Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 14,1 בָּנִים אַתֶּם לַיהוה אֱלֹהֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא־תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת׃                                    
Pwt 14,1 Ba nim aT Tem ljhwh(la do naj) e lo he chem lo tit Go de du we lo - ta si mu qor Ha Ben e ne chem la met                                    
Pwt 14,1 Bnm aTTem lyhwh(la|dny) lhêkem l titG|ddû wl|-tSºmû qorH Bên `ênêkem lmt                                    
Pwt 14,1 Wy jestecie dziemi Pana, Boga waszego. Po zmarym nie bdziecie nacina sobie skry ani strzyc krtko wosw nad czoem,                                                
Pwt 14,2 כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיהוה אֱלֹהֶיךָ וּבְךָ בָּחַר יהוה לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה׃                      
Pwt 14,2 Ki am qa dosz aT Ta ljhwh(la do naj) e lo he cha u we cha Ba Har jhwh(a do naj) lih jot lo le am se gul la miK Kol ha am mim a szer al - Pe ne ha a da ma s                    
Pwt 14,2 K `am qd aTT lyhwh(ladny) lhʺk ûbk BHar yhwh(dny) li|hyt l l`am sgull miKKl h|`ammm er `al-Pnê hdm s                    
Pwt 14,2 bo wy jestecie ludem powiconym Panu, Bogu swemu: was wybra Pan, bycie si stali ludem bdcym Jego wyczn wasnoci spord wszystkich narodw, ktre s na ziemi.                                          
Pwt 14,3 לֹא תֹאכַל כָּל־תּוֹעֵבָה׃                                                    
Pwt 14,3 lo to chal Kol - To e wa                                                    
Pwt 14,3 l tkal Kol-T`b                                                    
Pwt 14,3 Nie bdziecie jedli nic obrzydliwego.                                                       
Pwt 14,4 זֹאת הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר תֹּאכֵלוּ שׁוֹר שֵׂה כְשָׂבִים וְשֵׂה עִזִּים׃                                        
Pwt 14,4 zot haB Be he ma a szer To che lu szor se che sa wim we se iz zim                                        
Pwt 14,4 zt haBBhm er Tkºlû r S kSbm wS `izzm                                        
Pwt 14,4 Oto zwierzta, ktre moecie je: w, baran, koza,                                                    
Pwt 14,5 אַיָּל וּצְבִי וְיַחְמוּר וְאַקּוֹ וְדִישֹׁן וּתְאוֹ וָזָמֶר׃                                            
Pwt 14,5 aj jal u ce wi we jaH mur we aq qo we di szon u te o wa za mer                                            
Pwt 14,5 ayyl ûcb wyaHmûr waqq wdn ût wzºmer                                            
Pwt 14,5 jele, gazela, daniel, kozioroec, antylopa, baw i kozica.                                                    
Pwt 14,6 וְכָל־בְּהֵמָה מַפְרֶסֶת פַּרְסָה וְשֹׁסַעַת שֶׁסַע שְׁתֵּי פְרָסוֹת מַעֲלַת גֵּרָה בַּבְּהֵמָה אֹתָהּ תֹּאכֵלוּ׃                                  
Pwt 14,6 we chol - Be he ma maf re set Par sa we szo sa at sze sa szTe fe ra sot ma a lat Ge ra BaB Be he ma o ta To che lu                                  
Pwt 14,6 wkol-Bhm mapreºset Pars wsaº`at eºsa` prst ma`lat Gr BaBBhm th Tkºlû                                  
Pwt 14,6 Moecie je wszelkie zwierz o rozdzielonym kopycie, to jest parzysto rozoonej racicy, i ktre przeuwa.                                                
Pwt 14,7 אַךְ אֶת־זֶה לֹא תֹאכְלוּ מִמַּעֲלֵי הַגֵּרָה וּמִמַּפְרִיסֵי הַפַּרְסָה הַשְּׁסוּעָה אֶת־הַגָּמָל וְאֶת־הָאַרְנֶבֶת וְאֶת־הַשָּׁפָן כִּי־מַעֲלֵה גֵרָה הֵמָּה וּפַרְסָה לֹא הִפְרִיסוּ טְמֵאִים הֵם לָכֶם׃                
Pwt 14,7 ach et - ze lo to che lu mim ma a le haG Ge ra u mim maf ri se haP Par sa hasz sze su a et - haG Ga mal we et - ha ar ne wet we et - hasz sza fan Ki - ma a le ge ra hem ma u far sa lo hif ri su te me im hem la chem                
Pwt 14,7 ak et-zè l t|klû mimma|`lê haGGr ûmimmaprsê haPPars hasû` e|t-haGGml wet-harneºbet wet-hapn K|-ma`l gr hºmm ûpars l hiprºsû mm hm lkem                
Pwt 14,7 Nie bdziecie je spord tych, ktre przeuwaj albo maj kopyto, to jest rozdzielon racic, jak wielbd, zajc i krlik. Te przeuwaj, lecz nie maj podzielonych kopyt - uwaa je bdziecie za nieczyste.                                        
Pwt 14,8 וְאֶת־הַחֲזִיר כִּי־מַפְרִיס פַּרְסָה הוּא וְלֹא גֵרָה טָמֵא הוּא לָכֶם מִבְּשָׂרָם לֹא תֹאכֵלוּ וּבְנִבְלָתָם לֹא תִגָּעוּ׃                            
Pwt 14,8 we et - ha Ha zir Ki - maf ris Par sa hu we lo ge ra ta me hu la chem miB Be sa ram lo to che lu u we niw la tam lo tiG Ga u s                          
Pwt 14,8 wet-haHzr K|-maprs Pars wl gr m lkem miBBSrm l tkºlû ûbnibltm l tiGGº`û s                          
Pwt 14,8 Wieprz, ktry ma racic rozdzielon, lecz nie przeuwa, jest nieczysty, misa jego je nie bdziecie i padliny jego si nie dotkniecie.                                              
Pwt 14,9 אֶת־זֶה תֹּאכְלוּ מִכֹּל אֲשֶׁר בַּמָּיִם כֹּל אֲשֶׁר־לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת תֹּאכֵלוּ׃                                      
Pwt 14,9 et - ze To che lu miK Kol a szer Bam ma jim Kol a szer - lo se naP Pir we qas qe set To che lu                                      
Pwt 14,9 et-zè T|klû miKKl er Bammºyim Kl er-l snaPPr wqaSqeºSet Tkºlû                                      
Pwt 14,9 Z tego, co jest w wodzie, bdziecie spoywali wszystko, co ma petwy i uski.                                                    
Pwt 14,10 וְכֹל אֲשֶׁר אֵין־לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת לֹא תֹאכֵלוּ טָמֵא הוּא לָכֶם׃                                      
Pwt 14,10 we chol a szer en - lo se naP Pir we qas qe set lo to che lu ta me hu la chem s                                    
Pwt 14,10 wkl er ê|n-l snaPPr wqaSqeºSet l tkºlû m lkem s                                    
Pwt 14,10 A nie bdziecie spoywali nic z tego, co nie ma petw i usek. Uwaa to bdziecie za nieczyste.                                                  
Pwt 14,11 כָּל־צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ׃                                                    
Pwt 14,11 Kol - ciP Por te ho ra To che lu                                                    
Pwt 14,11 Kol-ciPPr hr Tkºlû                                                    
Pwt 14,11 Wszelkie ptactwo czyste je moecie;                                                      
Pwt 14,12 וְזֶה אֲשֶׁר לֹא־תֹאכְלוּ מֵהֶם הַנֶּשֶׁר וְהַפֶּרֶס וְהָעָזְנִיָּה׃                                            
Pwt 14,12 we ze a szer lo - to che lu me hem han ne szer we haP Pe res we ha oz nij ja                                            
Pwt 14,12 wzè er l|-tklû mhem hanneºer whaPPeºres wh|`ozniyy                                            
Pwt 14,12 tych za spord ptakw je nie bdziecie: ora, spa czarnego, ora morskiego,                                                  
Pwt 14,13 וְהָרָאָה וְאֶת־הָאַיָּה וְהַדַּיָּה לְמִינָהּ׃                                                  
Pwt 14,13 we ha ra a we et - ha aj ja we haD Daj ja le mi na                                                  
Pwt 14,13 whr wet-hºayy whaDDayy lmnh                                                  
Pwt 14,13 wszelkich odmian kani, spa i sokoa,                                                      
Pwt 14,14 וְאֵת כָּל־עֹרֵב לְמִינוֹ׃                                                    
Pwt 14,14 we et Kol - o rew le mi no                                                    
Pwt 14,14 wt Kol-`rb lmn                                                    
Pwt 14,14 adnego gatunku kruka,                                                        
Pwt 14,15 וְאֵת בַּת הַיַּעֲנָה וְאֶת־הַתַּחְמָס וְאֶת־הַשָּׁחַף וְאֶת־הַנֵּץ לְמִינֵהוּ׃                                            
Pwt 14,15 we et Bat haj ja a na we et - haT TaH mas we et - hasz sza Haf we et - han nec le mi ne hu                                            
Pwt 14,15 wt Bat ha|yya`n wet-haTTaHms wet-haºHap wet-hannc lmnºhû                                            
Pwt 14,15 strusia, sowy, mewy, adnej odmiany jastrzbia,                                                      
Pwt 14,16 אֶת־הַכּוֹס וְאֶת־הַיַּנְשׁוּף וְהַתִּנְשָׁמֶת׃                                                    
Pwt 14,16 et - haK Kos we et - haj jan szuf we haT Tin sza met                                                    
Pwt 14,16 et-haKKs wet-hayyanûp whaTTinºmet                                                    
Pwt 14,16 puszczyka, ibisa, abdzia,                                                      
Pwt 14,17 וְהַקָּאָת וְאֶת־הָרָחָמָה וְאֶת־הַשָּׁלָךְ׃                                                    
Pwt 14,17 we haq qa at we et - ha ra Ha ma we et - hasz sza lach                                                    
Pwt 14,17 whaqqt we|t-hrHºm wet-halk                                                    
Pwt 14,17 pelikana, nurka, cierwika,                                                      
Pwt 14,18 וְהַחֲסִידָה וְהָאֲנָפָה לְמִינָהּ וְהַדּוּכִיפַת וְהָעֲטַלֵּף׃                                                
Pwt 14,18 we ha Ha si da we ha a na fa le mi na we haD Du chi fat we ha a tal lef                                                
Pwt 14,18 whaºHsd whnp lmnh whaDDûkpat wh`allp                                                
Pwt 14,18 bociana, adnej odmiany czapli, dudka i nietoperza.                                                    
Pwt 14,19 וְכֹל שֶׁרֶץ הָעוֹף טָמֵא הוּא לָכֶם לֹא יֵאָכֵלוּ׃                                          
Pwt 14,19 we chol sze rec ha of ta me hu la chem lo je a che lu                                          
Pwt 14,19 wkl eºrec h`p m lkem l ykºlû                                          
Pwt 14,19 Kady owad skrzydlaty jest dla was nieczysty, nie bdziecie go spoywa.                                                    
Pwt 14,20 כָּל־עוֹף טָהוֹר תֹּאכֵלוּ׃                                                    
Pwt 14,20 Kol - of ta hor To che lu                                                    
Pwt 14,20 Kol-`p hr Tkºlû                                                    
Pwt 14,20 Wszelkie ptactwo czyste moecie spoywa.                                                      
Pwt 14,21 לֹא תֹאכְלוּ כָל־נְבֵלָה לַגֵּר אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶיךָ תִּתְּנֶנָּה וַאֲכָלָהּ אוֹ מָכֹר לְנָכְרִי כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיהוה אֱלֹהֶיךָ לֹא־תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ׃                  
Pwt 14,21 lo to che lu chol - ne we la laG Ger a szer - Bi sza re cha TiT Te nen na wa a cha la o ma chor le noch ri Ki am qa dosz aT Ta ljhwh(la do naj) e lo he cha lo - te wasz szel Ge di Ba Ha lew im mo P                
Pwt 14,21 l tklû kol-nbl laGGr er-Bi`rʺk TiTTneºnn waklh mkr lnokr K `am qd aTT lyhwh(ladny) lhʺk l|-tbal Gd BaHlb imm P                
Pwt 14,21 Nie bdziecie spoywa adnej padliny. Dasz to do spoycia przychodniowi w twej miejscowoci albo sprzedasz obcemu, bo ty jeste narodem witym dla Pana, Boga twego. Nie bdziesz gotowa kolcia w mleku jego matki.                                        
Pwt 14,22 עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל־תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה׃                                        
Pwt 14,22 as ser Te as ser et Kol - Te wu at za re cha haj jo ce has sa de sza na sza na                                        
Pwt 14,22 `aSSr T`aSSr t Kol-Tbûat zar`eºk hayyc haSSdè n n                                        
Pwt 14,22 Zoysz dziesicin z plonu wszelkiego nasienia, z tego, co rokrocznie ziemia rodzi.                                                  
Pwt 14,23 וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יהוה אֱלֹהֶיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר־יִבְחַר לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם מַעְשַׂר דְּגָנְךָ תִּירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ וּבְכֹרֹת בְּקָרְךָ וְצֹאנֶךָ לְמַעַן תִּלְמַד לְיִרְאָה אֶת־יהוה אֱלֹהֶיךָ כָּל־הַיָּמִים׃              
Pwt 14,23 we a chal Ta lif ne jhwh(a do naj) e lo he cha Bam ma qom a szer - jiw Har le szaK Ken sze mo szam ma sar De gan cha Ti rosz cha we jic ha re cha u we cho rot Be qar cha we co ne cha le ma an Til mad le ji ra et - jhwh(a do naj) e lo he cha Kol - haj ja mim              
Pwt 14,23 wkalT lipnê yhwh(dny) lhʺk Bammqm er-yibHar laKKn m m ma`Sar Dg|nk T|rk wyichreºk ûbkrt Bqrk wcneºk lmaº`an Tilmad lyir et-yhwh(dny) lhʺk Kol-hayymm              
Pwt 14,23 Bdziesz spoywa w obliczu Pana, Boga swego - na miejscu, ktre sobie obierze na mieszkanie dla imienia swojego - dziesicin z twego zboa, moszczu i oliwy, pierworodne z byda i trzody, by po wszystkie dni nauczy si ba Pana, Boga swego.                                      
Pwt 14,24 וְכִי־יִרְבֶּה מִמְּךָ הַדֶּרֶךְ כִּי לֹא תוּכַל שְׂאֵתוֹ כִּי־יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יהוה אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם כִּי יְבָרֶכְךָ יהוה אֱלֹהֶיךָ׃                
Pwt 14,24 we chi - jir Be mim me cha haD De rech Ki lo tu chal se e to Ki - jir Haq mim me cha ham ma qom a szer jiw Har jhwh(a do naj) e lo he cha la sum sze mo szam Ki je wa re che cha jhwh(a do naj) e lo he cha                
Pwt 14,24 wk|-yirBè mimmk haDDeºrek K l tûkal St K|-yirHaq mimmk hammqm er yibHar yhwh(dny) lhʺk lSûm m m K ybrekk yhwh(dny) lhʺk                
Pwt 14,24 Jeli daleka bdzie twoja droga, nie zdoasz tego zanie, poniewa daleko bdzie miejsce, ktre sobie obierze Pan, Bg twj, by tam umieci swe imi - gdy Pan, Bg twj, bdzie ci bogosawi -                                          
Pwt 14,25 וְנָתַתָּה בַּכָּסֶף וְצַרְתָּ הַכֶּסֶף בְּיָדְךָ וְהָלַכְתָּ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יהוה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ׃                                  
Pwt 14,25 we na taT Ta BaK Ka sef we car Ta haK Ke sef Be jad cha we ha lach Ta el - ham ma qom a szer jiw Har jhwh(a do naj) e lo he cha Bo                                  
Pwt 14,25 wntaTT BaKKºsep wcarT haKKeºsep Byºdk wh|lakT el-hammqm er yibHar yhwh(dny) lhʺk B                                  
Pwt 14,25 zamienisz dziesicin na srebro, wemiesz srebro w sakiewce do rki i pjdziesz na miejsce, ktre sobie obierze Pan, Bg twj.                                                
Pwt 14,26 וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף בְּכֹל אֲשֶׁר־תְּאַוֶּה נַפְשְׁךָ בַּבָּקָר וּבַצֹּאן וּבַיַּיִן וּבַשֵּׁכָר וּבְכֹל אֲשֶׁר תִּשְׁאָלְךָ נַפְשֶׁךָ וְאָכַלְתָּ שָּׁם לִפְנֵי יהוה אֱלֹהֶיךָ וְשָׂמַחְתָּ אַתָּה וּבֵיתֶךָ׃                
Pwt 14,26 we na taT Ta haK Ke sef Be chol a szer - Te aw we naf sze cha BaB Ba qar u wac con u waj ja jin u wasz sze char u we chol a szer Ti szol cha naf sze cha we a chal Ta szszam lif ne jhwh(a do naj) e lo he cha we sa maH Ta aT Ta u we te cha                
Pwt 14,26 wntaTT haKKeºsep Bkl er-Tawwè napk BaBBqr ûbaccn ûbayyaºyin ûbakr ûbkl er Ti|olk napeºk wkaºlT m lipnê yhwh(dny) lhʺk wSmaHT aTT ûbêteºk                
Pwt 14,26 Kupisz tam za srebro wszystko, czego pragnie twoja dusza: wiksze i mniejsze bydo, wino, sycer, wszystko, czego yczy sobie twoja dusza, i spoyjesz tam w obliczu Pana, Boga swego. Bdziesz si cieszy ty i twoja rodzina.                                        
Pwt 14,27 וְהַלֵּוִי אֲשֶׁר־בִּשְׁעָרֶיךָ לֹא תַעַזְבֶנּוּ כִּי אֵין לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ׃                                      
Pwt 14,27 we hal le wi a szer - Bi sza re cha lo ta az wen nu Ki en lo He leq we na Ha la im mach s                                    
Pwt 14,27 whallw er-Bi`rʺk l ta|`azbeºnnû K ên l Hºleq wnaHl `immk s                                    
Pwt 14,27 Nie opucisz te lewity, ktry jest w twoich murach, bo nie ma on dziau ani dziedzictwa z tob.                                                  
Pwt 14,28 מִקְצֵה שָׁלֹשׁ שָׁנִים תּוֹצִיא אֶת־כָּל־מַעְשַׂר תְּבוּאָתְךָ בַּשָּׁנָה הַהִוא וְהִנַּחְתָּ בִּשְׁעָרֶיךָ׃                                      
Pwt 14,28 mi qe ce sza losz sza nim To ci et - Kol - ma sar Te wu at cha Basz sza na ha hiw we hin naH Ta Bi sza re cha                                      
Pwt 14,28 miqc l nm Tc et-Kol-ma`Sar Tbûºtk Ban hahiw whinnaHT Bi`rʺk                                      
Pwt 14,28 Pod koniec trzech lat odoysz wszystkie dziesiciny z plonu trzeciego roku i zostawisz w twych bramach.                                                
Pwt 14,29 וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין־לוֹ חֵלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ וְאָכְלוּ וְשָׂבֵעוּ לְמַעַן יְבָרֶכְךָ יהוה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל־מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה׃              
Pwt 14,29 u wa hal le wi Ki en - lo He leq we na Ha la im mach we haG Ger we haj ja tom we ha al ma na a szer Bi sza re cha we ach lu we sa we u le ma an je wa re che cha jhwh(a do naj) e lo he cha Be chol - ma a se jad cha a szer Ta a se s            
Pwt 14,29 ûb hallw K ê|n-l Hºleq wnaHl `immk whaGGr