Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Lb 36,1 וַיִּקְרְבוּ רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְמִשְׁפַּחַת בְּנֵי־גִלְעָד בֶּן־מָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה מִמִּשְׁפְּחֹת בְּנֵי יוֹסֵף וַיְדַבְּרוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וְלִפְנֵי הַנְּשִׂאִים רָאשֵׁי אָבוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל׃                
Lb 36,1 waj jiq re wu ra sze ha a wot le misz Pa Hat Be ne - gi lad Ben - ma chir Ben - me nasz sze mim misz Pe Hot Be ne jo sef wa je daB Be ru lif ne mo sze we lif ne han ne si im ra sze a wot liw ne jis ra el                
Lb 36,1 wa|yyiqrbû r䴚ê h|bt lmiPaºHat Bnê|-gil`d Ben-mkr Ben-mnaè mi|mmiPHt Bnê ysp wa|ydaBBrû lipnê wlipnê hannSìm r䴚ê bt libnê yiSrl                
Lb 36,1 Stawili si naczelnicy rodzin pokole synw Gileada, syna Makira, ktry by synem Manassesa z pokole potomkw Jzefa, i przedstawili Mojeszowi oraz ksitom, naczelnikom pokole,                                        
Lb 36,2 וַיֹּאמְרוּ אֶת־אֲדֹנִי צִוָּה יהוה לָתֵת אֶת־הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה בְּגוֹרָל לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וַאדֹנִי צֻוָּה בַיהוה לָתֵת אֶת־נַחֲלַת צְלָפְחָד אָחִינוּ לִבְנֹתָיו׃                  
Lb 36,2 waj jo me ru et - a do ni ciw wa jhwh(a do naj) la tet et - ha a rec Be na Ha la Be go ral liw ne jis ra el wa do ni cuw wa wjhwh(wa do naj) la tet et - na Ha lat ce lof Had a Hi nu liw no taw                  
Lb 36,2 wayymrû et-dn ciww yhwh(dny) ltt et-hºrec BnaHl Bgrl libnê yiSrl wa|dn cuww byhwh(ba|dny) ltt e|t-naHlat clopHd Hºnû libntyw                  
Lb 36,2 nastpujc spraw: Pan nakaza tobie, panu naszemu, da Izraelitom losem kraj w dziedzictwo. Otrzyma rwnie pan nasz od Pana [Boga] polecenie, eby da dziedzictwo naszego brata Selofchada jego crkom.                                      
Lb 36,3 וְהָיוּ לְאֶחָד מִבְּנֵי שִׁבְטֵי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לְנָשִׁים וְנִגְרְעָה נַחֲלָתָן מִנַּחֲלַת אֲבֹתֵינוּ וְנוֹסַף עַל נַחֲלַת הַמַּטֶּה אֲשֶׁר תִּהְיֶינָה לָהֶם וּמִגֹּרַל נַחֲלָתֵנוּ יִגָּרֵעַ׃              
Lb 36,3 we ha ju le e Had miB Be ne sziw te we ne - jis ra el le na szim we nig re a na Ha la tan min na Ha lat a wo te nu we no saf al na Ha lat ham mat te a szer Tih je na la hem u miG Go ral na Ha la te nu jiG Ga re a              
Lb 36,3 whyû leHd miBBnê ibê bnê|-yiSrl lnm wnigr` naHltn minnaHlat btêºnû wnsap `al naHlat hammaè er Tihyʺn lhem ûmiGGral naHltºnû yiGGrª`              
Lb 36,3 Gdy one polubi ma z innego pokolenia Izraelitw, ich cz bdzie odczona od dziau naszych przodkw, a dodana zostanie do dziau pokolenia, z ktrego mw polubi, wic nasza cz otrzymana losem zmaleje.                                      
Lb 36,4 וְאִם־יִהְיֶה הַיֹּבֵל לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְנוֹסְפָה נַחֲלָתָן עַל נַחֲלַת הַמַּטֶּה אֲשֶׁר תִּהְיֶינָה לָהֶם וּמִנַּחֲלַת מַטֵּה אֲבֹתֵינוּ יִגָּרַע נַחֲלָתָן׃                    
Lb 36,4 we im - jih je haj jo wel liw ne jis ra el we nos fa na Ha la tan al na Ha lat ham mat te a szer Tih je na la hem u min na Ha lat mat te a wo te nu jiG Ga ra na Ha la tan                    
Lb 36,4 wim-yihyè hayybl libnê yiSrl wn|sp naHltn `al naHlat hammaè er Tihyʺn lhem ûmi|nnaHlat ma btêºnû yiGGra` naHltn                    
Lb 36,4 Gdy nastanie dla Izraela rok jubileuszowy, wtedy ich dziedzictwo bdzie na zawsze ju naleao do pokolenia, do ktrego weszy [przez maestwo], a posiado pokolenia naszych przodkw pomniejszy si wanie o ich dziedzictwo.                                      
Lb 36,5 וַיְצַו מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל־פִּי יהוה לֵאמֹר כֵּן מַטֵּה בְנֵי־יוֹסֵף דֹּבְרִים׃                                
Lb 36,5 wa je caw mo sze et - Be ne jis ra el al - Pi jhwh(a do naj) le mor Ken mat te we ne - jo sef Dow rim                                
Lb 36,5 waycaw et-Bnê yiSrl `al-P yhwh(dny) lmr Kn ma bnê|-ysp Dbrm                                
Lb 36,5 Wtedy Mojesz da taki rozkaz Izraelitom na polecenie Pana: Suszne jest zapatrywanie pokolenia potomkw Jzefa.                                              
Lb 36,6 זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יהוה לִבְנוֹת צְלָפְחָד לֵאמֹר לַטּוֹב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים אַךְ לְמִשְׁפַּחַת מַטֵּה אֲבִיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים׃                    
Lb 36,6 ze haD Da war a szer - ciw wa jhwh(a do naj) liw not ce lof Had le mor lat tow Be e ne hem Tih je na le na szim ach le misz Pa Hat mat te a wi hem Tih je na le na szim                    
Lb 36,6 haDDbr er-ciww yhwh(dny) libnt clopHd lmr lab B`ênêhem Tihyʺn lnm ak lmiPaºHat ma bhem Tihyʺn lnm                    
Lb 36,6 Oto, co Pan rozporzdzi w sprawie crek Selofchada: Mog wyj za m, jeli zechc, ale mog polubi jedynie ma z rodu swego pokolenia,                                            
Lb 36,7 וְלֹא־תִסֹּב נַחֲלָה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמַּטֶּה אֶל־מַטֶּה כִּי אִישׁ בְּנַחֲלַת מַטֵּה אֲבֹתָיו יִדְבְּקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                          
Lb 36,7 we lo - tis sow na Ha la liw ne jis ra el mim mat te el - mat te Ki isz Be na Ha lat mat te a wo taw jid Be qu Be ne jis ra el                          
Lb 36,7 wl|-tissb naHl libnê yiSrl mimmaè el-maè K BnaHlat ma btyw yidBqû Bnê yiSrl                          
Lb 36,7 aby dziedzictwo Izraelitw nie przechodzio z jednego pokolenia na drugie. Owszem, kady Izraelita winien utrzyma dziedzictwo swego pokolenia.                                            
Lb 36,8 וְכָל־בַּת יֹרֶשֶׁת נַחֲלָה מִמַּטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאֶחָד מִמִּשְׁפַּחַת מַטֵּה אָבִיהָ תִּהְיֶה לְאִשָּׁה לְמַעַן יִירְשׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלַת אֲבֹתָיו׃                
Lb 36,8 we chol - Bat jo re szet na Ha la mim mat tot Be ne jis ra el le e Had mim misz Pa Hat mat te a wi ha Tih je le isz sza le ma an jir szu Be ne jis ra el isz na Ha lat a wo taw                
Lb 36,8 wkol-Bat yreºet naHl mimmat Bnê yiSrl leHd mimmiPaºHat ma bºh Tihyè li lmaº`an y|rû Bnê yiSrl naHlat btyw                
Lb 36,8 Kada panna, ktra posiada w jakim pokoleniu dziedzictwo, moe wzi ma tylko z rodu swego pokolenia, by Izraelici zachowali dziedzictwo swoich przodkw                                          
Lb 36,9 וְלֹא־תִסֹּב נַחֲלָה מִמַּטֶּה לְמַטֶּה אַחֵר כִּי־אִישׁ בְּנַחֲלָתוֹ יִדְבְּקוּ מַטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל׃                                
Lb 36,9 we lo - tis sow na Ha la mim mat te le mat te a Her Ki - isz Be na Ha la to jid Be qu mat tot Be ne jis ra el                                
Lb 36,9 wl|-tissb naHl mimmaè lmaè aHr K- BnaºHlt yidBqû mat Bnê yiSrl                                
Lb 36,9 i aby majtek dziedziczny nie przechodzi z jednego pokolenia na drugie. Owszem, pokolenia Izraelitw winny si trzyma swoich posiadoci dziedzicznych.                                          
Lb 36,10 כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֶת־מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנוֹת צְלָפְחָד׃                                      
Lb 36,10 Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) et - mo sze Ken a su Be not ce lof Had                                      
Lb 36,10 Kaer ciww yhwh(dny) et-mè Kn `Sû Bnt clopHd                                      
Lb 36,10 Crki Selofchada postpiy wedug rozkazu Pana, wydanego Mojeszowi.                                                
Lb 36,11 וַתִּהְיֶינָה מַחְלָה תִרְצָה וְחָגְלָה וּמִלְכָּה וְנֹעָה בְּנוֹת צְלָפְחָד לִבְנֵי דֹדֵיהֶן לְנָשִׁים׃                                
Lb 36,11 waT Tih je na maH la tir ca we Hog la u mil Ka we no a Be not ce lof Had liw ne do de hen le na szim                                
Lb 36,11 waTTihyʺn maHl tirc wHogl ûmilK wn` Bnt clopHd libnê ddêhen lnm                                
Lb 36,11 Polubiy wic crki Selofchada: Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa synw swoich stryjw.                                              
Lb 36,12 מִמִּשְׁפְּחֹת בְּנֵי־מְנַשֶּׁה בֶן־יוֹסֵף הָיוּ לְנָשִׁים וַתְּהִי נַחֲלָתָן עַל־מַטֵּה מִשְׁפַּחַת אֲבִיהֶן׃                                  
Lb 36,12 mim misz Pe Hot Be ne - me nasz sze wen - jo sef ha ju le na szim waT Te hi na Ha la tan al - mat te misz Pa Hat a wi hen                                  
Lb 36,12 mi|mmiPHt Bnê|-mnaè ben-ysp hyû lnm waTTh naHltn `al-ma miPaºHat bhen                                  
Lb 36,12 Polubiy wic mw z pokolenia Manassesa, syna Jzefa, i tak pozostao ich dziedzictwo przy pokoleniu, do ktrego nalea rd ich ojca.                                            
Lb 36,13 אֵלֶּה הַמִּצְוֹת וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר צִוָּה יהוה בְּיַד־מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּעַרְבֹת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרֵחוֹ׃                          
Lb 36,13 el le ham mic wot we ham misz Pa tim a szer ciw wa jhwh(a do naj) Be jad - mo sze el - Be ne jis ra el Be ar wot mo aw al jar Den je re Ho                          
Lb 36,13 ºllè hammicwt whammiPm er ciww yhwh(dny) Byad-mè el-Bnê yiSrl B`a|rbt mb `al yarDn yrH                          
Lb 36,13 To s przykazania i prawa, ktre na rwninach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, Pan da Izraelitom za porednictwem Mojesza.                                            

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski