Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 25,1 וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בַּשִּׁטִּים וַיָּחֶל הָעָם לִזְנוֹת אֶל־בְּנוֹת מוֹאָב׃                                      
Lb 25,1 waj je szew jis ra el Basz szit tim waj ja Hel ha am liz not el - Be not mo aw                                      
Lb 25,1 wayyºeb yiSrl Baim wayyºHel h`m liznt el-Bnt mb                                      
Lb 25,1 Gdy przebywali w Szittim, zacz lud uprawia nierzd z Moabitkami.                                                
Lb 25,2 וַתִּקְרֶאןָ לָעָם לְזִבְחֵי אֱלֹהֵיהֶן וַיֹּאכַל הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲווּ לֵאלֹהֵיהֶן׃                                      
Lb 25,2 waT Tiq re na la am le ziw He e lo he hen waj jo chal ha am waj jisz Ta Haw wu le lo he hen                                      
Lb 25,2 waTTiqreºn l`m lzibHê lhêhen wayyºkal h`m wayyi|TaHwwû l|lhêhen                                      
Lb 25,2 One to nakaniay lud do brania udziau w ofiarach skadanych ich bokom. Lud spoywa dary ofiarne i oddawa pokon ich bogom.                                            
Lb 25,3 וַיִּצָּמֶד יִשְׂרָאֵל לְבַעַל פְּעוֹר וַיִּחַר־אַף יהוה בְּיִשְׂרָאֵל׃                                        
Lb 25,3 waj jic ca med jis ra el le wa al Pe or waj ji Har - af jhwh(a do naj) Be jis ra el                                        
Lb 25,3 wayyiccºmed yiSrl lbaº`al P`r wayyì|Har-ap yhwh(dny) ByiSrl                                        
Lb 25,3 Izrael przylgn do Baal-Peora, i gniew Pana zapon przeciw niemu.                                                
Lb 25,4 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה קַח אֶת־כָּל־רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקַע אוֹתָם לַיהוה נֶגֶד הַשָּׁמֶשׁ וְיָשֹׁב חֲרוֹן אַף־יהוה מִיִּשְׂרָאֵל׃                        
Lb 25,4 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze qaH et - Kol - ra sze ha am we ho qa o tam ljhwh(la do naj) ne ged hasz sza mesz we ja szow Ha ron af - jhwh(a do naj) mij jis ra el                        
Lb 25,4 wayyºmer yhwh(dny) el-mè qaH et-Kol-r䴚ê h`m whqa` tm lyhwh(ladny) neºged haºme wyb Hrn ap-yhwh(dny) miyyiSrl                        
Lb 25,4 I rzek Pan do Mojesza: Zbierz wszystkich [winnych] przywdcw ludu i powie ich dla Pana wprost soca, a wtedy odwrci si zapalczywo gniewu Pana od Izraela.                                          
Lb 25,5 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־שֹׁפְטֵי יִשְׂרָאֵל הִרְגוּ אִישׁ אֲנָשָׁיו הַנִּצְמָדִים לְבַעַל פְּעוֹר׃                                  
Lb 25,5 waj jo mer mo sze el - szof te jis ra el hir gu isz a na szaw han nic ma dim le wa al Pe or                                  
Lb 25,5 wayyºmer el-pê yiSrl hirgû nyw hannicmdm lbaº`al P`r                                  
Lb 25,5 Rozkaza wic Mojesz sdziom Izraela: Zabijajcie kadego z waszych ludzi, ktrzy si przyczyli do Baal-Peora.                                              
Lb 25,6 וְהִנֵּה אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּא וַיַּקְרֵב אֶל־אֶחָיו אֶת־הַמִּדְיָנִית לְעֵינֵי מֹשֶׁה וּלְעֵינֵי כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וְהֵמָּה בֹכִים פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד׃                  
Lb 25,6 we hin ne isz miB Be ne jis ra el Ba waj jaq rew el - e Haw et - ham mid ja nit le e ne mo sze u le e ne Kol - a dat Be ne - jis ra el we hem ma wo chim Pe taH o hel mo ed                  
Lb 25,6 whinn miBBnê yiSrl B wayyaqrb el-eHyw et-hammidynt l`ênê ûl`ênê Kol-`dat Bnê-yiSrl whºmm bkm PeºtaH ºhel m`d                  
Lb 25,6 I oto przyby jeden z Izraelitw i przyprowadzi Madianitk do swoich braci przed oczami Mojesza i caego zgromadzenia Izraelitw, ktrzy lamentowali u wejcia do Namiotu Spotkania.                                        
Lb 25,7 וַיַּרְא פִּינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיָּקָם מִתּוֹךְ הָעֵדָה וַיִּקַּח רֹמַח בְּיָדוֹ׃                                
Lb 25,7 waj jar Pin Has Ben - e la zar Ben - a ha ron haK Ko hen waj ja qom miT Toch ha e da waj jiq qaH ro maH Be ja do                                
Lb 25,7 wayyaºr P|nHs Ben-el`zr Be|n-ahrn haKKhn wayyºqom miTTk h|`d wayyiqqaH rºmaH Byd                                
Lb 25,7 Ujrzawszy to kapan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwyci w rk wczni, opuci zgromadzenie,                                              
Lb 25,8 וַיָּבֹא אַחַר אִישׁ־יִשְׂרָאֵל אֶל־הַקֻּבָּה וַיִּדְקֹר אֶת־שְׁנֵיהֶם אֵת אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְאֶת־הָאִשָּׁה אֶל־קֳבָתָהּ וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                      
Lb 25,8 waj ja wo a Har isz - jis ra el el - haq quB Ba waj jid qor et - sze ne hem et isz jis ra el we et - ha isz sza el - q wa ta waT Te a car ham maG Ge fa me al Be ne jis ra el                      
Lb 25,8 wayyb aHar |-yiSrl el-haqquBB wayyidqr et-nêhem t yiSrl wet-hi el-qbth waTT|`car hammaGGp m`al Bnê yiSrl                      
Lb 25,8 poszed za Izraelit do komory namiotu i przebi ich obydwoje, mczyzn Izraelit i kobiet - przez jej ono. I ustaa plaga wrd Izraelitw.                                            
Lb 25,9 וַיִּהְיוּ הַמֵּתִים בַּמַּגֵּפָה אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף׃                                          
Lb 25,9 waj jih ju ham me tim Bam maG Ge fa ar Ba a we es rim a lef P                                        
Lb 25,9 wayyihyû hammtm BammaGGp arB` w`eSrm ºlep P                                        
Lb 25,9 Zgino ich wtedy dwadziecia cztery tysice.                                                  
Lb 25,10 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 25,10 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 25,10 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 25,10 Mwi znowu Pan do Mojesza:                                                  
Lb 25,11 פִּינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הֵשִׁיב אֶת־חֲמָתִי מֵעַל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּקַנְאוֹ אֶת־קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא־כִלִּיתִי אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי׃                          
Lb 25,11 Pin Has Ben - e la zar Ben - a ha ron haK Ko hen he sziw et - Ha ma ti me al Be ne - jis ra el Be qa no et - qi na ti Be to cham we lo - chil li ti et - Be ne - jis ra el Be qi na ti                          
Lb 25,11 P|nHs Ben-el`zr Ben-ahrn haKKhn hb et-Hmt m`al Bnê|-yiSrl Bqan et-qint Btkm wl-killºt et-Bnê|-yiSrl Bqint                          
Lb 25,11 Pinchas, syn Eleazara, syna kapana Aarona, odwrci mj gniew od Izraelitw, gdy zapon pord nich zazdroci. Dlatego nie wytraciem zupenie Izraelitw w mojej zazdroci.                                          
Lb 25,12 לָכֵן אֱמֹר הִנְנִי נֹתֵן לוֹ אֶת־בְּרִיתִי שָׁלוֹם׃                                        
Lb 25,12 la chen e mor hin ni no ten lo et - Be ri ti sza lom                                        
Lb 25,12 lkn mr hinn ntn l et-Brt lm                                        
Lb 25,12 Oznajmij wic: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju.                                                  
Lb 25,13 וְהָיְתָה לּוֹ וּלְזַרְעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנַּת עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קִנֵּא לֵאלֹהָיו וַיְכַפֵּר עַל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                          
Lb 25,13 we haj ta llo u le za ro a Ha raw Be rit Ke hun nat o lam Ta Hat a szer qin ne le lo haw wa je chaP Per al - Be ne jis ra el                          
Lb 25,13 whºyt ll ûlzar` aHryw Brt Khunnat `lm TaºHat er qinn l|lhyw waykaPPr `al-Bnê yiSrl                          
Lb 25,13 Bdzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, ktre mu zapewni kapastwo na wieki, poniewa okaza si zazdrosnym o swego Boga i dokona przebagania w imieniu Izraelitw.                                        
Lb 25,14 וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמֻּכֶּה אֲשֶׁר הֻכָּה אֶת־הַמִּדְיָנִית זִמְרִי בֶּן־סָלוּא נְשִׂיא בֵית־אָב לַשִּׁמְעֹנִי׃                              
Lb 25,14 we szem isz jis ra el ham muK Ke a szer huK Ka et - ham mid ja nit zim ri Ben - sa lu ne si wet - aw lasz szi mo ni                              
Lb 25,14 wm yiSrl hammuKKè er huKK et-hammidynt zimr Ben-slû nS bê|t-b laim`n                              
Lb 25,14 Izraelita, ktry zgin z Madianitk, nazywa si Zimri, a by synem Salu, ksicia jednego z rodw pokolenia Symeona.                                              
Lb 25,15 וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמֻּכָּה הַמִּדְיָנִית כָּזְבִּי בַת־צוּר רֹאשׁ אֻמּוֹת בֵּית־אָב בְּמִדְיָן הוּא׃                                
Lb 25,15 we szem ha isz sza ham muK Ka ham mid ja nit Koz Bi wat - cur rosz um mot Bet - aw Be mid jan hu P                              
Lb 25,15 wm h|i hammuKK hammidynt KozB bat-cûr r ummt Bê|t-b Bmidyn P                              
Lb 25,15 Madianitka, ktr zabito, nazywaa si Kozbi i bya crk Sura; ten by znowu gow jednego z pokole, czyli rodw madianickich.                                            
Lb 25,16 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 25,16 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 25,16 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 25,16 Wtedy rzek Pan do Mojesza:                                                  
Lb 25,17 צָרוֹר אֶת־הַמִּדְיָנִים וְהִכִּיתֶם אוֹתָם׃                                              
Lb 25,17 ca ror et - ham mid ja nim we hiK Ki tem o tam                                              
Lb 25,17 crr et-hammidynm whiKKtem tm                                              
Lb 25,17 Jak z wrogiem obchod si z Madianitami i wyniszcz ich,                                                  
Lb 25,18 כִּי צֹרְרִים הֵם לָכֶם בְּנִכְלֵיהֶם אֲשֶׁר־נִכְּלוּ לָכֶם עַל־דְּבַר־פְּעוֹר וְעַל־דְּבַר כָּזְבִּי בַת־נְשִׂיא מִדְיָן אֲחֹתָם הַמֻּכָּה בְיוֹם־הַמַּגֵּפָה עַל־דְּבַר־פְּעוֹר׃                      
Lb 25,18 Ki co re rim hem la chem Be nich le hem a szer - niK Ke lu la chem al - De war - Pe or we al - De war Koz Bi wat - ne si mid jan a Ho tam ham muK Ka we jom - ham maG Ge fa al - De war - Pe or                      
Lb 25,18 K crrm hm lkem Bniklêhem er-niKKlû lkem `al-Dbar-P`r w`al-Dbar KozB bat-nS midyn Htm hammuKK bym-hammaGGp `al-Dbar-P`r                      
Lb 25,18 gdy oni wrogo odnosili si do was, oszukujc was przez swoje knowania, posugujc si Peorem, posugujc si crk ksicia madianickiego, ich siostr Kozbi, ktra zostaa zabita w dzie plagi, jak spada ze wzgldu na Peor.                                      
Lb 25,19 וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה׃                                                
Lb 25,19 wa je hi a Ha re ham maG Ge fa P                                              
Lb 25,19 wǎyh ǎHǎ hǎmmǎggēā(h)                                                
Lb 25,19 Po tej pladze                                                    

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski