Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 8,1 כָּל־הַמִּצְוָה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם תִּשְׁמְרוּן לַעֲשׂוֹת לְמַעַן תִּחְיוּן וּרְבִיתֶם וּבָאתֶם וִירִשְׁתֶּם אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּע יהוה לַאֲבֹתֵיכֶם׃                          
Pwt 8,1 Kol - ham mic wa a szer a no chi me caw we cha haj jom Tisz me run la a sot le ma an TiH jun u re wi tem u wa tem wi risz Tem et - ha a rec a szer - nisz Ba jhwh(a do naj) la a wo te chem                          
Pwt 8,1 Kol-hammicw er nk mcawwk hayym Timrûn la`St lmaº`an Ti|Hyûn ûrbtem ûbtem w|riTem et-hºrec er-niBa` yhwh(dny) labtêkem                          
Pwt 8,1 Pilnie przestrzegajcie wykonywania kadego polecenia, ktre ja wydaj dzisiaj, abycie yli, rozmnaali si i weszli w posiadanie ziemi, ktr Pan poprzysig [da] waszym przodkom.                                          
Pwt 8,2 וְזָכַרְתָּ אֶת־כָּל־הַדֶּרֶךְ אֲשֶׁר הֹלִיכֲךָ יהוה אֱלֹהֶיךָ זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה בַּמִּדְבָּר לְמַעַן עַנֹּתְךָ לְנַסֹּתְךָ לָדַעַת אֶת־אֲשֶׁר בִּלְבָבְךָ הֲתִשְׁמֹר מִצְוֹתָיו אִם־לֹא׃                    
Pwt 8,2 we za char Ta et - Kol - haD De rech a szer ho li cha cha jhwh(a do naj) e lo he cha ze ar Ba im sza na Bam mid Bar le ma an an not cha le nas sot cha la da at et - a szer Bil waw cha ha tisz mor [mic wo taw] im - lo                    
Pwt 8,2 wzkarT et-Kol-haDDeºrek er hl|kk yhwh(dny) lhʺk arB`m n BammidBr lmaº`an `ann|tk lnass|tk ldaº`at et-er Bi|lbbk htimr [micwtyw] im-l                    
Pwt 8,2 Pamitaj na wszystkie drogi, ktrymi ci prowadzi Pan, Bg twj, przez te czterdzieci lat na pustyni, aby ci utrapi, wyprbowa i pozna, co jest w twym sercu; czy strzeesz Jego nakazu, czy te nie.                                          
Pwt 8,3 וַיְעַנְּךָ וַיַּרְעִבֶךָ וַיַּאֲכִלְךָ אֶת־הַמָּן אֲשֶׁר לֹא־יָדַעְתָּ וְלֹא יָדְעוּן אֲבֹתֶיךָ לְמַעַן הוֹדִעֲךָ כִּי לֹא עַל־הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם כִּי עַל־כָּל־מוֹצָא פִי־יהוה יִחְיֶה הָאָדָם׃              
Pwt 8,3 wa je an ne cha waj ja ri we cha waj ja a chil cha et - ham man a szer lo - ja da Ta we lo ja dun a wo te cha le ma an ho di a cha Ki lo al - hal le Hem le waD Do jiH je ha a dam Ki al - Kol - mo ca fi - jhwh(a do naj) jiH je ha a dam              
Pwt 8,3 wa|y`annk wayyar`ìbek wayya|ki|lk et-hammn er l-ydaº`T wl yd`ûn btʺk lmaº`an hdì|`k K l `al-halleºHem lbaDD yiHyè h|dm K `al-Kol-mc p|-yhwh(dny) yiHyè hdm              
Pwt 8,3 Utrapi ci, da ci odczu gd, ywi ci mann, ktrej nie znae ani ty, ani twoi przodkowie, bo chcia ci da pozna, e nie samym tylko chlebem yje czowiek, ale czowiek yje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.                                        
Pwt 8,4 שִׂמְלָתְךָ לֹא בָלְתָה מֵעָלֶיךָ וְרַגְלְךָ לֹא בָצֵקָה זֶה אַרְבָּעִים שָׁנָה׃                                      
Pwt 8,4 sim lat cha lo wal ta me a le cha we rag le cha lo wa ce qa ze ar Ba im sza na                                      
Pwt 8,4 Simlºtk l b|lt m|`lʺk wraglk l bcºq arB`m n                                      
Pwt 8,4 Nie zniszczyo si na tobie twoje odzienie ani twoja noga nie opucha przez te czterdzieci lat.                                                  
Pwt 8,5 וְיָדַעְתָּ עִם־לְבָבֶךָ כִּי כַּאֲשֶׁר יְיַסֵּר אִישׁ אֶת־בְּנוֹ יהוה אֱלֹהֶיךָ מְיַסְּרֶךָּ׃                                      
Pwt 8,5 we ja da Ta im - le wa we cha Ki Ka a szer je jas ser isz et - Be no jhwh(a do naj) e lo he cha me jas se reK Ka                                      
Pwt 8,5 wyda`T `im-lbbeºk K Kaer yyassr et-Bn yhwh(dny) lhʺk myassreºKK                                      
Pwt 8,5 Uznaj w sercu, e jak wychowuje czowiek swego syna, tak Pan, Bg twj, wychowuje ciebie.                                                  
Pwt 8,6 וְשָׁמַרְתָּ אֶת־מִצְוֹת יהוה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בִּדְרָכָיו וּלְיִרְאָה אֹתוֹ׃                                          
Pwt 8,6 we sza mar Ta et - mic wot jhwh(a do naj) e lo he cha la le chet Bid ra chaw u le ji ra o to                                          
Pwt 8,6 wºmarT et-micwt yhwh(dny) lhʺk lleºket Bidrkyw ûlyir t                                          
Pwt 8,6 Strze wic nakazw Pana, Boga twego, chodzc Jego drogami, by y w bojani przed Nim.                                                  
Pwt 8,7 כִּי יהוה אֱלֹהֶיךָ מְבִיאֲךָ אֶל־אֶרֶץ טוֹבָה אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם עֲיָנֹת וּתְהֹמֹת יֹצְאִים בַּבִּקְעָה וּבָהָר׃                              
Pwt 8,7 Ki jhwh(a do naj) e lo he cha me wi a cha el - e rec to wa e rec na Ha le ma jim a ja not u te ho mot jo cim BaB Bi qa u wa har                              
Pwt 8,7 K yhwh(dny) lhʺk mb|k el-eºrec b eºrec naºHlê mºyim `ynt ûthmt ycm BaBBiq` ûbhr                              
Pwt 8,7 Albowiem Pan, Bg twj, wprowadzi ci do ziemi piknej, ziemi obfitujcej w potoki, rda i strumienie, ktre tryskaj w dolinie oraz na grze -                                              
Pwt 8,8 אֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ־זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ׃                                        
Pwt 8,8 e rec Hit ta u se o ra we ge fen u te e na we rim mon e rec - zet sze men u de wasz                                        
Pwt 8,8 eºrec Hi ûS`r wgeºpen ûtn wrimmn e|rec-zêt eºmen ûdb                                        
Pwt 8,8 do ziemi pszenicy, jczmienia, winoroli, drzewa figowego i granatowego - do ziemi oliwek, oliwy i miodu -                                                
Pwt 8,9 אֶרֶץ אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת תֹּאכַל־בָּהּ לֶחֶם לֹא־תֶחְסַר כֹּל בָּהּ אֶרֶץ אֲשֶׁר אֲבָנֶיהָ בַרְזֶל וּמֵהֲרָרֶיהָ תַּחְצֹב נְחֹשֶׁת׃                          
Pwt 8,9 e rec a szer lo we mis Ke nut To chal - Ba le Hem lo - teH sar Kol Ba e rec a szer a wa ne ha war zel u me ha ra re ha TaH cow ne Ho szet                          
Pwt 8,9 eºrec er l bmisKnùt T|kal-Bh leºHem l|-teHsar Kl Bh eºrec er bnʺh barzel ûmhrrʺh TaHcb nHºet                          
Pwt 8,9 do ziemi, gdzie nie odczuwajc niedostatku, nasycisz si chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie - do ziemi, ktrej kamienie zawieraja elazo, a z jej gr wydobywa si mied.                                            
Pwt 8,10 וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ עַל־הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן־לָךְ׃                                        
Pwt 8,10 we a chal Ta we sa wa Ta u we rach Ta et - jhwh(a do naj) e lo he cha al - ha a rec hat to wa a szer na tan - lach                                        
Pwt 8,10 wkalT wSbº`T ûb|rakT et-yhwh(dny) lhʺk `al-hºrec hab er n|tan-lk                                        
Pwt 8,10 Najesz si, nasycisz i bdziesz bogosawi Pana, Boga twego, za pikn ziemi, ktr ci da.                                                  
Pwt 8,11 הִשָּׁמֶר לְךָ פֶּן־תִּשְׁכַּח אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ לְבִלְתִּי שְׁמֹר מִצְוֹתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וְחֻקֹּתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם׃                              
Pwt 8,11 hisz sza mer le cha Pen - Tisz KaH et - jhwh(a do naj) e lo he cha le wil Ti sze mor mic wo taw u misz Pa taw we Huq qo taw a szer a no chi me caw we cha haj jom                              
Pwt 8,11 hiºmer lk Pen-TiKaH et-yhwh(dny) lhʺk lbilT mr micwtyw ûmiPyw wHuqqtyw er nk mcawwk hayym                              
Pwt 8,11 Strze si, by nie zapomnia o Panu, Bogu twoim, lekcewac przestrzeganie Jego nakazw, polece i praw, ktre ja ci dzisiaj daj.                                              
Pwt 8,12 פֶּן־תֹּאכַל וְשָׂבָעְתָּ וּבָתִּים טוֹבִים תִּבְנֶה וְיָשָׁבְתָּ׃                                              
Pwt 8,12 Pen - To chal we sa wa Ta u waT Tim to wim Tiw ne we ja szaw Ta                                              
Pwt 8,12 Pen-Tkal wSbº`T ûbTTm bm Tibnè wyºbT                                              
Pwt 8,12 A gdy si najesz i nasycisz, zbudujesz sobie pikne domy i w nich zamieszkasz;                                                  
Pwt 8,13 וּבְקָרְךָ וְצֹאנְךָ יִרְבְּיֻן וְכֶסֶף וְזָהָב יִרְבֶּה־לָּךְ וְכֹל אֲשֶׁר־לְךָ יִרְבֶּה׃                                        
Pwt 8,13 u we qar cha we co ne cha jir Be jun we che sef we za haw jir Be - llach we chol a szer - le cha jir Be                                        
Pwt 8,13 ûbq|rk wc|nk yirByùn wkeºsep wzhb yirBè-llk wkl er-lk yirBè                                        
Pwt 8,13 gdy ci si rozmnoy bydo i owce, obfitowa bdziesz w srebro i zoto, i gdy wzrosn twe dobra -                                                  
Pwt 8,14 וְרָם לְבָבֶךָ וְשָׁכַחְתָּ אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ הַמּוֹצִיאֲךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים׃                                      
Pwt 8,14 we ram le wa we cha we sza chaH Ta et - jhwh(a do naj) e lo he cha ham mo ci a cha me e rec mic ra jim miB Bet a wa dim                                      
Pwt 8,14 wrm lbbeºk w|kaHT et-yhwh(dny) lhʺk hammck meºrec micraºyim miBBêt `bdm                                      
Pwt 8,14 niech si twe serce nie unosi pych, nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, ktry ci wywid z ziemi egipskiej, z domu niewoli.                                                
Pwt 8,15 הַמּוֹלִיכֲךָ בַּמִּדְבָּר הַגָּדֹל וְהַנּוֹרָא נָחָשׁ שָׂרָף וְעַקְרָב וְצִמָּאוֹן אֲשֶׁר אֵין־מָיִם הַמּוֹצִיא לְךָ מַיִם מִצּוּר הַחַלָּמִישׁ׃                            
Pwt 8,15 ham mo li cha cha Bam mid Bar haG Ga dol we han no ra na Hasz sa raf we aq raw we cim ma on a szer en - ma jim ham mo ci le cha ma jim mic cur ha Hal la misz                            
Pwt 8,15 hammlºkkº BammidBr haGGdl whannr nH Srp w`aqrb wcimmn er ê|n-mºyim hammc lk maºyim miccûr ha|Hallm                            
Pwt 8,15 On ci prowadzi przez pustyni wielk i straszn, pen ww jadowitych i skorpionw, przez ziemi such, bez wody, On ci wyprowadzi wod ze skay najtwardszej.                                            
Pwt 8,16 הַמַּאֲכִלְךָ מָן בַּמִּדְבָּר אֲשֶׁר לֹא־יָדְעוּן אֲבֹתֶיךָ לְמַעַן עַנֹּתְךָ וּלְמַעַן נַסֹּתֶךָ לְהֵיטִבְךָ בְּאַחֲרִיתֶךָ׃                                  
Pwt 8,16 ham ma a chil cha man Bam mid Bar a szer lo - ja dun a wo te cha le ma an an not cha u le ma an nas so te cha le he tiw cha Be a Ha ri te cha                                  
Pwt 8,16 hamma|kìºlk mn BammidBr er l-yd`ûn btʺk lmaº`an `ann|tk ûlmaº`an nassteºk lhêi|bk BaHrteºk                                  
Pwt 8,16 On ywi ci na pustyni mann, ktrej nie znali twoi przodkowie, chcc ci utrapi i wyprbowa, aby ci w przyszoci wywiadczy dobro.                                              
Pwt 8,17 וְאָמַרְתָּ בִּלְבָבֶךָ כֹּחִי וְעֹצֶם יָדִי עָשָׂה לִי אֶת־הַחַיִל הַזֶּה׃                                        
Pwt 8,17 we a mar Ta Bil wa we cha Ko Hi we o cem ja di a sa li et - ha Ha jil haz ze                                        
Pwt 8,17 wmarT Bilbbeºk KH w`ºcem yd `ºS l et-haHaºyil hazzè                                        
Pwt 8,17 Oby nie powiedzia w sercu: To moja sia i moc moich rk zdobyy mi to bogactwo.                                                  
Pwt 8,18 וְזָכַרְתָּ אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ כִּי הוּא הַנֹּתֵן לְךָ כֹּחַ לַעֲשׂוֹת חָיִל לְמַעַן הָקִים אֶת־בְּרִיתוֹ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ כַּיּוֹם הַזֶּה׃                        
Pwt 8,18 we za char Ta et - jhwh(a do naj) e lo he cha Ki hu han no ten le cha Ko aH la a sot Ha jil le ma an ha qim et - Be ri to a szer - nisz Ba la a wo te cha Kaj jom haz ze P                      
Pwt 8,18 wz|karT et-yhwh(dny) lhʺk K hanntn lk KªH la`St Hºyil lmaº`an hqm et-Brt er-niBa` labtʺk Kayym hazzè P                      
Pwt 8,18 Pamitaj o Panu, Bogu twoim, bo On udziela ci siy do zdobycia bogactwa, aby wypeni dzisiaj przymierze, jakie poprzysig twoim przodkom.                                              
Pwt 8,19 וְהָיָה אִם־שָׁכֹחַ תִּשְׁכַּח אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ וְהָלַכְתָּ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים וַעֲבַדְתָּם וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ לָהֶם הַעִדֹתִי בָכֶם הַיּוֹם כִּי אָבֹד תֹּאבֵדוּן׃                      
Pwt 8,19 we ha ja im - sza cho aH Tisz KaH et - jhwh(a do naj) e lo he cha we ha lach Ta a Ha re e lo him a He rim wa a wad Tam we hisz Ta Ha wi ta la hem ha i do ti wa chem haj jom Ki a wod To we dun                      
Pwt 8,19 why im-kªH TiKaH et-yhwh(dny) lhʺk wh|lakT aHrê lhm Hrm wa`badTm whiTaHwºt lhem ha`ìdºt bkem hayym K bd Tbdûn                      
Pwt 8,19 Lecz jeli zapomnisz o Panu, Bogu twoim, i pjdziesz za bogami obcymi, aby im suy i oddawa im pokon, oznajmiam ci dzisiaj, e zginiesz na pewno.                                              
Pwt 8,20 כַּגּוֹיִם אֲשֶׁר יהוה מַאֲבִיד מִפְּנֵיכֶם כֵּן תֹאבֵדוּן עֵקֶב לֹא תִשְׁמְעוּן בְּקוֹל יהוה אֱלֹהֵיכֶם׃                                
Pwt 8,20 KaG Go jim a szer jhwh(a do naj) ma a wid miP Pe ne chem Ken to we dun e qew lo tisz me un Be qol jhwh(a do naj) e lo he chem P                              
Pwt 8,20 KaGGyìm er yhwh(dny) mabd miPPnêkem Kn tbdûn `ºqeb l tim`ûn Bql yhwh(dny) lhêkem P                              
Pwt 8,20 Jak te narody, ktre Pan wygubi sprzed twego oblicza, tak i wy zginiecie za to, ecie nie suchali gosu Pana, Boga waszego.                                                

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski