Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 8,1 וַיִּזְכֹּר אֱלֹהִים אֶת־נֹחַ וְאֵת כָּל־הַחַיָּה וְאֶת־כָּל־הַבְּהֵמָה אֲשֶׁר אִתּוֹ בַּתֵּבָה וַיַּעֲבֵר אֱלֹהִים רוּחַ עַל־הָאָרֶץ וַיָּשֹׁכּוּ הַמָּיִם׃                      
Rdz 8,1 waj jiz Kor e lo him et - no aH we et Kol - ha Haj ja we et - Kol - haB Be he ma a szer iT To BaT Te wa waj ja a wer e lo him ru aH al - ha a rec waj ja szoK Ku ham ma jim                      
Rdz 8,1 wayyizKr lhm et-nªH wt Kol-ha|Hayy wet-Kol-haBBhm er iTT BaTTb wayya`br lhm rûªH `al-hºrec wayyºKKû hammºyim                      
Rdz 8,1 Ale Bg, pamitajc o Noem, o wszystkich istotach ywych i o wszystkich zwierztach, ktre z nim byy w arce, sprawi, e powia wiatr nad ca ziemi i wody zaczy opada.                                      
Rdz 8,2 וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמָיִם וַיִּכָּלֵא הַגֶּשֶׁם מִן־הַשָּׁמָיִם׃                                    
Rdz 8,2 waj jis sach ru ma je not Te hom wa a ruB Bot hasz sza ma jim waj jiK Ka le haG Ge szem min - hasz sza ma jim                                    
Rdz 8,2 wayyiss|krû ma`ynt Thm wa|ruBBt hamºyim wayyiKKl haGGeºem min-hamºyim                                    
Rdz 8,2 Zamkny si bowiem zbiorniki Wielkiej Otchani tak, e deszcz przesta pada z nieba.                                            
Rdz 8,3 וַיָּשֻׁבוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ הָלוֹךְ וָשׁוֹב וַיַּחְסְרוּ הַמַּיִם מִקְצֵה חֲמִשִּׁים וּמְאַת יוֹם׃                            
Rdz 8,3 waj ja szu wu ham ma jim me al ha a rec ha loch wa szow waj jaH se ru ham ma jim mi qe ce Ha misz szim u me at jom                            
Rdz 8,3 wayyuºbû hammaºyim m`al hºrec hlk wb wayyaHsrû hammaºyim miqc Hmim ûmat ym                            
Rdz 8,3 Wody ustpoway z ziemi powoli, lecz nieustannie, i po upywie stu pidziesiciu dni si obniyy.                                            
Rdz 8,4 וַתָּנַח הַתֵּבָה בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּשִׁבְעָה־עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ עַל הָרֵי אֲרָרָט׃                                
Rdz 8,4 waT Ta naH haT Te wa Ba Ho desz hasz sze wi i Be szi wa - a sar jom la Ho desz al ha re a ra rat                                
Rdz 8,4 waTTºnaH haTTb BaHºde hab` Bib`-`Sr ym laHºde `al hrê rr                                
Rdz 8,4 Miesica sidmego, siedemnastego dnia miesica arka osiada na grach Ararat.                                            
Rdz 8,5 וְהַמַּיִם הָיוּ הָלוֹךְ וְחָסוֹר עַד הַחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי בָּעֲשִׂירִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ נִרְאוּ רָאשֵׁי הֶהָרִים׃                          
Rdz 8,5 we ham ma jim ha ju ha loch we Ha sor ad ha Ho desz ha a si ri Ba a si ri Be e Had la Ho desz ni ru ra sze he ha rim                          
Rdz 8,5 whammaºyim hyû hlk wHsr `ad haHºde h|`Sr B|`Sr BeHd laHºde nirû r䴚ê he|hrm                          
Rdz 8,5 Woda wci opadaa a do miesica dziesitego. W pierwszym dniu miesica dziesitego ukazay si szczyty gr.                                          
Rdz 8,6 וַיְהִי מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם וַיִּפְתַּח נֹחַ אֶת־חַלּוֹן הַתֵּבָה אֲשֶׁר עָשָׂה׃                                
Rdz 8,6 wa je hi miq qec ar Ba im jom waj jif TaH no aH et - Hal lon haT Te wa a szer a sa                                
Rdz 8,6 wa|yh miqqc arB`m ym wayyipTaH nªH et-Halln haTTb er `S                                
Rdz 8,6 A po czterdziestu dniach Noe, otworzywszy okno arki, ktre przedtem uczyni,                                            
Rdz 8,7 וַיְשַׁלַּח אֶת־הָעֹרֵב וַיֵּצֵא יָצוֹא וָשׁוֹב עַד־יְבֹשֶׁת הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ׃                                  
Rdz 8,7 wa je szal laH et - ha o rew waj je ce ja co wa szow ad - je wo szet ham ma jim me al ha a rec                                  
Rdz 8,7 wayallaH et-h|`rb wayyc yc wb `ad-ybºet hammaºyim m`al hºrec                                  
Rdz 8,7 wypuci kruka; ale ten wylatywa i zaraz wraca, dopki nie wyscha woda na ziemi.                                            
Rdz 8,8 וַיְשַׁלַּח אֶת־הַיּוֹנָה מֵאִתּוֹ לִרְאוֹת הֲקַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל פְּנֵי הָאֲדָמָה׃                                  
Rdz 8,8 wa je szal laH et - haj jo na me iT To li rot ha qal lu ham ma jim me al Pe ne ha a da ma                                  
Rdz 8,8 wayallaH et-hayyn miTT lirt hqaºllû hammaºyim m`al Pnê h|dm                                  
Rdz 8,8 Potem wypuci z arki gobic, aby si przekona, czy ustpiy wody z powierzchni ziemi.                                            
Rdz 8,9 וְלֹא־מָצְאָה הַיּוֹנָה מָנוֹחַ לְכַף־רַגְלָהּ וַתָּשָׁב אֵלָיו אֶל־הַתֵּבָה כִּי־מַיִם עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ וַיִּשְׁלַח יָדוֹ וַיִּקָּחֶהָ וַיָּבֵא אֹתָהּ אֵלָיו אֶל־הַתֵּבָה׃                  
Rdz 8,9 we lo - ma ca haj jo na ma no aH le chaf - rag la waT Ta szow e law el - haT Te wa Ki - ma jim al - Pe ne chol - ha a rec waj jisz laH ja do waj jiq qa He ha waj ja we o ta e law el - haT Te wa                  
Rdz 8,9 wl|-mc hayyn mnªH lkap-raglh waTTºob lyw el-haTTb K-maºyim `al-Pnê kol-hºrec wayyilaH yd wayyiqqHeºh wayyb th lyw el-haTTb                  
Rdz 8,9 Gobica, nie znalazszy miejsca, gdzie by moga usi, wrcia do arki, bo jeszcze bya woda na caej powierzchni ziemi; Noe, wycignwszy rk, schwyta j i zabra do arki.                                      
Rdz 8,10 וַיָּחֶל עוֹד שִׁבְעַת יָמִים אֲחֵרִים וַיֹּסֶף שַׁלַּח אֶת־הַיּוֹנָה מִן־הַתֵּבָה׃                                  
Rdz 8,10 waj ja Hel od szi wat ja mim a He rim waj jo sef szal laH et - haj jo na min - haT Te wa                                  
Rdz 8,10 wayyºHel `d ib`at ymm Hrm wayyºsep allaH et-hayyn min-haTTb                                  
Rdz 8,10 Przeczekawszy za jeszcze siedem dni, znw wypuci z arki gobic                                              
Rdz 8,11 וַתָּבֹא אֵלָיו הַיּוֹנָה לְעֵת עֶרֶב וְהִנֵּה עֲלֵה־זַיִת טָרָף בְּפִיהָ וַיֵּדַע נֹחַ כִּי־קַלּוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ׃                      
Rdz 8,11 waT Ta wo e law haj jo na le et e rew we hin ne a le - za jit ta raf Be fi ha waj je da no aH Ki - qal lu ham ma jim me al ha a rec                      
Rdz 8,11 waTTb lyw hayyn l`t `eºreb whinn `l-zaºyit rp Bpºh wayyºda` nªH K-qaºllû hammaºyim m`al hºrec                      
Rdz 8,11 i ta wrcia do niego pod wieczr, niosc w dziobie wiey listek z drzewa oliwnego. Pozna wic Noe, e woda na ziemi opada.                                          
Rdz 8,12 וַיִּיָּחֶל עוֹד שִׁבְעַת יָמִים אֲחֵרִים וַיְשַׁלַּח אֶת־הַיּוֹנָה וְלֹא־יָסְפָה שׁוּב־אֵלָיו עוֹד׃                                
Rdz 8,12 waj jij ja Hel od szi wat ja mim a He rim wa je szal laH et - haj jo na we lo - jas fa szuw - e law od                                
Rdz 8,12 wayyiyyºHel `d ib`at ymm Hrm wayallaH et-hayyn wl|-ysp ûb-lyw `d                                
Rdz 8,12 I czeka jeszcze siedem dni, po czym wypuci znw gobic, ale ona ju nie powrcia do niego.                                            
Rdz 8,13 וַיְהִי בְּאַחַת וְשֵׁשׁ־מֵאוֹת שָׁנָה בָּרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ חָרְבוּ הַמַּיִם מֵעַל הָאָרֶץ וַיָּסַר נֹחַ אֶת־מִכְסֵה הַתֵּבָה וַיַּרְא וְהִנֵּה חָרְבוּ פְּנֵי הָאֲדָמָה׃            
Rdz 8,13 wa je hi Be a Hat we szesz - me ot sza na Ba ri szon Be e Had la Ho desz Har wu ham ma jim me al ha a rec waj ja sar no aH et - mich se haT Te wa waj jar we hin ne Har wu Pe ne ha a da ma            
Rdz 8,13 wa|yh BaHat w-mt n B|rin BeHd laHºde H|rbû hammaºyim m`al hºrec wayyºsar nªH et-miks haTTb wayyaºr whinn H|rbû Pnê h|dm            
Rdz 8,13 W szeset pierwszym roku, w miesicu pierwszym, w pierwszym dniu miesica wody wyschy na ziemi, i Noe, zdjwszy dach arki, zobaczy, e powierzchnia ziemi jest ju prawie sucha.                                      
Rdz 8,14 וּבַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּשִׁבְעָה וְעֶשְׂרִים יוֹם לַחֹדֶשׁ יָבְשָׁה הָאָרֶץ׃                                    
Rdz 8,14 u wa Ho desz hasz sze ni Be szi wa we es rim jom la Ho desz jaw sza ha a rec s                                  
Rdz 8,14 ûbaHºde han Bib` w`eSrm ym laHºde yb hºrec s                                  
Rdz 8,14 A kiedy w miesicu drugim, w dniu dwudziestym sidmym ziemia wyscha,                                            
Rdz 8,15 וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל־נֹחַ לֵאמֹר׃                                            
Rdz 8,15 wa je daB Ber e lo him el - no aH le mor                                            
Rdz 8,15 waydaBBr lhm el-nªH lmr                                            
Rdz 8,15 Bg przemwi do Noego tymi sowami:                                                
Rdz 8,16 צֵא מִן־הַתֵּבָה אַתָּה וְאִשְׁתְּךָ וּבָנֶיךָ וּנְשֵׁי־בָנֶיךָ אִתָּךְ׃                                      
Rdz 8,16 ce min - haT Te wa aT Ta we isz Te cha u wa ne cha u ne sze - wa ne cha iT Tach                                      
Rdz 8,16 c min-haTTb aTT wiTk ûbnʺk ûnê|-bnʺk iTTk                                      
Rdz 8,16 Wyjd z arki wraz z on, synami i z onami twych synw.                                              
Rdz 8,17 כָּל־הַחַיָּה אֲשֶׁר־אִתְּךָ מִכָּל־בָּשָׂר בָּעוֹף וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ הוֹצֵא אִתָּךְ וְשָׁרְצוּ בָאָרֶץ וּפָרוּ וְרָבוּ עַל־הָאָרֶץ׃                      
Rdz 8,17 Kol - ha Haj ja a szer - iT Te cha miK Kol - Ba sar Ba of u waB Be he ma u we chol - ha re mes ha ro mes al - ha a rec (ho ce) iT Tach we szar cu wa a rec u fa ru we ra wu al - ha a rec                      
Rdz 8,17 Kol-haHayy e|r-iTTk miKKol-BSr B`p ûbaBBhm ûbkol-hreºmeS hrmS `al-hºrec (hc) iTTk w|rcû bºrec ûprû wrbû `al-hºrec                      
Rdz 8,17 Wyprowad te z sob wszystkie istoty ywe: z ptactwa, byda i zwierzt pezajcych po ziemi; niechaj rozejd si po ziemi, niech bd podne i niech si rozmnaaj.                                      
