Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 30,1 וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה׃                                      
Lb 30,1 waj jo mer mo sze el - Be ne jis ra el Ke chol a szer - ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze P                                    
Lb 30,1 wayyºmer el-Bnê yiSrl Kkl er-ciww yhwh(dny) et-mè P                                    
Lb 30,1 Mojesz mwi do Izraelitw zgodnie z tym wszystkim, co mu Pan nakaza.                                                
Lb 30,2 וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־רָאשֵׁי הַמַּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יהוה׃                              
Lb 30,2 wa je daB Ber mo sze el - ra sze ham mat tot liw ne jis ra el le mor ze haD Da war a szer ciw wa jhwh(a do naj)                              
Lb 30,2 waydaBBr el-r䴚ê hammat libnê yiSrl lmr haDDbr er ciww yhwh(dny)                              
Lb 30,2 Mwi wic Mojesz do wodzw pokole izraelskich te sowa: Oto, co nakazuje Pan:                                                
Lb 30,3 אִישׁ כִּי־יִדֹּר נֶדֶר לַיהוה אוֹ־הִשָּׁבַע שְׁבֻעָה לֶאְסֹר אִסָּר עַל־נַפְשׁוֹ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ כְּכָל־הַיֹּצֵא מִפִּיו יַעֲשֶׂה׃                        
Lb 30,3 isz Ki - jiD Dor ne der ljhwh(la do naj) o - hisz sza wa sze wu a le sor is sar al - naf szo lo ja Hel De wa ro Ke chol - haj jo ce miP Piw ja a se                        
Lb 30,3 K|-yiDDr neºder lyhwh(la|dny) |-hiºba` bù` lesr issr `al-nap l yaHl Dbr Kkol-hayyc miPPw ya`Sè                        
Lb 30,3 Jeli mczyzna zoy lub Panu albo zobowie si do czego przysig, nie moe ama swego sowa, ale winien wypeni dokadnie to, co wyrzek swymi ustami.                                          
Lb 30,4 וְאִשָּׁה כִּי־תִדֹּר נֶדֶר לַיהוה וְאָסְרָה אִסָּר בְּבֵית אָבִיהָ בִּנְעֻרֶיהָ׃                                    
Lb 30,4 we isz sza Ki - tiD Dor ne der ljhwh(la do naj) we as ra is sar Be wet a wi ha Bi nu re ha                                    
Lb 30,4 wi K|-tiDDr neºder lyhwh(ladny) wsr issr Bbêt bºh Bin`ùrʺh                                    
Lb 30,4 Gdy kobieta zoy lub Panu lub podejmie jakie zobowizanie, to w wypadku gdy jest jeszcze moda i mieszka w domu swego ojca,                                            
Lb 30,5 וְשָׁמַע אָבִיהָ אֶת־נִדְרָהּ וֶאֱסָרָהּ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ וְהֶחֱרִישׁ לָהּ אָבִיהָ וְקָמוּ כָּל־נְדָרֶיהָ וְכָל־אִסָּר אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ יָקוּם׃                      
Lb 30,5 we sza ma a wi ha et - nid ra we e sa ra a szer as ra al - naf sza we he He risz la a wi ha we qa mu Kol - ne da re ha we chol - is sar a szer - as ra al - naf sza ja qum                      
Lb 30,5 wma` bºh et-nidrh we|sr er |sr `al-naph wheHr lh bºh wqºmû Kol-ndrʺh wkol-issr er-sr `al-naph yqûm                      
Lb 30,5 a ojciec wie o jej lubie czy zobowizaniu, ktre uczynia, i nie sprzeciwia si, wwczas lub, jakikolwiek by by, i zobowizanie bd wane.                                            
Lb 30,6 וְאִם־הֵנִיא אָבִיהָ אֹתָהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ כָּל־נְדָרֶיהָ וֶאֱסָרֶיהָ אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ לֹא יָקוּם וַיהוה יִסְלַח־לָהּ כִּי־הֵנִיא אָבִיהָ אֹתָהּ׃                      
Lb 30,6 we im - he ni a wi ha o ta Be jom szo mo Kol - ne da re ha we e sa re ha a szer - as ra al - naf sza lo ja qum wjhwh(wa do naj) jis laH - la Ki - he ni a wi ha o ta                      
Lb 30,6 wim-hn bºh t Bym om` Kol-ndrʺh we|srʺh er-sr `al-naph l yqûm wyhwh(wa|dny) yi|slaH-lh K-hn bºh th                      
Lb 30,6 Jeeli jednak ojciec sprzeciwi si, i to w dniu, w ktrym si dowiedzia, wtedy staj si niewane wszystkie luby i zobowizania, ktre uczynia. Pan nie poczyta jej tego za win, ojciec bowiem okaza swj sprzeciw.                                      
Lb 30,7 וְאִם־הָיוֹ תִהְיֶה לְאִישׁ וּנְדָרֶיהָ עָלֶיהָ אוֹ מִבְטָא שְׂפָתֶיהָ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ׃                                
Lb 30,7 we im - ha jo tih je le isz u ne da re ha a le ha o miw ta se fa te ha a szer as ra al - naf sza                                
Lb 30,7 wim-hy ti|hyè l ûndrʺh `lʺh mib Sptʺh er sr `al-naph                                
Lb 30,7 Gdy jednak wyjdzie za m, a jest jeszcze zwizana lubem czy nieopatrzn obietnic swych warg, ktr si zwizaa,                                              
Lb 30,8 וְשָׁמַע אִישָׁהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ וְהֶחֱרִישׁ לָהּ וְקָמוּ נְדָרֶיהָ וֶאֱסָרֶהָ אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ יָקֻמוּ׃                              
Lb 30,8 we sza ma i sza Be jom szo mo we he He risz la we qa mu ne da re ha we e sa re ha a szer - as ra al - naf sza ja qu mu                              
Lb 30,8 wma` h Bym om` wheHr lh wqºmû ndrʺh we|sreºh er-sr `al-naph yquºmû                              
Lb 30,8 wtedy lub i zobowizanie bd wane, o ile m powiadomiony o tym nie okae sprzeciwu w dniu, kiedy si dowiedzia.                                            
Lb 30,9 וְאִם בְּיוֹם שְׁמֹעַ אִישָׁהּ יָנִיא אוֹתָהּ וְהֵפֵר אֶת־נִדְרָהּ אֲשֶׁר עָלֶיהָ וְאֵת מִבְטָא שְׂפָתֶיהָ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ וַיהוה יִסְלַח־לָהּ׃                  
Lb 30,9 we im Be jom sze mo a i sza ja ni o ta we he fer et - nid ra a szer a le ha we et miw ta se fa te ha a szer as ra al - naf sza wjhwh(wa do naj) jis laH - la                  
Lb 30,9 wim Bym mª` yn t whpr et-nidr er `lʺh wt mib Sptʺh er sr `al-naph wyhwh(wadny) yi|sla|H-lh                  
Lb 30,9 Jeeli jednak m wtedy, gdy si dowie, okae sprzeciw, wwczas uniewania lub j wicy i nieopatrzn obietnic jej warg, ktr si zwizaa. Pan jednak nie poczyta jej tego za win.                                        
Lb 30,10 וְנֵדֶר אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה כֹּל אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ יָקוּם עָלֶיהָ׃                                      
Lb 30,10 we ne der al ma na u ge ru sza Kol a szer - as ra al - naf sza ja qum a le ha                                      
Lb 30,10 wnºder almn ûgrû Kl er-sr `al-naph yqûm `lʺh                                      
Lb 30,10 lub i wszelkie zobowizania wdowy albo kobiety, ktra otrzymaa list rozwodowy, pozostaj wane.                                              
Lb 30,11 וְאִם־בֵּית אִישָׁהּ נָדָרָה אוֹ־אָסְרָה אִסָּר עַל־נַפְשָׁהּ בִּשְׁבֻעָה׃                                        
Lb 30,11 we im - Bet i sza na da ra o - as ra is sar al - naf sza Bisz wu a                                        
Lb 30,11 wim-Bêt h ndºr |-sr issr `al-naph Bibù`                                        
Lb 30,11 Gdy jednak w domu swego ma zoya lub lub uczynia jakie zobowizanie,                                                
Lb 30,12 וְשָׁמַע אִישָׁהּ וְהֶחֱרִשׁ לָהּ לֹא הֵנִיא אֹתָהּ וְקָמוּ כָּל־נְדָרֶיהָ וְכָל־אִסָּר אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ יָקוּם׃                            
Lb 30,12 we sza ma i sza we he He risz la lo he ni o ta we qa mu Kol - ne da re ha we chol - is sar a szer - as ra al - naf sza ja qum                            
Lb 30,12 wma` wheHrì lh l hn th wqºmû Kol-ndrʺh wkol-issr er-sr `al-naph yqûm                            
Lb 30,12 a m, dowiedziawszy si o tym, milcza i nie okaza sprzeciwu, wtedy lub jej i podjte zobowizania bd wane.                                              
Lb 30,13 וְאִם־הָפֵר יָפֵר אֹתָם אִישָׁהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ כָּל־מוֹצָא שְׂפָתֶיהָ לִנְדָרֶיהָ וּלְאִסַּר נַפְשָׁהּ לֹא יָקוּם אִישָׁהּ הֲפֵרָם וַיהוה יִסְלַח־לָהּ׃                    
Lb 30,13 we im - ha fer ja fer o tam i sza Be jom szo mo Kol - mo ca se fa te ha lin da re ha u le is sar naf sza lo ja qum i sza ha fe ram wjhwh(wa do naj) jis laH - la                    
Lb 30,13 wim-hpr ypr tm Bym om` Kol-mc Sptʺh lindrʺh ûlissar naph l yqûm h hprm wyhwh(wadny) yi|sla|H-lh                    
Lb 30,13 Jeeli jednak m, dowiedziawszy si o tym, od razu uniewani je, wtedy luby i zobowizania wyraone sowami staj si niewane. Jest jednak ona bez winy przed Panem, jej luby bowiem m uniewani.                                        
Lb 30,14 כָּל־נֵדֶר וְכָל־שְׁבֻעַת אִסָּר לְעַנֹּת נָפֶשׁ אִישָׁהּ יְקִימֶנּוּ וְאִישָׁהּ יְפֵרֶנּוּ׃                                    
Lb 30,14 Kol - ne der we chol - sze wu at is sar le an not na fesz i sza je qi men nu we i sza je fe ren nu                                    
Lb 30,14 Kol-nºder wkol-bù`at issr l`annt nºpe h yqmeºnnû wh ypreºnnû                                    
Lb 30,14 M moe uniewani lub potwierdzi wszelkie luby i przysigi ony.                                                
Lb 30,15 וְאִם־הַחֲרֵשׁ יַחֲרִישׁ לָהּ אִישָׁהּ מִיּוֹם אֶל־יוֹם וְהֵקִים אֶת־כָּל־נְדָרֶיהָ אוֹ אֶת־כָּל־אֱסָרֶיהָ אֲשֶׁר עָלֶיהָ הֵקִים אֹתָם כִּי־הֶחֱרִשׁ לָהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ׃                  
Lb 30,15 we im - ha Ha resz ja Ha risz la i sza mij jom el - jom we he qim et - Kol - ne da re ha o et - Kol - e sa re ha a szer a le ha he qim o tam Ki - he He risz la Be jom szo mo                  
Lb 30,15 wim-haHr yaHr lh miyym el-ym whqm et-Kol-ndrʺh et-Kol-srʺh er `lʺh hqm tm K-heHrì lh Bym om`                  
Lb 30,15 Jeli jednak m milczy a do nastpnego dnia, tym samym wyraa zgod na luby i zobowizania, jakie uczynia. Wyrazi sw zgod, poniewa milcza w dniu, w ktrym si dowiedzia.                                        
Lb 30,16 וְאִם־הָפֵר יָפֵר אֹתָם אַחֲרֵי שָׁמְעוֹ וְנָשָׂא אֶת־עֲוֹנָהּ׃                                        
Lb 30,16 we im - ha fer ja fer o tam a Ha re szo mo we na sa et - a wo na                                        
Lb 30,16 wim-hpr ypr tm aHrê om` wnS et-`wnh                                        
Lb 30,16 Gdyby uniewani je po upywie duszego czasu od dowiedzenia si, wwczas na niego spadnie cay ciar winy.                                              
Lb 30,17 אֵלֶּה הַחֻקִּים אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ בֵּין־אָב לְבִתּוֹ בִּנְעֻרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ׃                          
Lb 30,17 el le ha Huq qim a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze Ben isz le isz To Ben - aw le wiT To Bi nu re ha Bet a wi ha P                        
Lb 30,17 ºllè ha|Huqqm er ciww yhwh(dny) et-mè Bên liT Bê|n-b lbiTT Bin`ùrʺh Bêt bºh P                        
Lb 30,17 Oto s prawa, ktre poda Pan Mojeszowi, [ dotyczce spraw ] pomidzy mem a on, pomidzy ojcem a jego crk, ktra jeszcze jako moda dziewczyna przebywa w domu swego ojca.                                        

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski