Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 20,1 וַיָּבֹאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה מִדְבַּר־צִן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשֶׁב הָעָם בְּקָדֵשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם וַתִּקָּבֵר שָׁם׃                          
Lb 20,1 waj ja wo u we ne - jis ra el Kol - ha e da mid Bar - cin Ba Ho desz ha ri szon waj je szew ha am Be qa desz waT Ta mot szam mir jam waT Tiq qa wer szam                          
Lb 20,1 wayybºû bnê|-yiSrl Kol-hº`d midBar-cin BaHºde h|rin wayyºeb h`m Bqd waTTºmot m mirym waTTiqqbr m                          
Lb 20,1 W pierwszym miesicu przybya caa spoeczno Izraelitw na pustyni Sin. Lud zatrzyma si w Kadesz; tam te umara i tam zostaa pogrzebana Miriam.                                          
Lb 20,2 וְלֹא־הָיָה מַיִם לָעֵדָה וַיִּקָּהֲלוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן׃                                          
Lb 20,2 we lo - ha ja ma jim la e da waj jiq qa ha lu al - mo sze we al - a ha ron                                          
Lb 20,2 wl-hºy maºyim l`d wayyiqqºhlûº `al-mè w`a|l-ahrn                                          
Lb 20,2 Gdy zabrako spoecznoci wody, zeszli si przeciw Mojeszowi i Aaronowi.                                                
Lb 20,3 וַיָּרֶב הָעָם עִם־מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ לֵאמֹר וְלוּ גָוַעְנוּ בִּגְוַע אַחֵינוּ לִפְנֵי יהוה׃                                
Lb 20,3 waj ja rew ha am im - mo sze waj jo me ru le mor we lu ga wa nu Big wa a He nu lif ne jhwh(a do naj)                                
Lb 20,3 wayyºreb h`m `im-mè wayymrû lmr wlû gwaº`nû Bigwa` aHêºnû lipnê yhwh(dny)                                
Lb 20,3 I kci si lud z Mojeszem, woajc: Lepiej by byo, gdybymy zginli, jak i bracia nasi, przed Panem.                                              
Lb 20,4 וְלָמָה הֲבֵאתֶם אֶת־קְהַל יהוה אֶל־הַמִּדְבָּר הַזֶּה לָמוּת שָׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירֵנוּ׃                                  
Lb 20,4 we la ma ha we tem et - qe hal jhwh(a do naj) el - ham mid Bar haz ze la mut szam a naH nu u we i re nu                                  
Lb 20,4 wlm hbtem et-qhal yhwh(dny) el-hammidBr hazzè lmût m naºHnû ûb`rºnû                                  
Lb 20,4 Czemucie wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustyni, bymy tu razem z naszym bydem zginli?                                              
Lb 20,5 וְלָמָה הֶעֱלִיתֻנוּ מִמִּצְרַיִם לְהָבִיא אֹתָנוּ אֶל־הַמָּקוֹם הָרָע הַזֶּה לֹא מְקוֹם זֶרַע וּתְאֵנָה וְגֶפֶן וְרִמּוֹן וּמַיִם אַיִן לִשְׁתּוֹת׃                    
Lb 20,5 we la ma he e li tu nu mim mic ra jim le ha wi o ta nu el - ham ma qom ha ra haz ze lo me qom ze ra u te e na we ge fen we rim mon u ma jim a jin lisz Tot                    
Lb 20,5 wlm he|`ltuºnû mimmicraºyim lhb tºnû el-hammqm hr` hazzè l mqm zeºra` ûtn wgeºpen wrimmn ûmaºyim aºyin liTt                    
Lb 20,5 Dlaczegocie wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to ndzne miejsce, gdzie nie mona sia, nie ma drzew figowych ani winoroli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia?                                        
Lb 20,6 וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מִפְּנֵי הַקָּהָל אֶל־פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם וַיֵּרָא כְבוֹד־יהוה אֲלֵיהֶם׃                            
Lb 20,6 waj ja wo mo sze we a ha ron miP Pe ne haq qa hal el - Pe taH o hel mo ed waj jiP Pe lu al - Pe ne hem waj je ra che wod - jhwh(a do naj) a le hem P                          
Lb 20,6 wayyb wahrn miPPnê haqqhl el-PeºtaH ºhel m`d wa|yyiPPlû `al-Pnêhem wayyr kbd-yhwh(dny) lêhem P                          
Lb 20,6 Mojesz i Aaron odeszli od tumu i skierowali si ku wejciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz, a ukazaa si im chwaa Pana.                                            
Lb 20,7 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 20,7 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 20,7 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 20,7 I przemwi Pan do Mojesza:                                                  
Lb 20,8 קַח אֶת־הַמַּטֶּה וְהַקְהֵל אֶת־הָעֵדָה אַתָּה וְאַהֲרֹן אָחִיךָ וְדִבַּרְתֶּם אֶל־הַסֶּלַע לְעֵינֵיהֶם וְנָתַן מֵימָיו וְהוֹצֵאתָ לָהֶם מַיִם מִן־הַסֶּלַע וְהִשְׁקִיתָ אֶת־הָעֵדָה וְאֶת־בְּעִירָם׃                
Lb 20,8 qaH et - ham mat te we haq hel et - ha e da aT Ta we a ha ron a Hi cha we diB Bar Tem el - has se la le e ne hem we na tan me maw we ho ce ta la hem ma jim min - has se la we hisz qi ta et - ha e da we et - Be i ram                
Lb 20,8 qaH et-hammaè whaqhl et-h`d aTT wahrn Hºk wdiBBarTem el-hasseºla` l`ênêhem wntan mêmyw whct lhem maºyim min-hasseºla` whiqt et-h`d wet-B`rm                
Lb 20,8 We lask i zbierz cae zgromadzenie, ty wesp z bratem twoim Aaronem. Nastpnie przemw w ich obecnoci do skay, a ona wyda z siebie wod. Wyprowad wod ze skay i daj pi ludowi oraz jego bydu.                                        
Lb 20,9 וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת־הַמַּטֶּה מִלִּפְנֵי יהוה כַּאֲשֶׁר צִוָּהוּ׃                                        
Lb 20,9 waj jiq qaH mo sze et - ham mat te mil lif ne jhwh(a do naj) Ka a szer ciw wa hu                                        
Lb 20,9 wayyiqqaH et-hammaè millipnê yhwh(dny) Kaer ciwwºhû                                        
Lb 20,9 Stosownie do nakazu zabra Mojesz lask sprzed oblicza Pana.                                                
Lb 20,10 וַיַּקְהִלוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶת־הַקָּהָל אֶל־פְּנֵי הַסָּלַע וַיֹּאמֶר לָהֶם שִׁמְעוּ־נָא הַמֹּרִים הֲמִן־הַסֶּלַע הַזֶּה נוֹצִיא לָכֶם מָיִם׃                        
Lb 20,10 waj jaq hi lu mo sze we a ha ron et - haq qa hal el - Pe ne has sa la waj jo mer la hem szi mu - na ham mo rim ha min - has se la haz ze no ci la chem ma jim                        
Lb 20,10 wayyaqhiºlû wahrn et-haqqhl el-Pnê hassºla` wayyºmer lhem im`û-n hammrm hmin-hasseºla` hazzè nc lkem mºyim                        
Lb 20,10 Nastpnie zebra Mojesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed ska i wtedy rzek do nich: Suchajcie, wy buntownicy! Czy potrafimy z tej skay wyprowadzi dla was wod?                                          
Lb 20,11 וַיָּרֶם מֹשֶׁה אֶת־יָדוֹ וַיַּךְ אֶת־הַסֶּלַע בְּמַטֵּהוּ פַּעֲמָיִם וַיֵּצְאוּ מַיִם רַבִּים וַתֵּשְׁתְּ הָעֵדָה וּבְעִירָם׃                            
Lb 20,11 waj ja rem mo sze et - ja do waj jach et - has se la Be mat te hu Pa a ma jim waj je cu ma jim raB Bim waT TeszT ha e da u we i ram s                          
Lb 20,11 wayyºrem et-yd wayyak et-hasseºla` Bmaºhû Pa`mºyim wayycû maºyim raBBm waTTT h`d ûb`rm s                          
Lb 20,11 Nastpnie podnis Mojesz rk i uderzy dwa razy lask w ska. Wtedy wypyna woda tak obficie, e mg si napi zarwno lud, jak i jego bydo.                                            
Lb 20,12 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן יַעַן לֹא־הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָכֵן לֹא תָבִיאוּ אֶת־הַקָּהָל הַזֶּה אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נָתַתִּי לָהֶם׃                
Lb 20,12 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron ja an lo - he e man Tem Bi le haq Di sze ni le e ne Be ne jis ra el la chen lo ta wi u et - haq qa hal haz ze el - ha a rec a szer - na taT Ti la hem                
Lb 20,12 wayyºmer yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn yaº`an l-hemanTem B lhaºqDºn l`ênê Bnê yiSrl lkn l tbºû et-haqqhl hazzè el-hºrec er-ntaºTT lhem                
Lb 20,12 Rzek znowu Pan do Mojesza i Aarona: Poniewa Mi nie uwierzylicie i nie objawilicie mojej witoci wobec Izraelitw, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, ktry im daj.                                        
Lb 20,13 הֵמָּה מֵי מְרִיבָה אֲשֶׁר־רָבוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־יהוה וַיִּקָּדֵשׁ בָּם׃                                      
Lb 20,13 hem ma me me ri wa a szer - ra wu we ne - jis ra el et - jhwh(a do naj) waj jiq qa desz Bam s                                    
Lb 20,13 hºmm mrb er-rbû bnê|-yiSrl et-yhwh(dny) wayyiqqd Bm s                                    
Lb 20,13 To s wody Meriba, gdzie si spierali Izraelici z Panem i gdzie On objawi wobec nich swoj wito.                                              
Lb 20,14 וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים מִקָּדֵשׁ אֶל־מֶלֶךְ אֱדוֹם כֹּה אָמַר אָחִיךָ יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל־הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מְצָאָתְנוּ׃                      
Lb 20,14 waj jisz laH mo sze ma la chim miq qa desz el - me lech e dom Ko a mar a Hi cha jis ra el aT Ta ja da Ta et Kol - haT Te la a a szer me ca at nu                      
Lb 20,14 wayyilaH malkm miqqd el-meºlek dm mar Hºk yiSrl aTT ydaº`T t Kol-haTTl er mcºtnû                      
Lb 20,14 Z Kadesz wyprawi Mojesz posw do krla Edomu, <eby mu powiedzieli>: Tak mwi brat twj, Izrael: Ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spady.                                          
Lb 20,15 וַיֵּרְדוּ אֲבֹתֵינוּ מִצְרַיְמָה וַנֵּשֶׁב בְּמִצְרַיִם יָמִים רַבִּים וַיָּרֵעוּ לָנוּ מִצְרַיִם וְלַאֲבֹתֵינוּ׃                                
Lb 20,15 waj jer du a wo te nu mic raj ma wan ne szew Be mic ra jim ja mim raB Bim waj ja re u la nu mic ra jim we la a wo te nu                                
Lb 20,15 wayyrdû btêºnû micraºym wannºeb Bmicraºyim ymm raBBm wayyrº`û lºnû micraºyim wlabtêºnû                                
Lb 20,15 Niegdy powdrowali przodkowie nasi do Egiptu, i przebywalimy tam dugi czas. Egipcjanie jednak le si obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi.                                          
Lb 20,16 וַנִּצְעַק אֶל־יהוה וַיִּשְׁמַע קֹלֵנוּ וַיִּשְׁלַח מַלְאָךְ וַיֹּצִאֵנוּ מִמִּצְרָיִם וְהִנֵּה אֲנַחְנוּ בְקָדֵשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלֶךָ׃                          
Lb 20,16 wan ni caq el - jhwh(a do naj) waj jisz ma qo le nu waj jisz laH ma lach waj jo ci e nu mim mic ra jim we hin ne a naH nu we qa desz ir qe ce ge wu le cha                          
Lb 20,16 wannic`aq el-yhwh(dny) wayyima` qlºnû wayyilaH malk wayycìºnû mimmicrºyim whinn naºHnû bqd `r qc gbûleºk                          
Lb 20,16 Woalimy wtedy do Pana, a On usysza gos nasz i posa anioa, ktry nas wyprowadzi z Egiptu. Znajdujemy si teraz w Kadesz, miecie pooonym na granicy twego obszaru.                                          
Lb 20,17 נַעְבְּרָה־נָּא בְאַרְצֶךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֶה וּבְכֶרֶם וְלֹא נִשְׁתֶּה מֵי בְאֵר דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֵךְ לֹא נִטֶּה יָמִין וּשְׂמֹאול עַד אֲשֶׁר־נַעֲבֹר גְּבוּלֶךָ׃              
Lb 20,17 na Be ra - nna we ar ce cha lo na a wor Be sa de u we che rem we lo nisz Te me we er De rech ham me lech ne lech lo nit te ja min u se mowl ad a szer - na a wor Ge wu le cha              
Lb 20,17 na`Br-nn barceºk l na`br BSdè ûbkeºrem wl niTè br Deºrek hammeºlek nlk l niè ymn ûSmºwl `ad e|r-na`br Gbûleºk              
Lb 20,17 Pozwl nam askawie przej przez twoj ziemi. Nie pjdziemy przez pola ani winnice i nie bdziemy pi wody ze studni. Chcemy jedynie skorzysta z drogi krlewskiej i nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopki nie przejdziemy twoich granic.                                     
Lb 20,18 וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֱדוֹם לֹא תַעֲבֹר בִּי פֶּן־בַּחֶרֶב אֵצֵא לִקְרָאתֶךָ׃                                    
Lb 20,18 waj jo mer e law e dom lo ta a wor Bi Pen - Ba He rew e ce liq ra te cha                                    
Lb 20,18 wayyºmer lyw dm l ta`br B Pen-BaHeºreb c liqrteºk                                    
Lb 20,18 Odpowiedzia im Edom: Nie pjdziecie przez nasz kraj, w przeciwnym razie zastpimy wam drog z mieczem w rku.                                              
Lb 20,19 וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּמְסִלָּה נַעֲלֶה וְאִם־מֵימֶיךָ נִשְׁתֶּה אֲנִי וּמִקְנַי וְנָתַתִּי מִכְרָם רַק אֵין־דָּבָר בְּרַגְלַי אֶעֱבֹרָה׃                        
Lb 20,19 waj jo me ru e law Be ne - jis ra el Ba me sil la na a le we im - me me cha nisz Te a ni u miq naj we na taT Ti mich ram raq en - Da war Be rag laj e e wo ra                        
Lb 20,19 wayymrû lyw Bnê|-yiSrl Ba|msill na`lè wim-mêmʺk niTè n ûmiqnay wntaTT mikrm raq ên-Dbr Braglay e|`bºr                        
Lb 20,19 Odpowiedzieli im wwczas Izraelici: Chcemy jedynie przej utart drog. A gdybymy pili wasz wod - tak my, jak i trzody nasze - zapacimy. Nie chodzi o nic wicej, tylko o zwyke przejcie.                                        
Lb 20,20 וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹר וַיֵּצֵא אֱדוֹם לִקְרָאתוֹ בְּעַם כָּבֵד וּבְיָד חֲזָקָה׃                                  
Lb 20,20 waj jo mer lo ta a wor waj je ce e dom liq ra to Be am Ka wed u we jad Ha za qa                                  
Lb 20,20 wayyºmer l ta`br wayyc dm liqrt B`am Kbd ûbyd Hzq                                  
Lb 20,20 Odpowiedzia [Edom]: Nie przejdziecie! I wyszed Edom naprzeciw nich z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym.                                              
Lb 20,21 וַיְמָאֵן אֱדוֹם נְתֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל עֲבֹר בִּגְבֻלוֹ וַיֵּט יִשְׂרָאֵל מֵעָלָיו׃                                    
Lb 20,21 wa je ma en e dom ne ton et - jis ra el a wor Big wu lo waj jet jis ra el me a law P                                  
Lb 20,21 waymn dm ntn et-yiSrl `br Bigbùl wayy yiSrl m`lyw P                                  
Lb 20,21 Zabroni Edom przejcia Izraelowi przez swoje granice, Izrael wic odszed w bok od niego.                                              
Lb 20,22 וַיִּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיָּבֹאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה הֹר הָהָר׃                                        
Lb 20,22 waj ji su miq qa desz waj ja wo u we ne - jis ra el Kol - ha e da hor ha har                                        
Lb 20,22 wayyis`û miqqd wayybºû bnê|-yiSrl Kol-h`d hr hhr                                        
Lb 20,22 Izraelici - caa spoeczno - ruszyli z Kadesz i przybyli pod gr Hor.                                                
Lb 20,23 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן בְּהֹר הָהָר עַל־גְּבוּל אֶרֶץ־אֱדוֹם לֵאמֹר׃                                    
Lb 20,23 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze we el - a ha ron Be hor ha har al - Ge wul e rec - e dom le mor                                    
Lb 20,23 wayyºmer yhwh(dny) el-mè we|l-ahrn Bhr hhr `al-Gbûl e|rec-dm lmr                                    
Lb 20,23 Na grze Hor, lecej na granicy ziemi Edom, przemwi Pan do Mojesza i Aarona:                                                
Lb 20,24 יֵאָסֵף אַהֲרֹן אֶל־עַמָּיו כִּי לֹא יָבֹא אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַל אֲשֶׁר־מְרִיתֶם אֶת־פִּי לְמֵי מְרִיבָה׃                      
Lb 20,24 je a sef a ha ron el - am maw Ki lo ja wo el - ha a rec a szer na taT Ti liw ne jis ra el al a szer - me ri tem et - Pi le me me ri wa                      
Lb 20,24 ysp ahrn el-`ammyw K l yb el-hºrec er ntaºTT libnê yiSrl `al er-mrtem et-P lmê mrb                      
Lb 20,24 Aaron zostanie przyczony do swoich przodkw, gdy nie wejdzie do ziemi, ktr dam synom Izraela, dlatego e sprzeciwilicie si memu rozkazowi u wd Meriba.                                          
Lb 20,25 קַח אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־אֶלְעָזָר בְּנוֹ וְהַעַל אֹתָם הֹר הָהָר׃                                      
Lb 20,25 qaH et - a ha ron we et - e la zar Be no we ha al o tam hor ha har                                      
Lb 20,25 qaH e|t-ahrn wet-el`zr Bn whaº`al tm hr hhr                                      
Lb 20,25 We Aarona i syna jego Eleazara i przyprowad ich na gr Hor.                                                
Lb 20,26 וְהַפְשֵׁט אֶת־אַהֲרֹן אֶת־בְּגָדָיו וְהִלְבַּשְׁתָּם אֶת־אֶלְעָזָר בְּנוֹ וְאַהֲרֹן יֵאָסֵף וּמֵת שָׁם׃                                  
Lb 20,26 we haf szet et - a ha ron et - Be ga daw we hil Basz Tam et - e la zar Be no we a ha ron je a sef u met szam                                  
Lb 20,26 whap e|t-ahrn et-Bgdyw whilBaTm et-el`zr Bn wahrn ysp ûmt m                                  
Lb 20,26 Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara, Aaron za bdzie przyczony [do przodkw]. Tam on umrze.                                            
Lb 20,27 וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה וַיַּעֲלוּ אֶל־הֹר הָהָר לְעֵינֵי כָּל־הָעֵדָה׃                                  
Lb 20,27 waj ja as mo sze Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) waj ja a lu el - hor ha har le e ne Kol - ha e da                                  
Lb 20,27 wayyaº`aS Kaer ciww yhwh(dny) wa|yya`lû el-hr hhr l`ênê Kol-h`d                                  
Lb 20,27 Mojesz postpi wedug rozkazu Pana, i weszli na oczach caej spoecznoci na gr Hor.                                              
Lb 20,28 וַיַּפְשֵׁט מֹשֶׁה אֶת־אַהֲרֹן אֶת־בְּגָדָיו וַיַּלְבֵּשׁ אֹתָם אֶת־אֶלְעָזָר בְּנוֹ וַיָּמָת אַהֲרֹן שָׁם בְּרֹאשׁ הָהָר וַיֵּרֶד מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר מִן־הָהָר׃                    
Lb 20,28 waj jaf szet mo sze et - a ha ron et - Be ga daw waj jal Besz o tam et - e la zar Be no waj ja mot a ha ron szam Be rosz ha har waj je red mo sze we e la zar min - ha har                    
Lb 20,28 wayyap e|t-ahrn et-Bgdyw wayyalB tm et-el`zr Bn wayyºmot ahrn m Br hhr wayyºred wel`zr min-hhr                    
Lb 20,28 Mojesz zdj z Aarona jego szaty i przyodzia nimi jego syna Eleazara. Aaron umar na szczycie gry, a Mojesz z Eleazarem zstpili na d.                                            
Lb 20,29 וַיִּרְאוּ כָּל־הָעֵדָה כִּי גָוַע אַהֲרֹן וַיִּבְכּוּ אֶת־אַהֲרֹן שְׁלֹשִׁים יוֹם כֹּל בֵּית יִשְׂרָאֵל׃                              
Lb 20,29 waj ji ru Kol - ha e da Ki ga wa a ha ron waj jiw Ku et - a ha ron sze lo szim jom Kol Bet jis ra el s                            
Lb 20,29 wayyirû Kol-hº`d K gwa` ahrn wayyibKû e|t-ahrn lm ym Kl Bêt yiSrl s                            
Lb 20,29 Skoro dowiedziaa si caa spoeczno, e Aaron umar, opakiwa go dom Izraela przez trzydzieci dni.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski