Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 11,1 וַיְהִי כָל־הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים׃                                        
Rdz 11,1 wa je hi chol - ha a rec sa fa e Hat u de wa rim a Ha dim                                        
Rdz 11,1 wa|yh kol-hºrec Sp eHt ûdbrm Hdm                                        
Rdz 11,1 Mieszkacy caej ziemi mieli jedn mow, czyli jednakowe sowa.                                              
Rdz 11,2 וַיְהִי בְּנָסְעָם מִקֶּדֶם וַיִּמְצְאוּ בִקְעָה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר וַיֵּשְׁבוּ שָׁם׃                                  
Rdz 11,2 wa je hi Be no sam miq qe dem waj jim ce u wi qa Be e rec szi nar waj jesz wu szam                                  
Rdz 11,2 wa|yh Bnos`m miqqeºdem wa|yyimcû biq` Beºrec in`r wayyºbû m                                  
Rdz 11,2 A gdy wdrowali ze wschodu, napotkali rwnin w kraju Szinear i tam zamieszkali.                                            
Rdz 11,3 וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ הָבָה נִלְבְּנָה לְבֵנִים וְנִשְׂרְפָה לִשְׂרֵפָה וַתְּהִי לָהֶם הַלְּבֵנָה לְאָבֶן וְהַחֵמָר הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר׃                    
Rdz 11,3 waj jo me ru isz el - re e hu ha wa nil Be na le we nim we nis re fa lis re fa waT Te hi la hem hal le we na le a wen we ha He mar ha ja la hem la Ho mer                    
Rdz 11,3 wayymrû el-r`ºhû hºb nilBn lbnm wniSrp liSrp waTTh lhem hallbn lºben whaºHmºr hy lhem laHºmer                    
Rdz 11,3 I mwili jeden do drugiego: Chodcie, wyrabiajmy ceg i wypalmy j w ogniu. A gdy ju mieli ceg zamiast kamieni i smo zamiast zaprawy murarskiej,                                      
Rdz 11,4 וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה־לָּנוּ עִיר וּמִגְדָּל וְרֹאשׁוֹ בַשָּׁמַיִם וְנַעֲשֶׂה־לָּנוּ שֵׁם פֶּן־נָפוּץ עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ׃                            
Rdz 11,4 waj jo me ru ha wa niw ne - lla nu ir u mig Dal we ro szo wasz sza ma jim we na a se - lla nu szem Pen - na fuc al - Pe ne chol - ha a rec                            
Rdz 11,4 wayymrû hºb nibnè-llºnû `r ûmigDl wr bamaºyim wna|`Sè-llºnû m Pen-npûc `al-Pnê kol-hºrec                            
Rdz 11,4 rzekli: Chodcie, zbudujemy sobie miasto i wie, ktrej wierzchoek bdzie siga nieba, i w ten sposb uczynimy sobie znak, abymy si nie rozproszyli po caej ziemi.                                      
Rdz 11,5 וַיֵּרֶד יהוה לִרְאֹת אֶת־הָעִיר וְאֶת־הַמִּגְדָּל אֲשֶׁר בָּנוּ בְּנֵי הָאָדָם׃                                  
Rdz 11,5 waj je red jhwh(a do naj) li rot et - ha ir we et - ham mig Dal a szer Ba nu Be ne ha a dam                                  
Rdz 11,5 wayyºred yhwh(dny) lirt et-h`r wet-hammigDl er Bnû Bnê hdm                                  
Rdz 11,5 A Pan zstpi z nieba, by zobaczy to miasto i wie, ktre budowali ludzie,                                            
Rdz 11,6 וַיֹּאמֶר יהוה הֵן עַם אֶחָד וְשָׂפָה אַחַת לְכֻלָּם וְזֶה הַחִלָּם לַעֲשׂוֹת וְעַתָּה לֹא־יִבָּצֵר מֵהֶם כֹּל אֲשֶׁר יָזְמוּ לַעֲשׂוֹת׃                
Rdz 11,6 waj jo mer jhwh(a do naj) hen am e Had we sa fa a Hat le chul lam we ze ha Hil lam la a sot we aT Ta lo - jiB Ba cer me hem Kol a szer jaz mu la a sot                
Rdz 11,6 wayyºmer yhwh(dny) hn `am eHd wSp aHat lkullm wzè haHillm la`St w`aTT l|-yiBBcr mhem Kl er yzmû la|`St                
Rdz 11,6 i rzek: S oni jednym ludem i wszyscy maj jedn mow, i to jest przyczyn, e zaczli budowa. A zatem w przyszoci nic nie bdzie dla nich niemoliwe, cokolwiek zamierz uczyni.                                    
Rdz 11,7 הָבָה נֵרְדָה וְנָבְלָה שָׁם שְׂפָתָם אֲשֶׁר לֹא יִשְׁמְעוּ אִישׁ שְׂפַת רֵעֵהוּ׃                              
Rdz 11,7 ha wa ner da we naw la szam se fa tam a szer lo jisz me u isz se fat re e hu                              
Rdz 11,7 hºb n|rd wnbl m Sptm er l yim`û Spat r`ºhû                              
Rdz 11,7 Zejdmy wic i pomieszajmy tam ich jzyk, aby jeden nie rozumia drugiego!                                            
Rdz 11,8 וַיָּפֶץ יהוה אֹתָם מִשָּׁם עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ וַיַּחְדְּלוּ לִבְנֹת הָעִיר׃                                  
Rdz 11,8 waj ja fec jhwh(a do naj) o tam misz szam al - Pe ne chol - ha a rec waj jaH De lu liw not ha ir                                  
Rdz 11,8 wayyºpec yhwh(dny) tm mim `al-Pnê kol-hºrec wa|yyaHDlû libnt h`r                                  
Rdz 11,8 W ten sposb Pan rozproszy ich stamtd po caej powierzchni ziemi, i tak nie dokoczyli budowy tego miasta.                                          
Rdz 11,9 עַל־כֵּן קָרָא שְׁמָהּ בָּבֶל כִּי־שָׁם בָּלַל יהוה שְׂפַת כָּל־הָאָרֶץ וּמִשָּׁם הֱפִיצָם יהוה עַל־פְּנֵי כָּל־הָאָרֶץ׃                        
Rdz 11,9 al - Ken qa ra sze ma Ba wel Ki - szam Ba lal jhwh(a do naj) se fat Kol - ha a rec u misz szam he fi cam jhwh(a do naj) al - Pe ne Kol - ha a rec P                      
Rdz 11,9 `al-Kn qr m Bbel K-m Blal yhwh(dny) Spat Kol-hºrec ûmim hpcm yhwh(dny) `al-Pnê Kol-hºrec P                      
Rdz 11,9 Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomiesza mow mieszkacw caej ziemi. Stamtd te Pan rozproszy ich po caej powierzchni ziemi.                                      
Rdz 11,10 אֵלֶּה תּוֹלְדֹת שֵׁם שֵׁם בֶּן־מְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־אַרְפַּכְשָׁד שְׁנָתַיִם אַחַר הַמַּבּוּל׃                              
Rdz 11,10 el le Tol dot szem szem Ben - me at sza na waj jo led et - ar Pach szad sze na ta jim a Har ham maB Bul                              
Rdz 11,10 ºllè Tldt m m Ben-mat n wayyºled et-arPakd ntaºyim aHar hammaBBûl                              
Rdz 11,10 Ci s potomkowie Sema. Gdy Sem mia sto lat, urodzi mu si syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie.                                          
Rdz 11,11 וַיְחִי־שֵׁם אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־אַרְפַּכְשָׁד חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                                
Rdz 11,11 wa je Hi - szem a Ha re ho li do et - ar Pach szad Ha mesz me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s                              
Rdz 11,11 wa|yH-m a|Hrê hld et-arPakd Hm mt n wayyºled Bnm ûbnt s                              
Rdz 11,11 Po urodzeniu si Arpachszada Sem y piset lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,12 וְאַרְפַּכְשַׁד חַי חָמֵשׁ וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־שָׁלַח׃                                      
Rdz 11,12 we ar Pach szad Haj Ha mesz u sze lo szim sza na waj jo led et - sza laH                                      
Rdz 11,12 warPakad Hay Hm ûlm n wayyºled et-ºlaH                                      
Rdz 11,12 Arpachszad, przeywszy trzydzieci pi lat, mia syna Szelacha.                                              
Rdz 11,13 וַיְחִי אַרְפַּכְשַׁד אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־שֶׁלַח שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                          
Rdz 11,13 wa je Hi ar Pach szad a Ha re ho li do et - sze laH sza losz sza nim we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s                        
Rdz 11,13 wa|yH arPakad a|Hrê hld et-eºlaH l nm warBa` mt n wayyºled Bnm ûbnt s                        
Rdz 11,13 A po urodzeniu si Szelacha Arpachszad y czterysta trzy lata i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,14 וְשֶׁלַח חַי שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־עֵבֶר׃                                        
Rdz 11,14 we sze laH Haj sze lo szim sza na waj jo led et - e wer                                        
Rdz 11,14 weºlaH Hay lm n wayyºled et-`ºber                                        
Rdz 11,14 Szelach, przeywszy trzydzieci lat, mia syna Ebera;                                              
Rdz 11,15 וַיְחִי־שֶׁלַח אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־עֵבֶר שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 11,15 wa je Hi - sze laH a Ha re ho li do et - e wer sza losz sza nim we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s                          
Rdz 11,15 wa|yH-eºlaH aHrê hld et-`ºber l nm warBa` mt n wayyºled Bnm ûbnt s                          
Rdz 11,15 po urodzeniu si Ebera y Szelach czterysta trzy lata i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,16 וַיְחִי־עֵבֶר אַרְבַּע וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־פָּלֶג׃                                        
Rdz 11,16 wa je Hi - e wer ar Ba u sze lo szim sza na waj jo led et - Pa leg                                        
Rdz 11,16 wa|yH-`ºber arBa` ûlm n wayyºled et-Pºleg                                        
Rdz 11,16 Gdy Eber mia trzydzieci cztery lata, urodzi mu si syn, Peleg;                                              
Rdz 11,17 וַיְחִי־עֵבֶר אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־פֶּלֶג שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 11,17 wa je Hi - e wer a Ha re ho li do et - Pe leg sze lo szim sza na we ar Ba me ot sza na waj jo led Ba nim u wa not s                          
Rdz 11,17 wa|yH-`ºber aHrê hld et-Peºleg lm n warBa` mt n wayyºled Bnm ûbnt s                          
Rdz 11,17 a po urodzeniu si Pelega y Eber czterysta trzydzieci lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,18 וַיְחִי־פֶלֶג שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־רְעוּ׃                                          
Rdz 11,18 wa je Hi - fe leg sze lo szim sza na waj jo led et - re u                                          
Rdz 11,18 wa|yH-peºleg lm n wayyºled et-r`û                                          
Rdz 11,18 Gdy Peleg mia trzydzieci lat, urodzi mu si Reu;                                              
Rdz 11,19 וַיְחִי־פֶלֶג אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־רְעוּ תֵּשַׁע שָׁנִים וּמָאתַיִם שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                              
Rdz 11,19 wa je Hi - fe leg a Ha re ho li do et - re u Te sza sza nim u ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s                            
Rdz 11,19 wa|yH-peºleg aHrê hld et-r`û Tºa` nm ûmtaºyim n wayyºled Bnm ûbnt s                            
Rdz 11,19 a po urodzeniu si Reu y Peleg dwiecie dziewi lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,20 וַיְחִי רְעוּ שְׁתַּיִם וּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־שְׂרוּג׃                                      
Rdz 11,20 wa je Hi re u szTa jim u sze lo szim sza na waj jo led et - se rug                                      
Rdz 11,20 wayH r`û Taºyim ûlm n wayyºled et-Srûg                                      
Rdz 11,20 Gdy Reu mia trzydzieci dwa lata, urodzi mu si syn, Serug;                                              
Rdz 11,21 וַיְחִי רְעוּ אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־שְׂרוּג שֶׁבַע שָׁנִים וּמָאתַיִם שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 11,21 wa je Hi re u a Ha re ho li do et - se rug sze wa sza nim u ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s                          
Rdz 11,21 wayH r`û aHrê hld et-Srûg eºba` nm ûmtaºyim n wayyºled Bnm ûbnt s                          
Rdz 11,21 a po urodzeniu si Seruga y Reu dwiecie siedem lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,22 וַיְחִי שְׂרוּג שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־נָחוֹר׃                                        
Rdz 11,22 wa je Hi se rug sze lo szim sza na waj jo led et - na Hor                                        
Rdz 11,22 wayH Srûg lm n wayyºled et-nHr                                        
Rdz 11,22 Gdy Serug mia trzydzieci lat, urodzi mu si Nachor;                                              
Rdz 11,23 וַיְחִי שְׂרוּג אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־נָחוֹר מָאתַיִם שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                                
Rdz 11,23 wa je Hi se rug a Ha re ho li do et - na Hor ma ta jim sza na waj jo led Ba nim u wa not s                              
Rdz 11,23 wayH Srûg aHrê hld et-nHr mtaºyim n wayyºled Bnm ûbnt s                              
Rdz 11,23 a po urodzeniu si Nachora y Serug dwiecie lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,24 וַיְחִי נָחוֹר תֵּשַׁע וְעֶשְׂרִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־תָּרַח׃                                      
Rdz 11,24 wa je Hi na Hor Te sza we es rim sza na waj jo led et - Ta raH                                      
Rdz 11,24 wayH nHr Tºa` w`eSrm n wayyºled et-TºraH                                      
Rdz 11,24 Gdy Nachor mia dwadziecia dziewi lat, urodzi mu si Terach;                                              
Rdz 11,25 וַיְחִי נָחוֹר אַחֲרֵי הוֹלִידוֹ אֶת־תֶּרַח תְּשַׁע־עֶשְׂרֵה שָׁנָה וּמְאַת שָׁנָה וַיּוֹלֶד בָּנִים וּבָנוֹת׃                            
Rdz 11,25 wa je Hi na Hor a Ha re ho li do et - Te raH Te sza - es re sza na u me at sza na waj jo led Ba nim u wa not s                          
Rdz 11,25 wayH nHr aHrê hld et-TeºraH Ta|`-`eSr n ûmat n wayyºled Bnm ûbnt s                          
Rdz 11,25 a po urodzeniu si Teracha Nachor y sto dziewitnacie lat i mia synw i crki.                                            
Rdz 11,26 וַיְחִי־תֶרַח שִׁבְעִים שָׁנָה וַיּוֹלֶד אֶת־אַבְרָם אֶת־נָחוֹר וְאֶת־הָרָן׃                                      
Rdz 11,26 wa je Hi - te raH szi wim sza na waj jo led et - aw ram et - na Hor we et - ha ran                                      
Rdz 11,26 wa|yH-teºraH ib`m n wayyºled et-abrm et-nHr wet-hrn                                      
Rdz 11,26 Gdy Terach mia siedemdziesit lat, urodzili mu si synowie: Abram, Nachor i Haran.                                            
Rdz 11,27 וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת תֶּרַח תֶּרַח הוֹלִיד אֶת־אַבְרָם אֶת־נָחוֹר וְאֶת־הָרָן וְהָרָן הוֹלִיד אֶת־לוֹט׃                              
Rdz 11,27 we el le Tol dot Te raH Te raH ho lid et - aw ram et - na Hor we et - ha ran we ha ran ho lid et - lot                              
Rdz 11,27 wºllè Tldt TeºraH TeºraH hld et-abrm et-nHr wet-hrn whrn hld et-l                              
Rdz 11,27 Oto dzieje potomkw Teracha. Terach by ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran by ojcem Lota.                                          
Rdz 11,28 וַיָּמָת הָרָן עַל־פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ בְּאוּר כַּשְׂדִּים׃                                  
Rdz 11,28 waj ja mot ha ran al - Pe ne Te raH a wiw Be e rec mo lad To Be ur Kas Dim                                  
Rdz 11,28 wayyºmot hrn `al-Pnê TeºraH bw Beºrec mladT Bûr KaSDm                                  
Rdz 11,28 Haran zmar jeszcze za ycia Teracha, swego ojca, w kraju, w ktrym si urodzi, w Ur chaldejskim.                                          
Rdz 11,29 וַיִּקַּח אַבְרָם וְנָחוֹר לָהֶם נָשִׁים שֵׁם אֵשֶׁת־אַבְרָם שָׂרָי וְשֵׁם אֵשֶׁת־נָחוֹר מִלְכָּה בַּת־הָרָן אֲבִי־מִלְכָּה וַאֲבִי יִסְכָּה׃                      
Rdz 11,29 waj jiq qaH aw ram we na Hor la hem na szim szem e szet - aw ram sa raj we szem e szet - na Hor mil Ka Bat - ha ran a wi - mil Ka wa a wi jis Ka                      
Rdz 11,29 wayyiqqaH abrm wnHr lhem nm m |et-abrm Sry wm |et-nHr milK Bat-hrn b|-milK wa|b yisK                      
Rdz 11,29 Abram i Nachor wzili sobie ony. Imi ony Abrama byo Saraj, imi za ony Nachora - Milka. Bya to crka Harana, ktry mia jeszcze drug crk imieniem Jiska.                                      
Rdz 11,30 וַתְּהִי שָׂרַי עֲקָרָה אֵין לָהּ וָלָד׃