Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Pwt 22,1 לֹא־תִרְאֶה אֶת־שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת־שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ׃                                    
Pwt 22,1 lo - ti re et - szor a Hi cha o et - se wo niD Da Him we hi tal lam Ta me hem ha szew Te szi wem le a Hi cha                                    
Pwt 22,1 l|-tirè et-r Hºk et-Sêwò niDDHm whit`allamT mhem hb Tbm lHºk                                    
Pwt 22,1 Jeli zobaczysz zbkanego wou swego brata albo sztuk mniejszego byda, nie odwrcisz si od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata.                                              
Pwt 22,2 וְאִם־לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל־תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ׃                        
Pwt 22,2 we im - lo qa row a Hi cha e le cha we lo je da To wa a saf To el - Toch Be te cha we ha ja im me cha ad De rosz a Hi cha o to wa ha sze wo to lo                        
Pwt 22,2 wim-l qrb Hºk lʺk wl yda`T wasapT el-Tk Bêteºk why `immk `ad Dr Hºk t wahbt l                        
Pwt 22,2 Jeli brat twj nie jest blisko ciebie i jeli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, bd u ciebie, a przyjdzie ich szuka twj brat i wtedy mu je oddasz.                                            
Pwt 22,3 וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל־אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר־תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם׃                          
Pwt 22,3 we chen Ta a se la Ha mo ro we chen Ta a se le sim la to we chen Ta a se le chol - a we dat a Hi cha a szer - To wad mim men nu u me ca ta lo tu chal le hi tal lem s                        
Pwt 22,3 wkn Ta`Sè laHmr wkn Ta`Sè lSimlt wkn Ta`Sè lkol-bdat Hºk er-Tbad mimmeºnnû ûmcth l tûkal lhit`allm s                        
Pwt 22,3 Tak postpisz z jego osem, tak postpisz z jego paszczem, tak postpisz z kad rzecz zgubion przez swego brata - z tym, co mu zgino, a ty odnalaz: nie moesz od tego si odwrci.                                          
Pwt 22,4 לֹא־תִרְאֶה אֶת־חֲמוֹר אָחִיךָ אוֹ שׁוֹרוֹ נֹפְלִים בַּדֶּרֶךְ וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָקֵם תָּקִים עִמּוֹ׃                                  
Pwt 22,4 lo - ti re et - Ha mor a Hi cha o szo ro nof lim BaD De rech we hi tal lam Ta me hem ha qem Ta qim im mo s                                
Pwt 22,4 l-tirè et-Hmr Hºk r nplm BaDDeºrek whit`allamT mhem hqm Tqm `imm s                                
Pwt 22,4 Jeli zobaczysz, e osio twego brata albo w jego upad na drodze - nie odwrcisz si od nich, ale z nim razem je podniesiesz.                                                
Pwt 22,5 לֹא־יִהְיֶה כְלִי־גֶבֶר עַל־אִשָּׁה וְלֹא־יִלְבַּשׁ גֶּבֶר שִׂמְלַת אִשָּׁה כִּי תוֹעֲבַת יהוה אֱלֹהֶיךָ כָּל־עֹשֵׂה אֵלֶּה׃                                
Pwt 22,5 lo - jih je che li - ge wer al - isz sza we lo - jil Basz Ge wer sim lat isz sza Ki to a wat jhwh(a do naj) e lo he cha Kol - o se el le P                              
Pwt 22,5 l-yihyè kl-geºber `al-i wl-yilBa Geºber Simlat i K t`bat yhwh(dny) lhʺk Kol-`ºS ºllè P                              
Pwt 22,5 Kobieta nie bdzie nosia ubioru mczyzny ani mczyzna ubioru kobiety; gdy kady, kto tak postpuje, obrzydy jest dla Pana, Boga swego.                                              
Pwt 22,6 כִּי יִקָּרֵא קַן־צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ בְּכָל־עֵץ אוֹ עַל־הָאָרֶץ אֶפְרֹחִים אוֹ בֵיצִים וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל־הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל־הַבֵּיצִים לֹא־תִקַּח הָאֵם עַל־הַבָּנִים׃                    
Pwt 22,6 Ki jiq qa re qan - ciP Por le fa ne cha BaD De rech Be chol - ec o al - ha a rec ef ro Him o we cim we ha em ro we cet al - ha ef ro Him o al - haB Be cim lo - tiq qaH ha em al - haB Ba nim                    
Pwt 22,6 K yiqqr qan-ciPPr lpnʺk BaDDeºrek Bkol-`c `al-hºrec eprHm bêcm whm rbeºcet `al-h|eprHm `al-haBBêcm l-tiqqaH hm `al-haBBnm                    
Pwt 22,6 Jeli napotkasz przed sob na drodze, na drzewie lub na ziemi gniazdo ptaka z piskltami lub jajkami wysiadywanymi przez matk, nie zabierzesz matki z piskltami.                                            
Pwt 22,7 שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת־הָאֵם וְאֶת־הַבָּנִים תִּקַּח־לָךְ לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים׃                                      
Pwt 22,7 szal le aH Te szal laH et - ha em we et - haB Ba nim Tiq qaH - lach le ma an ji taw lach we ha a rach Ta ja mim s                                    
Pwt 22,7 allªH TallaH et-hm wet-haBBnm Ti|qqa|H-lk lmaº`an yºab lk wharakT ymm s                                    
Pwt 22,7 Matk zostawisz w spokoju, a pisklta moesz zabra - aby ci si dobrze powodzio i aby dugo y.                                                  
Pwt 22,8 כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא־תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי־יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ׃                                
Pwt 22,8 Ki tiw ne Ba jit Ha dasz we a si ta ma a qe le gaG Ge cha we lo - ta sim Da mim Be we te cha Ki - jiP Pol han no fel mim men nu s                              
Pwt 22,8 K tibnè Baºyit Hd w`Sºt ma`qè lgaGGeºk wl|-tSm Dmm Bbêteºk K|-yiPPl hannpl mimmeºnnû s                              
Pwt 22,8 Jeli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, by nie obciy swego domu krwi, gdyby kto z niego spad.                                                
Pwt 22,9 לֹא־תִזְרַע כַּרְמְךָ כִּלְאָיִם פֶּן־תִּקְדַּשׁ הַמְלֵאָה הַזֶּרַע אֲשֶׁר תִּזְרָע וּתְבוּאַת הַכָּרֶם׃                                      
Pwt 22,9 lo - tiz ra Kar me cha Ki la jim Pen - Tiq Dasz ha me le a haz ze ra a szer Tiz ra u te wu at haK Ka rem s                                    
Pwt 22,9 l-tizra` Karmk Kilºyim Pen-TiqDa ha|ml hazzeºra` er Tizr` ûtbûat haKKºrem s                                    
Pwt 22,9 Nie zasiejesz w twojej winnicy dwu gatunkw rolin, aby wszystkie nie zostay uznane za wite: nasiona posiane i zbiory w winnicy.                                              
Pwt 22,10 לֹא־תַחֲרֹשׁ בְּשׁוֹר־וּבַחֲמֹר יַחְדָּו׃                                                    
Pwt 22,10 lo - ta Ha rosz Be szor - u wa Ha mor jaH Daw s                                                  
Pwt 22,10 l|-taHr Br-ûbaHmr yaHDw s                                                  
Pwt 22,10 Nie bdziesz ora razem woem i osem.                                                      
Pwt 22,11 לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז צֶמֶר וּפִשְׁתִּים יַחְדָּו׃                                              
Pwt 22,11 lo til Basz sza at nez ce mer u fisz Tim jaH Daw s                                            
Pwt 22,11 l tilBa a|`anz ceºmer ûpiTm yaHDw s                                            
Pwt 22,11 Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z weny i lnu.                                                      
Pwt 22,12 גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה־לָּךְ עַל־אַרְבַּע כַּנְפוֹת כְּסוּתְךָ אֲשֶׁר תְּכַסֶּה־בָּהּ׃                                            
Pwt 22,12 Ge di lim Ta a se - llach al - ar Ba Kan fot Ke sut cha a szer Te chas se - Ba s                                          
Pwt 22,12 Gdìlm Ta`Sè-llk `al-arBa` Kanpt Ksûtk er Tkassè-Bh s                                          
Pwt 22,12 Zrobisz sobie frdzle na czterech rogach paszcza, ktrym si okrywasz.                                                    
Pwt 22,13 כִּי־יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָא אֵלֶיהָ וּשְׂנֵאָהּ׃                                              
Pwt 22,13 Ki - jiq qaH isz isz sza u wa e le ha u se ne a                                              
Pwt 22,13 K|-yiqqaH i ûb lʺh ûSnh                                              
Pwt 22,13 Jeli kto polubi on, zbliy si do niej, a potem j znienawidzi,                                                    
Pwt 22,14 וְשָׂם לָהּ עֲלִילֹת דְּבָרִים וְהוֹצִיא עָלֶיהָ שֵׁם רָע וְאָמַר אֶת־הָאִשָּׁה הַזֹּאת לָקַחְתִּי וָאֶקְרַב אֵלֶיהָ וְלֹא־מָצָאתִי לָהּ בְּתוּלִים׃                        
Pwt 22,14 we sam la a li lot De wa rim we ho ci a le ha szem ra we a mar et - ha isz sza haz zot la qaH Ti wa eq raw e le ha we lo - ma ca ti la Be tu lim                        
Pwt 22,14 wSm l `llt Dbrm whc `lʺh m r` wmar et-hi hazzt lqaºHT weqrab lʺh wl-mcºt lh Btûlm                        
Pwt 22,14 zarzucajc jej ze czyny, i zniesawi j mwic: Polubiem t kobiet, a zbliywszy si do niej, nie znalazem u niej oznak dziewictwa,                                              
Pwt 22,15 וְלָקַח אֲבִי הַנַּעֲרָה וְאִמָּהּ וְהוֹצִיאוּ אֶת־בְּתוּלֵי הַנַּעֲרָה אֶל־זִקְנֵי הָעִיר הַשָּׁעְרָה׃                                      
Pwt 22,15 we la qaH a wi [han na a ra] we im ma we ho ci u et - Be tu le [han na a ra] el - ziq ne ha ir hasz sza ra                                      
Pwt 22,15 wlqaH b [ha|nna`r] wimmh whcºû et-Btûlê [ha|nna`r] el-ziqnê h`r haº`r                                      
Pwt 22,15 wtedy ojciec i matka modej kobiety zanios dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta.                                                  
Pwt 22,16 וְאָמַר אֲבִי הַנַּעֲרָה אֶל־הַזְּקֵנִים אֶת־בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁה וַיִּשְׂנָאֶהָ׃                                      
Pwt 22,16 we a mar a wi [han na a ra] el - haz ze qe nim et - BiT Ti na taT Ti la isz haz ze le isz sza waj jis na e ha                                      
Pwt 22,16 wmar b [ha|nna`r] el-hazzqnm et-BiTT ntaºTT l hazzè li wayyiSneºh                                      
Pwt 22,16 Ojciec modej kobiety odezwie si do starszych: Daem sw crk temu czowiekowi za on, a on j znienawidzi.                                                
Pwt 22,17 וְהִנֵּה־הוּא שָׂם עֲלִילֹת דְּבָרִים לֵאמֹר לֹא־מָצָאתִי לְבִתְּךָ בְּתוּלִים וְאֵלֶּה בְּתוּלֵי בִתִּי וּפָרְשׂוּ הַשִּׂמְלָה לִפְנֵי זִקְנֵי הָעִיר׃                          
Pwt 22,17 we hin ne - hu sam a li lot De wa rim le mor lo - ma ca ti le wiT Te cha Be tu lim we el le Be tu le wiT Ti u far su has sim la lif ne ziq ne ha ir                          
Pwt 22,17 whinn-hû Sm `llt Dbrm lmr l|-mcºt lbiTTk Btûlm wºllè Btûlê biTT ûp|rSû haSSiml lipnê ziqnê h`r                          
Pwt 22,17 Oto zarzuca jej ze czyny, mwic: Nie znalazem u crki twej oznak dziewictwa. A oto s dowody dziewictwa mej crki i rozoy tkanin przed starszymi miasta.                                            
Pwt 22,18 וְלָקְחוּ זִקְנֵי הָעִיר־הַהִוא אֶת־הָאִישׁ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ׃                                              
Pwt 22,18 we laq Hu ziq ne ha ir - ha hiw et - ha isz we jis se ru o to                                              
Pwt 22,18 wl|qHû ziqnê h|`r-hahiw et-h wyissrû t                                              
Pwt 22,18 Wtedy starsi miasta wezm tego ma i ukarz go.                                                    
Pwt 22,19 וְעָנְשׁוּ אֹתוֹ מֵאָה כֶסֶף וְנָתְנוּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע עַל בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל וְלוֹ־תִהְיֶה לְאִשָּׁה לֹא־יוּכַל לְשַׁלְּחָהּ כָּל־יָמָיו׃                    
Pwt 22,19 we an szu o to me a che sef we nat nu la a wi han na a ra Ki ho ci szem ra al Be tu lat jis ra el we lo - tih je le isz sza lo - ju chal le szal le Ha Kol - ja maw s                  
Pwt 22,19 w`nû t keºsep wntnû lab ha|nna`r K hc m r` `al Btûlat yiSrl wl|-tihyè li l-yûkal lallHh Kol-ymyw s                  
Pwt 22,19 Ska go na sto syklw srebra i dadz je ojcu modej kobiety, gdy okry niesaw dziewic izraelsk; pozostanie jego on i nie bdzie jej mg cae ycie porzuci.                                            
Pwt 22,20 וְאִם־אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר הַזֶּה לֹא־נִמְצְאוּ בְתוּלִים לַנַּעֲרָה׃                                            
Pwt 22,20 we im - e met ha ja haD Da war haz ze lo - nim ce u we tu lim [lan na a ra]                                            
Pwt 22,20 wim-met hy haDDbr hazzè l-nimcû btûlm [la|nna`r|]                                            
Pwt 22,20 Lecz jeli oskarenie to okae si prawdziwym, bo nie znalazy si dowody dziewictwa modej kobiety,                                                  
Pwt 22,21 וְהוֹצִיאוּ אֶת־הַנַּעֲרָה אֶל־פֶּתַח בֵּית־אָבִיהָ וּסְקָלוּהָ אַנְשֵׁי עִירָהּ בָּאֲבָנִים וָמֵתָה כִּי־עָשְׂתָה נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל לִזְנוֹת בֵּית אָבִיהָ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ׃                      
Pwt 22,21 we ho ci u et - [han na a ra] el - Pe taH Bet - a wi ha u se qa lu ha an sze i ra Ba a wa nim wa me ta Ki - as ta ne wa la Be jis ra el liz not Bet a wi ha u wi ar Ta ha ra miq qir Be cha s                    
Pwt 22,21 whcºû et-[ha|nna`r] el-PeºtaH Bêt-bºh ûsqlûh anê `rh Bbnm wmºt K|-`St nbl ByiSrl liznt Bêt bºh ûbì|`arT hr` miqqirBeºk s                    
Pwt 22,21 wyprowadz mod kobiet do drzwi domu ojca i kamienowa j bd mowie tego miasta, a umrze, bo dopucia si bezecestwa w Izraelu, uprawiajc rozpust w domu ojca. Usuniesz zo spord siebie.                                        
Pwt 22,22 כִּי־יִמָּצֵא אִישׁ שֹׁכֵב עִם־אִשָּׁה בְעֻלַת־בַּעַל וּמֵתוּ גַּם־שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם־הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִיִּשְׂרָאֵל׃                              
Pwt 22,22 Ki - jim ma ce isz szo chew im - isz sza we u lat - Ba al u me tu Gam - sze ne hem ha isz hasz szo chew im - ha isz sza we ha isz sza u wi ar Ta ha ra mij jis ra el s                            
Pwt 22,22 K|-yimmc kb `im-i b`ù|lat-Baº`al ûmºtû Gam-nêhem h hakb `im-hi whi ûbì|`arT hr` miyyiSrl s                            
Pwt 22,22 Jeli si znajdzie czowieka picego z kobiet zamn, oboje umr: mczyzna picy z kobiet i ta kobieta. Usuniesz zo z Izraela.                                              
Pwt 22,23 כִּי יִהְיֶה נַעֲרָה בְתוּלָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר וְשָׁכַב עִמָּהּ׃                                    
Pwt 22,23 Ki jih je [na a ra] we tu la me o ra sa le isz u me ca a isz Ba ir we sza chaw im ma                                    
Pwt 22,23 K yihyè [na`r] btûl mrS l ûmch B`r wkab `immh                                    
Pwt 22,23 Jeli dziewica zostaa zalubiona mowi, a spotka j inny jaki mczyzna w miecie i spa z ni,                                                  
Pwt 22,24 וְהוֹצֵאתֶם אֶת־שְׁנֵיהֶם אֶל־שַׁעַר הָעִיר הַהִוא וּסְקַלְתֶּם אֹתָם בָּאֲבָנִים וָמֵתוּ אֶת־הַנַּעֲרָ עַל־דְּבַר אֲשֶׁר לֹא־צָעֲקָה בָעִיר וְאֶת־הָאִישׁ עַל־דְּבַר אֲשֶׁר־עִנָּה אֶת־אֵשֶׁת רֵעֵהוּ וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ׃              
Pwt 22,24 we ho ce tem et - sze ne hem el - sza ar ha ir ha hiw u se qal Tem o tam Ba a wa nim wa me tu [han na a ra] al - De war a szer lo - ca a qa wa ir we et - ha isz al - De war a szer - in na et - e szet re e hu u wi ar Ta ha ra miq qir Be cha s            
Pwt 22,24 whctem et-nêhem el-aº`ar h`r hahiw ûsqalTem tm Bbnm wmtû [ha|nna`r] `al-Dbar er l-c`q b`r weºt-h `al-Dbar er-`inn et-ºet r`ºhû ûbì|`arT hr` miqqirBeºk s            
Pwt 22,24 oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienowa ich bdziecie, a umr: mod kobiet za to, e nie krzyczaa bdc w miecie, a tego mczyzn za to, e zada gwat onie bliniego. Usuniesz zo spord siebie.                                        
Pwt 22,25 וְאִם־בַּשָּׂדֶה יִמְצָא הָאִישׁ אֶת־הַנַּעֲרָה הַמְאֹרָשָׂה וְהֶחֱזִיק־בָּהּ הָאִישׁ וְשָׁכַב עִמָּהּ וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר־שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ׃                              
Pwt 22,25 we im - Bas sa de jim ca ha isz [han na a ra] ha me o ra sa we he He ziq - Ba ha isz we sza chaw im ma u met ha isz a szer - sza chaw im ma le waD Do                              
Pwt 22,25 w|im-BaSSdè yimc h [ha|nna`r] hamºrS wheHz|q-Bh h wkab `immh ûmt h er-kab `immh lbaDD                              
Pwt 22,25 Lecz jeli mczyzna znalaz na polu mod kobiet zalubion, zada jej gwat i spa z ni, umrze sam mczyzna, ktry z ni spa.                                              
Pwt 22,26 וְלַנַּעֲרָה לֹא־תַעֲשֶׂה דָבָר אֵין לַנַּעֲרָה חֵטְא מָוֶת כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל־רֵעֵהוּ וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ כֵּן הַדָּבָר הַזֶּה׃                        
Pwt 22,26 [we lan na a ra] lo - ta a se da war en [lan na a ra] Het ma wet Ki Ka a szer ja qum isz al - re e hu u re ca Ho ne fesz Ken haD Da war haz ze                        
Pwt 22,26 [wla|nna`r] l-ta`Sè dbr ên [la|nna`r] mºwet K Kaer yqûm `al-r`ºhû ûrcH neºpe Kn haDDbr hazzè                        
Pwt 22,26 Modej kobiecie za nic nie uczynisz. Moda kobieta nie popenia przestpstwa godnego mierci. Wypadek ten jest podobny do tego, gdy kto powstaje przeciw bliniemu swemu i ycia go pozbawi:                                          
Pwt 22,27 כִּי בַשָּׂדֶה מְצָאָהּ צָעֲקָה הַנַּעֲרָה הַמְאֹרָשָׂה וְאֵין מוֹשִׁיעַ לָהּ׃                                        
Pwt 22,27 Ki was sa de me ca a ca a qa [han na a ra] ha me o ra sa we en mo szi a la s                                      
Pwt 22,27 K baSSdè mch c`q [ha|nna`r] hamºrS wên mª` lh s                                      
Pwt 22,27 znalaz j na polu, moda kobieta zalubiona krzyczaa, a nikt jej nie przyszed z pomoc.                                                  
Pwt 22,28 כִּי־יִמְצָא אִישׁ נַעֲרָה בְתוּלָה אֲשֶׁר לֹא־אֹרָשָׂה וּתְפָשָׂהּ וְשָׁכַב עִמָּהּ וְנִמְצָאוּ׃                                      
Pwt 22,28 Ki - jim ca isz [na a ra] we tu la a szer lo - o ra sa u te fa sa we sza chaw im ma we nim ca u                                      
Pwt 22,28 K|-yimc [na`r] btûl er l-rºS ûtpSh wkab `immh wnimcºû                                      
Pwt 22,28 Jeli mczyzna znajdzie mod kobiet - dziewic niezalubion - pochwyci j i pi z ni, a znajd ich,                                                  
Pwt 22,29 וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ לַאֲבִי הַנַּעֲרָה חֲמִשִּׁים כָּסֶף וְלוֹ־תִהְיֶה לְאִשָּׁה תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ לֹא־יוּכַל שַׁלְּחָהּ כָּל־יָמָיו׃                          
Pwt 22,29 we na tan ha isz hasz szo chew im ma la a wi [han na a ra] Ha misz szim Ka sef we lo - tih je le isz sza Ta Hat a szer in na lo - ju chal szal le Ha Kol - ja maw s                        
Pwt 22,29 wntan h hakb `immh lab [ha|nna`r] Hmim Kºsep wl|-tihyè li TaºHat er `innh l-yûkal