Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 7,1 וַיֹּאמֶר יהוה לְנֹחַ בֹּא־אַתָּה וְכָל־בֵּיתְךָ אֶל־הַתֵּבָה כִּי־אֹתְךָ רָאִיתִי צַדִּיק לְפָנַי בַּדּוֹר הַזֶּה׃                            
Rdz 7,1 waj jo mer jhwh(a do naj) le no aH Bo - aT Ta we chol - Bet cha el - haT Te wa Ki - ot cha ra i ti caD Diq le fa naj BaD Dor haz ze                            
Rdz 7,1 wayyºmer yhwh(dny) lnªH B|-aTT wkol-Bêtk el-haTTb K|-tk rºt caDDq lpnay BaDDr hazzè                            
Rdz 7,1 A potem Pan rzek do Noego: Wejd wraz z ca tw rodzin do arki, bo przekonaem si, e tylko ty jeste wobec mnie prawy wrd tego pokolenia.                                        
Rdz 7,2 מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה תִּקַּח־לְךָ שִׁבְעָה שִׁבְעָה אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ וּמִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר לֹא טְהֹרָה הִוא שְׁנַיִם אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ׃                    
Rdz 7,2 miK Kol haB Be he ma hat te ho ra Tiq qaH - le cha szi wa szi wa isz we isz To u min - haB Be he ma a szer lo te ho ra hiw sze na jim isz we isz To                    
Rdz 7,2 miKKl haBBhm hahr Ti|qqaH-lk ib` ib` wiT ûmin-haBBhm er l hr hiw naºyim wiT                    
Rdz 7,2 Z wszelkich zwierzt czystych we z sob siedem samcw i siedem samic, ze zwierzt za nieczystych po jednej parze: samca i samic;                                        
Rdz 7,3 גַּם מֵעוֹף הַשָּׁמַיִם שִׁבְעָה שִׁבְעָה זָכָר וּנְקֵבָה לְחַיּוֹת זֶרַע עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ׃                              
Rdz 7,3 Gam me of hasz sza ma jim szi wa szi wa za char u ne qe wa le Haj jot ze ra al - Pe ne chol - ha a rec                              
Rdz 7,3 Gam m`p hamaºyim ib` ib` zkr ûnqb lHayyt zeºra` `al-Pnê kol-hºrec                              
Rdz 7,3 rwnie i z ptactwa - po siedem samcw i po siedem samic, aby w ten sposb zachowa ich potomstwo dla caej ziemi.                                          
Rdz 7,4 כִּי לְיָמִים עוֹד שִׁבְעָה אָנֹכִי מַמְטִיר עַל־הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה וּמָחִיתִי אֶת־כָּל־הַיְקוּם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה׃                
Rdz 7,4 Ki le ja mim od szi wa a no chi mam tir al - ha a rec ar Ba im jom we ar Ba im laj la u ma Hi ti et - Kol - ha je qum a szer a si ti me al Pe ne ha a da ma                
Rdz 7,4 K lymm `d ib` |nk mamr `al-hºrec arB`m ym warB`m lºyl ûmHºt e|t-Kol-hayqûm er `Sºt m`al Pnê h|dm                
Rdz 7,4 Bo za siedem dni spuszcz na ziemi deszcz, ktry bdzie pada czterdzieci dni i czterdzieci nocy, aby wyniszczy wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyem.                                    
Rdz 7,5 וַיַּעַשׂ נֹחַ כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּהוּ יהוה׃                                          
Rdz 7,5 waj ja as no aH Ke chol a szer - ciw wa hu jhwh(a do naj)                                          
Rdz 7,5 wayyaº`aS nªH Kkl er-ciwwºhû yhwh(dny)                                          
Rdz 7,5 I speni Noe wszystko tak, jak mu Pan poleci.                                              
Rdz 7,6 וְנֹחַ בֶּן־שֵׁשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וְהַמַּבּוּל הָיָה מַיִם עַל־הָאָרֶץ׃                                    
Rdz 7,6 we no aH Ben - szesz me ot sza na we ham maB Bul ha ja ma jim al - ha a rec                                    
Rdz 7,6 wnªH Ben- mt n whammaBBûl hy maºyim `al-hºrec                                    
Rdz 7,6 Noe mia szeset lat, gdy nasta potop na ziemi.                                              
Rdz 7,7 וַיָּבֹא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי־בָנָיו אִתּוֹ אֶל־הַתֵּבָה מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל׃                                
Rdz 7,7 waj ja wo no aH u wa naw we isz To u ne sze - wa naw iT To el - haT Te wa miP Pe ne me ham maB Bul                                
Rdz 7,7 wayyºb nªH ûbnyw wiT ûnê|-bnyw iTT el-haTTb miPPnê hammaBBûl                                
Rdz 7,7 Noe wszed z synami, z on i z onami swych synw do arki, aby schroni si przed wodami potopu.                                          
Rdz 7,8 מִן־הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה וּמִן־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר אֵינֶנָּה טְהֹרָה וּמִן־הָעוֹף וְכֹל אֲשֶׁר־רֹמֵשׂ עַל־הָאֲדָמָה׃                                
Rdz 7,8 min - haB Be he ma hat te ho ra u min - haB Be he ma a szer e nen na te ho ra u min - ha of we chol a szer - ro mes al - ha a da ma                                
Rdz 7,8 min-haBBhm hahr ûmin-haºBBhm er êneºnn hr ûmìn-h`p wkl er-rmS `al-h|dm                                
Rdz 7,8 Ze zwierzt czystych i nieczystych, z ptactwa i ze wszystkiego, co peza po ziemi,                                            
Rdz 7,9 שְׁנַיִם שְׁנַיִם בָּאוּ אֶל־נֹחַ אֶל־הַתֵּבָה זָכָר וּנְקֵבָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֱלֹהִים אֶת־נֹחַ׃                              
Rdz 7,9 sze na jim sze na jim Ba u el - no aH el - haT Te wa za char u ne qe wa Ka a szer ciw wa e lo him et - no aH                              
Rdz 7,9 naºyim naºyim Bºû el-nªH el-haTTb zkr ûnqb Ka|er ciww lhm et-nªH                              
Rdz 7,9 po dwie sztuki, samiec i samica, weszy do Noego, do arki, tak jak mu Bg rozkaza.                                            
Rdz 7,10 וַיְהִי לְשִׁבְעַת הַיָּמִים וּמֵי הַמַּבּוּל הָיוּ עַל־הָאָרֶץ׃                                      
Rdz 7,10 wa je hi le szi wat haj ja mim u me ham maB Bul ha ju al - ha a rec                                      
Rdz 7,10 wa|yh lib`at hayymm ûmê hammaBBûl hyû `al-hºrec                                      
Rdz 7,10 A gdy upyno siedem dni, wody potopu spady na ziemi.                                              
Rdz 7,11 בִּשְׁנַת שֵׁשׁ־מֵאוֹת שָׁנָה לְחַיֵּי־נֹחַ בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּשִׁבְעָה־עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בַּיּוֹם הַזֶּה נִבְקְעוּ כָּל־מַעְיְנֹת תְּהוֹם רַבָּה וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמַיִם נִפְתָּחוּ׃                
Rdz 7,11 Bisz nat szesz - me ot sza na le Haj je - no aH Ba Ho desz hasz sze ni Be szi wa - a sar jom la Ho desz Baj jom haz ze niw qe u Kal - ma je not Te hom raB Ba wa a ruB Bot hasz sza ma jim nif Ta Hu                
Rdz 7,11 Binat -mt n lHayyê-nªH BaHºde han Bib`|-`Sr ym laHºde Bayym hazzè nibq`û K|l-ma`ynt Thm raBB waruBBt hamaºyim nipTºHû                
Rdz 7,11 W roku szesetnym ycia Noego, w drugim miesicu roku, siedemnastego dnia miesica, w tym wanie dniu trysny z hukiem wszystkie rda Wielkiej Otchani i otworzyy si upusty nieba;                                    
Rdz 7,12 וַיְהִי הַגֶּשֶׁם עַל־הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה׃                                      
Rdz 7,12 wa je hi haG Ge szem al - ha a rec ar Ba im jom we ar Ba im laj la                                      
Rdz 7,12 wa|yh haGGeºem `al-hºrec arB`m ym warB`m lºyl                                      
Rdz 7,12 przez czterdzieci dni i przez czterdzieci nocy pada deszcz na ziemi.                                            
Rdz 7,13 בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה בָּא נֹחַ וְשֵׁם־וְחָם וָיֶפֶת בְּנֵי־נֹחַ וְאֵשֶׁת נֹחַ וּשְׁלֹשֶׁת נְשֵׁי־בָנָיו אִתָּם אֶל־הַתֵּבָה׃                        
Rdz 7,13 Be e cem haj jom haz ze Ba no aH we szem - we Ham wa je fet Be ne - no aH we e szet no aH u sze lo szet ne sze - wa naw iT Tam el - haT Te wa                        
Rdz 7,13 B`eºcem hayym hazzè B nªH wm-wHm wyeºpet Bnê-nªH wºet nªH ûlºet nê|-bnyw iTTm el-haTTb                        
Rdz 7,13 I wanie owego dnia Noe oraz jego synowie, Sem, Cham i Jafet, ona Noego i trzy ony jego synw weszli do arki,                                          
Rdz 7,14 הֵמָּה וְכָל־הַחַיָּה לְמִינָהּ וְכָל־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ לְמִינֵהוּ וְכָל־הָעוֹף לְמִינֵהוּ כֹּל צִפּוֹר כָּל־כָּנָף׃                        
Rdz 7,14 hem ma we chol - ha Haj ja le mi na we chol - haB Be he ma le mi na we chol - ha re mes ha ro mes al - ha a rec le mi ne hu we chol - ha of le mi ne hu Kol ciP Por Kol - Ka naf                        
Rdz 7,14 hºmm wkol-ha|Hayy lmnh wkol-haBBhm lmnh wkol-hreºmeS hrmS `al-hºrec lmnºhû wkol-h`p lmnºhû Kl ciPPr Kol-Knp                        
Rdz 7,14 a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierzt, byda, zwierzt pezajcych po ziemi, wszelkiego ptactwa <i istot ze skrzydami>.                                          
Rdz 7,15 וַיָּבֹאוּ אֶל־נֹחַ אֶל־הַתֵּבָה שְׁנַיִם שְׁנַיִם מִכָּל־הַבָּשָׂר אֲשֶׁר־בּוֹ רוּחַ חַיִּים׃                                  
Rdz 7,15 waj ja wo u el - no aH el - haT Te wa sze na jim sze na jim miK Kol - haB Ba sar a szer - Bo ru aH Haj jim                                  
Rdz 7,15 wayybºû el-nªH el-haTTb naºyim naºyim miKKol-haBBSr er-B rûªH Hayym                                  
Rdz 7,15 Wszelkie istoty, w ktrych byo tchnienie ycia, weszy po parze do Noego do arki.                                            
Rdz 7,16 וְהַבָּאִים זָכָר וּנְקֵבָה מִכָּל־בָּשָׂר בָּאוּ כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים וַיִּסְגֹּר יהוה בַּעֲדוֹ׃                            
Rdz 7,16 we haB Ba im za char u ne qe wa miK Kol - Ba sar Ba u Ka a szer ciw wa o to e lo him waj jis Gor jhwh(a do naj) Ba a do                            
Rdz 7,16 whaBBm zkr ûnqb miKKol-BSr Bºû Ka|er ciww t lhm wayyisGr yhwh(dny) Ba|`d                            
Rdz 7,16 Gdy ju weszy do arki samiec i samica kadej istoty ywej, jak Bg rozkaza Noemu, Pan zamkn za nim [drzwi].                                          
Rdz 7,17 וַיְהִי הַמַּבּוּל אַרְבָּעִים יוֹם עַל־הָאָרֶץ וַיִּרְבּוּ הַמַּיִם וַיִּשְׂאוּ אֶת־הַתֵּבָה וַתָּרָם מֵעַל הָאָרֶץ׃                            
Rdz 7,17 wa je hi ham maB Bul ar Ba im jom al - ha a rec waj jir Bu ham ma jim waj ji su et - haT Te wa waT Ta rom me al ha a rec                            
Rdz 7,17 wa|yh hammaBBûl arB`m ym `al-hºrec wayyirBû hammaºyim wayyiSû et-haTTb waTTºrom m`al hºrec                            
Rdz 7,17 A potop trwa na ziemi czterdzieci dni i wody wezbray, i podniosy ark ponad ziemi.                                            
Rdz 7,18 וַיִּגְבְּרוּ הַמַּיִם וַיִּרְבּוּ מְאֹד עַל־הָאָרֶץ וַתֵּלֶךְ הַתֵּבָה עַל־פְּנֵי הַמָּיִם׃                                  
Rdz 7,18 waj jig Be ru ham ma jim waj jir Bu me od al - ha a rec waT Te lech haT Te wa al - Pe ne ham ma jim                                  
