Wysuchaj caego rozdziau (mp3) wysuchaj caego rozdziau (mp3)
 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Rdz 12,1 וַיֹּאמֶר יהוה אֶל־אַבְרָם לֶךְ־לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ׃                              
Rdz 12,1 waj jo mer jhwh(a do naj) el - aw ram lech - le cha me ar ce cha u mim mo lad Te cha u miB Bet a wi cha el - ha a rec a szer a reK Ka                              
Rdz 12,1 wayyºmer yhwh(dny) el-abrm lek-lk marck ûmimm|ladTk ûmiBBêt bºk el-hºrec er areºKK                              
Rdz 12,1 Pan rzek do Abrama: Wyjd z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, ktry ci uka.                                          
Rdz 12,2 וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה׃                                    
Rdz 12,2 we e es cha le goj Ga dol wa a wa re che cha wa a gaD De la sze me cha we he je Be ra cha                                    
Rdz 12,2 we|`eSk lgy Gdl wabºrekkº wagaDDl meºk wehy Brk                                    
Rdz 12,2 Uczyni bowiem z ciebie wielki nard, bd ci bogosawi i twoje imi rozsawi: staniesz si bogosawiestwem.                                          
Rdz 12,3 וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה׃                                  
Rdz 12,3 wa a wa ra cha me war che cha u me qal lel cha a or we niw re chu we cha Kol misz Pe Hot ha a da ma                                  
Rdz 12,3 wab|rk mbºrkʺk ûmqallelk r wnibrkû bk Kl miPHt hdm                                  
Rdz 12,3 Bd bogosawi tym, ktrzy ciebie bogosawi bd, a tym, ktrzy tobie bd zorzeczyli, i ja bd zorzeczy. Przez ciebie bd otrzymyway bogosawiestwo ludy caej ziemi.                                    
Rdz 12,4 וַיֵּלֶךְ אַבְרָם כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר אֵלָיו יהוה וַיֵּלֶךְ אִתּוֹ לוֹט וְאַבְרָם בֶּן־חָמֵשׁ שָׁנִים וְשִׁבְעִים שָׁנָה בְּצֵאתוֹ מֵחָרָן׃                    
Rdz 12,4 waj je lech aw ram Ka a szer DiB Ber e law jhwh(a do naj) waj je lech iT To lot we aw ram Ben - Ha mesz sza nim we szi wim sza na Be ce to me Ha ran                    
Rdz 12,4 wayyºlek abrm Kaer DiBBer lyw yhwh(dny) wayyºlek iTT l wabrm Ben-Hm nm wib`m n Bct mHrn                    
Rdz 12,4 Abram uda si w drog, jak mu Pan rozkaza, a z nim poszed i Lot. Abram mia siedemdziesit pi lat, gdy wyszed z Charanu.                                        
Rdz 12,5 וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת־שָׂרַי אִשְׁתּוֹ וְאֶת־לוֹט בֶּן־אָחִיו וְאֶת־כָּל־רְכוּשָׁם אֲשֶׁר רָכָשׁוּ וְאֶת־הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־עָשׂוּ בְחָרָן וַיֵּצְאוּ לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ אַרְצָה כְּנָעַן׃              
Rdz 12,5 waj jiq qaH aw ram et - sa raj isz To we et - lot Ben - a Hiw we et - Kol - re chu szam a szer ra cha szu we et - han ne fesz a szer - a su we Ha ran waj je cu la le chet ar ca Ke na an waj ja wo u ar ca Ke na an              
Rdz 12,5 wayyiqqaH abrm et-Sray iT wet-l Ben-Hw wet-Kol-rkûm er rkºû wet-hanneºpe er-`Sû bHrn wayycû lleºket aºrc Knaº`an wayybºû aºrc Knº`an              
Rdz 12,5 I zabra Abram z sob swoj on Saraj, swego bratanka Lota i cay dobytek, jaki obaj posiadali, oraz sub, ktr nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby si uda do Kanaanu. Gdy za przybyli do Kanaanu,                                  
Rdz 12,6 וַיַּעֲבֹר אַבְרָם בָּאָרֶץ עַד מְקוֹם שְׁכֶם עַד אֵלוֹן מוֹרֶה וְהַכְּנַעֲנִי אָז בָּאָרֶץ׃                            
Rdz 12,6 waj ja a wor aw ram Ba a rec ad me qom sze chem ad e lon mo re we haK Ke na a ni az Ba a rec                            
Rdz 12,6 wayya`br abrm Bºrec `ad mqm kem `ad ln mrè wha|KKna`n z Bºrec                            
Rdz 12,6 Abram przeszed przez ten kraj a do pewnej miejscowoci koo Sychem, do dbu More. - A w kraju tym mieszkali wwczas Kananejczycy.                                        
Rdz 12,7 וַיֵּרָא יהוה אֶל־אַבְרָם וַיֹּאמֶר לְזַרְעֲךָ אֶתֵּן אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת וַיִּבֶן שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוה הַנִּרְאֶה אֵלָיו׃                        
Rdz 12,7 waj je ra jhwh(a do naj) el - aw ram waj jo mer le za ra cha eT Ten et - ha a rec haz zot waj ji wen szam miz Be aH ljhwh(la do naj) han ni re e law                        
Rdz 12,7 wayyr yhwh(dny) el-abrm wayyºmer lzaºr`k eTTn et-hºrec hazzt wayyìºben m mizBªH lyhwh(ladny) hannirè lyw                        
Rdz 12,7 Pan, ukazawszy si Abramowi, rzek: Twojemu potomstwu oddaj wanie t ziemi. Abram zbudowa tam otarz dla Pana, ktry mu si ukaza.                                        
Rdz 12,8 וַיַּעְתֵּק מִשָּׁם הָהָרָה מִקֶּדֶם לְבֵית־אֵל וַיֵּט אָהֳלֹה בֵּית־אֵל מִיָּם וְהָעַי מִקֶּדֶם וַיִּבֶן־שָׁם מִזְבֵּחַ לַיהוה וַיִּקְרָא בְּשֵׁם יהוה׃                  
Rdz 12,8 waj ja Teq misz szam ha ha ra miq qe dem le wet - el waj jet o h lo Bet - el mij jam we ha aj miq qe dem waj ji wen - szam miz Be aH ljhwh(la do naj) waj jiq ra Be szem jhwh(a do naj)                  
Rdz 12,8 wayya`Tq mim hhºr miqqeºdem lbê|t-l wayy ohlò Bê|t-l miyym wh`ay miqqeºdem wayyì|ben-m mizBªH lyhwh(la|dny) wayyiqr Bm yhwh(dny)                  
Rdz 12,8 Stamtd za przenis si na wzgrze na wschd od Betel i rozbi swj namiot pomidzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam rwnie zbudowa otarz dla Pana i wzywa imienia Jego.                                    
Rdz 12,9 וַיִּסַּע אַבְרָם הָלוֹךְ וְנָסוֹעַ הַנֶּגְבָּה׃                                          
Rdz 12,9 waj jis sa aw ram ha loch we na so a han neg Ba P                                        
Rdz 12,9 wayyissa` abrm hlk wnsª` hanneºgB P                                        
Rdz 12,9 Zwinwszy namioty, Abram wdrowa z miejsca na miejsce w stron Negebu.                                            
Rdz 12,10 וַיְהִי רָעָב בָּאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָׁם כִּי־כָבֵד הָרָעָב בָּאָרֶץ׃                              
Rdz 12,10 wa je hi ra aw Ba a rec waj je red aw ram mic raj ma la gur szam Ki - cha wed ha ra aw Ba a rec                              
Rdz 12,10 wayh r`b Bºrec wayyºred abrm micraºym lgûr m K|-kbd hr`b Bºrec                              
Rdz 12,10 Kiedy za nasta gd w owym kraju, Abram powdrowa do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozosta; by bowiem ciki gd w Kanaanie.                                        
Rdz 12,11 וַיְהִי כַּאֲשֶׁר הִקְרִיב לָבוֹא מִצְרָיְמָה וַיֹּאמֶר אֶל־שָׂרַי אִשְׁתּוֹ הִנֵּה־נָא יָדַעְתִּי כִּי אִשָּׁה יְפַת־מַרְאֶה אָתְּ׃                        
Rdz 12,11 wa je hi Ka a szer hiq riw la wo mic raj ma waj jo mer el - sa raj isz To hin ne - na ja da Ti Ki isz sza je fat - ma re aTT                        
Rdz 12,11 wayh Kaer hiqrb lb micrºym wayyºmer el-Sray iT hinn-n ydaº`T K i ypat-marè TT                        
Rdz 12,11 A gdy si ju zblia do Egiptu, rzek do swojej ony, Saraj: Wiem, e jeste urodziw kobiet;                                            
Rdz 12,12 וְהָיָה כִּי־יִרְאוּ אֹתָךְ הַמִּצְרִים וְאָמְרוּ אִשְׁתּוֹ זֹאת וְהָרְגוּ אֹתִי וְאֹתָךְ יְחַיּוּ׃                              
Rdz 12,12 we ha ja Ki - ji ru o tach ham mic rim we am ru isz To zot we har gu o ti we o tach je Haj ju                              
Rdz 12,12 why K|-yirû tk hammicrm wmrû iT zt whrgû t wtk yHayyû                              
Rdz 12,12 skoro ci ujrz Egipcjanie, powiedz: to jego ona; i zabij mnie, a ciebie zostawi przy yciu.                                          
Rdz 12,13 אִמְרִי־נָא אֲחֹתִי אָתְּ לְמַעַן יִיטַב־לִי בַעֲבוּרֵךְ וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ׃                                  
Rdz 12,13 im ri - na a Ho ti aTT le ma an ji taw - li wa a wu rech we Haj ta naf szi Big la lech                                  
Rdz 12,13 imr-n Hºt TT lmaº`an y|ab-l ba`bûrk wHyt nap Bigllk                                  
Rdz 12,13 Mw wic, e jeste moj siostr, aby mi si dobrze wiodo ze wzgldu na ciebie i abym dziki tobie utrzyma si przy yciu.                                          
Rdz 12,14 וַיְהִי כְּבוֹא אַבְרָם מִצְרָיְמָה וַיִּרְאוּ הַמִּצְרִים אֶת־הָאִשָּׁה כִּי־יָפָה הִוא מְאֹד׃                                
Rdz 12,14 wa je hi Ke wo aw ram mic raj ma waj ji ru ham mic rim et - ha isz sza Ki - ja fa hiw me od                                
Rdz 12,14 wayh Kb abrm micrºym wayyirû hammicrm et-hºi K|-yp hiw md                                
Rdz 12,14 Gdy Abram przyby do Egiptu, zauwayli Egipcajnie, e Saraj jest bardzo pikn kobiet.                                            
Rdz 12,15 וַיִּרְאוּ אֹתָהּ שָׂרֵי פַרְעֹה וַיְהַלְלוּ אֹתָהּ אֶל־פַּרְעֹה וַתֻּקַּח הָאִשָּׁה בֵּית פַּרְעֹה׃                              
Rdz 12,15 waj ji ru o ta sa re fa ro wa je ha le lu o ta el - Pa ro waT Tuq qaH ha isz sza Bet Pa ro                              
Rdz 12,15 wayyirû t Srê par`ò wayha|llû th el-Par`ò waTTuqqaH hi Bêt Par`ò                              
Rdz 12,15 Ujrzawszy j dostojnicy faraona, chwalili j take przed faraonem. Tote zabrano Saraj na dwr faraona,                                          
Rdz 12,16 וּלְאַבְרָם הֵיטִיב בַּעֲבוּרָהּ וַיְהִי־לוֹ צֹאן־וּבָקָר וַחֲמֹרִים וַעֲבָדִים וּשְׁפָחֹת וַאֲתֹנֹת וּגְמַלִּים׃                                
Rdz 12,16 u le aw ram he tiw Ba a wu ra wa je hi - lo con - u wa qar wa Ha mo rim wa a wa dim u sze fa Hot wa a to not u ge mal lim                                
Rdz 12,16 ûlabrm hêb Ba`bûrh wa|yh-l cn-ûbqr waHmrm wa`bdm ûpHt watnt ûgmallm                                
Rdz 12,16 Abramowi za wynagrodzono za ni sowicie. Otrzyma bowiem owce i woy, niewolnikw i niewolnice oraz olice i wielbdy.                                          
Rdz 12,17 וַיְנַגַּע יהוה אֶת־פַּרְעֹה נְגָעִים גְּדֹלִים וְאֶת־בֵּיתוֹ עַל־דְּבַר שָׂרַי אֵשֶׁת אַבְרָם׃                                
Rdz 12,17 wa je naG Ga jhwh(a do naj) et - Pa ro ne ga im Ge do lim we et - Be to al - De war sa raj e szet aw ram                                
Rdz 12,17 waynaGGa` yhwh(dny) et-Par`ò ng`m Gdlm wet-Bêt `al-Dbar Sray ºet abrm                                
Rdz 12,17 Pan jednak dotkn faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj, ony Abrama.                                          
Rdz 12,18 וַיִּקְרָא פַרְעֹה לְאַבְרָם וַיֹּאמֶר מַה־זֹּאת עָשִׂיתָ לִּי לָמָּה לֹא־הִגַּדְתָּ לִּי כִּי אִשְׁתְּךָ הִוא׃                          
Rdz 12,18 waj jiq ra fa ro le aw ram waj jo mer ma - zzot a si ta lli lom ma lo - hiG Gad Ta lli Ki isz Te cha hiw                          
Rdz 12,18 wayyiqr par`ò labrm wayyºmer mà-zzt `Sºt ll loºmm l-hiGGaºdT ll K iTk hiw                          
Rdz 12,18 Wezwa wic faraon Abrama i rzek: Ce mi uczyni? Czemu mi nie powiedziae, e ona jest twoj on?                                          
Rdz 12,19 לָמָה אָמַרְתָּ אֲחֹתִי הִוא וָאֶקַּח אֹתָהּ לִי לְאִשָּׁה וְעַתָּה הִנֵּה אִשְׁתְּךָ קַח וָלֵךְ׃                          
Rdz 12,19 la ma a mar Ta a Ho ti hiw wa eq qaH o ta li le isz sza we aT Ta hin ne isz Te cha qaH wa lech                          
Rdz 12,19 lm maºrT Hºt hiw weqqaH th l li w`aTT hinn iTk qaH wlk                          
Rdz 12,19 Dlaczego mwie: e to moja siostra, tak e wziem j sobie za on? A teraz - oto twoja ona; zabierz j i id!                                          
Rdz 12,20 וַיְצַו עָלָיו פַּרְעֹה אֲנָשִׁים וַיְשַׁלְּחוּ אֹתוֹ וְאֶת־אִשְׁתּוֹ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־לוֹ׃                                    
Rdz 12,20 wa je caw a law Pa ro a na szim wa je szal le Hu o to we et - isz To we et - Kol - a szer - lo                                    
Rdz 12,20 waycaw `lyw Par`ò nm wa|yallHû t wet-iT wet-Kol-er-l                                    
Rdz 12,20 Da te faraon rozkaz dworzanom, eby Abrama i jego on, i cay jego dobytek odprowadzili [do granicy].                                          

 


 
poprzedni rozdzia index nastpny rozdzia

Copyright by Cezary Podolski