Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 33,1 אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְצִבְאֹתָם בְּיַד־מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן׃                                  
Lb 33,1 el le ma se we ne - jis ra el a szer ja cu me e rec mic ra jim le ci wo tam Be jad - mo sze we a ha ron                                  
Lb 33,1 ºllè mas`ê bnê|-yiSrl er ycû meºrec micraºyim lcibtm Byad-mè wahrn                                  
Lb 33,1 Oto miejsca postoju Izraelitw, ktrzy swoimi oddziaami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodz Mojesza i Aarona.                                              
Lb 33,2 וַיִּכְתֹּב מֹשֶׁה אֶת־מוֹצָאֵיהֶם לְמַסְעֵיהֶם עַל־פִּי יהוה וְאֵלֶּה מַסְעֵיהֶם לְמוֹצָאֵיהֶם׃                                    
Lb 33,2 waj jich Tow mo sze et - mo ca e hem le ma se hem al - Pi jhwh(a do naj) we el le ma se hem le mo ca e hem                                    
Lb 33,2 wayyikTb et-mcêhem lmas`êhem `al-P yhwh(dny) wºllè mas`êhem lmcêhem                                    
Lb 33,2 Mojesz zapisywa na rozkaz Pana miejsca, skd rozpoczyna si dalszy cig pochodu. Takie to s owe miejsca postojw, z ktrych ruszali dalej.                                            
Lb 33,3 וַיִּסְעוּ מֵרַעְמְסֵס בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח יָצְאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּיָד רָמָה לְעֵינֵי כָּל־מִצְרָיִם׃                    
Lb 33,3 waj ji su me ra me ses Ba Ho desz ha ri szon Ba Ha misz sza a sar jom la Ho desz ha ri szon mim mo H rat haP Pe saH ja cu we ne - jis ra el Be jad ra ma le e ne Kol - mic ra jim                    
Lb 33,3 wayyis`û m|ra`mss BaHºde hrin BaHmi `Sr ym laHºde hrin mi|mmoHrat haPPeºsaH ycû bnê|-yiSrl Byd rm l`ênê Kol-micrºyim                    
Lb 33,3 W pierwszym miesicu wyruszyli z Ramses. By to pitnasty dzie pierwszego miesica, nazajutrz po wicie Paschy, gdy Izraelici wyszli z podniesion rk na oczach wszystkich Egipcjan.                                        
Lb 33,4 וּמִצְרַיִם מְקַבְּרִים אֵת אֲשֶׁר הִכָּה יהוה בָּהֶם כָּל־בְּכוֹר וּבֵאלֹהֵיהֶם עָשָׂה יהוה שְׁפָטִים׃                              
Lb 33,4 u mic ra jim me qaB Be rim et a szer hiK Ka jhwh(a do naj) Ba hem Kol - Be chor u we lo he hem a sa jhwh(a do naj) sze fa tim                              
Lb 33,4 ûmicraºyim mqaBBrm t er hiKK yhwh(dny) Bhem Kol-Bkr ûblºhêheºm `S yhwh(dny) pm                              
Lb 33,4 A Egipcjanie w tym czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokona sdu rwnie nad ich bogami.                                            
Lb 33,5 וַיִּסְעוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס וַיַּחֲנוּ בְּסֻכֹּת׃                                            
Lb 33,5 waj ji su we ne - jis ra el me ra me ses waj ja Ha nu Be suK Kot                                            
Lb 33,5 wayyis`û bnê|-yiSrl mra`mss wa|yyaHnû BsuKKt                                            
Lb 33,5 Ruszyli wic Izraelici z Ramses i rozbili obz w Sukkot.                                                  
Lb 33,6 וַיִּסְעוּ מִסֻּכֹּת וַיַּחֲנוּ בְאֵתָם אֲשֶׁר בִּקְצֵה הַמִּדְבָּר׃                                        
Lb 33,6 waj ji su mis suK Kot waj ja Ha nu we e tam a szer Biq ce ham mid Bar                                        
Lb 33,6 wayyis`û missuKKt wayyaHnû btm er Biqc hammidBr                                        
Lb 33,6 Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obz w Etam, ktre jest pooone na skraju pustyni.                                                
Lb 33,7 וַיִּסְעוּ מֵאֵתָם וַיָּשָׁב עַל־פִּי הַחִירֹת אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי בַּעַל צְפוֹן וַיַּחֲנוּ לִפְנֵי מִגְדֹּל׃                              
Lb 33,7 waj ji su me e tam waj ja szow al - Pi ha Hi rot a szer al - Pe ne Ba al ce fon waj ja Ha nu lif ne mig Dol                              
Lb 33,7 wayyis`û m|tm wayyºob `al-P haHrt er `al-Pnê Baº`al cpn wa|yyaHnû lipnê migDl                              
Lb 33,7 Nastpnie ruszyli z Etam i skierowali si do Pi-Hachirot pooonego obok Baal-Sefon i rozbili obz przed Migdol.                                              
Lb 33,8 וַיִּסְעוּ מִפְּנֵי  הַחִירֹת וַיַּעַבְרוּ בְתוֹךְ־הַיָּם הַמִּדְבָּרָה וַיֵּלְכוּ דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים בְּמִדְבַּר אֵתָם וַיַּחֲנוּ בְּמָרָה׃                          
Lb 33,8 waj ji su miP Pe ne ha Hi rot waj ja aw ru we toch - haj jam ham mid Ba ra waj jel chu De rech sze lo szet ja mim Be mid Bar e tam waj ja Ha nu Be ma ra                          
Lb 33,8 wayyis`û miPPnê ha|Hrt wayya|`abrû btk-hayym hammidBºr wayyºlkû Deºrek lºet ymm BmidBar tm wa|yyaHnû Bmr                          
Lb 33,8 Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez rodek morza ku pustyni i po trzech dniach drogi przez pustyni rozbili obz w Mara.                                            
Lb 33,9 וַיִּסְעוּ מִמָּרָה וַיָּבֹאוּ אֵילִמָה וּבְאֵילִם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עֵינֹת מַיִם וְשִׁבְעִים תְּמָרִים וַיַּחֲנוּ־שָׁם׃                              
Lb 33,9 waj ji su mim ma ra waj ja wo u e li ma u we e lim szTem es re e not ma jim we szi wim Te ma rim waj ja Ha nu - szam                              
Lb 33,9 wayyis`û mimmr wayybºû êlìºm ûbêlìm Têm `eSr `ênt maºyim wib`m Tmrm wayyaHnû-m                              
Lb 33,9 Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie byo dwanacie rde wody i siedemdziesit palm, rozbili obz.                                              
Lb 33,10 וַיִּסְעוּ מֵאֵילִם וַיַּחֲנוּ עַל־יַם־סוּף׃                                              
Lb 33,10 waj ji su me e lim waj ja Ha nu al - jam - suf                                              
Lb 33,10 wayyis`û mêlìm wa|yyaHnû `al-yam-sûp                                              
Lb 33,10 Wyruszywszy z Elim, rozbili obz nad Morzem Czerwonym.                                                  
Lb 33,11 וַיִּסְעוּ מִיַּם־סוּף וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר־סִין׃                                              
Lb 33,11 waj ji su mij jam - suf waj ja Ha nu Be mid Bar - sin                                              
Lb 33,11 wayyis`û miyyam-sûp wa|yyaHnû BmidBar-sn                                              
Lb 33,11 Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obz na pustyni Sin.                                                
Lb 33,12 וַיִּסְעוּ מִמִּדְבַּר־סִין וַיַּחֲנוּ בְּדָפְקָה׃                                              
Lb 33,12 waj ji su mim mid Bar - sin waj ja Ha nu Be dof qa                                              
Lb 33,12 wayyis`û mimmidBar-sn wa|yyaHnû Bdopq                                              
Lb 33,12 Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obz w Dofka.                                                  
Lb 33,13 וַיִּסְעוּ מִדָּפְקָה וַיַּחֲנוּ בְּאָלוּשׁ׃                                              
Lb 33,13 waj ji su miD Dof qa waj ja Ha nu Be a lusz                                              
Lb 33,13 wayyis`û miDDopq wa|yyaHnû Blû                                              
Lb 33,13 Wyruszyli z Dofka i rozbili obz w Alusz.                                                  
Lb 33,14 וַיִּסְעוּ מֵאָלוּשׁ וַיַּחֲנוּ בִּרְפִידִם וְלֹא־הָיָה שָׁם מַיִם לָעָם לִשְׁתּוֹת׃                                    
Lb 33,14 waj ji su me a lusz waj ja Ha nu Bir fi dim we lo - ha ja szam ma jim la am lisz Tot                                    
Lb 33,14 wayyis`û mlû wa|yyaHnû Birpdìm wl-hºy m maºyim l`m liTt                                    
Lb 33,14 Wyruszyli z Alusz i rozbili obz w Refidim. Tam zabrako ludowi wody do picia.                                                
Lb 33,15 וַיִּסְעוּ מֵרְפִידִם וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר סִינָי׃                                            
Lb 33,15 waj ji su mer fi dim waj ja Ha nu Be mid Bar si naj                                            
Lb 33,15 wayyis`û mrpdìm wa|yyaHnû BmidBar sny                                            
Lb 33,15 Wyruszyli z Refidim i rozbili obz na pustyni Synaj.                                                  
Lb 33,16 וַיִּסְעוּ מִמִּדְבַּר סִינָי וַיַּחֲנוּ בִּקִבְרֹת   הַתַּאֲוָה׃                                          
Lb 33,16 waj ji su mim mid Bar si naj waj ja Ha nu Be qiw rot haT Ta a wa                                          
Lb 33,16 wayyis`û mimmidBar sny wa|yyaHnû Bqibrt ha|TTaw                                          
Lb 33,16 Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obz w Kibrot-Hattaawa.                                                  
Lb 33,17 וַיִּסְעוּ מִקִּבְרֹת  הַתַּאֲוָה וַיַּחֲנוּ בַּחֲצֵרֹת׃                                            
Lb 33,17 waj ji su miq qiw rot haT Ta a wa waj ja Ha nu Ba Ha ce rot                                            
Lb 33,17 wayyis`û miqqibrt ha|TTaw wa|yyaHnû BaHcrt                                            
Lb 33,17 Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obz w Chaserot.                                                  
Lb 33,18 וַיִּסְעוּ מֵחֲצֵרֹת וַיַּחֲנוּ בְּרִתְמָה׃                                              
Lb 33,18 waj ji su me Ha ce rot waj ja Ha nu Be rit ma                                              
Lb 33,18 wayyis`û mHcrt wa|yyaHnû Britm                                              
Lb 33,18 Wyruszyli z Chaserot i rozbili obz w Ritma.                                                  
Lb 33,19 וַיִּסְעוּ מֵרִתְמָה וַיַּחֲנוּ בְּרִמֹּן  פָּרֶץ׃                                            
Lb 33,19 waj ji su me rit ma waj ja Ha nu Be rim mon Pa rec                                            
Lb 33,19 wayyis`û mritm wa|yyaHnû Brimmn Pºrec                                            
Lb 33,19 Wyruszyli z Ritma i rozbili obz w Rimmon-Peres.                                                  
Lb 33,20 וַיִּסְעוּ מֵרִמֹּן פָּרֶץ וַיַּחֲנוּ בְּלִבְנָה׃                                            
Lb 33,20 waj ji su me rim mon Pa rec waj ja Ha nu Be liw na                                            
Lb 33,20 wayyis`û mrimmn Pºrec wa|yyaHnû Blibn                                            
Lb 33,20 Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obz w Libnie.                                                  
Lb 33,21 וַיִּסְעוּ מִלִּבְנָה וַיַּחֲנוּ בְּרִסָּה׃                                              
Lb 33,21 waj ji su mil liw na waj ja Ha nu Be ris sa                                              
Lb 33,21 wayyis`û millibn wa|yyaHnû Briss                                              
Lb 33,21 Wyruszyli z Libny i rozbili obz w Rissa.                                                  
Lb 33,22 וַיִּסְעוּ מֵרִסָּה וַיַּחֲנוּ בִּקְהֵלָתָה׃                                              
Lb 33,22 waj ji su me ris sa waj ja Ha nu Biq he la ta                                              
Lb 33,22 wayyis`û mriss wa|yyaHnû Biqhlºt                                              
Lb 33,22 Wyruszyli z Rissa i rozbili obz w Kehelata.                                                  
Lb 33,23 וַיִּסְעוּ מִקְּהֵלָתָה וַיַּחֲנוּ בְּהַר־שָׁפֶר׃                                              
Lb 33,23 waj ji su miq qe he la ta waj ja Ha nu Be har - sza fer                                              
Lb 33,23 wayyis`û miqqhlºt wa|yyaHnû Bhar-ºper                                              
Lb 33,23 Wyruszyli z Kehelata i rozbili obz na grze Szafer.                                                  
Lb 33,24 וַיִּסְעוּ מֵהַר־שָׁפֶר וַיַּחֲנוּ בַּחֲרָדָה׃                                              
Lb 33,24 waj ji su me har - sza fer waj ja Ha nu Ba Ha ra da                                              
Lb 33,24 wayyis`û m|har-ºper wa|yyaHnû BaHrd                                              
Lb 33,24 Wyruszyli od gry Szafer i rozbili obz w Charada.                                                  
Lb 33,25 וַיִּסְעוּ מֵחֲרָדָה וַיַּחֲנוּ בְּמַקְהֵלֹת׃                                              
Lb 33,25 waj ji su me Ha ra da waj ja Ha nu Be maq he lot                                              
Lb 33,25 wayyis`û mHrd wa|yyaHnû Bmaqhlt                                              
Lb 33,25 Wyruszyli z Charada i rozbili obz w Makelot.                                                  
Lb 33,26 וַיִּסְעוּ מִמַּקְהֵלֹת וַיַּחֲנוּ בְּתָחַת׃                                              
Lb 33,26 waj ji su mim maq he lot waj ja Ha nu Be ta Hat                                              
Lb 33,26 wayyis`û mimmaqhlt wa|yyaHnû BtºHat                                              
Lb 33,26 Wyruszyli z Makelot i rozbili obz w Tachat.                                                  
Lb 33,27 וַיִּסְעוּ מִתָּחַת וַיַּחֲנוּ בְּתָרַח׃                                              
Lb 33,27 waj ji su miT Ta Hat waj ja Ha nu Be ta raH                                              
Lb 33,27 wayyis`û miTTºHat wa|yyaHnû BtºraH                                              
Lb 33,27 Wyruszyli z Tachat i rozbili obz w Terach.                                                  
Lb 33,28 וַיִּסְעוּ מִתָּרַח וַיַּחֲנוּ בְּמִתְקָה׃                                              
Lb 33,28 waj ji su miT Ta raH waj ja Ha nu Be mit qa                                              
Lb 33,28 wayyis`û miTTºraH wa|yyaHnû Bmitq                                              
Lb 33,28 Wyruszyli z Terach i rozbili obz w Mitka.                                                  
Lb 33,29 וַיִּסְעוּ מִמִּתְקָה וַיַּחֲנוּ בְּחַשְׁמֹנָה׃                                              
Lb 33,29 waj ji su mim mit qa waj ja Ha nu Be Hasz mo na                                              
Lb 33,29 wayyis`û mimmitq wa|yyaHnû BHamn                                              
Lb 33,29 Wyruszyli z Mitka i rozbili obz w Chaszmona.                                                  
Lb 33,30 וַיִּסְעוּ מֵחַשְׁמֹנָה וַיַּחֲנוּ בְּמֹסֵרוֹת׃                                              
Lb 33,30 waj ji su me Hasz mo na waj ja Ha nu Be mo se rot                                              
Lb 33,30 wayyis`û m|Hamn wa|yyaHnû Bmsrt