Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 26,1 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לֵאמֹר׃                                      
Lb 26,1 waj jo mer jhwh(a do naj) el - mo sze we el e la zar Ben - a ha ron haK Ko hen le mor                                      
Lb 26,1 wayyºmer yhwh(dny) el-mè wel el`zr Ben-ahrn haKKhn lmr                                      
Lb 26,1 rzek Pan do Mojesza i Eleazara, syna kapana Aarona:                                                  
Lb 26,2 שְׂאוּ אֶת־רֹאשׁ כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְבֵית אֲבֹתָם כָּל־יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל׃                            
Lb 26,2 se u et - rosz Kol - a dat Be ne - jis ra el miB Ben es rim sza na wa ma la le wet a wo tam Kol - jo ce ca wa Be jis ra el                            
Lb 26,2 et-r Kol-`dat Bnê-yiSrl miBBen `eSrm n wmaº`l lbêt btm Kol-yc cb ByiSrl                            
Lb 26,2 Dokonajcie obliczenia caej spoecznoci Izraelitw wedug rodw, od dwudziestu lat wzwy, zdolnych do walki.                                              
Lb 26,3 וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֹתָם בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל־יַרְדֵּן יְרֵחוֹ לֵאמֹר׃                                  
Lb 26,3 wa je daB Ber mo sze we e la zar haK Ko hen o tam Be ar wot mo aw al - jar Den je re Ho le mor                                  
Lb 26,3 waydaBBr wel`zr haKKhn tm B`a|rbt mb `al-yarDn yrH lmr                                  
Lb 26,3 Mojesz wic i kapan Eleazar na rwninach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarzdzili:                                              
Lb 26,4 מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הַיֹּצְאִים מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                            
Lb 26,4 miB Ben es rim sza na wa ma la Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze u we ne jis ra el haj jo cim me e rec mic ra jim                            
Lb 26,4 miBBen `eSrm n wmº`l Kaer ciww yhwh(dny) et-mè ûbnê yiSrl hayycm meºrec micrºyim                            
Lb 26,4 Od dwudziestu lat wzwy, jak to Pan nakaza Mojeszowi oraz Izraelitom przy wyjciu z Egiptu [spisze si lud]. Ot Izralici, ktrzy wyszli z ziemi egipskiej, byli nastpujcy:                                          
Lb 26,5 רְאוּבֵן בְּכוֹר יִשְׂרָאֵל בְּנֵי רְאוּבֵן חֲנוֹךְ מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי לְפַלּוּא מִשְׁפַּחַת הַפַּלֻּאִי׃                                
Lb 26,5 re u wen Be chor jis ra el Be ne re u wen Ha noch misz Pa Hat ha Ha no chi le fal lu misz Pa Hat haP Pal lu i                                
Lb 26,5 rûbn Bkr yiSrl Bnê rûbn Hnk miPaºHat haHnk lpallû miPaºHat haPPallù                                
Lb 26,5 Pierworodnym Izraela by Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od ktrego pochodzi rd Henochitw; od Pallu pochodzi rd Palluitw.                                            
Lb 26,6 לְחֶצְרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֶצְרוֹנִי לְכַרְמִי מִשְׁפַּחַת הַכַּרְמִי׃                                          
Lb 26,6 le Hec ron misz Pa Hat ha Hec ro ni le char mi misz Pa Hat haK Kar mi                                          
Lb 26,6 lHecrn miPaºHat ha|Hecrn lkarm miPaºHat haKKarm                                          
Lb 26,6 Od Chesrona pochodzi rd Chesronitw; od Karmiego rd Karmitw.                                                
Lb 26,7 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הָרֻאוּבֵנִי וַיִּהְיוּ פְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים׃                                
Lb 26,7 el le misz Pe Hot ha ru u we ni waj jih ju fe qu de hem sze lo sza we ar Ba im e lef u sze wa me ot u sze lo szim                                
Lb 26,7 ºllè miPHt hrù|ûbn wayyihyû pqùdêhem l warB`m eºlep ûba` mt ûlm                                
Lb 26,7 To s rody Rubenitw. Liczba spisanych wynosia czterdzieci trzy tysice siedemset trzydziestu.                                              
Lb 26,8 וּבְנֵי פַלּוּא אֱלִיאָב׃                                                
Lb 26,8 u we ne fal lu e li aw                                                
Lb 26,8 ûbnê pallû lb                                                
Lb 26,8 Synowie Pallu: Eliab,                                                    
Lb 26,9 וּבְנֵי אֱלִיאָב נְמוּאֵל וְדָתָן וַאֲבִירָם הוּא־דָתָן וַאֲבִירָם קְרוּאֵי הָעֵדָה אֲשֶׁר הִצּוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן בַּעֲדַת־קֹרַח בְּהַצֹּתָם עַל־יהוה׃                      
Lb 26,9 u we ne e li aw ne mu el we da tan wa a wi ram hu - da tan wa a wi ram (qe ru e) ha e da a szer hic cu al - mo sze we al - a ha ron Ba a dat - qo raH Be hac co tam al - jhwh(a do naj)                      
Lb 26,9 ûbnê lb nmûl wdtn wabrm hû|-dtn wabrm (qrûê) h`d er hiccû `al-mè w`a|l-ahrn Ba`dat-qºraH Bhacctm `al-yhwh(dny)                      
Lb 26,9 a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to wanie ci, ktrzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojeszowi i Aaronowi ze zgraj Koracha podczas jej buntu przeciw Panu.                                        
Lb 26,10 וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת־פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת־קֹרַח בְּמוֹת הָעֵדָה בַּאֲכֹל הָאֵשׁ אֵת חֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם אִישׁ וַיִּהְיוּ לְנֵס׃                      
Lb 26,10 waT Tif TaH ha a rec et - Pi ha waT Tiw la o tam we et - qo raH Be mot ha e da Ba a chol ha esz et Ha misz szim u ma ta jim isz waj jih ju le nes                      
Lb 26,10 waTTipTaH hºrec et-Pºh waTTibla` tm wet-qºraH Bmt h`d Bakl h t Hmim ûmtaºyim wayyihyû lns                      
Lb 26,10 Wtedy ziemia rozwara swoj paszcz i pochona ich i Koracha, podczas gdy zgraja gina strawiona przez ogie - dwustu pidziesiciu mw. Tak stali si oni jakby znakiem ostrzegawczym.                                        
Lb 26,11 וּבְנֵי־קֹרַח לֹא־מֵתוּ׃                                                  
Lb 26,11 u we ne - qo raH lo - me tu s                                                
Lb 26,11 ûbnê-qºraH l-mºtû s                                                
Lb 26,11 Synowie jednak Koracha nie zginli.                                                  
Lb 26,12 בְּנֵי שִׁמְעוֹן לְמִשְׁפְּחֹתָם לִנְמוּאֵל מִשְׁפַּחַת הַנְּמוּאֵלִי לְיָמִין מִשְׁפַּחַת הַיָּמִינִי לְיָכִין מִשְׁפַּחַת הַיָּכִינִי׃                              
Lb 26,12 Be ne szi mon le misz Pe Ho tam lin mu el misz Pa Hat han ne mu e li le ja min misz Pa Hat haj ja mi ni le ja chin misz Pa Hat haj ja chi ni                              
Lb 26,12 Bnê im`n lmiPHtm linmûl miPaºHat hannmûºl lymn miPaºHat hayymn lykn miPaºHat hayykn                              
Lb 26,12 Synowie Symeona wedug swoich rodw: od Nemuela pochodzi rd Nemuelitw; od Jamina rd Jaminitw; od Jakina rd Jakinitw.                                            
Lb 26,13 לְזֶרַח מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי לְשָׁאוּל מִשְׁפַּחַת הַשָּׁאוּלִי׃                                          
Lb 26,13 le ze raH misz Pa Hat haz zar Hi le sza ul misz Pa Hat hasz sza u li                                          
Lb 26,13 lzeºraH miPaºHat hazzarH lûl miPaºHat haûl                                          
Lb 26,13 Od Zeracha pochodzi rd Zerachitw; od Saula rd Saulitw.                                                
Lb 26,14 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הַשִּׁמְעֹנִי שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֶלֶף וּמָאתָיִם׃                                        
Lb 26,14 el le misz Pe Hot hasz szi mo ni sze na jim we es rim e lef u ma ta jim s                                      
Lb 26,14 ºllè miPHt haim`n naºyim w`eSrm eºlep ûmtºyim s                                      
Lb 26,14 To s rody Symeonitw: dwadziecia dwa tysice dwustu.                                                  
Lb 26,15 בְּנֵי גָד לְמִשְׁפְּחֹתָם לִצְפוֹן מִשְׁפַּחַת הַצְּפוֹנִי לְחַגִּי מִשְׁפַּחַת הַחַגִּי לְשׁוּנִי מִשְׁפַּחַת הַשּׁוּנִי׃                              
Lb 26,15 Be ne gad le misz Pe Ho tam lic fon misz Pa Hat hac ce fo ni le HaG Gi misz Pa Hat ha HaG Gi le szu ni misz Pa Hat hasz szu ni                              
Lb 26,15 Bnê gd lmiPHtm licpn miPaºHat haccpn lHaGG miPaºHat ha|HaGG lûn miPaºHat haûn                              
Lb 26,15 Synowie Gada wedug swoich rodw: od Sefona pochodzi rd Sefonitw; od Chaggiego rd Chaggitw; od Szuniego rd Szunitw.                                            
Lb 26,16 לְאָזְנִי מִשְׁפַּחַת הָאָזְנִי לְעֵרִי מִשְׁפַּחַת הָעֵרִי׃                                          
Lb 26,16 le oz ni misz Pa Hat ha oz ni le e ri misz Pa Hat ha e ri                                          
Lb 26,16 lozn miPaºHat hozn l`r miPaºHat h`r                                          
Lb 26,16 Od Ozniego pochodzi rd Oznitw; od Eriego rd Eritw.                                                  
Lb 26,17 לַאֲרוֹד מִשְׁפַּחַת הָאֲרוֹדִי לְאַרְאֵלִי מִשְׁפַּחַת הָאַרְאֵלִי׃                                          
Lb 26,17 la a rod misz Pa Hat ha a ro di le a re li misz Pa Hat ha a re li                                          
Lb 26,17 lard miPaºHat hrd laºrl miPaºHat harl                                          
Lb 26,17 Od Aroda pochodzi rd Arodytw; od Areliego rd Arelitw.                                                  
Lb 26,18 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת בְּנֵי־גָד לִפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                      
Lb 26,18 el le misz Pe Hot Be ne - gad lif qu de hem ar Ba im e lef wa Ha mesz me ot s                                    
Lb 26,18 ºllè miPHt Bnê|-gd lipqùdêhem arB`m eºlep waHm mt s                                    
Lb 26,18 To s rody Gadytw: wedug tego jak zostali spisani - czterdzieci tysicy piciuset.                                                
Lb 26,19 בְּנֵי יְהוּדָה עֵר וְאוֹנָן וַיָּמָת עֵר וְאוֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                                    
Lb 26,19 Be ne je hu da er we o nan waj ja mot er we o nan Be e rec Ke na an                                    
Lb 26,19 Bnê yhûd `r wnn wayyºmot `r wnn Beºrec Knº`an                                    
Lb 26,19 Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.                                                
Lb 26,20 וַיִּהְיוּ בְנֵי־יְהוּדָה לְמִשְׁפְּחֹתָם לְשֵׁלָה מִשְׁפַּחַת הַשֵּׁלָנִי לְפֶרֶץ מִשְׁפַּחַת הַפַּרְצִי לְזֶרַח מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי׃                              
Lb 26,20 waj jih ju we ne - je hu da le misz Pe Ho tam le sze la misz Pa Hat hasz sze la ni le fe rec misz Pa Hat haP Par ci le ze raH misz Pa Hat haz zar Hi                              
Lb 26,20 wayyihyû bnê-yhûd lmiPHtm ll miPaºHat haºln lpeºrec miPaºHat haPParc lzeºraH miPaºHat hazzarH                              
Lb 26,20 Synowie Judy wedug swoich rodw: od Szeli pochodzi rd Szelanitw; od Peresa rd Parsytw; od Zeracha rd Zerachitw.                                            
Lb 26,21 וַיִּהְיוּ בְנֵי־פֶרֶץ לְחֶצְרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֶצְרֹנִי לְחָמוּל מִשְׁפַּחַת הֶחָמוּלִי׃                                      
Lb 26,21 waj jih ju we ne - fe rec le Hec ron misz Pa Hat ha Hec ro ni le Ha mul misz Pa Hat he Ha mu li                                      
Lb 26,21 wayyihyû bnê-peºrec lHecrn miPaºHat ha|Hecrn lHmûl miPaºHat heHmûl                                      
Lb 26,21 Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi rd Chesronitw; od Chamula rd Chamulitw.                                              
Lb 26,22 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת יְהוּדָה לִפְקֻדֵיהֶם שִׁשָּׁה וְשִׁבְעִים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                    
Lb 26,22 el le misz Pe Hot je hu da lif qu de hem szisz sza we szi wim e lef wa Ha mesz me ot s                                  
Lb 26,22 ºllè miPHt yhûd lipqùdêhem i wib`m eºlep waHm mt s                                  
Lb 26,22 To s rody Judy: wedug tego, jak zostali spisani - siedemdziesit sze tysicy piciuset.                                              
Lb 26,23 בְּנֵי יִשָּׂשכָר לְמִשְׁפְּחֹתָם תּוֹלָע מִשְׁפַּחַת הַתּוֹלָעִי לְפֻוָה מִשְׁפַּחַת הַפּוּנִי׃                                    
Lb 26,23 Be ne jis saJ char le misz Pe Ho tam To la misz Pa Hat haT To la i le fu wa misz Pa Hat haP Pu ni                                    
Lb 26,23 Bnê yiSSJkr lmiPHtm Tl` miPaºHat haTTl` lpùw miPaºHat haPPûn                                    
Lb 26,23 Synowie Issachara wedug swoich rodw: Tola, od ktrego pochodzi rd Tolaitw; od Puwy pochodzi rd Punitw;                                              
Lb 26,24 לְיָשׁוּב מִשְׁפַּחַת הַיָּשׁוּבִי לְשִׁמְרֹן מִשְׁפַּחַת הַשִּׁמְרֹנִי׃                                          
Lb 26,24 le ja szuw misz Pa Hat haj ja szu wi le szim ron misz Pa Hat hasz szim ro ni                                          
Lb 26,24 lyûb miPaºHat hayyûb limrn miPaºHat haimrn                                          
Lb 26,24 od Jaszuba pochodzi rd Jaszubitw; od Szimrona rd Szimronitw.                                                
Lb 26,25 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת יִשָּׂשכָר לִפְקֻדֵיהֶם אַרְבָּעָה וְשִׁשִּׁים אֶלֶף וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת׃                                    
Lb 26,25 el le misz Pe Hot jis saJ char lif qu de hem ar Ba a we szisz szim e lef u sze losz me ot s                                  
Lb 26,25 ºllè miPHt yiSSJkr lipqùdêhem arB` wim eºlep ûl mt s                                  
Lb 26,25 To s rody Issachara: wedug tego, jak zostali spisani - szedziesit cztery tysice trzystu.                                              
Lb 26,26 בְּנֵי זְבוּלֻן לְמִשְׁפְּחֹתָם לְסֶרֶד מִשְׁפַּחַת הַסַּרְדִּי לְאֵלוֹן מִשְׁפַּחַת הָאֵלֹנִי לְיַחְלְאֵל מִשְׁפַּחַת הַיַּחְלְאֵלִי׃                              
Lb 26,26 Be ne ze wu lun le misz Pe Ho tam le se red misz Pa Hat has sar Di le e lon misz Pa Hat ha e lo ni le jaH le el misz Pa Hat haj jaH le e li                              
Lb 26,26 Bnê zbûlùn lmiPHtm lseºred miPaºHat hassarD lln miPaºHat hln lyaºHll miPaºHat hayyaHll                              
Lb 26,26 Synowie Zabulona wedug swoich rodw: Sered, od ktrego pochodzi rd Sardytw; od Elona rd Elonitw, a od Jachleela rd Jachleelitw.                                            
Lb 26,27 אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹת הַזְּבוּלֹנִי לִפְקֻדֵיהֶם שִׁשִּׁים אֶלֶף וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת׃                                      
Lb 26,27 el le misz Pe Hot haz ze wu lo ni lif qu de hem szisz szim e lef wa Ha mesz me ot s                                    
Lb 26,27 ºllè miPHt hazzbûln lipqùdêhem im eºlep waHm mt s                                    
Lb 26,27 To s rody Zabulonitw liczce szedziesit tysicy piciuset spisanych.                                                
Lb 26,28 בְּנֵי יוֹסֵף לְמִשְׁפְּחֹתָם מְנַשֶּׁה וְאֶפְרָיִם׃                                            
Lb 26,28 Be ne jo sef le misz Pe Ho tam me nasz sze we ef ra jim                                            
Lb 26,28 Bnê ysp lmiPHtm mnaè weprºyim                                            
Lb 26,28 Synowie Jzefa wedug swoich rodw: Manasses i Efraim.                                                  
Lb 26,29 בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְמָכִיר מִשְׁפַּחַת הַמָּכִירִי וּמָכִיר הוֹלִיד אֶת־גִּלְעָד לְגִלְעָד מִשְׁפַּחַת הַגִּלְעָדִי׃                                
Lb 26,29 Be ne me nasz sze le ma chir misz Pa Hat ham ma chi ri u ma chir ho lid et - Gi lad le gi lad misz Pa Hat haG Gi la di                                
Lb 26,29 Bnê mnaè lmkr miPaºHat hammkr ûmkr hld et-Gil`d lgil`d miPaºHat haGGil`d                                
Lb 26,29 Synowie Manassesa byli: Makir, od ktrego pochodzi rd Makirytw; Makir by ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi rd Gileadytw.                                            
Lb 26,30 אֵלֶּה בְּנֵי גִלְעָד אִיעֶזֶר מִשְׁפַּחַת הָאִיעֶזְרִי לְחֵלֶק מִשְׁפַּחַת הַחֶלְקִי׃                                    
Lb 26,30 el le Be ne gi lad i e zer misz Pa Hat ha i ez ri le He leq misz Pa Hat ha Hel qi                                    
Lb 26,30 ºllè Bnê gil`d `eºzer miPaºHat h|`ezr lHºleq miPaºHat ha|Helq