Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 3,1 וַנֵּפֶן וַנַּעַל דֶּרֶךְ הַבָּשָׁן וַיֵּצֵא עוֹג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן לִקְרָאתֵנוּ הוּא וְכָל־עַמּוֹ לַמִּלְחָמָה אֶדְרֶעִי׃                                  
Pwt 3,1 wan ne fen wan na al De rech haB Ba szan waj je ce og me lech - haB Ba szan liq ra te nu hu we chol - am mo lam mil Ha ma ed re i                                  
Pwt 3,1 wannºpen wannaº`al Deºrek haBBn wayyc `g me|lek-haBBn liqrtºnû wkol-`amm lammilHm edreº`                                  
Pwt 3,1 Nastpnie zwrcilimy si i poszlimy w kierunku Baszanu, ktrego krl, Og, wyszed nam naprzeciw z caym swym ludem, by wyda nam bitw w Edrei.                                              
Pwt 3,2 וַיֹּאמֶר יהוה אֵלַי אַל־תִּירָא אֹתוֹ כִּי בְיָדְךָ נָתַתִּי אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־עַמּוֹ וְאֶת־אַרְצוֹ וְעָשִׂיתָ לּוֹ כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבּוֹן׃                
Pwt 3,2 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj al - Ti ra o to Ki we jad cha na taT Ti o to we et - Kol - am mo we et - ar co we a si ta llo Ka a szer a si ta le si Hon me lech ha e mo ri a szer jo szew Be Hesz Bon                
Pwt 3,2 wayyºmer yhwh(dny) lay al-Tr t K bydk ntaºTT t wet-Kol-`amm wet-arc w`Sºt ll Kaer `Sºt lsHn meºlek h|mr er yb BHeBn                
Pwt 3,2 Wtedy rzek do mnie Pan: Nie lkaj si go, gdy daem w twoje rce jego samego, cay jego lud i ziemi. Postpisz z nim jak z Sichonem, krlem Amorytw, ktry mieszka w Cheszbonie.                                          
Pwt 3,3 וַיִּתֵּן יהוה אֱלֹהֵינוּ בְּיָדֵנוּ גַּם אֶת־עוֹג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן וְאֶת־כָּל־עַמּוֹ וַנַּכֵּהוּ עַד־בִּלְתִּי הִשְׁאִיר־לוֹ שָׂרִיד׃                                  
Pwt 3,3 waj jiT Ten jhwh(a do naj) e lo he nu Be ja de nu Gam et - og me lech - haB Ba szan we et - Kol - am mo wan naK Ke hu ad - Bil Ti hi szir - lo sa rid                                  
Pwt 3,3 wayyiTTn yhwh(dny) lhêºnû Bydºnû Gam et-`g me|lek-haBBn wet-Kol-`amm wannaKKºhû `ad-BilT hi|r-l Srd                                  
Pwt 3,3 I Pan, Bg nasz, da nam w rce rwnie Oga, krla Baszanu, i cay jego lud. I wytpilimy go tak, e nikt nie ocala.                                                
Pwt 3,4 וַנִּלְכֹּד אֶת־כָּל־עָרָיו בָּעֵת הַהִוא לֹא הָיְתָה קִרְיָה אֲשֶׁר לֹא־לָקַחְנוּ מֵאִתָּם שִׁשִּׁים עִיר כָּל־חֶבֶל אַרְגֹּב מַמְלֶכֶת עוֹג בַּבָּשָׁן׃                        
Pwt 3,4 wan nil Kod et - Kol - a raw Ba et ha hiw lo haj ta qir ja a szer lo - la qaH nu me iT Tam szisz szim ir Kol - He wel ar Gow mam le chet og BaB Ba szan                        
Pwt 3,4 wannilKd et-Kol-`ryw B`t hahiw l h|yt qiry er l-lqaºHnû m|iTTm im `r Kol-Heºbel arGb mamleºket `g BaBBn                        
Pwt 3,4 W tym czasie zdobylimy wszystkie jego miasta, nie byo grodu nie zajtego: szedziesit miast i cay obszar Argob, krlestwo Oga w Baszanie.                                              
Pwt 3,5 כָּל־אֵלֶּה עָרִים בְּצֻרוֹת חוֹמָה גְבֹהָה דְּלָתַיִם וּבְרִיחַ לְבַד מֵעָרֵי הַפְּרָזִי הַרְבֵּה מְאֹד׃                                  
Pwt 3,5 Kol - el le a rim Be cu rot Ho ma ge wo ha De la ta jim u we ri aH le wad me a re haP Pe ra zi har Be me od                                  
Pwt 3,5 Kol-ºllè `rm Bcùrt Hm gbh Dltaºyim ûbrªH lbad m`rê haPPrz harB md                                  
Pwt 3,5 To wszystko s miasta obwarowane wysokimi murami, potnymi bramami i zaworami, nie liczc wielu miast otwartych.                                                
Pwt 3,6 וַנַּחֲרֵם אוֹתָם כַּאֲשֶׁר עָשִׂינוּ לְסִיחֹן מֶלֶךְ חֶשְׁבּוֹן הַחֲרֵם כָּל־עִיר מְתִם הַנָּשִׁים וְהַטָּף׃                                  
Pwt 3,6 wan na Ha rem o tam Ka a szer a si nu le si Hon me lech Hesz Bon ha Ha rem Kol - ir me tim han na szim we hat taf                                  
Pwt 3,6 wannaHrm tm Kaer `Sºnû lsHn meºlek HeBn haHrm Kol-`r mtìm hannm whap                                  
Pwt 3,6 Oboylimy je kltw, jak uczynilimy Sichonowi, krlowi Cheszbonu; kltwie podlegao miasto, mczyni, kobiety i dzieci.                                                
Pwt 3,7 וְכָל־הַבְּהֵמָה וּשְׁלַל הֶעָרִים בַּזּוֹנוּ לָנוּ׃                                                
Pwt 3,7 we chol - haB Be he ma u sze lal he a rim Baz zo nu la nu                                                
Pwt 3,7 wkol-haBBhm ûlal he`rm Bazzºnû lºnû                                                
Pwt 3,7 A wszystkie zwierzta i up z miasta zostawilimy dla siebie.                                                    
Pwt 3,8 וַנִּקַּח בָּעֵת הַהִוא אֶת־הָאָרֶץ מִיַּד שְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן מִנַּחַל אַרְנֹן עַד־הַר חֶרְמוֹן׃                            
Pwt 3,8 wan niq qaH Ba et ha hiw et - ha a rec mij jad sze ne mal che ha e mo ri a szer Be e wer haj jar Den min na Hal ar non ad - har Her mon                            
Pwt 3,8 wanniqqaH B`t hahiw et-hºrec miyyad malkê hmr er B`ºber hayyarDn minnaºHal arnn `ad-har Hermn                            
Pwt 3,8 Przejlimy w owym czasie z rk dwch krlw amoryckich ziemi za Jordanem od potoku Arnon a do gr Hermonu.                                                
Pwt 3,9 צִידֹנִים יִקְרְאוּ לְחֶרְמוֹן שִׂרְיֹן וְהָאֱמֹרִי יִקְרְאוּ־לוֹ שְׂנִיר׃                                            
Pwt 3,9 ci do nim jiq re u le Her mon sir jon we ha e mo ri jiq re u - lo se nir                                            
Pwt 3,9 cdnm yiqrû lHermn Siryn whºmr yiqrû-l Snr                                            
Pwt 3,9 - Sydoczycy nazywaj Hermon Sirion, Amoryci za zw go Senir. -                                                    
Pwt 3,10 כֹּל עָרֵי הַמִּישֹׁר וְכָל־הַגִּלְעָד וְכָל־הַבָּשָׁן עַד־סַלְכָה וְאֶדְרֶעִי עָרֵי מַמְלֶכֶת עוֹג בַּבָּשָׁן׃                                    
Pwt 3,10 Kol a re ham mi szor we chol - haG Gi lad we chol - haB Ba szan ad - sal cha we ed re i a re mam le chet og BaB Ba szan                                    
Pwt 3,10 Kl `rê hammr wkol-haGGil`d wkol-haBBn `ad-salk wedreº` `rê mamleºket `g BaBBn                                    
Pwt 3,10 Wszystkie miasta na rwninie, cay Gilead, cay Baszan - a do Salka i Edrei, miast w krlestwie Oga w Baszanie,                                                
Pwt 3,11 כִּי רַק־עוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן נִשְׁאַר מִיֶּתֶר הָרְפָאִים הִנֵּה עַרְשׂוֹ עֶרֶשׂ בַּרְזֶל הֲלֹה הִוא בְּרַבַּת בְּנֵי עַמּוֹן תֵּשַׁע אַמּוֹת אָרְכָּהּ וְאַרְבַּע אַמּוֹת רָחְבָּהּ בְּאַמַּת־אִישׁ׃            
Pwt 3,11 Ki raq - og me lech haB Ba szan ni szar mij je ter ha re fa im hin ne ar so e res Bar zel ha lo hiw Be raB Bat Be ne am mon Te sza am mot or Ka we ar Ba am mot roH Ba Be am mat - isz            
Pwt 3,11 K raq-`g meºlek haBBn niar miyyeºter hrpm hinn `arS `eºreS Barzel hlò hiw BraBBat Bnê `ammn Tºa` ammt orKh warBa` ammt roHBh Bammat-            
Pwt 3,11 gdy Og, krl Baszanu, by ostatnim z Refaitw. Jego grobowiec elazny jest w Rabbat synw Ammona: dziewi okci dugi, cztery okcie szeroki, [mierzony] wedug okcia zwyczajnego.                                          
Pwt 3,12 וְאֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת יָרַשְׁנוּ בָּעֵת הַהִוא מֵעֲרֹעֵר אֲשֶׁר־עַל־נַחַל אַרְנֹן וַחֲצִי הַר־הַגִּלְעָד וְעָרָיו נָתַתִּי לָרֻאוּבֵנִי וְלַגָּדִי׃                              
Pwt 3,12 we et - ha a rec haz zot ja rasz nu Ba et ha hiw me a ro er a szer - al - na Hal ar non wa Ha ci har - haG Gi lad we a raw na taT Ti la ru u we ni we laG Ga di                              
Pwt 3,12 wet-hºrec hazzt yraºnû B`t hahiw m`r`r er-`al-naºHal arnn waHc ha|r-haGGil`d w`ryw ntaºTT lrù|ûbn wlaGGd                              
Pwt 3,12 Posiedlimy w tym czasie ca t ziemi, od Aroeru nad potokiem Arnon. Poow gr Gileadu z jego miastami oddaem ludziom z pokolenia Rubena i Gada.                                            
Pwt 3,13 וְיֶתֶר הַגִּלְעָד וְכָל־הַבָּשָׁן מַמְלֶכֶת עוֹג נָתַתִּי לַחֲצִי שֵׁבֶט הַמְנַשֶּׁה כֹּל חֶבֶל הָאַרְגֹּב לְכָל־הַבָּשָׁן הַהוּא יִקָּרֵא אֶרֶץ רְפָאִים׃                        
Pwt 3,13 we je ter haG Gi lad we chol - haB Ba szan mam le chet og na taT Ti la Ha ci sze wet ha me nasz sze Kol He wel ha ar Gow le chol - haB Ba szan ha hu jiq qa re e rec re fa im                        
Pwt 3,13 wyeºter haGGil`d wkol-haBBn mamleºket `g ntaºTT laHc ºbe ha|mnaè Kl Heºbel h|arGb lkol-haBBn hahû yiqqr eºrec rpm                        
Pwt 3,13 Reszt Gileadu i cay Baszan - krlestwo Oga, daem poowie pokolenia Manassesa: cay obszar Argob i cay ten obszar Baszanu nosi nazw ziemia Refaitw.                                            
Pwt 3,14 יָאִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה לָקַח אֶת־כָּל־חֶבֶל אַרְגֹּב עַד־גְּבוּל הַגְּשׁוּרִי וְהַמַּעֲכָתִי וַיִּקְרָא אֹתָם עַל־שְׁמוֹ אֶת־הַבָּשָׁן חַוֹּת יָאִיר עַד הַיּוֹם הַזֶּה׃                        
Pwt 3,14 ja ir Ben - me nasz sze la qaH et - Kol - He wel ar Gow ad - Ge wul haG Ge szu ri we ham ma a cha ti waj jiq ra o tam al - sze mo et - haB Ba szan Haw wot ja ir ad haj jom haz ze                        
Pwt 3,14 yr Ben-mnaè lqaH et-Kol-Heºbel arGb `ad-Gbûl haGGûr whamma|`kt wayyiqr tm `al-m et-haBBn Hawwt yr `ad hayym hazzè                        
Pwt 3,14 Jair, potomek Manassesa, zdoby cay obszar Argob a po granic Geszurytw i Maakatytw i nazwa go swoim imieniem. I do dzi dnia zw t cz Baszanu "Osiedlami Jaira".                                            
Pwt 3,15 וּלְמָכִיר נָתַתִּי אֶת־הַגִּלְעָד׃                                                    
Pwt 3,15 u le ma chir na taT Ti et - haG Gi lad                                                    
Pwt 3,15 ûlmkr ntaºTT et-haGGil`d                                                    
Pwt 3,15 Makirowi oddaem Gilead,                                                      
Pwt 3,16 וְלָרֻאוּבֵנִי וְלַגָּדִי נָתַתִּי מִן־הַגִּלְעָד וְעַד־נַחַל אַרְנֹן תּוֹךְ הַנַּחַל וּגְבֻל וְעַד יַבֹּק הַנַּחַל גְּבוּל בְּנֵי עַמּוֹן׃                            
Pwt 3,16 we la ru u we ni we laG Ga di na taT Ti min - haG Gi lad we ad - na Hal ar non Toch han na Hal u ge wul we ad jaB Boq han na Hal Ge wul Be ne am mon                            
Pwt 3,16 wlruûbn wlaGGd ntaºTT min-haGGil`d w`ad-naºHal arnn Tk hannaºHal ûgbùl w`ad yaBBq hannaºHal Gbûl Bnê `ammn                            
Pwt 3,16 a Rubenitom i Gadytom daem cz Gileadu a do potoku Arnon ze rodkiem potoku jako granic, potem a do potoku Jabbok, do granic synw Ammona -                                            
Pwt 3,17 וְהָעֲרָבָה וְהַיַּרְדֵּן וּגְבֻל מִכִּנֶּרֶת וְעַד יָם הָעֲרָבָה יָם הַמֶּלַח תַּחַת אַשְׁדֹּת הַפִּסְגָּה מִזְרָחָה׃                                
Pwt 3,17 we ha a ra wa we haj jar Den u ge wul miK Kin ne ret we ad jam ha a ra wa jam ham me laH Ta Hat asz Dot haP Pis Ga miz ra Ha                                
Pwt 3,17 wh|`rb whayyarDn ûgbùl miKKinneºret w`ad ym h|`rb ym hammeºlaH TaºHat aDt haPPisG mizrºH                                
Pwt 3,17 w kocu jeszcze Arab z Jordanem jako granic, od Kinneret do Morza Araby, Morza Sonego, do stokw Pisga od wschodu.                                                
Pwt 3,18 וָאֲצַו אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר יהוה אֱלֹהֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְרִשְׁתָּהּ חֲלוּצִים תַּעַבְרוּ לִפְנֵי אֲחֵיכֶם בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־בְּנֵי־חָיִל׃                      
Pwt 3,18 wa a caw et chem Ba et ha hiw le mor jhwh(a do naj) e lo he chem na tan la chem et - ha a rec haz zot le risz Ta Ha lu cim Ta aw ru lif ne a He chem Be ne - jis ra el Kol - Be ne - Ha jil                      
Pwt 3,18 wcaw etkem B`t hahiw lmr yhwh(dny) lhêkem ntan lkem et-hºrec hazzt lriTh Hlûcm Ta|`abrû lipnê Hêkem Bnê|-yiSrl Kol-Bnê-Hºyil                      
Pwt 3,18 W tym czasie daem wam taki nakaz: Pan, Bg wasz, da wam w posiadanie t ziemi: wy wszyscy zdolni do noszenia broni pjdziecie uzbrojeni na czele waszych braci Izraelitw.                                            
Pwt 3,19 רַק נְשֵׁיכֶם וְטַפְּכֶם וּמִקְנֵכֶם יָדַעְתִּי כִּי־מִקְנֶה רַב לָכֶם יֵשְׁבוּ בְּעָרֵיכֶם אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם׃                                
Pwt 3,19 raq ne sze chem we taP Pe chem u miq ne chem ja da Ti Ki - miq ne raw la chem jesz wu Be a re chem a szer na taT Ti la chem                                
Pwt 3,19 raq nêkem waPPkem ûmiqnkem ydaº`T K|-miqnè rab lkem y|bû B`ºrêkeºm er ntaºTT lkem                                
Pwt 3,19 Tylko wasze ony, dzieci i trzody - gdy macie wielkie stada - zostan w waszych miastach, ktre wam oddaem,                                                
Pwt 3,20 עַד אֲשֶׁר־יָנִיחַ יהוה לַאֲחֵיכֶם כָּכֶם וְיָרְשׁוּ גַם־הֵם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר יהוה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָהֶם בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן וְשַׁבְתֶּם אִישׁ לִירֻשָּׁתוֹ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם׃                
Pwt 3,20 ad a szer - ja ni aH jhwh(a do naj) la a He chem Ka chem we jar szu gam - hem et - ha a rec a szer jhwh(a do naj) e lo he chem no ten la hem Be e wer haj jar Den we szaw Tem isz li rusz sza to a szer na taT Ti la chem                
Pwt 3,20 `ad er-ynªH yhwh(dny) la|Hêkem Kkem wyrû gam-hm et-hºrec er yhwh(dny) lhêkem ntn lhem B`ºber hayyarDn wabTem l|rut er ntaºTT lkem                
Pwt 3,20 a Pan da odpoczynek [po wdrwce] waszych braci, jak i waszej, i oni posid ziemi dan im przez Pana, Boga waszego, za Jordanem. Wtedy wrci kady do swej posiadoci, ktr wam przydzieliem.                                          
Pwt 3,21 וְאֶת־יְהוֹשׁוּעַ צִוֵּיתִי בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר עֵינֶיךָ הָרֹאֹת אֵת כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה יהוה אֱלֹהֵיכֶם לִשְׁנֵי הַמְּלָכִים הָאֵלֶּה כֵּן־יַעֲשֶׂה יהוה לְכָל־הַמַּמְלָכוֹת אֲשֶׁר אַתָּה עֹבֵר שָׁמָּה׃              
Pwt 3,21 we et - je ho szu a ciw we ti Ba et ha hiw le mor e ne cha ha ro ot et Kol - a szer a sa jhwh(a do naj) e lo he chem lisz ne ham me la chim ha el le Ken - ja a se jhwh(a do naj) le chol - ham mam la chot a szer aT Ta o wer szam ma              
Pwt 3,21 wet-yhûª` ciwwêºt B`t hahiw lmr `ênʺk hrt t Kol-er `S yhwh(dny) lhêkem linê hammlkm hºllè K|n-ya`Sè yhwh(dny) lkol-hammamlkt er aTT `br ºmm              
Pwt 3,21 W tym czasie poleciem Jozuemu: Twoje oczy widziay wszystko, co uczyni Pan, Bg wasz, dwom krlom; tak samo Pan uczyni wszystkim krlestwom, do ktrych ty przejdziesz.                                            
Pwt 3,22 לֹא תִּירָאוּם כִּי יהוה אֱלֹהֵיכֶם הוּא הַנִּלְחָם לָכֶם׃                                          
Pwt 3,22 lo Ti ra um Ki jhwh(a do naj) e lo he chem hu han nil Ham la chem s                                        
Pwt 3,22 l T|rûm K yhwh(dny) l|hêkem hannilHm lkem s                                        
Pwt 3,22 Nie bj si ich, bo Pan, Bg wasz, bdzie za was walczy.                                                    
Pwt 3,23 וָאֶתְחַנַּן אֶל־יהוה בָּעֵת הַהִוא לֵאמֹר׃                                                
Pwt 3,23 wa et Han nan el - jhwh(a do naj) Ba et ha hiw le mor                                                
Pwt 3,23 wetHannan el-yhwh(dny) B`t hahiw lmr                                                
Pwt 3,23 Wtedy prosiem Pana:                                                        
Pwt 3,24 אֲדֹנָי יהוה אַתָּה הַחִלּוֹתָ לְהַרְאוֹת אֶת־עַבְדְּךָ אֶת־גָּדְלְךָ וְאֶת־יָדְךָ הַחֲזָקָה אֲשֶׁר מִי־אֵל בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה כְמַעֲשֶׂיךָ וְכִגְבוּרֹתֶךָ׃                          
Pwt 3,24 a do naj jhwh(e lo him) aT Ta ha Hil lo ta le ha rot et - aw De cha et - God le cha we et - jad cha ha Ha za qa a szer mi - el Basz sza ma jim u wa a rec a szer - ja a se che ma a se cha we chig wu ro te cha                          
Pwt 3,24 dny yhwh(lhm) aTT ha|Hillºt lhart e|t-`abDk eºt-Godlkº wet-ydk haHzq er m-l Bamaºyim ûbºrec er-ya`Sè kma`Sʺk wkigbûrteºk                          
Pwt 3,24 Panie mj, Boe, Ty zacz swojemu sudze objawia sw moc i rk potn. Ktry bg na niebie lub na ziemi dokona takich dzie i czynw potnych jak Twoje?                                            
Pwt 3,25 אֶעְבְּרָה־נָּא וְאֶרְאֶה אֶת־הָאָרֶץ הַטּוֹבָה אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן׃                                    
Pwt 3,25 e Be ra - nna we e re et - ha a rec hat to wa a szer Be e wer haj jar Den ha har hat tow haz ze we hal le wa non                                    
Pwt 3,25 e`Br-nn werè et-hºrec hab er B`ºber hayyarDn hhr hab hazzè whallbnn                                    
Pwt 3,25 Chciabym przej, by zobaczy t pikn ziemi za Jordanem i te pikne gry, i Liban.                                                  
Pwt 3,26 וַיִּתְעַבֵּר יהוה בִּי לְמַעַנְכֶם וְלֹא שָׁמַע אֵלָי וַיֹּאמֶר יהוה אֵלַי רַב־לָךְ אַל־תּוֹסֶף דַּבֵּר אֵלַי עוֹד בַּדָּבָר הַזֶּה׃                        
Pwt 3,26 waj ji taB Ber jhwh(a do naj) Bi le ma an chem we lo sza ma e laj waj jo mer jhwh(a do naj) e laj raw - lach al - To sef DaB Ber e laj od BaD Da war haz ze                        
Pwt 3,26 wayyit`aBBr yhwh(dny) B lmaº`ankem wl ma` ly wayyºmer yhwh(dny) lay rab-lk al-Tºsep DaBBr lay `d BaDDbr hazzè                        
Pwt 3,26 Lecz przez was rozgniewa si na mnie Pan i nie wysucha mnie. I rzek Pan do mnie: Do, nie mw Mi o tym wicej!                                                
Pwt 3,27 עֲלֵה רֹאשׁ הַפִּסְגָּה וְשָׂא עֵינֶיךָ יָמָּה וְצָפֹנָה וְתֵימָנָה וּמִזְרָחָה וּרְאֵה בְעֵינֶיךָ כִּי־לֹא תַעֲבֹר אֶת־הַיַּרְדֵּן הַזֶּה׃                            
Pwt 3,27 a le rosz haP Pis Ga we sa e ne cha jam ma we ca fo na we te ma na u miz ra Ha u re e we e ne cha Ki - lo ta a wor et - haj jar Den haz ze                            
Pwt 3,27 `l r haPPisG wS `ênʺk yºmm wcpºn wtêmºn ûmizrºH ûr b`ênʺk K-l ta`br et-hayyarDn hazzè                            
Pwt 3,27 Wejd na szczyt Pisga i podnie oczy na zachd, pnoc, poudnie, wschd i ogldaj krain na wasne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz.                                              
Pwt 3,28 וְצַו אֶת־יְהוֹשֻׁעַ וְחַזְּקֵהוּ וְאַמְּצֵהוּ כִּי־הוּא יַעֲבֹר לִפְנֵי הָעָם הַזֶּה וְהוּא יַנְחִיל אוֹתָם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּרְאֶה׃                            
Pwt 3,28 we caw et - je ho szu a we Haz ze qe hu we am me ce hu Ki - hu ja a wor lif ne ha am haz ze we hu jan Hil o tam et - ha a rec a szer Ti re                            
Pwt 3,28 wcaw et-yhùª` wHazzqºhû wammcºhû K-hû ya`br lipnê h`m hazzè whû yanHl tm et-hºrec er Tirè                            
Pwt 3,28 Wydaj polecenie Jozuemu, umocnij go i utwierd, gdy on pjdzie na czele tego ludu i on mu da w posiadanie ziemi, ktr to zobaczysz.                                              
Pwt 3,29 וַנֵּשֶׁב בַּגָּיְא מוּל בֵּית פְּעוֹר׃                                                
Pwt 3,29 wan ne szew BaG Gaj mul Bet Pe or P                                              
Pwt 3,29 wannºeb BaGGºy mûl Bêt P`r P