Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 35,1 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל־יַרְדֵּן יְרֵחוֹ לֵאמֹר׃                                      
Lb 35,1 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze Be ar wot mo aw al - jar Den je re Ho le mor                                      
Lb 35,1 waydaBBr yhwh(dny) el-mè B`a|rbt mb `al-yarDn yrH lmr                                      
Lb 35,1 Mwi Pan do Mojesza na rwninach Moabu w pobliu Jordanu, naprzeciw Jerycha, te sowa:                                              
Lb 35,2 צַו אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתְנוּ לַלְוִיִּם מִנַּחֲלַת אֲחֻזָּתָם עָרִים לָשָׁבֶת וּמִגְרָשׁ לֶעָרִים סְבִיבֹתֵיהֶם תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם׃                          
Lb 35,2 caw et - Be ne jis ra el we nat nu la le wij jim min na Ha lat a Huz za tam a rim la sza wet u mig rasz le a rim se wi wo te hem TiT Te nu la le wij jim                          
Lb 35,2 caw et-Bnê yiSrl wntnû lalwiyyìm mi|nnaHlat Huzztm `rm lºbet ûmigr le|`rm sbbºtêheºm TiTTnû lalwiyyìm                          
Lb 35,2 Rozka Izraelitom, niech oddadz lewitom w dziedziczne posiadanie miasta, w ktrych by mieszkali, i pastwiska dokoa miast.                                            
Lb 35,3 וְהָיוּ הֶעָרִים לָהֶם לָשָׁבֶת וּמִגְרְשֵׁיהֶם יִהְיוּ לִבְהֶמְתָּם וְלִרְכֻשָׁם וּלְכֹל חַיָּתָם׃                                  
Lb 35,3 we ha ju he a rim la hem la sza wet u mig re sze hem jih ju liw hem Tam we lir chu szam u le chol Haj ja tam                                  
Lb 35,3 whyû he|`rm lhem lºbet ûmigrêhem yihyû libhemTm wlirkùm ûlkl Hayytm                                  
Lb 35,3 Miasta bd im suy za mieszkanie, a nalece do nich pastwiska bd dla ich byda, trzd i wszelkich zwierzt.                                              
Lb 35,4 וּמִגְרְשֵׁי הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם מִקִּיר הָעִיר וָחוּצָה אֶלֶף אַמָּה סָבִיב׃                                
Lb 35,4 u mig re sze he a rim a szer TiT Te nu la le wij jim miq qir ha ir wa Hu ca e lef am ma sa wiw                                
Lb 35,4 ûmigrê he|`rm er TiTTnû lalwiyyìm miqqr h`r wHûºc eºlep amm sbb                                
Lb 35,4 Pastwiska miast, ktre oddacie do uytku lewitom, maj si rozciga na tysic okci wok jego murw.                                              
Lb 35,5 וּמַדֹּתֶם מִחוּץ לָעִיר אֶת־פְּאַת־קֵדְמָה אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֶת־פְּאַת־נֶגֶב אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֶת־פְּאַת־יָם אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְאֵת פְּאַת צָפוֹן אַלְפַּיִם בָּאַמָּה וְהָעִיר בַּתָּוֶךְ זֶה יִהְיֶה לָהֶם מִגְרְשֵׁי הֶעָרִים׃      
Lb 35,5 u maD Do tem mi Huc la ir et - Pe at - qed ma al Pa jim Ba am ma we et - Pe at - ne gew al Pa jim Ba am ma we et - Pe at - jam al Pa jim Ba am ma we et Pe at ca fon al Pa jim Ba am ma we ha ir BaT Ta wech ze jih je la hem mig re sze he a rim      
Lb 35,5 ûmaDDtem miHûc l`r et-Pat-qºdm alPaºyim B|amm wet-Pat-negeb alPaºyim Bamm wet-Pat-ym alPaºyim B|amm wt Pat cpn alPaºyim Bamm wh`r BaTTºwek yihyè lhem migrê he`rm      
Lb 35,5 Odmierzcie poza miastem dwa tysice okci od strony wschodniej, dwa tysice okci od strony poudniowej, dwa tysice okci od strony zachodniej i dwa tysice okci od strony pnocnej, by samo miasto leao w rodku - to bd pastwiska owych miast.                                    
Lb 35,6 וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם אֵת שֵׁשׁ־עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לָנֻס שָׁמָּה הָרֹצֵחַ וַעֲלֵיהֶם תִּתְּנוּ אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם עִיר׃                  
Lb 35,6 we et he a rim a szer TiT Te nu la le wij jim et szesz - a re ham miq lat a szer TiT Te nu la nus szam ma ha ro ce aH wa a le hem TiT Te nu ar Ba im usz Ta jim ir                  
Lb 35,6 wt he|`rm er TiTTnû lalwiyyìm t -`rê hammiql er TiTTnû lnùs ºmm hrcªH wa`lêhem TiTTnû arB`m ûTaºyim `r                  
Lb 35,6 Z miast, ktre oddacie lewitom, bdzie sze miast ucieczki, by zabjca do nich mg si schroni, a prcz tego oddacie im jeszcze czterdzieci dwa miasta.                                          
Lb 35,7 כָּל־הֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לַלְוִיִּם אַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה עִיר אֶתְהֶן וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶן׃                                    
Lb 35,7 Kol - he a rim a szer TiT Te nu la le wij jim ar Ba im u sze mo ne ir et hen we et - mig re sze hen                                    
Lb 35,7 Kol-he`rm er TiTTnû lalwiyyìm arB`m ûmnè `r ethen wet-migrêhen                                    
Lb 35,7 Liczba zatem miast, ktre wraz z pastwiskami nalee maj do lewitw, wynosi bdzie czterdzieci osiem.                                              
Lb 35,8 וְהֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ מֵאֲחֻזַּת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הָרַב תַּרְבּוּ וּמֵאֵת הַמְעַט תַּמְעִיטוּ אִישׁ כְּפִי נַחֲלָתוֹ אֲשֶׁר יִנְחָלוּ יִתֵּן מֵעָרָיו לַלְוִיִּם׃                
Lb 35,8 we he a rim a szer TiT Te nu me a Huz zat Be ne - jis ra el me et ha raw Tar Bu u me et ha me at Ta mi tu isz Ke fi na Ha la to a szer jin Ha lu jiT Ten me a raw la le wij jim P              
Lb 35,8 whe|`rm er TiTTnû mHuzzat Bnê-yiSrl mt hrab TarBû ûmt ham`a Tam`ºû Kp naHlt er yinHºlû yiTTn m`ryw lalwiyyìm P              
Lb 35,8 Przy wyborze miast, ktre oddacie z dziedzictwa Izraelitw, wemiecie z wikszego pokolenia wiksz ich liczb, a z mniejszego - mniejsz. Kade winno odstpi stosownie do otrzymanego dziedzictwa odpowiedni liczb miast lewitom.                                      
Lb 35,9 וַיְדַבֵּר יהוה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר׃                                              
Lb 35,9 wa je daB Ber jhwh(a do naj) el - mo sze lle mor                                              
Lb 35,9 waydaBBr yhwh(dny) el-mè llmr                                              
Lb 35,9 Tak mwi dalej Pan do Mojesza:                                                  
Lb 35,10 דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת־הַיַּרְדֵּן אַרְצָה כְּנָעַן׃                                
Lb 35,10 DaB Ber el - Be ne jis ra el we a mar Ta a le hem Ki aT Tem ow rim et - haj jar Den ar ca Ke na an                                
Lb 35,10 DaBBr el-Bnê yiSrl wmarT lhem K aTTem `brm et-hayyarDn aºrc Knº`an                                
Lb 35,10 Powiedz Izraelitom, co nastpuje: Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan,                                                
Lb 35,11 וְהִקְרִיתֶם לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם וְנָס שָׁמָּה רֹצֵחַ מַכֵּה־נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה׃                              
Lb 35,11 we hiq ri tem la chem a rim a re miq lat Tih je na la chem we nas szam ma ro ce aH maK Ke - ne fesz Bisz ga ga                              
Lb 35,11 whiqrtem lkem `rm `rê miql Tihyʺn lkem wns ºmm rcªH maKK-neºpe Bigg                              
Lb 35,11 wybierzcie sobie miasta, ktre suy wam bd za miasta ucieczki; tam bdzie mg si schroni zabjca, ktry zabi drugiego nieumylnie.                                            
Lb 35,12 וְהָיוּ לָכֶם הֶעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל וְלֹא יָמוּת הָרֹצֵחַ עַד־עָמְדוֹ לִפְנֵי הָעֵדָה לַמִּשְׁפָּט׃                              
Lb 35,12 we ha ju la chem he a rim le miq lat miG Go el we lo ja mut ha ro ce aH ad - om do lif ne ha e da lam misz Pat                              
Lb 35,12 whyû lkem he`rm lmiql miGGl wl ymût hrcªH `ad-`omd lipnê h`d lammiP                              
Lb 35,12 Miasta te bd dla was schronieniem przed mcicielem krwi, by zabjca nie ponis mierci, zanim nie stanie przed sdem spoecznoci.                                            
Lb 35,13 וְהֶעָרִים אֲשֶׁר תִּתֵּנוּ שֵׁשׁ־עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם׃                                        
Lb 35,13 we he a rim a szer TiT Te nu szesz - a re miq lat Tih je na la chem                                        
Lb 35,13 whe`rm er TiTTºnû -`rê miql Tihyʺn lkem                                        
Lb 35,13 Co do miast, ktre macie ustanowi, to powinnicie mie sze miast ucieczki.                                                
Lb 35,14 אֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלֹשׁ הֶעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה׃                        
Lb 35,14 et sze losz he a rim TiT Te nu me e wer laj jar Den we et sze losz he a rim TiT Te nu Be e rec Ke na an a re miq lat Tih je na                        
Lb 35,14 t l he`rm TiTTnû m`ºber layyarDn wt l he|`rm TiTTnû Beºrec Knº`an `rê miql Tihyʺn                        
Lb 35,14 Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan bd suy za miasta ucieczki.                                                
Lb 35,15 לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר וְלַתּוֹשָׁב בְּתוֹכָם תִּהְיֶינָה שֵׁשׁ־הֶעָרִים הָאֵלֶּה לְמִקְלָט לָנוּס שָׁמָּה כָּל־מַכֵּה־נֶפֶשׁ בִּשְׁגָגָה׃                            
Lb 35,15 liw ne jis ra el we laG Ger we laT To szaw Be to cham Tih je na szesz - he a rim ha el le le miq lat la nus szam ma Kol - maK Ke - ne fesz Bisz ga ga                            
Lb 35,15 libnê yiSrl wlaGGr wlaTTb Btkm Tihyʺn -he`rm hºllè lmiql lnûs ºmm Kol-maKK-neºpe Bigg                            
Lb 35,15 Owe sze miast winny suy za schronienie zarwno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, ktrzy osiedlili si pord was; tam moe ucieka kady, kto zabi drugiego nieumylnie.                                          
Lb 35,16 וְאִם־בִּכְלִי בַרְזֶל הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ׃                                    
Lb 35,16 we im - Bich li war zel hiK Ka hu waj ja mot ro ce aH hu mot ju mat ha ro ce aH                                    
Lb 35,16 wim-Bikl barzel hiKKºhû wayymt rcª|H mt yûmat hrcªH                                    
Lb 35,16 Jeeli kogo jednak tak pobi przedmiotem elaznym, i tamten umar, jest zabjc, a jako taki musi zosta zabity.                                              
Lb 35,17 וְאִם בְּאֶבֶן יָד אֲשֶׁר־יָמוּת בָּהּ הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ׃                              
Lb 35,17 we im Be e wen jad a szer - ja mut Ba hiK Ka hu waj ja mot ro ce aH hu mot ju mat ha ro ce aH                              
Lb 35,17 wìm Beºben yd er-ymût Bh hiKKºhû wayymt rcª|H mt yûmat hrcªH                              
Lb 35,17 Gdy kogo uderzy kamieniem, ktrym mona zabi, i ten [uderzony] umar, jest zabjc i jako taki musi zosta zabity.                                              
Lb 35,18 אוֹ בִּכְלִי עֵץ־יָד אֲשֶׁר־יָמוּת בּוֹ הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ׃                              
Lb 35,18 o Bich li ec - jad a szer - ja mut Bo hiK Ka hu waj ja mot ro ce aH hu mot ju mat ha ro ce aH                              
Lb 35,18 Bikl `|c-yd er-ymût B hiKKºhû wayymt rcª|H mt yûmat hrcªH                              
Lb 35,18 Gdyby kogo jakim przedmiotem drewnianym tak pobi, i w [czowiek] umar, a mona byo tym narzdziem mier zada, jest zabjc i jako taki musi umrze.                                          
Lb 35,19 גֹּאֵל הַדָּם הוּא יָמִית אֶת־הָרֹצֵחַ בְּפִגְעוֹ־בוֹ הוּא יְמִיתֶנּוּ׃                                      
Lb 35,19 Go el haD Dam hu ja mit et - ha ro ce aH Be fi go - wo hu je mi ten nu                                      
Lb 35,19 Gl haDDm ymt et-hrcªH Bpig`-b ymteºnnû                                      
Lb 35,19 Zabjc winien zabi mciciel krwi; gdziekolwiek go spotka, moe go zabi.                                                
Lb 35,20 וְאִם־בְּשִׂנְאָה יֶהְדָּפֶנּוּ אוֹ־הִשְׁלִיךְ עָלָיו בִּצְדִיָּה וַיָּמֹת׃                                          
Lb 35,20 we im - Be si na jeh Da fen nu o - hisz lich a law Bic dij ja waj ja mot                                          
Lb 35,20 wim-BSin yehDpeºnnû |-hilk `lyw Bicdiyy wayymt                                          
Lb 35,20 Gdyby kto drugiemu zada cios z nienawici albo rzuci si na niego w zbrodniczym zamiarze, tak i tamten umar,                                              
Lb 35,21 אוֹ בְאֵיבָה הִכָּהוּ בְיָדוֹ וַיָּמֹת מוֹת־יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא גֹּאֵל הַדָּם יָמִית אֶת־הָרֹצֵחַ בְּפִגְעוֹ־בוֹ׃                          
Lb 35,21 o we e wa hiK Ka hu we ja do waj ja mot mot - ju mat ham maK Ke ro ce aH hu Go el haD Dam ja mit et - ha ro ce aH Be fi go - wo                          
Lb 35,21 bêb hiKKºhû byd wayymt m|t-yûmat hammaKKè rcª|H Gl haDDm ymt et-hrcªH Bpig`-b                          
Lb 35,21 albo gdyby w zoci zada rk cios miertelny, wtedy ten, ktry uderzy, musi by zabity; jest bowiem zabjc i mciciel krwi moe go zabi, kiedy go spotka.                                          
Lb 35,22 וְאִם־בְּפֶתַע בְּלֹא־אֵיבָה הֲדָפוֹ אוֹ־הִשְׁלִיךְ עָלָיו כָּל־כְּלִי בְּלֹא צְדִיָּה׃                                      
Lb 35,22 we im - Be fe ta Be lo - e wa ha da fo o - hisz lich a law Kol - Ke li Be lo ce dij ja                                      
Lb 35,22 wim-Bpeºta` Bl-êb hdp -hilk `lyw Kol-Kl Bl cdiyy                                      
Lb 35,22 Gdy mu jednak zada cios nie z nienawici albo gdy rzuci na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia,                                            
Lb 35,23 אוֹ בְכָל־אֶבֶן אֲשֶׁר־יָמוּת בָּהּ בְּלֹא רְאוֹת וַיַּפֵּל עָלָיו וַיָּמֹת וְהוּא לֹא־אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ׃                        
Lb 35,23 o we chol - e wen a szer - ja mut Ba Be lo re ot waj jaP Pel a law waj ja mot we hu lo - o jew lo we lo me waq qesz ra a to                        
Lb 35,23 bkol-eºben er-ymût B Bl rt wayyaPPl `lyw wayymt whû l-yb l wl mbaqq r`t                        
Lb 35,23 lub te nie widzc spuci na niego kamie, ktry moe zabi, tak i tamten rzeczywicie umar, chocia nie by mu nieprzyjazny i nie chcia mu nic zego uczyni,                                          
Lb 35,24 וְשָׁפְטוּ הָעֵדָה בֵּין הַמַּכֶּה וּבֵין גֹּאֵל הַדָּם עַל הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה׃                                  
Lb 35,24 we szaf tu ha e da Ben ham maK Ke u wen Go el haD Dam al ham misz Pa tim ha el le                                  
Lb 35,24 w|pû h|`d Bên hammaKKè ûbên Gl haDDm `al hammiPm hºllè                                  
Lb 35,24 wtedy wedug powyszych zasad spoeczno rozstrzygnie pomidzy zabjc a mcicielem krwi.                                              
Lb 35,25 וְהִצִּילוּ הָעֵדָה אֶת־הָרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם וְהֵשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל־עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר־נָס שָׁמָּה וְיָשַׁב בָּהּ עַד־מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל אֲשֶׁר־מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן שָׁמָּה׃          
Lb 35,25 we hic ci lu ha e da et - ha ro ce aH mij jad Go el haD Dam we he szi wu o to ha e da el - ir miq la to a szer - nas szam ma we ja szaw Ba ad - mot haK Ko hen haG Ga dol a szer - ma szaH o to Be sze men haq qo desz          
Lb 35,25 whiccºlû h`d et-hrcªH miyyad Gl haDDm whºbû t h|`d el-`r miql er-ns ºmm wyºab Bh `ad-mt haKKhn haGGdl er-maH t Beºmen haqqºde          
Lb 35,25 Spoeczno zabezpieczy go przed zemst mciciela krwi i przyjmie go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie si schroni, i bdzie tam przebywa a do mierci arcykapana, ktry jest namaszczony olejem witym.                                      
Lb 35,26 וְאִם־יָצֹא יֵצֵא הָרֹצֵחַ אֶת־גְּבוּל עִיר מִקְלָטוֹ אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה׃                                    
Lb 35,26 we im - ja co je ce ha ro ce aH et - Ge wul ir miq la to a szer ja nus szam ma                                    
Lb 35,26 wim-yc yc hrcªH et-Gbûl `r miql er ynûs ºmm                                    
Lb 35,26 Gdy jednak zabjca opuci obrb swego miasta ucieczki, do ktrego si schroni,                                                
Lb 35,27 וּמָצָא אֹתוֹ גֹּאֵל הַדָּם מִחוּץ לִגְבוּל עִיר מִקְלָטוֹ וְרָצַח גֹּאֵל הַדָּם אֶת־הָרֹצֵחַ אֵין לוֹ דָּם׃                        
Lb 35,27 u ma ca o to Go el haD Dam mi Huc lig wul ir miq la to we ra caH Go el haD Dam et - ha ro ce aH en lo Dam                        
Lb 35,27 ûmc t Gl haDDm miHûc ligbûl `r miql wrcaH Gl haDDm et-hºrcºªH ên l Dm                        
Lb 35,27 i gdy go mciciel krwi spotka poza obrbem miasta ucieczki, wtedy mciciel krwi nie zaciga winy, gdy zgadzi zabjc.                                            
Lb 35,28 כִּי בְעִיר מִקְלָטוֹ יֵשֵׁב עַד־מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל וְאַחֲרֵי מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל־אֶרֶץ אֲחֻזָּתוֹ׃                        
Lb 35,28 Ki we ir miq la to je szew ad - mot haK Ko hen haG Ga dol we a Ha re mot haK Ko hen haG Ga dol ja szuw ha ro ce aH el - e rec a Huz za to                        
Lb 35,28 K b`r miql yb `ad-mt haKKhn haGGdl waHrê mt haKKhn haGGdl yûb hrcªH el-eºrec Huzzt                        
Lb 35,28 Do mierci bowiem arcykapana winien zabjca przebywa w swoim miecie ucieczki. Natomiast po mierci arcykapana moe wrci do swojej dziedzicznej posiadoci.                                          
Lb 35,29 וְהָיוּ אֵלֶּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם׃                                      
Lb 35,29 we ha ju el le la chem le Huq qat misz Pat le do ro te chem Be chol mosz wo te chem                                      
Lb 35,29 whyû ºllè lkem lHuqqat miP ldrtêkem Bkl mbtêkem                                      
Lb 35,29 Te nakazy powinny by dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego pobytu.                                              
Lb 35,30 כָּל־מַכֵּה־נֶפֶשׁ לְפִי עֵדִים יִרְצַח אֶת־הָרֹצֵחַ וְעֵד אֶחָד לֹא־יַעֲנֶה בְנֶפֶשׁ לָמוּת׃                                  
Lb 35,30 Kol - maK Ke - ne fesz le fi e dim jir caH et - ha ro ce aH we ed e Had lo - ja a ne we ne fesz la mut                                  
Lb 35,30 Kol-maºKK-neºpe lp `dm yircaH et-hrcªH w`d eHd l-ya`nè bneºpe lmût