Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 1,1 אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בַּמִּדְבָּר בָּעֲרָבָה מוֹל סוּף בֵּין־פָּארָן וּבֵין־תֹּפֶל וְלָבָן וַחֲצֵרֹת וְדִי זָהָב׃                      
Pwt 1,1 el le haD De wa rim a szer DiB Ber mo sze el - Kol - jis ra el Be e wer haj jar Den Bam mid Bar Ba a ra wa mol suf Ben - Pa ran u wen - To fel we la wan wa Ha ce rot we di za haw                      
Pwt 1,1 ºllè haDDbrm er DiBBer el-Kol-yiSrl B`ºber hayyarDn BammidBr B|`rb ml sûp Bê|n-Prn ûbê|n-Tºpel wlbn waHcrt wd zhb                      
Pwt 1,1 Tymi sowami przemawia Mojesz do caego Izraela za Jordanem na pustyni, w Arabie naprzeciw Suf, midzy Paran, Tofel, Laban, Chaserot i Di-Zahab.                                              
Pwt 1,2 אַחַד עָשָׂר יוֹם מֵחֹרֵב דֶּרֶךְ הַר־שֵׂעִיר עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ׃                                        
Pwt 1,2 a Had a sar jom me Ho rew De rech har - se ir ad qa desz Bar ne a                                        
Pwt 1,2 aHad `Sr ym m|Hrb Deºrek har-S`r `ad qd Barnª`                                        
Pwt 1,2 Jedenacie dni drogi jest przez gry Seir z Horebu do Kadesz-Barnea.                                                    
Pwt 1,3 וַיְהִי בְּאַרְבָּעִים שָׁנָה בְּעַשְׁתֵּי־עָשָׂר חֹדֶשׁ בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֹתוֹ אֲלֵהֶם׃                        
Pwt 1,3 wa je hi Be ar Ba im sza na Be asz Te - a sar Ho desz Be e Had la Ho desz DiB Ber mo sze el - Be ne jis ra el Ke chol a szer ciw wa jhwh(a do naj) o to a le hem                        
Pwt 1,3 wayh BarB`m n B`aTê|-`Sr Hºde BeHd laHºde DiBBer el-Bnê yiSrl Kkl er ciww yhwh(dny) t lhem                        
Pwt 1,3 W czterdziestym roku, jedenastym miesicu, pierwszym dniu miesica powiedzia Mojesz Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zleci.                                              
Pwt 1,4 אַחֲרֵי הַכֹּתוֹ אֵת סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן וְאֵת עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן אֲשֶׁר־יוֹשֵׁב בְּעַשְׁתָּרֹת בְּאֶדְרֶעִי׃                          
Pwt 1,4 a Ha re haK Ko to et si Hon me lech ha e mo ri a szer jo szew Be Hesz Bon we et og me lech haB Ba szan a szer - jo szew Be asz Ta rot Be ed re i                          
Pwt 1,4 aHrê haKKt t sHn meºlek h|mr er yb BHeBn wt `g meºlek haBBn er-yb B`aTrt Bedreº`                          
Pwt 1,4 Po pokonaniu Sichona, krla Amorytw, mieszkajcego w Cheszbonie, i Oga, krla Baszanu, mieszkajcego w Asztarot w Edrei,                                                
Pwt 1,5 בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן בְּאֶרֶץ מוֹאָב הוֹאִיל מֹשֶׁה בֵּאֵר אֶת־הַתּוֹרָה הַזֹּאת לֵאמֹר׃                                      
Pwt 1,5 Be e wer haj jar Den Be e rec mo aw ho il mo sze Be er et - haT To ra haz zot le mor                                      
Pwt 1,5 B`ºber hayyarDn Beºrec mb hl Br et-haTTr hazzt lmr                                      
Pwt 1,5 za Jordanem, w kraju Moabu, pocz Mojesz wpaja to prawo, mwic:                                                    
Pwt 1,6 יהוה אֱלֹהֵינוּ דִּבֶּר אֵלֵינוּ בְּחֹרֵב לֵאמֹר רַב־לָכֶם שֶׁבֶת בָּהָר הַזֶּה׃                                      
Pwt 1,6 jhwh(a do naj) e lo he nu DiB Ber e le nu Be Ho rew le mor raw - la chem sze wet Ba har haz ze                                      
Pwt 1,6 yhwh(dny) lhêºnû DiBBer lêºnû BHrb lmr rab-lkem eºbet Bhr hazzè                                      
Pwt 1,6 Pan, nasz Bg mwi do nas na Horebie: Ju do waszego pobytu na tej grze.                                                  
Pwt 1,7 פְּנוּ וּסְעוּ לָכֶם וּבֹאוּ הַר הָאֱמֹרִי וְאֶל־כָּל־שְׁכֵנָיו בָּעֲרָבָה בָהָר וּבַשְּׁפֵלָה וּבַנֶּגֶב וּבְחוֹף הַיָּם אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַלְּבָנוֹן עַד־הַנָּהָר הַגָּדֹל נְהַר־פְּרָת׃                    
Pwt 1,7 Pe nu u se u la chem u wo u har ha e mo ri we el - Kol - sze che naw Ba a ra wa wa har u wasz sze fe la u wan ne gew u we Hof haj jam e rec haK Ke na a ni we hal le wa non ad - han na har haG Ga dol ne har - Pe rat                    
Pwt 1,7 Pnû ûs`û lkem ûbºû har h|mr wel-Kol-knyw B`rb bhr ûbapl ûbanneºgeb ûbHp hayym eºrec ha|KKna`n whallbnn `ad-hannhr haGGdl nhar-Prt                    
Pwt 1,7 Ruszajcie, idcie, cignijcie ku grom Amorytw, do wszystkich pobliskich narodw [osiadych] w Arabie, w grach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczykw i w Libanie: a po wielk rzek Eufrat.                                        
Pwt 1,8 רְאֵה נָתַתִּי לִפְנֵיכֶם אֶת־הָאָרֶץ בֹּאוּ וּרְשׁוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵיכֶם לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב לָתֵת לָהֶם וּלְזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם׃                      
Pwt 1,8 re e na taT Ti lif ne chem et - ha a rec Bo u u re szu et - ha a rec a szer nisz Ba jhwh(a do naj) la a wo te chem le aw ra ham le jic Haq u le ja a qow la tet la hem u le za ram a Ha re hem                      
Pwt 1,8 r ntaºTT lipnêkem et-hºrec Bºû ûrû et-hºrec er niBa` yhwh(dny) labºtêkeºm labrhm lyicHq û|lya`qb ltt lhem ûlzar`m aHrêhem                      
Pwt 1,8 Patrzcie, wydaj wam ten kraj. Idcie, posidcie t ziemi, ktr Pan poprzysig da Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu.                                              
Pwt 1,9 וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר לֹא־אוּכַל לְבַדִּי שְׂאֵת אֶתְכֶם׃                                        
Pwt 1,9 wa o mar a le chem Ba et ha hiw le mor lo - u chal le waD Di se et et chem                                        
Pwt 1,9 wmar lkem B`t hahiw lmr l-ûkal lbaDD St etkem                                        
Pwt 1,9 I rzekem wam w owym czasie: Ja sam nie mog ju nosi ciaru was wszystkich.                                                  
Pwt 1,10 יהוה אֱלֹהֵיכֶם הִרְבָּה אֶתְכֶם וְהִנְּכֶם הַיּוֹם כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב׃                                        
Pwt 1,10 jhwh(a do naj) e lo he chem hir Ba et chem we hin ne chem haj jom Ke choch we hasz sza ma jim la row                                        
Pwt 1,10 yhwh(dny) lhêkem hirB etkem whinnkem hayym Kkkbê hamaºyim lrb                                        
Pwt 1,10 Pan, wasz Bg, rozmnoy was: dzi jestecie liczni niby gwiazdy na niebie.                                                    
Pwt 1,11 יהוה אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵכֶם יֹסֵף עֲלֵיכֶם כָּכֶם אֶלֶף פְּעָמִים וִיבָרֵךְ אֶתְכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר לָכֶם׃                                
Pwt 1,11 jhwh(a do naj) e lo he a wo te chem jo sef a le chem Ka chem e lef Pe a mim wi wa rech et chem Ka a szer DiB Ber la chem                                
Pwt 1,11 yhwh(dny) lhê b|tkem ysp `lêkem Kkem eºlep P`mm wbrk etkem Kaer DiBBer lkem                                
Pwt 1,11 A Pan, Bg ojcw naszych, niech was jeszcze tysickrotnie pomnoy i bogosawi wam, jak to obieca.                                                  
Pwt 1,12 אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם׃                                              
Pwt 1,12 e cha es sa le waD Di tor Ha chem u mas sa a chem we riw chem                                              
Pwt 1,12 êk eSS lbaDD orHkem ûma|SSakem wr|bkem                                              
Pwt 1,12 Jak zdoam sam udwign wasz ciar, wasze brzemi i wasze spory?                                                    
Pwt 1,13 הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם׃                                        
Pwt 1,13 ha wu la chem a na szim Ha cha mim u ne wo nim wi du im le sziw te chem wa a si mem Be ra sze chem                                        
Pwt 1,13 hbû lkem nm Hkmm ûnbnm wdù`m libêkem waSmm Br䴚êkem                                        
Pwt 1,13 Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mw rozumnych, mdrych i szanowanych, abym ich postawi wam na czele.                                                
Pwt 1,14 וַתַּעֲנוּ אֹתִי וַתֹּאמְרוּ טוֹב־הַדָּבָר אֲשֶׁר־דִּבַּרְתָּ לַעֲשׂוֹת׃                                              
Pwt 1,14 waT Ta a nu o ti waT To me ru tow - haD Da war a szer - DiB Bar Ta la a sot                                              
Pwt 1,14 wa|TTa`nû t waTTºmrû |b-haDDbr er-DiBBaºrT la`St                                              
Pwt 1,14 Odpowiedzielicie mi: Dobre jest, co zamierzasz uczyni.                                                    
Pwt 1,15 וָאֶקַּח אֶת־רָאשֵׁי שִׁבְטֵיכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וִידֻעִים וָאֶתֵּן אֹתָם רָאשִׁים עֲלֵיכֶם שָׂרֵי אֲלָפִים וְשָׂרֵי מֵאוֹת וְשָׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשָׂרֵי עֲשָׂרֹת וְשֹׁטְרִים לְשִׁבְטֵיכֶם׃                  
Pwt 1,15 wa eq qaH et - ra sze sziw te chem a na szim Ha cha mim wi du im wa eT Ten o tam ra szim a le chem sa re a la fim we sa re me ot we sa re Ha misz szim we sa re a sa rot we szot rim le sziw te chem                  
Pwt 1,15 weqqaH et-r䴚ê ibêkem nm Hkmm w|dù`m weTTn tm r䴚m `lêkem Srê lpm wSrê mt wSrê Hmim wSrê `Srt wrm libêkem                  
Pwt 1,15 Wtedy wybraem <spord gw waszych pokole> mw mdrych, szanowanych i daem wam ich za waszych przewodnikw: naczelnikw nad tysicami i naczelnikw nad setkami, naczelnikw nad pidziesicioma i naczelnikw nad dziesicioma jako zwierzchnikw nad waszymi pokoleniami.                                  
Pwt 1,16 וָאֲצַוֶּה אֶת־שֹׁפְטֵיכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר שָׁמֹעַ בֵּין־אֲחֵיכֶם וּשְׁפַטְתֶּם צֶדֶק בֵּין־אִישׁ וּבֵין־אָחִיו וּבֵין גֵּרוֹ׃                                
Pwt 1,16 wa a caw we et - szof te chem Ba et ha hiw le mor sza mo a Ben - a He chem u sze fat Tem ce deq Ben - isz u wen - a Hiw u wen Ge ro                                
Pwt 1,16 wcawwè et-ºpêkem B`t hahiw lmr mª` Bên-Hêkem ûpaTem ceºdeq Bê|n- ûbên-Hw ûbên Gr                                
Pwt 1,16 Wtedy to rozkazaem waszym sdziom: Przesuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spr kadego ze swym bratem czy te obcym.                                              
Pwt 1,17 לֹא־תַכִּירוּ פָנִים בַּמִּשְׁפָּט כַּקָּטֹן כַּגָּדֹל תִּשְׁמָעוּן לֹא תָגוּרוּ מִפְּנֵי־אִישׁ כִּי הַמִּשְׁפָּט לֵאלֹהִים הוּא וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו׃                  
Pwt 1,17 lo - taK Ki ru fa nim Bam misz Pat Kaq qa ton KaG Ga dol Tisz ma un lo ta gu ru miP Pe ne - isz Ki ham misz Pat le lo him hu we haD Da war a szer jiq sze miK Kem Taq ri wun e laj u sze ma Tiw                  
Pwt 1,17 l|-taKKºrû pnm BammiP Kaqqn KaGGdl Tim`ûn l tgûºrû miPPnê- K hammiP llhm whaDDbr er yiqè miKKem Taqribûn lay ûma`Tw                  
Pwt 1,17 W sdzeniu unikajcie stronniczoci, wysuchujcie maego i wielkiego, nie lkajcie si nikogo, gdy jest to sd Boy. Gdyby wam sprawa wydawaa si za trudna, mnie j przedstawcie, abym j wysucha.                                          
Pwt 1,18 וָאֲצַוֶּה אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא אֵת כָּל־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּן׃                                          
Pwt 1,18 wa a caw we et chem Ba et ha hiw et Kol - haD De wa rim a szer Ta a sun                                          
Pwt 1,18 wcawwè etkem B`t hahiw t Kol-haDDbrm er Ta`Sûn                                          
Pwt 1,18 W owym czasie poleciem wam wszystko, co macie czyni.                                                    
Pwt 1,19 וַנִּסַּע מֵחֹרֵב וַנֵּלֶךְ אֵת כָּל־הַמִּדְבָּר הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא הַהוּא אֲשֶׁר רְאִיתֶם דֶּרֶךְ הַר הָאֱמֹרִי כַּאֲשֶׁר צִוָּה יהוה אֱלֹהֵינוּ אֹתָנוּ וַנָּבֹא עַד קָדֵשׁ בַּרְנֵעַ׃              
Pwt 1,19 wan nis sa me Ho rew wan ne lech et Kol - ham mid Bar haG Ga dol we han no ra ha hu a szer re i tem De rech har ha e mo ri Ka a szer ciw wa jhwh(a do naj) e lo he nu o ta nu wan na wo ad qa desz Bar ne a              
Pwt 1,19 wannissa` mHrb wannºlek t Kol-hammidBr haGGdl whannr hahû er rtem Deºrek har h|mr Kaer ciww yhwh(dny) lhêºnû tºnû wannb `ad qd Barnª`              
Pwt 1,19 Potem opucilimy Horeb i szlimy przez ca t pustyni wielk i straszn, ktr widzielicie, w kierunku gr Amorytw, jak nam poleci Pan, nasz Bg, i doszlimy do Kadesz-Barnea.                                          
Pwt 1,20 וָאֹמַר אֲלֵכֶם בָּאתֶם עַד־הַר הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר־יהוה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ׃                                        
Pwt 1,20 wa o mar a le chem Ba tem ad - har ha e mo ri a szer - jhwh(a do naj) e lo he nu no ten la nu                                        
Pwt 1,20 wmar lkem Btem `ad-har hmr er-yhwh(dny) lhêºnû ntn lºnû                                        
Pwt 1,20 Wtedy wam powiedziaem: Przyszlicie a do gr Amorytw, ktre nam daje Pan, nasz Bg.                                                  
Pwt 1,21 רְאֵה נָתַן יהוה אֱלֹהֶיךָ לְפָנֶיךָ אֶת־הָאָרֶץ עֲלֵה רֵשׁ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶיךָ לָךְ אַל־תִּירָא וְאַל־תֵּחָת׃                          
Pwt 1,21 re e na tan jhwh(a do naj) e lo he cha le fa ne cha et - ha a rec a le resz Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) e lo he a wo te cha lach al - Ti ra we al - Te Hat                          
Pwt 1,21 r ntan yhwh(dny) lhʺk lpnʺk et-hºrec `l r Kaer DiBBer yhwh(dny) lhê btʺk lk al-Tr wal-THt                          
Pwt 1,21 Patrz! Pan, twj Bg, wyda tobie t ziemi. Wejd, we j w posiadanie, jak ci obieca Pan, Bg twoich ojcw. Nie lkaj si, nie tra ducha!                                              
Pwt 1,22 וַתִּקְרְבוּן אֵלַי כֻּלְּכֶם וַתֹּאמְרוּ נִשְׁלְחָה אֲנָשִׁים לְפָנֵינוּ וְיַחְפְּרוּ־לָנוּ אֶת־הָאָרֶץ וְיָשִׁבוּ אֹתָנוּ דָּבָר אֶת־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר נַעֲלֶה־בָּהּ וְאֵת הֶעָרִים אֲשֶׁר נָבֹא אֲלֵיהֶן׃                  
Pwt 1,22 waT Tiq re wun e laj Kul le chem waT To me ru nisz le Ha a na szim le fa ne nu we jaH Pe ru - la nu et - ha a rec we ja szi wu o ta nu Da war et - haD De rech a szer na a le - Ba we et he a rim a szer na wo a le hen                  
Pwt 1,22 waTTiqrbûn lay Kullkem waTTmrû nilH nm lpnêºnû wyaHPrû-lºnû et-hºrec wyiºbû tºnû Dbr et-haDDeºrek er na`lè-Bh wt he|`rm er nb lêhen                  
Pwt 1,22 Wtedy przystpilicie do mnie wszyscy i rzeklicie: Wylijmy mw przed sob dla zbadania kraju i poznania drogi, ktr mamy i, oraz miast, do ktrych mamy wkroczy.                                            
Pwt 1,23 וַיִּיטַב בְּעֵינַי הַדָּבָר וָאֶקַּח מִכֶּם שְׁנֵים עָשָׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לַשָּׁבֶט׃                                    
Pwt 1,23 waj ji taw Be e naj haD Da war wa eq qaH miK Kem sze nem a sar a na szim isz e Had lasz sza wet                                    
Pwt 1,23 wayyab B`ênay haDDbr weqqaH miKKem nêm `Sr nm eHd laºbe                                    
Pwt 1,23 Rzecz wydaa mi si dobra. I wziem spord was dwunastu mw, po jednym z kadego pokolenia.                                                  
Pwt 1,24 וַיִּפְנוּ וַיַּעֲלוּ הָהָרָה וַיָּבֹאוּ עַד־נַחַל אֶשְׁכֹּל וַיְרַגְּלוּ אֹתָהּ׃                                          
Pwt 1,24 waj jif nu waj ja a lu ha ha ra waj ja wo u ad - na Hal esz Kol wa je raG Ge lu o ta                                          
Pwt 1,24 wayyipnû wayya`lû hhºr wayybºû `ad-naºHal eKl wa|yraGGlû th                                          
Pwt 1,24 Oni wyruszyli, poszli w gry i dotarli a do doliny Eszkol, ktr zbadali.                                                    
Pwt 1,25 וַיִּקְחוּ בְיָדָם מִפְּרִי הָאָרֶץ וַיּוֹרִדוּ אֵלֵינוּ וַיָּשִׁבוּ אֹתָנוּ דָבָר וַיֹּאמְרוּ טוֹבָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יהוה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ׃                          
Pwt 1,25 waj jiq Hu we ja dam miP Pe ri ha a rec waj jo ri du e le nu waj ja szi wu o ta nu da war waj jo me ru to wa ha a rec a szer - jhwh(a do naj) e lo he nu no ten la nu                          
Pwt 1,25 wayyiqHû bydm miPPr hºrec wayyriºdû lêºnû wayyiºbû tºnû dbr wayyºmrû b hºrec er-yhwh(dny) lhêºnû ntn lºnû                          
Pwt 1,25 Wzili w rce troch owocu tej ziemi, przynieli wam i takie zoyli sprawozdanie: Kraj, ktry nam daje Pan, nasz Bg, jest dobry.                                                
Pwt 1,26 וְלֹא אֲבִיתֶם לַעֲלֹת וַתַּמְרוּ אֶת־פִּי יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                                            
Pwt 1,26 we lo a wi tem la a lot waT Tam ru et - Pi jhwh(a do naj) e lo he chem                                            
Pwt 1,26 wl btem la`lt waTTamrû et-P yhwh(dny) lhêkem                                            
Pwt 1,26 Lecz nie chcielicie i i wzgardzilicie nakazem Pan, waszego Boga.                                                    
Pwt 1,27 וַתֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ בְּשִׂנְאַת יהוה אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם לָתֵת אֹתָנוּ בְּיַד הָאֱמֹרִי לְהַשְׁמִידֵנוּ׃                              
Pwt 1,27 waT Te rag nu we o h le chem waT To me ru Be si nat jhwh(a do naj) o ta nu ho ci a nu me e rec mic ra jim la tet o ta nu Be jad ha e mo ri le hasz mi de nu                              
Pwt 1,27 waTTrgnû bohlêkem waTTºmrû BSinat yhwh(dny) tºnû hcºnû meºrec micrºyim ltt tºnû Byad hmr lhamdºnû                              
Pwt 1,27 Szemralicie w namiotach, mwic: Z nienawici do nas wyprowadzi nas Pan z ziemi egipskiej, by wyda nas w rce Amorytw na zagad.                                              
Pwt 1,28 אָנָה אֲנַחְנוּ עֹלִים אַחֵינוּ הֵמַסּוּ אֶת־לְבָבֵנוּ לֵאמֹר עַם גָּדוֹל וָרָם מִמֶּנּוּ עָרִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בַּשָּׁמָיִם וְגַם־בְּנֵי עֲנָקִים רָאִינוּ שָׁם׃                    
Pwt 1,28 a na a naH nu o lim a He nu he mas su et - le wa we nu le mor am Ga dol wa ram mim men nu a rim Ge do lot u we cu rot Basz sza ma jim we gam - Be ne a na qim ra i nu szam                    
Pwt 1,28 n naºHnû `lm aHênû hmaºssû et-lbbºnû lmr `am Gdl wrm mimmeºnnû `rm Gdlt ûbcûrt Bamºyim wgam-Bnê `nqm rºnû m                    
Pwt 1,28 Gdzie pjdziemy? Nasi bracia napenili nam serce strachem, mwic: Lud to jest liczniejszy i wyszy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane a do nieba. Widzielimy tam nawet synw Anaka.                                          
Pwt 1,29 וָאֹמַר אֲלֵכֶם לֹא־תַעַרְצוּן וְלֹא־תִירְאוּן מֵהֶם׃                                                
Pwt 1,29 wa o mar a le chem lo - ta ar cun we lo - ti run me hem                                                
Pwt 1,29 wmar lkem l-ta|`arcûn w|l-t|rûn mhem