Rdz 7,18 wayyigBrû hammaºyim wayyirBû md `al-hºrec waTTºlek haTTb `al-Pnê hammºyim                                  
Rdz 7,18 Kiedy przybywao coraz wicej wody i poziom jej podnis si wysoko ponad ziemi, arka pyna po powierzchni wd.                                          
Rdz 7,19 וְהַמַּיִם גָּבְרוּ מְאֹד מְאֹד עַל־הָאָרֶץ וַיְכֻסּוּ כָּל־הֶהָרִים הַגְּבֹהִים אֲשֶׁר־תַּחַת כָּל־הַשָּׁמָיִם׃                                
Rdz 7,19 we ham ma jim Gaw ru me od me od al - ha a rec wa je chus su Kol - he ha rim haG Ge wo him a szer - Ta Hat Kol - hasz sza ma jim                                
Rdz 7,19 whammaºyim Gºbrû md md `al-hºrec waykussû Kol-he|hrm haGGbhm er-TaºHat Kol-hamºyim                                
Rdz 7,19 Wody bowiem podnosiy si coraz bardziej nad ziemi, tak e zakryy wszystkie gry wysokie, ktre byy pod niebem.                                          
Rdz 7,20 חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה אַמָּה מִלְמַעְלָה גָּבְרוּ הַמָּיִם וַיְכֻסּוּ הֶהָרִים׃                                    
Rdz 7,20 Ha mesz es re am ma mi le ma la Gaw ru ham ma jim wa je chus su he ha rim                                    
Rdz 7,20 Hm `eSr amm milmaº`l Gbrû hammºyim waykussû hehrm                                    
Rdz 7,20 Wody si wic podniosy na pitnacie okci ponad gry i zakryy je.                                              
Rdz 7,21 וַיִּגְוַע כָּל־בָּשָׂר הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבַחַיָּה וּבְכָל־הַשֶּׁרֶץ הַשֹּׁרֵץ עַל־הָאָרֶץ וְכֹל הָאָדָם׃                            
Rdz 7,21 waj jig wa Kol - Ba sar ha ro mes al - ha a rec Ba of u waB Be he ma u wa Haj ja u we chol - hasz sze rec hasz szo rec al - ha a rec we chol ha a dam                            
Rdz 7,21 wayyigwa` Kol-BSr hrmS `al-hºrec B`p ûbaBBhm ûbaºHayy ûbkol-haeºrec harc `al-hºrec wkl hdm                            
Rdz 7,21 Wszystkie istoty poruszajce si na ziemi z ptactwa, byda i innych zwierzt i z wszelkich jestestw, ktrych byo wielkie mnstwo na ziemi, wyginy wraz ze wszystkimi ludmi.                                      
Rdz 7,22 כֹּל אֲשֶׁר נִשְׁמַת־רוּחַ חַיִּים בְּאַפָּיו מִכֹּל אֲשֶׁר בֶּחָרָבָה מֵתוּ׃                                  
Rdz 7,22 Kol a szer nisz mat - ru aH Haj jim Be aP Paw miK Kol a szer Be Ha ra wa me tu                                  
Rdz 7,22 Kl er nimat-rûªH Hayym BaPPyw miKKl er BeH|rb mºtû                                  
Rdz 7,22 Wszystkie istoty, w ktrych nozdrzach byo oywiajce tchnienie ycia, wszystkie, ktre yy na ldzie, zginy.                                          
Rdz 7,23 וַיִּמַח אֶת־כָּל־הַיְקוּם אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאֲדָמָה מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה עַד־רֶמֶשׂ וְעַד־עוֹף הַשָּׁמַיִם וַיִּמָּחוּ מִן־הָאָרֶץ וַיִּשָּׁאֶר אַךְ־נֹחַ וַאֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה׃                  
Rdz 7,23 waj ji maH et - Kol - ha je qum a szer al - Pe ne ha a da ma me a dam ad - Be he ma ad - re mes we ad - of hasz sza ma jim waj jim ma Hu min - ha a rec wa jisz sza er ach - no aH wa a szer iT To BaT Te wa                  
Rdz 7,23 wayyìºmaH e|t-Kol-hayqûm er `al-Pnê h|dm mdm `ad-Bhm `ad-reºmeS w`ad-`p hamaºyim wayyimmHû min-hºrec wayiºer ak-nªH wa|er iTT BaTTb                  
Rdz 7,23 I tak Bg wygubi doszcztnie wszystko, co istniao na ziemi, od czowieka do byda, zwierzt pezajcych i ptactwa powietrznego; wszystko zostao doszcztnie wytpione z ziemi. Pozosta tylko Noe i to, co z nim byo w arce.                                  
Rdz 7,24 וַיִּגְבְּרוּ הַמַּיִם עַל־הָאָרֶץ חֲמִשִּׁים וּמְאַת יוֹם׃                                        
Rdz 7,24 waj jig Be ru ham ma jim al - ha a rec Ha misz szim u me at jom                                        
Rdz 7,24 wayyigBrû hammaºyim `al-hºrec Hmim ûmat ym                                        
Rdz 7,24 A wody stale si podnosiy na ziemi przez sto pidziesit dni.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski