Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 10,1 בָּעֵת הַהִוא אָמַר יהוה אֵלַי פְּסָל־לְךָ שְׁנֵי־לוּחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים וַעֲלֵה אֵלַי הָהָרָה וְעָשִׂיתָ לְּךָ אֲרוֹן עֵץ׃                          
Pwt 10,1 Ba et ha hiw a mar jhwh(a do naj) e laj Pe sol - le cha sze ne - lu Hot a wa nim Ka ri szo nim wa a le e laj ha ha ra we a si ta lle cha a ron ec                          
Pwt 10,1 B`t hahiw mar yhwh(dny) lay Psol-lk nê|-lûHt bnm Kriºnm wa`l lay hhºr w`Sºt llk rn `c                          
Pwt 10,1 W tym czasie powiedzia mi Pan: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wstp do mnie na gr. Uczy te ark z drzewa.                                              
Pwt 10,2 וְאֶכְתֹּב עַל־הַלֻּחֹת אֶת־הַדְּבָרִים אֲשֶׁר הָיוּ עַל־הַלֻּחֹת הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר שִׁבַּרְתָּ וְשַׂמְתָּם בָּאָרוֹן׃                                    
Pwt 10,2 we ech Tow al - hal lu Hot et - haD De wa rim a szer ha ju al - hal lu Hot ha ri szo nim a szer sziB Bar Ta we sam Tam Ba a ron                                    
Pwt 10,2 wekTb `al-hallùHt et-haDDbrm er hyû `al-hallùHt hrinm er iBBaºrT wSamTm Brn                                    
Pwt 10,2 Napisz na tablicach przykazania, ktre byy na pierwszych tablicach - stuczonych przez ciebie - i woysz je do arki.                                                
Pwt 10,3 וָאַעַשׂ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים וָאֶפְסֹל שְׁנֵי־לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים וָאַעַל הָהָרָה וּשְׁנֵי הַלֻּחֹת בְּיָדִי׃                                
Pwt 10,3 wa a as a ron a ce szit tim wa ef sol sze ne - lu Hot a wa nim Ka ri szo nim wa a al ha ha ra u sze ne hal lu Hot Be ja di                                
Pwt 10,3 waº`aS rn `cê im wepsl nê-lùHt bnm Krinm waº`al hhºr ûnê hallùHt Byd                                
Pwt 10,3 Uczyniem ark z drzewa akacjowego, wyciosaem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstpiem na gr, majc w rkach obie tablice.                                              
Pwt 10,4 וַיִּכְתֹּב עַל־הַלֻּחֹת כַּמִּכְתָּב הָרִאשׁוֹן אֵת עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה אֲלֵיכֶם בָּהָר מִתּוֹךְ הָאֵשׁ בְּיוֹם הַקָּהָל וַיִּתְּנֵם יהוה אֵלָי׃                    
Pwt 10,4 waj jich Tow al - hal lu Hot Kam mich Taw ha ri szon et a se ret haD De wa rim a szer DiB Ber jhwh(a do naj) a le chem Ba har miT Toch ha esz Be jom haq qa hal waj jiT Te nem jhwh(a do naj) e laj                    
Pwt 10,4 wayyikTb `a|l-hallùHt KammikTb hrin t `Seºret haDDbrm er DiBBer yhwh(dny) lêkem Bhr miTTk h Bym haqqhl wayyiTTnm yhwh(dny) ly                    
Pwt 10,4 A On napisa na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesi Przykaza, ktre Pan do was wyrzek na grze spord ognia w dniu zgromadzenia, i da mi je Pan.                                            
Pwt 10,5 וָאֵפֶן וָאֵרֵד מִן־הָהָר וָאָשִׂם אֶת־הַלֻּחֹת בָּאָרוֹן אֲשֶׁר עָשִׂיתִי וַיִּהְיוּ שָׁם כַּאֲשֶׁר צִוַּנִי יהוה׃                                
Pwt 10,5 wa e fen wa e red min - ha har wa a sim et - hal lu Hot Ba a ron a szer a si ti waj jih ju szam Ka a szer ciw wa ni jhwh(a do naj)                                
Pwt 10,5 wºpen w|rd min-hhr w|Sìm et-hallùHt Brn er `Sºt wayyìºhyû m Kaer ciwwaºn yhwh(dny)                                
Pwt 10,5 Odwrciem si i zszedem z gry, by zoy tablice w arce, ktr uczyniem, i tam pozostay, jak mi Pan rozkaza.                                                
Pwt 10,6 וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נָסְעוּ מִבְּאֵרֹת בְּנֵי־יַעֲקָן מוֹסֵרָה שָׁם מֵת אַהֲרֹן וַיִּקָּבֵר שָׁם וַיְכַהֵן אֶלְעָזָר בְּנוֹ תַּחְתָּיו׃                            
Pwt 10,6 u we ne jis ra el na su miB Be e rot Be ne - ja a qan mo se ra szam met a ha ron waj jiq qa wer szam wa je cha hen e la zar Be no TaH Taw                            
Pwt 10,6 ûbnê yiSrl n|s`û miBBrt Bnê-ya`qn msr m mt ahrn wayyiqqbr m waykahn el`zr Bn TaHTyw                            
Pwt 10,6 Izraelici wyszli z Beerot, posiadoci synw Jaakana, i udali si do Mosery. Tam umar Aaron i tam go pogrzebano, a jego syn, Eleazar, zosta zamiast niego kapanem.                                            
Pwt 10,7 מִשָּׁם נָסְעוּ הַגֻּדְגֹּדָה וּמִן־הַגֻּדְגֹּדָה יָטְבָתָה אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם׃                                          
Pwt 10,7 misz szam na su haG Gud Go da u min - haG Gud Go da jot wa ta e rec na Ha le ma jim                                          
Pwt 10,7 mim ns`û haGGudGºd ûmin-haGGudGºd yobºt eºrec na|Hlê mºyim                                          
Pwt 10,7 Stamtd wyruszyli do Gudgoda, a z Gudgoda do Jotbata, kraju obfitujcego w potoki.                                                  
Pwt 10,8 בָּעֵת הַהִוא הִבְדִּיל יהוה אֶת־שֵׁבֶט הַלֵּוִי לָשֵׂאת אֶת־אֲרוֹן בְּרִית־יהוה לַעֲמֹד לִפְנֵי יהוה לְשָׁרְתוֹ וּלְבָרֵךְ בִּשְׁמוֹ עַד הַיּוֹם הַזֶּה׃                      
Pwt 10,8 Ba et ha hiw hiw Dil jhwh(a do naj) et - sze wet hal le wi la set et - a ron Be rit - jhwh(a do naj) la a mod lif ne jhwh(a do naj) le szar to u le wa rech Bisz mo ad haj jom haz ze                      
Pwt 10,8 B`t hahiw hibDl yhwh(dny) et-ºbe hallw lSt et-rn Brt-yhwh(dny) la`md lipnê yhwh(dny) l|rt ûlbrk Bim `ad hayym hazzè                      
Pwt 10,8 W tym czasie wybra Pan pokolenie Lewiego do noszenia Arki Przymierza Paskiego, by stali przy Panu, suyli Mu i bogosawili w Jego imieniu, co dzieje si a do tego dnia.                                            
Pwt 10,9 עַל־כֵּן לֹא־הָיָה לְלֵוִי חֵלֶק וְנַחֲלָה עִם־אֶחָיו יהוה הוּא נַחֲלָתוֹ כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יהוה אֱלֹהֶיךָ לוֹ׃                              
Pwt 10,9 al - Ken lo - ha ja le le wi He leq we na Ha la im - e Haw jhwh(a do naj) hu na Ha la to Ka a szer DiB Ber jhwh(a do naj) e lo he cha lo                              
Pwt 10,9 `al-Kn l|-hy llw Hºleq wnaHl `im-eHyw yhwh(dny) naHlt Kaer DiBBer yhwh(dny) lhʺk l                              
Pwt 10,9 Dlatego Lewi nie ma dziau ani dziedzictwa wrd swoich braci, gdy dziedzictwem jego jest Pan, jak powiedzia do niego Pan, Bg twj.                                              
Pwt 10,10 וְאָנֹכִי עָמַדְתִּי בָהָר כַּיָּמִים הָרִאשֹׁנִים אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וַיִּשְׁמַע יהוה אֵלַי גַּם בַּפַּעַם הַהִוא לֹא־אָבָה יהוה הַשְׁחִיתֶךָ׃                      
Pwt 10,10 we a no chi a mad Ti wa har Kaj ja mim ha ri szo nim ar Ba im jom we ar Ba im laj la waj jisz ma jhwh(a do naj) e laj Gam BaP Pa am ha hiw lo - a wa jhwh(a do naj) hasz Hi te cha                      
Pwt 10,10 wnk `maºdT bhr Kayymm hriºnm arB`m ym warB`m lºyl wayyima` yhwh(dny) lay Gam BaPPaº`am hahiw l-b yhwh(dny) haHteºk                      
Pwt 10,10 Ja zostaem na grze, jak poprzednio, czterdzieci dni i czterdzieci nocy, i wysucha mnie Pan take i tym razem: nie chcia wytpi ci Pan.                                              
Pwt 10,11 וַיֹּאמֶר יהוה אֵלַי קוּם לֵךְ לְמַסַּע לִפְנֵי הָעָם וְיָבֹאוּ וְיִרְשׁוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּעְתִּי לַאֲבֹתָם לָתֵת לָהֶם׃                            
Pwt 10,11 waj jo mer jhwh(a do naj) e laj qum lech le mas sa lif ne ha am we ja wo u we jir szu et - ha a rec a szer - nisz Ba Ti la a wo tam la tet la hem P                          
Pwt 10,11 wayyºmer yhwh(dny) lay qûm lk lmassa` lipnê h`m wybºû wyi|rû et-hºrec er-niBaº`T labtm ltt lhem P                          
Pwt 10,11 I rzek do mnie Pan: Wsta, id na czele ludu, by wyruszy i posiad ziemi, ktr poprzysigem da ich przodkom.                                                
Pwt 10,12 וְעַתָּה יִשְׂרָאֵל מָה יהוה אֱלֹהֶיךָ שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ כִּי אִם־לְיִרְאָה אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ לָלֶכֶת בְּכָל־דְּרָכָיו וּלְאַהֲבָה אֹתוֹ וְלַעֲבֹד אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־לְבָבְךָ וּבְכָל־נַפְשֶׁךָ׃                  
Pwt 10,12 we aT Ta jis ra el ma jhwh(a do naj) e lo he cha szo el me im mach Ki im - le ji ra et - jhwh(a do naj) e lo he cha la le chet Be chol - De ra chaw u le a ha wa o to we la a wod et - jhwh(a do naj) e lo he cha Be chol - le waw cha u we chol - naf sze cha                  
Pwt 10,12 w`aTT yiSrl mh yhwh(dny) lhʺk l m`immk K im-lyir et-yhwh(dny) lhʺk lleºket Bkol-Drkyw ûlahb t wla|`bd et-yhwh(dny) lhʺk Bkol-lbbk ûbkol-napeºk                  
Pwt 10,12 A teraz, Izraelu, czego da od ciebie Pan, Bg twj? Tylko tego, by si ba Pana, Boga swojego, chodzi wszystkimi Jego drogami, miowa Go, suy Panu, Bogu twemu, z caego swojego serca i z caej swej duszy,                                        
Pwt 10,13 לִשְׁמֹר אֶת־מִצְוֹת יהוה וְאֶת־חֻקֹּתָיו אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם לְטוֹב לָךְ׃                                      
Pwt 10,13 lisz mor et - mic wot jhwh(a do naj) we et - Huq qo taw a szer a no chi me caw we cha haj jom le tow lach                                      
Pwt 10,13 limr et-micwt yhwh(dny) wet-Huqqtyw er nk mcawwk hayym lb lk                                      
Pwt 10,13 strzeg polece Pana i Jego praw, ktre ja ci podaj dzisiaj dla twego dobra.                                                    
Pwt 10,14 הֵן לַיהוה אֱלֹהֶיךָ הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמָיִם הָאָרֶץ וְכָל־אֲשֶׁר־בָּהּ׃                                          
Pwt 10,14 hen ljhwh(la do naj) e lo he cha hasz sza ma jim u sze me hasz sza ma jim ha a rec we chol - a szer - Ba                                          
Pwt 10,14 hn lyhwh(ladny) lhʺk hamaºyim ûmê hamºyim hºrec wkol-er-Bh                                          
Pwt 10,14 Do Pana, Boga twojego, nale niebiosa, niebiosa najwysze, ziemia i wszystko, co jest na niej.                                                  
Pwt 10,15 רַק בַּאֲבֹתֶיךָ חָשַׁק יהוה לְאַהֲבָה אוֹתָם וַיִּבְחַר בְּזַרְעָם אַחֲרֵיהֶם בָּכֶם מִכָּל־הָעַמִּים כַּיּוֹם הַזֶּה׃                                
Pwt 10,15 raq Ba a wo te cha Ha szaq jhwh(a do naj) le a ha wa o tam waj jiw Har Be za ram a Ha re hem Ba chem miK Kol - ha am mim Kaj jom haz ze                                
Pwt 10,15 raq Babtʺk Haq yhwh(dny) lahb tm wayyibHar Bzar`m aHrêhem Bkem miKKol-h`ammm Kayym hazzè                                
Pwt 10,15 Tylko do twoich przodkw skoni si Pan, miujc ich; po nich spord wszystkich narodw wybra ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj.                                              
Pwt 10,16 וּמַלְתֶּם אֵת עָרְלַת לְבַבְכֶם וְעָרְפְּכֶם לֹא תַקְשׁוּ עוֹד׃                                          
Pwt 10,16 u mal Tem et or lat le waw chem we or Pe chem lo taq szu od                                          
Pwt 10,16 ûmalTem t `orlat lbabkem w`oºrPkem l taqû `d                                          
Pwt 10,16 Dokonajcie wic obrzezania waszego serca, nie bdcie nadal ludem o twardym karku,                                                  
Pwt 10,17 כִּי יהוה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהֵי הָאֱלֹהִים וַאֲדֹנֵי הָאֲדֹנִים הָאֵל הַגָּדֹל הַגִּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא־יִשָּׂא פָנִים וְלֹא יִקַּח שֹׁחַד׃                      
Pwt 10,17 Ki jhwh(a do naj) e lo he chem hu e lo he ha e lo him wa a do ne ha a do nim ha el haG Ga dol haG GiB Bor we han no ra a szer lo - jis sa fa nim we lo jiq qaH szo Had                      
Pwt 10,17 K yhwh(dny) l|hêkem lhê h|lhm wadnê hdnm hl haGGdl haGGiBBr whannr er l-yiSS pnm wl yiqqaH ºHad                      
Pwt 10,17 albowiem Pan, Bg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potnym i straszliwym, ktry nie ma wzgldu na osoby i nie przyjmuje podarkw.                                            
Pwt 10,18 עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה וְאֹהֵב גֵּר לָתֶת לוֹ לֶחֶם וְשִׂמְלָה׃                                      
Pwt 10,18 o se misz Pat ja tom we al ma na we o hew Ger la tet lo le Hem we sim la                                      
Pwt 10,18 `Sè miPa ytm walmn whb Gr lºtet l leºHem wSiml                                      
Pwt 10,18 On wymierza sprawiedliwo sierotom i wdowom, miuje cudzoziemca, udzielajc mu chleba i odzienia.                                                
Pwt 10,19 וַאֲהַבְתֶּם אֶת־הַגֵּר כִּי־גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם׃                                              
Pwt 10,19 wa a haw Tem et - haG Ger Ki - ge rim he ji tem Be e rec mic ra jim                                              
Pwt 10,19 wahabTem et-haGGr K|-grm hytem Beºrec micrºyim                                              
Pwt 10,19 Wy take miujcie cudzoziemca, bocie sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.                                                  
Pwt 10,20 אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ תִּירָא אֹתוֹ תַעֲבֹד וּבוֹ תִדְבָּק וּבִשְׁמוֹ תִּשָּׁבֵעַ׃                                        
Pwt 10,20 et - jhwh(a do naj) e lo he cha Ti ra o to ta a wod u wo tid Baq u wisz mo Tisz sza we a                                        
Pwt 10,20 et-yhwh(dny) lhʺk Tr t ta`bd ûb tidBq ûbim Tibª`                                        
Pwt 10,20 Bjcie si Pana, Boga swego, Jemu si oddajcie, sucie Mu i na Jego imi przysigajcie.                                                  
Pwt 10,21 הוּא תְהִלָּתְךָ וְהוּא אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר־עָשָׂה אִתְּךָ אֶת־הַגְּדֹלֹת וְאֶת־הַנּוֹרָאֹת הָאֵלֶּה אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ׃                                  
Pwt 10,21 hu te hil lat cha we hu e lo he cha a szer - a sa iT Te cha et - haG Ge do lot we et - han no ra ot ha el le a szer ra u e ne cha                                  
Pwt 10,21 thilltk whû lhʺk er-`S iTTk et-haGGdlt wet-hann|rt hºllè er `ênʺk                                  
Pwt 10,21 On wasz chwa, On waszym Bogiem, On dla was uczyni te rzeczy straszliwe, ktre widziay wasze oczy.                                                
Pwt 10,22 בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבֹתֶיךָ מִצְרָיְמָה וְעַתָּה שָׂמְךָ יהוה אֱלֹהֶיךָ כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב׃                                  
Pwt 10,22 Be szi wim ne fesz jar du a wo te cha mic raj ma we aT Ta sam cha jhwh(a do naj) e lo he cha Ke choch we hasz sza ma jim la row                                  
Pwt 10,22 Bib`m neºpe yrdû btʺk micrºym w`aTT S|mk yhwh(dny) lhʺk Kkkbê hamaºyim lrb                                  
Pwt 10,22 W liczbie siedemdziesiciu osb zstpili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz Pan, Bg wasz, uczyni was licznymi jak gwiazdy na niebie.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski