוה לְךָ וּלְזַרְעֲךָ אִתָּךְ׃          
Lb 18,19 Kol Te ru mot haq q da szim a szer ja ri mu we ne - jis ra el ljhwh(la do naj) na taT Ti le cha u le wa ne cha we liw no te cha iT Te cha le Hoq - o lam Be rit me laH o lam hiw lif ne jhwh(a do naj) le cha u le za ra cha iT Tach          
Lb 18,19 Kl Trûmt haqqdm er yrºmû bnê|-yiSrl lyhwh(la|dny) ntaºTT| lk ûlbnʺk wlibntʺk iTTk lHoq-`lm Brt meºlaH `lm hiw lipnê yhwh(dny) lk ûlzar`k iTTk          
Lb 18,19 Wszystko, co odoone jest z darw witych, jakie Izraelici przynosz Panu, daj na zawsze tobie, synom twoim i crkom. To jest naleno wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tob.                                      
Lb 18,20 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־אַהֲרֹן בְּאַרְצָם לֹא תִנְחָל וְחֵלֶק לֹא־יִהְיֶה לְךָ בְּתוֹכָם אֲנִי חֶלְקְךָ וְנַחֲלָתְךָ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                      
Lb 18,20 waj jo mer jhwh(a do naj) el - a ha ron Be ar cam lo tin Hal we He leq lo - jih je le cha Be to cham a ni Hel qe cha we na Ha lat cha Be toch Be ne jis ra el s                    
Lb 18,20 wayyºmer yhwh(dny) e|l-ahrn Barcm l tinHl wHºleq l-yihyè lk Btkm n Helqk wnaHlºtk Btk Bnê yiSrl s                    
Lb 18,20 Rzek Pan do Aarona: Nie bdziesz mia dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz rwnie pord nich adnego przydziau ziemi; Ja jestem dziaem twoim i dziedzictwem twoim pord Izraelitw.                                        
Lb 18,21 וְלִבְנֵי לֵוִי הִנֵּה נָתַתִּי כָּל־מַעֲשֵׂר בְּיִשְׂרָאֵל לְנַחֲלָה חֵלֶף עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר־הֵם עֹבְדִים אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד׃                          
Lb 18,21 we liw ne le wi hin ne na taT Ti Kol - ma a ser Be jis ra el le na Ha la He lef a wo da tam a szer - hem ow dim et - a wo dat o hel mo ed                          
Lb 18,21 wlibnê lw hinn ntaºTT Kol-ma|`Sr ByiSrl lnaHl Hºlep `b|dtm er-hm `|bdm et-`bdat ºhel m`d                          
Lb 18,21 Oto oddaj lewitom jako dziedzictwo wszystkie dziesiciny skadane przez Izraelitw w zamian za sub, jak peni w Namiocie Spotkania.                                            
Lb 18,22 וְלֹא־יִקְרְבוּ עוֹד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד לָשֵׂאת חֵטְא לָמוּת׃                                    
Lb 18,22 we lo - jiq re wu od Be ne jis ra el el - o hel mo ed la set Het la mut                                    
Lb 18,22 wl-yiqrbû `d Bnê yiSrl el-ºhel m`d lSt lmût                                    
Lb 18,22 Izraelici nie bd si mogli zblia do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zasugujcego na mier.                                              
Lb 18,23 וְעָבַד הַלֵּוִי הוּא אֶת־עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְהֵם יִשְׂאוּ עֲוֹנָם חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם וּבְתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יִנְחֲלוּ נַחֲלָה׃                  
Lb 18,23 we a wad hal le wi hu et - a wo dat o hel mo ed we hem ji su a wo nam Huq qat o lam le do ro te chem u we toch Be ne jis ra el lo jin Ha lu na Ha la                  
Lb 18,23 w`bad hallw et-`bdat ºhel m`d whm yiSû `wnm Huqqat `lm ldrºtêkeºm ûbtk Bnê yiSrl l yinHlû naHl                  
Lb 18,23 Sami tylko lewici mog peni sub w Namiocie Spotkania i bd dwiga ciar ich win. To jest prawo wiekuiste dla waszych potomkw: lewici nie bd posiadali adnego dziedzictwa pord Izraelitw,                                        
Lb 18,24 כִּי אֶת־מַעְשַׂר בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַיהוה תְּרוּמָה נָתַתִּי לַלְוִיִּם לְנַחֲלָה עַל־כֵּן אָמַרְתִּי לָהֶם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יִנְחֲלוּ נַחֲלָה׃                
Lb 18,24 Ki et - ma sar Be ne - jis ra el a szer ja ri mu ljhwh(la do naj) Te ru ma na taT Ti la le wij jim le na Ha la al - Ken a mar Ti la hem Be toch Be ne jis ra el lo jin Ha lu na Ha la P              
Lb 18,24 K et-ma`Sar Bnê|-yiSrl er yrºmû lyhwh(la|dny) Trûm ntaºTT lalwiyyìm lnaHl `al-Kn maºrT lhem Btk Bnê yiSrl l yinHlû naHl P              
Lb 18,24 lecz daem im jako dziedzictwo dziesiciny, ktre Izraelici przynosz Panu w ofierze. Dlatego te o nich powiedziaem, e nie otrzymaj dziedzictwa pord Izraelitw.                                          
Lb 18,25 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 18,25 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 18,25 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 18,25 Potem Pan mwi do Mojesza:                                                  
Lb 18,26 וְאֶל־הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי־תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־הַמַּעֲשֵׂר אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם מֵאִתָּם בְּנַחֲלַתְכֶם וַהֲרֵמֹתֶם מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת יהוה מַעֲשֵׂר מִן־הַמַּעֲשֵׂר׃                
Lb 18,26 we el - ha le wij jim Te daB Ber we a mar Ta a le hem Ki - tiq Hu me et Be ne - jis ra el et - ham ma a ser a szer na taT Ti la chem me iT Tam Be na Ha lat chem wa ha re mo tem mim men nu Te ru mat jhwh(a do naj) ma a ser min - ham ma a ser                
Lb 18,26 wel-halwiyyìm TdaBBr wmarT lhem K|-tiqHû mt Bnê|-yiSrl et-ha|mma`Sr er ntaºTT lkem miTTm BnaHlatkem wahrmtem mimmeºnnû Trûmat yhwh(dny) ma`Sr min-ha|mma`Sr                
Lb 18,26 Tak przemw do lewitw i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesiciny od Izraelitw, ktre wam oddaem jako dziedzictwo, to dziesit cz macie odoy na ofiar dla Pana.                                          
Lb 18,27 וְנֶחְשַׁב לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם כַּדָּגָן מִן־הַגֹּרֶן וְכַמְלֵאָה מִן־הַיָּקֶב׃                                        
Lb 18,27 we neH szaw la chem Te ru mat chem KaD Da gan min - haG Go ren we cham le a min - haj ja qew                                        
Lb 18,27 wneHab lkem Trûmatkem KaDDgn min-haGGºren wka|ml min-hayyºqeb                                        
Lb 18,27 Bdzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zboe z klepiska lub to, co przepenia toczni.                                              
Lb 18,28 כֵּן תָּרִימוּ גַם־אַתֶּם תְּרוּמַת יהוה מִכֹּל מַעְשְׂרֹתֵיכֶם אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּנְתַתֶּם מִמֶּנּוּ אֶת־תְּרוּמַת יהוה לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן׃                  
Lb 18,28 Ken Ta ri mu gam - aT Tem Te ru mat jhwh(a do naj) miK Kol ma se ro te chem a szer Tiq Hu me et Be ne jis ra el u ne taT Tem mim men nu et - Te ru mat jhwh(a do naj) le a ha ron haK Ko hen                  
Lb 18,28 Kn Trºmû gam-aTTem Trûmat yhwh(dny) miKKl ma`Srºtêkeºm er TiqHû mt Bnê yiSrl ûntaTTem mimmeºnnû et-Trûmat yhwh(dny) lahrn haKKhn                  
Lb 18,28 Winnicie rwnie i wy skada Panu ofiar z waszych dziesicin, ktre odbieracie od Izraelitw. Oddacie to, cocie winni ofiarowa Panu, kapanowi Aaronowi.                                          
Lb 18,29 מִכֹּל מַתְּנֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כָּל־תְּרוּמַת יהוה מִכָּל־חֶלְבּוֹ אֶת־מִקְדְּשׁוֹ מִמֶּנּוּ׃                                    
Lb 18,29 miK Kol maT Te no te chem Ta ri mu et Kol - Te ru mat jhwh(a do naj) miK Kol - Hel Bo et - miq De szo mim men nu                                    
Lb 18,29 miKKl maTTnºtêkeºm Trºmû t Kol-Trûmat yhwh(dny) miKKol-HelB e|t-miqD mimmeºnnû                                    
Lb 18,29 Ze wszystkich darw, jakie wam przypadn, winnicie zoy dar dla Pana: ze wszystkich najlepszych rzeczy - odpowiedni wit cz.                                            
Lb 18,30 וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בַּהֲרִימְכֶם אֶת־חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ וְנֶחְשַׁב לַלְוִיִּם כִּתְבוּאַת גֹּרֶן וְכִתְבוּאַת יָקֶב׃                                
Lb 18,30 we a mar Ta a le hem Ba ha rim chem et - Hel Bo mim men nu we neH szaw la le wij jim Kit wu at Go ren we chit wu at ja qew                                
Lb 18,30 wmarT lhem Bahr|mkem et-HelB mimmeºnnû wneHab lalwiyyìm Kitbûat Gºren wkitbûat yºqeb