Rdz 8,18 וַיֵּצֵא־נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי־בָנָיו אִתּוֹ׃                                          
Rdz 8,18 waj je ce - no aH u wa naw we isz To u ne sze - wa naw iT To                                          
Rdz 8,18 wayyºc-nªH ûbnyw wiT ûnê|-bnyw iTT                                          
Rdz 8,18 Noe wyszed wic z arki wraz z synami, on i z onami swych synw.                                              
Rdz 8,19 כָּל־הַחַיָּה כָּל־הָרֶמֶשׂ וְכָל־הָעוֹף כֹּל רוֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ לְמִשְׁפְּחֹתֵיהֶם יָצְאוּ מִן־הַתֵּבָה׃                                  
Rdz 8,19 Kol - ha Haj ja Kol - ha re mes we chol - ha of Kol ro mes al - ha a rec le misz Pe Ho te hem ja cu min - haT Te wa                                  
Rdz 8,19 Kol-ha|Hayy Kol-hreºmeS wkol-h`p Kl rmS `al-hºrec lmiPHºtêheºm ycû min-haTTb                                  
Rdz 8,19 Wyszy te z arki wszelkie zwierzta: rne gatunki zwierzt pezajcych po ziemi i ptactwa, wszystko, co si porusza na ziemi.                                          
Rdz 8,20 וַיִּבֶן נֹחַ מִזְבֵּחַ לַיהוה וַיִּקַּח מִכֹּל הַבְּהֵמָה הַטְּהוֹרָה וּמִכֹּל הָעוֹף הַטָּהֹר וַיַּעַל עֹלֹת בַּמִּזְבֵּחַ׃                        
Rdz 8,20 waj ji wen no aH miz Be aH ljhwh(la do naj) waj jiq qaH miK Kol haB Be he ma hat te ho ra u miK Kol ha of hat ta hor waj ja al o lot Bam miz Be aH                        
Rdz 8,20 wayyìºben nªH mizBªH lyhwh(la|dny) wayyiqqaH miKKl haBBhm hahr ûmiKKl h`p hahr wayyaº`al `lt BammizBªH                        
Rdz 8,20 Noe zbudowa otarz dla Pana i wziwszy ze wszystkich zwierzt czystych i z ptakw czystych zoy je w ofierze caopalnej na tym otarzu.                                        
Rdz 8,21 וַיָּרַח יהוה אֶת־רֵיחַ הַנִּיחֹחַ וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־לִבּוֹ לֹא־אֹסִף לְקַלֵּל עוֹד אֶת־הָאֲדָמָה בַּעֲבוּר הָאָדָם כִּי יֵצֶר לֵב הָאָדָם רַע מִנְּעֻרָיו וְלֹא־אֹסִף עוֹד לְהַכּוֹת אֶת־כָּל־חַי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי׃  
Rdz 8,21 waj ja raH jhwh(a do naj) et - re aH han ni Ho aH waj jo mer jhwh(a do naj) el - liB Bo lo - o sif le qal lel od et - ha a da ma Ba a wur ha a dam Ki je cer lew ha a dam ra min ne u raw we lo - o sif od le haK Kot et - Kol - Haj Ka a szer a si ti  
Rdz 8,21 wayyºraH yhwh(dny) et-rêªH hannHªH wayyºmer yhwh(dny) el-liBB l|-sìp lqalll `d et-h|dm Ba`bûr h|dm K yºcer lb hdm ra` minn`ùryw wl|-sìp `d lhaKKt et-Kol-Hay Ka|er `Sºt  
Rdz 8,21 Gdy Pan poczu mi wo, rzek do siebie: Nie bd ju wicej zorzeczy ziemi ze wzgldu na ludzi, bo usposobienie czowieka jest ze ju od modoci. Przeto ju nigdy nie zgadz wszystkiego, co yje, jak to uczyniem.                                  
Rdz 8,22 עֹד כָּל־יְמֵי הָאָרֶץ זֶרַע וְקָצִיר וְקֹר וָחֹם וְקַיִץ וָחֹרֶף וְיוֹם וָלַיְלָה לֹא יִשְׁבֹּתוּ׃                          
Rdz 8,22 od Kol - je me ha a rec ze ra we qa cir we qor wa Hom we qa jic wa Ho ref we jom wa laj la lo jisz Bo tu                          
Rdz 8,22 `d Kol-ymê hºrec zeºra` wqcr wqr wHm wqaºyic wHºrep wym wlaºyl l yiBºtû                          
Rdz 8,22 Bd zatem istniay, jak dugo trwa bdzie ziemia: siew i niwo, mrz i upa, lato i zima, dzie i noc.                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski