Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 34,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 34,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 34,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 34,1 Mwi dalej Pan do Mojesza:                                                  
Lb 34,2 צַו אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי־אַתֶּם בָּאִים אֶל־הָאָרֶץ כְּנָעַן זֹאת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם בְּנַחֲלָה אֶרֶץ כְּנַעַן לִגְבֻלֹתֶיהָ׃                  
Lb 34,2 caw et - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki - aT Tem Ba im el - ha a rec Ke na an zot ha a rec a szer TiP Pol la chem Be na Ha la e rec Ke na an lig wu lo te ha                  
Lb 34,2 caw et-Bnê yiSrl wmarT lhem K|-aTTem Bm el-hºrec Knº`an zt hºrec er TiPPl lkem B|naHl eºrec Knaº`an ligbùltʺh                  
Lb 34,2 Daj Izraelitom nastpujcy rozkaz: Gdy przyjdziecie do ziemi Kanaan, wtedy obszarem, ktry wam przypadnie jako dziedzictwo, bdzie ziemia Kanaan w swoich granicach.                                          
Lb 34,3 וְהָיָה לָכֶם פְּאַת־נֶגֶב מִמִּדְבַּר־צִן עַל־יְדֵי אֱדוֹם וְהָיָה לָכֶם גְּבוּל נֶגֶב מִקְצֵה יָם־הַמֶּלַח קֵדְמָה׃                            
Lb 34,3 we ha ja la chem Pe at - ne gew mim mid Bar - cin al - je de e dom we ha ja la chem Ge wul ne gew mi qe ce jam - ham me laH qed ma                            
Lb 34,3 why lkem Pat-neºgeb mimmidBar-cìn `al-ydê dm why lkem Gbûl neºgeb miqc ym-hammeºlaH qºdm                            
Lb 34,3 Poudniowa jej strona cign si bdzie dla was od pustyni Sin a do Edomu. Wasza poudniowa granica wyjdzie na wschodzie z kraca Morza Sonego.                                          
Lb 34,4 וְנָסַב לָכֶם הַגְּבוּל מִנֶּגֶב לְמַעֲלֵה עַקְרַבִּים וְעָבַר צִנָה וְהָיָה תּוֹצְאֹתָיו מִנֶּגֶב לְקָדֵשׁ בַּרְנֵעַ וְיָצָא חֲצַר־אַדָּר וְעָבַר עַצְמֹנָה׃                    
Lb 34,4 we na saw la chem haG Ge wul min ne gew le ma a le aq raB Bim we a war ci na (we ha ja) To co taw min ne gew le qa desz Bar ne a we ja ca Ha car - aD Dar we a war ac mo na                    
Lb 34,4 wnsab lkem haGGbûl minneºgeb lma`l `aqraBBm w`ºbar cìºn (why) T|ctyw minneºgeb lqd Barnª` wyc Hcar-aDDr w`bar `acmºn                    
Lb 34,4 Nastpnie skieruje si ku poudniowi ku Wzgrzu Skorpionw, przebiegnie przez Sin na poudnie od Kadesz-Barnea. Std pjdzie do Chasar-Addar i cign si bdzie do Asmon.                                          
Lb 34,5 וְנָסַב הַגְּבוּל מֵעַצְמוֹן נַחְלָה מִצְרָיִם וְהָיוּ תוֹצְאֹתָיו הַיָּמָּה׃                                      
Lb 34,5 we na saw haG Ge wul me ac mon naH la mic ra jim we ha ju to co taw haj jam ma                                      
Lb 34,5 wnsab haGGbûl m`acmn naºHl micrºyim whyû tctyw hayyºmm                                      
Lb 34,5 Od Asmon pobiegnie w kierunku Potoku Egipskiego i zakoczy si przy morzu.                                                
Lb 34,6 וּגְבוּל יָם וְהָיָה לָכֶם הַיָּם הַגָּדוֹל וּגְבוּל זֶה־יִהְיֶה לָכֶם גְּבוּל יָם׃                                
Lb 34,6 u ge wul jam we ha ja la chem haj jam haG Ga dol u ge wul ze - jih je la chem Ge wul jam                                
Lb 34,6 ûgbûl ym why lkem hayym haGGdl ûgbûl zè|-yihyè lkem Gbûl ym                                
Lb 34,6 Wasz granic zachodni bdzie Wielkie Morze - to jest dla was granica zachodnia.                                                
Lb 34,7 וְזֶה־יִהְיֶה לָכֶם גְּבוּל צָפוֹן מִן־הַיָּם הַגָּדֹל תְּתָאוּ לָכֶם הֹר הָהָר׃                                  
Lb 34,7 we ze - jih je la chem Ge wul ca fon min - haj jam haG Ga dol Te ta u la chem hor ha har                                  
Lb 34,7 wzè|-yihyè lkem Gbûl cpn min-hayym haGGdl Ttû lkem hr hhr                                  
Lb 34,7 Wasza granica pnocna pobiegnie nastpujco: przeprowadzicie lini od Wielkiego Morza a do gry Hor.                                              
Lb 34,8 מֵהֹר הָהָר תְּתָאוּ לְבֹא חֲמָת וְהָיוּ תּוֹצְאֹת הַגְּבֻל צְדָדָה׃                                    
Lb 34,8 me hor ha har Te ta u le wo Ha mat we ha ju To cot haG Ge wul ce da da                                    
Lb 34,8 mhr hhr Ttû lb Hmt whyû Tct haGGbùl cdºd                                    
Lb 34,8 Od gry Hor prowadcie lini do Wejcia do Chamat. Granica bdzie siga do Sedad.                                                
Lb 34,9 וְיָצָא הַגְּבֻל זִפְרֹנָה וְהָיוּ תוֹצְאֹתָיו חֲצַר עֵינָן זֶה־יִהְיֶה לָכֶם גְּבוּל צָפוֹן׃                                
Lb 34,9 we ja ca haG Ge wul zif ro na we ha ju to co taw Ha car e nan ze - jih je la chem Ge wul ca fon                                
Lb 34,9 wyc haGGbùl ziprºn whyû tctyw Hcar `ênn zè|-yihyè lkem Gbûl cpn                                
Lb 34,9 Nastpnie pobiegnie dalej do Zifron i zakoczy si w Chasar-Enan - to bdzie wasza pnocna granica.                                              
Lb 34,10 וְהִתְאַוִּיתֶם לָכֶם לִגְבוּל קֵדְמָה מֵחֲצַר עֵינָן שְׁפָמָה׃                                        
Lb 34,10 we hi taw wi tem la chem lig wul qed ma me Ha car e nan sze fa ma                                        
Lb 34,10 whitawwtem lkem ligbûl qºdm mHcar `ênn pºm                                        
Lb 34,10 Jako wschodni granic poprowadzicie lini od Chasar-Enan do Szefam.                                                
Lb 34,11 וְיָרַד הַגְּבֻל מִשְּׁפָם הָרִבְלָה מִקֶּדֶם לָעָיִן וְיָרַד הַגְּבוּל וּמָחָה עַל־כֶּתֶף יָם־כִּנֶּרֶת קֵדְמָה׃                              
Lb 34,11 we ja rad haG Ge wul misz sze fam ha riw la miq qe dem la a jin we ja rad haG Ge wul u ma Ha al - Ke tef jam - Kin ne ret qed ma                              
Lb 34,11 wyrad haGGbùl mipm hribl miqqeºdem l`ºyin wyrad haGGbûl ûmH `al-Keºtep ym-Kinneºret qºdm                              
Lb 34,11 Od Szefam pjdzie granica w kierunku Haribla na wschd od Ain. Potem ujdzie dalej przez gry na wschd od jeziora Kinneret.                                            
Lb 34,12 וְיָרַד הַגְּבוּל הַיַּרְדֵּנָה וְהָיוּ תוֹצְאֹתָיו יָם הַמֶּלַח זֹאת תִּהְיֶה לָכֶם הָאָרֶץ לִגְבֻלֹתֶיהָ סָבִיב׃                            
Lb 34,12 we ja rad haG Ge wul haj jar De na we ha ju to co taw jam ham me laH zot Tih je la chem ha a rec lig wu lo te ha sa wiw                            
Lb 34,12 wyrad haGGbûl hayyarDºn whyû tctyw ym hammeºlaH zt Tihyè lkem hºrec ligbùltʺh sbb                            
Lb 34,12 Nastpnie bdzie biega wzdu Jordanu i zakoczy si przy Morzu Sonym. To bdzie wasz kraj ze swymi granicami wokoo.                                            
Lb 34,13 וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֹאת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּתְנַחֲלוּ אֹתָהּ בְּגוֹרָל אֲשֶׁר צִוָּה יהוה לָתֵת לְתִשְׁעַת הַמַּטּוֹת וַחֲצִי הַמַּטֶּה׃                
Lb 34,13 wa je caw mo sze et - Be ne jis ra el le mor zot ha a rec a szer Tit na Ha lu o ta Be go ral a szer ciw wa jhwh(a do naj) la tet le ti szat ham mat tot wa Ha ci ham mat te                
Lb 34,13 waycaw et-Bnê yiSrl lmr zt hºrec er TitnaHlû t Bgrl er ciww yhwh(dny) ltt lti`at hammat waHc hammaè                
Lb 34,13 Wtedy Mojesz da taki nakaz Izraelitom: To jest kraj, ktry macie podzieli losem, a ktry Pan nakaza da dziewiciu i p pokoleniom.                                            
Lb 34,14 כִּי לָקְחוּ מַטֵּה בְנֵי הָראוּבֵנִי לְבֵית אֲבֹתָם וּמַטֵּה בְנֵי־הַגָּדִי לְבֵית אֲבֹתָם וַחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה לָקְחוּ נַחֲלָתָם׃                      
Lb 34,14 Ki laq Hu mat te we ne ha ru we ni le wet a wo tam u mat te we ne - haG Ga di le wet a wo tam wa Ha ci mat te me nasz sze laq Hu na Ha la tam                      
Lb 34,14 K lqHû ma bnê hrûbn lbêt btm ûma bnê|-haGGd lbêt btm waHc ma mnaè lqHû naHltm                      
Lb 34,14 Pokolenie bowiem Rubenitw otrzymao ju posiado dla swoich rodzin, podobnie pokolenie Gadytw i poowa pokolenia Manassesa. Oni otrzymali ju swoje dziedzictwo.                                          
Lb 34,15 שְׁנֵי הַמַּטּוֹת וַחֲצִי הַמַּטֶּה לָקְחוּ נַחֲלָתָם מֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרֵחוֹ קֵדְמָה מִזְרָחָה׃                                
Lb 34,15 sze ne ham mat tot wa Ha ci ham mat te laq Hu na Ha la tam me e wer le jar Den je re Ho qed ma miz ra Ha P                              
Lb 34,15 hammat waHc hammaè lqHû naHltm m`ºber lyarDn yrH qºdm mizrºH P                              
Lb 34,15 Te dwa i p pokolenia otrzymay swoje dziedzictwo z tamtej strony Jordanu naprzeciw Jerycha, na wschodzie.                                              
Lb 34,16 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 34,16 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 34,16 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 34,16 Tak mwi dalej Pan do Mojesza:                                                  
Lb 34,17 אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־יִנְחֲלוּ לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וִיהוֹשֻׁעַ בִּן־נוּן׃                                  
Lb 34,17 el le sze mot ha a na szim a szer - jin Ha lu la chem et - ha a rec e la zar haK Ko hen wi ho szu a Bin - nun                                  
Lb 34,17 ºllè mt h|nm er-yinHlû lkem et-hºrec el`zr haKKhn whùª` Bin-nûn                                  
Lb 34,17 Oto imiona ludzi, ktrzy wam podziel ziemi: kapan Eleazar i Jozue, syn Nuna.                                                
Lb 34,18 וְנָשִׂיא אֶחָד נָשִׂיא אֶחָד מִמַּטֶּה תִּקְחוּ לִנְחֹל אֶת־הָאָרֶץ׃                                      
Lb 34,18 we na si e Had na si e Had mim mat te Tiq Hu lin Hol et - ha a rec                                      
Lb 34,18 wnS eHd nS eHd mimmaè TiqHû linHl et-hºrec                                      
Lb 34,18 Wemiecie dalej z kadego pokolenia jednego ksicia celem dokonania podziau.                                                
Lb 34,19 וְאֵלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים לְמַטֵּה יְהוּדָה כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה׃                                        
Lb 34,19 we el le sze mot ha a na szim le mat te je hu da Ka lew Ben - je fun ne                                        
Lb 34,19 wºllè mt hnm lma yhûd Klb Ben-ypunnè                                        
Lb 34,19 A oto imiona tych ludzi: Dla pokolenia Judy - Kaleb, syn Jefunnego.                                                
Lb 34,20 וּלְמַטֵּה בְּנֵי שִׁמְעוֹן שְׁמוּאֵל בֶּן־עַמִּיהוּד׃                                            
Lb 34,20 u le mat te Be ne szi mon sze mu el Ben - am mi hud                                            
Lb 34,20 ûlma Bnê im`n mûl Ben-`ammhûd                                            
Lb 34,20 Dla pokolenia Symeona - Samuel, syn Ammihuda.                                                  
Lb 34,21 לְמַטֵּה בִנְיָמִן אֱלִידָד בֶּן־כִּסְלוֹן׃                                              
Lb 34,21 le mat te win ja min e li dad Ben - Kis lon                                              
Lb 34,21 lma binymìn ldd Ben-Kisln                                              
Lb 34,21 Dla pokolenia Beniamina - Elidad, syn Kislona.                                                  
Lb 34,22 וּלְמַטֵּה בְנֵי־דָן נָשִׂיא בֻּקִּי בֶּן־יָגְלִי׃                                            
Lb 34,22 u le mat te we ne - dan na si Buq qi Ben - jog li                                            
Lb 34,22 ûlma bnê-dn nS Buqq Ben-yogl                                            
Lb 34,22 Dla pokolenia Dana - ksi Bukki, syn Jogliego.                                                  
Lb 34,23 לִבְנֵי יוֹסֵף לְמַטֵּה בְנֵי־מְנַשֶּׁה נָשִׂיא חַנִּיאֵל בֶּן־אֵפֹד׃                                        
Lb 34,23 liw ne jo sef le mat te we ne - me nasz sze na si Han ni el Ben - e fod                                        
Lb 34,23 libnê ysp lma bnê|-mnaè nS Hannl Ben-pd                                        
Lb 34,23 Dla potomkw Jzefa: dla pokolenia Manassesa - ksi Channiel, syn Efoda;                                                
Lb 34,24 וּלְמַטֵּה בְנֵי־אֶפְרַיִם נָשִׂיא קְמוּאֵל בֶּן־שִׁפְטָן׃                                            
Lb 34,24 u le mat te we ne - ef ra jim na si qe mu el Ben - szif tan                                            
Lb 34,24 ûlma bnê|-epraºyim nS qmûl Ben-ipn                                            
Lb 34,24 dla pokolenia Efraima - ksi Kemuel, syn Sziftana.                                                  
Lb 34,25 וּלְמַטֵּה בְנֵי־זְבוּלֻן נָשִׂיא אֱלִיצָפָן בֶּן־פַּרְנָךְ׃                                            
Lb 34,25 u le mat te we ne - ze wu lun na si e li ca fan Ben - Par nach                                            
Lb 34,25 ûlma bnê|-zbûlùn nS lcpn Ben-Parnk                                            
Lb 34,25 Dla pokolenia Zabulona - ksi Elisafan, syn Parnaka.                                                  
Lb 34,26 וּלְמַטֵּה בְנֵי־יִשָּׂשכָר נָשִׂיא פַּלְטִיאֵל בֶּן־עַזָּן׃                                            
Lb 34,26 u le mat te we ne - ji saJ char na si Pal ti el Ben - az zan                                            
Lb 34,26 ûlma bnê|-yìSJkr nS Pall Ben-`azzn                                            
Lb 34,26 Dla pokolenia Issachara - ksi Paltiel, syn Azzana.                                                  
Lb 34,27 וּלְמַטֵּה בְנֵי־אָשֵׁר נָשִׂיא אֲחִיהוּד בֶּן־שְׁלֹמִי׃                                            
Lb 34,27 u le mat te we ne - a szer na si a Hi hud Ben - sze lo mi                                            
Lb 34,27 ûlma bnê-r nS Hhûd Ben-lm                                            
Lb 34,27 Dla pokolenia Asera - ksi Achiud, syn Szelomiego.                                                  
Lb 34,28 וּלְמַטֵּה בְנֵי־נַפְתָּלִי נָשִׂיא פְּדַהְאֵל בֶּן־עַמִּיהוּד׃                                            
Lb 34,28 u le mat te we ne - naf Ta li na si Pe da hel Ben - am mi hud                                            
Lb 34,28 ûlma bnê|-napTl nS Pdahl Ben-`ammhûd                                            
Lb 34,28 Dla pokolenia Neftalego - ksi Pedahel, syn Ammihuda.                                                  
Lb 34,29 אֵלֶּה אֲשֶׁר צִוָּה יהוה לְנַחֵל אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ כְּנָעַן׃                                      
Lb 34,29 el le a szer ciw wa jhwh(a do naj) le na Hel et - Be ne - jis ra el Be e rec Ke na an P                                    
Lb 34,29 ºllè er ciww yhwh(dny) lnaHl et-Bnê|-yiSrl Beºrec Knº`an P                                    
Lb 34,29 Oto s ci, ktrych Pan wyznaczy, by podzielili ziemi Kanaan jako dziedzictwo pomidzy Izraelitw.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski