Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 9,1 וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת־נֹחַ וְאֶת־בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הָאָרֶץ׃                                
Rdz 9,1 wa je wa rech e lo him et - no aH we et - Ba naw waj jo mer la hem Pe ru u re wu u mi lu et - ha a rec                                
Rdz 9,1 waybºrek lhm et-nªH wet-Bnyw wayyºmer lhem Prû ûrbû ûmilû et-hºrec                                
Rdz 9,1 Po czym Bg pobogosawi Noego i jego synw, mwic do nich: Bdcie podni i mncie si, abycie zaludnili ziemi.                                          
Rdz 9,2 וּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם יִהְיֶה עַל כָּל־חַיַּת הָאָרֶץ וְעַל כָּל־עוֹף הַשָּׁמָיִם בְּכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה וּבְכָל־דְּגֵי הַיָּם בְּיֶדְכֶם נִתָּנוּ׃                  
Rdz 9,2 u mo ra a chem we HiT Te chem jih je al Kol - Haj jat ha a rec we al Kol - of hasz sza ma jim Be chol a szer Tir mos ha a da ma u we chol - De ge haj jam Be jed chem niT Ta nu                  
Rdz 9,2 ûmrakem wHiTTkem yi|hyè `al Kol-Hayyat hºrec w`al Kol-`p hamºyim Bkl er TirmS h|dm û|bkol-Dgê hayym Byedkem niTTºnû                  
Rdz 9,2 Wszelkie za zwierz na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj si was boi i lka. Wszystko, co si porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostay oddane wam we wadanie.                                    
Rdz 9,3 כָּל־רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא־חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת־כֹּל׃                              
Rdz 9,3 Kol - re mes a szer hu - Haj la chem jih je le och la Ke je req e sew na taT Ti la chem et - Kol                              
Rdz 9,3 Kol-reºmeS er hû-Hay lkem yihyè lokl Kyeºreq `ºSeb ntaºTT lkem et-Kl                              
Rdz 9,3 Wszystko, co si porusza i yje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak roliny zielone, daj wam wszystko.                                          
Rdz 9,4 אַךְ־בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ׃                                          
Rdz 9,4 ach - Ba sar Be naf szo da mo lo to che lu                                          
Rdz 9,4 ak-BSr Bnap dm l tkºlû                                          
Rdz 9,4 Nie wolno wam tylko je misa z krwi ycia.                                              
Rdz 9,5 וְאַךְ אֶת־דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל־חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת־נֶפֶשׁ הָאָדָם׃                      
Rdz 9,5 we ach et - Dim chem le naf szo te chem ed rosz mij jad Kol - Haj ja ed re szen nu u mij jad ha a dam mij jad isz a Hiw ed rosz et - ne fesz ha a dam                      
Rdz 9,5 wak et-Dimkem lnap|têkem edr miyyad Kol-Hayy edreºnnû ûmiyyad h|dm miyyad Hw edr et-neºpe h|dm                      
Rdz 9,5 Upomn si o wasz krew przez wzgld na wasze ycie - upomn si o ni u kadego zwierzcia. Upomn si te u czowieka o ycie czowieka i u kadego - o ycie brata.                                      
Rdz 9,6 שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת־הָאָדָם׃                              
Rdz 9,6 szo fech Dam ha a dam Ba a dam Da mo jisz sza fech Ki Be ce lem e lo him a sa et - ha a dam                              
Rdz 9,6 pk Dam h|dm B|dm Dm yipk K Bceºlem lhm `S et-hdm                              
Rdz 9,6 [Jeli] kto przeleje krew ludzk, przez ludzi ma by przelana krew jego, bo czowiek zosta stworzony na obraz Boga.                                          
Rdz 9,7 וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ־בָהּ׃                                        
Rdz 9,7 we aT Tem Pe ru u re wu szir cu wa a rec u re wu - wa s                                      
Rdz 9,7 waTTem Prû ûrbû ircû bºrec ûrbû-bh s                                      
Rdz 9,7 Wy za bdcie podni i mncie si; zaludniajcie ziemi i miejcie nad ni wadz.                                            
Rdz 9,8 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־נֹחַ וְאֶל־בָּנָיו אִתּוֹ לֵאמֹר׃                                        
Rdz 9,8 waj jo mer e lo him el - no aH we el - Ba naw iT To le mor                                        
Rdz 9,8 wayyºmer lhm el-nªH wel-Bnyw iTT lmr                                        
Rdz 9,8 Potem Bg tak rzek do Noego i do jego synw:                                              
Rdz 9,9 וַאֲנִי הִנְנִי מֵקִים אֶת־בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְאֶת־זַרְעֲכֶם אַחֲרֵיכֶם׃                                      
Rdz 9,9 wa a ni hin ni me qim et - Be ri ti iT Te chem we et - za ra chem a Ha re chem                                      
Rdz 9,9 wan hinn mqm et-Brt iTTkem we|t-zar`kem a|Hrêkem                                      
Rdz 9,9 Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, ktre po was bdzie;                                            
Rdz 9,10 וְאֵת כָּל־נֶפֶשׁ הַחַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם בָּעוֹף בַּבְּהֵמָה וּבְכָל־חַיַּת הָאָרֶץ אִתְּכֶם מִכֹּל יֹצְאֵי הַתֵּבָה לְכֹל חַיַּת הָאָרֶץ׃                    
Rdz 9,10 we et Kol - ne fesz ha Haj ja a szer iT Te chem Ba of BaB Be he ma u we chol - Haj jat ha a rec iT Te chem miK Kol jo ce haT Te wa le chol Haj jat ha a rec                    
Rdz 9,10 wt Kol-neºpe ha|Hayy er iTTkem B`p BaBBhm û|bkol-Hayyat hºrec iTTkem miKKl ycê haTTb lkl Hayyat hºrec                    
Rdz 9,10 z wszelk istot yw, ktra jest z wami: z ptactwem, ze zwierztami domowymi i polnymi, jakie s przy was, ze wszystkimi, ktre wyszy z arki, z wszelkim zwierzciem na ziemi.                                    
Rdz 9,11 וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתְּכֶם וְלֹא־יִכָּרֵת כָּל־בָּשָׂר עוֹד מִמֵּי הַמַּבּוּל וְלֹא־יִהְיֶה עוֹד מַבּוּל לְשַׁחֵת הָאָרֶץ׃                          
Rdz 9,11 wa ha qi mo ti et - Be ri ti iT Te chem we lo - jiK Ka ret Kol - Ba sar od mim me ham maB Bul we lo - jih je od maB Bul le sza Het ha a rec                          
Rdz 9,11 wahqìmt et-Brt iTTkem wl|-yiKKrt Kol-BSr `d mimmê hammaBBûl wl|-yihyè `d maBBûl laHt hºrec                          
Rdz 9,11 Zawieram z wami przymierze, tak i nigdy ju nie zostanie zgadzona wodami potopu adna istota ywa i ju nigdy nie bdzie potopu niszczcego ziemi.                                      
Rdz 9,12 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים זֹאת אוֹת־הַבְּרִית אֲשֶׁר־אֲנִי נֹתֵן בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין כָּל־נֶפֶשׁ חַיָּה אֲשֶׁר אִתְּכֶם לְדֹרֹת עוֹלָם׃                      
Rdz 9,12 waj jo mer e lo him zot ot - haB Be rit a szer - a ni no ten Be ni u we ne chem u wen Kol - ne fesz Haj ja a szer iT Te chem le do rot o lam                      
Rdz 9,12 wayyºmer lhm zt |t-haBBrt er-n ntn Bên ûbêºnêkeºm ûbên Kol-neºpe Hayy er iTTkem ldrt `lm                      
Rdz 9,12 Po czym Bg doda: A to jest znak przymierza, ktre ja zawieram z wami i kad istot yw, jaka jest z wami, na wieczne czasy:                                        
Rdz 9,13 אֶת־קַשְׁתִּי נָתַתִּי בֶּעָנָן וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ׃                                  
Rdz 9,13 et - qasz Ti na taT Ti Be a nan we haj ta le ot Be rit Be ni u wen ha a rec                                  
Rdz 9,13 et-qaT ntaºTT Be|`nn wh|yt lt Brt Bên ûbên hºrec                                  
Rdz 9,13 uk mj kad na oboki, aby by znakiem przymierza midzy Mn a ziemi.                                            
Rdz 9,14 וְהָיָה בְּעַנְנִי עָנָן עַל־הָאָרֶץ וְנִרְאֲתָה הַקֶּשֶׁת בֶּעָנָן׃                                      
Rdz 9,14 we ha ja Be a ne ni a nan al - ha a rec we ni ra ta haq qe szet Be a nan                                      
Rdz 9,14 why B`a|nn `nn `al-hºrec wnirt haqqeºet Be`nn                                      
Rdz 9,14 A gdy rozcign oboki nad ziemi i gdy ukae si ten uk na obokach,                                            
Rdz 9,15 וְזָכַרְתִּי אֶת־בְּרִיתִי אֲשֶׁר בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין כָּל־נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל־בָּשָׂר וְלֹא־יִהְיֶה עוֹד הַמַּיִם לְמַבּוּל לְשַׁחֵת כָּל־בָּשָׂר׃                      
Rdz 9,15 we za char Ti et - Be ri ti a szer Be ni u we ne chem u wen Kol - ne fesz Haj ja Be chol - Ba sar we lo - jih je od ham ma jim le maB Bul le sza Het Kol - Ba sar                      
Rdz 9,15 wzkarT et-Brt er Bên ûbêºnêkeºm ûbên Kol-neºpe Hayy Bkol-BSr wl|-yi|hyè `d hammaºyim lmaBBûl laHt Kol-BSr                      
Rdz 9,15 wtedy wspomn na moje przymierze, ktre zawarem z wami i z wszelk istot yw, z kadym czowiekiem; i nie bdzie ju nigdy wd potopu na zniszczenie adnego jestestwa.                                    
Rdz 9,16 וְהָיְתָה הַקֶּשֶׁת בֶּעָנָן וּרְאִיתִיהָ לִזְכֹּר בְּרִית עוֹלָם בֵּין אֱלֹהִים וּבֵין כָּל־נֶפֶשׁ חַיָּה בְּכָל־בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל־הָאָרֶץ׃                      
Rdz 9,16 we haj ta haq qe szet Be a nan u re i ti ha liz Kor Be rit o lam Ben e lo him u wen Kol - ne fesz Haj ja Be chol - Ba sar a szer al - ha a rec                      
Rdz 9,16 whyt haqqeºet Be|`nn ûrtºh lizKr Brt `lm Bên lhm ûbên Kol-neºpe Hayy Bkol-BSr er `al-hºrec                      
Rdz 9,16 Gdy zatem bdzie ten uk na obokach, patrzc na niego, wspomn na przymierze wieczne midzy mn a wszelk istot yjc w kadym ciele, ktre jest na ziemi.                                      
Rdz 9,17 וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־נֹחַ זֹאת אוֹת־הַבְּרִית אֲשֶׁר הֲקִמֹתִי בֵּינִי וּבֵין כָּל־בָּשָׂר אֲשֶׁר עַל־הָאָרֶץ׃                            
Rdz 9,17 waj jo mer e lo him el - no aH zot ot - haB Be rit a szer ha qi mo ti Be ni u wen Kol - Ba sar a szer al - ha a rec P                          
Rdz 9,17 wayyºmer lhm el-nªH zt |t-haBBrt er hqìmºt Bên ûbên Kol-BSr er `al-hºrec P                          
Rdz 9,17 Rzek Bg do Noego: To jest znak przymierza, ktre zawarem midzy Mn a wszystkimi istotami, jakie s na ziemi.                                          
Rdz 9,18 וַיִּהְיוּ בְנֵי־נֹחַ הַיֹּצְאִים מִן־הַתֵּבָה שֵׁם וְחָם וָיָפֶת וְחָם הוּא אֲבִי כְנָעַן׃                              
Rdz 9,18 waj jih ju we ne - no aH haj jo cim min - haT Te wa szem we Ham wa ja fet we Ham hu a wi che na an                              
Rdz 9,18 wayyi|hyû bnê-nªH hayy|cm min-haTTb m wHm wyºpet wHm b knº`an                              
Rdz 9,18 Synami Noego, ktrzy wyszli z arki, byli Sem, Cham i Jafet. Cham by ojcem Kanaana.                                            
Rdz 9,19 שְׁלֹשָׁה אֵלֶּה בְּנֵי־נֹחַ וּמֵאֵלֶּה נָפְצָה כָל־הָאָרֶץ׃                                        
Rdz 9,19 sze lo sza el le Be ne - no aH u me el le naf ca chol - ha a rec                                        
Rdz 9,19 l ºllè Bnê-nªH ûmºllè n|pc kol-hºrec                                        
Rdz 9,19 Ci trzej byli synami Noego i od nich to zaludnia si caa ziemia.                                              
Rdz 9,20 וַיָּחֶל נֹחַ אִישׁ הָאֲדָמָה וַיִּטַּע כָּרֶם׃                                        
Rdz 9,20 waj ja Hel no aH isz ha a da ma waj jit ta Ka rem                                        
Rdz 9,20 wayyºHel nªH h|dm wayyia` Kºrem                                        
Rdz 9,20 Noe by rolnikiem i on to pierwszy zasadzi winnic.                                              
Rdz 9,21 וַיֵּשְׁתְּ מִן־הַיַּיִן וַיִּשְׁכָּר וַיִּתְגַּל בְּתוֹךְ אָהֳלֹה׃                                        
Rdz 9,21 waj jeszT min - haj ja jin waj jisz Kar waj jit Gal Be toch o h lo                                        
Rdz 9,21 wayyT min-hayyaºyin wayyiKr wayyitGal Btk ohlò                                        
Rdz 9,21 Gdy potem napi si wina, odurzy si [nim] i lea nagi w swym namiocie.                                            
Rdz 9,22 וַיַּרְא חָם אֲבִי כְנַעַן אֵת עֶרְוַת אָבִיו וַיַּגֵּד לִשְׁנֵי־אֶחָיו בַּחוּץ׃                                
Rdz 9,22 waj jar Ham a wi che na an et er wat a wiw waj jaG Ged lisz ne - e Haw Ba Huc                                
Rdz 9,22 wayyaºr Hm b knaº`an t `erwat bw wayyaGGd linê|-eHyw BaHûc                                
Rdz 9,22 Cham, ojciec Kanaana, ujrzawszy nago swego ojca, powiedzia o tym dwu swym braciom, ktrzy byli poza namiotem.                                          
Rdz 9,23 וַיִּקַּח שֵׁם וָיֶפֶת אֶת־הַשִּׂמְלָה וַיָּשִׂימוּ עַל־שְׁכֶם שְׁנֵיהֶם וַיֵּלְכוּ אֲחֹרַנִּית וַיְכַסּוּ אֵת עֶרְוַת אֲבִיהֶם וּפְנֵיהֶם אֲחֹרַנִּית וְעֶרְוַת אֲבִיהֶם לֹא רָאוּ׃              
Rdz 9,23 waj jiq qaH szem wa je fet et - has sim la waj ja si mu al - sze chem sze ne hem waj jel chu a Ho ran nit wa je chas su et er wat a wi hem u fe ne hem a Ho ran nit we er wat a wi hem lo ra u              
Rdz 9,23 wayyiqqaH m wyeºpet et-haSSiml wayySºmû `al-kem nêhem wayy|lkû Hºrannºt waykassû t `erwat bhem ûpnêhem Hºrannºt w`erwat bhem l              
Rdz 9,23 Wtedy Sem i Jafet wzili paszcz i trzymajc go na ramionach weszli tyem do namiotu i przykryli nago swego ojca; twarzy za swych nie odwracali, aby nie widzie nagoci swego ojca.                                    
Rdz 9,24 וַיִּיקֶץ נֹחַ מִיֵּינוֹ וַיֵּדַע אֵת אֲשֶׁר־עָשָׂה־לוֹ בְּנוֹ הַקָּטָן׃                                    
Rdz 9,24 waj ji qec no aH mij je no waj je da et a szer - a sa - lo Be no haq qa tan                                    
Rdz 9,24 wayyºqec nªH miyyên wayyºda` t er-`ºS-l Bn haqqn                                    
Rdz 9,24 Kiedy Noe obudzi si po odurzeniu winem i dowiedzia si, co uczyni mu jego modszy syn,                                          
Rdz 9,25 וַיֹּאמֶר אָרוּר כְּנָעַן עֶבֶד עֲבָדִים יִהְיֶה לְאֶחָיו׃                                      
Rdz 9,25 waj jo mer a rur Ke na an e wed a wa dim jih je le e Haw                                      
Rdz 9,25 wayyºmer rûr Knº`an `eºbed `bdm yi|hyè leHyw                                      
Rdz 9,25 rzek: Niech bdzie przeklty Kanaan! Niech bdzie najniszym sug swych braci!                                            
Rdz 9,26 וַיֹּאמֶר בָּרוּךְ יהוה אֱלֹהֵי שֵׁם וִיהִי כְנַעַן עֶבֶד לָמוֹ׃                                  
Rdz 9,26 waj jo mer Ba ruch jhwh(a do naj) e lo he szem wi hi che na an e wed la mo                                  
Rdz 9,26 wayyºmer Brûk yhwh(dny) lºhê m wh knaº`an `eºbed lºm                                  
Rdz 9,26 A potem doda: Niech bdzie bogosawiony Pan, Bg Sema! Niech Kanaan bdzie sug Sema!                                          
Rdz 9,27 יַפְתְּ אֱלֹהִים לְיֶפֶת וְיִשְׁכֹּן בְּאָהֳלֵי־שֵׁם וִיהִי כְנַעַן עֶבֶד לָמוֹ׃                                  
Rdz 9,27 jafT e lo him le je fet we jisz Kon Be o h le - szem wi hi che na an e wed la mo                                  
Rdz 9,27 yapT lhm lyeºpet wyiKn Bo|hlê-m wh knaº`an `eºbed lºm                                  
Rdz 9,27 Niech Bg da i Jafetowi du przestrze i niech on zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan niech bdzie mu sug.                                          
Rdz 9,28 וַיְחִי־נֹחַ אַחַר הַמַּבּוּל שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה׃                                    
Rdz 9,28 wa je Hi - no aH a Har ham maB Bul sze losz me ot sza na wa Ha misz szim sza na                                    
Rdz 9,28 wa|yH-nªH aHar hammaBBûl l mt n wa|Hmim n                                    
Rdz 9,28 Noe y po potopie trzysta pidziesit lat.                                                
Rdz 9,29 וַיִּהְיוּ כָּל־יְמֵי־נֹחַ תְּשַׁע מֵאוֹת שָׁנָה וַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וַיָּמֹת׃                                    
Rdz 9,29 waj jih ju Kol - je me - no aH Te sza me ot sza na wa Ha misz szim sza na waj ja mot P                                  
Rdz 9,29 wayyi|hyû Kol-ymê-nªH Ta` mt n waHmim n wayymt P                                  
Rdz 9,29 I umar Noe w wieku lat dziewiciuset pidziesiciu.                                              

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski