Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 23,1 וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל־בָּלָק בְּנֵה־לִי בָזֶה שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וְהָכֵן לִי בָּזֶה שִׁבְעָה פָרִים וְשִׁבְעָה אֵילִים׃                          
Lb 23,1 waj jo mer Bi lam el - Ba laq Be ne - li wa ze szi wa miz Be Hot we ha chen li Ba ze szi wa fa rim we szi wa e lim                          
Lb 23,1 wayyºmer Bil`m el-Blq Bn-l bzè ib` mizBHt whkn l Bzè ib` prm wib` êlm                          
Lb 23,1 Wtedy rzek Balaam do Balaka: Wznie mi tu siedem otarzy i przyprowad mi siedem modych cielcw i siedem baranw.                                            
Lb 23,2 וַיַּעַשׂ בָּלָק כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר בִּלְעָם וַיַּעַל בָּלָק וּבִלְעָם פָּר וָאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ׃                                
Lb 23,2 waj ja as Ba laq Ka a szer DiB Ber Bi lam waj ja al Ba laq u wi lam Par wa a jil Bam miz Be aH                                
Lb 23,2 wayyaº`aS Blq Kaer DiBBer Bil`m wayyaº`al Blq ûbil`m Pr waºyil BammizBªH                                
Lb 23,2 Balak uczyni wedug yczenia Balaama, i ofiarowali wsplnie na kadym otarzu modego cielca i barana.                                              
Lb 23,3 וַיֹּאמֶר בִּלְעָם לְבָלָק הִתְיַצֵּב עַל־עֹלָתֶךָ וְאֵלְכָה אוּלַי יִקָּרֵה יהוה לִקְרָאתִי וּדְבַר מַה־יַּרְאֵנִי וְהִגַּדְתִּי לָךְ וַיֵּלֶךְ שֶׁפִי׃                      
Lb 23,3 waj jo mer Bi lam le wa laq hit jac cew al - o la te cha we el cha u laj jiq qa re jhwh(a do naj) liq ra ti u de war ma - jja re ni we hiG Gad Ti lach waj je lech sze fi                      
Lb 23,3 wayyºmer Bil`m lblq hityaccb `al-`ltek w|lk ûlay yiqqr yhwh(dny) liqrt ûdbar mà-yyarºn whiGGaºdT lk wayyºlek eºp                      
Lb 23,3 Wtedy rzek Balaam do Balaka: Pozosta tu przy twojej caopalnej ofierze, ja za odejd. Moe objawi mi si Pan, a co mi dozwoli zobaczy, oznajmi tobie. I poszed na bezdrzewny pagrek.                                        
Lb 23,4 וַיִּקָּר אֱלֹהִים אֶל־בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶת־שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת עָרַכְתִּי וָאַעַל פָּר וָאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ׃                              
Lb 23,4 waj jiq qar e lo him el - Bi lam waj jo mer e law et - szi wat ham miz Be Hot a rach Ti wa a al Par wa a jil Bam miz Be aH                              
Lb 23,4 wayyiqqr lhm el-Bil`m wayyºmer lyw et-ib`at ha|mmizBHt `raºkT waº`al Pr waºyil BammizBªH                              
Lb 23,4 Objawi si Bg Balaamowi, a on rzek do Niego: Ustanowiem siedem otarzy i ofiarowaem na kadym modego cielca i barana.                                            
Lb 23,5 וַיָּשֶׂם יהוה דָּבָר בְּפִי בִלְעָם וַיֹּאמֶר שׁוּב אֶל־בָּלָק וְכֹה תְדַבֵּר׃                                  
Lb 23,5 waj ja sem jhwh(a do naj) Da war Be fi wi lam waj jo mer szuw el - Ba laq we cho te daB Ber                                  
Lb 23,5 wayyºSem yhwh(dny) Dbr Bp bil`m wayyºmer ûb el-Blq wkò tdaBBr                                  
Lb 23,5 Wwczas Pan woy sowa w usta Balaama i rzek mu: Wr do Balaka i tak mu powiesz.                                              
Lb 23,6 וַיָּשָׁב אֵלָיו וְהִנֵּה נִצָּב עַל־עֹלָתוֹ הוּא וְכָל־שָׂרֵי מוֹאָב׃                                      
Lb 23,6 waj ja szow e law we hin ne nic caw al - o la to hu we chol - sa re mo aw                                      
Lb 23,6 wayyºob lyw whinn niccb `al-`lt wkol-Srê mb                                      
Lb 23,6 Wrci si wic ku niemu, a on sta jeszcze przy swej caopalnej ofierze razem z moabskimi ksitami.                                              
Lb 23,7 וַיִּשָּׂא מְשָׁלוֹ וַיֹּאמַר מִן־אֲרָם יַנְחֵנִי בָלָק מֶלֶךְ־מוֹאָב מֵהַרְרֵי־קֶדֶם לְכָה אָרָה־לִּי יַעֲקֹב וּלְכָה זֹעֲמָה יִשְׂרָאֵל׃                          
Lb 23,7 waj jis sa me sza lo waj jo mar min - a ram jan He ni wa laq me lech - mo aw me ha re re - qe dem le cha o ra - lli ja a qow u le cha zo a ma jis ra el                          
Lb 23,7 wayyiSS ml wayymar min-rm yanHºn blq me|lek-mb m|harrê-qeºdem lk o|r-ll ya`qb ûlk z`m yiSrl                          
Lb 23,7 Wtedy [Balaam] wygosi swoje pouczenie, mwic: Z Aramu sprowadzi mnie Balak, ze wschodnich wzgrz - krl Moabu: Przyjd tu, przeklnij mi Jakuba! Przyjd tu, a zgrom Izraela!                                          
Lb 23,8 מָה אֶקֹּב לֹא קַבֹּה אֵל וּמָה אֶזְעֹם לֹא זָעַם יהוה׃                                  
Lb 23,8 ma eq qow lo qaB Bo el u ma e zom lo za am jhwh(a do naj)                                  
Lb 23,8 m eqqb l qaBBò l ûm ez`m l z`am yhwh(dny)                                  
Lb 23,8 Jake ja mog przeklina, kogo Bg nie przeklina? Jak mog zorzeczy, komu nie zorzeczy Pan?                                              
Lb 23,9 כִּי־מֵרֹאשׁ צֻרִים אֶרְאֶנּוּ וּמִגְּבָעוֹת אֲשׁוּרֶנּוּ הֶן־עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב׃                                
Lb 23,9 Ki - me rosz cu rim e ren nu u miG Ge wa ot a szu ren nu hen - am le wa dad jisz Kon u waG Go jim lo jit Hasz szaw                                
Lb 23,9 K|-mr cùrm ereºnnû ûmiGGb`t ûreºnnû hen-`m lbdd yiKn ûbaGGyìm l yitHab                                
Lb 23,9 Bo widz go z wierzchu skay, ze wzgrz go dostrzegam, oto lud, ktry mieszka osobno, a nie wlicza si do narodw.                                              
Lb 23,10 מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב וּמִסְפָּר אֶת־רֹבַע יִשְׂרָאֵל תָּמֹת נַפְשִׁי מוֹת יְשָׁרִים וּתְהִי אַחֲרִיתִי כָּמֹהוּ׃                          
Lb 23,10 mi ma na a far ja a qow u mis Par et - ro wa jis ra el Ta mot naf szi mot je sza rim u te hi a Ha ri ti Ka mo hu                          
Lb 23,10 m mn `par ya`qb ûmisPr et-rºba` yiSrl Tmt nap mt yrm ûth aHrt Kmºhû                          
Lb 23,10 Kt moe zliczy Jakuba jak proch licznego? Kt policzy choby czwart cz Izraela? Niech umr mierci sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich bdzie mj koniec!                                          
Lb 23,11 וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל־בִּלְעָם מֶה עָשִׂיתָ לִי לָקֹב אֹיְבַי לְקַחְתִּיךָ וְהִנֵּה בֵּרַכְתָּ בָרֵךְ׃                              
Lb 23,11 waj jo mer Ba laq el - Bi lam me a si ta li la qow oj waj le qaH Ti cha we hin ne Be rach Ta wa rech                              
Lb 23,11 wayyºmer Blq el-Bil`m `Sºt l lqb ybay lqaHTºk whinn BraºkT brk                              
Lb 23,11 Rzek na to Balak do Balaama: Ce to mi uczyni? Sprowadziem ci tu, by przeklina nieprzyjaci moich, a ty zamiast tego im bogosawisz!                                            
Lb 23,12 וַיַּעַן וַיֹּאמַר הֲלֹא אֵת אֲשֶׁר יָשִׂים יהוה בְּפִי אֹתוֹ אֶשְׁמֹר לְדַבֵּר׃                                
Lb 23,12 waj ja an waj jo mar ha lo et a szer ja sim jhwh(a do naj) Be fi o to esz mor le daB Ber                                
Lb 23,12 wayyaº`an wayymar hl t er ySm yhwh(dny) Bp t emr ldaBBr                                
Lb 23,12 Lecz on odpowiedzia: Czy nie musz powiedzie tego, co Pan woy w moje usta?                                                
Lb 23,13 וַיֹּאמֶר אֵלָיו בָּלָק לְךָ־נָּא אִתִּי אֶל־מָקוֹם אַחֵר אֲשֶׁר תִּרְאֶנּוּ מִשָּׁם אֶפֶס קָצֵהוּ תִרְאֶה וְכֻלּוֹ לֹא תִרְאֶה וְקָבְנוֹ־לִי מִשָּׁם׃                  
Lb 23,13 waj jo mer e law Ba laq (le cha) - nna iT Ti el - ma qom a Her a szer Ti ren nu misz szam e fes qa ce hu ti re we chul lo lo ti re we qow no - li misz szam                  
Lb 23,13 wayyºmer lyw Blq (lk)-nn iTT el-mqm aHr er Tireºnnû mim eºpes qcºhû tirè wkull l tirè wqobn-l mim                  
Lb 23,13 Rzek wic Balak do niego: Chod, prosz, ze mn na inne miejsce, z ktrego bdziesz ich widzia. Std widzisz tylko ich cz, a wszystkich nie ogarniasz. Przeklnij ich zatem stamtd.                                        
Lb 23,14 וַיִּקָּחֵהוּ שְׂדֵה צֹפִים אֶל־רֹאשׁ הַפִּסְגָּה וַיִּבֶן שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וַיַּעַל פָּר וָאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ׃                              
Lb 23,14 waj jiq qa He hu se de co fim el - rosz haP Pis Ga waj ji wen szi wa miz Be Hot waj ja al Par wa a jil Bam miz Be aH                              
Lb 23,14 wayyiqqHºhû Sd cpm el-r haPPisG wayyìºben ib` mizBHt wayyaº`al Pr waºyil BammizBªH                              
Lb 23,14 Wzi go wic z sob na Pole Czatw, na szczyt gry Pisga; zbudowa tam siedem otarzy i ofiarowa na kadym modego cielca i barana.                                            
Lb 23,15 וַיֹּאמֶר אֶל־בָּלָק הִתְיַצֵּב כֹּה עַל־עֹלָתֶךָ וְאָנֹכִי אִקָּרֶה כֹּה׃                                      
Lb 23,15 waj jo mer el - Ba laq hit jac cew Ko al - o la te cha we a no chi iq qa re Ko                                      
Lb 23,15 wayyºmer el-Blq hityaccb `al-`lteºk wnk iqqºrè                                      
Lb 23,15 Rzek [Balaam] do Balaka: Pozosta tu przy caopalnej ofierze, a ja opodal bd oczekiwa na spotkanie.                                              
Lb 23,16 וַיִּקָּר יהוה אֶל־בִּלְעָם וַיָּשֶׂם דָּבָר בְּפִיו וַיֹּאמֶר שׁוּב אֶל־בָּלָק וְכֹה תְדַבֵּר׃                                
Lb 23,16 waj jiq qar jhwh(a do naj) el - Bi lam waj ja sem Da war Be fiw waj jo mer szuw el - Ba laq we cho te daB Ber                                
Lb 23,16 wayyiqqr yhwh(dny) el-Bil`m wayyºSem Dbr Bpw wayyºmer ûb el-Blq wkò tdaBBr                                
Lb 23,16 Wtedy spotka si Pan z Balaamem, przekaza mu sowa, polecajc: Wr do Balaka i powiedz mu w ten sposb!                                              
Lb 23,17 וַיָּבֹא אֵלָיו וְהִנּוֹ נִצָּב עַל־עֹלָתוֹ וְשָׂרֵי מוֹאָב אִתּוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ בָּלָק מַה־דִּבֶּר יהוה׃                            
Lb 23,17 waj ja wo e law we hin no nic caw al - o la to we sa re mo aw iT To waj jo mer lo Ba laq ma - DiB Ber jhwh(a do naj)                            
Lb 23,17 wayyb lyw whinn niccb `al-`ºlt wSrê mb iTT wayyºmer l Blq mà-DiBBer yhwh(dny)                            
Lb 23,17 Gdy wrci do niego, on sta jeszcze razem z ksitami Moabu przy caopalnej ofierze. Balak zapyta go: Co Pan powiedzia?                                             
Lb 23,18 וַיִּשָּׂא מְשָׁלוֹ וַיֹּאמַר קוּם בָּלָק וּשֲׁמָע הַאֲזִינָה עָדַי בְּנוֹ צִפֹּר׃                                  
Lb 23,18 waj jis sa me sza lo waj jo mar qum Ba laq u sza ma ha a zi na a daj Be no ciP Por                                  
Lb 23,18 wayyiSS ml wayymar qûm Blq û|m` hazºn `day Bn ciPPr                                  
Lb 23,18 Wtedy [Balaam] wygosi swoje pouczenie, mwic: Podnie si, Balaku, a suchaj, synu Sippora, nako swego ucha!                                              
Lb 23,19 לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב וּבֶן־אָדָם וְיִתְנֶחָם הַהוּא אָמַר וְלֹא יַעֲשֶׂה וְדִבֶּר וְלֹא יְקִימֶנָּה׃                            
Lb 23,19 lo isz el wi chaz zew u wen - a dam we jit ne Ham ha hu a mar we lo ja a se we diB Ber we lo je qi men na                            
Lb 23,19 l l w|kazzb ûben-dm wyitneHm hahû mar wl ya`Sè wdiBBer wl yqmeºnn                            
Lb 23,19 Bg nie jest jak czowiek, by kama, nie jak syn ludzki, by si wycofywa. Czy On powie co, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmi?                                            
Lb 23,20 הִנֵּה בָרֵךְ לָקָחְתִּי וּבֵרֵךְ וְלֹא אֲשִׁיבֶנָּה׃                                          
Lb 23,20 hin ne wa rech la qaH Ti u we rech we lo a szi wen na                                          
Lb 23,20 hinn brk lqºHT ûbrk wl beºnn                                          
Lb 23,20 On mnie tu sprowadzi, bym bogosawi: On bogosawi - ja tego zmieni nie mog.                                                
Lb 23,21 לֹא־הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב וְלֹא־רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל יהוה אֱלֹהָיו עִמּוֹ וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ׃                              
Lb 23,21 lo - hiB Bit a wen Be ja a qow we lo - ra a a mal Be jis ra el jhwh(a do naj) e lo haw im mo u te ru at me lech Bo                              
Lb 23,21 l|-hiBB ºwen Bya`qb wl-r `ml ByiSrl yhwh(dny) lhyw `imm ûtrû`at meºlek B                              
Lb 23,21 Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widz ja zoci. Pan, ich Bg, jest z nimi: wznosz Mu okrzyk jako krlowi.                                            
Lb 23,22 אֵל מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם לוֹ׃                                          
Lb 23,22 el mo ci am mim mic ra jim Ke to a fot re em lo                                          
Lb 23,22 l mcm mimmicrºyim Kt`pt rm l                                          
Lb 23,22 Bg, ktry z Egiptu ich wywid, jest dla nich jakby rogami bawou.                                                
Lb 23,23 כִּי לֹא־נַחַשׁ בְּיַעֲקֹב וְלֹא־קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל כָּעֵת יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה־פָּעַל אֵל׃                                
Lb 23,23 Ki lo - na Hasz Be ja a qow we lo - qe sem Be jis ra el Ka et je a mer le ja a qow u le jis ra el ma - Pa al el                                
Lb 23,23 K l-naºHa Bya`qb wl-qeºsem ByiSrl K`t ymr lya`qb ûlyiSrl mà-Pº`al l                                
Lb 23,23 Skoro nie ma czarw wrd Jakuba ani wrbiarstwa w Izraelu, w czasie waciwym przepowie si Jakubowi, Izraelowi to, co Bg uczyni.                                            
Lb 23,24 הֶן־עָם כְּלָבִיא יָקוּם וְכַאֲרִי יִתְנַשָּׂא לֹא יִשְׁכַּב עַד־יֹאכַל טֶרֶף וְדַם־חֲלָלִים יִשְׁתֶּה׃                                
Lb 23,24 hen - am Ke la wi ja qum we cha a ri jit nas sa lo jisz Kaw ad - jo chal te ref we dam - Ha la lim jisz Te                                
Lb 23,24 hen-`m Klb yqûm wkar yitnaSS l yiKab `ad-yºkal eºrep wdam-Hllm yiTè                                
Lb 23,24 Patrz, oto nard jak wstajca lwica, na podobiestwo lwa on si podnosi i nie pooy si, a pore sw zdobycz i krew zabitych wypije.                                            
Lb 23,25 וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל־בִּלְעָם גַּם־קֹב לֹא תִקֳּבֶנּוּ גַּם־בָּרֵךְ לֹא תְבָרֲכֶנּוּ׃                                    
Lb 23,25 waj jo mer Ba laq el - Bi lam Gam - qow lo tiq q wen nu Gam - Ba rech lo te wa ra chen nu                                    
Lb 23,25 wayyºmer Blq el-Bil`m Gam-qb l tiqqbeºnnû Gam-Brk l tbrkeºnnû                                    
Lb 23,25 Rzek wwczas Balak do Balaama: Gdy ju nie moesz przeklina, przynajmniej im nie bogosaw                                               
Lb 23,26 וַיַּעַן בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֶל־בָּלָק הֲלֹא דִּבַּרְתִּי אֵלֶיךָ לֵאמֹר כֹּל אֲשֶׁר־יְדַבֵּר יהוה אֹתוֹ אֶעֱשֶׂה׃                            
Lb 23,26 waj ja an Bi lam waj jo mer el - Ba laq ha lo DiB Bar Ti e le cha le mor Kol a szer - je daB Ber jhwh(a do naj) o to e e se                            
Lb 23,26 wayyaº`an Bil`m wayyºmer el-Blq hl DiBBaºrT lʺk lmr Kl er-ydaBBr yhwh(dny) t e|`Sè                            
Lb 23,26 Balaam odpowiedzia Balakowi: Czy nie mwiem ci: Co Pan powie, wszystko uczyni?                                                
Lb 23,27 וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל־בִּלְעָם לְכָה־נָּא אֶקָּחֲךָ אֶל־מָקוֹם אַחֵר אוּלַי יִישַׁר בְּעֵינֵי הָאֱלֹהִים וְקַבֹּתוֹ לִי מִשָּׁם׃                          
Lb 23,27 waj jo mer Ba laq el - Bi lam le cha - nna eq qa Ha cha el - ma qom a Her u laj ji szar Be e ne ha e lo him we qaB Bo to li misz szam                          
Lb 23,27 wayyºmer Blq el-Bil`m lk-nn eqqºHkº el-mqm aHr ûlay yar B`ênê hlhm wqaBBºt l mim                          
Lb 23,27 Wtedy rzek znowu Balak do Balaama: Chod, prosz, a na inne miejsce jeszcze ci wprowadz. Moe spodoba si Bogu, by przynajmniej z tego miejsca mi go przekl.                                          
Lb 23,28 וַיִּקַּח בָּלָק אֶת־בִּלְעָם רֹאשׁ הַפְּעוֹר הַנִּשְׁקָף עַל־פְּנֵי הַיְשִׁימֹן׃                                      
Lb 23,28 waj jiq qaH Ba laq et - Bi lam rosz haP Pe or han nisz qaf al - Pe ne ha je szi mon                                      
Lb 23,28 wayyiqqaH Blq et-Bil`m r haPP`r hanniqp `al-Pnê haymn                                      
Lb 23,28 Potem wzi Balak Balaama na szczyt Peor, ktry si wznosi nad pustyni.                                                
Lb 23,29 וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל־בָּלָק בְּנֵה־לִי בָזֶה שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וְהָכֵן לִי בָּזֶה שִׁבְעָה פָרִים וְשִׁבְעָה אֵילִים׃                          
Lb 23,29 waj jo mer Bi lam el - Ba laq Be ne - li wa ze szi wa miz Be Hot we ha chen li Ba ze szi wa fa rim we szi wa e lim                          
Lb 23,29 wayyºmer Bil`m el-Blq Bn-l bzè ib` mizBHt whkn l Bzè ib` prm wib` êlm                          
Lb 23,29 Balaam rzek do Balaka: Zbuduj mi tu siedem otarzy i przyprowad siedem modych cielcw i siedem baranw.                                              
Lb 23,30 וַיַּעַשׂ בָּלָק כַּאֲשֶׁר אָמַר בִּלְעָם וַיַּעַל פָּר וָאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ׃                                    
Lb 23,30 waj ja as Ba laq Ka a szer a mar Bi lam waj ja al Par wa a jil Bam miz Be aH                                    
Lb 23,30 wayyaº`aS Blq Kaer mar Bil`m wayyaº`al Pr waºyil BammizBªH