Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 2,1 וַנֵּפֶן וַנִּסַּע הַמִּדְבָּרָה דֶּרֶךְ יַם־סוּף כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה אֵלָי וַנָּסָב אֶת־הַר־שֵׂעִיר יָמִים רַבִּים׃                                
Pwt 2,1 wan ne fen wan nis sa ham mid Ba ra De rech jam - suf Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) e laj wan na sow et - har - se ir ja mim raB Bim s                              
Pwt 2,1 wannºpen wannissa` hammidBºr Deºrek yam-sûp Kaer DiBBer yhwh(dny) ly wannºsob et-har-S`r ymm raBBm s                              
Pwt 2,1 Wtedy zawracajc, ruszylimy przez pustyni w kierunku Morza Czerwonego, jak mi powiedzia Pan. Przez dugi czas okralimy gry Seir.                                              
Pwt 2,2 וַיֹּאמֶר יהוה אֵלַי לֵאמֹר׃                                                  
Pwt 2,2 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj le mor                                                  
Pwt 2,2 wayyºmer yhwh(dny) lay lmr                                                  
Pwt 2,2 I Pan mi powiedzia:                                                        
Pwt 2,3 רַב־לָכֶם סֹב אֶת־הָהָר הַזֶּה פְּנוּ לָכֶם צָפֹנָה׃                                            
Pwt 2,3 raw - la chem sow et - ha har haz ze Pe nu la chem ca fo na                                            
Pwt 2,3 rab-lkem sb et-hhr hazzè Pnû lkem cpºn                                            
Pwt 2,3 Dosy tego krenia w tych grach. Zwrcie si na pnoc.                                                    
Pwt 2,4 וְאֶת־הָעָם צַו לֵאמֹר אַתֶּם עֹבְרִים בִּגְבוּל אֲחֵיכֶם בְּנֵי־עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְיִירְאוּ מִכֶּם וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד׃                              
Pwt 2,4 we et - ha am caw le mor aT Tem ow rim Big wul a He chem Be ne - e saw haj josz wim Be se ir we ji ru miK Kem we nisz mar Tem me od                              
Pwt 2,4 wet-h`m caw lmr aTTem `|brm Bigbûl Hêkem Bnê-`Sw hayybm BS`r wy|rû miKKem wnimarTem md                              
Pwt 2,4 Lecz daj polecenie ludowi: Przejdziecie przez posiado braci waszych, synw Ezawa, mieszkajcych w Seirze. Oni si was lkaj, lecz strzecie si bardzo.                                            
Pwt 2,5 אַל־תִּתְגָּרוּ בָם כִּי לֹא־אֶתֵּן לָכֶם מֵאַרְצָם עַד מִדְרַךְ כַּף־רָגֶל כִּי־יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו נָתַתִּי אֶת־הַר שֵׂעִיר׃                              
Pwt 2,5 al - Tit Ga ru wam Ki lo - eT Ten la chem me ar cam ad mid rach Kaf - ra gel Ki - je rusz sza le e saw na taT Ti et - har se ir                              
Pwt 2,5 al-TitGrû bm K l|-eTTn lkem m|arcm `ad midrak Kap-rºgel K|-yru l`Sw ntaºTT et-har S`r                              
Pwt 2,5 Nie zaczepiajcie ich, gdy nie dam wam nic z ich ziemi, nawet tyle, co stopa zakryje, bo Ezawowi daem na wasno gry Seir.                                                
Pwt 2,6 אֹכֶל תִּשְׁבְּרוּ מֵאִתָּם בַּכֶּסֶף וַאֲכַלְתֶּם וְגַם־מַיִם תִּכְרוּ מֵאִתָּם בַּכֶּסֶף וּשְׁתִיתֶם׃                                      
Pwt 2,6 o chel Tisz Be ru me iT Tam BaK Ke sef wa a chal Tem we gam - ma jim Tich ru me iT Tam BaK Ke sef u sze ti tem                                      
Pwt 2,6 ºkel TiBrû m|iTTm BaKKeºsep wakalTem wgam-maºyim Tikrû miTTm BaKKeºsep ûttem                                      
Pwt 2,6 Pokarm do jedzenia kupujcie od nich za pienidze! Nawet wod do picia nabywajcie od nich za zapat!                                                
Pwt 2,7 כִּי יהוה אֱלֹהֶיךָ בֵּרַכְךָ בְּכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶךָ יָדַע לֶכְתְּךָ אֶת־הַמִּדְבָּר הַגָּדֹל הַזֶּה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה יהוה אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ לֹא חָסַרְתָּ דָּבָר׃                
Pwt 2,7 Ki jhwh(a do naj) e lo he cha Be ra che cha Be chol ma a se ja de cha ja da lech Te cha et - ham mid Bar haG Ga dol haz ze ze ar Ba im sza na jhwh(a do naj) e lo he cha im mach lo Ha sar Ta Da war                
Pwt 2,7 K yhwh(dny) lhʺk B|rakk Bkl ma`S ydeºk yda` lekTk et-hammidBr haGGdl hazzè arB`m n yhwh(dny) lhʺk `immk l HsaºrT Dbr                
Pwt 2,7 Przecie Pan, twj Bg, ktry ci bogosawi w pracach twych rk, opiekuje si twoj wdrwk po tej wielkiej pustyni. Oto czterdzieci lat Pan, twj Bg, jest z tob, i niczego ci nie brakowao.                                          
Pwt 2,8 וַנַּעֲבֹר מֵאֵת אַחֵינוּ בְנֵי־עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר מִדֶּרֶךְ הָעֲרָבָה מֵאֵילַת וּמֵעֶצְיֹן גָּבֶר וַנֵּפֶן וַנַּעֲבֹר דֶּרֶךְ מִדְבַּר מוֹאָב׃                          
Pwt 2,8 wan na a wor me et a He nu we ne - e saw haj josz wim Be se ir miD De rech ha a ra wa me e lat u me ec jon Ga wer s wan ne fen wan na a wor De rech mid Bar mo aw                        
Pwt 2,8 wa|nna`br mt aHêºnû bnê-`Sw hayy|bm BS`r miDDeºrek h|`rb mêlat ûm`ecyn Gºber s wannºpen wa|nna`br Deºrek midBar mb                        
Pwt 2,8 Odeszlimy wic od braci naszych, synw Ezawa, mieszkajcych w Seirze, przez Arab, Elat i Esjon-Geber. Zawrcilimy i wyruszylimy w kierunku pustyni Moabu.                                            
Pwt 2,9 וַיֹּאמֶר יהוה אֵלַי אֶל־תָּצַר אֶת־מוֹאָב וְאַל־תִּתְגָּר בָּם מִלְחָמָה כִּי לֹא־אֶתֵּן לְךָ מֵאַרְצוֹ יְרֻשָּׁה כִּי לִבְנֵי־לוֹט נָתַתִּי אֶת־עָר יְרֻשָּׁה׃                      
Pwt 2,9 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj el - Ta car et - mo aw we al - Tit Gar Bam mil Ha ma Ki lo - eT Ten le cha me ar co je rusz sza Ki liw ne - lot na taT Ti et - ar je rusz sza                      
Pwt 2,9 wayyºmer yhwh(dny) lay el-Tºcar et-mb wal-TitGr Bm milHm K l|-eTTn lk m|arc yru K libnê-l ntaºTT et-`r yru                      
Pwt 2,9 Wtedy rzek do mnie Pan: Nie napadaj na Moabitw, nie podejmuj z nimi wojny, bo nie oddam ci nic z ich ziemi na wasno, gdy synom Lota daem na wasno Ar.                                            
Pwt 2,10 הָאֵמִים לְפָנִים יָשְׁבוּ בָהּ עַם גָּדוֹל וְרַב וָרָם כָּעֲנָקִים׃                                        
Pwt 2,10 ha e mim le fa nim jasz wu wa am Ga dol we raw wa ram Ka a na qim                                        
Pwt 2,10 hmm lpnm yºbû bh `am Gdl wrab wrm K`nqm                                        
Pwt 2,10 - Poprzednio mieszkali w niej Emici, nard wielki, liczny i wysoki jak Anakici.                                                    
Pwt 2,11 רְפָאִים יֵחָשְׁבוּ אַף־הֵם כָּעֲנָקִים וְהַמֹּאָבִים יִקְרְאוּ לָהֶם אֵמִים׃                                          
Pwt 2,11 re fa im je Hasz wu af - hem Ka a na qim we ham mo a wim jiq re u la hem e mim                                          
Pwt 2,11 rpm yHbû ap-hm K`nqm whammºbm yiqrû lhem mm                                          
Pwt 2,11 Zaliczano ich do Refaitw, jak i Anakitw. Lecz Moabici nazywaj ich Emitami.                                                  
Pwt 2,12 וּבְשֵׂעִיר יָשְׁבוּ הַחֹרִים לְפָנִים וּבְנֵי עֵשָׂו יִירָשׁוּם וַיַּשְׁמִידוּם מִפְּנֵיהֶם וַיֵּשְׁבוּ תַּחְתָּם כַּאֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶרֶץ יְרֻשָּׁתוֹ אֲשֶׁר־נָתַן יהוה לָהֶם׃                    
Pwt 2,12 u we se ir jasz wu ha Ho rim le fa nim u we ne e saw ji ra szum waj jasz mi dum miP Pe ne hem waj jesz wu TaH Tam Ka a szer a sa jis ra el le e rec je rusz sza to a szer - na tan jhwh(a do naj) la hem                    
Pwt 2,12 ûbS`r ybû haHrm lpnm ûbnê `Sw y|rûm wayyamdûm miPPnêhem wayybû TaHTm Kaer `S yiSrl leºrec yrut er-ntan yhwh(dny) lhem                    
Pwt 2,12 W Seirze mieszkali dawniej Choryci, lecz synowie Ezawa wypdzili ich i wyniszczyli, aby si osiedli na ich miejscu, jak uczyni Izrael w ziemi, ktr mu Pan da w posiadanie. -                                            
Pwt 2,13 עַתָּה קֻמוּ וְעִבְרוּ לָכֶם אֶת־נַחַל זָרֶד וַנַּעֲבֹר אֶת־נַחַל זָרֶד׃                                        
Pwt 2,13 aT Ta qu mu we iw ru la chem et - na Hal za red wan na a wor et - na Hal za red                                        
Pwt 2,13 `aTT quºmû w`ibrû lkem et-naºHal zºred wa|nna`br et-naºHal zºred                                        
Pwt 2,13 A teraz w drog! Przejdcie przez potok Zared! Przeszlimy wic przez potok Zared.                                                  
Pwt 2,14 וְהַיָּמִים אֲשֶׁר־הָלַכְנוּ מִקָּדֵשׁ בַּרְנֵעַ עַד אֲשֶׁר־עָבַרְנוּ אֶת־נַחַל זֶרֶד שְׁלֹשִׁים וּשְׁמֹנֶה שָׁנָה עַד־תֹּם כָּל־הַדּוֹר אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע יהוה לָהֶם׃                
Pwt 2,14 we haj ja mim a szer - ha lach nu miq qa desz Bar ne a ad a szer - a war nu et - na Hal ze red sze lo szim u sze mo ne sza na ad - Tom Kol - haD Dor an sze ham mil Ha ma miq qe rew ham ma Ha ne Ka a szer nisz Ba jhwh(a do naj) la hem                
Pwt 2,14 whayymm er-hlaºknû miqqd Barnª` `ad er-`baºrnû et-naºHal zeºred lm ûmnè n `ad-Tm Kol-haDDr anê hammilHm miqqeºreb ha|mmaHnè Kaer niBa` yhwh(dny) lhem                
Pwt 2,14 Cay czas podry w Kadesz-Barnea do potoku Zared wynosi trzydzieci osiem lat, a wygino w obozie cae pokolenie mw zdatnych do walki, jak im to Pan poprzysig.                                            
Pwt 2,15 וְגַם יַד־יהוה הָיְתָה בָּם לְהֻמָּם מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה עַד תֻּמָּם׃                                        
Pwt 2,15 we gam jad - jhwh(a do naj) haj ta Bam le hum mam miq qe rew ham ma Ha ne ad Tum mam                                        
Pwt 2,15 wgam yad-yhwh(dny) hºyt Bm lhummm miqqeºreb ha|mmaHnè `ad Tummm                                        
Pwt 2,15 Tak zaciya nad nimi rka Pana, aby ich usun z obozu, a do zupenego zniknicia.                                                  
Pwt 2,16 וַיְהִי כַאֲשֶׁר־תַּמּוּ כָּל־אַנְשֵׁי הַמִּלְחָמָה לָמוּת מִקֶּרֶב הָעָם׃                                            
Pwt 2,16 wa je hi cha a szer - Tam mu Kol - an sze ham mil Ha ma la mut miq qe rew ha am s                                          
Pwt 2,16 wayh kaer-Taºmmû Kol-anê hammilHm lmût miqqeºreb h`m s                                          
Pwt 2,16 Skoro wyginli spord ludu wszyscy mowie zdatni do wojny,                                                    
Pwt 2,17 וַיְדַבֵּר יהוה אֵלַי לֵאמֹר׃                                                  
Pwt 2,17 wa je daB Ber jhwh(a do naj) e laj le mor                                                  
Pwt 2,17 waydaBBr yhwh(dny) lay lmr                                                  
Pwt 2,17 rzek do mnie Pan:                                                        
Pwt 2,18 אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת־גְּבוּל מוֹאָב אֶת־עָר׃                                              
Pwt 2,18 aT Ta o wer haj jom et - Ge wul mo aw et - ar                                              
Pwt 2,18 aTT `br hayym et-Gbûl mb et-`r                                              
Pwt 2,18 Ty dzi masz przej Ar, granic Moabu,                                                      
Pwt 2,19 וְקָרַבְתָּ מוּל בְּנֵי עַמּוֹן אַל־תְּצֻרֵם וְאַל־תִּתְגָּר בָּם כִּי לֹא־אֶתֵּן מֵאֶרֶץ בְּנֵי־עַמּוֹן לְךָ יְרֻשָּׁה כִּי לִבְנֵי־לוֹט נְתַתִּיהָ יְרֻשָּׁה׃                        
Pwt 2,19 we qa raw Ta mul Be ne am mon al - Te cu rem we al - Tit Gar Bam Ki lo - eT Ten me e rec Be ne - am mon le cha je rusz sza Ki liw ne - lot ne taT Ti ha je rusz sza                        
Pwt 2,19 wqrabT mûl Bnê `ammn al-Tcùrm wal-TitGr Bm K l|-eTTn meºrec Bnê-`ammn lk yru K libnê-l ntaTTºh yru                        
Pwt 2,19 aby zbliy si do synw Ammona. Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdy nie daem ci na wasno niczego z ziemi synw Ammona, poniewa synom Lota daem j na wasno.                                          
Pwt 2,20 אֶרֶץ־רְפָאִים תֵּחָשֵׁב אַף־הִוא רְפָאִים יָשְׁבוּ־בָהּ לְפָנִים וְהָעַמֹּנִים יִקְרְאוּ לָהֶם זַמְזֻמִּים׃                                      
Pwt 2,20 e rec - re fa im Te Ha szew af - hiw re fa im jasz wu - wa le fa nim we ha am mo nim jiq re u la hem zam zum mim                                      
Pwt 2,20 e|rec-rpm THb ap-hiw rpm y|bû-b lpnm wh|`ammnm yiqrû lhem zamzummm                                      
Pwt 2,20 - Rwnie t ziemi zamieszkiwali poprzednio Refaici, ktrych Ammonici nazywali Zamzummitami.                                                  
Pwt 2,21 עַם גָּדוֹל וְרַב וָרָם כָּעֲנָקִים וַיַּשְׁמִידֵם יהוה מִפְּנֵיהֶם וַיִּירָשֻׁם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם׃                                    
Pwt 2,21 am Ga dol we raw wa ram Ka a na qim waj jasz mi dem jhwh(a do naj) miP Pe ne hem waj ji ra szum waj jesz wu taH Tam                                    
Pwt 2,21 `am Gdl wrab wrm K`nqm wayyamdm yhwh(dny) miPPnêhem wayyrùm wayybû taHTm                                    
Pwt 2,21 Nard to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytraci ich Pan przed Ammonitami, ktrzy ich wypdzili i osiedlili si na ich miejscu.                                                
Pwt 2,22 כַּאֲשֶׁר עָשָׂה לִבְנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר אֲשֶׁר הִשְׁמִיד אֶת־הַחֹרִי מִפְּנֵיהֶם וַיִּירָשֻׁם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם עַד הַיּוֹם הַזֶּה׃                          
Pwt 2,22 Ka a szer a sa liw ne e saw haj josz wim Be se ir a szer hisz mid et - ha Ho ri miP Pe ne hem waj ji ra szum waj jesz wu taH Tam ad haj jom haz ze                          
Pwt 2,22 Kaer `S libnê `Sw hayybm BS`r er himd et-haHr miPPnêhem wayy|rùm wayybû taHTm `ad hayym hazzè                          
Pwt 2,22 Tak te uczyni mieszkajcym w Seirze synom Ezawa, wytracajc przed nimi Chorytw, ktrych oni wypdzili, i sami mieszkaj na ich miejscu a do tego czasu.                                            
Pwt 2,23 וְהָעַוִּים הַיֹּשְׁבִים בַּחֲצֵרִים עַד־עַזָּה כַּפְתֹּרִים הַיֹּצְאִים מִכַּפְתּוֹר הִשְׁמִידֻם וַיֵּשְׁבוּ תַחְתָּם׃                                      
Pwt 2,23 we ha aw wim haj josz wim Ba Ha ce rim ad - az za Kaf To rim haj jo cim miK Kaf Tor hisz mi dum waj jesz wu taH Tam                                      
Pwt 2,23 wh|`awwm hayybm BaHcrm `ad-`azz KapTrm hayycm miKKapTr himdùm wayybû taHTm                                      
Pwt 2,23 W ten sposb i Chiwwitw, zamieszkujcych miejscowoci a do Gazy, wytracili Kaftoryci, ktrzy przybyli z Kaftor, by si na ich miejscu osiedli. -                                              
Pwt 2,24 קוּמוּ סְּעוּ וְעִבְרוּ אֶת־נַחַל אַרְנֹן רְאֵה נָתַתִּי בְיָדְךָ אֶת־סִיחֹן מֶלֶךְ־חֶשְׁבּוֹן הָאֱמֹרִי וְאֶת־אַרְצוֹ הָחֵל רָשׁ וְהִתְגָּר בּוֹ מִלְחָמָה׃                        
Pwt 2,24 qu mu sse u we iw ru et - na Hal ar non re e na taT Ti we jad cha et - si Hon me lech - Hesz Bon ha e mo ri we et - ar co ha Hel rasz we hit Gar Bo mil Ha ma                        
Pwt 2,24 qûºmû ss`û w`ibrû et-naºHal arnn r ntaºTT bydk et-sHn me|lek-HeBn h|mr wet-arc hHl r whitGr B milHm                        
Pwt 2,24 Wstacie, zwijajcie namioty, przekroczcie potok Arnon! Patrz, daem ci w rk Sichona, Amoryt, krla Cheszbonu, i jego ziemi. Zacznij j zajmowa. Wypowiedz mu wojn!                                            
Pwt 2,25 הַיּוֹם הַזֶּה אָחֵל תֵּת פַּחְדְּךָ וְיִרְאָתְךָ עַל־פְּנֵי הָעַמִּים תַּחַת כָּל־הַשָּׁמָיִם אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן שִׁמְעֲךָ וְרָגְזוּ וְחָלוּ מִפָּנֶיךָ׃                          
Pwt 2,25 haj jom haz ze a Hel Tet PaH De cha we ji rat cha al - Pe ne ha am mim Ta Hat Kol - hasz sza ma jim a szer jisz me un szi ma cha we rag zu we Ha lu miP Pa ne cha                          
Pwt 2,25 hayym hazzè Hl Tt PaHDk wyirºtk `al-Pnê h|`ammm TaºHat Kol-hamºyim er yim`ûn im`k wrgzû wHlû miPPnʺk                          
Pwt 2,25 Od dzi zaczynam bojani i strachem przed wami przejmowa wszystkie narody pod caym niebem. Kto tylko o tobie usyszy, zacznie si ba i dre przed tob.                                            
Pwt 2,26 וָאֶשְׁלַח מַלְאָכִים מִמִּדְבַּר קְדֵמוֹת אֶל־סִיחוֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן דִּבְרֵי שָׁלוֹם לֵאמֹר׃                                      
Pwt 2,26 wa esz laH ma la chim mim mid Bar qe de mot el - si Hon me lech Hesz Bon Diw re sza lom le mor                                      
Pwt 2,26 welaH malkm mimmidBar qdmt el-sHn meºlek HeBn Dibrê lm lmr                                      
Pwt 2,26 Wysaem wic posw z pustyni Kedemot do Sichona, krla Cheszbonu, ze sowami pokojowymi:                                                  
Pwt 2,27 אֶעְבְּרָה בְאַרְצֶךָ בַּדֶּרֶךְ בַּדֶּרֶךְ אֵלֵךְ לֹא אָסוּר יָמִין וּשְׂמֹאול׃                                        
Pwt 2,27 e Be ra we ar ce cha BaD De rech BaD De rech e lech lo a sur ja min u se mowl                                        
Pwt 2,27 e`Br barceºk BaDDeºrek BaDDeºrek lk l sûr ymn ûSmºwl                                        
Pwt 2,27 Pozwl mi przej przez tw ziemi. Pjd gocicem nie skrcajc ni w prawo, ni w lewo.                                                  
Pwt 2,28 אֹכֶל בַּכֶּסֶף תַּשְׁבִּרֵנִי וְאָכַלְתִּי וּמַיִם בַּכֶּסֶף תִּתֶּן־לִי וְשָׁתִיתִי רַק אֶעְבְּרָה בְרַגְלָי׃                                    
Pwt 2,28 o chel BaK Ke sef Tasz Bi re ni we a chal Ti u ma jim BaK Ke sef TiT Ten - li we sza ti ti raq e Be ra we rag laj                                    
Pwt 2,28 ºkel BaKKeºsep TaBìrºn wkaºlT ûmaºyim BaKKeºsep TiTTen-l wtºt raq e`Br bragly                                    
Pwt 2,28 ywno sprzedasz mi za pienidze, bym mia co je. Nawet wod dasz mi za opat, bym mia co pi. Pozwl mi tylko przej pieszo,                                              
Pwt 2,29 כַּאֲשֶׁר עָשׂוּ־לִי בְּנֵי עֵשָׂו הַיֹּשְׁבִים בְּשֵׂעִיר וְהַמּוֹאָבִים הַיֹּשְׁבִים בְּעָר עַד אֲשֶׁר־אֶעֱבֹר אֶת־הַיַּרְדֵּן אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־יהוה אֱלֹהֵינוּ נֹתֵן לָנוּ׃                        
Pwt 2,29 Ka a szer a su - li Be ne e saw haj josz wim Be se ir we ham mo a wim haj josz wim Be ar ad a szer - e e wor et - haj jar Den el - ha a rec a szer - jhwh(a do naj) e lo he nu no ten la nu                        
Pwt 2,29 Kaer `|Sû-l Bnê `Sw hayy|bm BS`r whammºbm hayybm B`r `ad e|r-e|`br et-hayyarDn el-hºrec