Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 6,1 וַיְהִי כִּי־הֵחֵל הָאָדָם לָרֹב עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה וּבָנוֹת יֻלְּדוּ לָהֶם׃                                  
Rdz 6,1 wa je hi Ki - he Hel ha a dam la row al - Pe ne ha a da ma u wa not jul le du la hem                                  
Rdz 6,1 wa|yh K|-hHl h|dm lrb `al-Pnê h|dm ûbnt yulldû lhem                                  
Rdz 6,1 A kiedy ludzie zaczli si mnoy na ziemi, rodziy im si crki.                                              
Rdz 6,2 וַיִּרְאוּ בְנֵי־הָאֱלֹהִים אֶת־בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבֹת הֵנָּה וַיִּקְחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ׃                          
Rdz 6,2 waj ji ru we ne - ha e lo him et - Be not ha a dam Ki to wot hen na waj jiq Hu la hem na szim miK Kol a szer Ba Ha ru                          
Rdz 6,2 wayyirû bnê-h|lhm et-Bnt h|dm K bt hºnn wayyiqHû lhem nm miKKl er BHºrû                          
Rdz 6,2 Synowie Boga, widzc, e crki czowiecze s pikne, brali je sobie za ony, wszystkie, jakie im si tylko podobay.                                          
Rdz 6,3 וַיֹּאמֶר יהוה לֹא־יָדוֹן רוּחִי בָאָדָם לְעֹלָם בְּשַׁגַּם הוּא בָשָׂר וְהָיוּ יָמָיו מֵאָה וְעֶשְׂרִים שָׁנָה׃                        
Rdz 6,3 waj jo mer jhwh(a do naj) lo - ja don ru Hi wa a dam le o lam Be szaG Gam hu wa sar we ha ju ja maw me a we es rim sza na                        
Rdz 6,3 wayyºmer yhwh(dny) l|-ydn rûH b|dm l`lm BaGGam bSr whyû ymyw m w`eSrm n                        
Rdz 6,3 Wtedy Bg rzek: Nie moe pozostawa duch mj w czowieku na zawsze, gdy czowiek jest istot cielesn; niechaj wic yje tylko sto dwadziecia lat.                                      
Rdz 6,4 הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ בַּיָּמִים הָהֵם וְגַם אַחֲרֵי־כֵן אֲשֶׁר יָבֹאוּ בְּנֵי הָאֱלֹהִים אֶל־בְּנוֹת הָאָדָם וְיָלְדוּ לָהֶם הֵמָּה הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר מֵעוֹלָם אַנְשֵׁי הַשֵּׁם׃          
Rdz 6,4 han ne fi lim ha ju wa a rec Baj ja mim ha hem we gam a Ha re - chen a szer ja wo u Be ne ha e lo him el - Be not ha a dam we jal du la hem hem ma haG GiB Bo rim a szer me o lam an sze hasz szem P        
Rdz 6,4 hannpìlm hyû brec Bayymm hhm wgam a|Hrê-kn er ybºû Bnê h|lhm el-Bnt h|dm wyldû lhem hºmm haGGiBBrm er m`lm anê ham P        
Rdz 6,4 A w owych czasach byli na ziemi giganci; a take pniej, gdy synowie Boga zbliali si do crek czowieczych, te im rodziy. Byli to wic owi mocarze, majcy saw w owych dawnych czasach.                                    
Rdz 6,5 וַיַּרְא יהוה כִּי רַבָּה רָעַת הָאָדָם בָּאָרֶץ וְכָל־יֵצֶר מַחְשְׁבֹת לִבּוֹ רַק רַע כָּל־הַיּוֹם׃                          
Rdz 6,5 waj jar jhwh(a do naj) Ki raB Ba ra at ha a dam Ba a rec we chol - je cer maH sze wot liB Bo raq ra Kol - haj jom                          
Rdz 6,5 wayyaºr yhwh(dny) K raBB r`at hdm Bºrec wkol-yºcer maHbt liBB raq ra` Kol-hayym                          
Rdz 6,5 Kiedy za Pan widzia, e wielka jest niegodziwo ludzi na ziemi i e usposobienie ich jest wci ze,                                          
Rdz 6,6 וַיִּנָּחֶם יהוה כִּי־עָשָׂה אֶת־הָאָדָם בָּאָרֶץ וַיִּתְעַצֵּב אֶל־לִבּוֹ׃                                      
Rdz 6,6 waj jin na Hem jhwh(a do naj) Ki - a sa et - ha a dam Ba a rec waj ji tac cew el - liB Bo                                      
Rdz 6,6 wayyinnºHem yhwh(dny) K|-`S et-h|dm Bºrec wayyit`accb el-liBB                                      
Rdz 6,6 aowa, e stworzy ludzi na ziemi, i zasmuci si.                                              
Rdz 6,7 וַיֹּאמֶר יהוה אֶמְחֶה אֶת־הָאָדָם אֲשֶׁר־בָּרָאתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה עַד־רֶמֶשׂ וְעַד־עוֹף הַשָּׁמָיִם כִּי נִחַמְתִּי כִּי עֲשִׂיתִם׃                  
Rdz 6,7 waj jo mer jhwh(a do naj) em He et - ha a dam a szer - Ba ra ti me al Pe ne ha a da ma me a dam ad - Be he ma ad - re mes we ad - of hasz sza ma jim Ki ni Ham Ti Ki a si tim                  
Rdz 6,7 wayyºmer yhwh(dny) emHè et-hdm er-Brºt m`al Pnê h|dm m|dm `ad-Bhm `ad-reºmeS w`ad-`p hamºyim K niHaºmT K `Stìm                  
Rdz 6,7 Wreszcie Pan rzek: Zgadz ludzi, ktrych stworzyem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydo, zwierzta pezajce i ptaki powietrzne, bo al mi, e ich stworzyem.                                      
Rdz 6,8 וְנֹחַ מָצָא חֵן בְּעֵינֵי יהוה׃                                          
Rdz 6,8 we no aH ma ca Hen Be e ne jhwh(a do naj) P                                        
Rdz 6,8 wnªH mºc Hn B`ênê yhwh(dny) P                                        
Rdz 6,8 [Tylko] Noego Pan darzy yczliwoci.                                                
Rdz 6,9 אֵלֶּה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה בְּדֹרֹתָיו אֶת־הָאֱלֹהִים הִתְהַלֶּךְ־נֹחַ׃                              
Rdz 6,9 el le Tol dot no aH no aH isz caD Diq Ta mim ha ja Be do ro taw et - ha e lo him hit hal lech - no aH                              
Rdz 6,9 ºllè Tldt nªH nªH caDDq Tmm hy Bd|rtyw et-h|lhm hi|thallek-nªH                              
Rdz 6,9 Oto dzieje Noego. Noe, czowiek prawy, wyrnia si nieskazitelnoci wrd wspczesnych sobie ludzi; w przyjani z Bogiem y Noe.                                        
Rdz 6,10 וַיּוֹלֶד נֹחַ שְׁלֹשָׁה בָנִים אֶת־שֵׁם אֶת־חָם וְאֶת־יָפֶת׃                                      
Rdz 6,10 waj jo led no aH sze lo sza wa nim et - szem et - Ham we et - ja fet                                      
Rdz 6,10 wayyºled nªH l bnm et-m et-Hm wet-yºpet                                      
Rdz 6,10 A Noe by ojcem trzech synw: Sema, Chama i Jafeta.                                              
Rdz 6,11 וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס׃                                      
Rdz 6,11 waT Tisz sza Het ha a rec lif ne ha e lo him waT Tim ma le ha a rec Ha mas                                      
Rdz 6,11 waTTiHt hºrec lipnê h|lhm waTTimml hºrec Hms                                      
Rdz 6,11 Ziemia zostaa skaona w oczach Boga.                                                
Rdz 6,12 וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה כִּי־הִשְׁחִית כָּל־בָּשָׂר אֶת־דַּרְכּוֹ עַל־הָאָרֶץ׃                                  
Rdz 6,12 waj jar e lo him et - ha a rec we hin ne nisz Ha ta Ki - hisz Hit Kol - Ba sar et - Dar Ko al - ha a rec s                                
Rdz 6,12 wayyaºr lhm et-hºrec whinn niHºt K|-hiHt Kol-BSr et-DarK `al-hºrec s                                
Rdz 6,12 Gdy Bg widzia, i ziemia jest skaona, e wszyscy ludzie postpuj na ziemi niegodziwie,                                            
Rdz 6,13 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים לְנֹחַ קֵץ כָּל־בָּשָׂר בָּא לְפָנַי כִּי־מָלְאָה הָאָרֶץ חָמָס מִפְּנֵיהֶם וְהִנְנִי מַשְׁחִיתָם אֶת־הָאָרֶץ׃                        
Rdz 6,13 waj jo mer e lo him le no aH qec Kol - Ba sar Ba le fa naj Ki - ma la ha a rec Ha mas miP Pe ne hem we hi ne ni masz Hi tam et - ha a rec                        
Rdz 6,13 wayyºmer lhm lnªH qc Kol-BSr B lpnay K|-ml hºrec Hms miPPnêhem whinn maHtm et-hºrec                        
Rdz 6,13 rzek do Noego: Postanowiem pooy kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pena wykrocze przeciw mnie; zatem zniszcz ich wraz z ziemi.                                      
Rdz 6,14 עֲשֵׂה לְךָ תֵּבַת עֲצֵי־גֹפֶר קִנִּים תַּעֲשֶׂה אֶת־הַתֵּבָה וְכָפַרְתָּ אֹתָהּ מִבַּיִת וּמִחוּץ בַּכֹּפֶר׃                            
Rdz 6,14 a se le cha Te wat a ce - go fer qin nim Ta a se et - haT Te wa we cha far Ta o ta miB Ba jit u mi Huc BaK Ko fer                            
Rdz 6,14 `S lk Tbat `cê-gºper qinnm Ta|`Sè et-haTTb wk|parT th miBBaºyit ûmiHûc BaKKºper                            
Rdz 6,14 Ty za zbuduj sobie ark z drzewa ywicznego, uczy w arce przegrody i powlecz j smo wewntrz i zewntrz.                                          
Rdz 6,15 וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה אֹתָהּ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת אַמָּה אֹרֶךְ הַתֵּבָה חֲמִשִּׁים אַמָּה רָחְבָּהּ וּשְׁלֹשִׁים אַמָּה קוֹמָתָהּ׃                      
Rdz 6,15 we ze a szer Ta a se o ta sze losz me ot am ma o rech haT Te wa Ha misz szim am ma roH Ba u sze lo szim am ma qo ma ta                      
Rdz 6,15 wzè er Ta|`Sè th l mt amm ºrek haTTb Hmim amm roHBh ûlm amm qmth                      
Rdz 6,15 A oto, jak masz j wykona: dugo arki - trzysta okci, pidziesit okci jej szeroko i wysoko jej - trzydzieci okci.                                          
Rdz 6,16 צֹהַר תַּעֲשֶׂה לַתֵּבָה וְאֶל־אַמָּה תְּכַלֶּנָּה מִלְמַעְלָה וּפֶתַח הַתֵּבָה בְּצִדָּהּ תָּשִׂים תַּחְתִּיִּם שְׁנִיִּם וּשְׁלִשִׁים תַּעֲשֶׂהָ׃                        
Rdz 6,16 co har Ta a se laT Te wa we el - am ma Te cha len na mi le ma la u fe taH haT Te wa Be ciD Da Ta sim TaH Tij jim sze nij jim u sze li szim Ta a se ha                        
Rdz 6,16 cºhar Ta`Sè laTTb wel-amm Tkaleºnn milmaº`l ûpeºtaH haTTb BciDDh TSm TaHTiyyìm niyyìm ûlìm Ta|`Seºh                        
Rdz 6,16 Nakrycie arki, przepuszczajce wiato, sporzdzisz na okie wysokie i zrobisz wejcie do arki w jej bocznej cianie; uczy przegrody: doln, drug i trzeci.                                      
Rdz 6,17 וַאֲנִי הִנְנִי מֵבִיא אֶת־הַמַּבּוּל מַיִם עַל־הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל־בָּשָׂר אֲשֶׁר־בּוֹ רוּחַ חַיִּים מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם כֹּל אֲשֶׁר־בָּאָרֶץ יִגְוָע׃                    
Rdz 6,17 wa a ni hin ni me wi et - ham maB Bul ma jim al - ha a rec le sza Het Kol - Ba sar a szer - Bo ru aH Haj jim miT Ta Hat hasz sza ma jim Kol a szer - Ba a rec jig wa                    
Rdz 6,17 wan hinn mb et-hammaBBûl maºyim `al-hºrec laHt Kol-BSr er-B rûªH Hayym miTTaºHat hamºyim Kl er-Bºrec yigw`                    
Rdz 6,17 Ja za sprowadz na ziemi potop, aby zniszczy wszelk istot pod niebem, w ktrej jest tchnienie ycia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie,                                        
Rdz 6,18 וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתָּךְ וּבָאתָ אֶל־הַתֵּבָה אַתָּה וּבָנֶיךָ וְאִשְׁתְּךָ וּנְשֵׁי־בָנֶיךָ אִתָּךְ׃                                
Rdz 6,18 wa ha qi mo ti et - Be ri ti iT Tach u wa ta el - haT Te wa aT Ta u wa ne cha we isz Te cha u ne sze - wa ne cha iT Tach                                
Rdz 6,18 wahqìmt et-Brt iTTk ûbt el-haTTb aTT ûbnʺk wiTk ûnê|-bnʺk iTTk                                
Rdz 6,18 ale z tob zawr przymierze. Wejd przeto do arki z synami twymi, z on i z onami twych synw.                                          
Rdz 6,19 וּמִכָּל־הָחַי מִכָּל־בָּשָׂר שְׁנַיִם מִכֹּל תָּבִיא אֶל־הַתֵּבָה לְהַחֲיֹת אִתָּךְ זָכָר וּנְקֵבָה יִהְיוּ׃                              
Rdz 6,19 u miK Kol - ha Haj miK Kol - Ba sar sze na jim miK Kol Ta wi el - haT Te wa le ha Ha jot iT Tach za char u ne qe wa jih ju                              
Rdz 6,19 ûmiKKol-hHay mi|KKol-BSr naºyim miKKl Tb el-haTTb lhaHyt iTTk zkr ûnqb yi|hyû                              
Rdz 6,19 Spord wszystkich istot yjcych wprowad do arki po parze, samca i samic, aby ocalay wraz z tob od zagady.                                          
Rdz 6,20 מֵהָעוֹף לְמִינֵהוּ וּמִן־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ מִכֹּל רֶמֶשׂ הָאֲדָמָה לְמִינֵהוּ שְׁנַיִם מִכֹּל יָבֹאוּ אֵלֶיךָ לְהַחֲיוֹת׃                          
Rdz 6,20 me ha of le mi ne hu u min - haB Be he ma le mi na miK Kol re mes ha a da ma le mi ne hu sze na jim miK Kol ja wo u e le cha le ha Ha jot                          
Rdz 6,20 mh`p lmnºhû ûmin-haBBhm lmnh miKKl reºmeS h|dm lmnºhû naºyim miKKl ybºû lʺk lha|Hyt                          
Rdz 6,20 Z kadego gatunku ptactwa, byda i zwierzt pezajcych po ziemi po parze; niechaj wejd do ciebie, aby nie wyginy.                                          
Rdz 6,21 וְאַתָּה קַח־לְךָ מִכָּל־מַאֲכָל אֲשֶׁר יֵאָכֵל וְאָסַפְתָּ אֵלֶיךָ וְהָיָה לְךָ וְלָהֶם לְאָכְלָה׃                              
Rdz 6,21 we aT Ta qaH - le cha miK Kol - ma a chal a szer je a chel we a saf Ta e le cha we ha ja le cha we la hem le och la                              
Rdz 6,21 waTT qaH-lk miKKol-ma|kl er y|kl wsapT lʺk why lk wlhem lokl                              
Rdz 6,21 A ty nabierz sobie wszelkiej ywnoci - wszystkiego, co nadaje si do jedzenia - i zgromad u siebie, aby bya na pokarm dla ciebie i na pasz dla zwierzt.                                      
Rdz 6,22 וַיַּעַשׂ נֹחַ כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים כֵּן עָשָׂה׃                                  
Rdz 6,22 waj ja as no aH Ke chol a szer ciw wa o to e lo him Ken a sa s                                
Rdz 6,22 wayyaº`aS nªH Kkl er ciww t lhm Kn `S s                                
Rdz 6,22 I Noe wykona wszystko tak, jak Bg poleci mu uczyni.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski